of 144 /144
VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom za mono- valentno, monoenergetsko ali bivalentno obratovanje VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogre- vanje sanitarne vode Tip AWCI-AC 301.A za postavitev v zgradbi Tip AWO-AC 301.A za postavitev na prostem VITOCAL 300-A Tip AWO-AC 301.B Temperatura vtoka do 65 °C Reverzibilna izvedba za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogre- vanje sanitarne vode Tip AWO-AC 301.B za postavitev na prostem VITOCAL 350-A Tip AWHI 351.A in AWHO 351.A Temperatura vtoka do 65 °C Nazivna toplotna moč 10,6 do 18,5 kW Za ogrevanje prostorov in sanitarne vode Tip AWHI 351.A za postavitev v zgradbi Tip AWHO 351.A za postavitev na prostem 5839 437 SI 4/2014 Navodilo za projektiranje

VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura...

Page 1: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

VIESMANN VITOCALToplotne črpalke zrak/voda

Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom za mono-valentno, monoenergetsko ali bivalentno obratovanje

VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A inAWO-AC 301.A

Temperatura vtoka do 60 °CObmočje toplotne moči modulirano 3 do 9 kWReverzibilna izvedba za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogre-vanje sanitarne vode■ Tip AWCI-AC 301.A za postavitev v zgradbi■ Tip AWO-AC 301.A za postavitev na prostem

VITOCAL 300-A Tip AWO-AC 301.B

Temperatura vtoka do 65 °C

Reverzibilna izvedba za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogre-vanje sanitarne vode■ Tip AWO-AC 301.B za postavitev na prostem

VITOCAL 350-A Tip AWHI 351.A in AWHO351.A

Temperatura vtoka do 65 °CNazivna toplotna moč 10,6 do 18,5 kWZa ogrevanje prostorov in sanitarne vode■ Tip AWHI 351.A za postavitev v zgradbi■ Tip AWHO 351.A za postavitev na prostem

5839 437 SI 4/2014

Navodilo za projektiranje

Page 2: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Kazalo

1. Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A

1. 1 Opis proizvoda .......................................................................................................... 6■ Prednosti ............................................................................................................... 6■ Dobavno stanje ..................................................................................................... 7

1. 2 Tehnični podatki ........................................................................................................ 8■ Tehnični podatki .................................................................................................... 8■ Tehnični podatki hrupnost ..................................................................................... 10■ Dimenzije tip AWCI-AC 301.A09 .......................................................................... 11■ Dimenzije tip AWO-AC 301.A09 ........................................................................... 12■ Meje možnosti uporabe po EN 14511 ................................................................... 13■ Diagrami moči za tip AWCI-AC 301.A09/AWO-AC 301.A09 (izvedba 400 V) ...... 13■ Diagrami moči za tip AWCI-M-AC 301.A09/AWO-M-AC 301.A09 (izvedba 230 V) 14■ Hidravlične karakteristike za tip AWCI-AC 301.A09 (izvedba 400 V) ................... 15■ Hidravlične karakteristike za tip AWO-AC 301.A09 (izvedba 400 V) .................... 16■ Hidravlične karakteristike za tip AWCI-M-AC 301.A09/AWO-M-AC 301.A09

(izvedba 230 V) ..................................................................................................... 16

2. Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B 2. 1 Opis proizvoda .......................................................................................................... 17■ Prednosti ............................................................................................................... 17■ Dobavno stanje ..................................................................................................... 17

2. 2 Tehnični podatki ........................................................................................................ 19■ Tehnični podatki .................................................................................................... 19■ Dimenzije .............................................................................................................. 20■ Meje možnosti uporabe po EN 14511 ................................................................... 21■ Diagrami moči za tip AWO-AC 301.B11 ............................................................... 21■ Diagrami moči za tip AWO-AC 301.B14 ............................................................... 23■ Hidravlične krivulje ................................................................................................ 25

3. Vitocal 350-A 3. 1 Opis proizvoda .......................................................................................................... 26■ Prednosti ............................................................................................................... 26■ Dobavno stanje ..................................................................................................... 26

3. 2 Tehnični podatki ........................................................................................................ 28■ Tehnični podatki .................................................................................................... 28■ Tehnični podatki hrupnost ..................................................................................... 30■ Dimenzije tip AWHI 351.A ..................................................................................... 31■ Dimenzije tip AWHO 351.A ................................................................................... 32■ Meje možnosti uporabe po EN 14511 ................................................................... 33■ Diagrami moči za tip AWHI 351.A10/AWHO 351.A10 (izvedba 400 V) ................ 33■ Diagrami moči za tip AWHI-M 351.A10/AWHO-M 351.A10 (izvedba 230 V) ....... 34■ Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A10 .................................................... 35■ Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A10 .................................................. 36■ Hidravlične krivulje za tip AWHI-M 351.A/AWHO-M 351.A10 (izvedba 230 V) .... 36■ Diagrami moči za tip AWHI 351.A14/AWHO 351.A14 (izvedba 400 V) ................ 36■ Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A14 .................................................... 37■ Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A14 .................................................. 38■ Diagrami moči za tip AWHI 351.A20/AWHO 351.A20 (izvedba 400 V) ................ 38■ Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A20 .................................................... 39■ Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A20 .................................................. 40

4. Ogrevalnik sanitarne vode 4. 1 Vitocell 100-V, tip CVW ............................................................................................ 41

5. Instalacijski pribor 5. 1 Pregled ..................................................................................................................... 445. 2 Priprava za dovajanje in odvajanje zraka ................................................................. 47

■ Vitovent 300-F ....................................................................................................... 475. 3 Zračni krogotok (primarni krogotok) za postavitev v zgradbi .................................... 48

■ Komplet stenskih prevodnic Vitocal 300-A/350-A ................................................. 48■ Lok zračnega kanala 90° ...................................................................................... 48■ Stenska prevodnica, ravna ................................................................................... 49■ Zračni kanali, ravni ................................................................................................ 49■ Kombinirana stenska prevodnica .......................................................................... 49■ Podaljšava za kombinirano stensko prevodnico ................................................... 50■ Vremenska zaščitna rešetka ................................................................................. 50■ Zvočno izolativno prekritje za zračni kanal ........................................................... 50■ Prekrivna rešetka za zračni kanal ......................................................................... 51

Kazalo

2 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Page 3: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

5. 4 Ogrevalni krogotok (sekundarni krogotok) ................................................................ 51■ Pretočni grelnik ogrevalne vode ............................................................................ 51■ Pretočni grelnik ogrevalne vode ............................................................................ 52■ Pretočni grelnik ogrevalne vode, komplet 1 .......................................................... 52■ Pretočni grelnik ogrevalne vode, komplet 2 .......................................................... 53■ Mala razdelilna skupina ........................................................................................ 53■ Hidravlični priključni komplet ................................................................................. 54■ Obtočne črpalke .................................................................................................... 55■ Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok) .................................... 55■ Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok) .................................... 55■ Tripotni preklopni ventil ......................................................................................... 56

5. 5 Ogrevanje sanitarne vode z Vitocell 100-V, tip CVA (300 l/500 l), tip CVW (390 l) . . 56■ Električni grelni vstavek EHE ................................................................................ 56■ Električni grelni vstavek EHE ................................................................................ 56■ Komplet solarnega prenosnika toplote .................................................................. 57■ Tokovna anoda ..................................................................................................... 57■ Varnostna skupina po DIN 1988 ........................................................................... 57

5. 6 Ogrevanje sanitarne vode z Vitocell 100-B, tip CVB (300 l/500 l) ............................ 57■ Električni grelni vstavek EHE ................................................................................ 57■ Tokovna anoda ..................................................................................................... 58■ Varnostna skupina po DIN 1988 ........................................................................... 58

5. 7 Ogrevanje sanitarne vode z eksternim prenosnikom toplote (akumulacijsko ogre-valni sistem) .............................................................................................................. 58■ Ogrevalni vstavek ................................................................................................. 58■ Električni grelni vstavek EHE ................................................................................ 58■ Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika ........................................................... 58■ Dvopotni motorni kroglični ventil (DN 32) .............................................................. 59■ Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100, tip PWT ................................................. 59■ Tokovna anoda ..................................................................................................... 59■ Varnostna skupina po DIN 1988 ........................................................................... 59

5. 8 Hlajenje ..................................................................................................................... 60■ Prigradno stikalo za vlažnost, 230 V ..................................................................... 60■ Zaščita pred zamrznitvijo ...................................................................................... 60■ Tripotni preklopni ventil (R 1) ................................................................................ 60■ Naležni senzor temperature .................................................................................. 60■ Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok ................................... 60■ Naležni senzor temperature .................................................................................. 61■ Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok ................................... 61■ Ventilatorski konvektorji ........................................................................................ 61

6. Navodila za projektiranje za posta-vitev v zgradbi

6. 1 Postavitev ................................................................................................................. 63■ Navodila za postavitev .......................................................................................... 63■ Zahteve glede postavitve ...................................................................................... 65■ Vodenje zraka v postavitvenem prostoru .............................................................. 66■ Vitocal 300-A/350-A: kotna postavitev z odmikom od stene 80 mm ..................... 67■ Vitocal 300-A/350-A: kotna postavitev z odmikom od stene 250 mm ................... 68■ Vitocal 300-A/350-A: postavitev ob steno z odmikom od stene 80 mm ................ 70■ Vitocal 300-A/350-A: postavitev ob steno z odmikom od stene 250 mm .............. 71■ Pregrada pri vstopu/izstopu zraka skozi vremensko zaščitno rešetko .................. 73■ Pregrada pri vstopu/izstopu zraka skozi svetlobni jašek ....................................... 73■ Vodenje zraka s svetlobnim jaškom ...................................................................... 74■ Električni priključki ................................................................................................. 74■ Nastajanje hrupa ................................................................................................... 75■ Hidravlični pogoji za sekundarni krogotok ............................................................. 77

7. Navodila za projektiranje za posta-vitev na prostem

7. 1 Postavitev ................................................................................................................. 78■ Zaščita pred zamrznitvijo ...................................................................................... 78■ Minimalni odmiki ................................................................................................... 78■ Napotki za postavitev ............................................................................................ 78■ Temelji .................................................................................................................. 80■ Temelj Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A ......... 81■ Temelj Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B ............................................................. 83■ Vetrne obremenitve ............................................................................................... 83■ Odtok kondenzata prenosnika toplote .................................................................. 84■ Električni vodniki in hidravlični vodi ....................................................................... 85■ Speljava vodov skozi steno ................................................................................... 87■ Speljava vodov skozi talno ploščo ........................................................................ 87■ Električni priključki ................................................................................................. 88■ Nastajanje hrupa ................................................................................................... 90■ Hidravlični pogoji za sekundarni krogotok ............................................................. 92

Kazalo (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 3

5839

437

SI

Page 4: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

8. Splošna navodila za projektiranje 8. 1 Oskrba z električno energijo in tarife ........................................................................ 93■ Postopek prijave ................................................................................................... 93■ ED zapora ............................................................................................................. 94

8. 2 Montažno mesto regulacije toplotne črpalke ............................................................ 948. 3 Dimenzioniranje toplotne črpalke .............................................................................. 94

■ Monovalentno obratovanje .................................................................................... 94■ Dodatek za ogrevanje sanitarne vode pri monovalentnem načinu obratovanja . . . 95■ Dodatek za reducirano obratovanje ...................................................................... 95■ Monoenergetski način obratovanja ....................................................................... 95■ Bivalentni način obratovanja ................................................................................. 95■ Določanje točke bivalentnosti ............................................................................... 96

8. 4 Razdelitev ogrevalnih krogotokov in toplote ............................................................. 968. 5 Dimenzioniranje vmesnega hranilnika ogrevalne vode ............................................ 97

■ Vitocal 200-A/300-A .............................................................................................. 97■ Vitocal 350-A ......................................................................................................... 97

8. 6 Sestava vode ............................................................................................................ 98■ Ogrevalna voda ..................................................................................................... 98

8. 7 Priključitev na strani sanitarne vode ......................................................................... 98■ Primer z Vitocell 100-V, tip CVW .......................................................................... 98■ Varnostni ventil ..................................................................................................... 99

8. 8 Izbira ogrevalnika sanitarne vode ............................................................................. 99■ Akumulacijsko ogrevalni sistem ............................................................................ 99■ Primeri izvedbe naprav ......................................................................................... 100

8. 9 Hladilno obratovanje (samo Vitocal 300-A) .............................................................. 102■ Hlajenje z ventilatorskimi konvektorji Vitoclima 200-C (pribor) ............................. 103

8.10 Vključitev termičnega solarnega sistema .................................................................. 1048.11 Namenska uporaba .................................................................................................. 104

9. Regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1B

9. 1 Vitotronic 200, tip WO1B .......................................................................................... 105■ Dodelitev tipa regulacije toplotni črpalki ................................................................ 105■ Sestava in funkcije ................................................................................................ 105■ Stikalna ura ........................................................................................................... 107■ Nastavitev obratovalnih programov ...................................................................... 107■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo ........................................................................ 107■ Nastavitev ogrevalnih in hladilnih krivulj (nagib in nivo) ........................................ 107■ Ogrevalne naprave z vmesnim hranilnikom ogrevalne vode ali s hidravlično loč-

nico ....................................................................................................................... 108■ Senzor zunanje temperature ................................................................................. 108

9. 2 Tehnični podatki Vitotronic 200, tip WO1B ............................................................... 108■ Ohišje regulacije za montažo na steno ................................................................. 109

10. Regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1C

10. 1 Vitotronic 200, tip WO1C .......................................................................................... 110■ Dodelitev tipa regulacije toplotni črpalki ................................................................ 110■ Sestava in funkcije ................................................................................................ 110■ Stikalna ura ........................................................................................................... 112■ Nastavitev obratovalnih programov ...................................................................... 112■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo ........................................................................ 112■ Nastavitev ogrevalnih in hladilnih krivulj (nagib in nivo) ........................................ 112■ Ogrevalne naprave z vmesnim hranilnikom ogrevalne vode ali s hidravlično loč-

nico ....................................................................................................................... 113■ Senzor zunanje temperature ................................................................................. 113

10. 2 Tehnični podatki Vitotronic 200, tip WO1C ............................................................... 113■ Ohišje regulacije za montažo na steno (le črpalka Vitocal 300-A, tip

AWO-AC 301.B) .................................................................................................... 114

11. Pregled pribora regulacije .............................................................................................................................................. 115

12. Pribor regulacije za Vitotronic 200,tip WO1B/WO1C

12. 1 Daljinska upravljanja ................................................................................................. 116■ Opozorilo za Vitotrol 200A .................................................................................... 116■ Vitotrol 200A ......................................................................................................... 117

12. 2 Brezžična daljinska upravljanja ................................................................................. 117■ Opozorilo za Vitotrol 200 RF ................................................................................. 117■ Vitotrol 200 RF ...................................................................................................... 117■ Ojačevalnik signala ............................................................................................... 118

12. 3 Drugo ........................................................................................................................ 119■ Pomožni kontaktor ................................................................................................ 119■ KM BUS razdelilnik ............................................................................................... 119

12. 4 Regulacija temperature plavalnega bazena ............................................................. 120■ Regulator za reguliranje temperature vode plavalnega bazena ........................... 120

Kazalo (nadaljevanje)

4 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Page 5: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

12. 5 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka ....................................................... 120■ Razširitveni komplet mešalnega ventila, z integriranim motorjem mešalnega ven-

tila ......................................................................................................................... 120■ Razširitveni komplet za mešalni ventil, za ločen motor mešalnega ventila ........... 121■ Potopni regulator temperature .............................................................................. 121■ Naležni regulator temperature .............................................................................. 121

12. 6 Komunikacijska tehnika ............................................................................................ 122■ Vitocom 100, tip LAN1 .......................................................................................... 122■ Vitocom 100, tip GSM2 ......................................................................................... 123■ Komunikacijski LON modul ................................................................................... 123■ Komunikacijski LON modul za krmiljenje kaskade ................................................ 123■ LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami ..................... 124■ Podaljšava povezovalnega vodnika ...................................................................... 124■ Zaključni upor ........................................................................................................ 124

13. Dodaten pribor regulacijeVitotronic 200, tip WO1B

13. 1 Električna povezava .................................................................................................. 124■ Električni povezovalni vodniki ............................................................................... 124

13. 2 Brezžična daljinska upravljanja ................................................................................. 125■ Komunikacijska baza ............................................................................................ 125

13. 3 Senzorji ..................................................................................................................... 125■ Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok ................................... 125■ Naležni senzor temperature .................................................................................. 125■ Naležni senzor temperature kot senzor temperature vtoka naprave .................... 126■ Senzor temperature ogrevalnika ........................................................................... 126

13. 4 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka ....................................................... 126■ Motor mešalnega ventila ....................................................................................... 126

13. 5 Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanja ......................................... 127■ Vitosolic 100, tip SD1, naroč. št. Z007 387 ........................................................... 127■ Vitosolic 200, tip SD4, naroč. št. Z007 388 ........................................................... 128

13. 6 Razširitve funkcij ....................................................................................................... 129■ Eksterna razširitev H1 ........................................................................................... 129

14. Dodaten pribor regulacijeVitotronic 200, tip WO1C

14. 1 Električna povezava .................................................................................................. 129■ Električni povezovalni vodniki ............................................................................... 129

14. 2 Fotonapetost ............................................................................................................. 129■ Števec energije, trifazni ......................................................................................... 129

14. 3 Daljinska upravljanja ................................................................................................. 130■ Opozorilo za Vitotrol 200A in Vitotrol 300B ........................................................... 130■ Vitotrol 200A ......................................................................................................... 130■ Vitotrol 300B ......................................................................................................... 130

14. 4 Brezžična daljinska upravljanja ................................................................................. 131■ Vitotrol 300 RF B z namiznim stojalom ................................................................. 131■ Vitotrol 300 RF B s stenskim nosilcem ................................................................. 132■ Komunikacijska baza B ......................................................................................... 133■ Brezžični senzor zunanje temperature .................................................................. 133

14. 5 Senzorji ..................................................................................................................... 134■ Senzor prostorske temperature ............................................................................ 134■ Naležni senzor temperature .................................................................................. 134■ Potopni senzor temperature .................................................................................. 134

14. 6 Drugo ........................................................................................................................ 135■ Sprejemnik časovnega signala ............................................................................. 135

14. 7 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka ....................................................... 135■ Razširitveni komplet za mešalni ventil .................................................................. 135

14. 8 Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanja ......................................... 135■ Solarni regulacijski modul, tip SM1 ....................................................................... 135

14. 9 Razširitve funkcij ....................................................................................................... 136■ Razširitev AM1 ...................................................................................................... 136■ Razširitev EA1 ...................................................................................................... 137

15. Seznam ključnih besed .............................................................................................................................................. 138

Kazalo (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 5

5839

437

SI

Page 6: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

1.1 Opis proizvoda

Prednosti

A UparjalnikB VentilatorC Hermetični, po moči reguliran kompresor Digital ScrollD KondenzatorE Elektronski ekspanzijski ventil

OpozoriloSlika prikazuje tip AWCI-AC 301.A.

■ Visok koeficient učinkovitosti COP po EN 14511: 3,9 (A2/W35)■ Nizki stroški obratovanja pri visoki učinkovitosti v vsaki obratovalni

točki zaradi RCD sistema (Refrigerant Cycle Diagnostic System) vpovezavi z elektronskim ekspanzijskim ventilom

■ Nizek obratovalni hrup zaradi radialnega ventilatorja, zvočno opti-mirane konstrukcije naprave in nočnega obratovanja z reduciranimštevilom vrtljajev ventilatorja

■ Učinkovito odtajanje zaradi obrnitve krogotoka hladilnega sredstva■ Aktivno hladilno obratovanje omogoča reverzibilni krogotok hladil-

nega sredstva■ Preprosto upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnim

prikazom — daljinsko upravljanje in nadzor preko komunikacijskegavmesnika Vitocom 100 ter krmiljenje kaskade za do 5 toplotnih črpalk

■ Pri toplotnih črpalkah za postavitev v zgradbi obstaja možnost vgrad-nje pretočnega grelnika ogrevalne vode

■ Toplotna črpalka za postavitev v zgradbi z integrirano visoko učin-kovito obtočno črpalko za ogrevalni krogotok

■ Toplotna črpalka za postavitev na prostem v Silent izvedbi je izrednotiha

Pečat kakovosti EHPA kot dokaz koeficienta učinkovitosti(COP)

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A

6 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 7: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dobavno stanje

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A (za postavitev v zgradbi)

Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda z ogrevalno močjo od 3 do9 kW in hladilno močjo od 3 do 9,4 kW■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi z elektronskim omejevalnikom

zagonskega toka■ Nizka hrupnost in malo vibracij zaradi večkrat nihajno uležajenega,

digitalnega Compliant scroll kompresorja z reguliranjem moči zamaks. temperature vtoka do 60 °C pri vstopni temperaturi zraka(zunanji zrak) 6 °C

■ Z elektronskim ekspanzijskim ventilom za najvišje možno letnodelovno število

■ Hladilno sredstvo R407C■ Ploščni prenosnik toplote iz plemenitega jekla (1.4401/1.4301) za

oddajanje toplote ogrevalnemu sistemu■ Sistem odtajanja z obrnitvijo smeri krogotoka s funkcijo odtajanja po

potrebi■ Vgrajena visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalni krogotok■ Tripotni preklopni ventil “ogrevanje prostorov/sanitarne vode”■ Vtično mesto za vgradnjo električnega pretočnega grelnika ogre-

valne vode (pribor)■ Integriran nadzornik pretoka■ Senzor temperature vtoka, sekundarni krogotok■ Integrirana stikalna omarica z vgrajenim nadzorom faz■ Postavitvene noge z nastavljivo višino■ Varnostna skupina za ogrevalni krogotok (priložena)■ Vitosrebrne barve

Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1B za montažo na steno (potrebni električnipovezovalni vodniki niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pri-bor))

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A (za postavitev na prostem)

Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda z ogrevalno močjo od 3 do9 kW in hladilno močjo od 3 do 9,4 kW■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi z elektronskim omejevalnikom

zagonskega toka■ Vremensko odporno, s poliestrskim praškom prevlečeno oplaščenje

je primerno za postavitev na prostem (potrebni hidravlični povezo-valni vodi niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pribor)

■ Nizka hrupnost in malo vibracij zaradi večkrat nihajno uležajenega,reguliranega, digitalnega Compliant Scroll kompresorja za maksi-malno temperaturo vtoka 60 °C pri temperaturi zraka 6 °C

■ Z elektronskim ekspanzijskim ventilom za najvišje možno letnodelovno število

■ Hladilno sredstvo R407C■ Ploščni prenosnik toplote iz plemenitega jekla (1.4401/1.4301) za

oddajanje toplote ogrevalnemu sistemu■ Sistem odtajanja z obrnitvijo smeri krogotoka s funkcijo odtajanja po

potrebi■ Integriran nadzornik pretoka■ Integrirana stikalna omarica

■ Senzor temperature vtoka sekundarnega krogotoka z bakrenim cev-nim kosom, 28 x 1 mm, s tulcem za namestitev senzorja, za eno-stavno vgradnjo v vtočni vod

28

250

■ Postavitvene noge z nastavljivo višino■ Vitosrebrne barve

Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1C za montažo na steno (potrebni električnipovezovalni vodniki niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pri-bor)

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A Silent (za postavitev na pro-stem)Izvedba kot tip AWO-AC 301.A, vendar dodatno z zvočno izolacijskimkompletom za reducirano raven zvočne moči

Potreben pribor(se mora naročiti zraven)■ Električni povezovalni vodniki za povezavo toplotne črpalke z regu-

lacijo (dolžina 5, 15 in 30 m), glejte stran 124

Pregled tipov Vitocal 300-AOdvisno od nazivne napetosti za toplotno črpalko je Vitocal 300-Adobavljiva v dveh različnih izvedbah, ki se na podlagi oznake tipa raz-likujeta sledeče:

Nazivna napetost Postavitev TipToplotna črpal-ka

Regulacija to-plotne črpal-ke

400 V 230 V v zgradbi AWCI-AC 301.Ana prostem AWO-AC 301.A

230 V 230 V v zgradbi AWCI-M-AC 301.Ana prostem AWO-M-AC 301.A

OpozoriloČe ni drugače navedeno, veljajo vsi podatki v tem navodilu zaprojektiranje tako za 400 V (tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A)kot tudi za 230 V toplotne črpalke (tip AWCI-M-AC 301.A/AWO-M-AC 301.A).

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 7

5839

437

SI

1

Page 8: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

1.2 Tehnični podatki

Tehnični podatki

Tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (izvedba 400 V)

Tip AWCI-AC 301.A09 AWO-AC 301.A09 AWO-AC 301.A09(Silent)

Podatki o moči, ogrevanje pri 100 % po EN 14511(A2/W35)

– pri volumskem pretoku sekundarnega krogotoka l/h 1900 1900 1900– pri uporu pretoka mbar – 220 220

kPa – 22 22Nazivna toplotna moč kW 9,00 9,00 9,00Električni odvzem moči kW 2,31 2,31 2,31Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,90 3,90 3,90Regulacija moči kW 3 do 9,0 3 do 9,0 3 do 9,0Podatki o moči, hlajenje pri 100 % po EN 14511(A27/W7, temperaturna diferenca 5 K)

Nazivna hladilna moč kW 8,60 8,60 8,60Elektr. odvzem moči kW 2,76 2,76 2,76Razmerje energijske učinkovitosti EER 3,12 3,12 3,12Regulacija moči kW 3 do 8,6 3 do 8,6 3 do 8,6Podatki o moči, hlajenje pri 100 % po EN 14511(A35/W18, temperaturna diferenca 5 K)

Nazivna hladilna moč kW 9,40 9,40 9,40Elektr. odvzem moči kW 3,43 3,43 3,43Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,74 2,74 2,74Regulacija moči kW 3 do 9,4 3 do 9,4 3 do 9,4Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja W 90 90 90Maks. količina zraka m3/h 3300 3300 3300Maks. dop. padec tlaka (dovod in odvod zraka) Pa 37 – –Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35 35Delež čas odtajanja/obratovalni čas % 3 do 5 3 do 5 3 do 5Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 3,5 3,5 3,5Minimalni volumski pretok l/h 1200 1200 1200Upor pretoka kondenzator (s priključnim ocevjem, dobavniobseg)

mbar 65 65 65kPa 6,5 6,5 6,5

Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 5 K) – pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 35 35 35– pri vstopni temperaturi zraka –5 °C °C 50 50 50Električne vrednosti toplotne črpalke Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzMaks. nazivni tok A 6,9 6,9 6,9Zagonski tok (z elektronsko omejitvijo zagonskega toka) A 14,0 14,0 14,0Zagonski tok (pri blokiranem rotorju) A 46,0 46,0 46,0Varovalka A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16AVarovalka ventilatorja T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HVrsta zaščite – IP X4 IP X4Nazivna napetost krmilnega tokokroga 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HKrogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R407C R407C R407CPolnilna količina kg 5,1 5,1 5,1Kompresor Tip Digital Scroll, hermetičen z obvodomDimenzije Skupna dolžina mm 946 946 1265Skupna širina mm 880 880 1380Skupna višina mm 1870 1885 1885Skupna teža kg 289 279 309Dop. obratovalni tlak bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalnega sistema R 1½ 1¼ 1¼Gibka cev za kondenzat (notranji/zunanji Ø) mm 25/32 25/32 25/32

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

8 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 9: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tip AWCI-M-AC 301.A/AWO-M-AC 301.A (izvedba 230 V)

Tip AWCI-M-AC301.A09

AWO-M-AC301.A09

AWO-M-AC 301.A09(Silent)

Podatki o moči, ogrevanje pri 100 % po EN 14511(A2/W35)

– pri volumskem pretoku sekundarnega krogotoka l/h 1900 1900 1900– pri uporu pretoka mbar – 220 220

kPa – 22 22Nazivna toplotna moč kW 8,60 8,60 8,60Električni odvzem moči kW 2,40 2,40 2,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,50 3,50 3,50Regulacija moči kW 3 do 8,6 3 do 8,6 3 do 8,6Podatki o moči, hlajenje pri 100 % po EN 14511(A27/W7, temperaturna diferenca 5 K)

Nazivna hladilna moč kW 8,60 8,60 8,60Elektr. odvzem moči kW 2,76 2,76 2,76Razmerje energijske učinkovitosti EER 3,12 3,12 3,12Regulacija moči kW 3 do 8,6 3 do 8,6 3 do 8,6Podatki o moči, hlajenje pri 100 % po EN 14511(A35/W18, temperaturna diferenca 5 K)

Nazivna hladilna moč kW 9,40 9,40 9,40Elektr. odvzem moči kW 3,43 3,43 3,43Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,74 2,74 2,74Regulacija moči kW 3 do 9,4 3 do 9,4 3 do 9,4Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja W 90 90 90Maks. količina zraka m3/h 3300 3300 3300Maks. dop. padec tlaka (dovod in odvod zraka) Pa 37 – –Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35 35Delež čas odtajanja/obratovalni čas % 3 do 5 3 do 5 3 do 5Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 3,5 3,5 3,5Minimalni volumski pretok l/h 1200 1200 1200Upor pretoka kondenzator (s priključnim ocevjem, dobavniobseg)

mbar 65 65 65kPa 6,5 6,5 6,5

Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 5 K) – pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 35 35 35– pri vstopni temperaturi zraka –5 °C °C 50 50 50Električne vrednosti toplotne črpalke Nazivna napetost 1/N/PE 230 V/50 HzMaks. nazivni tok A 29 29 29Zagonski tok (z elektronsko omejitvijo zagonskega toka) A < 34 < 34 < 34Zagonski tok (pri blokiranem rotorju) A 97 97 97Varovalka A 1 x B32A 1 x B32A 1 x B32AVarovalka ventilatorja T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HVrsta zaščite – IP X4 IP X4Nazivna napetost krmilnega tokokroga 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HKrogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R407C R407C R407CPolnilna količina kg 5,1 5,1 5,1Kompresor Tip Digital Scroll, hermetičen z obvodomDimenzije Skupna dolžina mm 946 946 1265Skupna širina mm 880 880 1380Skupna višina mm 1870 1885 1885Skupna teža kg 289 279 309Dop. obratovalni tlak bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalnega sistema R 1½ 1¼ 1¼Gibka cev za kondenzat (notranji/zunanji Ø) mm 25/32 25/32 25/32

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 9

5839

437

SI

1

Page 10: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tehnični podatki hrupnost

Tip AWCI-AC 301.A09 pri kotni postavitviRaven moči zvoka LW V postavitvenem

prostoruNa prostem

Sesalna stran Izpihovalna stranSkupna raven moči zvoka z A ocenitvijo v ogrevalnem obratovanju priA7±3 K/W35±1 K

– Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 48 42 38– Stopnja ventilatorja 2 (= nočno obratovanje) dB(A) 48 46 44– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 48 48 48

Tip AWO-AC 301.A09Raven moči zvoka LW Brez zvočno izolativnega

kompletaZ zvočno izolativnim komple-tom (Silent)

Skupna raven moči zvoka z A ocenitvijo v ogrevalnem obratovanju priA7±3 K/W35±1 K

– Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 55 55– Stopnja ventilatorja 2 (= nočno obratovanje) dB(A) 58 56– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 60 57

OpozoriloMeritev skupne ravni moči zvoka v skladu z EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, razred natančnosti 2 in po smernicah znaka kakovostiEHPA

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

10 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 11: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dimenzije tip AWCI-AC 301.A09

891

957

B

D

A

C

1870

95

639

790

113

437

219 32

9

614

A

447 379

E

D

C

B

E

880

946

Mere brez pločevin oplaščenja: 790 x 880 mm

A Skoznjiki za električne vodnikeB Povratek ogrevalne vode iz sistema/povratek ogrevalnik sani-

tarne vode

C Vtok ogrevalne vodeD Odtok kondenzataE Vtok ogrevalnik sanitarne vode

Opozorila■ Izstop zraka po izbiri levo ali desno■ Hidravlični vodi in odtok kondenzata se lahko speljejo levo ali desno

iz toplotne črpalke. Montaža se vedno izvede na nasprotni straniizstopa zraka.

■ Priključne gibke cevi se lahko skrajšajo. Navedene mere izhajajo izdolžin gibkih cevi ob dobavi.

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 11

5839

437

SI

1

Page 12: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dimenzije tip AWO-AC 301.A09

1885

891

957

1265

DD

529

473

A

B

C

566

946

880

1380

Slika prikazuje Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A Silent. Pri Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A Standard, so zvočno izolativna prekritja Ddobavljiva kot pribor.

A Odtok kondenzataB Vtok sekundarni krogotok (vtok ogrevalnik sanitarne vode/vtok

ogrevalne vode v sistem)C Povratek sekundarni krogotok (povratek ogrevalnik sanitarne

vode/povratek ogrevalne vode iz sistema)

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

12 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 13: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Meje možnosti uporabe po EN 14511Temperaturna diferenca, sekundarni krogotok: 5 K

Vstopna temperatura zraka v °C

Tem

pera

tura

vto

ka

seku

ndar

nega

kro

gotk

a v

°C

-15 -10 0 5 10 15 20 25 30

65

3035

4045

50

-20

6055

35-2525

Diagrami moči za tip AWCI-AC 301.A09/AWO-AC 301.A09 (izvedba 400 V)

0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

10

Moč

v k

W 2

4

6

8

35 °C45 °C

35

12

14

16

60 °CC

60 °C

45 °C35 °CB

A

0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

1

2

3

4

35 °C

45 °C

60 °C

35

6

7

A Ogrevalna močB Električni odvzem močiC Temperature vtoka sekundarnega krogotoka (temperature vtoka

ogrevalne vode THV)

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 13

5839

437

SI

1

Page 14: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 10 20 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 35

Ogrevalna moč kW 4,90 5,05 6,55 8,99 10,50 12,10 13,60 15,70Elektr. odvzem moči kW 2,40 2,10 2,26 2,31 2,38 2,40 2,50 2,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,10 2,40 2,90 3,90 4,42 5,10 5,40 6,50Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 45

Ogrevalna moč kW 5,90 6,50 8,30 10,02 13,30 14,90Elektr. odvzem moči kW 2,80 2,80 2,80 2,78 3,00 3,00Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,10 2,30 3,00 3,60 4,40 5,00Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 55

Ogrevalna moč kW 9,24 Elektr. odvzem moči kW 3,40 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,72 Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 60

Ogrevalna moč kW 10,50 12,90 13,80Elektr. odvzem moči kW 4,10 4,10 4,30Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,60 3,10 3,20

Podatki o moči, hlajenjeVstopna temperatura zraka °C 35 27Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 18

Hladilna moč kW 9,40 10,40Elektr. odvzem moči kW 3,40 3,00Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,70 3,50Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 7

Hladilna moč kW 7,40 8,60Elektr. odvzem moči kW 3,30 2,80Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,30 3,10

Diagrami moči za tip AWCI-M-AC 301.A09/AWO-M-AC 301.A09 (izvedba 230 V)

0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

10

Moč

v k

W 2

4

6

8

35°C45°C

35

12

14

16

60°CC

60°C

45°C35°C

A

B0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

1

2

3

4

35 °C

45 °C

60 °C

35

6

7

A Ogrevalna močB Elektr. odvzem močiC Temperature vtoka sekundarnega krogotoka (temperature vtoka

ogrevalne vode THV)

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

14 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 15: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 10 20 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 35

Ogrevalna moč kW 4,60 5,40 7,00 8,60 10,10 10,60 13,90 15,8Elektr. odvzem moči kW 2,40 2,40 2,50 2,40 2,40 2,50 2,60 2,50Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,90 2,20 2,80 3,50 4,20 4,20 5,40 6,30Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 45

Ogrevalna moč kW 6,20 6,70 8,60 9,60 13,30 14,90Elektr. odvzem moči kW 2,90 3,00 3,00 3,00 3,10 3,10Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,10 2,20 2,90 3,20 4,40 4,80Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 60

Ogrevalna moč kW 9,60 12,90 13,70Elektr. odvzem moči kW 4,10 4,20 4,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,30 3,10 3,10

Podatki o moči, hlajenjeVstopna temperatura zraka °C 35 27Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 18

Hladilna moč kW 9,40 10,40Elektr. odvzem moči kW 3,40 3,00Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,70 3,50Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 7

Hladilna moč kW 7,40 8,60Elektr. odvzem moči kW 3,30 2,80Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,30 3,10

Hidravlične karakteristike za tip AWCI-AC 301.A09 (izvedba 400 V)

Preostale črpalne višine vgrajene visoko učinkovite obtočne črpalke VI Para 25/1-7

Brez pretočnega grelnika ogrevalne vode S pretočnim grelnikom ogrevalne vode (pribor)

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

1,510,50

30

20

10

2

60

80

70

0mba

r

500

400

300

200

100

600

800

700

Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina

0Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

1,510,50

30

20

10

2

60

80

70

0mba

r

500

400

300

200

100

600

800

700

Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 15

5839

437

SI

1

Page 16: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Diagram moči vgrajene obtočne črpalke

0 1 2 3 4Črpalna količina v m³/h

0

40

60

Moč

v W

Hidravlične karakteristike za tip AWO-AC 301.A09 (izvedba 400 V)

Diagram padca tlaka

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

1,5

25

20

210,50

15

10

5

0mba

r

250

200

150

100

50

Pade

c tla

ka

Hidravlične karakteristike za tip AWCI-M-AC 301.A09/AWO-M-AC 301.A09 (izvedba 230 V)Tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (izvedba 400 V), glejte stran 15in 16.

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A/AWO-AC 301.A (nadaljevanje)

16 VIESMANN VITOCAL

1

5839

437

SI

Page 17: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

2.1 Opis proizvoda

Prednosti

A UparjalnikB Vodenje zraka z oplaščnim tokomC Aksialni ventilator z reguliranim številom vrtljajev z energetsko

varčnim EC motorjemD Optimiranje pretokaE KondenzatorF Kompresor z reguliranjem moči, krmiljenje preko inverterjaG Hidravlični priključki

■ Nizki obratovalni stroški zaradi visokega koeficienta učinkovitostiCOP po EN 14511: do 5,0 pri (A7/W35) in do 3,9 pri (A2/W35)

■ Regulacija moči z DC inverterjem za visoko učinkovitost v območjudelnega bremena in natančno prilagoditev moči potrebi po toploti

■ Z integriraim RCD sistemom (Refrigerant Cycle Diagnostic System)in elektronskim ekspanzijskim ventilom za dodatno povišanje učin-kovitosti na vsaki obratovalni točki

■ Nizek obratovalni hrup zaradi zvočno optimirane konstrukcijenaprave in nočnega obratovanja z reduciranim številom vrtljajevventilatorja

■ Učinkovito odtajanje zaradi obrnitve krogotoka hladilnega sredstva■ Visoka učinkovitost in zmogljivost pri visokih temperaturah vtoka z

vbrizgavanjem pare/mokre pare

■ Preprosto upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnimprikazom — daljinsko upravljanje in nadzor preko komunikacijskegavmesnika Vitocom 100.

■ Integrirana energetska bilanca■ Optimirano koriščenje električnega toka iz fotonapetostne naprave

Pečat kakovosti EHPA kot dokaz koeficienta učinkovitosti(COP)

Dobavno stanje

Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda z dvema različnmastopnjama moči do 8,5 kW (A2/W35) in 12 kW (A–7/W35)■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi s kompresorjem z reguliranjem

moči za optimalno prilagoditev ogrevalne moči potrebi zgradbe potoploti

■ Črpalka je tiha in manj vibrira zaradi vodenja zraka z oplaščnimtokom in zvočno optimirane konstrukcije

■ Regulirano vbrizgavanje pare/mokre pare za temperature vtoka do65 °C

■ Z elektronskimi ekspanzijskimi ventili in RCD sistemom (RefrigerantCycle Diagnostic System) za najvišja možna letna delovna števila

■ Integriran nadzornik pretoka

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

VITOCAL VIESMANN 17

5839

437

SI

2

Page 18: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ Senzor temperature vtoka sekundarnega krogotoka z bakrenim cev-nim kosom, 28 x 1 mm, s tulcem za namestitev senzorja, za eno-stavno vgradnjo v vtočni vod

28

250

■ Fleksibilni vodi za povezavo toplotne črpalke s hidravličnim priključ-nim kompletom (pribor)

■ Senzor zunanje temperature■ Vitosrebrne barve

Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1C za montažo na steno (potrebni električnipovezovalni vodniki niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pri-bor)

Potreben pribor(se mora naročiti zraven)■ Električni povezovalni vodniki za povezavo toplotne črpalke z regu-

lacijo (dolžina 5, 15 in 30 m), glejte stran 124

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

18 VIESMANN VITOCAL

2

5839

437

SI

Page 19: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

2.2 Tehnični podatki

Tehnični podatki

Tip AWO-AC 301.B11 301.B14Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A2/W35) Nazivna toplotna moč kW 7,00 8,50Električni odvzem moči kW 1,79 2,18Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,90 3,90Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A7/W35, temperaturna di-ferenca 5 K)

Nazivna toplotna moč kW 7,21 7,97Elektr. odvzem moči kW 1,44 1,59Koeficient učinkovitosti ε (COP) 5,00 5,00Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A–7/W35) Nazivna toplotna moč kW 10,50 12,00Elektr. odvzem moči kW 3,38 4,00Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,11 3,00Podatki o moči, hlajenje po EN 14511 (A35/W18) Nazivna hladilna moč kW 8,10 9,00Elektr. odvzem moči kW 3,01 3,45Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,70 2,65Podatki o moči, hlajenje po EN 14511 (A35/W7) Nazivna hladilna moč kW 6,30 7,23Elektr. odvzem moči kW 3,15 3,71Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,00 1,96Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja pri 600 min-1 W 70 70Količina zraka m3/h 3000 3000Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 5,5 5,5Minimalni volumski pretok l/h 1200 1400Maks. temperatura vtoka pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 57 57Maks. temperatura vtoka pri vstopni temperaturi zraka –5 °C °C 65 65Električne vrednosti Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzMaks. nazivni tok A 9,7 14,5Zagonski tok A 6,0 10,0Varovalka A B16A tripolnaVarovalka ventilatorja T 6,3 A HNazivna napetost krmilnega tokokroga 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A HElektrični odvzem moči Ventilator pri 600 min-1 W 70 70Krogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R410A R410APolnilna količina kg 4,75 4,75Kompresor, invertersko krmiljen Tip Scroll hermetičen Scroll hermetičenDimenzije – Skupna dolžina mm 1100 1100– Skupna širina mm 1100 1100– Skupna višina mm 1980 1980Skupna teža kg 250 250Dop. obratovalni tlak bar 3 3

MPa 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalne vode R 1½ 1½Gibka cev za odvod kondenzata (notranji/zunanji Ø) mm 27/32 27/32Skupna raven moči zvoka Skupna raven moči zvoka z A ocenitvijo (50 Hz do 10 kHz) pri A7±3 K/W55±1 K

– Min. dB(A) 49 50– Maks. dB(A) 53 54– Nočno obratovanje dB(A) 51 52

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 19

5839

437

SI

2

Page 20: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

OpozoriloMeritev skupne ravni moči zvoka v skladu z EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, razred natančnosti 2 in po smernicah znaka kakovostiEHPA

Dimenzije

1998

100

Ø 1100

B/C300370

490

B

C

D A

211

945

A Skoznjiki za električne vodnikeB Vtok ogrevalne vode (priključek R 1¼)

C Povratek ogrevalne vode (priključek R 1¼)D Odtočna gibka cev kondenzata

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

20 VIESMANN VITOCAL

2

5839

437

SI

Page 21: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Meje možnosti uporabe po EN 14511Temperaturna diferenca, sekundarni krogotok: 5 K

Vstopna temperatura zraka v °C

Tem

pera

tura

vto

ka

seku

ndar

nega

kro

gotk

a v

°C

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

55

2025303540

-15

5045

35-2015

6560

-25

Diagrami moči za tip AWO-AC 301.B11

Vstopna temperatura zraka v °C-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 350

10

Moč

v k

W 2

4

6

8

12

14

16

55 °C45 °C35 °C

A

B

D

D

C

C

65 °C

65 °C 55 °C45 °C35 °C

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 21

5839

437

SI

2

Page 22: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

1

2

3

4

35 °C

45 °C

55 °C

35

6

7

8

9

65 °C

D

A Ogrevalna močB Električni odvzem moči

C Temperature vtoka sekundarnega krogotoka (temperature vtokaogrevalne vode THV)

D Pri maks. štev. vrtljajev kompresorja in temperaturi vtoka sekun-darnega krogotoka 35 °C

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 –5 2 7 10 20 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 35

Ogrevalna moč kW 9,22 10,28 10,36 10,50 11,26 7,00 7,21 7,72 8,86 11,01Elektr. odvzem moči kW 3,69 3,68 3,51 3,38 3,50 1,79 1,44 1,50 1,43 1,26Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,50 2,79 2,95 3,11 3,22 3,90 5,00 5,14 6,20 8,77Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 45

Ogrevalna moč kW 9,60 10,63 10,68 11,20 11,57 7,43 7,32 7,82 9,01 11,30Elektr. odvzem moči kW 4,42 4,43 4,20 4,19 4,18 2,29 1,93 1,91 1,84 1,67Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,17 2,40 2,54 2,67 2,77 3,24 3,79 4,10 4,90 6,78Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 55

Ogrevalna moč kW 10,10 11,05 11,07 11,59 11,95 8,98 10,60 10,70 10,80 12,13Elektr. odvzem moči kW 5,32 5,29 5,03 5,02 5,00 3,24 3,15 3,11 2,67 2,27Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,90 2,09 2,20 2,31 2,39 2,77 3,36 3,44 4,05 5,34Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 65

Ogrevalna moč kW 12,39 10,5 11,41 11,62 12,13 Elektr. odvzem moči kW 5,93 4,47 4,46 3,95 3,63 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,09 2,35 2,56 2,94 3,34

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

22 VIESMANN VITOCAL

2

5839

437

SI

Page 23: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, hlajenjeVstopna temperatura zraka °C 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 18

Hladilna moč kW 8,10Elektr. odvzem moči kW 3,01Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,70Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 7

Hladilna moč kW 6,30Elektr. odvzem moči kW 3,15Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,00

Diagrami moči za tip AWO-AC 301.B14

Vstopna temperatura zraka v °C-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 350

10

Moč

v k

W 2

4

6

8

12

14

16

A

B

65 °C

55 °C45 °C35 °C

D

C

C

D 65 °C

55 °C45 °C35 °C

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 23

5839

437

SI

2

Page 24: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

0

Vstopna temperatura zraka v °C-20

C

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

1

2

3

4

35 °C

45 °C

55 °C

35

6

7

8

9

65 °C

D

A Ogrevalna močB Električni odvzem moči

C Temperature vtoka sekundarnega krogotoka (temperature vtokaogrevalne vode THV)

D Pri maks. štev. vrtljajev kompresorja in temperaturi vtoka sekun-darnega krogotoka 35 °C

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 –5 2 7 10 20 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 35

Ogrevalna moč kW 10,39 11,50 11,56 12,00 12,50 8,50 7,97 8,15 9,34 11,63Elektr. odvzem moči kW 4,24 4,26 4,06 4,00 4,03 2,18 1,59 1,58 1,51 1,33Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,45 2,70 2,85 3,00 3,10 3,90 5,00 5,17 6,20 8,73Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 45

Ogrevalna moč kW 10,80 11,88 11,90 12,45 12,84 8,73 8,10 8,25 9,49 11,92Elektr. odvzem moči kW 5,07 5,10 4,84 4,83 4,83 2,67 2,12 2,00 1,94 1,76Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,13 2,33 2,46 2,58 2,66 3,27 3,82 4,12 4,90 6,78Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 55

Ogrevalna moč kW 11,21 12,42 12,35 12,88 13,25 10,19 11,12 11,40 11,90 12,14Elektr. odvzem moči kW 6,03 6,18 5,83 5,80 5,79 3,72 3,71 3,24 2,95 2,30Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,86 2,01 2,12 2,22 2,29 2,74 3,00 3,52 4,03 5,27Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 65

Ogrevalna moč kW 13,68 11,63 12,61 12,56 13,20 Elektr. odvzem moči kW 6,94 5,06 4,72 4,32 3,99 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,97 2,30 2,67 2,91 3,31

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

24 VIESMANN VITOCAL

2

5839

437

SI

Page 25: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, hlajenjeVstopna temperatura zraka °C 35Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 18

Hladilna moč kW 9,00Elektr. odvzem moči kW 3,46Razmerje energijske učinkovitosti EER 2,65Temperatura vtoka sekundarni kro-gotok

°C 7

Hladilna moč kW 7,23Elektr. odvzem moči kW 3,71Razmerje energijske učinkovitosti EER 1,96

Hidravlične krivulje

Diagram padca tlaka

Volumski pretok v m³/h

kPa

21,510,50

25

20

15

10

5

0mba

r

250

200

150

100

50

0Pade

c tla

ka

2,5

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 25

5839

437

SI

2

Page 26: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

3.1 Opis proizvoda

Prednosti

A Zvočno izolativno prekritje, sesalna stranB UparjalnikC VentilatorD Zvočno izolativno prekritje, izpihovalna stran desnoE KondenzatorF Hermetični kompresor EVI Compliant ScrollG Prenosnik toplote, vbrizgavanje pare EVIH Elektronski ekspanzijski ventilK Zvočno izolativno prekritje, izpihovalna stran levo

OpozoriloSlika prikazuje tip AWHO 351.A.

■ Visok koeficient učinkovitosti COP po EN 14511: 3,2 do 3,6(A2/W35)

■ Nizki stroški obratovanja pri visoki učinkovitosti v vsaki obratovalnitočki zaradi RCD sistema (Refrigerant Cycle Diagnostic System) vpovezavi z elektronskim ekspanzijskim ventilom

■ Nizek obratovalni hrup zaradi radialnega ventilatorja, zvočno opti-mirane konstrukcije naprave in nočnega obratovanja z reduciranimštevilom vrtljajev ventilatorja

■ Učinkovito odtajanje zaradi obrnitve krogotoka hladilnega sredstva

■ Preprosto upravljanje regulacije Vitotronic z besedilnim in grafičnimprikazom - daljinsko upravljanje in nadzor preko komunikacijskegavmesnika Vitocom 100 ter krmiljenje kaskade za do 5 toplotnih črpalk

■ Pri toplotnih črpalkah za postavitev v zgradbi obstaja možnost vgrad-nje pretočnega grelnika ogrevalne vode

Pečat kakovosti EHPA kot dokaz koeficienta učinkovitosti(COP)

Dobavno stanje

Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A (za postavitev v zgradbi)

Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda s tremi različnimi stop-njami moči do 18,5 kW■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi z elektronskim omejevalnikom

zagonskega toka■ Tiho obratovanje in malo vibracij zaradi večkrat nihajno uležajenega

krogotoka hladilnega sredstva■ Regulirano vbrizgavanje pare EVI (Enhanced Vapour Injection)

omogoča temperature vtoka ogrevalnega krogotoka do 65 °C■ Z elektronskim ekspanzijskim ventilom in RCD sistemom (Refrige-

rant Cycle Diagnostic System) za najvišja možna letna delovna šte-vila

■ Integriran nadzornik pretoka■ Senzor temperature vtoka sekundarnega krogotoka vgrajen v

toplotno črpalko■ Priključni kos za vgradnjo črpalke sekundarnega krogotoka in pre-

točnega grelnika ogrevalne vode (pribor)■ Vitosrebrne barve

Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1B za montažo na steno (potrebni električnipovezovalni vodniki niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pri-bor)

Vitocal 350-A

26 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 27: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A (za postavitev na prostem)

Visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda s tremi različnimi stop-njami moči do 18,5 kW■ Toplotna črpalka v kompaktni izvedbi z elektronskim omejevalnikom

zagonskega toka■ Tiho obratovanje in malo vibracij zaradi večkrat nihajno uležajenega

krogotoka hladilnega sredstva■ Regulirano vbrizgavanje pare EVI (Enhanced Vapour Injection)

omogoča temperature vtoka ogrevalnega krogotoka do 65 °C■ Z elektronskim ekspanzijskim ventilom in RCD sistemom (Refrige-

rant Cycle Diagnostic) za najvišja možna letna delovna števila■ Integriran nadzornik pretoka■ Senzor temperature vtoka sekundarnega krogotoka z bakrenim cev-

nim kosom, 28 x 1 mm, s tulcem za namestitev senzorja, za eno-stavno vgradnjo v vod vtoka

28

250

■ Vremensko odporno, s poliestrskim praškom prevlečeno oplaščenjeje primerno za postavitev na prostem (potrebni hidravlični povezo-valni vodi niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pribor)). Ssidrnimi ploščami (pribor) za visoke vetrne obremenitve

■ Vitosrebrne barve

Vremensko vodena, digitalna regulacija toplotne črpalkeVitotronic 200, tip WO1B za montažo na steno (potrebni električnipovezovalni vodniki niso del dobavnega obsega toplotne črpalke (pri-bor)

Potreben pribor(se mora naročiti zraven)■ Električni povezovalni vodniki za povezavo toplotne črpalke z regu-

lacijo (dolžina 5, 15 in 30 m), glejte stran 124.

Pregled tipov Vitocal 350-AOdvisno od nazivne napetosti toplotne črpalke je Vitocal 350-A s stop-njo moči 10 kW dobavljiva v dveh različnih izvedbah. Izvedbe se napodlagi oznake tipa razlikujejo sledeče:

Moč Nazivna napetost Postavitev TipToplotna črpalka Regulacija toplotne čr-

palke10 kW 400 V 230 V v zgradbi AWHI 351.A10

na prostem AWHO 351.A10230 V 230 V v zgradbi AWHI-M 351.A10

na prostem AWHO-M 351.A1014 kW 400 V 230 V v zgradbi AWHI 351.A14

na prostem AWHO 351.A1418,5 kW 400 V 230 V v zgradbi AWHI 351.A20

na prostem AWHO 351.A20

OpozoriloČe ni drugače navedeno, veljajo vsi podatki v tem navodilu zaprojektiranje tako za 400 V (tip AWHI 351.A10/AWHO 351.A10) kottudi za 230 V toplotne črpalke (tip AWHI-M 351.A10/AWHO-M 351.A10).

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 27

5839

437

SI

3

Page 28: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

3.2 Tehnični podatki

Tehnični podatki

Tip AWHI 351.A/AWHO 351.A (izvedba 400 V)

Toplotne črpalke, za postavitev v zgradbiTip AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A2/W35) – pri volumskem pretoku sekundarnega krogotoka l/h 2400 3300 3700– pri uporu pretoka mbar 200 370 450

kPa 20 37 45Nazivna toplotna moč kW 10,60 14,50 18,50Električni odvzem moči kW 2,9 4,2 5,8Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,60 3,50 3,20Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A7/W35, tem-peraturna diferenca 5 K)

Nazivna toplotna moč kW 12,70 16,70 20,60Elektr. odvzem moči kW 3,1 4,2 6,1Koeficient učinkovitosti ε (COP) 4,00 3,80 3,40Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja W 110 170 270Maks. količina zraka m3/h 3500 4000 4500Maks. dop. padec tlaka (dovod in odvod zraka) Pa 37 45 61Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35 35Delež čas odtajanja/obratovalni čas % 2 do 5 2 do 5 2 do 5Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 5,0 5,5 6,0Minimalni volumski pretok l/h 1100 1450 1700Upor pretoka kondenzator (s priključnim ocevjem, dobavniobseg)

mbar 50 90 120kPa 5,0 9,0 12,0

Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 5 K) – pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 55 55 55– pri vstopni temperaturi zraka –10 °C °C 65 65 65Električne vrednosti toplotne črpalke Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzMaks. nazivni tok A 10 14 18,3Zagonski tok (z elektronsko omejitvijo zagonskega toka) A 23 26 30Zagonski tok (pri blokiranem rotorju) A 64 101 99Varovalka A 3 x B16A 3 x B20A 3 x B25AVarovalka ventilatorja T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HNazivna napetost krmilnega tokokroga 1/N/PE 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HKrogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R407C R407C R407CPolnilna količina kg 4,0 4,5 5,2Kompresor Tip Scroll hermetičen z vbrizgavanjemDimenzije Skupna dolžina mm 946 946 946Skupna širina mm 880 1030 1200Skupna višina mm 1870 1870 1870Skupna teža kg 287 297 361Dop. obratovalni tlak bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalnega sistema G 1½ 1½ 1½Gibka cev za odvod kondenzata (notranji/zunanji Ø) mm 25/32 25/32 25/32

Toplotne črpalke, za postavitev na prostemTip AWHO 351.A10 AWHO 351.A14 AWHO 351.A20Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A2/W35) – pri volumskem pretoku sekundarnega krogotoka l/h 2400 3300 3700– pri uporu pretoka mbar 200 370 450

kPa 20 37 45Nazivna toplotna moč kW 10,60 14,50 18,50Električni odvzem moči kW 2,9 4,2 5,8Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,60 3,50 3,20

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

28 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 29: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tip AWHO 351.A10 AWHO 351.A14 AWHO 351.A20Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A7/W35, tem-peraturna diferenca 5 K)

Nazivna toplotna moč kW 12,70 16,70 20,60Elektr. odvzem moči kW 3,1 4,2 6,1Koeficient učinkovitosti ε (COP) 4,00 3,80 3,40Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja W 110 170 270Maks. količina zraka m3/h 3500 4000 4500Maks. dop. padec tlaka (dovod in odvod zraka) Pa – – –Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35 35Delež čas odtajanja/obratovalni čas % 2 do 5 2 do 5 2 do 5Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 5,0 5,5 6,0Minimalni volumski pretok l/h 1100 1450 1700Upor pretoka kondenzator (s priključnim ocevjem, dobavniobseg)

mbar 50 90 120kPa 5,0 9,0 12,0

Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 5 K) – pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 55 55 55– pri vstopni temperaturi zraka –10 °C °C 65 65 65Električne vrednosti toplotne črpalke Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzMaks. nazivni tok A 10 14 18,3Zagonski tok (z elektronsko omejitvijo zagonskega toka) A 23 26 30Zagonski tok (pri blokiranem rotorju) A 64 101 99Varovalka A 3 x B16A 3 x B20A 3 x B25AVarovalka ventilatorja T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HVrsta zaščite IP X4 IP X4 IP X4Nazivna napetost krmilnega tokokroga 1/N/PE 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A H T 6,3 A H T 6,3 A HKrogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R407C R407C R407CPolnilna količina kg 4,0 4,5 5,2Kompresor Tip Scroll hermetičen z vbrizgavanjemDimenzije Skupna dolžina mm 1265 1265 1265Skupna širina mm 1380 1530 1700Skupna višina mm 1885 1885 1885Skupna teža kg 325 335 400Dop. obratovalni tlak bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalnega sistema G 1¼ 1¼ 1¼Gibka cev za odvod kondenzata (notranji/zunanji Ø) mm 25/32 25/32 25/32

Tip AWHI-M 351.A/AWHO-M 351.A (izvedba 230 V)

Tip AWHI-M 351.A10 AWHO-M 351.A10Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A2/W35) – pri volumskem pretoku sekundarnega krogotoka l/h 1860 1860– pri uporu pretoka mbar 60 60

kPa 6 6Nazivna toplotna moč kW 10,80 10,80Električni odvzem moči kW 3,30 3,30Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,30 3,30Podatki o moči, ogrevanje po EN 14511 (A7/W35, tem-peraturna diferenca 5 K)

Nazivna toplotna moč kW 13,00 13,00Elektr. odvzem moči kW 3,40 3,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,80 3,80Pridobivanje toplote Maks. moč ventilatorja W 110 110Maks. količina zraka m3/h 3500 3500Maks. dop. padec tlaka (dovod in odvod zraka) Pa 37 37Min. vstopna temperatura zraka °C –20 –20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35 35Delež čas odtajanja/obratovalni čas % 2 do 5 2 do 5

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 29

5839

437

SI

3

Page 30: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tip AWHI-M 351.A10 AWHO-M 351.A10Ogrevalna voda (sekundarni krogotok) Količina l 5,0 5,0Minimalni volumski pretok l/h 1100 1100Upor pretoka kondenzator (s priključnim ocevjem, dobavniobseg)

mbar 50 50kPa 5,0 5,0

Maks. temperatura vtoka (pri temperaturni diferenci 5 K) – pri vstopni temperaturi zraka –20 °C °C 55 55– pri vstopni temperaturi zraka –10 °C °C 65 65Električne vrednosti toplotne črpalke Nazivna napetost 1/N/PE 230 V/50 HzMaks. nazivni tok A 30 30Zagonski tok (z elektronsko omejitvijo zagonskega toka) A 45 45Zagonski tok (pri blokiranem rotorju) A 160 160Varovalka A 1 x B32A 1 x B32AVarovalka ventilatorja T 6,3 A H T 6,3 A HVrsta zaščite – IP X4Nazivna napetost krmilnega tokokroga 1/N/PE 230 V/50 HzVarovalka krmilnega tokokroga T 6,3 A H T 6,3 A HKrogotok hladilnega sredstva Delovno sredstvo R407C R407CPolnilna količina kg 4,0 4,0Kompresor Tip Scroll hermetičen z vbrizgavanjemDimenzije Skupna dolžina mm 946 1265Skupna širina mm 880 1380Skupna višina mm 1870 1885Skupna teža kg 287 325Dop. obratovalni tlak bar 3 3

MPa 0,3 0,3Priključki Vtok in povratek ogrevalnega sistema G 1½ 1½Gibka cev za odvod kondenzata (notranji/zunanji Ø) mm 25/32 25/32

Tehnični podatki hrupnost

Tip AWHI 351.A (toplotne črpalke, za postavitev v zgradbi, izvedba 400 V)

Tip AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20Raven moči zvoka LW Skupna raven moči zvoka z A ocenitvijo v ogrevalnem obratovanju priA7±3 K/W35±1 K, pri kotni postavitvi

V postavitvenem prostoru – Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 48 49 55– Stopnja ventilatorja 2 (= nočno obratovanje) dB(A) 48 49 56– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 48 50 57Zunaj, sesalna stran – Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 45 48 54– Stopnja ventilatorja 2 (= nočno obratovanje) dB(A) 46 48 56– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 49 53 56Zunaj, izpihovalna stran – Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 39 45 51– Stopnja ventilatorja 2 (= nočno obratovanje) dB(A) 43 48 54– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 48 52 54

Tip AWHO 351.A (toplotne črpalke, za postavitev na prostem, izvedba 400 V)

Tip AWHO 351.A10 AWHO 351.A14 AWHO 351.A20Raven moči zvoka LW Skupna raven moči zvoka z A ocenitvijo v ogrevalnem obratovanju priA7±3 K/W35±1 K

– Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 54 56 61– Stopnja ventilatorja 2

(= nočno obratovanje)dB(A) 54 57 63

– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 56 59 63

OpozoriloMeritev skupne ravni moči zvoka po EN ISO 12102/EN ISO 9614-2,razred natančnosti 2 in po smernicah znaka kakovosti EHPA

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

30 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 31: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tip AWHI-M 351.A/AWHO-M 351.A (230 V priprave)

Tip AWHI-M 351.A10 pri kotni postavitvi AWHO-M 351.A10V postavitvenemprostoru

Na prostemSesalna stran Izpihovalna stran

Raven moči zvoka LW Skupna raven moči zvoka z A ocenitvijo v ogrevalnemobratovanju pri A7±3 K/W35±1 K

– Stopnja ventilatorja 1 dB(A) 48 45 39 54– Stopnja ventilatorja 2

(= nočno obratovanje)dB(A) 48 46 43 54

– Stopnja ventilatorja 3 dB(A) 48 49 48 56

OpozoriloMeritev skupne ravni moči zvoka po EN ISO 12102/EN ISO 9614-2,razred natančnosti 2 in po smernicah znaka kakovosti EHPA

Dimenzije tip AWHI 351.A

D

B

C

A

B

D

A

C

b95

d

a

946

1870

655790

115

220 33

0 440

946

c

Mere brez pločevin oplaščenja: 790 mm x c

A Skoznjiki za električne vodnikeB Povratek ogrevalne vode iz sistema/povratek ogrevalnik sani-

tarne vode

C Odtok kondenzataD Vtok ogrevalne vode v sistem/vtok ogrevalnik sanitarne vode

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 31

5839

437

SI

3

Page 32: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Opozorila■ Izstop zraka po izbiri levo ali desno■ Hidravlični vodi in odtok kondenzata se lahko speljejo levo ali desno

iz toplotne črpalke. Montaža se vedno izvede na nasprotni straniizstopa zraka.

■ Priključne gibke cevi se lahko skrajšajo. Navedeni meri a in b stadolžini cevi ob dobavi.

Mere v mmTip a b c dAWHI 351.A10 489 367 880 891AWHI 351.A14 489 217 1030 1041AWHI 351.A20 472 64 1200 1211

Dimenzije tip AWHO 351.A

i

1265

gf

h

957

1885

e

946

A

B

C

DD

A Odtok kondenzataB Vtok ogrevalne vode v sistem/vtok ogrevalnik sanitarne vodeC Povratek ogrevalne vode iz sistema/povratek ogrevalnik sani-

tarne vodeD Zvočno izolativna prekritja

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

32 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 33: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Mere v mmTip e f g h iAWHO 351.A10 655 456 500 1380 891AWHO 351.A14 655 606 650 1530 1041AWHO 351.A20 655 754 798 1700 1211

Meje možnosti uporabe po EN 14511Temperaturna diferenca, sekundarni krogotok: 5 K

Vstopna temperatura zraka v °C

Tem

pera

tura

vto

ka

Seku

ndar

ni k

rogo

tok

v °C

-15 -10 0 5 10 15 20 25 30

65

30

35

40

45

50

-20

6055

35-2525

Diagrami moči za tip AWHI 351.A10/AWHO 351.A10 (izvedba 400 V)

-10 10 30-20 0 20Temperatura zraka v °C

0

5

10

15

Moč

v k

W

20 C

D

E

6

-10 10 30-20 0 200

1

2

3

4

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

Temperatura zraka v °C

A Ogrevalna močB Elektr. odvzem močiC THV = 35 °CD THV = 45 °CE THV = 65 °CTHV Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka (temperatura vtoka

ogrevalne vode)

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 33

5839

437

SI

3

Page 34: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 35Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 35Ogrevalna moč kW 6,30 6,70 8,10 8,70 10,60 12,70 19,40Elektr. odvzem moči kW 2,80 2,70 3,00 2,90 2,90 3,10 3,30Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,30 2,50 2,80 3,00 3,60 4,10 5,90Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 45Ogrevalna moč kW 6,60 8,50 11,00 13,20 19,50Elektr. odvzem moči kW 3,30 3,50 3,70 3,90 4,00Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,00 2,40 3,00 3,40 4,90Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 55Ogrevalna moč kW 10,50 Elektr. odvzem moči kW 3,50 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 3,00 Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 60Ogrevalna moč kW 8,90 11,30 13,70 18,80Elektr. odvzem moči kW 5,00 5,20 5,30 5,50Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,80 2,40 2,70 3,40Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 65Ogrevalna moč kW 10,70 13,00 Elektr. odvzem moči kW 5,20 5,30 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,06 2,45

Diagrami moči za tip AWHI-M 351.A10/AWHO-M 351.A10 (izvedba 230 V)

E C

D

E

A

BC

D

-10 10 30-20 0 200

5

10

15

Moč

v k

W

Temperatura zraka v °C

20

C

D

E

6

-10 10 30-20 0 200

1

2

3

4

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

Temperatura zraka v °C

A Ogrevalna močB Elektr. odvzem močiC THV = 35 °CD THV = 45 °CE THV = 65 °CTHV Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka (temperatura vtoka

ogrevalne vode)

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

34 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 35: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 35Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 35Ogrevalna moč kW 6,40 7,20 8,10 8,50 10,80 13,00 19,00Elektr. odvzem moči kW 3,10 3,20 3,20 3,25 3,30 3,40 3,60Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,00 2,25 2,60 2,62 3,30 3,80 5,30Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 45Ogrevalna moč kW 6,50 8,10 10,60 13,30 19,40Elektr. odvzem moči kW 3,70 3,90 4,00 4,20 4,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,80 2,20 2,70 3,20 4,40Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 60Ogrevalna moč kW 8,70 11,20 13,40 18,90Elektr. odvzem moči kW 5,70 5,80 6,00 6,20Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,50 2,00 2,40 3,10Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 65Ogrevalna moč kW 10,50 12,73 Elektr. odvzem moči kW 5,80 6,00 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,80 2,12

Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A10

Preostale črpalne višine obtočnih črpalk (pribor)Visoko učinkovita obtočna črpalka Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

Brez pretočnega grelnika ogrevalne vode S pretočnim grelnikom ogrevalne vode (pribor)

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

210

30

20

10

3

60

80

70

0mba

r

500

400

300

200

100

600

700

Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina

800

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

210

30

20

10

3

60

80

70

0Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina 500

400

300

200

100

600

800

700

mba

r

Diagrami moči obtočnih črpalk (pribor)

Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

0 1 2 3 4Črpalna količina v m³/h

0

40

60

Moč

v W

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 35

5839

437

SI

3

Page 36: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A10

Diagram padca tlaka

Volumski pretok v m³/h

kPa

43210

50

40

30

20

10

0mba

r

500

400

300

200

100

0Pade

c tla

ka

Hidravlične krivulje za tip AWHI-M 351.A/AWHO-M 351.A10 (izvedba 230 V)Kot tip AWHI 351.A/AWHO 351.A10 (izvedba 400 V), glejte stran 35in 36.

Diagrami moči za tip AWHI 351.A14/AWHO 351.A14 (izvedba 400 V)

-10 10 30-20 0 200

4

8

12

16

20

24

Moč

v k

W

Temperatura zraka v °C

28

32

C D

DC

A

B

E

E

C

D

E

6

-10 10 30

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

-20 0 200

1

2

3

4

5

Temperatura zraka v °C

A Ogrevalna močB Elektr. odvzem močiC THV = 35 °CD THV = 45 °CE THV = 65 °CTHV Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka (temperatura vtoka

ogrevalne vode)

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

36 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 37: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 35Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 35Ogrevalna moč kW 8,90 10,20 11,50 12,20 14,50 16,70 26,00Elektr. odvzem moči kW 3,90 3,95 4,00 4,15 4,20 4,50 5,10Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,30 2,55 2,80 2,94 3,50 3,70 5,10Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 45Ogrevalna moč kW 9,50 11,80 14,80 18,06 26,10Elektr. odvzem moči kW 4,80 5,00 5,20 5,36 6,00Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,00 2,40 2,80 3,32 4,30Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 55Ogrevalna moč kW 18,60 Elektr. odvzem moči kW 6,50 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,84 Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 60Ogrevalna moč kW 13,10 16,10 18,20 25,80Elektr. odvzem moči kW 7,40 7,70 7,70 8,40Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,80 2,20 2,50 3,10Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 65Ogrevalna moč kW 16,50 17,40 Elektr. odvzem moči kW 7,70 7,70 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,14 2,26

Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A14

Preostale črpalne višine obtočnih črpalk (pribor)Visoko učinkovita obtočna črpalka Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

Brez pretočnega grelnika ogrevalne vode S pretočnim grelnikom ogrevalne vode (pribor)

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

210

30

20

10

4

60

80

70

30mba

r

500

400

300

200

100

600

800

700

Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina

30

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

210

30

20

10

4

60

80

70

0mba

r

500

400

300

200

100

600

800

700

Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina

Diagrami moči obtočnih črpalk (pribor)

Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

0 1 2 3 4Črpalna količina v m³/h

0

40

60

Moč

v W

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 37

5839

437

SI

3

Page 38: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A14

Diagram padca tlaka

Volumski pretok v m³/h

kPa

43210

50

40

30

20

10

0Pade

c tla

ka

500

400

300

200

100

0mba

r

Diagrami moči za tip AWHI 351.A20/AWHO 351.A20 (izvedba 400 V)

CE

DC

A

B

E

D

-10 10 30-20 0 200

4

8

12

16

20

24

Moč

v k

W

Temperatura zraka v °C

28

32

C

D

E

6

-10 10 30-20 0 200

1

2

3

4

5

Koef

icie

nt u

čink

ovito

sti C

OP

Temperatura zraka v °C

A Ogrevalna močB Elektr. odvzem močiC THV = 35 °CD THV = 45 °CE THV = 65 °CTHV Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka (temperatura vtoka

ogrevalne vode)

Opozorilo■ Podatki za COP v tabelah in diagramih so bili ugotovljeni po

EN 14511.■ Podatki o moči veljajo za nove naprave s čistimi ploščnimi prenosniki

toplote.

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

38 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 39: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Podatki o moči, ogrevanjeVstopna temperatura zraka °C –20 –15 –10 –7 2 7 35Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 35Ogrevalna moč kW 11,10 12,40 14,00 15,00 18,50 20,60 30,70Elektr. odvzem moči kW 5,20 5,50 5,80 5,80 5,80 6,10 6,80Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,10 2,25 2,50 2,59 3,20 3,40 4,50Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 45Ogrevalna moč kW 11,70 14,80 18,40 22,00 31,30Elektr. odvzem moči kW 6,20 6,80 7,00 7,10 8,10Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,90 2,20 2,60 2,70 3,90Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 55Ogrevalna moč kW 22,30 Elektr. odvzem moči kW 8,60 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,60 Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 60Ogrevalna moč kW 16,00 19,60 22,70 29,60Elektr. odvzem moči kW 9,00 9,20 9,30 10,20Koeficient učinkovitosti ε (COP) 1,80 2,20 2,50 2,90Temperatura vtoka sekundarni krogotok °C 65Ogrevalna moč kW 20,30 21,40 Elektr. odvzem moči kW 9,30 9,30 Koeficient učinkovitosti ε (COP) 2,18 2,30

Hidravlične karakteristike za tip AWHI 351.A20

Preostale črpalne višine obtočnih črpalk (pribor)Visoko učinkovita obtočna črpalka Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

Brez pretočnega grelnika ogrevalne vode S pretočnim grelnikom ogrevalne vode (pribor)

30

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

210

30

20

10

4

60

80

70

0Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina 500

400

300

200

100

600

800

700

mba

r

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

50

40

3210

30

20

10

4

60

80

70

0Preo

stal

a čr

paln

a vi

šina 500

400

300

200

100

600

800

700

mba

r

Diagrami moči obtočnih črpalk (pribor)

Wilo, tip Stratos Para 25/1-7

0 1 2 3 4Črpalna količina v m³/h

0

40

60

Moč

v W

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 39

5839

437

SI

3

Page 40: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Hidravlične karakteristike za tip AWHO 351.A20

Diagram padca tlaka

Volumski pretok v m³/h

kPa

43210

50

40

30

20

10

0mba

r

500

400

300

200

100

0Pade

c tla

ka

Vitocal 350-A (nadaljevanje)

40 VIESMANN VITOCAL

3

5839

437

SI

Page 41: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

4.1 Vitocell 100-V, tip CVWZa ogrevanje sanitarne vode v povezavi s toplotnimi črpalkami do16 kW in sončnimi kolektorji, primeren tudi za ogrevalne kotle in daljin-ska ogrevanja.

Primeren za naslednje naprave:■ Temperatura sanitarne vode do 95 °C■ Temperatura vtoka ogrevalne vode do 110 °C

■ Temperatura vtoka solarnega medija do 140 °C■ Obratovalni tlak na strani ogrevalne vode do 10 bar (1,0 MPa)■ Obratovalni tlak na strani solarnega medija do 10 bar (1,0 MPa)■ Obratovalni tlak na strani sanitarne vode do 10 bar (1,0 MPa)

Prostornina ogrevalnika l 390DIN registrska št. 9W173-13MC/EStalna kapacitetapri ogrevanju sanitarne vode z 10 na 45 °C in tem-peraturi vtoka ogrevalne vode … pri spodaj na-vedenem volumskem pretoku ogrevalne vode

90 °C kW 109 l/h 2678 80 °C kW 87 l/h 2138 70 °C kW 77 l/h 1892 60 °C kW 48 l/h 1179 50 °C kW 26 l/h 639

Stalna kapacitetapri ogrevanju sanitarne vode z 10 na 60 °C in tem-peraturi vtoka ogrevalne vode … pri spodaj na-vedenem volumskem pretoku ogrevalne vode

90 °C kW 98 l/h 1686 80 °C kW 78 l/h 1342 70 °C kW 54 l/h 929

Volumski pretok ogrevalne vode za navedene stalne kapacitete m3/h 3,0Pretok na mestu odvzema l/min 15Odvzemna količina vodeBrez dogrevanja

– Volumen ogrevalnika ogret na 45 °C,Voda s t = 45 °C (konstantno)

l 280

– Volumen ogrevalnika ogret na 55 °C,voda s t = 55 °C (konstantno)

l 280

Čas zagrevanjapri priključitvi toplotne črpalke z nazivno toplotno močjo 16 kWin temperaturo vtoka ogrevalne vode 55 ali 65 °C

– pri ogrevanju sanitarne vode z 10 na 45 °C min 60– pri ogrevanju sanitarne vode z 10 na 55 °C min 77Maks. priključna moč toplotne črpalkepri temperaturi vtoka ogrevalne vode 65 °C in temperaturi sanitarne vode 55 °C in nave-dem volumskem pretoku ogrevalne vode

kW 16

Maks. aperturna površina, ki jo je možno priključiti na komplet solarnega prenos-nika toplote (pribor)

– Vitosol-F m2 11,5– Vitosol-T m2 6Koeficient kapacitete NL v povezavi s toplotno črpalko Akumulacijska temperatura ogrevalnika 45 °C 2,4

50 °C 3,0Potrebna toplota za pripravljenost qBS kWh/24 h 2,5Dimenzije Dolžina (7) – s toplotno izolacijo mm 859

– brez toplotne izolacije mm 650Skupna širina – s toplotno izolacijo mm 923

– brez toplotne izolacije mm 881Višina – s toplotno izolacijo mm 1624

– brez toplotne izolacije mm 1522Prekucna mera – brez toplotne izolacije mm 1550Teža s toplotno izolacijo kg 190Skupna obratovalna težaz električnim grelnim vstavkom

kg 582

Količina ogrevalne vode l 27Ogrevalna površina m2 4,1Priključki Vtok in povratek ogrevalne vode (zunanji navoj) R 1¼Hladna voda, topla voda (zunanji navoj) R 1¼Komplet solarnega prenosnika toplote (zunanji navoj) R ¾

Ogrevalnik sanitarne vode

VITOCAL VIESMANN 41

5839

437

SI

4

Page 42: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Prostornina ogrevalnika l 390Cirkulacija (zunanji navoj) R 1Električni grelni vstavek (notranji navoj) Rp 1½

Opozorilo glede stalne kapacitetePri projektiranju z navedeno oz. ugotovljeno stalno kapaciteto se moranačrtovati ustrezna obtočna črpalka. Navedena stalna kapaciteta sedoseže le, če je nazivna toplotna moč ogrevalnega kotla ≥ stalnekapacitete.

107455

349

399 59

1 849 96

9 1089 14

58

422

1014

152216

24

WW1

ZHVSPR1

WW2

SPR2

KW/E

ELH1

HR

ELH2/R

881923

650

859

SPR2

E PraznjenjeELH1 Nastavek za električni grelni vstavekELH2 Prirobnična odprtina za električni grelni vstavekHR Povratek ogrevalne vodeHV Vtok ogrevalne vodeKW Hladna vodaR Kontrolna in čistilna odprtina s prirobničnim prekritjem

SPR1 Senzor temperature ogrevalnika regulacije temperature ogre-valnika

SPR2 Senzor temperature solarnega prenosnika toploteWW1 Topla vodaWW2 Topla voda iz solarnega prenosnika toploteZ Cirkulacija

Koeficient kapacitete NL

Po DIN 4708, brez omejitve temperature povratka.Akumulacijska temperatura ogrevalnika Togr = temperatura dotokahladne vode + 50 K +5 K/–0 K

Koeficient kapacitete NL pri temperaturi vtokaogrevalne vode

90 °C 16,580 °C 15,570 °C 12,0

Opozorilo glede koeficienta kapacitete NL

Koeficient kapacitete NL se spreminja z akumulacijsko temperaturoogrevalnika Togr.

Orientacijske vrednosti■ Togr = 60 °C → 1,0 × NL

■ Togr = 55 °C → 0,75 × NL

■ Togr = 50 °C → 0,55 × NL

■ Togr = 45 °C → 0,3 × NL

Kratkočasna kapaciteta (v času 10 minut)Nanašajoč se na koeficient kapacitete NL.Ogrevanje sanitarne vode z 10 na 45 °C brez omejitve temperaturepovratka.

Kratkočasna kapaciteta (l/10 min) pri tempe-raturi vtoka ogrevalne vode

90 °C 54080 °C 52170 °C 455

Maks. odvzemna količina (v času 10 minut)Nanašajoč se na koeficient kapacitete NL.Z dogrevanjem.Ogrevanje sanitarne vode z 10 na 45 °C.

Maks. odvzemna količina (l/min) pri tempera-turi vtoka ogrevalne vode

90 °C 5480 °C 5270 °C 46

Ogrevalnik sanitarne vode (nadaljevanje)

42 VIESMANN VITOCAL

4

5839

437

SI

Page 43: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Upori pretoka

500

600

800

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

1000

03

4568

10

20

30

40506080

100

200

300

400500600800

1000

mba

r

0,3

0,40,50,60,8

1

2

3

4568

10

20

30

40506080

100

kPa

Upo

r pre

toka

Volumski pretok ogrevalne vode vl/h

Upor pretoka na strani ogrevalne vode

500

600

800

1000

2000

3000

4000

5000

0,3

0,40,50,60,8

1

2

3

4568

10

kPa

3

4568

10

20

30

40506080

100

mba

rU

por p

reto

kaVolumski pretok sanitarne vode vl/h

Upor pretoka sanitarne vode

Ogrevalnik sanitarne vode (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 43

5839

437

SI

4

Page 44: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

5.1 PregledPribor Naroč. št. Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tip

AWCI-AC301.A

AWO-AC301.A

AWO-AC301.B

AWHI 351.A AWHO 351.A10 14 20 10 14 20

Priprava za dovajanje in odvajanje zraka, glejte stran 47Vitovent 300-F Z012 121 X Zračni krogotok (primarni krogotok) za postavitev v zgradbi, glejte od strani 48Komplet stenskih prevodnicVitocal 300-A/350-A, za širino pri-prave 880 mm

7426 345 X X

Komplet stenskih prevodnicVitocal 300-A/350-A, za širino pri-prave 1030 mm

7426 346 X

Komplet stenskih prevodnicVitocal 300-A/350-A, za širino pri-prave 1200 mm

7426 347 X

Lok zračnega kanala 90° 7373 455 X X X X Stenske prevodnice, ravne (zračnikanali, ravni)

7262 983 X X X X

Kombinirana stenska prevodnica ZK01 400 Podaljšava za kombinirano stenskoprevodnico

ZK01 415

Vremenska zaščitna rešetka 9570 169 X X X X Prekrivna rešetka za zračni kanal 7423 120 X X X X Zvočno izolativno prekritje za zrač-ni kanal

7246 581 X X X X

Ogrevalni krogotok (sekundarni krogotok), glejte od strani 51 daljePretočni grelnik ogrevalne vode Z006 463 X Pretočni grelnik ogrevalne vode shidravličnim priključnim komple-tom

Z007 884 X X X X X

Pretočni grelnik ogrevalne vode,komplet 1, za vgradnjo v toplotnočrpalko

Z007 883 X X X

Pretočni grelnik ogrevalne vode,komplet 2, za vgradnjo v toplotnočrpalko

Z007 886 X X X

Mali razdelilnik 7143 779 X X X X X X X XHidravlični priključni komplet do14,5 kW, dolžina 5 m

7521 273 X X X X

Hidravlični priključni komplet do14,5 kW, dolžina 10 m

7521 274 X X X X

Hidravlični priključni komplet do14,5 kW, dolžina 15 m

7521 275 X X X X

Hidravlični priključni komplet do14,5 kW, dolžina 20 m

7521 276 X X X X

Hidravlični priključni komplet do18,5 kW, dolžina 5 m

7521 277 X

Hidravlični priključni komplet do18,5 kW, dolžina 10 m

7521 278 X

Hidravlični priključni komplet do18,5 kW, dolžina 15 m

7521 279 X

Hidravlični priključni komplet do18,5 kW, dolžina 20 m

7521 280 X

Visoko učinkovita obtočna črpalka(sekundarni krogotok)

7423 916 X X X X X X X X

Tripotni preklopni ventil 7814 924 X X X X X X X X

Instalacijski pribor

44 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 45: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Pribor Naroč. št. Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tipAWCI-AC301.A

AWO-AC301.A

AWO-AC301.B

AWHI 351.A AWHO 351.A10 14 20 10 14 20

Ogrevanje sanitarne vode z ogrevalnikom Vitocell 100-V, tip CVA (300 l/500 l), tip CVW (390 l), glejte od strani 56Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 300 l, vgradnjaspodaj

Z012 676

Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 390 l/500 l,vgradnja spodaj

Z012 677 X X X X X

Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 390 l, vgradnjazgoraj

Z012 684 X X X X X

Komplet solarnega prenosnika to-plote za volumen ogrevalnika390 l

7186 663 X X X X X

Tokovna anoda za volumen ogre-valnika 300 l/500 l

7265 008

Tokovna anoda za volumen ogre-valnika 390 l

Z004 247 X X X X X

Varnostna skupina 7180 662 X X X X X Ogrevanje sanitarne vode z ogrevalnikom Vitocell 100-B, tip CVB (300 l/500 l), glejte od strani 57Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 300 l, vgradnjaspodaj

Z012 676

Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 500 l, vgradnjaspodaj

Z012 677

Tokovna anoda 7265 008 Varnostna skupina 7180 662 Ogrevanje sanitarne vode z eksternim prenosnikom toplote (akumulacijsko ogrevalni sistem), glejte od strani 58Ogrevalni vstavek za vgradnjo vVitocell 100-V, tip CVA

ZK00 038 X X X X

Ogrevalni vstavek za vgradnjo vVitocell 100-L, tip CVL

ZK00 037 X X X X

Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 300 l, vgradnjaspodaj

Z012 676 X X X X

Električni grelni vstavek EHE za vo-lumen ogrevalnika 500 l, vgradnjaspodaj

Z012 677 X X X X

Obtočna črpalka za ogrevanjeogrevalnika, GrundfosUPS 25-60 B

7820 403 X X X X

Obtočna črpalka za ogrevanjeogrevalnika, GrundfosUPS 32-80 B

7820 404 X X X X

Dvopotni motorni kroglični ventil 7180 573 X X X XPloščni prenosnik toploteVitotrans 100, tip PWT

3003 493 X X X X

Tokovna anoda za volumen ogre-valnika 300 l/500 l

7265 008 X X X X

Varnostna skupina 7180 662 X X X X

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 45

5839

437

SI

5

Page 46: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Pribor Naroč. št. Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tipAWCI-AC301.A

AWO-AC301.A

AWO-AC301.B

AWHI 351.A AWHO 351.A10 14 20 10 14 20

Hlajenje, glejte od strani 60Prigradno stikalo za vlažnost230 V

7452 646 X X X

Nadzornik zaščite pred zamrznitvi-jo

7179164 X X X

Tripotni preklopni ventil 7814 924 X X X Naležni senzor temperature 7183 288 X X X Senzor prostorske temperature 7408 012 X X X Naležni senzor temperature 7426 463 Senzor prostorske temperature 7438 537 Ventilatorski konvektor V202H Z004 926 X X X Ventilatorski konvektor V203H Z004 927 X X X Ventilatorski konvektor V206H Z004 928 X X X Ventilatorski konvektor V209H Z004 929 X X X Podnožje za postavitev ventilator-skih konvektorjev na tla

7267 205 X X X

Zračni filter za ventilatorski konvek-tor V202H

7248 521 X X X

Zračni filter za ventilatorski konvek-tor V203H

7248 522 X X X

Zračni filter za ventilatorski konvek-tor V206H in V209H

7248 523 X X X

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

46 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 47: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

5.2 Priprava za dovajanje in odvajanje zraka

Vitovent 300-F

Naroč. št. Z012 121Barva: vitosrebrna

Centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote, volumski pre-tok zraka do 280 m3/h■ Za stanovanjske enote s površino do 215 m2

■ Rokovanje preko regulacije toplotne črpalke Vitotronic 200, tipWO1C ali daljinsko upravljanje Vitotrol 300B, Vitotrol 300 RF B

■ Uravnovešenje volumskega pretoka■ Konstantna regulacija volumskega pretoka■ Poletni obvod (100 %)■ Električni predgrelni register (1,5 kW) v dobavnem obsegu■ Prikaz zamenjave filtrov■ Filter dovodnega zraka F7 in odvodnega zraka G4■ Ohišje iz jeklene pločevine z elektrostatično protikorozijsko zaščito,

z zvočno in toplotno izoliracijo iz oblikovnih kosov iz umetne maseEPP

■ Komponenta, certificirana s strani Instituta za pasivne hiše (PHI)

400 680

126274

260

108

243

378

513

1534

A

B

CD

E

A Odpadni zrak (DN 160)B Dovodni zrak (DN 160)C Odvodni zrak (DN 160)D Zunanji zrak (DN 160)E Odprtina za odvod kondenzata (notranja)

Tehnični podatkiMaks. eksterni padec tlaka pri maks. vo-lumskem pretoku zraka

Pa 170

Min. volumski pretok zraka m3/h 85Maks. volumski pretok zraka m3/h 280Min. vstopna temperatura zraka °C -20Maks. vstopna temperatura zraka °C 35Skupna teža kg 80Stopnja rekuperacije toplote*1 % Do 98Stopnja rekuperacije toplote po DiBt % 85Stopnja rekuperacije toplote po PHI % 86Nazivna napetost 1/N/PE 230 V/

50 HzMaks. elektr. odvzem moči W 175

*1 Nekorigirana stopnja rekuperacije toplote, izmerjena na osnovi smernic DIBt

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 47

5839

437

SI

5

Page 48: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

5.3 Zračni krogotok (primarni krogotok) za postavitev v zgradbiZa Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A, in Vitocal 350-A, tipAWHI 351.A

Komplet stenskih prevodnic Vitocal 300-A/350-A

A

B

C

a

966

810

810

325252

913

810

350

750

750

267

810

810

810

Priključni komplet za zrak iz ekspandiranega polipropilena (EPP) zakotno postavitev iz 4 sestavnih delov:■ 1 priključni nastavek naprave, zračni kanal na sesalni strani A■ 1 priključni nastavek naprave, zračni kanal na izpihovalni strani B■ 2 zračna kanala, ravna (stenske prevodnice) C, dolžina 0,35 m,

možno skrajšati

Morda potrebne vremenske zaščitne rešetke je treba naročiti pose-bej.

Toplotna črpalka Mera a vmm

Naroč.št.

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 845 7426 345Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 845 7426 345Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 995 7426 346Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 1148 7426 347

Lok zračnega kanala 90°

Naroč.št. 7373 455■ Material: EPP (ekspandiran polipropilen)■ Z zapiralom na klik■ 30 mm, toplotno in parno neprepustno izoliran

810 885

810

896

11

11

□750

810

Padci tlaka na lok 90°Toplotna črpalka Volumski

pretok zra-ka v m3/h

Padec tlakav Pa

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 1,5Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 1,6Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 2,0Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 2,5

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

48 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 49: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Stenska prevodnica, ravna

Naroč.št. 7262 983■ Material: EPP (ekspandiran polipropilen)■ Z zapiralom na klik■ 30 mm, toplotno in parno neprepustno izoliran■ Stenska prevodnica se lahko skrajša na potrebno mero.

810

810

□750

11

350361

Padci tlaka na meter zračnega kanalaToplotna črpalka Volumski

pretok zra-ka v m3/h

Padec tlakav Pa

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 0,05Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 0,05Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 0,07Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 0,08

Zračni kanali, ravniKot zračni kanal se uporabijo stenske prevodnice,naroč. št. 7262 983.

Kombinirana stenska prevodnica

Naroč. št. ZK01 400Za skupno koriščenje stenske prevodnice za sesanje zunanjega zrakaza toplotno črpalko in sesanje zunanjega zraka prezračevalne napraveter odvod odpadnega zraka prezračevalne naprave

Sestavni deli:■ Kombinirana stenska prevodnica A■ 2 prezračevalna kanala B■ 2 prekrivni mreži za prezračevalne kanale z zaščitno rešetko pred

žuželkami C, za montažo na vremensko zaščitno rešetko

200

165

190

190

210

210

60

200

810

20050

810

190

190

350

C

B

A

DN 160D

N 1

60 750

750

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 49

5839

437

SI

5

Page 50: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

A B C

E

D

G

F

A Kombinirana stenska prevodnicaB Prezračevalni kanal zunanji zrak/odpadni zrakC Prekrivna mreža za prezračevalni kanal z zaščitno rešetko pred

žuželkamiD Vremenska zaščitna rešetka, naroč. št. 9570 169E Ravna stenska prevodnica, naroč. št. 7262 983F Prezračevalna napravaG Toplotna črpalka

Podaljšava za kombinirano stensko prevodnico

Naroč. št. ZK01 415■ Za podaljšavo prezračevalnih kanalov za zunanji in odpadni zrak■ Potrebno pri uporabi več kot ene ravne stenske prevodnice

190

190

350

Vremenska zaščitna rešetka

Naroč.št. 9570 169■ Material: aluminij (natur).■ Za vstavitev v stensko prevodnico/zračni kanal.■ Z odkapnim robom (priložen).

10850

750

85

95

Padci tlakaToplotna črpalka Volumski

pretok zra-ka v m3/h

Padec tlakav Pa

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 13Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 15Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 20Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 27

Zvočno izolativno prekritje za zračni kanal

Naroč.št. 7246 581■ Za zvočno izolacijo na sesalni in izpihovalni strani.■ Iz pocinkanega jekla z izolacijo.■ Za montažo na zunanjo steno.

OpozoriloZvočno izolativno prekritje se lahko opleska z akrilnimi barvami.

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

50 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 51: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

AB

C

CD

C

AB

800

95045030

950

A Stenska prevodnicaB Vremenska zaščitna rešetka ali žičnata rešetka (pocinkana,

gostota mreže < 20 mm)C Zvočno izolativno prekritjeD Izolacijski material

Padci tlakaToplotna črpalka Volumski

pretok zra-ka v m3/h

Padec tlakav Pa

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 7,0Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 8,0Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 10,0Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 12,5

Prekrivna rešetka za zračni kanal

Naroč. št. 7423 120Za montažo v svetlobnem jašku ali pred vlago zaščitenimi območji nazunanji steni zgradbe

950

750

Padci tlakaToplotna črpalka Volumski

pretok zra-ka v m3/h

Padec tlakav Pa

Vitocal 200-A, tip AWCI-AC 201.A07 3700 2,7Vitocal 200-A, tip AWCI-AC 201.A10 3600 2,6Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 2,3Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 2,5Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 3,0Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 3,5

5.4 Ogrevalni krogotok (sekundarni krogotok)OpozoriloPri toplotni črpalki Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A je mali razdelilnikpriložen. Črpalka sekundarnega krogotoka in tripotni preklopni ventilsta tovarniško vgrajena.

Pretočni grelnik ogrevalne vode

Naroč. št. Z006 463Električni pretočni grelnik ogrevalne vode (3/6/9 kW) za vgradnjo včrpalko Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A, z električnimi in hidravlič-nimi vtičnimi povezavami

Sestavni deli:■ Varnostni omejevalnik temperature■ Krmilni modul■ Toplotna izolacija

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 51

5839

437

SI

5

Page 52: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Diagram padca tlaka

0 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 420

5

10

15

20

25

30

35

40

Volumski pretok v m³/h

kPa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

mba

rU

por p

reto

ka

Pretočni grelnik ogrevalne vode

Naroč. št. Z007 884Električni pretočni grelnik ogrevalne vode za vgradnjo v vtok ogrevalnevode (G 1) v zgradbi, z električnimi in hidravličnimi vtičnimi poveza-vami

Sestavni deli:■ Pretočni grelnik ogrevalne vode (3/6/9 kW), z naslednjimi kompo-

nentami:– Varnostni omejevalnik temperature– Krmilni modul– Toplotna izolacija

■ Hidravlični priključni komplet

Diagram padca tlaka

0 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 420

5

10

15

20

25

30

35

40

Volumski pretok v m³/h

kPa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

mba

rU

por p

reto

ka

Pretočni grelnik ogrevalne vode, komplet 1

Naroč.št. Z007 883Komplet za vgradnjo v Vitocal 350-A, tip AWHI351.A.

Sestavni deli:■ Pretočni grelnik ogrevalne vode A (3/6/9 kW), z električnimi in

hidravličnimi vtičnimi povezavami, z naslednjimi komponentami:– Varnostni omejevalnik temperature– Krmilni modul– Toplotna izolacija

■ Hidravlični priključni komplet

A

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

52 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 53: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Diagram padca tlaka pretočnega grelnika ogrevalne vode

0 0,5 1 1,5 2,5 3 3,5 420

5

10

15

20

25

30

35

40

Volumski pretok v m³/h

kPa

0

50

100

150

200

250

300

350

400

mba

rU

por p

reto

ka

Pretočni grelnik ogrevalne vode, komplet 2

Naroč.št. Z007 886Komplet za vgradnjo v Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A.

Sestavni deli:■ Pretočni grelnik ogrevalne vode A (3/6/9 kW), z električnimi in

hidravličnimi vtičnimi povezavami, z naslednjimi komponentami:– Varnostni omejevalnik temperature– Krmilni modul– Toplotna izolacija

■ Hidravlični priključni pribor■ Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok) B Wilo,

tip Stratos Para 25/1-7, 230 V~, z energijsko oznako A.

B

A

Preostala črpalna višina pri vgradnji v Vitocal 350-AVitocal 350-A, tip Diagram preostale črpalne višineAWHI 351.A10 Glejte stran 35.AWHI 351.A14 Glejte stran 37.AWHI 351.A20 Glejte stran 39.

Mala razdelilna skupina

Naroč.št. 7143 779

Sestavni deli:■ Varnostni ventil R ½ (aktivacijski tlak 3 bar)■ Manometer■ Avtomatski odzračevalnik z avtomatsko zaporno pripravo■ Toplotna izolacija

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 53

5839

437

SI

5

Page 54: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

23280

144

Hidravlični priključni komplet

Za hidravlično povezavo med toplotno črpalko, postavljeno na pro-stem, in ogrevalno napravo, fleksibilna speljava v zemljišču:■ Vtok in povratek v eni cevi C, toplotno izoliran■ 4 prehodni navojni spoji■ Vodilni lok B za priključitev na toplotno črpalko od spodaj (samo za

cev 2 x DN 32)■ 2 gumijasti končni manšeti A■ 1 kolut opozorilnega traka trase

a

b

c

A

C

C

B

A Končna manšetaB Vodilni lokC Cev, toplotno izolirana

Vitocal 300-A, tip AWO-AC Vitocal 350-A, tip AWHO301.A09, 301.B11 in B14 351.A10 in A14 351.A20

Vtočni in povratni vodi 2 x DN 32 2 x DN 40Mera a 40 mm 50 mmMera b 3,7 mm 4,6 mmMera c 160 mm 160 mmPrehodni navojni spoji 4 x DN 32 na R 1¼ 4 x DN 40 na R 1½Število vodilnih lokov s končnimi manšetami 0 2Horizontalna dolžina voda 5 m Naroč. št. 7521 273 7521 27710 m Naroč. št. 7521 274 7521 27815 m Naroč. št. 7521 275 7521 27920 m Naroč. št. 7521 276 7521 280

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

54 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 55: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vodi vtoka in povratka so izdelani iz polibutena po EN ISO 15876, stlačno stopnjo 8 bar pri 95 °C. Za razlikovanje je ena od cevi označenas črto.Toplotna izolacija je izdelana iz vzdolžno vodotesne poliolefinskepene, ki je povezana z ovojno cevjo iz polietilena (HDPE).

Cev je treba z zapolnitveno maso ali betonom vgraditi neposredno vzidano steno (dodaten pribor ni potreben).

Obtočne črpalke■ Črpalka ogrevalnega krogotoka■ Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika: ne za Vitocal 300-A, tip

AWCI-AC 301.A■ Črpalka sekundarnega krogotoka za ogrevanje prostorov in sani-

tarne vode: pri preklopu z dodatnim tripotnim preklopnim ventilom,ne za Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A

Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok)

Naroč. št. 7423 916

■ Visoko učinkovita obtočna črpalka Wilo, Tip Stratos PARA 25/1-7,230 V~

■ Hidravlični priključni komplet Cu 28 mm

Krivulje Wilo, tip Stratos PARA 25/1-7 pri reguliranju na kon-stantni tlak ( )

0

1

2

4

3

5

6

7

0 1 2 3 4

Črp

alna

viš

ina

v m

Pretok v m³/h

0 1 2 3 4Pretok v m³/h

0

40

60

Moč

v W

Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok)

Naroč.št. 7464 266Komplet za vgradnjo v Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A.

Sestavni deli:■ Visoko učinkovita obtočna črpalka (sekundarni krogotok) A Wilo,

tip Stratos Para 25/1-7, 230 V~, energijski razred A.■ Hidravlični priključni pribor

A

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 55

5839

437

SI

5

Page 56: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Preostala črpalna višina pri vgradnji v Vitocal 350-AVitocal 350-A, tip Diagram preostale črpalne višineAWHI 351.A10 Glejte stran 35.AWHI 351.A14 Glejte stran 37.AWHI 351.A20 Glejte stran 39.

Tripotni preklopni ventil

Naroč.št. 7814 924

Za preklop med ogrevanjem prostorov in ogrevanjem sanitarne vodepri uporabi obtočne črpalke (sekundarne črpalke).■ Z električnim pogonom.■ Priključek R 1 (notranji navoj).

Diagram padca tlaka

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

1,510,50 32 2,5

2

4

6

8

10

0Pade

c tla

ka

20

40

60

80

100

mba

r

5.5 Ogrevanje sanitarne vode z Vitocell 100-V, tip CVA (300 l/500 l), tip CVW (390 l)Za Vitocal 300-A in Vitocal 350-A, tip AWHI/AWHO 351.A10OpozoriloElektrični grelni vstavki naroč.št. Z012 677 in Z012 684 niso predvideniza obratovanje z 230 V~. V tem primeru je treba za obratovanje zVitocell 100-V uporabiti standardne tržne električne grelne vstavke.

Električni grelni vstavek EHE

Naroč. št. Z012 676■ Za vgradnjo v prirobnično odprtino v spodnjem območju ogreval-

nika Vitocell 100-V, tip CVA s prostornino 300 l■ Električni grelni vstavek se lahko uporabi le pri mehki do srednje trdi

vodi do 14 °dH (stopnja trdote 2, do 2,5 mol/m3).■ Ogrevalna moč po izbiri: 2, 4 ali 6 kW

Sestavni deli:■ Varnostni omejevalnik temperature■ Regulator temperature

OpozoriloZa krmiljenje električnega grelnega vstavka preko toplotne črpalke jepotreben pomožni kontaktor, naroč. št. 7814 681.

Tehnični podatkiMoč kW 2 4 6Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzVrsta zaščite IP 44Nazivni tok A 8,7 8,7 8,7Čas ogrevanja z 10 na 60 °C 7,4 3,7 2,5Z električnim grelnim vstavkomogrevana količina

l 254

Električni grelni vstavek EHE

■ Naroč. št. Z012 677:Za vgradnjo v prirobnično odprtino v spodnjem območju ogreval-nika Vitocell 100-V, tip CVW s prostornino 390 l

■ Naroč. št. Z012 684:Za vgradnjo v priključni nastavek v zgornjem območju ogrevalnikaVitocell 100-V, tip CVW s prostornino 390 l

■ Električni grelni vstavek se lahko uporabi le pri mehki do srednje trdivodi do 14 °dH (stopnja trdote 2, do 2,5 mol/m3).

■ Ogrevalna moč po izbiri: 2, 4 ali 6 kW

Sestavni deli:■ varnostni omejevalnik temperature■ regulator temperature

OpozoriloZa krmiljenje električnega grelnega vstavka preko toplotne črpalke jepotreben pomožni kontaktor, naroč. št.7814 681.

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

56 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 57: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tehnični podatkiMoč kW 2 4 6Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzVrsta zaščite IP 44Nazivni tok A 8,7 8,7 8,7Čas ogrevanja z 10 na 60 °C – Električni grelni vstavek spodaj h 8,5 4,3 2,8– Električni grelni vstavek zgoraj h 4,0 2,0 1,3Z električnim grelnim vstavkomogrevana količina

– Električni grelni vstavek spodaj l 294– Električni grelni vstavek zgoraj l 136

Komplet solarnega prenosnika toplote

Naroč.št. 7186 663Za priključitev sončnih kolektorjev na Vitocell 100-V, tip CVW

Maks. priključljiva kolektorska površina:■ 11,5 m2 Vitosol 200-F■ 6 m2 Vitosol 200-T/300-T

Tokovna anoda

Volumen ogrevalnika Naroč.št.300 l 7265 008390 l Z004 247

■ brez vzdrževanja■ namesto sodobavljene magnezijeve anode

Varnostna skupina po DIN 1988■ 10 bar (1 MPa): Naroč.št. 7180 662■ DN 20/R 1■ Maks. moč ogrevanja: 150 kW

Sestavni deli:■ Zaporni ventil■ Protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek■ Priključni nastavek manometra■ Membranski varnostni ventil

5.6 Ogrevanje sanitarne vode z Vitocell 100-B, tip CVB (300 l/500 l)OpozoriloElektrični grelni vstavki, naroč.št. Z012 676 in Z012 677, niso predvi-deni za obratovanje z 230 V~. V tem primeru je treba za obratovanjez Vitocell 100-B uporabiti standardne tržne električne grelne vstavke.

Električni grelni vstavek EHE

Naroč. št. Z012 676■ Za prostornino ogrevalnika 300 l

Naroč. št. Z012 677■ Za prostornino ogrevalnika 500 l

■ Za vgradnjo v spodnjo prirobnično odprtino■ Uporabi se lahko le pri mehki do srednje trdi vodi do 14 °dH (stopnja

trdote 2, do 2,5 mol/m3)■ Izbirna ogrevalna moč: 2, 4 ali 6 kW

Sestavni deli:■ Varnostni omejevalnik temperature■ Regulator temperature

OpozoriloZa krmiljenje električnega grelnega vstavka preko toplotne črpalke jepotreben pomožni kontaktor, naroč. št. 7814 681.

Tehnični podatkiMoč kW 2 4 6Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzVrsta zaščite IP 44Nazivni tok A 8,7 8,7 8,7Čas ogrevanja z 10 na 60 °C – Prostornina ogrevalnika 300 l h 7,2 3,6 2,4– Prostornina ogrevalnika 500 l h 11,8 5,9 3,9Z električnim grelnim vstavkomogrevana količina

– Prostornina ogrevalnika 300 l l 246– Prostornina ogrevalnika 500 l l 407

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 57

5839

437

SI

5

Page 58: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tokovna anoda

Naroč.št. 7265 008■ Brez vzdrževanja■ Namesto sodobavljene magnezijeve anode

Varnostna skupina po DIN 1988■ 10 bar (1 MPa): Naroč.št. 7180 662■ DN 20/R 1■ Maks. moč ogrevanja: 150 kW

Sestavni deli:■ Zaporni ventil■ Protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek■ Priključni nastavek manometra■ Membranski varnostni ventil

5.7 Ogrevanje sanitarne vode z eksternim prenosnikom toplote (akumulacijsko ogrevalnisistem)Za črpalko Vitocal 350-A, tip AWHI/AWHO 351.A14 in A20

Ogrevalni vstavekZa ogrevanje sanitarne vode s toplotno črpalko preko eksternega pre-nosnika toplote (akumulacijsko ogrevalni sistem).

Naroč.št. ZK00 038■ Za vgradnjo v prirobnično odprtino v prirobnično odprtino ogreval-

nika Vitocell 100-V, tip CVA s prostornino 300 l.

Naroč.št. ZK00 037■ Za vgradnjo v prirobnično odprtino v prirobnično odprtino hranilnika

Vitocell 100-L, tip CVL s prostornino 500 l.

Ogrevalni vstavek iz umetne mase, primerne za uporabo s pitno vodo:■ cev z zaključno kapo in več odprtin■ prirobnica■ tesnilo■ prekritje prirobnice

OpozoriloOgrevalni vstavek se lahko uporablja skupaj z električnim grelnimvstavkom EHE.

Električni grelni vstavek EHE

Naroč. št. Z012 676■ Za prostornino ogrevalnika 300 l

Naroč. št. Z012 677■ Za prostornino ogrevalnika 500 l

■ Za vgradnjo v spodnjo prirobnično odprtino■ Uporabi se lahko le pri mehki do srednje trdi vodi do 14 °dH (stopnja

trdote 2, do 2,5 mol/m3)■ Izbirna ogrevalna moč: 2, 4 ali 6 kW

Sestavni deli:■ Varnostni omejevalnik temperature■ Regulator temperature

OpozoriloZa krmiljenje električnega grelnega vstavka preko toplotne črpalke jepotreben pomožni kontaktor, naroč. št. 7814 681.

Tehnični podatkiMoč kW 2 4 6Nazivna napetost 3/N/PE 400 V/50 HzVrsta zaščite IP 44Nazivni tok A 8,7 8,7 8,7Čas ogrevanja z 10 na 60 °C – Prostornina ogrevalnika 300 l h 7,2 3,6 2,4– Prostornina ogrevalnika 500 l h 11,8 5,9 3,9Z električnim grelnim vstavkomogrevana količina

– Prostornina ogrevalnika 300 l l 246– Prostornina ogrevalnika 500 l l 407

Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnikaZa ogrevanje sanitarne vode preko ploščnega prenosnika toplote.■ Grundfos UPS 25-60 B

Naroč.št. 7820 403■ Grundfos UPS 32-80 B

Naroč.št. 7820 404

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

58 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 59: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Krivulje

Tip UPS 25-60 B, 230 V~

Črpalna količina v m³/h0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

3

2

1

0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

UPS 25-60B

Črp

alna

viš

ina

v m

Električni odvzem moči: 45 do 90 W

Tip UPS 32-80 B, 230 V~

Črpalna količina v m³/h1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

Črp

alna

viš

ina

v m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9UPS 32-80 B

Električni odvzem moči: 135 do 225 W

Dvopotni motorni kroglični ventil (DN 32)

Naroč.št. 7180 573

Za ogrevanje sanitarne vode z akumulacijsko ogrevalnim sistemom,uporaben kot zaporni ventil.■ Z električnim pogonom (230 V~)■ Priključek R 1¼

Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100, tip PWT

Naroč.št. 3003 493Za ogrevanje sanitarne vode z akumulacijsko ogrevalnim sistemom.■ Plošče prenosnika toplote in priključki iz plemenitega, nerjavnega

jekla (1.4401).■ S toplotno izolacijo.

■ Dop. obratovalna temperatura 200 °C.■ Dop. obratovalni tlak (primarno/sekundarno) 30 bar.Toplotne moči glejte v podatkovnem listu.

Tokovna anoda

Naroč.št. 7265 008■ Brez vzdrževanja■ Namesto sodobavljene magnezijeve anode

Varnostna skupina po DIN 1988■ 10 bar (1 MPa): Naroč.št. 7180 662■ DN 20/R 1■ Maks. moč ogrevanja: 150 kW

Sestavni deli:■ Zaporni ventil■ Protipovratni ventil in preizkuševalni nastavek■ Priključni nastavek manometra■ Membranski varnostni ventil

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 59

5839

437

SI

5

Page 60: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

5.8 HlajenjeZa Vitocal 300-A

Prigradno stikalo za vlažnost, 230 V

Naroč.št. 7452 646■ Za zajemanje rosišča.■ Za preprečevanje tvorjenja kondenzata.

Zaščita pred zamrznitvijo

Naroč.št. 7179 164Varnostno stikalo za zaščito pred zamrznitvijo.

Tripotni preklopni ventil (R 1)

Naroč.št. 7814 924■ Z električnim priključkom.■ Priključek R 1 (notranji navoj).■ Za izvedbo z obvodom vmesnega hranilnika ogrevalne vode v hla-

dilnem obratovanju.■ Potrebna sta 2 kosa.

Diagram padca tlaka

0

Volumski pretok v m³/h

kPa

1,510,50 32 2,5

2

4

6

8

10

0Pade

c tla

ka

20

40

60

80

100m

bar

Naležni senzor temperature

Naroč.št. 7183 288Za zajemanje temperature vtoka ločenega hladilnega krogotoka aliogrevalnega krogotoka brez mešalnega ventila, če je ta izveden kothladilni krogotok.

4042

76

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Ni500Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +120 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok

Naroč.št. 7408 012Namestitev v prostoru, ki ga želite hladiti, na notranji steni, nasprotiogrevalnih/hladilnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vratali v bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijskisprejemnik itd.).

Senzor prostorske temperature se priključi na regulacijo.

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

60 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 61: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

20

80□

Priključitev:■ Dvožilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2, baker.■ Dolžina vodnika od daljinskega upravljanja maks. 30 m.■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

Tehnični podatkiRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529

se mora zagotoviti z mon-tažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Ni500Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °C

Naležni senzor temperature

Naroč. št. 7426 463Za zajemanje temperature vtoka ločenega hladilnega krogotoka aliogrevalnega krogotoka brez mešalnega ventila, če je ta izveden kothladilni krogotok.

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagoto-

viti se mora z montažo/vgrad-njo.

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +120 °C– Skladiščenje in transport –20 do +70 °C

Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok

Naroč. št. 7438 537Namestitev v prostoru, ki ga želite hladiti, na notranji steni, nasprotiogrevalnih/hladilnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vratali v bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijskisprejemnik itd.).Senzor prostorske temperature se priključi na regulacijo.

Priključitev:■ Dvožilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2, baker■ Dolžina vodnika od daljinskega upravljanja maks. 30 m■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230 V/400-V vodniki

20

80□

Tehnični podatkiRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo.

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Ventilatorski konvektorji■ S tripotnim regulacijskim ventilom■ S štiricevnim prenosnikom toplote za ogrevanje in hlajenje■ Za montažo na steno

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 61

5839

437

SI

5

Page 62: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Ventilatorski konvektor Tip V202H V203H V206H V209H Z004 926 Z004 927 Z004 928 Z004 929

Podnožje za postavitev na tla 7267 205Zračni filter (5 kosov) 7428 521 7428 522 7428 523

Tehnični podatki

Ventilatorski konvektorji Tip V202H V203H V206H V209HHladilna moč kW 2,0 3,4 5,6 8,8Toplotna moč kW 2,0 3,7 5,3 9,4Omrežni priključek 1/N/PE 230 V/50 HzOdvzem moči ventilatorja pri številu vrtljajev V1 W 45 57 107 188pri številu vrtljajev V2 W 37 47 81 132pri številu vrtljajev V3 W 27 39 64 112pri številu vrtljajev V4 W 19 36 55 101pri številu vrtljajev V5 W 16 33 41 90Ventil hlajenja kv vrednost m3/h 1,6 1,6 1,6 2,5Priključek R 1/2 R 1/2 R 1/2 R 3/4Ventil ogrevanja kv vrednost m3/h 1,6 1,6 1,6 1,6Priključek R 1/2 R 1/2 R 1/2 R 1/2Priključek odvoda kondenzata Ø mm 18,5 18,5 18,5 18,5Termični postavni pogon Maks. dop. temperatura okolice °C 50 50 50 50Maks. dop. temperatura medija °C 110 110 110 110Odvzem moči W 3 3 3 3Nazivni tok mA 13 13 13 13Teža kg 20 30 39 50

Tovarniško prednastavljeno število vrtljajev ventilatorja

Dimenzije

73

c10

0

231204

90170

ab

Naris in stranski ris

A Podnožje (pribor)

Tip Mera v mma b c

V202H 768 762 478V203H 1138 1132 478V206H 1508 1502 478V209H 1508 1502 578

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

62 VIESMANN VITOCAL

5

5839

437

SI

Page 63: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

100

a

bc

d

Montaža na steno (naris)

A Izstop zrakaB ZgorajC 4 pritrditvene izvrtine 7 8 mmD spodajE TlaF Vstop zraka

Tip Mera v mma b c d

V202H 500 430 360 150V203H 870 430 360 150V206H 1240 430 360 150V209H 1240 530 365 157

100

100g

hgh

220 220ab

ab

cdef

c de f

Položaj hidravličnih priključkov (stranski ris, obojestransko)

A DesnoB LevoC Priključek povratka ogrevanjaD Priključek povratka hlajenjaE Priključek vtoka ogrevanjaF Priključek vtoka hlajenja

Tip Mera v mma b c d e f g h k

V202H 98 56 237 254 390 408 147 189 518V203H 98 56 237 254 390 408 147 189 518V206H 98 56 237 254 390 408 147 189 548V209H 83 40 235 246 495 506 145 188 618

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi

Za Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A, in Vitocal 350-A, tipAWHI 351.A

6.1 Postavitev

Navodila za postavitev

OpozoriloPri odtajanju iz zračnega kanala na izpihovalni strani uhaja hladnapara. To izstopanje pare je treba upoštevati pri postavitvi (izbira posta-vitvenega prostora, določitev sesalne in izpihovalne strani).

Instalacijski pribor (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 63

5839

437

SI

6

Page 64: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

≥ 1,5 m

≥ 0

,5 mBA

A Odtočna cev žlebaB Izpust zraka

Upoštevajte minimalni razmik 1,5 m med izpustom zraka in odtočnimicevmi žleba. V nasprotnem primeru pozimi obstaja nevarnost zamrz-nitve.

A

≥ 3 m

≥ 0,

5 m

A Pot ali terasa

Upoštevajte minimalni razmik 3 m med izpustom zraka in potmi aliterasami. Pri krajših razmikih obstaja pri zunanji temperaturi pod10 °C nevarnost poledice na pešpoti.

450450

A B

A

A Svetlobni jašekB Preusmerni element

Odbojne površine (npr. stene svetlobnega jaška) morajo biti od izpustazraka oddaljene min. 450 mm. Pravokotni prehod dna jaška k stenijaška pretočno optimirajte s perforiranimi preusmernimi elementi(glejte poglavje“Vodenje zraka v svetlobnem jašku”).

OpozoriloVodenje zraka preko svetlobnega jaška ni možno s kombinirano sten-sko prevodnico (pribor).

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

64 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 65: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

A Prostor za spanje/počitek

Toplotne črpalke ne smete namestiti neposredno ob ali pod prostoreza spanje/počitek.

Zahteve glede postavitve■ Minimalna višina prostora

– Brez kombinirane stenske prevodnice (pribor): 2100 mm– S kombinirano stensko prevodnico (pribor): 2175 mm

■ Toplotna črpalka je zasnovana za kotno postavitev v ločenem pros-toru za hišno tehniko, ki omogoča čim krajšo speljavo kanalov dosesalnega in izpihovalnega mesta.Ta prostor mora biti suh in varen pred zamrznitvijo.

■ Kondenzat iz zraka lokalno odvajajte. Količina kondenzata, kinastane iz zračne vlage, znaša glede na temperaturo in relativnozračno vlažnost do 20 l/h.– Preko sifona (min. 60 mm vodne podloge) v lokalni priključek za

odpadne vode DN 50ali

– Preko priprave za prečrpavanjeIztočni vod mora biti speljan varno pred zamrznitvijo.

■ Stenska prevodnica mora biti vgrajena navpično in pravokotno■ Upoštevajte minimalni volumen prostora po EN 378.■ Izvedite ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa (glejte stran 76).

Minimalni volumen prostoraMinimalni prostorski volumen postavitvenega prostora je po EN 378odvisen od polnilne količine in sestave hladilnega sredstva.

Vmin = mmaks /GVmin Minimalni volumen prostora v m3

mmaks Maks. polnilna količina hladilnega sredstva v kgG Praktična mejna vrednost po EN 378, odvisna od sestave hla-

dilnega sredstva

Hladilno sredstvo Praktična mejna vrednost v kg/m3

R410A 0,44R134a 0,25

OpozoriloČe se več toplotnih črpalk postavi v isti prostor, je treba sešteti mini-malne prostorske volumne posameznih naprav.

Iz uporabljenega hladilnega sredstva in polnilnih količin izhajajonaslednji minimalni prostorski volumni:

Toplotna črpalka Minimalni volumen pro-stora v m3

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 16,5Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 12,9Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 14,5Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 16,8

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 65

5839

437

SI

6

Page 66: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vodenje zraka v postavitvenem prostoru■ Skupni dodatni padec tlaka na dovodni in odvodni strani zraka ne

sme preseči naslednjih vrednosti:

Toplotna črpalka Volumskipretokzraka vm3/h

padec tlakav Pa

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A 3300 37Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10 3500 37Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14 4000 45Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20 4500 61

OpozoriloČe je kanal daljši od 6 m in če je vgrajen več kot en lok 90°, je trebaizračunati padec tlaka.Izračun padca tlaka je potreben tudi pri uporabi drugih prečnih pre-rezov kanalov in materialov.Za padec tlaka komponent, ki so ponujene kot pribor, glejtestran 48.

■ Odprtine za dovajanje in odvajanje zraka je potrebno razporedititako, da ne more priti do “kratkega stika zraka”.

■ Stenske prevodnice in vremenske zaščitne rešetke odprtin za dova-janje in odvajanje zraka zavarujte proti vlomu.

■ Pri uporabi drugih materialov za vodenje zraka upoštevajte nasled-nje zahteve:– Kanali za dovajanje in odvajanje zraka morajo biti znotraj toplotno

izolirani z minimalno debelino izolacije 19 mm.Izolacija mora biti izdelana iz difuzijsko tesnega materiala in imetitoplotno ter zvočno izolacijske lastnosti.

– Kanali morajo biti zatesnjeni.– Sesalno in izpihovalno odprtino opremite z zaščitno rešetko (proti

malim živalim).■ Če želite izpihovanje zraka preko svetlobnega jaška, mora biti ta

izveden tako, kot je prikazano na strani 74.

Za preprečitev vstopa dežja in kondenzata v zračne kanale upošte-vajte sledeče:– Odtok vode je potrebno zadostno dimenzionirati.– Min. razmik med spodnjim robom stenske prevodnice in tlemi

svetlobnega jaška mora znašati najmanj 300 mm.■ Izvedite ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa (glejte stran 76).

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

66 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 67: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A/350-A: kotna postavitev z odmikom od stene 80 mm

OpozoriloVse navedene mere so končne gradbene mere.

Mere prebojev sten

BA13

30

532

1330

935

c

830

990

g

D

C

Meri c in g glejte v spodnji tabeli.

A Preboj stene na izpihovalni strani (raven)B Preboj stene na sesalni strani (stožčasto navzven)C Notranji omet/stenska oblogaD Zgornji rob gotovih tal (OKFFB)

OpozoriloPred izdelavo prebojev stene je treba preveriti statiko zgradbe in stene.Po potrebi je treba vgraditi podboj.Pri kotni postavitvi (izpihovalna stran levo ali desno) so preboji stenenaki.

Odmiki od sten

Izpihovalna stran levo Izpihovalna stran desno

K

M

GBA DEF

H

N

D

FE

80

810ab

c

532

127

117

810 68

680

d

700

h

500

K

M

G BADEF

H

N

D

FE

80

810 ab

c

532

127

117

81068

6 80

e

700

h

600

A Zunanji ometB Stena

D Stenska prevodnica (iz EPP, lahko se na zunanji strani z žagoskrajša na ustrezno mero; upoštevajte debelino ometa!)

E Kompresijski tesnilni trak in akrilni tesnilni šiv (po celem obodu)

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 67

5839

437

SI

6

Page 68: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

F PU pena (po celem obodu)G Priključni nastavek naprave, zračni kanal na sesalni strani (iz

EPP)H Notranji omet/stenska obloga

K Hidravlični priključki in priključek odvoda kondenzataM Toplotna črpalkaN Priključni nastavek naprave, zračni kanal na izpihovalni strani (iz

EPP)

Mera Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tipAWCI-AC 301.A AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20

a mm 95 95 85 107b mm 118 118 182 284c mm 522 522 588 689d mm 367 367 217 64e mm 489 489 489 472g mm 880 880 1020 1180h mm 845 845 995 1148

OpozoriloUpoštevajte minimalno višino prostora 2100 mm.

Vitocal 300-A/350-A: kotna postavitev z odmikom od stene 250 mm

Pri kotni postavitvi z odmikom od stene 250 mm je treba upoštevatinaslednje:■ Ravni zvočnega tlaka se lahko v primerjavi s kotno postavitvijo z

odmikom od stene 80 mm spremenijo.■ V skladi z določili VDE so pri odmikih od stene > 80 mm potrebne

razbremenitve natega za električne povezovalne vodnike. Te raz-bremenitve natega je treba lokalno predvideti.

OpozoriloVse navedene mere so končne gradbene mere.

Mere prebojev sten

BA

D

C

1330

702

1330

830

c

830

830

830

Mero c glejte v spodnji tabeli.

A Preboj stene na izpihovalni strani (raven)B Preboj stene na sesalni strani (ravno)C Notranji omet/stenska obloga

OpozoriloPred izdelavo prebojev stene je treba preveriti statiko zgradbe in stene.Po potrebi je treba vgraditi podboj.Pri kotni postavitvi (izpihovalna stran levo ali desno) so preboji stenenaki.

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

68 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 69: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Odmiki od sten

Izpihovalna stran levo Izpihovalna stran desno

B DEF

K

D

F

E

810

250

c

702

810

856

250

dM

A

b

G

N

H

700 500

K

M

G B ADEF

H

N

D

F

E

250

810

702

810

856

e

700600

bc

250

A Zunanji ometB StenaD Stenska prevodnica (iz EPP, lahko se na zunanji strani z žago

skrajša na ustrezno mero; upoštevajte debelino ometa!)E Kompresijski tesnilni trak in akrilni tesnilni šiv (po celem obodu)F PU pena (po celem obodu)G Priključni nastavek naprave, zračni kanal na sesalni strani (iz

EPP)

H Notranji omet/stenska oblogaK Hidravlični priključki in priključek odvoda kondenzataM Toplotna črpalkaN Priključni nastavek naprave, zračni kanal na izpihovalni strani (iz

EPP)

Mera Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tipAWCI-AC 301.A AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20

b mm 288 288 352 454c mm 693 693 757 859d mm 367 367 217 64e mm 489 489 489 472

OpozoriloUpoštevajte minimalno višino prostora 2100 mm.

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 69

5839

437

SI

6

Page 70: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A/350-A: postavitev ob steno z odmikom od stene 80 mm

Mere prebojev sten

990

g

X

830

Q

1330

Mera g, glejte stran 68

Q Pregrada (če potrebno), glejte naslednjo tabeloX Razmik prebojev stene v zgradbi

Odmiki od sten

E

127,

5

885N x 350

810830

YXg

830

240

80

AB E FG

H

KM

N Pe

Q

D

F

D D

Meri e in g, glejte stran 68

A Zunanji ometB StenaD Stenska prevodnica (iz EPP, lahko se na zunanji strani z žago

skrajša na ustrezno mero; upoštevajte debelino ometa!)E Kompresijski tesnilni trak in akrilni tesnilni šiv (po celem obodu)F PU pena (po celem obodu)G Priključni nastavek naprave, zračni kanal na sesalni strani (iz

EPP)H Notranji omet/stenska obloga

K Hidravlični priključki in priključek odvoda kondenzataM Toplotna črpalkaN Priključni nastavek naprave, zračni kanal na izpihovalni strani (iz

EPP)P Lok zračnega kanala 90°Q Pregrada (če potrebno), glejte naslednjo tabeloN Število delov kanala (stenske prevodnice)X Razmik prebojev stene v zgradbiY Razmik prebojev stene izven zgradbe

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

70 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 71: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Razmika prebojev stene X in Y v mmN Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tip Pregrada

N je po-trebna

AWCI-AC 301.A AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20X Y X Y X Y X Y

1 655 680 655 680 660 755 665 840 Da2 1005 1030 1005 1030 1010 1105 1015 1190 Da3 1355 1380 1355 1380 1360 1455 1365 1540 Da4 1705 1730 1705 1730 1710 1805 1715 1890 Da5 2055 2080 2055 2080 2060 2155 2065 2240 Da6 2405 2430 2405 2430 2410 2505 2415 2590 Da7 2755 2780 2755 2780 2760 2855 2765 2940 Da8 3105 3130 3105 3130 3110 3205 3115 3290 Ne9 3455 3480 3455 3480 3460 3555 3465 3640 Ne10 3805 3830 3805 3830 3810 3905 3815 3990 Ne

Vitocal 300-A/350-A: postavitev ob steno z odmikom od stene 250 mm

Mere prebojev sten

X

830

Q

1330

830

Q Pregrada (če potrebno), glejte naslednjo tabeloX Razmik prebojev stene v zgradbi

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 71

5839

437

SI

6

Page 72: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Odmiki od sten

810

297,

5

AB EFG

H

E

885N x 350240

250

KM

Ne

830 Y

Q

D

F

810

830

D P

D

Mera e, glejte stran 68.

A Zunanji ometB StenaD Stenska prevodnica (iz EPP, lahko se na zunanji strani z žago

skrajša na ustrezno mero; upoštevajte debelino ometa!)E Kompresijski tesnilni trak in akrilni tesnilni šiv (po celem obodu)F PU pena (po celem obodu)G Priključni nastavek naprave, zračni kanal na sesalni strani (iz

EPP)H Notranji omet/stenska obloga

K Hidravlični priključki in priključek odvoda kondenzataM Toplotna črpalkaN Priključni nastavek naprave, zračni kanal na izpihovalni strani (iz

EPP)P Lok zračnega kanala 90°Q Pregrada (če potrebno), glejte naslednjo tabeloN Število delov kanala (stenske prevodnice)Y Razmik prebojev stene

Razmiki prebojev stene Y v mmN Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tip Potrebna je

pregradaN

AWCI-AC 301.A AWHI 351.A10 AWHI 351.A14 AWHI 351.A20Y Y Y Y

1 680 680 755 840 da2 1030 1030 1105 1190 da3 1380 1380 1455 1540 da4 1730 1730 1805 1890 da5 2080 2080 2155 2240 da6 2430 2430 2505 2590 da7 2780 2780 2855 2940 da8 3130 3130 3205 3290 ne9 3480 3480 3555 3640 ne10 3830 3830 3905 3990 ne

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

72 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 73: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Pregrada pri vstopu/izstopu zraka skozi vremensko zaščitno rešetkoh

A

DB

B

h

C

≥ 1000

≥ h

+500

A do D Glejte prejšnjo slikoh Višina do zgornjega roba vremenske zaščitne rešetke

Pregrada pri vstopu/izstopu zraka skozi svetlobni jašek

≥100

0

≥ 1000

D

A

K

C

K

A, C, D Glejte prejšnjo slikoK Zgornji rob svetlobnega jaška

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 73

5839

437

SI

6

Page 74: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vodenje zraka s svetlobnim jaškom

L HK

A

B

C D E F

HGMN

≥ 430

A Svetlobni jašekB Zvočno dušilna obloga (min. 50 mm)C Pohodna rešetkaD Zaščita pred vlomomE Zidana stenaF PU pena po celem oboduG Priključni nastavek naprave, zračni kanal (pri kotni postavitvi)H Kompresijski tesnilni trak in akrilni tesnilni šiv po celem oboduK Stenska prevodnica, zračni kanalL Prekrivna rešetka (proti malim živalim)M Odtok kondenzataN Perforiran preusmerni element: potreben samo pri svetlobnih

jaških s kotnim prehodom tal v steno

OpozoriloPri odmiku toplotne črpalke od stene 80 mm so stenske prevodnicestožčaste. Zato je potrebno več polnilnega materiala (PU pene).

Električni priključki

Zahteve glede električne instalacije

■ Upoštevati morate tehnična določila za priključitev pristojnega distri-buterja električne energije.

■ Informacije o potrebnih merilnih in preklopnih pripravah posredujepristojni distributer električne energije.

■ Priporočamo, da za toplotno črpalko predvidite ločen električni šte-vec.

Toplotne črpalke Viessmann obratujejo s 400 V~. V nekaterih državahso na voljo tudi izvedbe z 230 V.Krmilni tokokrog potrebuje omrežno napajanje 230 V~.Varovalka za krmilni tokokrog (6,3 A) se nahaja v regulaciji toplotnečrpalke.

Položaj varovalke za ventilator (6,3 A)■ Vitocal 300-A, Vitocal 350-A: v stikalni omarici toplotne črpalke

Shema ožičenjaStandardni primeri naprave z vmesnim hranilnikom ogrevalne vode

Vitocal 300-A/350-A

E

L

A

F

K

D

CB

M

H

G

QP

N

R

A Toplotna črpalkaB Nizkonapetostni vodnik, pripravljen (samo Vitocal 300-A/350-A)C Krmilni vodnik, pripravljenD Omrežni priključni vodnik (posebna tarifa/močnostni tok): glejte

naslednjo tabeloE Senzor zunanje temperature, vodnik senzorja: 2 x 0,75 mm2

F Regulacija, omrežni priključni vodnik: 5 x 1,5 mm2 z ED izklopnimkontaktom, brezpotencialni

G Električni števec/glavni dovod zgradbeH Ogrevalnik sanitarne vodeK Senzor temperature ogrevalnika, vodnik senzorja: 2 x 0,75 mm2

L Cirkulacijska črpalka sanitarne vode, el. napajanje: 3 x 1,5 mm2

M Omrežni priključni vodnik za oskrbo pretočnega grelnika ogre-valne vode (pribor):400 V: 5 x 2,5 mm2

230 V: 7 x 2,5 mm2 (samo Vitocal 300-A/350-A)N Vmesni hranilnik ogrevalne vode

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

74 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 75: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

P Sekundarna črpalka, el. napajanje: 3 x 1,5 mm2

Q Črpalka ogrevalnega krogotokaR Senzor temperature vmesnega hranilnika, vodnik senzorja:

2 x 0,75 mm2

OpozoriloPri instalaciji dodatnih ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom,eksternih proizvajalcev toplote (na plin/olje/les), daljinskih upravljanjitd. se morajo pri načrtovanju upoštevati potrebni dodatni napajalni,krmilni in senzorski vodniki.

Toplotna črpalka 400 V Vitocal 300-A Vitocal 350-ATip AWCI-AC

301.AAWHI351.A10

AWHI351.A14

AWHI351.A20

Potreben prečni prerez omrežnega priključnega vodnikapri dolžini vodnika 25 m in

– načinu speljave A*2 5 x 4 mm2 5 x 4 mm2 5 x 6 mm2 5 x 6 mm2

– načinu speljave B*3 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 4 mm2 5 x 4 mm2

Predvarovalka B16A B16A B20A B25A

Toplotna črpalka 230 V Vitocal 300-A Vitocal 350-ATip AWCI-M-AC 301.A09 AWHI-M 351.A10Potreben prečni prerez omrežnega priključnega vodnikapri dolžini vodnika 25 m in

– skupini obremenitve A*2 3 x 6 mm2 3 x 6 mm2

– skupini obremenitve B*3 3 x 6 mm2 3 x 6 mm2

Predvarovalka B32A B32A

Nastajanje hrupa

Raven zvočnega tlaka■ Meritev skupne ravni moči zvoka LW po EN ISO 12102 /

EN ISO 9614-2, razred natančnosti 2, in po smernicah znaka kako-vosti EHPA pod naslednjimi pogoji:– Kotna postavitev toplotne črpalke, odmik od stene 80 mm (glejte

stran 67)– Vremenska zaščitna rešetka, montirana na zunanji steni zgradbe

na sesalni in izpihovalni strani– Brez prekritij za zaščito pred hrupom na vremenski zaščitni rešetki

■ Vrednosti za raven zvočnega tlaka LP so bile izračunane na podlagiskupne ravni moči zvoka LW. Pri tem velja naslednje:– Širjenje v idealno prosto območje nad popolnoma odbojno

površino– Ni hrupa iz okolice

Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A09Stopnja venti-latorja

Vir zvoka Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor us-merjenostiQ

Odmik od vremenske zaščitne rešetke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1Sesalna stran 42 4 37 31 25 23 21 19 17 15 14

8 40 34 28 26 24 22 20 18 17

Izpihovalna stran 38 4 33 27 21 19 17 15 13 11 108 36 30 24 22 20 18 16 14 13

2 (= noč)Sesalna stran 46 4 41 35 29 27 25 23 21 19 18

8 44 38 32 30 28 26 24 22 21

Izpihovalna stran 44 4 39 33 27 25 23 21 19 17 168 42 36 30 28 26 24 22 20 19

3Sesalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 20

8 46 40 34 32 30 28 26 24 23

Izpihovalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 208 46 40 34 32 30 28 26 24 23

*2 Speljava vodnikov v toplotno izoliranih stenah, slabo odvajanje toplote.*3 Speljava vodnikov na ali v toplotno izoliranih stenah z dobrim odvajanjem toplote ali v zemlji.

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 75

5839

437

SI

6

Page 76: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10Stopnja venti-latorja

Vir zvoka Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor us-merjenostiQ

Odmik od vremenske zaščitne rešetke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1Sesalna stran 45 4 40 34 28 26 24 22 20 18 17

8 43 37 31 29 27 25 23 21 20

Izpihovalna stran 39 4 34 28 22 20 18 16 14 12 118 37 31 25 23 21 19 17 15 14

2 (= noč)Sesalna stran 46 4 41 35 29 27 25 23 21 19 18

8 44 38 32 30 28 26 24 22 21

Izpihovalna stran 43 4 38 32 26 24 22 20 18 16 158 41 35 29 27 25 23 21 19 18

3Sesalna stran 49 4 44 38 32 30 28 26 24 22 21

8 47 41 35 33 31 29 27 25 24

Izpihovalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 208 46 40 34 32 30 28 26 24 23

Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14Stopnja venti-latorja

Vir zvoka Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor us-merjenostiQ

Odmik od vremenske zaščitne rešetke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1Sesalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 20

8 46 40 34 32 30 28 26 24 23

Izpihovalna stran 45 4 40 34 28 26 24 22 20 18 178 43 37 31 29 27 25 23 21 20

2 (= noč)Sesalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 20

8 46 40 34 32 30 28 26 24 23

Izpihovalna stran 48 4 43 37 31 29 27 25 23 21 208 46 40 34 32 30 28 26 24 23

3Sesalna stran 53 4 48 42 36 34 32 30 28 26 25

8 51 45 39 37 35 33 31 29 28

Izpihovalna stran 52 4 47 41 35 33 31 29 27 25 248 50 44 38 36 34 32 30 28 37

Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20Stopnja venti-latorja

Vir zvoka Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor us-merjenostiQ

Odmik od vremenske zaščitne rešetke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1Sesalna stran 54 4 49 43 37 35 33 31 29 27 26

8 52 46 40 38 36 34 32 30 29

Izpihovalna stran 51 4 46 40 34 32 30 28 26 24 238 49 43 37 35 33 31 29 27 26

2 (= noč)Sesalna stran 56 4 51 45 39 37 35 33 31 29 28

8 54 48 42 40 38 36 34 32 31

Izpihovalna stran 54 4 49 43 37 35 33 31 29 27 268 52 46 40 38 36 34 32 30 29

3Sesalna stran 56 4 51 45 39 37 35 33 31 29 28

8 54 48 42 40 38 36 34 32 31

Izpihovalna stran 54 4 49 43 37 35 33 31 29 27 268 52 46 40 38 36 34 32 30 29

Ukrepi za preprečevanje emisij zvoka■ Priporočamo postavitev na temeljno ploščo zgradbe. Postavitev v

višje ležeče prostore in/ali na lesena tla je glede prenosa zvoka vtelesu kritična. Pri postavitvi uporabite obstoječe postavitvene noge.

■ Če se toplotna črpalka instalira v zvočno odbojnih prostorih, pride vprimerjavi s slabo zvočno odbojnimi prostori do višjih ravni zvočnegatlaka. Za reduciranje te ravni zvočnega tlaka pritrdite zvočno dušilnemateriale, kot so npr. steklena volna ali PU pena/pena iz melaminskesmole na obdajajoče površine (stene, strop).

■ Kot pribor dobavljivi priključni nastavki za zračni kanal imajo na stranipriključitve na pripravo priključno tesnilo iz etilen propilen kavčuka.S tem se prenos zvoka v telesu na zračne kanale občutno zmanjša.Za zmanjšanje prenosa zvoka na zgradbo je treba stenske prevod-nice zračnih kanalov s PU peno fiksirati v preboj stene.

■ Za zmanjšanje razširjanja zvoka z izolacijskim materialom po celemobodu zatesnite režo med talno pločevino toplotne črpalke in tlemipostavitvenega prostora, npr. s cevno izolacijo iz EPDM.

■ Za zmanjševanje pretočnega hrupa se ne sme preseči maks. hitrostipretoka na vstopu in izstopu zraka 2,5 m/s. Ta vrednost se nanašana prosti prerez vremenske zaščitne rešetke ali pohodne rešetke.

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

76 VIESMANN VITOCAL

658

39 4

37 S

I

Page 77: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Hidravlični pogoji za sekundarni krogotok

Vitocal 300-A Vitocal 350-A

B

A

C min

. DN

32

A Vtok ogrevalnika sanitarne vode (sekundarni krogotok)B Vtok ogrevalne vode v sistem (sekundarni krogotok)C Povratek sekundarnega krogotoka

B

A

min

. DN

32

A Vtok ogrevalne vode v sistem (sekundarni krogotok)B Povratek sekundarnega krogotoka

■ Upoštevajte zahteve za minimalni volumen in minimalni volumskipretok: glejte sledečo tabelo.

■ Hidravlične vode sekundarnega krogotoka speljite dalje z min.DN 32.

■ Odvisno od izvedbe ogrevalne naprave se minimalni volumski pre-tok zagotovi z naslednjimi ukrepi:– Montaža prelivnega ventila na najbolj oddaljenem mestu v ogre-

valnem krogotoku.– Vgradnja vmesnega hranilnika ogrevalne vode za ločitev ogreval-

nih krogotokov.– Uporaba hidravlične ločnice.

OpozoriloDa se zagotovi minimalni volumen ogrevalnega sistema, popotrebi v povratku sekundarnega krogotoka predvidite vmesni hra-nilnik ogrevalne vode.

■ Če se toplotna črpalka uporablja za hladilno obratovanje, je trebavtok in povratek ogrevalne vode izolirati neprepustno za difundiranjepare.

Minimalni volumen in minimalni volumski pretokToplotne črpalke zrak/voda Viessmann se učinkovito odtajajo z obr-nitvijo krogotoka hladilnega sredstva. Pri tem se energija za odtajanjeza kratek čas odvzema iz sekundarnega krogotoka. Za varno in dol-goročno obratovanje toplotne črpalke je treba v sekundarnem krogo-toku zagotoviti minimalni volumski pretok. Dodatno je potreben dovoljvelik volumen ogrevalnega sistema. Za natančne podatke glejtenaslednjo tabelo.

Tip Minimalni volumenogrevalnega siste-ma v l

Minimalni volumskipretok v l/h

Vitocal 300-AAWCI-AC 301.A09 50 1200

200Vitocal 350-AAWHI 351.A10 200 1100AWHI 351.A14 200 1450AWHI 351.A20 200 1700

Volumen cevovodov

Nazivni premer Dimenzija x debelinastene v mm

Volumen v l/m

Bakrena cevDN 25 28 x 1 0,53DN 32 35 x 1 0,84DN 40 42 x 1 1,23DN 50 54 x 2 2,04DN 60 64 x 2 2,83Navojne cevi1 33,7 x 3,25 0,581 ¼ 42,4 x 3,25 1,011 ½ 48,3 x 3,25 1,372 60,3 x 3,65 2,21Kompozitne ceviDN 25 32 x 3 0,53DN 32 40 x 3,5 0,86DN 40 50 x 4,0 1,39DN 50 63 x 6,0 2,04

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 77

5839

437

SI

6

Page 78: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Hidravlični podatki

Toplotna črpalka Vitocal 300-A Vitocal 350-ATip AWCI-AC

301.AAWHI351.A10

AWHI351.A14

AWHI351.A20

Obtočna črpalka Tovarniško vgraje-na

Visoko učinkovita obtočna črpalka (pribor)

Preostale črpalne višine zvgrajeno obtočno črpalko

Glejte stran 15. Glejte stran 35. Glejte stran 37. Glejte stran 39.

Diagram padca tlaka pretoč-nega grelnika ogrevalne vode(pribor)

Glejte stran 52. Glejte stran 53.

Padec tlaka, tripotni preklopniventil “ogrevanje prostorov/sa-nitarne vode”

— Glejte stran 56.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem

Za črpalko Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A/B in Vitocal 350-A, tipAWHO 351.A

7.1 PostavitevToplotne črpalke so predvidene za postavitev na prostem in imajolakirno prevleko z visoko zaščito pred korozijo ali pa UV obstojnoohišje.

OpozoriloPri postavitvi v bližini morske obale zagotovite min. oddaljenost odobale 1000 m.

Zaščita pred zamrznitvijoGlejte stran 86.

Minimalni odmikiUpoštevati je treba minimalne odmike v vseh smereh proti predmetom,kot so zgradbe, stene, večje rastline itd.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

1500

1200

1200

1500 1500

1500

1500

1500

Napotki za postavitev

OpozoriloPri odtajanju iz izpihovalnih odprtin zraka toplotne črpalke izstopahladna para. To izstopanje pare je treba upoštevati pri postavitvi (izbiramesta postavitve, orientacije toplotne črpalke).

Postavitev ob pešpoteh ali terasahV območju izpihovanja toplotne črpalke lahko zaradi hladnega zrakapride do poledenitve že pri zunanji temperaturi 10 °C. Zato mora bitiizpihovalna stran toplotne črpalke najmanj 3 m oddaljena od poti aliteras.

Navodila za projektiranje za postavitev v zgradbi (nadaljevanje)

78 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 79: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

A A< 3 m < 3 m

A A< 3 m < 3 m

A Pot ali terasa

Izpihovanje v zgradboZgradbe ne sme iz kratke razdalje oblivati hladen izpihan zrak.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

Izpihovalne strani se ne sme obrniti k zgradbi.

A A

A Zgradba z okni

Postavitev ob meji zemljiščaDa se izognete kaljenju miru sosedov, toplotne črpalke ne smetepostaviti bližje kot 5 m od meje zemljišča ali pa izvedite ustrezneukrepe za zmanjšanje hrupa.

OpozoriloNujno upoštevajte podatke o nastajanju hrupa.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

A

< 5 m

A

< 5 m

A Meja zemljišča

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 79

5839

437

SI

7

Page 80: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Postavitev ob zgradbo

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

A

< 1,2 m

A

< 1,5 m

A Zgradba

Postavitev v ograjenih območjihToplotne črpalke ni dovoljeno postaviti na območjih, obdanih z zidoviali zgradbami. Več kot je odbojnih površin, večji je hrup (glejte navodiloza projektiranje “Osnove za toplotne črpalke”). Poleg tega lahko pridetudi do kratkega stika zraka.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

TemeljiToplotno črpalko postavite vodoravno izravnano na trajno trdno pod-lago. Priporočamo izdelavo betonskega temelja v skladu z naslednjimipoglavji. Navedene debeline plasti so povprečne vrednosti in semorajo prilagoditi lokalnim pogojem. Upoštevajte pravila gradbenetehnike.V smeri priključka na toplotno črpalko vodi hidravličnega priključnegakompleta znotraj toplotno izolirane cevi ne smejo biti med sebo zasu-kani. Zato se sme cev v območju temelja položiti samo v smeri spred-nje ali zadnje strani toplotne črpalke.

OpozoriloTemelj, postavitvena površina in kanali vodov morajo biti izvedenitako, da v toplotno črpalko in v kanale ne morejo vdreti male živali.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

80 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 81: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Temelj Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.AZa vode, ki se v toplotno črpalko speljejo od spodaj (hidravlični priključni komplet E, električni vodniki D in odtok kondenzata G),predvidite ustrezno dimenzioniran izrez N v temelju (glejte spodnjosliko).

Tloris

100 400

100

400

100

1300

100

1150

300

250

390320

a

H H

LP AB

b315340

7514524

0

V E D

G

W

M

A Toplotna črpalkaB Betonski temelj (debelina 300 mm), sestava:

■ Betonska plošča C25/30, BSt 500 S in M■ Mrežna armatura iz Q 257 A, na vseh straneh

D Talna kanalizacijska cev DN 100 za električne povezovalne vod-nike k regulaciji toplotne črpalke (lokalno): krmilni vodnik 230 V~,nizkonapetostni vodnik < 42 V

E Hidravlični priključni komplet (pribor): hidravlični povezovalni vodiza vtok in povratek ogrevalne vode

G Odtok kondenzata DN 40 (lokalno)H Mehka tla, prodnata ali gramozna površinaL Smer polaganja naprej za cev hidravličnega priključnega kom-

pletaM Omrežni priključni vodnik toplotne črpalkeP Kanal v zemljiščuV Izrez v temelju za prevodnico vodov vtoka in povratka ogrevalne

vode, odtoka kondenzata, električnih povezovalnih vodnikov (niz-konapetostni in krmilni vodniki) in omrežnega priključnega vod-nika do stikalne omarice

W Smer polaganja nazaj za cev hidravličnega priključnega kom-pleta

Mera Vitocal 300-A,tip AWO-AC301.A

Vitocal 350-A, tip AWHO

351.A10AWHO351.A14

AWHO351.A20

a mm 1080 1080 1230 1400b mm 165 195 195 195

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 81

5839

437

SI

7

Page 82: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Prerezi

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A

K

HB

EM

400

500

900 30

0

400

H

GD

F

A

B

KE

837

K

HB

EM

400

500

900 30

0

400

H

GD

F

A

E

B

378

K

A Toplotna črpalkaB Betonski temelj (debelina 300 mm), sestava:

■ Betonska plošča C25/30, BSt 500 S in M■ Mrežna armatura iz Q 257 A, na vseh straneh

D Talna kanalizacijska cev DN 100 za električne povezovalne vod-nike k regulaciji toplotne črpalke (lokalno): krmilni vodnik 230 V~,nizkonapetostni vodnik < 42 V

E Hidravlični priključni komplet (pribor): hidravlični povezovalni vodiza vtok in povratek ogrevalne vode

G Odtok kondenzata DN 40 (lokalno)H Mehka tla, prodnata ali gramozna površina

K Zaščita pred zamrznitvijo (zgoščen gramoz, npr. 0 do 32/56 mm),debelina plasti v skladu z lokalnimi zahtevami in pravili gradbenetehnike

M Omrežni priključni vodnik toplotne črpalke

Opozorilo■ Pred betoniranjem temelja prikrajšajte hidravlične priključne cevi

(vtok in povratek ogrevalne vode) na dolžino, namestite navojnespoje in jih zaščitite pred zmrzaljo.

■ Omrežni priključni vodnik se lahko v odprtini temelja spelje prostonavzgor. Pomembna je prostorska ločitev nizkonapetostnega vod-nika od krmilnega vodnika.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

82 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 83: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Temelj Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.BIzrez v temelju za električne vodnike in hidravlične vode ni potreben.

Tloris Prerez

198291

411514

B A

H H

H

860

700

5383 70

FG

CDE

400

500

900 30

0

400

B

K

H

GE

CD

F A

H

C

GE

D

B

K

A Toplotna črpalkaB Betonski temelj (debelina 300 mm), sestava:

■ Betonska plošča C25/30, BSt 500 S in M■ Mrežna armatura iz Q 257 A, na vseh straneh

C Talna kanalizacijska cev DN 100 za omrežni priključni vodnik400 V/50 Hz (lokalno)

D Talna kanalizacijska cev DN 100 za električne povezovalne vod-nike k regulaciji toplotne črpalke (lokalno): krmilni vodnik 230 V~,nizkonapetostni vodnik < 42 V

E Hidravlični priključni komplet (pribor): hidravlični povezovalni vodiza vtok in povratek ogrevalne vode

F Hidravlični priključki na toplotni črpalki (vtok in povratek ogrevalnevode)

G Odtok kondenzata DN 40 (lokalno)H Mehka tla, prodnata ali gramozna površinaK Zaščita pred zamrznitvijo (zgoščen gramoz, npr. 0 do 32/56 mm),

debelina plasti v skladu z lokalnimi zahtevami in pravili gradbenetehnike

Vetrne obremenitvePritrditev toplotne črpalke s priloženimi pritrdilnimi elementi (sidrnimiploščami) in lokalnimi sidrnimi sorniki (npr. Fischer FAZ 10/20 A4)zagotavlja stabilnost v vetrnih conah 1 in 2 po DIN 1055-4-2005-03 domaks. 900 m nadmorske višine.Iz tega je izvzet 5 km širok pas vzdolž morske obale proti notranjostiznotraj vetrne cone 2.Pri postavitvenih mestih izven omenjenih vetrnih con je potrebnoposebno dokazilo o pritrditvi/sidranju.

Če je tok vetra v neposredni bližini postavitvenega mesta moten, jepotrebno ločeno ugotavljanje stojne trdnosti. Te motnje med drugimnastanejo zaradi:■ zapiranja prostora z zgradbami, zidovi, živimi mejami itd.■ “vetrnih kanalov” med deli zgradb

68

7010

C AB

D

300

A Sidrni sornik (lokalno npr. Fischer FAZ 10/20 A4)B Sidrna plošča (dobavni obseg)C Postavitvena noga toplotne črpalkeD Betonski temelj

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 83

5839

437

SI

7

Page 84: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Odtok kondenzata prenosnika toplote

Odtok kondenzata s ponikanjem

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

A

D

F

E

C

B90

0

900

A

F

C

B

E

D

A TemeljB Zaščita pred zamrznitvijo (zgoščen gramoz)C ZemljiščeD Odtočna gibka cev kondenzata toplotne črpalkeE Odtočna cev (min. DN 40)F Plast proda za ponikanje kondenzataZa ponikanje kondenzata se mora odtočna cev DN 40 E končati vobmočju varnem pred zamrznitvijo (min. globina 900 mm). Ker lahkoznaša količina nastajajočega kondenzata (odvisno od temperature inrelativne zračne vlažnosti) do 20 l/h, morajo imeti tla dobre odvodnelastnosti.

Priporočamo izvedbo ponikalne plasti iz proda ali gramoza, kot kažejoslike.

OpozoriloCevna objemka odtočne cevi (min. DN 40) E se mora zaključitiporavnano z zgornjim robom temelja.Gibko cev za odvod kondenzata po potrebi speljite preko sifonskegavstavka.

Odvod kondenzata preko priključka na kanal

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

A

E

F

G

D

C

B

≥ 90

0

≥ 60

A

E

F

G

D

C

B

≥ 90

0

≥ 60

A TemeljB Zaščita pred zamrznitvijo (zgoščen gramoz)C Zemljišče

D Odtočna gibka cev kondenzata toplotne črpalkeE Odtočna cev (min. DN 40)

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

84 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 85: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

F Protismradna zapora (sifon) v območju brez nevarnosti zamrz-nitve

G Kanalizacijski kanalZa odvajanje kondenzata preko drenaže ali kanalizacije predviditesifon z min. 60 mm vodne podlage na območju, varnem pred zamrz-nitvijo (min. globina 900 mm). Sifon prepreči izstopanje kanalskih pli-nov.Predvidite vzdrževalni jašek za sifon.

OpozoriloCevna objemka odtočne cevi (min. DN 40) E se mora zaključitiporavnano z zgornjim robom temelja.Gibko cev za odvod kondenzata po potrebi speljite preko sifonskegavstavka.

Navodila za zaščito pred zamrznitvijoZelo nizke temperature v daljšem časovnem obdobju lahko privedejodo zamrznitve odtoka kondenzata.Zato se mora odtok kondenzata zadostno toplotno izolirati ali lokalnovgraditi po zunanji temperaturi vodeno spremno ogrevanje.

Električni vodniki in hidravlični vodi

Polaganje priključkov v zemljišču in speljava skozi zunanjo steno

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A

NM

Q P

F

RO

O

M

N

400

900

N

K

O

N

P

T

M

S

U

B

20

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 85

5839

437

SI

7

Page 86: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

O N

T

S

U

M

400

900

DCE

K

B

P

CDEF

ON M

QR

ONM

P

B Betonski temelj (debelina 300 mm), sestava:■ Betonska plošča C25/30, BSt 500 S in M■ Mrežna armatura iz Q 257 A, na vseh straneh

C Talna kanalizacijska cev DN 100 za omrežni priključni vodnik400 V/50 Hz (lokalno)

D Talna kanalizacijska cev DN 100 za električne povezovalne vod-nike k regulaciji toplotne črpalke (lokalno): krmilni vodnik 230 V~,nizkonapetostni vodnik < 42 V

E Hidravlični priključni komplet (pribor): povezovalni vodi za vtok inpovratek ogrevalne vode

F Odtok kondenzata DN 40 (lokalno)K Zaščita pred zamrznitvijo (zgoščen gramoz, npr. 0 do 32/56 mm),

debelina plasti v skladu z lokalnimi zahtevami in pravili gradbenetehnike

M Omrežni priključni vodnik za kompresor/ventilator (3/N/PE 400 V/50 Hz, lokalno)Priporočen vodnik: 5 x 2,5 mm2, fleksibilen

N 2 električna povezovalna vodnika v talni kanalizacijski ceviDN 100 (lokalno), pripravljena z vtiči (5, 15 ali 30 m):■ Krmilni vodnik 230 V~■ Nizkonapetostni vodnik < 42 V

OpozoriloMaks. dolžina vodnika je 30 m. Podaljšava ni dovoljena.

O Hidravlični povezovalni vodi (vtok in povratek ogrevalne vode)P Kanal v zemljiščuQ Stenska prevodnica z zapolnitveno maso (lokalno) za hidravlični

priključni vodR Stenske prevodnice, vodotesne in neprepustne za vlago (lokalno)S Polnilna in praznilna priprava z zaporno pipo (za praznjenje s

komprimiranim zrakom)T Raztezna posoda z varnostno skupino (pribor)U Oddaljenost stena zgradbe — temelj:

■ Maks. razdalja je odvisna od dolžine električnih vodnikov inhidravličnih vodov: maks. 23 m

■ Pri postavitvi je zagotoviti upoštevati minimalni odmik od drugihobjektov (> 1,5 m).

Priključek ogrevalne vode (hidravlični povezovalni vodi O)Izvedite s hidravličnim priključnim kompletom (pribor). Priključni kom-plet je na voljo v različnih dolžinah. Vtočni in povratni vodi so fleksibilniin imajo po dva prehodna navojna spoja. Vodi se nahajajo v skupnitoplotni izolaciji.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A09, Vitocal 300-A, tipAWO-AC 301.B11/B14, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A10/A14■ Vodi vtoka/povratka: 2 x DN 32■ Prehodni navojni spoji: DN 32 na R 1¼

Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A20■ Vodi vtoka/povratka: 2 x DN 40■ Prehodni navojni spoji: DN 40 na R 1½

■ Speljava vodov v zgradbo Q se izvede skozi stensko prevodnico zzapolnitveno maso (lokalno).

■ Polnilno in praznilno pripravo S za vtok in povratek ogrevalne vodev zgradbi predvidite v bližini zunanje stene in 0,8 m pod nivojemzemljišča.

OpozoriloPri znepodkletenih zgradbah je treba predvideti toplotno izoliranjašek ali pa omogočiti praznjenje toplotne črpalke s komprimiranimzrakom.

Zaščita pred zamrznitvijoKo sta regulacija toplotne črpalke in črpalka ogrevalnega krogotokapripravljeni za obratovanje, je na regulaciji toplotne črpalke aktivnafunkcija zaščite pred zamrznitvijo. Pri ustavitvi obratovanja toplotnečrpalke ali po daljšem izpadu električnega toka napravo izpraznitepreko polnilne in praznilne priprave S.Pri sistemih s toplotnimi črpalkami, kjer se izpada električnega toka neda prepoznati (počitniška hiša), lahko ogrevalni krogotoki namestotega obratujejo z ustreznim sredstvom proti zmrzovanju. Pri tem jetreba zagotoviti, da so uporabljene komponente naprave združljive ssredstvom proti zmrzovanju.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

86 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 87: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Omrežni priključni vodnik MUpoštevati se morajo določila pristojnega distributerja električne ener-gije (tehnična priključitvena določila).

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301-A, Vitocal 350-A, tipAWHO 351.A■ Omrežni priključni vodnik k stikalni omarici M izven zgradbe speljite

kot zemeljski vodnik (NYY) ali pri tipu vodnika NYM speljite v talnikanalizacijski cevi.

■ Potrebna dolžina vodnika v toplotni črpalki od zgornjega roba teme-lja: Min. 2,6 m.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301-B■ Omrežni priključni vodnik M k toplotni črpalki zunaj zgradbe položite

v talno kanalizacijsko cev DN 100.■ Potrebna dolžina vodnika v toplotni črpalki od zgornjega roba teme-

lja: min. 0,7 m

Električni povezovalni vodniki NElektrične povezovalne vodnike (krmilni vodnik 230 V~, nizkonape-tostni vodnik < 42 V), pripravljene v različnih dolžinah N, položite vtalno kanalizacijsko cev DN 100. Vtiče na koncih vodnikov zaščititepred umazanijo in poškodbami (npr. z mehurjasto folijo).

Polaganje talnih kanalizacijskih cevi C, D■ Predvidite vlečno žico za električne vodnike (M, N).■ Za enostavno speljavo električnih vodnikov skozi talno kanalizacij-

sko cev se izogibajte lokom 90º, alternativno uporabite 3 x 30º ali 2x 45º.

■ Padec talnih kanalizacijskih cevi mora biti k toplotni črpalki, popotrebi omogočite odtok kondenzata.

■ Speljavo skozi zid R izvedite vodotesno in neprepustno za vlago.■ Odprtine talnih kanalizacijskih cevi zaprite tako, da v zgradbo ne

morejo prodreti živali in vlaga.

Speljava vodov skozi stenoPrimerno kot hišna uvodnica za zidane stene.

310

220-270

8080

B

1 2B

A C

A Zapolnitvena masaB Zunanja stena

C Hidravlični priključni komplet (pribor)! V zgradbi? Izven zgradbe

Speljava vodov skozi talno ploščo

OpozoriloČe se priključki na strani zgradbe nahajajo na nivoju zemljišča (glejtespodnjo sliko), priporočamo, da potrebne priključne vode in uvodnicepozicionirate že pred izdelavo talne plošče.Naknadna instalacija je zelo draga.

Z

ST

X

O

Y

900

Priključki na strani zgradbe na nivoju zemljišča

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 87

5839

437

SI

7

Page 88: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

O Hidravlični priključni komplet (pribor)S Polnilna in praznilna priprava (za praznjenje s komprimiranim zra-

kom)T Raztezna posoda z varnostno skupino (pribor)

X Speljava skozi zid, vodotesna in neprepustna za vlago (lokalno)Y Talna plošča zgradbeZ Talna kanalizacijska cev DN 100 za eksterne priključke regulacije/

toplotne črpalke (lokalno, s strokovno zatesnitvijo na zgradbo)

Električni priključki

Zahteve glede električnih instalacij

■ Upoštevati morate tehnična določila za priključitev pristojnega distri-buterja električne energije.

■ Informacije o potrebnih merilnih in preklopnih pripravah posredujepristojni distributer električne energije.

■ Priporočamo, da za toplotno črpalko predvidite ločen električni šte-vec.

Toplotne črpalke Viessmann obratujejo s 400 V~. V nekaterih državahso na voljo tudi izvedbe z 230 V.

Krmilni tokokrog potrebuje omrežno napajanje 230 V~.Varovalka za krmilni tokokrog (6,3 A) se nahaja v regulaciji toplotnečrpalke.

Varovalka za ventilator (6,3 A)■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A:

Varovalka se nahaja v stikalni omarici toplotne črpalke.■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B:

Varovalka se nahaja v električnem priključnem območju toplotnečrpalke.

Shema ožičenja

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A

S

R

AE

F

KL

NM

P

B C

D

O

H

G

T

Standardni primer naprave

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

88 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 89: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

S

R

AE

F

KL

NM

P

B C

D

O

H

G

T

Standardni primer naprave

A Toplotna črpalkaB Nizkonapetostni vodnik, konfekcioniranC Krmilni vodnik, konfekcioniranD Omrežni priključni vodnik, posebna tarifa/močnostni tok, glejte

tabeloE Senzor zunanje temperature, senzorski vodnik (2 x 0,75 mm2)F Regulacija, omrežni priključni vodnik (5 x 1,5 mm2) z dovodom

kontakta ED izklopa, brezpotencialenG Električni števec/glavni dovod zgradbeH Ogrevalnik sanitarne vodeK Senzor temperature ogrevalnika, senzorski vodnik

(2 x 0,75 mm2)L Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika ali tripotni preklopni

ventil, napajalni vodnik (3 x 1,5 mm2)

M Cirkulacijska črpalka sanitarne vode, napajalni vodnik(3 x 1,5 mm2)

N Črpalka ogrevalnega krogotoka, napajalni vodnik (3 x 1,5 mm2)O Omrežni priključni vodnik za krmilni modul pretočnega grelnika

ogrevalne vode400 V: 5 x 2,5 mm2

230 V: 7 x 2,5 mm2

P Pretočni grelnik ogrevalne vode (pribor)R Črpalka sekundarnega krogotoka, napajalni vodnik

(3 x 1,5 mm2)S Vmesni hranilnik ogrevalne vodeT Senzor temperature ogrevalnika, senzorski vodnik

(2 x 0,75 mm2)

OpozoriloPri instalaciji dodatnih ogrevalnih krogotokov z mešalnim ventilom,eksternih proizvajalcev toplote (na plin/olje/les), daljinskih upravljanjitd. se morajo pri načrtovanju upoštevati potrebni dodatni napajalni,krmilni in senzorski vodniki.

Toplotna črpalka 400 V Vitocal 300-A Vitocal 350-ATip AWO-AC 301.A09

AWO-AC 301.B11/B14AWHO 351.A10 AWHO 351.A14 AWHO 351.A20

Potreben prečni prerez omrežnega priključnega vodnikapri dolžini vodnika 25 m in

– načinu speljave A*2 5 x 4 mm2 5 x 4 mm2 5 x 6 mm2 5 x 6 mm2

– načinu speljave B*3 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 4 mm2 5 x 4 mm2

Predvarovalka B16A B16A B20A B25A

Toplotna črpalka 230 V Vitocal 300-A Vitocal 350-ATip AWO-M-AC 301.A09 AWHO-M 351.A10Potreben prečni prerez omrežnega priključnega vodnikapri dolžini vodnika 25 m in

– skupini obremenitve A*2 3 x 6 mm2 3 x 6 mm2

– skupini obremenitve B*3 3 x 6 mm2 3 x 6 mm2

Predvarovalka B32A B32A

*2 Speljava vodnikov v toplotno izoliranih stenah, slabo odvajanje toplote.*3 Speljava vodnikov na ali v toplotno izoliranih stenah z dobrim odvajanjem toplote ali v zemlji.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 89

5839

437

SI

7

Page 90: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Nastajanje hrupa

Lokalno povprečje, energijsko ekvivalentna konstantna raven zvočnega tlaka v odvisnosti od oddaljenosti (meritve v prostoru z delnoabsorpcijo zvoka, Q = 2) pri stopnji ventilatorja 3

c [dB(A)]

10 m

b [dB(A)]

a [dB(A)]

1 m 5 mA

A Toplotna črpalka

OpozoriloV vsakem primeru morajo biti izpolnjene zahteve Tehničnih navodil zavarstvo pred hrupom.

Raven zvočnega tlaka Vitocal 300-A, tip AWO-AC Vitocal 350-A, tip AWHO301.A09 (Normal/Silent) 301.B11/B14 351.A10 351.A14 351.A20

a dB(A) 52/49 46 48 51 55b dB(A) 38/35 32 34 37 41c dB(A) 32/29 26 28 31 35

Raven zvočnega tlaka LP za različne oddaljenosti od naprave■ Meritev skupne ravni moči zvoka LW po EN ISO 12102 /

EN ISO 9614-2, razred natančnosti 2 in po smernicah znaka kako-vosti EHPA

■ Vrednosti za raven zvočnega tlaka LP so bile izračunane na podlagiskupne ravni moči zvoka LW. Pri tem velja naslednje:– Širjenje v idealno prosto območje nad popolnoma odbojno

površino– Ni hrupa iz okolice

Opomba k navedenim ravnem zvočnega tlakaV praksi so možna odstopanja od navedenih vrednosti, ki jih povzro-čata odboj in absorpcija zvoka zaradi lokalnih pogojev.Tako npr. situaciji Q = 4 in Q = 8 (glejte “Osnove za toplotne črpalke”)dejanske pogoje na mestu emisije pogosto podajata netočno.

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A09Stopnja ventila-torja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1 552 47 41 35 33 31 29 27 25 234 50 44 38 36 34 32 30 28 278 53 47 41 39 37 35 33 31 30

2 582 50 44 38 36 34 32 30 28 274 53 47 41 39 37 35 33 31 308 56 50 44 42 40 38 36 34 33

3 602 52 46 40 38 36 34 32 30 284 55 49 43 41 39 37 35 33 328 58 52 46 44 42 40 38 36 35

Noč 572 49 43 37 35 33 31 29 27 254 52 46 40 38 36 34 32 30 298 55 49 43 41 39 37 35 33 32

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

90 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 91: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A09 Silent (z zvočno izolativnimi prekritji)Stopnja ventila-torja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1 552 47 41 35 33 31 29 27 25 234 50 44 38 36 34 32 30 28 278 53 47 41 39 37 35 33 31 30

2 (= noč) 562 48 42 36 34 32 30 28 26 244 51 45 39 37 35 33 31 29 288 54 48 42 40 38 36 34 32 31

3 572 49 43 37 35 33 31 29 27 254 52 46 40 38 36 34 32 30 298 55 49 43 41 39 37 35 33 32

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B11Število vrtljajevventilatorja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

Min. 492 41 35 29 27 25 23 21 19 174 44 38 32 30 28 26 24 22 218 47 41 35 33 31 29 27 25 24

Maks. 532 45 39 33 31 29 27 25 23 214 48 42 36 34 32 30 28 26 258 51 45 39 37 35 33 31 29 28

Noč 512 43 37 31 29 27 25 23 21 194 46 40 34 32 30 28 26 24 238 49 43 37 35 33 31 29 27 26

Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B14Število vrtljajevventilatorja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

Min. 502 42 36 30 28 26 24 22 20 184 45 39 33 31 29 27 25 23 228 48 42 36 34 32 30 28 26 25

Maks. 542 46 40 34 32 30 28 26 24 224 49 43 37 35 33 31 29 27 268 52 46 40 38 36 34 32 30 29

Noč 522 44 38 32 30 28 26 24 22 204 47 41 35 33 31 29 27 25 248 50 44 38 36 34 32 30 28 27

Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A10Stopnja ventila-torja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1 542 46 40 34 32 30 28 26 24 224 49 43 37 35 33 31 29 27 268 52 46 40 38 36 34 32 30 29

2 (= noč) 542 46 40 34 32 30 28 26 24 224 49 43 37 35 33 31 29 27 268 52 46 40 38 36 34 32 30 29

3 562 48 42 36 34 32 30 28 26 244 51 45 39 37 35 33 31 29 288 54 48 42 40 38 36 34 32 31

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 91

5839

437

SI

7

Page 92: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A14Stopnja ventila-torja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1 562 48 42 36 34 32 30 28 26 244 51 45 39 37 35 33 31 29 288 54 48 42 40 38 36 34 32 31

2 (= noč) 572 49 43 37 35 33 31 29 27 264 52 46 40 38 36 34 32 30 298 55 49 43 41 39 37 35 33 32

3 592 51 45 39 37 35 33 31 29 274 54 48 42 40 38 36 34 32 318 57 51 45 43 41 39 37 35 34

Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A20Stopnja ventila-torja

Raven moči zvokaLW v dB(A)

Faktor usmerjenostiQ (krajevnopovprečje)

Oddaljenost od toplotne črpalke v m1 2 4 5 6 8 10 12 15

Energijsko ekvivalentna raven zvočnega tlaka LP v dB(A)

1 612 53 47 41 39 37 35 33 31 294 56 50 44 42 40 38 36 34 338 59 53 47 45 43 41 39 37 36

2 (= noč) 632 55 49 43 41 39 37 35 33 324 58 52 46 44 42 40 38 36 358 61 55 49 47 45 43 41 39 38

3 632 55 49 43 41 39 37 35 33 314 58 52 46 44 42 40 38 36 358 61 55 49 47 45 43 41 39 38

Ukrepi za zmanjšanje emisij zvoka■ Toplotne črpalke ne namestite neposredno ob bivalne ali spalne

prostore ali pred njihova okna.■ Pri cevnih prevodnicah skozi strope in stene preprečite prenos zvoka

v zraku in telesu s primernim izolacijskim materialom: glejte podatkeo postavitvi v zgradbi od strani 76 dalje.

■ Toplotne črpalke ne smete postaviti v neposredno bližino sosednjihzgradb ali zemljišč (glejte tudi poglavje “Navodila za postavitev”).

■ Pri postavitvi toplotne črpalke se lahko zaradi neugodnih prostorskihrazmer raven zvočnega tlaka poviša.

V povezavi s tem je treba upoštevati naslednje:– Izogibajte se okolici z zvočno odbojnimi talnimi površinami, kot

npr. beton ali asfalt, ker se lahko raven zvočnega tlaka zaradiodbojev zviša. Pri okolici s poraščenimi tlemi, kot so npr. zelenice,se lahko raven zvočnega tlaka zaznava kot bistveno nižja.

– Toplotno črpalko postavite čim bolj prosto: glejte “Osnove zatoplotne črpalke”, poglavje “Odboj in raven zvočnega tlaka”.

■ Če se zahteve Tehničnih navodil za varstvo pred hrupom(glejte “Osnove za toplotne črpalke”) ne upoštevajo, se mora z ukrepina mestu samem (npr. zasaditvijo) raven zvočnega tlaka znižati dozahtevane mere.

Hidravlični pogoji za sekundarni krogotok

■ Upoštevajte zahteve za minimalni volumen in minimalni volumskipretok: glejte sledečo tabelo.

■ Hidravlične vode sekundarnega krogotoka speljite dalje z min.DN 32.

■ Odvisno od izvedbe ogrevalne naprave se minimalni volumski pre-tok zagotovi z naslednjimi ukrepi:– Montaža prelivnega ventila na najbolj oddaljenem mestu v ogre-

valnem krogotoku.– Vgradnja vmesnega hranilnika ogrevalne vode za ločitev ogreval-

nih krogotokov.– Uporaba hidravlične ločnice.

OpozoriloDa se zagotovi minimalni volumen ogrevalnega sistema, popotrebi v povratku sekundarnega krogotoka predvidite vmesni hra-nilnik ogrevalne vode.

■ Če se toplotna črpalka uporablja za hladilno obratovanje, je trebavtok in povratek ogrevalne vode izolirati neprepustno za difundiranjepare.

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

92 VIESMANN VITOCAL

7

5839

437

SI

Page 93: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Minimalni volumen in minimalni volumski pretokToplotne črpalke zrak/voda Viessmann se učinkovito odtajajo z obr-nitvijo krogotoka hladilnega sredstva. Pri tem se energija za odtajanjeza kratek čas odvzema iz sekundarnega krogotoka. Za varno in dol-goročno obratovanje toplotne črpalke je treba v sekundarnem krogo-toku zagotoviti minimalni volumski pretok. Dodatno je potreben dovoljvelik volumen ogrevalnega sistema. Za natančne podatke glejtenaslednjo tabelo.

Tip Minimalni volumenogrevalnega siste-ma v l

Minimalni volumskipretok v l/h

Vitocal 300-AAWCI-AC 301.A09 50 1200

200AWCI-AC 301.B11 80 1200AWCI-AC 301.B14 80 1400Vitocal 350-AAWHO 351.A10 200 1100AWHO 351.A14 200 1450AWHO 351.A20 200 1700

Volumen cevovodov

Nazivni premer Dimenzija x debelinastene v mm

Volumen v l/m

Bakrena cevDN 25 28 x 1 0,53DN 32 35 x 1 0,84DN 40 42 x 1 1,23DN 50 54 x 2 2,04DN 60 64 x 2 2,83

Nazivni premer Dimenzija x debelinastene v mm

Volumen v l/m

Navojne cevi1 33,7 x 3,25 0,581 ¼ 42,4 x 3,25 1,011 ½ 48,3 x 3,25 1,372 60,3 x 3,65 2,21Kompozitne ceviDN 25 32 x 3,0 0,53DN 32 40 x 3,5 0,86DN 40 50 x 4,0 1,39DN 50 63 x 6,0 2,04Hidravlični povezovalni vodiDN 32 40 x 3,7 0,84DN 40 50 x 4,6 1,31

Hidravlični podatkiToplotna črpalka Vitocal 300-A, tip AWO-AC Vitocal 350-A, tip AWHO

301.A 301.B 351.A10 351.A14 351.A20Vtočni/povratni vodi sekundarni krogotok DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 40Diagram padca tlaka toplotne črpalke Glejte stran 16. Glejte stran 25. Glejte stran 36. Glejte stran 38. Glejte stran 40.Krivulje sekundarnih črpalk (pribor) Glejte stran 55.Diagram padca tlaka pretočnega grelnika ogre-valne vode (pribor)

Glejte stran 52.

Padec tlaka, tripotni preklopni ventil “ogrevanjeprostorov/sanitarne vode” (pribor)

Glejte stran 56.

Splošna navodila za projektiranje

Za Vitocal 300-A in Vitocal 350-A

8.1 Oskrba z električno energijo in tarifeOd pristojnega distributerja električne energije pridobite informacije opogojih za priključitev, ustrezne podatkom o navedenih pripravah.Posebej pomembno je, če je v izbranem oskrbovalnem območjumožno monovalentno in/ali monoenergetsko obratovanje toplotnečrpalke.

Za načrtovanje so pomembne tudi informacije o osnovni ceni in cenidelovnega toka, o možnostih koriščenja cenovno ugodnejšega noč-nega toka in o morebitnih zapornih časih.Za nadaljnja vprašanja se obrnite na pristojno podjetje za oskrbo zelektrično energijo.

Postopek prijaveZa oceno vpliva obratovanja toplotne črpalke na napajalno omrežjedistributerja električne energije so potrebni naslednji podatki:■ Naslov uporabnika■ Mesto uporabe toplotne črpalke■ Vrsta potrebe po splošnih tarifah

(gospodinjstvo, kmetijstvo, obrtne, poklicne in ostale potrebe)■ Načrtovan način obratovanja toplotne črpalke

■ Proizvajalec toplotne črpalke■ Tip toplotne črpalke■ Električna priključna moč v kW (iz nazivne napetosti in nazivnega

toka)■ Maks. zagonski tok v A■ Maks. potrebna moč ogrevanja zgradbe v kW

Navodila za projektiranje za postavitev na prostem (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 93

5839

437

SI

8

Page 94: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

ED zaporaObstaja možnost, da podjetje za oskrbo z električno energijo (ED)izklopi kompresor in pretočni grelnik ogrevalne vode (če obstaja). EDlahko za zagotovitev nižje tarife zahteva možnost izklopa.

Napajanja regulacije toplotne črpalke se pri tem ne sme izklopiti.

8.2 Montažno mesto regulacije toplotne črpalkeNeodvisno od tega, ali je toplotna črpalka montirana v zgradbi ali naprostem, je treba regulacijo montirati v suhem prostoru v zgradbi (tem-perature okolice +2 do +35 °C).Montažno mesto mora imeti naslednje lastnosti:■ Ravna, gladka stena■ Dobro osvetljeno in lahko dostopno■ V bližini razdelilnika ogrevanja, da so priključni vodniki črpalk, sen-

zorjev, mešalnih ventilov itd. čim krajši■ Zaščiteno pred kapljanjem in pršenjem vode

OpozoriloPovezava s toplotno črpalko mora biti izvedena z električnimi pove-zovalnimi vodniki, ki se dobavijo kot pribor (dolžina 5, 15 ali 30 m).

8.3 Dimenzioniranje toplotne črpalkeOpozoriloPri sistemih s toplotnimi črpalkami z monovalentnim načinom obratovanja je natančno dimenzioniranje še posebej pomembno, ker prevelikisistemi pogosto pomenijo nesorazmerno visoke stroške. Zato preprečite predimenzioniranje!

Najprej je potrebno ugotoviti potrebno moč ogrevanja objekta ΦHL. Zapogovor s kupcem in pripravo ponudbe v večini primerov zadostujepribližna ugotovitev potrebne moči ogrevanja.

Pred naročilom se mora kot pri vseh ogrevalnih sistemih ugotoviti nor-mirana potrebna moč ogrevanja zgradbe po EN 12831 in temu pri-merno izbrati toplotna črpalka.

OpozoriloZa monovalentni način obratovanja je treba upoštevati pogoje namestu postavitve in meje možnosti uporabe toplotne črpalke (min.vstopna temperatura zraka, glejte “Tehnične podatke”). Če ta načinobratovanja ni možen, mora toplotna črpalka obratovati monoener-getsko (s pretočnim grelnikom ogrevalne vode) ali bivalentno (z eks-ternim proizvajalcem toplote). Sicer obstaja nevarnost, da zamrznekondenzator in se toplotna črpalka močno poškoduje.

Monovalentno obratovanje

V monovalentnem obratovanju mora toplotna črpalka kot edini proiz-vajalec toplote pokriti celotno potrebo zgradbe po toploti poEN 12831.

Pri dimenzioniranju toplotne črpalke se v Nemčiji upošteva naslednje:■ Pri potrebni moči ogrevanja zgradbe se upoštevajo dodatki za

zaporne čase. Podjetje za oskrbo z električno energijo sme prekinitioskrbo z električno energijo toplotnih črpalk za maks. 3 × 2 uri v24 urah.Dodatno se upoštevajo individualni dogovori odjemalcev električneenergije s posebno pogodbo.

■ Zaradi inercije zgradbe se 2 uri zapornega časa ne upoštevata.

OpozoriloMed dvema zapornima časoma mora biti čas sprostitve najmanj takodolg kot predhodni zaporni čas.

Približno ugotavljanje potrebne moči ogrevanja na osnovi ogre-vane površineOgrevana površina (v m2) se pomnoži s sledečo specifično potrebo pomoči:

Pasivna hiša 10 W/m2

Nizkoenergijska hiša 40 W/m2

Novogradnja (po EnEv) 50 W/m2

Hiša (leto gradnje pred 1995, normalna toplotna izola-cija)

80 W/m2

Stara hiša (brez toplotne izolacije) 120 W/m2

Teoretično dimenzioniranje pri zapornem času 3 × 2 uri.Primer:Obstoječa zgradba z normalno toplotno izolacijo (80 W/m2) in ogre-vano površino 180 m2

■ Približno ugotovljena potrebna moč ogrevanja: 14,4 kW■ Maksimalni zaporni čas 3 × 2 uri pri minimalni zunanji temperaturi v

skladu z EN 12831

V 24 urah tako nastane dnevna količina toplote:■ 14,4 kW ∙ 24 h = 346 kWh

Za pokrivanje maksimalne dnevne količine toplote je zaradi zapornihčasov za obratovanje toplotne črpalke na razpolago le 18 h na dan.Zaradi inercije zgradbe se 2 uri ne upoštevata.■ 346 kWh / (18 + 2) h = 17,3 kW

Moč toplotne črpalke se mora torej pri maksimalnem zapornem času3 × 2 uri dnevno povečati za 17 %.Pogosto se zaporni časi vklopijo le ob potrebi. O zapornih časih seposvetujte pri pristojnem distributerju električne energije.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

94 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 95: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dodatek za ogrevanje sanitarne vode pri monovalentnem načinu obratovanja

OpozoriloV bivalentnem obratovanju toplotne črpalke je razpoložljiva ogrevalnamoč običajno tako visoka, da tega dodatka ni treba upoštevati.

Pri običajni stanovanjski hiši se predvideva maksimalna potreba potopli vodi pribl. 50 l na osebo in dan s temperaturo pribl. 45 °C.■ Ta potreba ustreza dodatni potrebni moči ogrevanja pribl. 0,25 kW

na osebo pri ogrevalnem času 8 h.■ Ta dodatek se upošteva le, če je vsota dodatne potrebne moči ogre-

vanja večja od 20 % potrebne moči ogrevanja, izračunane poEN 12831.

Potreba po topli vodi pri tempe-raturi sanitarne vode 45 °C

Specifična koristna toplota Priporočen dodatek potrebnemoči ogrevanja za ogrevanje sa-nitarne vode*4

v l/dan in na osebo v Wh/dan in na osebo v kW/oseboNizka potreba 15 do 30 600 do 1200 0,08 do 0,15Normalna potreba*5 30 do 60 1200 do 2400 0,15 do 0,30

ali Referenčna temperatura 45 °C Specifična koristna toplota Priporočen dodatek potrebne

moči ogrevanja za ogrevanje sa-nitarne vode*4

v l/dan in na osebo v Wh/dan in na osebo v kW/oseboEtažno stanovanje(obračun glede na porabo)

30 pribl. 1200 pribl. 0,150

Etažno stanovanje(pavšalni obračun)

45 pribl. 1800 pribl. 0,225

Enostanovanjska hiša*5

(srednja potreba)50 pribl. 2000 pribl. 0,250

Dodatek za reducirano obratovanjeKer je regulacija toplotne črpalke opremljena z omejitvijo temperatureza reducirano obratovanje, dodatek za reducirano obratovanje poEN 12831 ni potreben.Zaradi optimiranega vklopa regulacije toplotne črpalke tudi dodatek zazagrevanje iz znižanega obratovanja ni potreben.

Obe funkciji se morata aktivirati v regulaciji. Če se zaradi aktiviranihregulacijskih funkcij odpoveste navedenim dodatkom, je treba o tempri predaji naprave uporabniku narediti zapisnik.Če želite dodatke kljub navedenim opcijam regulacije upoštevati, jih jetreba izračunati po EN 12831.

Monoenergetski način obratovanjaNapravo s toplotno črpalko pri ogrevalnem obratovanju podpira inte-griran ali kot pribor dobavljiv pretočni grelnik ogrevalne vode. Doklopse izvaja preko regulacije v odvisnosti od zunanje temperature (tem-peratura bivalentnosti) in potrebne moči ogrevanja.

Opozorilo

Dimenzioniranje pri tipični konfiguraciji naprave:■ Ogrevalna moč toplotne črpalke se projektira na pribl. 70 do 85 %

maks. potrebne moči ogrevanja zgradbe po EN 12831.■ Delež toplotne črpalke pri letnem ogrevalnem obratovanju znaša

pribl. 95 %.

OpozoriloZaradi manjšega dimenzioniranja toplotne črpalke, v primerjavi zmonovalentnim načinom obratovanja, se podaljša obratovalni čas.

Bivalentni način obratovanja

Eksterni proizvajalec toploteRegulacija toplotne črpalke omogoča bivalentno obratovanje toplotnečrpalke z eksternim proizvajalcem toplote, npr. z ogrevalnim kotlom naolje.Eksterni proizvajalec toplote je hidravlično vključen tako, da se lahkotoplotna črpalka uporabi tudi za dvig temperature povratka v kotel.Ločitev sistemov se izvede s hidravlično ločnico ali z vmesnim hranil-nikom ogrevalne vode. Za optimalno obratovanje toplotne črpalke semora eksterni proizvajalec toplote v vtok ogrevalne vode vključiti prekomešalnega ventila. Regulacija toplotne črpalke ta mešalni ventil krmilidirektno, s čimer se doseže hitro reagiranje.Če zunanja temperatura (dolgoročno povprečje) leži pod temperaturobivalentnosti, se preko regulacije vklopi eksterni proizvajalec toplote.Nad temperaturo bivalentnosti se eksterni proizvajalec toplote vklopile pod naslednjimi pogoji:

■ Toplotna črpalka se ne vklopi zaradi motnje.■ Obstaja posebna zahteva po toploti npr. zaščita pred zamrznitvijo.Eksterni proizvajalec toplote se lahko dodatno sprosti za ogrevanjesanitarne vode.

OpozoriloRegulacija toplotne črpalke nima varnostnih funkcij za eksternegaproizvajalca toplote. Za preprečevanje previsokih temperatur v vtokuin povratku toplotne črpalke pri napačnem delovanju se morajo pred-videti varnostni omejevalniki temperature za izklop eksternega proiz-vajalca toplote (preklopni prag 70 °C).

*4 Pri ogrevalnem času ogrevalnika sanitarne vode 8 h.*5 Če dejanska potreba po topli vodi preseže navedene vrednosti, je treba izbrati višji dodatek moči.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 95

5839

437

SI

8

Page 96: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dimenzioniranje toplotne črpalke pri bivalentnem paralelnem načinuobratovanja:■ Ogrevalna moč toplotne črpalke se projektira na pribl. 70 do 85 %

maks. potrebne moči ogrevanja zgradbe po EN 12831.■ Delež toplotne črpalke pri letnem ogrevalnem obratovanju znaša

pribl. 95 %.■ Zapornih časov ni potrebno upoštevati.

OpozoriloZaradi manjšega dimenzioniranja toplotne črpalke, v primerjavi zmonovalentnim načinom obratovanja, se podaljša obratovalni čas.

Določanje točke bivalentnostiTočka bivalentnosti se mora določiti tako za monoenergetsko kot zabivalentno obratovanje.Pri nizkih zunanjih temperaturah se ogrevalna moč toplotne črpalkezmanjšuje, istočasno pa narašča potreba po toploti.Za monovalentno obratovanje bi bile potrebne zelo velike naprave inza večino obratovalnega časa bi bila toplotna črpalka predimenzioni-rana.Nad točko bivalentnosti (npr. -5 °C) toplotna črpalka prevzame celotnidelež potrebne moči ogrevanja. Pod točko bivalentnosti toplotnačrpalka zviša temperaturo povratka ogrevalnega sistema in dodatniobstoječi proizvajalci toplote se sprostijo za ogrevalno obratovanje.

Monoenergetski način obratovanja:■ Pretočni grelnik ogrevalne vode se sprosti.

Bivalentno obratovanje:■ Eksterni proizvajalec toplote, npr. ogrevalni kotel na olje, se sprosti.

Določanje točke bivalentnosti se izvede s pomočjo diagramov močitoplotne črpalke.

OpozoriloDogrevanje sanitarne vode z dodatnimi proizvajalci toplote poteka popotrebi tudi nad točko bivalentnosti.

Primer za Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14/AWHO 351.A14

-10 10 30-20 0 200

4

8

12

16

20

24

Moč

v k

W

Temperatura zraka v °C

28

A

D

C

E

B

65°C 35°C45°C

A Krivulje moči toplotne črpalke pri temperaturah vtoka ogrevalnevode 65 °C, 45 °C, 35 °C

B Potrebna ogrevalna moč pretočnega grelnika ogrevalne vode/eksternega proizvajalca toplote

C Potrebna moč ogrevanja zgradbe po EN 12831D Točka bivalentnosti za temperaturo vtoka ogrevalne vode 65 °CE Temperatura ogrevalne meje

Potrebna moč ogrevanja zgradbe po EN 12831: 18 kWMin. zunanja temperatura po EN 12831: –10 °CTemperatura ogrevalne meje: 15 °CPotrebna temperatura vtoka (za radiatorski sis-tem): 65 °C

Iz diagrama izhaja točka bivalentnosti –5 °C.Pri min. zunanji temperaturi ima toplotna črpalka ogrevalno moč13,1 kW. Za pokrivanje potrebne moči ogrevanja zgradbe mora pre-točni grelnik ogrevalne vode ali eksterni proizvajalec toplote zato raz-polagati z min. ogrevalno močjo 4,9 kW (B).

8.4 Razdelitev ogrevalnih krogotokov in toploteOdvisno od dimenzioniranja ogrevalnega sistema so potrebne različnovisoke temperature vtoka ogrevalne vode.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

96 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 97: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Toplotna črpalka Vitocal 350-A je primerna za sledeče primere upo-rabe (upoštevajte maks. temperaturo vtoka 65 °C):■ Za ogrevanje prostorov se uporabljajo radiatorji.■ Prenova ogrevalnega sistema: toplotna črpalka nadomesti obstoječ

ogrevalni kotel.

F

Zunanja temperatura tA v °C+14 +10 +2 0 -2 -10 -14

Tem

pera

tura

vto

ka v

°C

10

20

30

40

50

60

70

80

90

65

G

E

+18

D

CB

A

Dodelitev temperatur vtoka ogrevalne vode zunanjim temperaturam

A Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode = 75 °CB Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode = 60 °CC Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode = 55 °C, pogoj za mono-

valentno obratovanje toplotne črpalkeD Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode = 35 °C, idealno za

monovalentno obratovanje toplotne črpalke

E Pogojno primerni ogrevalni sistemi za bivalentno obratovanjetoplotne črpalke

F Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode Vitocal 350-A = 65 °CG Maks. temperatura vtoka ogrevalne vode Vitocal 300-A = 60 °C

OpozoriloČim nižja je izbrana maksimalna temperatura vtoka ogrevalne vode,tem boljše je letno delovno število toplotne črpalke.

8.5 Dimenzioniranje vmesnega hranilnika ogrevalne vode

Vitocal 200-A/300-A

Talno ogrevanje (100 %)

Vmesni hranilnik ogrevalne vode ni potreben, če so izpolnjeni vsi sle-deči pogoji:■ Instaliran je 1 prelivni ventil na zadnjem ogrevalnem krogotoku z

minimalnim pretokom.■ Količina ogrevalne vode zadostuje za zagotavljanje energije za odta-

janje toplotne črpalke.

Talno ogrevanje v pritličju in radiatorji v zgornjem nadstropjuZa preprečitev popolne ohladitve ogrevalnih krogotokov je potrebenvmesni hranilnik ogrevalne vode s prostornino min. 200 l.

Vključitev vmesnega hranilnika ogrevalne vode kot paralelni hranilnik(ne v povratku).

Radiatorji (100 %)Glejte Vitocal 350-A.

Vitocal 350-A

Vmesni hranilnik ogrevalne vode za optimiranje obratovalnegačasa

VVH = QTČ ∙ (20 do 25 l)

QTČ Nazivna toplotna moč toplotne črpalkeVVH Prostornina vmesnega hranilnika ogrevalne vode v l

Primer:Tip AWHI 351.A/AWHO 351.A20

QTČ = 18,5 kWVVH = 18,5 ∙ 20 l = 370 l prostornina ogrevalnika

Izbira: Vitocell 100-E s prostornino 400 l

Vmesni hranilnik ogrevalne vode za premostitev zapornih časovTa varianta je ponujena pri sistemih razdeljevanja toplote brez dodatneakumulacijske mase (npr. radiatorji, hidravlični toplozračni ventilator-ski konvektorji).100 % akumulacija toplote za zaporne čase je sicer možna, vendar nipriporočljiva, ker je potreben volumen hranilnika prevelik.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 97

5839

437

SI

8

Page 98: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Primer:ΦHL = 10 kW = 10000 WtSz = 2 h (maks. 3 x na dan)Δϑ = 10 KcP = 1,163 Wh/(kg·K) za vodocP spec. toplotna moč v kWh/(kg·K)ΦHL potrebna moč ogrevanja zgradbe v kWtSz zaporni čas v hVVH volumen vmesnega hranilnika ogrevalne vode v lΔϑ ohlajanje sistema v K

100 % dimenzioniranje(ob upoštevanju razpoložljivih ogrevalnih površin)

VHP =tSZHLΦ ·

ΔPc ·

VHP10000 W · 2 h

Whkg · k · 10 k1,163

= 1720 kg=

1720 kg vode ustreza prostornini 1720 l.Izbira: 2 Vitocell 100-E s prostornino po 1000 l

Približno dimenzioniranje(s koriščenjem počasnega ohlajanja objekta)VVH = ΦHL· (60 do 80 l)VVH = 10 · 60 lVVH = prostornina 600 lIzbira: 1 Vitocell 100-E s prostornino 750 l

8.6 Sestava vode

Ogrevalna voda

Neprimerna polnilna in dopolnilna voda pospešuje nastanek oblog inkorozijo. To lahko povzroči poškodbe naprave.V zvezi s sestavo in količino ogrevalne vode vključno s polnilno indopolnilno vodo je treba upoštevati VDI 2035.

■ Pred polnjenjem ogrevalni sistem temeljito sperite.■ Polnite izključno z vodo, ki ima kakovost pitne vode.■ Polnilno vodo s trdoto nad 16,8 °dH (3,0 mol/m3) je treba omehčati,

npr. z malo mehčalno napravo za ogrevalno vodo (glejte cenikVitoset).

8.7 Priključitev na strani sanitarne vode

Primer z Vitocell 100-V, tip CVWPriključitev po DIN 1988.

KKA

B

C

D

G

H

L MNF

O

K FP R K S O

F

E

A Topla vodaB Cirkulacijski vodC Cirkulacijska črpalkaD Protipovratna loputa, vzmetno obremenjenaE Raztezna posoda, primerna za sanitarno vodoF PraznjenjeG Vidno ustje izpihovalnega vodaH Varnostni ventilK Zaporni ventil

L Regulacijski ventil pretoka(vgradnja se priporoča)

M Priključek manometraN Protipovratni ventilO Hladna vodaP Filter pitne vodeR Reducirni tlačni ventil po DIN 1988-2 izdaja dec. 1988S Protipovratni ventil/ločilnik cevi

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

98 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 99: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Varnostni ventilOgrevalnik sanitarne vode mora biti z varnostnim ventilom zaščitenpred nedopustno visokimi tlaki.

Priporočilo: varnostni ventil montirajte nad zgornjim robom ogreval-nika. Tako je zaščiten pred onesnaženjem, poapnenjem in visokotemperaturo. Pri delih na varnostnem ventilu ogrevalnika sanitarnevode ni treba izprazniti.

8.8 Izbira ogrevalnika sanitarne vodeOgrevanje sanitarne vode postavlja v primerjavi z zagotavljanjemogrevalne toplote popolnoma drugačne zahteve, saj so zahteve pokoličini toplote in temperaturnem nivoju skozi vse leto približnoenake.Glede na uporabljeno toplotno črpalko in konfiguracijo naprave jemaks. akumulacijska temperatura ogrevalnika omejena. Akumulacijske temperature nad to mejo so možne z dodatnim elek-tričnim grelnim vstavkom v ogrevalniku sanitarne vode ali s pretočnimgrelnikom ogrevalne vode v vtoku sekundarnega krogotoka.

OpozoriloElektrični grelni vstavek je primeren za uporabo le pri mehki do srednjetrdi vodi do 14 °dH (območje trdote 2 (srednje), do 2,51 mol/m3).

Pri izbiri ogrevalnika sanitarne vode je treba upoštevati zadostnopovršino prenosnika toplote.

Približen izračun površine prenosnika toplote:Minimalna površina prenosnika toplote v m2 ≈ moč toplotne črpalke vkW x 0,3 m2/kW

Ogrevanje sanitarne vode naj bi potekalo predvsem ponoči po 22.00uri. To pomeni naslednje prednosti:■ Ogrevalna moč toplotne črpalke je podnevi v celoti na razpolago za

ogrevanje prostorov.■ Tako se lahko bolje izkoristijo nočne tarife.■ Prepreči se ogrevanje ogrevalnika sanitarne vode in hkraten

odvzem.Če je uporabljen eksterni prenosnik toplote, sistemsko pogojeno nimožno vedno doseči potrebnih odvzemnih temperatur.

Maks. akumulacijska temperatura ogrevalnika*6

■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A: 50 °C■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B: 55 °C■ Vitocal 350-A: 55 °C

OpozoriloVelikosti ogrevalnikov, ki so navedene v tabeli v nadaljevanju, so ori-entacijske vrednosti. Pri tem je bila upoštevana naslednja potrebapo topli vodi: 50 l na osebo in na dan pri temperaturi sanitarne vode45 °C

Vitocal 3 do 5 oseb 3 do 5 oseb in solarno ogrevan-je sanitarne vode

6 do 8 oseb

300-A, tip AWCI-AC/AWO-AC301.A

Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 l+ komplet solarnega prenosnikatoplote+ Vitosolic 100

Vitocell 100-V, tip CVAProstornina 500 l

Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 lVitocell 100-B, tip CVBProstornina 300 l

300-A, tip AWO-AC 301.B Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 l

Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 l+ komplet solarnega prenosnikatoplote+ Vitosolic 100

Vitocell 100-L, tip CVLProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem

350-A, tip AWHI/AWHO 351.A10 Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 l

Vitocell 100-V, tip CVWProstornina 390 l+ komplet solarnega prenosnikatoplote+ Vitosolic 100

Vitocell 100-L, tip CVLProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem

350-A, tip AWHI/AWHO 351.A14 – Vitocell 100-V, tip CVAProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem+ Vitosolic 100

Vitocell 100-L, tip CVLProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem

350-A, tip AWHI/AWHO 351.A20 – Vitocell 100-V, tip CVAProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem+ Vitosolic 100

Vitocell 100-L, tip CVLProstornina 500 l+ akumulacijsko ogrevalni sistem

Tehnični podatki za ogrevalnike sanitarne vodeGlejte dokumentacijo za projektiranje ogrevalnikov sanitarne vode.

Akumulacijsko ogrevalni sistem

OpozoriloZaradi sposobnosti modulacije pri Vitocal 300-A uporaba akumula-cijsko ogrevalnega sistema ni potrebna.Pri Vitocal 350-A priporočamo akumulacijsko ogrevalni sistem od moči14 kW dalje.

*6 Ni dosegljiva pri nizkih zunanjih temperaturah.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 99

5839

437

SI

8

Page 100: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Dimenzioniranje ploščnega prenosnika toplote

60 °C

45 °C 50 °C

55 °C

Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100

A Ogrevalnik sanitarne vode (sanitarna voda)B Toplotna črpalka (ogrevalna voda)

Volumski pretok in padec tlaka pri A35/W45 °CVitocal 350-A Moč Volumski pretok Padec tlaka Vitotrans 100 A B A B Tip kW m3/h m3/h kPa kPa Naroč. št.AWHI/AWHO 351.A10 19,5 1,68 1,68 18,9 15,6 3003 492AWHI/AWHO 351.A14 26,1 2,25 2,25 27,0 32,0 3003 492

26,1 2,25 2,25 11,0 10,0 3003 493AWHI/AWHO 351.A20 31,3 2,70 2,70 15,9 14,3 3003 493

Krivulje obtočnih črpalk ogrevalnikaGlejte stran 58.

Primeri izvedbe naprav

Ogrevalniki sanitarne vode z notranjimi prenosniki toplote

WW

KW

Hidravlična shema z ogrevalnikom Vitocell 100-V, tip CVW

A Priključek VitocalB Vgradnja električnega grelnega vstavka EHE je možna zgoraj ali

spodaj, pri vgradnji zgoraj ni krmiljenja preko regulacije toplotnečrpalke

KW Hladna vodaWW Topla voda

WW

KW

A

WW

rR

eR

rZ

rW

B

rO

Hidravlična shema z ogrevalnikom Vitocell 100-B, tip CVB, 300 l

A Priključek VitocalB Hidravlična povezava za zaporedno vezavo ogrevalnih spiral

KW Hladna vodaWW Topla voda

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

100 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 101: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Potrebne pripravePoz. Poimenovanje Število Naroč. št.eR Senzor temperature ogrevalnika za Vitocal 300-A, tip AWCI-AC/AWO-AC 301.A ali

Vitocal 350-Aali

1 7170 965

Senzor temperature ogrevalnika za Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B 1 7438 702rW Protipovratna loputa (vzmetno obremenjena) 1 lokalnorR Električni grelni vstavek EHE 1 Glejte Viessmann ce-

nik.rZ Cirkulacijska črpalka 1 Glejte cenik Vitoset.rI Ogrevalnik sanitarne vode Vitocell 100-V, tip CVW, prostornina 390 l 1 Z002 885rO Ogrevalnik sanitarne vode Vitocell 100-B, tip CVB, prostornina 300 l 1 Z002 577

Hranilniki tople sanitarne vode za akumulacijsko ogrevalni sistemPriporočeno za Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14/20 inAWHO 351.A14/20

eI

KW

rZ

A

WW

M

5

rW

eR eT eZ eU

rR

eP

rT

rE rW

Hidravlična shema s hranilnikom tople santarne vode Vitocell 100-L,tip CVL 500 l

A Priključek toplotne črpalkeKW Hladna vodaWW Topla voda

Potrebne pripravePoz. Poimenovanje Število Naroč. št.5 Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika ali črpalka sekundarnega krogotoka 1 7423 916

ali7464 266

eP Vitocell 100-L, prostornina 500 l 1 Z002 074eR Senzor temperature hranilnika zgoraj za Vitocal 350-A 1 7170 965eT Dvopotni motorni kroglični ventil (v breznapetostnem stanju zaprt) 1 7180 573eZ Omejevalnik volumskega pretoka (Taco-Setter) 1 lokalnoeU Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100 (z Vitocal 350-A, tip AWHI 351A.10)

ali1 3003 492

Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100 (z Vitocal 350-A, tip AWHI 351A.14/20) 1 3003 493eI Ogrevalni vstavek 1 ZK00 037rW Protipovratna loputa (vzmetno obremenjena) 2 lokalnorE Obtočna črpalka ogrevalnika 1 7820 403

ali7820 404

rR Električni grelni vstavek EHE 1 Glejte Viessmann ce-nik.

rT Senzor temperature hranilnika spodaj za Vitocal 350-A 1 7170 965rZ Cirkulacijska črpalka 1 Glejte cenik Vitoset.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 101

5839

437

SI

8

Page 102: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Ogrevalniki sanitarne vode z akumulacijsko ogrevalnim sistemom in solarno podporo ali eksternim proizvajalcem toplotePriporočeno za Vitocal 350-A, AWHI 351.A14/20 inAWHO 351.A14/20

tP

eI

rE rW

eZ

rO

A

eR

eT

rZ

rU

rW

C

B

eU

HR

WW

WW

KW

MHV

KW

rT

Hidravlična shema z ogrevalnikom Vitocell 100-V, tip CVA, 300/500 l

A Priključek toplotne črpalkeB Koriščenje cirkulacijskega priključka.C H kolektorju (glejte navodila za projektiranje Vitosol) ali ekster-

nemu proizvajalcu toploteKW Hladna vodaWW Topla voda

Potrebne pripravePoz. Poimenovanje Število Naroč. št.eR Senzor temperature ogrevalnika zgoraj za Vitocal 350-A 1 7170 965eT Dvopotni motorni kroglični ventil (v breznapetostnem stanju zaprt) 1 7180 573eZ Omejevalnik volumskega pretoka (Taco-Setter) 1 lokalnoeU Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100 (z Vitocal 350-A, tip AWHI 351A.10)

ali1 3003 492

Ploščni prenosnik toplote Vitotrans 100 (z Vitocal 350-A, tip AWHI 351A.14/20) 1 3003 493eI Ogrevalni vstavek 1 ZK00 038rW Protipovratna loputa (vzmetno obremenjena) 2 lokalnorE Obtočna črpalka ogrevalnika 1 7820 403

ali7820 404

rT Senzor temperature ogrevalnika spodaj za Vitocal 350-A 1 7170 965rZ Cirkulacijska črpalka 1 Glejte cenik Vitoset.rU Senzor temperature ogrevalnika regulacije Vitosolic 100 (v dobavnem obsegu regulacije

Vitosolic)1 Z007 387

rO Vitocell 100-V, tip CVA (s prostornino 300 ali 500 l) 1 Glejte Viessmann ce-nik.

tP Uvojni kotnik za pritrditev senzorja temperature ogrevalnika 300/500 l (poz. rT) 1 7175 213/7175 214

8.9 Hladilno obratovanje (samo Vitocal 300-A)Za hlajenje obratujejo toplotne črpalke v reverzibilnem načinu.To pomeni, da teče krožni proces toplotne črpalke v obratni smeri.Hlajenje je možno ali preko krogotoka talnega ogrevanja ali prekoločenega hladilnega krogotoka, npr. ventilatorskega konvektorja.Vmesne hranilnike ogrevalne vode je treba v hladilnem obratovanjuobiti s pomočjo tripotnih preklopnih ventilov (izvedba z obvodom).Da se prepreči nastajanje kondenzata, se morajo vse vidno položenekomponente, kot npr. cevi, črpalke itd, toplotno izolirati neprepustnoza difundiranje pare.

OpozoriloZa hladilno obratovanje se mora v naslednjih primerih uporabiti in akti-virati senzor prostorske temperature:■ Vremensko vodeno hladilno obratovanje z vplivom prostora ali po

prostorski temperaturi vodeno hladilno obratovanje preko krogotokatalnega ogrevanja

■ Hladilno obratovaje preko ločenega hladilnega krogotoka, npr. ven-tilatorskega konvektorja

Vremensko vodeno hladilno obratovanjePri vremensko vodenem hladilnem obratovanju željena vrednost tem-perature vtoka izhaja iz željene vrednosti prostorske temperature intrenutne zunanje temperature (dolgoročna srednja vrednost) v skladus hladilno krivuljo. Nivo in nagib krivulje je možno nastaviti.

Po prostorski temperaturi vodeno hladilno obratovanjeIzračun željene vrednosti temperature vtoka izhaja iz diference medželjeno in dejansko vrednostjo prostorske temperature.

Hlajenje s talnim ogrevanjemTalno ogrevanje se lahko uporablja tako za ogrevanje kot za hlajenjezgradb in prostorov.Podobno kot pri ogrevalni krivulji lahko poteka reguliranje hladilnemoči na podlagi hladilne krivulje.Za upoštevanje kriterijev udobja in preprečevanje tvorbe kondenzatase je treba držati mejnih vrednosti temperature površine. Temperaturapovršine talnega ogrevanja v hladilnem obratovanju zato ne sme bitinižja od 20 °C.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

102 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 103: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Za preprečitev tvorbe kondenzata na površini tal se mora v vtok tal-nega ogrevanja vgraditi prigradno stikalo za vlažnost (pribor). Tako jemožno tudi pri hitrih spremembah vremena (npr. pri nevihtah) prepre-čiti nastajanje kondenzata.Dimenzioniranje talnega ogrevanja se mora izvesti s kombinacijo tem-perature vtoka in povratka pribl. 14/18 °C.Za ocenitev možne hladilne moči talnega ogrevanja se lahko uporabitabela v nadaljevanju.

Splošno velja:Minimalna temperatura vtoka za hlajenje preko talnega ogrevanja inminimalna temperatura površine sta odvisni od aktualnih klimatskihpogojev v prostoru (temperatura zraka in relativna vlažnost zraka). Tarazmerja je zato treba upoštevati pri projektiranju.

Ocena hladilne moči talnega ogrevanja v odvisnosti od talne obloge in razdalje polaganja cevovoda (predpostavljena temperaturavtoka pribl. 16 °C, temperatura povratka pribl. 20 °C)Talna obloga Keramične ploščice Tekstilna talna oblogaRazdalja polaganja mm 75 150 300 75 150 300Hladilna moč pri premeru cevi –10 mm W/m2 40 31 20 27 23 17–17 mm W/m2 41 33 22 28 24 18–25 mm W/m2 43 36 25 29 26 20

Podatki veljavni priprostorski temperaturi 26 °Crelativni zračni vlažnosti 50 %temperaturi rosišča 15 °C

Hlajenje z ventilatorskimi konvektorji Vitoclima 200-C (pribor)■ Hladilno obratovanje je možno preko ločenega hladilnega krogotoka

ali preko ogrevalnega/hladilnega krogotoka.■ Izberite mesto montaže, ki omogoča enostavno priključitev na

toplotno črpalko.■ Upoštevajte priključitev odtoka kondenzata na hišni kanalizacijski

sistem ali odvajanje kondenzata na prosto.■ Potreben je omrežni priključek (1/N/PE 230 V/50 Hz).■ Pri prebojih stene pazite na nosilne dele, previse, tesnilne elemente

(npr. parne zapore).■ Konvektorje montirajte samo na stabilne, ravne stene.■ Konvektorjev ne montirajte v bližino izvorov toplote ali na krajih, ki

so izpostavljeni direktnemu sončnemu sevanju.■ Montirajte samo na mestih z dobro cirkulacijo zraka.■ Poskrbite za dobro dostopnost pri vzdrževalnih delih.

Prilagoditev močiMoč ventilatorskih konvektorjev je možno spreminjati. S prevezavosponk priključkov se lahko tristopenjskemu izbiralniku števila vrtljajevventilatorskih konvektorjev dodeli 3 od 5 razpoložljivih števil vrtljajev.

V spodnji tabeli so navedene razpoložljive ogrevalne in hladilne močipri posameznih številih vrtljajev.

Merilni pogoji■ Hladilna moč:

Pri prostorski temperaturi 27 °C, relativni zračni vlažnosti 48 %,ohlajanju hladilne vode z 12 na 7 °C

■ Toplotna moč:Pri prostorski temperaturi 20 °C, temperaturi vtoka 50 °C

■ Raven zvočnega tlaka:Izmerjeno v oddaljenosti 2,5 m pri volumnu prostora 200 m 3 in časuodmevanja 0,5 s

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 103

5839

437

SI

8

Page 104: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Ogrevalne in hladilne moči v odvisnosti od števila vrtljajevTip Število vrtlja-

jev ventilato-rja

Volumskipretok zra-ka

Hlajenje Ogrevanje Ravenzvočnegatlaka

Skupnahladilnamoč

Senzibil-na hladil-na moč

Pretočnakoličina

Upor pre-toka

Toplotnamoč

Pretočnakoličina

Upor pre-toka

m3/h W W l/h kPa W l/h kPa dB(A)

V202H

V1 292 1971 1518 338 42 2463 216 6 42V2 260 1846 1390 317 37 2370 208 5 38V3 205 1543 1141 266 27 2102 184 4 32V4 163 1327 954 227 20 1812 159 3 25V5 122 1075 755 184 14 1470 129 2 23

V203H

V1 524 3398 2663 583 31 4544 398 25 41V2 433 3007 2289 515 25 4227 371 22 36V3 354 2560 1920 439 19 3732 327 17 31V4 323 2409 1784 414 17 3517 309 16 29V5 272 2128 1550 367 14 3207 281 13 26

V206H

V1 843 5614 3770 961 40 6651 583 15 50V2 708 4836 3200 828 31 6091 534 13 45V3 598 4289 2796 735 25 5614 493 11 41V4 545 3984 2581 684 22 5327 468 10 38V5 431 3305 2168 569 16 4589 403 8 31

V209H

V1 1266 8833 6708 1516 38 11558 1014 48 55V2 983 7402 5464 1271 28 10251 899 38 48V3 859 6491 4779 1113 22 9429 828 33 45V4 730 5537 4076 951 16 8141 714 25 42V5 612 4627 3407 792 12 6745 592 18 38

Tovarniško dodeljena števila vrtljajev ventilatorja

8.10 Vključitev termičnega solarnega sistemaV povezavi s solarno regulacijo je možno regulirati termični solarnisistem za ogrevanje sanitarne vode, podporo ogrevanja in ogrevanjebazenske vode. Na regulaciji toplotne črpalke je možno individualnonastaviti prioriteto ogrevanja.Na regulaciji toplotne črpalke se lahko odčitajo določene vrednosti.Pri močnem sončnem sevanju lahko ogrevanje vseh porabnikovtoplote na višjo željeno vrednost poveča stopnjo solarnega pokrivanja.Na regulaciji je možno priklicati in nastaviti vse temperature senzorjevin željene vrednosti.Za preprečevanje parnih sunkov v solarnem krogotoku se obratovanjesolarnega sistema pri temperaturi kolektorjev> 120 °C prekine (funk-cija zaščite kolektorjev).

Solarno ogrevanje sanitarne vodeČe je temperaturna diferenca med senzorjem temperature kolektorjain senzorjem temperature ogrevalnika (v povratku solarnega sistema)višja od nastavljene vklopne temperaturne diference na solarni regu-laciji, se vklopi črpalka solarnega krogotoka in ogrevalnik sanitarnevode se ogreva.Če temperatura na senzorju temperature ogrevalnika (zgoraj v ogre-valniku sanitarne vode) preseže željeno vrednost, nastavljeno v regu-laciji toplotne črpalke, se toplotna črpalka blokira za ogrevanje ogre-valnika.Solarni sistem ogreva ogrevalnik sanitarne vode na željeno vrednost,nastavljeno na solarni regulaciji.

OpozoriloPriključljivo aperturno površino glejte navodilo za projektira-nje “Vitosol”.

Solarna podpora ogrevanjaČe je temperaturna diferenca med senzorjem temperature kolektorjain senzorjem temperature ogrevalnika (solarno) večja kot na regulacijitoplotne črpalke nastavljena vklopna temperaturna diferenca, se zaogrevanje ogrevalnika vklopita črpalka solarnega krogotoka inobtočna črpalka in vmesni hranilnik ogrevalne vode se ogreva.Ogrevanje se ustavi, ko je temperaturna diferenca med senzorjemtemperature kolektorja in senzorjem temperature ogrevalnika(solarno) manjša od polovične histereze (standardno: 6 K) ali če tem-peratura, izmerjena na spodnjem senzorju temperature ogrevalnika,ustreza nastavljeni željeni temperaturi.Glejte tudi navodilo za projektiranje “Vitosol”.

Solarno ogrevanje bazenske vodeGlejte navodilo za projektiranje “Vitosol”.

Solarna regulacija■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B:

Solarni regulacijski modul, tip SM1 (pribor, glejte stran 135)■ Vitocal 300-A, tip AWCI-AC/AWO-AC 301.A, Vitocal 350-A:

Vitosolic 100/200 (pribor, glejte stran 127)Glejte cenik Viessmann, register 13.

8.11 Namenska uporabaV skladu z namenom uporabe je dovoljeno pripravo instalirati in upo-rabljati le v zaprtih ogrevalnih sistemih po EN 12828 ob upoštevanjupripadajočega navodila za montažo, servisiranje in rokovanje.

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

104 VIESMANN VITOCAL

8

5839

437

SI

Page 105: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Odvisno od izvedbe, je pripravo možno uporabljati le v naslednjenamene:■ ogrevanje prostorov■ hlajenje prostorov■ ogrevanje sanitarne vode

Z dodatnimi komponentami in priborom je obseg funkcij možno razši-riti.

Namenska uporaba predpostavlja, da je priprava instalirana stacio-narno, v povezavi z dovoljenimi, za napravo specifičnimi komponen-tami.

Obrtna in industrijska uporaba v drugačne namene, kot so ogrevanje /hlajenje prostorov ali ogrevanje sanitarne vode, velja kot nenamen-ska.

Uporabo, ki presega določeno namensko uporabo, mora v konkret-nem primeru dovoliti proizvajalec.

Nenamenska uporaba priprave oz. nestrokovno rokovanje (npr. odpi-ranje priprave s strani uporabnika) je prepovedano in pomeni izključi-tev jamstva proizvajalca. Kot nepravilna uporaba se razume tudi spre-minjanje namenskega delovanja komponent ogrevalnega sistema.

OpozoriloPriprava je namenjena izključno za domačo uporabo, kar pomeni, dalahko z njo rokujejo tudi nepoučene osebe.

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B

9.1 Vitotronic 200, tip WO1B

Dodelitev tipa regulacije toplotni črpalki

Toplotne črpalke z regulacijo Vitotronic 200, tip WO1B:■ Vitocal 300-A, tip AWCI-AC/AWO-AC 301.A■ Vitocal 350-A

Sestava in funkcijeRegulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B, se nahaja v ohišju za montažo na steno znotraj zgradbe (glejte stran 109).

Modulna sestavaRegulacija je sestavljena iz osnovnega modula, vodniških plošč inupravljalne enote.

Osnovni moduli:■ Omrežno stikalo■ Optolink vmesnik■ Signalni prikaz obratovanja in motenj■ Varovalke

Vodniške plošče za priključitev eksternih komponent:■ Priključki za obratovalne komponente 230 V~ kot npr. Črpalke,

mešalni ventili, itd.■ Priključki za sporočilne in varnostne komponente■ Priključki za senzorje temperature in KM BUS

Upravljalna enota■ Preprosto upravljanje:

– Grafični zaslon s prikazom besedila– Velika pisava in kontrasten črno/bel prikaz– Z vsebino povezana besedila za pomoč

■ S stikalno uro■ Upravljalne tipke:

– navigacija– potrditev– pomoč– Razširjen meni

■ Nastavitve:– Normalna in znižana prostorska temperatura– Normalna in 2. temperatura sanitarne vode– Obratovalni program– Časovni programi, npr. za ogrevanje prostorov, ogrevanje sani-

tarne vode, cirkulacijo in vmesni hranilnik ogrevalne vode– Varčno obratovanje– Party obratovanje– Počitniški program– Ogrevalne in hladilne krivulje– Parametri

■ Prikaz:– Temperature vtoka– temperatura sanitarne vode– Informacije– obratovalni podatki– diagnostični podatki– Opozorila, svarila in sporočila motenj

Splošna navodila za projektiranje (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 105

5839

437

SI

9

Page 106: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ Razpoložljivi jeziki:– nemški– bolgarski– češki– danski– angleški– španski– estonski– francoski– hrvaški– italijanski– letonski– litvanski– madžarski– nizozemski– poljski– ruski– romunski– slovenski– finski– švedski– turški

Funkcije

■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature■ Od potrebe odvisen izklop toplotne črpalke in črpalk primarnega in

sekundarnega krogotoka■ Nastavitev variabilne ogrevalne in hladilne meje■ Zaščita proti blokiranju črpalk■ Zaščita pred zamrznitvijo komponent naprave■ Integriran sistem diagnoze■ Reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim ogrevanjem■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogre-

vanje na višjo temperaturo)■ Reguliranje vmesnega hranilnika ogrevalne vode■ Program za sušenje estriha■ Eksterni doklopi: mešalni ventil ODP, mešalni ventil ZAP, preklop

načina obratovanja (z eksterno razširitvijo H1, pribor)■ Eksterna zahteva (nastavljiva željena vrednost temperature vtoka)

in zapora toplotne črpalke, podajanje željene vrednosti temperaturevtoka preko eksternega signala 0 do 10 V (z eksterno razširitvijo H1,pribor)

Funkcije v odvisnosti od toplotne črpalkeRegulacijska funkcija Vitocal 300-A, tip

AWCI-AC/AWO-AC 301.AVitocal 350-A

Vremensko vodeno reguliranje temperatur vtoka za ogrevalno alihladilno obratovanje

– Temperatura vtoka naprave ali temperatura vtoka ogrevalnega krogo-toka brez mešalnega ventila A1/OK1

X X

– Temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/OK2:krmiljenje motorja mešalnega ventila direktno z regulacijo

X X

– Temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M3/OK3:krmiljenje motorja mešalnega ventila preko KM BUS

X X

– Temperatura vtoka pri hlajenju preko ogrevalnega/hladilnega krogotokaali ločenega hladilnega krogotoka

X –

Hladilna funkcija “active cooling” (AC) X –Solarno ogrevanje sanitarne vode/podpora ogrevanja X X– Reguliranje z Vitosolic 100/200 Krmiljenje pretočnega grelnika ogrevalne vode X XKrmiljenje eksternega proizvajalca toplote (npr. ogrevalni kotel na olje/plin)

X X

Reguliranje ogrevanja bazenske vode X XKrmiljenje kaskade toplotnih črpalk – Za do 4 toplotne črpalke Vitocal preko KM BUS (potrebna je eksterna

razširitev H1, pribor)X X

– Za do 5 toplotnih črpalk Vitocal preko LON (potreben je komunikacijskiLON modul, pribor)

X X

Vključitev v nadrejen KNX/EIB sistem preko Vitogate 200, tip KNX(potreben je komunikacijski LON modul, pribor).

X X

Pregled podatkovne komunikacijePriprava Vitocom 100, tip GSM2 Vitocom 100, tip LAN1Upravljanje Mobilni telefon Vitotrol App Vitodata 100Komunikacija Omrežje mobilne telefonije Ethernet, IP omrežja

SMS Vitotrol App Elektronska pošta, SMS, tele-faks

Maks. število ogrevalnih naprav 1 1 1Maks. število ogrevalnih krogotokov 3 3 32Daljinsko nadziranje X X XDaljinsko vplivanje X X XDaljinsko nastavljanje (nastavitev regula-cijskih parametrov toplotne črpalke)

– – –

Vključitev regulacije toplotne črpalke KM BUS LON LONPotreben pribor za regulacijo toplotne čr-palke

KM BUS razdelilnik, če obstajaveč KM BUS udeležencev.

Komunikacijski modul (dobavni obseg Vitocom ali pribor)

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

106 VIESMANN VITOCAL

9

5839

437

SI

Page 107: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Navodila za Vitodata 100■ Energetske bilance toplotne črpalke se ne da priklicati v celotnem

obsegu.■ Pošiljanje sporočil preko SMS ali FAKSA je možno le v povezavi z

Vitodata 100 upravljanje motenj (pribor).

Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene.Za zmanjševanje moči zagrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturahpreklopi iz obratovalnega načina “Znižano” v obratovalni način “Nor-malno”.Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. stermostatskimi ventili.

Stikalna ura

Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)■ Dnevni in tedenski program■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko

črpalko sanitarne vode■ Standardni preklopni časi so tovarniško prednastavljeni, npr. za

ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode, ogrevanje vmes-nega hranilnika ogrevalne vode in obratovanje cirkulacijske črpalkesanitarne vode.

■ Časovni program individualno nastavljiv, maks. 8 časovnih faz nadanNajkrajši preklopni interval: 10 minNapajalna rezerva baterije: 14 dni

Nastavitev obratovalnih programovV vseh obratovalnih programih je zaščita komponent naprave predzamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo) aktivna.Preko menija se lahko nastavijo naslednji obratovalni programi:■ Pri ogrevalnih/hladilnih krogotokih:

“Ogrevanje prostorov in sanitarne vode” ali “Ogrevanje, hlajenje insanitarna voda”

■ Pri ločenem hladilnem krogotoku:“Hlajenje”

■ “Le sanitarna voda”, ločena nastavitev za vsak ogrevalni krogotok

OpozoriloČe naj se toplotna črpalka vklopi le za ogrevanje sanitarne vode(npr. poleti), je treba za vse ogrevalne krogotoke izbrati obratovalniprogram “Samo sanitarna voda”.

■ “Mirovanje”Le zaščita pred zamrznitvijo

Obratovalni programi se lahko preklopijo tudi eksterno, npr. prekoVitocom 100.

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, če je zunanja tempe-

ratura nižja od +1 °C.Pri zaščiti pred zamrznitvijo se vklopi črpalka ogrevalnega krogotokain temperatura vtoka v sekundarnem krogotoku drži na spodnji tem-peraturi pribl. 20 °C.Ogrevalnik sanitarne vode se ogreje na pribl. 20 °C.

■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, če je zunanja tempe-ratura višja od +3 °C.

Nastavitev ogrevalnih in hladilnih krivulj (nagib in nivo)

Vitotronic 200 vremensko vodeno regulira temperature vtoka za ogre-valne/hladilne krogotoke:■ Temperaturo vtoka naprave ali temperaturo vtoka ogrevalnega kro-

gotoka brez mešalnega ventila A1/OK1■ Temperaturo vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/

OK2:krmiljenje motorja mešalnega ventila direktno z regulacijo

■ Temperaturo vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M3/OK3:krmiljenje motorja mešalnega ventila preko KM BUS

■ Temperaturo vtoka pri hlajenju preko ogrevalnega/hladilnega kro-gotoka. Ločen hladilni krogotok je reguliran po prostorski tempera-turi.

Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorsketemperature, je odvisna od ogrevalnega sistema in od toplotne izola-cije ogrevane ali hlajene zgradbe.Z nastavitvijo ogrevalnih ali hladilnih krivulj se temperature vtoka pri-lagodijo tem pogojem.

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 107

5839

437

SI

9

Page 108: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ Ogrevalne krivulje:Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka je navzgor omejena znadzornikom temperature in z maksimalno temperaturo, nastavljenona regulaciji toplotne črpalke.

3,2

3,4

Tem

pera

tura

vto

ka v

°C

Zunanja temperatura v °C

Nagib ogrev. krivulje3,

02,

8

2,2

2,4

2,0

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

90

80

70

60

50

40

30

20

1,8

2,6

1020 -30-20-100

■ Hladilne krivulje:Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka je navzdol omejena zminimalno temperaturo, nastavljeno na regulaciji toplotne črpalke.

1,2

30 25 2035Zunanja temperatura v °C

Tem

pera

tura

vto

ka v

°C

1

5

10

15

20

1,4 1,6

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,8 2,0 2,2 3,43,02,6

Nagib hlad. krivulja

Ogrevalne naprave z vmesnim hranilnikom ogrevalne vode ali s hidravlično ločnicoPri uporabi hidravlične ločitve se mora v vmesni hranilnik ogrevalnevode ali v hidravlično ločnico vgraditi senzor temperature in priključitina regulacijo toplotne črpalke.

Senzor zunanje temperatureMesto montaže:■ severna ali severozahodna stena zgradbe■ 2 do 2,5 m nad tlemi, pri večnadstropnih zgradbah približno v zgornji

polovici drugega nadstropjaPriključitev:■ dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 35 m pri prečnem prerezu

1,5 mm2 baker.■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

41 66

80

Tehnični podatkiVrsta zaščite IP 43 po EN 60529

se mora zagotoviti z mon-tažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Ni500Dopustna temperatura okolice med ob-ratovanjem, pri skladiščenju in transpor-tu −40 do +70 °C

9.2 Tehnični podatki Vitotronic 200, tip WO1BSplošnoNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 6 ARazred zaščite IDopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +40 °C

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice– Skladiščenje in transport –20 do +65 °CNastavitveno območje temperature sanitarne vode 10 do +70 °CNastavitveno območje ogrevalnih in hladilnih krivulj – Nagib 0 do 3,5– Nivo –15 do +40 K

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

108 VIESMANN VITOCAL

9

5839

437

SI

Page 109: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Ohišje regulacije za montažo na steno

172

297

584

108

A Vitotronic 200, tip WO1BB Konzola

Priključne vrednosti obratovalnih komponent 230 V~Komponenta Priključna

moč v WMaks. preklop-ni tok v A

Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tipAWCI-AC 301.A AWO-AC 301.A AWHI 351.A AWHO 351.A

Črpalka sekundarnegakrogotoka

130 4(2) X X X X

A1 Črpalka ogrevalnegakrogotoka A1/OK1

100 4(2) X X X X

M2r

Črpalka ogrevalnegakrogotoka M2/OK2

100 4(2) X X X X

M2 Krmiljenje motorja me-šalnega ventila ogreval-nega krogotoka M2/OK2

10 0,2 (0,1) X X X X

Obtočna črpalka zaogrevanje ogrevalnika(na strani ogrevalne vo-de)

130 4(2) X X X

Mr Tripotni preklopni ven-til “ogrevanje prostorov/sanitarne vode”

130 4(2) X

Obtočna črpalka ogre-valnika

130 4(2) X X X X

Cirkulacijska črpalkasanitarne vode

50 4(2) X X X X

r1. Krmiljenje pretočnega

grelnika ogrevalne vo-de stopnja 1

10 4(2) X X X X

r2. Krmiljenje pretočnega

grelnika ogrevalne vo-de stopnja 2

10 4(2) X X X X

U

Zbirno sporočilo motnje brezpotencialnikontakt

4(2) X X X X

ACACKrmiljenje hlajenja 10 4(2) X X

Maks. skupni tok – 5(3) X X X X

Vrednosti v oklepajih pri cos(Phi) = 0,6 OpozoriloMotor mešalnega ventila in črpalka ogrevalnega krogotoka z mešalnimventilom M3/OK3 se ne priključita direktno na regulacijo toplotnečrpalke. Krmiljenje obeh komponent poteka preko razširitvenega kom-pleta mešalnega ventila (pribor, glejte stran 120), ki je preko KM BUSpovezan z regulacijo toplotne črpalke.

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 109

5839

437

SI

9

Page 110: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

10.1 Vitotronic 200, tip WO1C

Dodelitev tipa regulacije toplotni črpalki

Toplotne črpalke z regulacijo Vitotronic 200, tip WO1C:■ Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B

Regulacija toplotne črpalke se nahaja v posebnem ohišju. Regula-cija se montira v notranjosti zgradbe.

Sestava in funkcije

Modulna sestavaRegulacija je sestavljena iz osnovnega modula, vodniških plošč inupravljalne enote.

Osnovni moduli:■ Omrežno stikalo■ Optolink vmesnik■ Signalni prikaz obratovanja in motenj■ Varovalke

Vodniške plošče za priključitev eksternih komponent:■ Priključki za obratovalne komponente 230 V~ kot npr. Črpalke,

mešalni ventili, itd.■ Priključki za sporočilne in varnostne komponente■ Priključki za senzorje temperature in KM BUS

Upravljalna enota■ Preprosto upravljanje:

– Grafični zaslon s prikazom besedila– Velika pisava in kontrasten črno/bel prikaz– Z vsebino povezana besedila za pomoč

■ S stikalno uro■ Upravljalne tipke:

– navigacija– potrditev– pomoč– Razširjen meni

■ Nastavitve:– Normalna in znižana prostorska temperatura– Normalna in 2. temperatura sanitarne vode– Obratovalni program– Časovni programi, npr. za ogrevanje prostorov, ogrevanje sani-

tarne vode, cirkulacijo in vmesni hranilnik ogrevalne vode– Varčno obratovanje– Party obratovanje– Počitniški program– Ogrevalne in hladilne krivulje– Parametri

■ Prikaz:– Temperature vtoka– temperatura sanitarne vode– Informacije– obratovalni podatki– diagnostični podatki– Opozorila, svarila in sporočila motenj

■ Razpoložljivi jeziki:– nemški– bolgarski– češki– danski– angleški– španski– estonski– francoski– hrvaški– italijanski– letonski– litvanski– madžarski– nizozemski– poljski– ruski– romunski– slovenski– finski– švedski– turški

Funkcije

■ Elektronska omejitev maksimalne in minimalne temperature■ Od potrebe odvisen izklop toplotne črpalke in črpalk primarnega in

sekundarnega krogotoka■ Nastavitev variabilne ogrevalne in hladilne meje■ Blokirna zaščita črpalke■ Zaščita naprave pred zamrznitvijo komponent naprave■ Integriran sistem diagnoze■ Reguliranje temperature ogrevalnika s prednostnim ogrevanjem■ Dodatna funkcija za ogrevanje sanitarne vode (kratkotrajno ogre-

vanje na višjo temperaturo)■ Regulacija vmesnega hranilnika ogrevalne vode■ Program za sušenje estriha■ Eksterni doklopi: mešalni ventil ODP, mešalni ventil ZAP, preklop

načina obratovanja (z razširitvijo EA1, pribor)■ Eksterna zahteva (nastavljiva željena vrednost temperature vtoka)

in zapora toplotne črpalke, podajanje željene vrednosti temperaturevtoka preko eksternega signala 0 do 10 V (z razširitvijo EA1, pribor)

■ Kontrola delovanja krmiljenih komponent, npr. obtočne črpalke■ Optimirano koriščenje toka, ki ga proizvedejo fotonapetostne

naprave (lastno koriščenje elekrične energije )■ Krmiljenje in upravljanje prezračevalne priprave Vitovent 300-F

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C

110 VIESMANN VITOCAL

10

5839

437

SI

Page 111: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Funkcije v odvisnosti od toplotne črpalkeRegulacijska funkcija Vitocal 200-A Vitocal 300-A, tip

AWO-AC 301.BVremensko vodeno reguliranje temperatur vtoka za ogrevalno alihladilno obratovanje

– Temperatura vtoka naprave ali temperatura vtoka ogrevalnega krogo-toka brez mešalnega ventila A1/OK1

X X

– Temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/OK2:krmiljenje motorja mešalnega ventila direktno z regulacijo

— X

– Temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/OK2:krmiljenje motorja mešalnega ventila preko KM BUS

X —

– Temperatura vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M3/OK3:krmiljenje motorja mešalnega ventila preko KM BUS

— X

– Temperatura vtoka pri hlajenju preko ogrevalnega/hladilnega krogotokaali ločenega hladilnega krogotoka

X X

Hladilna funkcija “active cooling” (AC) X XSolarno ogrevanje sanitarne vode/podpora ogrevanja z grafičnim pri-kazom solarnega donosa X X– Reguliranje preko solarnega regulacijskega modula, tip SM1 (pribor ali

integriran v razdelilnik Solar Divicon, tip PS 10)

OpozoriloSolarni regulacijski modul, tip SM1 je vključen v Solar Divicon, naroč.št.7429 073. Krmiljenje pretočnega grelnika ogrevalne vode X XKrmiljenje eksternega proizvajalca toplote (npr. ogrevalni kotel na olje/plin)

X X

Reguliranje ogrevanja bazenske vode X X– Krmiljenje preko razširitve EA1 Krmiljenje kaskade toplotnih črpalk – Za do 5 toplotnih črpalk Vitocal preko LON (potreben je komunikacijski

LON modul, pribor)— X

Vključitev v nadrejen KNX/EIB sistem preko Vitogate 200, tip KNX(potreben je komunikacijski LON modul, pribor)

X X

Pregled podatkovne komunikacijePriprava Vitocom 100,

tip GSM2Vitocom 100, tip LAN1

Upravljanje Mobilni tele-fon

Vitotrol App Vitodata 100

Komunikacija Omrežje mo-bilne telefonije

Ethernet, IP omrežja

SMS Vitotrol App Elektronska po-šta, SMS, tele-faks

Maks. število ogrevalnih naprav 1 1 1Maks. število ogrevalnih krogotokov 3 3 32Daljinski nadzor X X XDaljinsko vplivanje X X XDaljinsko nastavljanje (nastavitev regulacijskih parametrov toplotne črpalke) – – –Vključitev regulacije toplotne črpalke KM BUS LON LONPotreben pribor za regulacijo toplotne črpalke KM BUS raz-

delilnik, če ob-staja več KMBUS udele-žencev.

Komunikacijski modul (dobavniobseg Vitocom ali pribor)

Navodila za Vitodata 100■ Energetske bilance toplotne črpalke se ne da priklicati v celotnem

obsegu.■ Pošiljanje sporočil preko SMS ali TELEFAKSA je možno le v pove-

zavi z Vitodata 100 upravljanje motenj (pribor).

Zahteve EN 12831 za izračun potrebne moči ogrevanja so izpolnjene.Za zmanjševanje moči zagrevanja se pri nizkih zunanjih temperaturahpreklopi iz obratovalnega načina “Znižano” v obratovalni način “Nor-malno”.Po EnEV se mora regulacija temperature izvajati po prostorih, npr. stermostatskimi ventili.

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 111

5839

437

SI

10

Page 112: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Stikalna ura

Digitalna stikalna ura (integrirana v upravljalno enoto)■ Dnevni in tedenski program■ Avtomatska prestavitev poletni/zimski čas■ Avtomatska funkcija za ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko

črpalko sanitarne vode■ Standardni preklopni časi so tovarniško prednastavljeni, npr. za

ogrevanje prostorov, ogrevanje sanitarne vode, ogrevanje vmes-nega hranilnika ogrevalne vode in obratovanje cirkulacijske črpalkesanitarne vode.

■ Časovni program individualno nastavljiv, maks. 8 časovnih faz nadanNajkrajši preklopni interval: 10 minNapajalna rezerva baterije: 14 dni

Nastavitev obratovalnih programovV vseh obratovalnih programih je zaščita komponent naprave predzamrznitvijo (glejte funkcijo zaščite pred zamrznitvijo) aktivna.Preko menija se lahko nastavijo naslednji obratovalni programi:■ Pri ogrevalnih/hladilnih krogotokih:

“Ogrevanje prostorov in sanitarne vode” ali “Ogrevanje, hlajenje insanitarna voda”

■ Pri ločenem hladilnem krogotoku:“Hlajenje”

■ “Le sanitarna voda”, ločena nastavitev za vsak ogrevalni krogotok

OpozoriloČe naj se toplotna črpalka vklopi le za ogrevanje sanitarne vode(npr. poleti), je treba za vse ogrevalne krogotoke izbrati obratovalniprogram “Samo sanitarna voda”.

■ “Mirovanje”Le zaščita pred zamrznitvijo

Obratovalni programi se lahko preklopijo tudi eksterno, npr. prekoVitocom 100.

Funkcija zaščite pred zamrznitvijo■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se vklopi, če je zunanja tempe-

ratura nižja od +1 °C.Pri zaščiti pred zamrznitvijo se vklopi črpalka ogrevalnega krogotokain temperatura vtoka v sekundarnem krogotoku drži na spodnji tem-peraturi pribl. 20 °C.Ogrevalnik sanitarne vode se ogreje na pribl. 20 °C.

■ Funkcija zaščite pred zamrznitvijo se izklopi, če je zunanja tempe-ratura višja od +3 °C.

Nastavitev ogrevalnih in hladilnih krivulj (nagib in nivo)

Vitotronic 200 vremensko vodeno regulira temperature vtoka za ogre-valne/hladilne krogotoke:■ Temperaturo vtoka naprave ali temperaturo vtoka ogrevalnega kro-

gotoka brez mešalnega ventila A1/OK1■ Temperaturo vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/

OK2:odvisno od toplotne črpalke se motor mešalnega ventila krmili alidirektno preko regulacije ali preko KM BUS povezave.

■ Temperaturo vtoka ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M3/OK3:Ni na voljo pri vseh toplotnih črpalkah. Motor mešalnega ventila sekrmili preko KM BUS.

■ Temperatura vtoka pri hlajenju preko ogrevalnega krogotoka

OpozoriloLočen hladilni krogotok je reguliran po prostorski temperaturi.

Temperatura vtoka, ki je potrebna za doseganje določene prostorsketemperature, je odvisna od ogrevalnega sistema in od toplotne izola-cije ogrevane ali hlajene zgradbe.

Z nastavitvijo ogrevalnih ali hladilnih krivulj se temperature vtoka pri-lagodijo tem pogojem.

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

112 VIESMANN VITOCAL

10

5839

437

SI

Page 113: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ Ogrevalne krivulje:Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka je navzgor omejena znadzornikom temperature in z maksimalno temperaturo, nastavljenona regulaciji toplotne črpalke.

3,2

3,4

Tem

pera

tura

vto

ka v

°C

Zunanja temperatura v °C

Nagib ogrev. krivulje

3,0

2,8

2,2

2,4

2,0

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

90

80

70

60

50

40

30

20

1,8

2,6

1020 -30-20-100

■ Hladilne krivulje:Temperatura vtoka sekundarnega krogotoka je navzdol omejena zminimalno temperaturo, nastavljeno na regulaciji toplotne črpalke.

1,2

30 25 2035Zunanja temperatura v °C

Tem

pera

tura

vto

ka v

°C

1

5

10

15

20

1,4 1,6

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

1,8 2,0 2,2 3,43,02,6

Nagib hlad. krivulja

Ogrevalne naprave z vmesnim hranilnikom ogrevalne vode ali s hidravlično ločnicoPri uporabi hidravlične ločitve se mora v vmesni hranilnik ogrevalnevode ali v hidravlično ločnico vgraditi senzor temperature in priključitina regulacijo toplotne črpalke.

Senzor zunanje temperatureMontažno mesto:■ Severna ali severozahodna stena zgradbe■ 2 do 2,5 m nad tlemi, pri večnadstropnih zgradbah v zgornji polovici

drugega nadstropjaPriključitev:■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker.■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230 V/400 V vodniki.

41 66

80

Tehnični podatkiVrsta zaščite IP 43 po EN 60529

Zagotoviti se mora z mon-tažo/vgradnjo.

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice med ob-ratovanjem, pri skladiščenju in transpor-tu −40 do +70 °C

10.2 Tehnični podatki Vitotronic 200, tip WO1CSplošnoNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 6 ARazred zaščite IDopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +40 °C

Uporaba v bivalnih prostorih in kotlovnicah (normalni pogoji okolice– Skladiščenje in transport –20 do +65 °CNastavitveno območje temperature sanitarne vode 10 do +70 °CNastavitveno območje ogrevalnih in hladilnih krivulj – Nagib 0 do 3,5– Nivo –15 do +40 K

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 113

5839

437

SI

10

Page 114: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Ohišje regulacije za montažo na steno (le črpalka Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B)

172

297

584

108

A Vitotronic 200, tip WO1CB Konzola

Priključne vrednosti obratovalnih komponent 230 V~Komponenta Priključna moč v W Maks. preklopni tok

v AVitocal 300-A, tipAWO-AC 301.B

Črpalka sekundarnega krogotoka 130 4(2) X

A1 Črpalka ogrevalnega krogotoka A1/OK1 100 4(2) X

M2r

Črpalka ogrevalnega krogotoka M2/OK2 100 4(2) X

M2 Krmiljenje motorja mešalnega ventila ogreval-nega krogotoka M2/OK2

10 0,2 (0,1) X

Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika (nastrani ogrevalne vode)

130 4(2) X

Mr Tripotni preklopni ventil “ogrevanje prostorov/sanitarne vode”

130 4(2) X

Obtočna črpalka polnjenje hranilnika (na stranisanitarne vode)

130 4(2) X

Cirkulacijska črpalka sanitarne vode 50 4(2) X

r1. Krmiljenje pretočnega grelnika ogrevalne vode

stopnja 110 4(2) X

r2. Krmiljenje pretočnega grelnika ogrevalne vode

stopnja 210 4(2) X

Obtočna črpalka za dogrevanje sanitarne vodeali

100 4(2) X

Krmiljenje električnega grelnega vstavka EHE

Krmiljenje eksternega proizvajalca toplote brezpotencialni kontakt 4(2) XKrmiljenje motorja mešalnega ventila eksterne-ga proizvajalca toplote, signal mešalni ventilODP

10 0,2(0,1) X

Krmiljenje motorja mešalnega ventila eksterne-ga proizvajalca toplote, signal mešalni ventilZAP

10 0,2(0,1) X

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

114 VIESMANN VITOCAL

10

5839

437

SI

Page 115: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Komponenta Priključna moč v W Maks. preklopni tokv A

Vitocal 300-A, tipAWO-AC 301.B

U

Zbirno sporočilo motnje brezpotencialni kontakt 4(2) X

ACACKrmiljenje hlajenja 10 4(2) X

Maks. skupni tok – 5(3)

Vrednosti v oklepajih pri cos(Phi) = 0,6 Opozorilo glede Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.BČrpalka ogrevalnega krogotoka M3/OK3 in motor mešalnega ventilaogrevalnega krogotoka M3/OK3 se priključita na razširitveni kompletmešalnega ventila (pribor).

Pregled pribora regulacije

Pribor Naroč. št. Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tip AWCI-AC301.A

AWO-AC301.A

AWO-AC301.B

AWHI 351.A AWHO 351.A10 14 20 10 14 20

Električna povezava, glejte stran 124 in 129Električni povezovalni vodniki,dolžina 5 m

Z008 049 X X X X

Električni povezovalni vodniki,dolžina 5 m

ZK01 266 X

Električni povezovalni vodniki,dolžina 15 m

Z008 050 X X X X

Električni povezovalni vodniki,dolžina 15 m

ZK01 267 X

Električni povezovalni vodniki,dolžina 30 m

Z008 051 X X X X

Električni povezovalni vodniki,dolžina 30 m

ZK01 268 X

Fotonapetost, glejte od strani 129 daljeŠtevec energije, trifazni 7506 157 X Daljinska upravljanja, glejte strani 116 in 130Vitotrol 200A Z008 341 X X X X X X X X XVitotrol 300B Z011 411 X Brezžična daljinska upravljanja, glejte strani 117, 125 in 131Vitotrol 200 RF Z011 219 X X X X X X X X XVitotrol 300 RF B z namiznim sto-jalom

Z012 499 X

Vitotrol 300 RF B s stenskim no-silcem

Z012 500 X

Komunikacijska baza Z011 413 X X X X X X X XKomunikacijska baza B Z012 501 X Brezžični senzor zunanje tempe-rature

7455 213 X

Ojačevalnik signala 7456 538 X X X X X X X X XSenzorji, glejte strani 125 in 134Senzor prostorske temperature(Ni500)

7408 012 X X

Naležni senzor temperature(Ni500)

7183 288 X X X X X X X X

Senzor temperature ogrevalnika(Pt500)

7170 965 X X X X X X X X

Naležni senzor temperature(Pt500)

7426 133 X X X X X X X X

Senzor prostorske temperature(NTC 10 kΩ)

7438 537 X

Naležni senzor temperature (NTC10 kΩ)

7426 463 X

Potopni senzor temperature(NTC 10 kΩ)

7438 702 X

Regulacija toplotne črpalke Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 115

5839

437

SI

11

Page 116: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Pribor Naroč. št. Vitocal 300-A, tip Vitocal 350-A, tip AWCI-AC301.A

AWO-AC301.A

AWO-AC301.B

AWHI 351.A AWHO 351.A10 14 20 10 14 20

Drugo, glejte strani 119 in 135Pomožni kontaktor 7814 681 X X X X X X X X XSprejemnik časovnega signala 7450 563 X KM BUS razdelilnik 7415 028 X X X X X X X X XRegulacija temperature plavalnega bazena, glejte od strani 120 daljeRegulator temperature za reguli-ranje temperature vode v plaval-nem bazenu

7009 432 X X X X X X X X X

Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom (krmiljenje preko KM BUS regulacije Vitotronic), glejte od strani 120daljeRazširitveni komplet za mešalniventil (montaža na mešalni ven-til)

7301 063 M3/OK3 M3/OK3 M3/OK3 M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

Razširitveni komplet za mešalniventil (montaža na steno)

7301 062 M3/OK3 M3/OK3 M3/OK3 M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

M3/OK3

Potopni regulator temperature 7151 728 X X X X X X X X XNaležni regulator temperature 7151 729 X X X X X X X X XRazširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka z mešalnim ventilom M2/OK2 ali za vključitev eksternega proizvajalca toplote (direktno krmiljenjepreko regulacije Vitotronic), glejte od strani 126 daljeMotor mešalnega ventila 7450 657 X X X X X X X XRazširitev za regulacijo ogrevalnega krogotoka za vključitev eksternega proizvajalca toplote (direktno krmiljenje preko regulacije Vitotronic),glejte od strani 135 daljeRazširitveni komplet za mešalniventil

7441 998 X

Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanja, glejte strani 127 in 135Vitosolic 100, tip SD1 Z007 387 X X X X X X X XVitosolic 200, tip SD4 Z007 388 X X X X X X X XSolarni regulacijski modul, tipSM1

7429 073 X

Razširitve funkcij, glejte strani 129 in 136Eksterna razširitev H1 7179 058 X X X X X X X XRazširitev AM1 7452 092 X Razširitev EA1 7452 091 X Komunikacijska tehnika, glejte od strani 122 daljeVitocom 100, tip LAN1 s komuni-kacijskim modulom

Z011 224 X X X X X X X X X

Vitocom 100, tip GSM2 brez SIMkartice

Z011 396 X X X X X X X X X

Vitocom 100, tip GSM2 s SIM kar-tico

Z011 388 X X X X X X X X X

Komunikacijski LON modul 7172 173 X X X X X X X X XKomunikacijski LON modul zaupravljanje kaskade

7172 174 X X X X X X X X X

LON povezovalni vodnik za izme-njavo podatkov med regulacijami

7134 495 X X X X X X X X X

LON spojka, RJ 45 7143 496 X X X X X X X X XLON povezovalni vtič, RJ 45 7199 251 X X X X X X X X XLON priključnica, RJ 45 7171 784 X X X X X X X X XZaključni upor 7143 497 X X X X X X X X X

OpozoriloV naslednjih opisih pribora regulacije so opisane vse funkcije in priključki posameznega pribora regulacije. Vendar za posamezne tipetoplotnih črpalk niso na voljo vse tukaj opisane funkcije in priključki.

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C

12.1 Daljinska upravljanja

Opozorilo za Vitotrol 200AZa vsak ogrevalni ali hladilni krogotok se lahko uporabi eno Vitotrol200A.

Z dalj. uprav. Vitotrol 200A se lahko upravlja 1 ogrevalni/hladilni kro-gotok.

Pregled pribora regulacije (nadaljevanje)

116 VIESMANN VITOCAL

12

5839

437

SI

Page 117: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 daljinska upravljanja. OpozoriloVodniško povezana daljinska upravljanja se ne morejo kombinirati skomunikacijsko bazo.

Vitotrol 200A

Naroč. št. Z008 341KM BUS udeleženec.■ Prikazi:

– Prostorska temperatura– Zunanja temperatura– Obratovalno stanje

■ Nastavitve:– Željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje

(normalna prostorska temperatura)

OpozoriloNastavitev željene vrednosti prostorske temperature za znižanoobratovanje (znižana prostorska temperatura) se izvede na regu-laciji.

– Obratovalni program■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-lom)

Montažno mesto:■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi■ Dodatno krmiljenje po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tempe-raturo in povzroči morebiti potrebno korekturo temperature vtoka.

Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:– Glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev– Ne v regalih in nišah– Ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr. direktni

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

Priključitev:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več

daljinskih upravljanj)■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki■ Nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega

148

20,5

97

Tehnični podatkiNapajanje preko KM BUS povezaveOdvzem moči 0,2 WRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −20 do +65 °CNastavitveno območje željene vrednostiprostorske temperature za normalnoobratovanje 3 do 37 °C

12.2 Brezžična daljinska upravljanja

Opozorilo za Vitotrol 200 RFBrezžično daljinsko upravljanje z integriranim oddajnikom signala zaobratovanje s komunikacijsko bazo.Za vsak ogrevalni ali hladilni krogotok se lahko uporabi eno dalj. uprav.Vitotrol 200 RF.Z dalj. uprav. Vitotrol 200 RF se lahko upravlja 1 ogrevalni/hladilni kro-gotok.

Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 brezžična daljinska uprav-ljanja.

OpozoriloBrezžično daljinsko upravljanje se ne more kombinirati z vodniškopovezanimi daljinskimi upravljanji.

Vitotrol 200 RF

Naroč. št. Z011 219Udeleženec brezžičnega prenosa

■ Prikazi:– prostorska temperatura– zunanja temperatura– obratovalno stanje– kakovost sprejema signala

■ Nastavitve:– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje

(normalna prostorska temperatura)

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 117

5839

437

SI

12

Page 118: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

OpozoriloNastavitev željene vrednosti prostorske temperature za znižanoobratovanje (znižana temperatura) se izvede na regulaciji.

– obratovalni program■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira s tipkami■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje

prostorske temperature (le za ogrevalni krogotok z mešalnim venti-lom)

Montažno mesto:■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tempe-raturo in povzroči morebiti potrebno korekturo temperature vtoka.

Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev– ne v regalih in nišah– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr.direktni

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

OpozoriloUpoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.

148

20,5

97

Tehnični podatkiNapajanje preko 2 AA baterij 3 VFrekvenca signala 868 MHzDoseg signala Glejte navodilo za projekti-

ranje “Pribor za brezžičniprenos”

Razred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– obratovanje 0 do +40 °C– skladiščenje in transport −20 do +65°CNastavitveno območje željene vrednostiprostorske temperature za normalnoobratovanje 3 do 37 °C

Ojačevalnik signala

Naroč. št. 7456 538Omrežno napajan ojačevalnik za povečanje dosega signala in zaobratovanje v signalno kritičnih območjih. Upoštevajte navodilo zaprojektiranje “Pribor za brezžični prenos”.Maks. en ojačevalnik signala na eno regulacijo Vitotronic.■ Izogib močno diagonalnega prehoda signalov skozi armirane beton-

ske strope in/ali več sten.■ Izogib večjim kovinskim predmetom, ki se nahajajo med komponen-

tami brezžičnega prenosa.

93

32

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

118 VIESMANN VITOCAL

12

5839

437

SI

Page 119: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tehnični podatkiNapajanje 230 V~/5 V− preko

omrežnega napajalnika zvtičem

Odvzem moči 0,25 WFrekvenca signala 868 MHzDolžina vodnika 1,1 m z vtičem

Razred zaščite IIVrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– obratovanje 0 do +55 °C– skladiščenje in transport −20 do +75 °C

12.3 Drugo

Pomožni kontaktor

Naroč. št. 7814 681■ Preklopni kontaktor v malem ohišju■ S 4 odpiralnimi in 4 zapiralnimi kontakti■ Z vrstnimi sponkami za zaščitni vodnik

95145

180

Tehnični podatkiNapetost tuljave 230 V~/50 HzNazivni tok (Ith) AC1 16 A

AC3 9 A

KM BUS razdelilnik

Naroč. štev. 7415 028Za priključitev 2 do 9 priprav na KM BUS.

217130

84

Tehnični podatkiDolžina vodnika 3,0 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32 po EN 60529

se mora zagotoviti z mon-tažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °C

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 119

5839

437

SI

12

Page 120: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

12.4 Regulacija temperature plavalnega bazena

Regulator za reguliranje temperature vode plavalnega bazena

Naroč.št. 7009 432

9860

1645

61

200

R

Tehnični podatkiPriključitev trižilni vodnik s prečnim

prerezom 1,5 mm2

Nastavitveno območje 0 do 35 °CPreklopna diferenca 0,3 KPreklopna moč 10(2) A, 250 V~Preklopna funkcija pri rastoči temperaturi z 2

na 3

3 2

1

Potopni tulec iz plemenitega jekla R ½ x 200 mm

12.5 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotokaKrmiljenje preko KM BUS regulacije Vitotronic:■ Vitocal 300-A/350-A: Za ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom M3/

OK3

Razširitveni komplet mešalnega ventila, z integriranim motorjem mešalnega ventila

Naroč.št. 7301 063KM BUS udeleženec

Sestavni deli:■ Elektronika mešalnega ventila z motorjem mešalnega ventila za

Viessmann mešalne ventile DN 20 do 50 in R ½ do 1¼■ Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)■ Vtič za priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem■ BUS priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem

Motor mešalnega ventila se montira neposredno na Viessmannmešalni ventil DN 20 do 50 in R ½ do 1¼.

Elektronika mešalnega ventila z motorjem mešalnega ventila

160

180 130

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 2 AOdvzem moči 5,5 W

Vrsta zaščite IP 32D po EN 60529se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Razred zaščite IDopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu –20 do +65 °CNazivna obremenljivost relejnega iz-hoda za črpalko ogrevalnega krogo-toka sÖ 2(1) A 230 V~Vrtilni moment 3 NmČas teka za 90 ° ∢ 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatkiDolžina vodnika 2,0 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32D po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +120 °C– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

120 VIESMANN VITOCAL

12

5839

437

SI

Page 121: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Razširitveni komplet za mešalni ventil, za ločen motor mešalnega ventila

Naroč.št. 7301 062KM BUS udeleženecZa priključitev ločenega motorja mešalnega ventila.Sestavni deli:■ Elektronika mešalnega ventila za priključitev ločenega motorja

mešalnega ventila■ Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)■ Vtič za priključitev črpalke ogrevalnega krogotoka in motorja mešal-

nega ventila■ Omrežni priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem■ BUS priključni vodnik (dolžina 3,0 m) z vtičem

Elektronika mešalnega ventila

58180

140

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 2 AOdvzem moči 1,5 WVrsta zaščite IP 20D po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Razred zaščite IDopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu –20 do +65 °CNazivna obremenljivost relejnih izho-dov Črpalka ogrevalnega krogotoka s Ö 2(1) A 230 V~Motor mešalnega ventila 0,1 A 230 V~Potreben čas teka motorja mešalne-ga ventila za 90 ° ∢ pribl. 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor temperature)

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32D po EN 60529

se mora zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 k Ω pri25 °C

Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +120 °C– pri skladiščenju in transportu –20 do +70 °C

Potopni regulator temperature

Naroč. št. 7151 728Lahko se uporabi kot nadzornik temperature za omejitev maksimalnetemperature talnega ogrevanja.Nadzornik temperature se vgradi v ogrevalni vtok; pri previsoki tem-peraturi vtoka izklopi črpalko ogrevalnega krogotoka.

72 130

9520

0

Tehnični podatkiDolžina vodnika 4,2 m, ožičen z vtičemNastavitveno območje 30 do 80 °CPreklopna diferenca maks. 11 KPreklopna moč 6(1,5) A 250 V~Nastavitvena skala v ohišjuPotopni tulec iz plemenitega jekla R ½ x 200 mmDIN reg. št. DIN TR 1168

Naležni regulator temperature

Naroč. št. 7151 729Lahko se uporabi kot nadzornik temperature za omejitev maksimalnetemperature talnega ogrevanja (le s kovinskimi cevmi).

Nadzornik temperature se prigradi na ogrevalni vtok; pri previsoki tem-peraturi vtoka izklopi črpalko ogrevalnega krogotoka.

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 121

5839

437

SI

12

Page 122: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

72 130

95

Tehnični podatkiDolžina vodnika 4,2 m, ožičen z vtičemNastavitveno območje 30 do 80 °CPreklopna diferenca maks. 14 KPreklopna moč 6(1,5) A, 250 V~Nastavitvena skala v ohišjuDIN reg. št. DIN TR 1168

12.6 Komunikacijska tehnika

Vitocom 100, tip LAN1

Naroč. št. Z011 224■ S komunikacijskim modulom■ Za daljinsko upravljanje ogrevalne naprave preko interneta in IP

omrežij (LAN) z DSL ruterjem■ Kompaktna priprava za montažo na steno■ Za upravljanje naprave z aplikacijo Vitotrol App ali Vitodata 100

Funkcije pri upravljanju z Vitotrol App:■ Daljinsko upravljanje do treh ogrevalnih krogotokov v enem ogre-

valnem sistemu■ Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti in časovnih

programov.■ Preverjanje informacij o napravi■ Prikaz sporočil na aplikaciji Vitotrol App

Vitotrol App podpira sledeče končne priprave:■ Končne priprave z operacijskim sistemom Apple iOS, verzija 6.0■ Končne priprave z operacijskim sistemom Google Android od verzije

4.0 dalje

OpozoriloNadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitotrol-app.info.

Funkcije pri upravljanju z Vitodata 100:

Za vse ogrevalne krogotoke ogrevalne naprave:■ Daljinsko nadziranje:

– Posredovanje sporočil preko elektronske pošte na končne pri-prave s funkcijo E-Mail-Client

– Posredovanje SMS sporočil na mobilni telefon/smartphone ali faks(preko plačljive internetne storitve Vitodata 100 upravljanjemotenj).

■ Daljinsko vplivanje:Nastavitev obratovalnih programov, željenih vrednosti, časovnihprogramov in ogrevalnih krivulj.

OpozoriloNadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitodata.info.

Konfiguracija:Konfiguracija se izvede avtomatsko.Če je aktivirana storitev DHCP, na DSL ruterju nastavitve nisopotrebne.

Dobavni obseg:■ Vitocom 100, tip LAN1 z LAN priključkom■ Komunikacijski LON modul za vgradnjo v regulacijo Vitotronic■ Povezovalni vodniki za LAN in komunikacijski LON modul■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem■ Vitodata 100 upravljanje motenj za obdobje 3 let

Lokalni pogoji:■ V regulacijo mora biti vgrajen komunikacijski LON modul.■ Pred izročitvijo v obratovanje preverite sistemske zahteve za komu-

nikacijo preko IP omrežij (LAN).■ Internetni priključek s podatkovnim pavšalom oz. flatrate (časovno

in volumsko neodvisna pavšalna tarifa).■ DSL ruter z dinamičnim IP naslavljanjem (DHCP).

OpozoriloInformacije glede registracije in uporabe Vitotrol App in Vitodata 100glejte www.vitodata.info.

Tehnični podatki

160

34

111

Napajanje preko omrežnega napajal-nika z vtičem

230 V~/5 V–

Nazivni tok 250 mAOdvzem moči 8 WRazred zaščite IIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zagotoviti

se mora z montažo/vgradnjoDopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +55 °C

Uporaba v bivalnih prostorih inkotlovnicah (normalni pogojiokolice)

– Skladiščenje in transport –20 do +85 °C

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

122 VIESMANN VITOCAL

12

5839

437

SI

Page 123: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Vitocom 100, tip GSM2

Naroč. št.: glejte aktualni cenikZa daljinsko nadziranje in daljinsko upravljanje ogrevalne napravepreko GSM mobilnih telefonskih omrežijZa prenos sporočil in nastavitev obratovalnih programov preko SMSsporočilKompaktna priprava za montažo na steno

Funkcije:■ Daljinsko nadziranje preko SMS sporočil na 1 ali 2 mobilna telefona■ Daljinsko nadziranje nadaljnjih naprav preko digitalnega vhoda

(brezpotencialni kontakt)■ Daljinsko nastavljanje z mobilnim telefonom preko SMS■ Upravljanje z mobilnim telefonom preko SMS sporočil

OpozoriloNadaljnje informacije glejte na spletni strani www.vitocom.info.

Konfiguracija:Mobilni telefoni preko SMS

Dobavni obseg:■ Vitocom 100 z integriranim GSM modemom■ Priključni vodnik z rast 5 sistemskimi vtiči za priključitev na KM BUS

regulacije■ Antena za mobilno telefonsko omrežje (dolžina 3,0 m), magnetno

podnožje in lepilna blazinica■ Omrežni priključni vodnik z omrežnim napajalnikom z vtičem (dol-

žina 2,0 m)

Lokalni pogoji:■ Dober omrežni sprejem za GSM komunikacijo izbranega ponudnika

mobilne telefonije■ Skupna dolžina vodnikov vseh KM BUS udeležencev maks. 50 m

Tehnični podatki

26,5

160

111

34

Napajanje preko omrežnega napajal-nika z vtičem

230 V~/5 V–

Nazivni tok 1,6 AOdvzem moči 5 WRazred zaščite IIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zagotoviti

se mora z montažo/vgradnjoNačin delovanja tip 1B po EN 60730-1Dopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +50 °C

Uporaba v bivalnih prostorih inkotlovnicah (normalni pogojiokolice)

– Skladiščenje in transport –20 do +85 °CLokalna priključitev Digitalni vhod:

Brezpotencialni kontakt

Komunikacijski LON modul

Naroč.št. 7172 173Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo za izmenjavopodatkov v LON sistemih.

Priključki:■ Regulacija ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H.■ Komunikacijski vmesnik Vitocom 100, tip LAN1.

Za eno toplotno črpalko in pri kaskadah toplotnih črpalk za vgradnjo vregulacijo sledilnih toplotnih črpalk.

Komunikacijski LON modul za krmiljenje kaskade

Naroč.št. 7172 174Elektronska vodniška plošča za vgradnjo v regulacijo za izmenjavopodatkov v LON sistemih.

Priključitve:■ Regulacija ogrevalnega krogotoka Vitotronic 200-H.■ Komunikacijski vmesnik Vitocom 100, tip LAN1.

Pri kaskadah toplotnih črpalk za vgradnjo v vodilno toplotno črpalko.

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 123

5839

437

SI

12

Page 124: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

LON povezovalni vodnik za izmenjavo podatkov med regulacijami

Naroč. št. 7143 495 Dolžina vodnika 7 m, ožičen z vtičem (RJ 45).

Podaljšava povezovalnega vodnika■ Razdalja polaganja 7 do 14 m:

– 1 povezovalni vodnik (dolžina 7 m)naroč. štev. 7143 495in

– 1 LON spojka RJ45naroč. štev. 7143 496

■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s povezovalnim vtičem:– 2 LON povezovalna vtiča RJ45

naroč. štev. 7199 251in

– dvožilni vodnik, CAT5, izoliran, masivni vodnik, AWG 26-22, 0,13do 0,32 mm2, zunanji premer, 4,5 do 8 mmlokalnoalidvožilni vodnik, CAT5, izoliran, pramenka, AWG 26-22, 0,14 do0,36 mm2, zunanji premer, 4,5 do 8 mmlokalno

■ Razdalja polaganja 14 do 900 m s priključnicami:– 2 povezovalna vodnika (dolžina 7 m)

naroč. štev. 7143 495in

– 2 LON priključnici RJ45, CAT6naroč. štev. 7171 784

– 2žilni vodnik, CAT5, oplaščenlokalnoaliJY(St) Y 2 x 2 x 0,8lokalno

Zaključni upor

Naroč. štev. 7143 4972 kosa

Za zaključitev LON BUS povezave na prvi ali zadnji LON udeleže-nec.

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B

13.1 Električna povezava

Električni povezovalni vodnikiMora se naročiti zraven.

Z vtiči ožičeni električni povezovalni vodniki za povezavo toplotnečrpalke z regulacijo toplotne črpalke (v zgradbi), ki jo sestavljajo krmilnivodnik 230 V~ in nizkonapetostni vodnik

Dolžine vodnikov Naroč. št.5 m Z008 04915 m Z008 05030 m Z008 051

OpozoriloElektričnih povezovalnih vodnikov ni dovoljeno podaljšati.

Pribor regulacije za Vitotronic 200, tip WO1B/WO1C (nadaljevanje)

124 VIESMANN VITOCAL

1358

39 4

37 S

I

Page 125: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

13.2 Brezžična daljinska upravljanja

Komunikacijska baza

Naroč. št. Z011 413KM BUS udeleženecZa komunikacijo med regulacijo Vitotronic in brezžičnim daljinskimupravljanjem Vitotrol 200 RF.Za maks. 3 brezžična daljinska upravljanja. Ne more se uporabiti zvodniško povezanimi daljinskimi upravljanji.

Priključitev:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več KM

BUS udeležencev).■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

160

34

111

Tehnični podatkiNapajanje preko KM BUS povezaveOdvzem moči 1 WFrekvenca signala 868 MHzRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

13.3 Senzorji

Senzor prostorske temperature za ločen hladilni krogotok

Naroč.št. 7408 012Namestitev v prostoru, ki ga želite hladiti, na notranji steni, nasprotiogrevalnih/hladilnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vratali v bližini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijskisprejemnik itd.).

Senzor prostorske temperature se priključi na regulacijo.

20

80□

Priključitev:■ Dvožilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2, baker.■ Dolžina vodnika od daljinskega upravljanja maks. 30 m.■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

Tehnični podatkiRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529

se mora zagotoviti z mon-tažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Ni500Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °C

Naležni senzor temperature

Naroč.št. 7183 288Za zajemanje temperature vtoka ali povratka.

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 125

5839

437

SI

13

Page 126: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

4042

76

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, se mo-

ra zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Ni500Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +120 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Naležni senzor temperature kot senzor temperature vtoka naprave

Naroč.št. 7426 133Za zajemanje temperature vtoka naprave.

Ø 15

26

Tehnični podatkiDolžina vodnika 2,0 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529; zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Pt500Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +120 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnika

Naroč. št. 7170 965Za ogrevalnik sanitarne vode in vmesni hranilnik ogrevalne vode.

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 60 m pri prečnem prerezu vod-

nika 1,5 mm2 baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Tehnični podatkiDolžina vodnika 3,75 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, se mo-

ra zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann Pt500Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +90 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

13.4 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotokaZa ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom M2/OK2 ali za vključiteveksternega proizvajalca toplote (direktno krmiljenje preko regulacijeVitotronic).

Motor mešalnega ventila

Naroč. štev. 7450 657Motor mešalnega ventila se montira neposredno na Viessmannmešalni ventil DN 20 do 50 in R ½ do 1¼.S sistemskim vtičem.Za lokalno izvedeno ožičenje.

130

90180

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

126 VIESMANN VITOCAL

1358

39 4

37 S

I

Page 127: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzOdvzem moči 4 WRazred zaščite IIVrsta zaščite IP 42 po EN 60529; zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °CVrtilni moment 3 NmČas teka za 90 ° ∢ 120 s

13.5 Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanja

Vitosolic 100, tip SD1, naroč. št. Z007 387

Tehnični podatki

SestavaSestavni deli regulacije:■ Elektronika■ Digitalni prikazovalnik■ Nastavitvene tipke■ Priključne sponke:

– Senzorji– Črpalka solarnega krogotoka– KM BUS– Omrežni priključek (omrežno stikalo lokalno)

■ PWM izhod za krmiljenje črpalke solarnega krogotoka■ Releji za preklapljanje črpalk in ventilovV dobavnem obsegu sta vsebovana senzor temperature kolektorja insenzor temperature ogrevalnika.

Senzor temperature kolektorjaZa priključitev v regulaciji.Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 60 m pri prečnem prerezu vod-

nika 1,5 mm2 baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 2,5 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, se mo-

ra zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 20 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem −20 do +200 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnikaZa priključitev v regulaciji.Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 60 m pri prečnem prerezu vod-

nika 1,5 mm2 , baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 3,75 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, se mo-

ra zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +90 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Pri sistemih z Viessmann ogrevalniki sanitarne vode se senzor tem-perature ogrevalnika vgradi v uvojni kotnik (glejte poglavje “Tehničnipodatki” pri posameznem ogrevalniku sanitarne vode inpoglavje “Instalacijski pribor”) v povratku ogrevalne vode.

Funkcije■ Preklop črpalke solarnega krogotoka za ogrevanje sanitarne in/ali

bazenske vode■ Elektronska omejitev temperature v ogrevalniku sanitarne vode (var-

nostni izklop pri 90 °C)■ Varnostni izklop kolektorjev

Opozorilo k dodatni funkciji za ogrevanje sanitarne vode in zavi-ranje dogrevanja z ogrevalnim kotlomV napravah z regulacijo Vitotronic in KM BUS povezavo je možnozaviranje dogrevanja z ogrevalnim kotlom in dodatna funkcija protile-gionelne zaščite pri ogrevanju sanitarne vode.V napravah z nadaljnjimi Viessmann regulacijami je možno samo zavi-ranje dogrevanja z ogrevalnim kotlom.

Za dodatne funkcije glejte poglavje “Funkcije”.

Tehnični podatki

170 47

204

Nazivna napetost 230 V ~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 4 AOdvzem moči 2 W

(v pripravljenosti 0,7 W)Razred zaščite IIVrsta zaščite IP 20 po EN 60529, se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjoNačin delovanja tip 1B po EN 60730-1Dop. temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C uporaba v bivalnih

prostorih in kotlovnicah (nor-malni pogoji okolice)

– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °CNazivna obremenljivost relejnih izho-dov

– Polprevodniški rele 1 0,8 A– Rele 2 4(2) A, 230 V~– Skupno maks. 4 A

Dobavno stanje■ Vitosolic 100, tip SD1■ Senzor temperature ogrevalnika■ Senzor temperature kolektorja

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 127

5839

437

SI

13

Page 128: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Preizkušena kakovostCE znak v skladu z obstoječimi EU direktivami.

Vitosolic 200, tip SD4, naroč. št. Z007 388

Tehnični podatki

SestavaSestavni deli regulacije:■ Elektronika■ Digitalni prikazovalnik■ Nastavitvene tipke■ Priključne sponke:

– Senzorji– Solarna celica– Črpalke– Vhodi števca impulzov za priključitev merilnikov volumna– KM BUS– Priprava za sporočanje zbirne motnje– V BUS za velik prikazovalnik– Omrežni priključek (omrežno stikalo lokalno)

■ PWM izhodi za krmiljenje črpalk solarnega krogotoka■ Releji za preklapljanje črpalk in ventilov■ Razpoložljivi jeziki:

– nemški– bolgarski– češki– danski– angleški– španski– estonski– francoski– hrvaški– italijanski– letonski– litvanski– madžarski– nizozemski (flamski)– poljski– ruski– romunski– slovenski– finski– srbski– švedski– turški– slovaški

V dobavnem obsegu sta vsebovana senzor temperature kolektorja,senzor temperature ogrevalnika in senzor temperature (plavalnibazen/vmesni hranilnik ogrevalne vode).

Senzor temperature kolektorjaZa priključitev v regulaciji.Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 2,5 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, se mo-

ra zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 20 k Ω pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem −20 do +200 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnika ali senzor temperature (plavalnibazen/vmesni hranilnik ogrevalne vode)Za priključitev v regulaciji.Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 3,75 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 k Ω pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– med obratovanjem 0 do +90 °C– pri skladiščenju in transportu −20 do +70 °C

Pri sistemih z Viessmann ogrevalniki sanitarne vode se senzor tem-perature ogrevalnika vgradi v uvojni kotnik (glejte poglavje “Tehničnipodatki” pri posameznem ogrevalniku sanitarne vode inpoglavje “Instalacijski pribor”) v povratku ogrevalne vode.Pri uporabi senzorja temperature (plavalni bazen) za zajemanje tem-perature bazenske vode se lahko potopni tulec iz plemenitega jekla,dobavljiv kot pribor, vgradi neposredno v povratni cevovod plavalnegabazena.

Funkcije■ Vklop črpalk solarnega krogotoka za ogrevanje sanitarne in/ali

bazenske vode oz. drugih porabnikov■ Elektronska omejitev temperature v ogrevalniku sanitarne vode (var-

nostni izklop pri 90 °C)■ Varnostni izklop kolektorjev■ Ogrevanje sanitarne in bazenske vode:

Ogrevanje sanitarne vode poteka po izbiri prednostno. Med ogre-vanjem bazenske vode (porabnik z nižjo željeno temperaturo) seobtočna črpalka časovno odvisno izklopi, da se ugotovi, ali se ogre-valnik sanitarne vode (porabnik z višjo željeno temperaturo) lahkodogreva. Če je slednji ogret ali temperatura nosilnega medija toplotene zadostuje za ogrevanje ogrevalnika sanitarne vode, se daljeogreva bazenska voda.

■ Ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode z vmesnim hranilnikom ogre-valne vode:voda v vmesnem hranilniku se ogreva s sončno energijo. Voda vvmesnem hranilniku ogrevalne vode ogreva sanitarno vodo. Če tem-peratura v vmesnem hranilniku ogrevalne vode preseže tempera-turo ogrevalnega povratka za nastavljeno vrednost, se preklopi tri-potni preklopni ventil in voda ogrevalnega povratka se za dvig tem-perature povratka vodi preko vmesnega hranilnika ogrevalne vodev ogrevalni kotel.

Za dodatne funkcije glejte poglavje “Funkcije”.

Tehnični podatki

250 47

204

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

128 VIESMANN VITOCAL

1358

39 4

37 S

I

Page 129: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Nazivna napetost 230 V ~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 6 AOdvzem moči 6 W

(v pripravljenosti 0,9 W)Razred zaščite IIVrsta zaščite IP 20 po EN 60529, se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjoNačin delovanja tip 1B po EN 60730-1Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C, uporaba v bival-

nih prostorih in kotlovnicah(normalni pogoji okolice)

– pri skladiščenju in transportu −20 do +65 °C

Nazivna obremenljivost relejnih izho-dov

– Polprevodniški releji 1 do 6 0,8 A– Rele 7 4(2) A, 230 V~– Skupno maks. 6 A

Dobavno stanje■ Vitosolic 200, tip SD4■ Senzor temperature kolektorja■ 2 senzorja temperature

Preizkušena kakovostCE znak v skladu z obstoječimi EU direktivami

13.6 Razširitve funkcij

Eksterna razširitev H1

Naroč.štev. 7179 058Razširitev funkcij v ohišju, za montažo na steno.

Z razširitvijo se lahko izvede do 6 funkcij:■ kaskadna vezava za do 4 Vitocal■ funkcija ogrevanja plavalnega bazena

■ zahteva minimalne temperature ogrevalne vode■ eksterna zahteva in zapora■ podajanje željene vrednosti temperature vtoka v sekundarnem kro-

gotoku preko 0-10 V vhoda■ eksterni preklop obratovalnega stanja

217130

84

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 4 AOdvzem moči 4 WRazred zaščite IVrsta zaščite IP 32Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih inkotlovnicah(normalni pogoji okolice)

– pri skladiščenju in transportu –20 do +65 °C

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C

14.1 Električna povezava

Električni povezovalni vodnikiMora se naročiti zraven.

Z vtiči ožičeni električni povezovalni vodniki za povezavo toplotnečrpalke z regulacijo toplotne črpalke (v zgradbi), ki jo sestavljajo krmilnivodnik 230 V~ in nizkonapetostni vodnik

Dolžine vodnikov Naroč. št.5 m ZK01 26615 m ZK01 26730 m ZK01 268

OpozoriloElektričnih povezovalnih vodnikov ni dovoljeno podaljšati.

14.2 Fotonapetost

Števec energije, trifazni

Naroč. št. 7506 157

S serijskim Modbus vmesnikom.Preko Modbus vmesnika regulacija Vitotronic prejme informacijo, alije (preostala) energija fotonapetostne naprave na razpolago zatoplotno črpalko in koliko je te energije.

Za optimalno koriščenje električne energije, ki jo proizvede fotonape-tostna naprava (lastna poraba energije), se lahko sprosti naslednjekomponente in funkcije na regulaciji Vitotronic:■ kompresor toplotne črpalke■ ogrevanje ogrevalnika sanitarne vode na željeno vrednost tempe-

rature sanitarne vode ali na drugo željeno vrednost temperaturesanitarne vode

■ ogrevanje vmesnega hranilnika ogrevalne vode

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1B (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 129

5839

437

SI

14

Page 130: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ ogrevanje prostorov■ hlajenje prostorov

Priključitev:■ Montaža na tirnico 35 mm (po EN 60715 TH35)■ prečni prerez vodnika glavnega tokokroga: 1,5 do 16 mm2

■ Prečni prerez vodnika krmilnega tokokroga: maks. 2,5 mm2

70 82

62

Tehnični podatkiTrifazni števec energijeNazivna napetost 3 x 230 V~/400 V~−20 do

+15 %

Nazivna frekvenca 50 Hz−20 do +15 %

Električni tok – Referenčni tok 10 A– Maks. merljiv tok 65 A– Zagonski tok 40 mA– Min. tok 0,5 AOdvzem moči Delovna moč 0,4 W na fa-

zoPrikaz – Na fazo: Delovna moč, napetost, tok LCD, 7 mestni, za 1 ali 2

tarifi– Območje štetja 0 do 999999,9– Impulzi 100 na kWh– Razredi natančnosti B po EN 50470-3

1 po IEC 62053-21Dopustna temperatura okolice – med obratovanjem −10 do +55 °C– pri skladiščenju in transportu −30 do +85 °C

14.3 Daljinska upravljanja

Opozorilo za Vitotrol 200A in Vitotrol 300BZa vsak ogrevalni ali hladilni krogotok se lahko uporabi enoVitotrol 200A ali eno Vitotrol 300B.Vitotrol 200A lahko upravlja en ogrevalni/hladilni krogotok,Vitotrol 300B lahko upravlja do 3 ogrevalne/hladilne krogotoke in ločenhladilni krogotok.

Na regulacijo se lahko priključijo maks. 3 daljinska upravljanja.

OpozoriloVodniško povezana daljinska upravljanja se ne morejo kombinirati zkomunikacijsko bazo B.

Vitotrol 200AGlejte stran 117.

Vitotrol 300B

Naroč. št. Z011 411KM BUS udeleženec■ Prikazi:

– Prostorska temperatura– Zunanja temperatura– Obratovalni program– Obratovalno stanje– V povezavi s solarnim regulacijskim modulom, tip SM1:

solarni donos kot grafični prikaz■ Nastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke in za en ločen hladilni kro-

gotokalinastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke, od tega maks. en ogrevalni/hladilni krogotok:– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje

(normalna prostorska temperatura) in reducirano obratovanje (zni-žana prostorska temperatura)

– željena vrednost temperature sanitarne vode– obratovalni program, časovni programi za ogrevalne/hladilne kro-

gotoke, ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijskečrpalke in druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazomna zaslonu

■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija

■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje poprostorski temperaturi (le za en ogrevalni/hladilni krogotok z mešal-nim ventilom)

■ Nastavitve za prezračevalno pripravo Vitovent 300-F:– Obratovalni program, časovni program za prezračevanje in druge

nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu– Možnost aktiviranja udobnostne funkcije “Intenzivno obrato-

vanje” in funkcije za varčevanje z energijo “Osnovno obrato-vanje” preko menija

Montažno mesto:■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi:

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tempe-raturo in v danem primeru povzroči potrebno korekturo temperaturevtoka.

Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev– ne v regalih in nišah– ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr. direktni

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.)

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

130 VIESMANN VITOCAL

14

5839

437

SI

Page 131: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Priključitev:■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več daljinskih

upravljanj)■ vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki■ nizkonapetostni vtič je del dobavnega obsega

20,5

155 97

Tehnični podatkiNapajanje preko KM BUS povezaveOdvzem moči 0,5 WRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −20 do +65 °CNastavitveno območje željene vrednostiprostorske temperature 3 do 37 °C

14.4 Brezžična daljinska upravljanja

Vitotrol 300 RF B z namiznim stojalom

Naroč. št. Z012 499Udeleženec brezžičnega prenosa■ Prikazi:

– prostorska temperatura– zunanja temperatura– obratovalno stanje– v povezavi s solarnim regulacijskim modulom, tip SM1:

solarni donos kot grafični prikaz– kakovost sprejema signala

■ Nastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke in za en ločen ogrevalni/hladilni krogotokalinastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke, od tega maks. en ogrevalni/hladilni krogotok:– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje

(normalna prostorska temperatura) in reducirano obratovanje (zni-žana prostorska temperatura)

– Željena vrednost temperature sanitarne vode– Obratovalni program, časovni programi za ogrevalne/hladilne kro-

gotoke, ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijskečrpalke in druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazomna zaslonu

■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija■ Integriran senzor prostorske temperature■ Nastavitve za prezračevalno pripravo Vitovent 300-F:

– Obratovalni program, časovni program za prezračevanje in drugenastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu

– Možnost aktiviranja udobnostne funkcije “Intenzivno obrato-vanje” in funkcije za varčevanje z energijo “Osnovno obrato-vanje” preko menija

OpozoriloUpoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.

Dobavni obseg:■ Vitotrol 300 RF B■ Namizno stojalo■ 2 NiMH bateriji za upravljanje izven namiznega stojala

143

22

105

Vitotrol 300 RF B

140

50

90

Namizno stojalo

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 131

5839

437

SI

14

Page 132: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Tehnični podatkiNapajanje preko omrežnega napajalnika 230 V~/5 V−

Odvzem moči 2,4 WFrekvenca signala 868 MHzDoseg signala Glejte navodilo za projekti-

ranje “Pribor za brezžičniprenos”.

Razred zaščite II

Vrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se morazagotoviti z montažo/vgradnjo.

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −25 do +60°CNastavitveno območje željene vrednostiprostorske temperature 3 do 37 °C

Vitotrol 300 RF B s stenskim nosilcem

Naroč. št. Z012 500Udeleženec brezžičnega prenosa■ Prikazi:

– prostorska temperatura– zunanja temperatura– obratovalno stanje– v povezavi s solarnim regulacijskim modulom, tip SM1:

solarni donos kot grafični prikaz– kakovost sprejema signala

■ Nastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke in za en ločen ogrevalni/hladilni krogotokalinastavitve za do 3 ogrevalne krogotoke, od tega maks. en ogrevalni/hladilni krogotok:– željena vrednost prostorske temperature za normalno obratovanje

(normalna prostorska temperatura) in reducirano obratovanje (zni-žana prostorska temperatura)

– Željena vrednost temperature sanitarne vode– Obratovalni program, časovni programi za ogrevalne/hladilne kro-

gotoke, ogrevanje sanitarne vode in obratovanje cirkulacijskečrpalke in druge nastavitve preko menija z besedilnim prikazomna zaslonu

■ Party in varčno obratovanje se lahko aktivira preko menija■ Integriran senzor prostorske temperature za dodatno krmiljenje po

prostorski temperaturi (le za en ogrevalni/hladilni krogotok z mešal-nim ventilom)

■ Nastavitve za prezračevalno pripravo Vitovent 300-F:– Obratovalni program, časovni program za prezračevanje in druge

nastavitve preko menija z besedilnim prikazom na zaslonu– Možnost aktiviranja udobnostne funkcije “Intenzivno obrato-

vanje” in funkcije za varčevanje z energijo “Osnovno obrato-vanje” preko menija

Montažno mesto:■ Vremensko vodeno obratovanje:

montaža na poljubnem mestu v zgradbi■ Z dodatnim krmiljenjem po prostorski temperaturi

integriran senzor prostorske temperature zajema prostorsko tempe-raturo in v danem primeru povzroči potrebno korekturo temperaturevtoka.

Zajeta prostorska temperatura je odvisna od montažnega mesta:– glavni bivalni prostor na notranji steni nasproti radiatorjev– ne v regalih in nišah– Ne v neposredni bližini vrat ali v bližini virov toplote (npr. direktni

sončni žarki, kamin, televizijski sprejemnik itd.).

OpozoriloUpoštevajte navodilo za projektiranje “Pribor za brezžični prenos”.

Dobavni obseg:■ Vitotrol 300 RF B■ Stenski nosilec■ Omrežni napajalnik za vgradnjo v ohišje stikala■ 2 NiMH bateriji za upravljanje izven stenskega nosilca

143

22

105

Vitotrol 300 RF B

23

90

90

Stenski nosilec

Tehnični podatkiNapajanje preko omrežnega napajalnika

Za vgradnjo v ohišje stikala

230 V~/4 V

Odvzem moči 2,4 WFrekvenca signala 868 MHzDoseg signala Glejte navodilo za projekti-

ranje “Pribor za brezžičniprenos”.

Razred zaščite IIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo.

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −25 do +60°CNastavitveno območje željene vrednostiprostorske temperature 3 do 37 °C

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

132 VIESMANN VITOCAL

14

5839

437

SI

Page 133: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Komunikacijska baza B

Naroč. št. Z012 501KM BUS udeleženec

Za komunikacijo med regulacijo Vitotronic in sledečimi komponentamibrezžičnega prenosa:■ Brezžično daljinsko upravljanje Vitotrol 200 RF in Vitotrol 300 RF B■ Brezžični senzor zunanje temperature

Za maks. 3 brezžična daljinska upravljanja. Ne more se uporabiti zvodniško povezanimi daljinskimi upravljanji.

Priključitev:■ Dvožilni vodnik, maksimalna dolžina 50 m (tudi pri priključitvi več KM

BUS udeležencev).■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki.

160

34

111

Tehnični podatkiNapajanje preko KM BUS povezaveOdvzem moči 1 WFrekvenca signala 868 MHzRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Brezžični senzor zunanje temperature

Naroč. št. 7455 213Udeleženec brezžičnega prenosaBrezžični, svetlobno napajan senzor zunanje temperature z integrira-nim oddajnikom signala za obratovanje s komunikacijsko bazo in regu-lacijo Vitotronic.

Montažno mesto:■ Severna ali severozahodna stena zgradbe■ 2 do 2,5 m nad tlemi, pri večnadstropnih zgradbah v zgornji polovici

drugega nadstropja

41 66

80

Tehnični podatkiNapajanje preko sončnih celic in akumulatorja energijeFrekvenca signala 868 MHzDoseg signala Glejte navodilo za projektira-

nje “Pribor za brezžični pre-nos”

Vrsta zaščite IP 43 po EN 60529 se morazagotoviti z montažo/vgrad-njo

Dopustna temperatura okolice med ob-ratovanjem, pri skladiščenju in trans-portu −40 do +60 °C

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 133

5839

437

SI

14

Page 134: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

14.5 Senzorji

Senzor prostorske temperature

Naroč. št. 7438 537Ločen senzor prostorske temperature kot dopolnitev k dalj. upravljanjuVitotrol 300B se uporabi, če Vitotrola 300B ni možno namestiti v glav-nem bivalnem prostoru ali na primernem mestu za zajemanje tempe-rature in nastavitev.Namestitev v glavnem bivalnem prostoru na notranji steni nasprotiogrevalnih teles. Ne v regalih, nišah, v neposredni bližini vrat ali v bli-žini virov toplote (npr. direktni sončni žarki, kamin, televizijski spre-jemnik itd.).Senzor prostorske temperature se priključi na Vitotrol 300B.Priključitev:■ Dvožilni vodnik s prečnim prerezom 1,5 mm2, baker■ Dolžina vodnika od daljinskega upravljanja maks. 30 m■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

20

80□

Tehnični podatkiRazred zaščite IIIVrsta zaščite IP 30 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– obratovanje 0 do +40 °C– skladiščenje in transport −20 do +65 °C

Naležni senzor temperature

Naroč. št. 7426 463Za zajemanje temperature na cevi.

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagoto-

viti se mora z montažo/vgrad-njo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +120 °C– Skladiščenje in transport –20 do +70 °C

Potopni senzor temperature

Naroč. št. 7438 702Za zajemanje temperature v potopnem tulcu.

Tehnični podatkiDolžina vodnika 5,8 m, ožičen z vtičemVrsta zaščite IP 32 po EN 60529, zago-

toviti se mora z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ, pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– Obratovanje 0 do +90 °C– Skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

134 VIESMANN VITOCAL

14

5839

437

SI

Page 135: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

14.6 Drugo

Sprejemnik časovnega signala

Naroč. št. 7450 563Za sprejem oddajnika časovnega signala DCF 77.Signalno točna nastavitev urnega časa in datuma.Namesti se na zunanji steni, usmerjen proti oddajniku. Kakovost spre-jema se lahko poslabša zaradi gradbenih materialov, ki vsebujejokovino, npr. jeklobeton, vpliva sosednjih zgradb in elektromagnetnihvirov motenj, npr. visokonapetostni in prometni vodniki.Priključitev:■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 35 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

41 66

80

14.7 Razširitev za regulacijo ogrevalnega krogotokaZa vključitev eksternega proizvajalca toplote (direktno krmiljenje prekoregulacije Vitotronic).

Razširitveni komplet za mešalni ventil

Naroč. št. 7441 998

Sestavni deli:■ Motor mešalnega ventila s priključnim vodnikom (dolžina 4,0 m) za

Viessmann mešalne ventile DN 20 do 50 in R ½ do R 1¼ (ne zaprirobnične mešalne ventile) in vtičem

■ Senzor temperature vtoka kot naležni senzor temperature s priključ-nim vodnikom (dolžina 5,8 m) in vtičem

■ Vtič za črpalko ogrevalnega krogotoka

Motor mešalnega ventila

180

130

90

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzOdvzem moči 4 WRazred zaščite II

Vrsta zaščite IP 42 po EN 60529, zago-toviti se mora z montažo/vgradnjo

Dopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +40 °C– Skladiščenje in transport −20 do +65 °CVrtilni moment 3 NmČas teka za 90°∢ 120 s

Senzor temperature vtoka (naležni senzor)

42

66

60

Pritrdi se z napenjalnim trakom.

Tehnični podatkiVrsta zaščite IP 32D po EN 60529, zagoto-

viti se mora z montažo/vgrad-njo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice – Obratovanje 0 do +120 °C– Skladiščenje in transport –20 do +70 °C

14.8 Solarno ogrevanje sanitarne vode in podpora ogrevanja

Solarni regulacijski modul, tip SM1

Naroč. št. 7429 073■ Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno■ Elektronska temperaturno diferenčna regulacija za bivalentno ogre-

vanje sanitarne vode in podporo ogrevanja prostorov s sončnimikolektorji

Tehnični podatki

Funkcije■ Z bilanciranjem kapacitete in sistemom diagnoze■ Upravljanje in prikaz se izvajata preko regulacije Vitotronic.■ Ogrevanje dveh porabnikov s kolektorskim poljem

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 135

5839

437

SI

14

Page 136: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

■ 2 temperaturno diferenčna regulacija■ Termostatska funkcija za dogrevanje ali koriščenje presežne toplote■ Reguliranje števila vrtljajev valovno krmiljene črpalke solarnega kro-

gotoka ali črpalke solarnega krogotoka s PWM vhodom (proizvodGrundfos)

■ Zmanjšanje/zaviranje dogrevanja ogrevalnika sanitarne vode s pro-izvajalcem toplote je odvisno od solarnega donosa.

■ Zaviranje dogrevanja za ogrevanje prostorov s proizvajalcem toplotepri podpori ogrevanja

■ Zagrevanje solarno ogrevane predgrelne stopnje (pri ogrevalnikihsanitarne vode s prostornino nad 400 l)

Za izvajanje naslednjih funkcij je potrebno zraven naročiti potopni sen-zor temperature, naroč. št. 7438 702:■ Za preklop cirkulacije pri napravah z 2 ogrevalnikoma sanitarne vode■ Za reguliranje povratka med proizvajalcem toplote in vmesnim hra-

nilnikom ogrevalne vode■ Za ogrevanje nadaljnjih porabnikov

Sestava

Sestavni deli solarnega regulacijskega modula:■ Elektronika■ Priključne sponke za:

– 4 senzorje– črpalka solarnega krogotoka– KM BUS– Omrežni priključek (omrežno stikalo lokalno)

■ PWM izhod za krmiljenje črpalke solarnega krogotoka■ 1 rele za vklop črpalke ali ventila

Senzor temperature kolektorjaZa priključitev v pripravi

Lokalni podaljšek priključnega vodnika:■ Dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2 ,

baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 2,5 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 20 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– obratovanje −20 do +200 °C– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Senzor temperature ogrevalnikaZa priključitev v pripraviLokalni podaljšek priključnega vodnika:■ dvožilni vodnik, maks. dolžina 60 m pri prečnem prerezu 1,5 mm2,

baker■ Vodnika se ne sme položiti skupaj z 230/400 V vodniki

Dolžina vodnika 3,75 mVrsta zaščite IP 32 po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjo

Tip senzorja Viessmann NTC 10 kΩ pri25 °C

Dopustna temperatura okolice– obratovanje 0 do +90 °C– skladiščenje in transport −20 do +70 °C

Pri sistemih z Viessmann ogrevalniki sanitarne vode se senzor tem-perature ogrevalnika vgradi v uvojni kotnik (dobavni obseg ali priborposameznega ogrevalnika sanitarne vode) v povratku ogrevalnevode.

Tehnični podatki

58180

140

Nazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 2 AOdvzem moči 1,5 WRazred zaščite IVrsta zaščite IP 20 po EN 60529 se mora zago-

toviti z montažo/vgradnjoNačin delovanja Tip 1B po EN 60730-1Dopustna temperatura okolice – obratovanje 0 do +40 °C, uporaba v bivalnih

prostorih in kotlovnicah (normalnipogoji okolice)

– skladiščenje in transport −20 do +65 °CNazivna obremenljivost relejnihizhodov

– Polprevodniški rele 1 1 (1) A, 230 V~– Rele 2 1 (1) A, 230 V~– Skupno Maks. 2 A

14.9 Razširitve funkcij

Razširitev AM1

Naroč.št. 7452 092Razširitev funkcij v ohišju, za montažo na steno.

Z razširitvijo je možno realizirati sledeče funkcije:■ Hlajenje preko vmesnega hranilnika hladilne vode■ ali

Zbirno sporočilo motnje■ Odvajanje toplote vmesnega ogrevalnika hladilne vode.

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

136 VIESMANN VITOCAL

14

5839

437

SI

Page 137: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

58180

140

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 Hz

Nazivni tok 4 AOdvzem moči 4 WNazivna obremenljivost relejnih izho-dov

Po 2(1) A, 250 V~, skupajmaks. 4 A~

Razred zaščite IVrsta zaščite IP 20 D po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjoDopustna temperatura okolice – obratovanje 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih inkotlovnicah (normalni pogojiokolice)

– skladiščenje in transport –20 do +65 °C

Razširitev EA1

Naroč.št. 7452 091Razširitev funkcij v ohišju, za montažo na steno.Preko vhodov in izhodov je možno realizirati do 5 funkcij.

1 analogni vhod (0 do 10 V):■ Podajanje željene vrednosti temperature vtoka sekundarnega kro-

gotoka.

3 digitalni vhodi:■ Eksterni preklop načina obratovanja.■ Eksterna zahteva in zapora.■ Eksterna zahteva minimalne temperature ogrevalne vode.

1 preklopni izhod:■ Krmiljenje ogrevanja plavalnega bazena.

58180

140

Tehnični podatkiNazivna napetost 230 V~Nazivna frekvenca 50 HzNazivni tok 2 AOdvzem moči 4 WNazivna obremenljivost relejnega iz-hoda

2(1) A, 250 V~

Razred zaščite IVrsta zaščite IP 20 D po EN 60529 se mora

zagotoviti z montažo/vgradnjoDopustna temperatura okolice – obratovanje 0 do +40 °C

uporaba v bivalnih prostorih inkotlovnicah (normalni pogojiokolice)

– skladiščenje in transport –20 do +65 °C

Dodaten pribor regulacije Vitotronic 200, tip WO1C (nadaljevanje)

VITOCAL VIESMANN 137

5839

437

SI

14

Page 138: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

AAkumulacijsko ogrevalni sistem.................................................58, 99

BBesedila za pomoč.................................................................105, 110Betonski temelj...............................................................80, 81, 83, 86Bivalentni način obratovanja............................................................95Blokirna zaščita črpalk...................................................................106Blokirna zaščita črpalke.................................................................110

CCevna prevodnica skozi talno ploščo...............................................87Cirkulacijska črpalka sanitarne vode..........................................74, 89

ČČasovni program....................................................................105, 110Črpalka ogrevalnega krogotoka.................................................55, 89Črpalka sekundarnega krogotoka..............................................55, 89

DDelovno sredstvo...................................................8, 9, 19, 28, 29, 30Diagrami moči– obtočna črpalka...........................................................16, 35, 37, 39– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................13– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B...........................................21, 23– Vitocal 300-A, tip AWO-M-AC 301.A............................................14– Vitocal 350-A...............................................................33, 34, 36, 38Diagram moči– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................13– Vitocal 300-A, tip AWCI-M-AC 301.A............................................14Diagram padca tlaka– pretočni grelnik ogrevalne vode..............................................52, 53– Vitocal 300-A, tip AWHO 351.A10................................................36– Vitocal 300-A, tip AWHO 351.A14................................................38– Vitocal 300-A, tip AWHO 351.A20................................................40– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................16– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................25Dimenzija– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................12Dimenzije...............................................................8, 9, 19, 28, 29, 30– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................11– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................20– Vitocal 350-A...........................................................................31, 32Dimenzioniranje ploščnega prenosnika toplote..............................100Dimenzioniranje toplotne črpalke.....................................................94Dimenzioniranje vmesnega hranilnika ogrevalne vode....................97Dobavno stanje– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A..................................................7– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................17– Vitocal 350-A.................................................................................26– Vitosolic 100...............................................................................127– Vitosolic 200...............................................................................129Dodatek za ogrevanje sanitarne vode..............................................95Dodatek za reducirano obratovanje.................................................95Dodatna funkcija....................................................................106, 110Dop. obratovalni tlak....................................................8, 9, 28, 29, 30Dopolnilna voda...............................................................................98Dvopotni motorni kroglični ventil......................................................45

EEC ventilator.....................................................................................17ED....................................................................................................87ED zapora..................................................................................93, 94ED zaporni čas.................................................................................94Eksterna razširitev H1....................................................................129Eksterna zahteva...................................................................106, 110Eksterni priključki...................................................................106, 110Eksterni proizvajalec toplote............................................................96Električne tarife................................................................................93Električni grelni vstavek..................................................56, 57, 58, 99Električni grelni vstavek EHE.....................................................45, 58Električni odvzem moči..............................8, 9, 13, 19, 22, 24, 28, 29Električni povezovalni vodniki..................81, 82, 83, 86, 87, 124, 129Električni predgrelni register.............................................................47Električni priključki......................................................................74, 88Električni števec...................................................................74, 88, 89Električni vodniki..............................................................................85Elektronski ekspanzijski ventil......................................................6, 26Emisije zvoka.............................................................................76, 92ENEV.....................................................................................107, 111

FFiltri za prezračevalno pripravo........................................................47Funkcija zaščite pred zamrznitvijo.........................................107, 112

GGibka cev za kondenzat.................................................................8, 9

HHidravlična ločnica.....................................................................77, 92Hidravlične karakteristike– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................15– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................16– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10..................................................35– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14..................................................37– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20..................................................39– Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A10................................................36– Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A14................................................38– Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A20................................................40Hidravlične krivulje– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................25Hidravlični pogoji........................................................................77, 92Hidravlični povezovalni vodi.............................................................86Hidravlični priključki....................................................................17, 83Hidravlični priključni komplet........................44, 54, 81, 82, 83, 86, 87Hidravlični vodi...........................................................................85, 86Hladilna krivulja......................................................................105, 110– nagib...................................................................................107, 112– nivo.....................................................................................107, 112Hladilna meja.........................................................................106, 110Hladilna moč..................................................................................102Hladilna moč za talno ogrevanje....................................................103Hladilni krogotok.............................................................................102Hladilno obratovanje......................................................................102– vodeno po prostorski temperaturi...............................................102– vremensko vodeno......................................................................102Hlajenje s talnim ogrevanjem.........................................................102Hlajenje z ventilatorskimi konvektorji.............................................103

Seznam ključnih besed

138 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Page 139: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

IInformacije o proizvodu– ogrevalniki sanitarne vode............................................................41– pribor.............................................................................................44– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A............................................6, 17– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.............................................6, 17– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A......................................................26– Vitocal 350-A, tip AWHO 351.A....................................................26Instalacijski pribor.............................................................................44Inverter.............................................................................................17Izbira ogrevalnika sanitarne vode....................................................99Izpad toka.........................................................................................86Izračun padca tlaka..........................................................................66

KKM-BUS razdelilnik........................................................................119Koeficient učinkovitosti (COP)..............8, 9, 13, 19, 22, 24, 28, 29, 33Kombinirana stenska prevodnica...............................................44, 49– podaljšava.....................................................................................50Komplet solarnega prenosnika toplote.......................................45, 57Komplet stenskih prevodnic.......................................................44, 48Komponente brezžičnega prenosa podatkov– brezžični senzor zunanje temperature........................................133– brezžično daljinsko upravljanje...................................117, 131, 132– komunikacijska baza...........................................................125, 133– ojačevalnik signala......................................................................118Kompresijski tesnilni trak..................................................................72Kompresor..............................................................................6, 17, 26Kompresor Digital Scroll.....................................................................6Kompresor EVI Compliant Scroll......................................................26Komunikacijski LON modul............................................................123– za krmiljenje kaskade..................................................................123Kondenzat......................................................................................103Kondenzator...........................................................................6, 17, 26Krmilni modul za pretočni grelnik ogrevalne vode............................89Krmilni tokokrog.............................................................................8, 9Krmilni vodnik...................................................................86, 124, 129Krogotok hladilnega sredstva.......................................8, 9, 28, 29, 30

LLetno delovno število.......................................................................97Ločen hladilni krogotok..................................................................102Lok zračnega kanala........................................................................44LON................................................................................................123

MMaks. dolžina vodnika......................................................................86Maks. dop. padec tlaka......................................................8, 9, 28, 29Maks. količina zraka...........................................................8, 9, 28, 29Maks. moč ventilatorja.......................................................8, 9, 28, 29Maks. nazivni tok..........................................................8, 9, 28, 29, 30Maks. temperatura vtoka..............................................8, 9, 28, 29, 30Maks. vstopna temperatura zraka......................................8, 9, 28, 29Mala razdelilna skupina....................................................................53Mali razdelilnik..................................................................................44Meje možnosti uporabe– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................13– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................13– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................21– Vitocal 350-A.................................................................................33Mere pri kotni postavitvi– Vitocal 300-A/350-A................................................................67, 68Mere pri postavitvi ob steno– Vitocal 300-A/350-A................................................................70, 71Min. volumski pretok....................................................8, 9, 28, 29, 30Min. vstopna temperatura zraka.........................................8, 9, 28, 29Minimalna višina prostora..........................................................68, 69Minimalni odmiki...............................................................................78Minimalni volumen ogrevalne naprave.......................................77, 93Minimalni volumen prostora.............................................................65Minimalni volumski pretok..............................................19, 77, 92, 93Monoenergetski način obratovanja..................................................95Monovalentno obratovanje...............................................................94Montažno mesto regulacije toplotne črpalke....................................94Motnja....................................................................................105, 110Motorni kroglični ventil......................................................................59

NNačin obratovanja..................................................................106, 110– bivalentni.......................................................................................95– monoenergetski............................................................................95– monovalentno...............................................................................94Nadzornik zaščite pred zamrznitvijo.................................................46Naležni regulator temperature........................................................121Naležni senzor temperature...............................................46, 61, 134Namenska uporaba........................................................................104Napotki za postavitev.......................................................................78Napotki za postavitev na prostem....................................................78Nastajanje hrupa........................................................................75, 90Nastavitve..............................................................................105, 110Navigacija...............................................................................105, 110Navodila za postavitev.....................................................................63Navodila za postavitev v zgradbi......................................................63Navodila za projektiranje– postavitev na prostem...................................................................78– postavitev v zgradbi......................................................................63– splošno..........................................................................................93Nazivna hladilna moč...............................................................8, 9, 19Nazivna napetost...................................................8, 9, 19, 28, 29, 30Nazivna toplotna moč...................................................8, 9, 19, 28, 29Nazivni tok........................................................................................19Nizkonapetostni vodnik....................................................86, 124, 129Normirano ogrevalno breme zgradbe..............................................94

Seznam ključnih besed

VITOCAL VIESMANN 139

5839

437

SI

Page 140: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

OObratovalni program..............................................................105, 110Obratovalni tlak................................................................................19Obtočna črpalka sekundarnega krogotoka......................................55Obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika..........................55, 58, 89Obvod...............................................................................................47Odmiki od sten pri kotni postavitvi– Vitocal 300-A/350-A................................................................67, 69Odmiki od sten pri postavitvi ob steno– Vitocal 300-A/350-A................................................................70, 72Odpadni zrak....................................................................................47Odtočna gibka cev kondenzata........................................................20Odtok kondenzata............................12, 31, 32, 65, 81, 82, 83, 84, 86– s ponikanjem.................................................................................84– zaščita pred zamrznitvijo...............................................................85Odvod kondenzata– preko kanalizacije.........................................................................84Odvodni zrak....................................................................................47Ogrevalna krivulja..................................................................105, 110– nagib...................................................................................107, 112– nivo.....................................................................................107, 112Ogrevalna meja......................................................................106, 110Ogrevalna moč...............................................................13, 22, 24, 94Ogrevalnik sanitarne vode...............................................................99Ogrevalni vstavek.......................................................................45, 58Ogrevalno breme.............................................................................94Ogrevanje sanitarne vode........................................................99, 104Omejitev temperature.............................................................106, 110Omrežni dovod...........................................................................75, 89Omrežni priključek................................................................75, 87, 89Omrežni priključni vodnik.........................................74, 83, 86, 87, 89Omrežni priključni vodnik za pretočni grelnik ogrevalne vode.........74Opis delovanja ED zapore...............................................................94Opozorilo................................................................................105, 110Optimiranje obratovalnega časa......................................................97Optimiranje pretoka..........................................................................17Oskrba z električno energijo.............................................................93

PPadec tlaka– ploščni prenosnik toplote za akumulacijsko ogrevalni sistem.....100– vremenska zaščitna rešetka.........................................................50– zračni kanal...................................................................................49– zvočno izolativno prekritje.............................................................51Party obratovanje...................................................................105, 110Pihanje v zgradbo............................................................................79Ploščni prenosnik toplote...........................................................45, 59Počitniški program..................................................................105, 110Podaljšava kombinirane stenske prevodnice...................................50Podatki o moči, hlajenje.........................................8, 9, 14, 15, 23, 25Podatki o moči, ogrevanje..8, 9, 14, 15, 22, 24, 28, 29, 34, 35, 37, 39Podetje za oskrbo z električno energijo...........................................87Polaganje električnih vodnikov.........................................................85Polaganje hidravličnih vodov............................................................85Poletni obvod...................................................................................47Polnilna in praznilna priprava.....................................................86, 88Polnilna količina...............................................................................19Polnilna voda....................................................................................98Po prostorski temperaturi vodeno hladilno obratovanje.................102Postavitev.........................................................................................80– ob meji zemljišča...........................................................................79– ob pešpoteh ali terasah.................................................................78– ob zgradbo....................................................................................80Postavitev na prostem– napotki za postavitev....................................................................78– navodila za projektiranje...............................................................78– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A...................................................7Postavitev v zgradbi– navodila za postavitev...................................................................63– navodila za projektiranje...............................................................63Postopek prijave (podatki)................................................................93Potopni regulator temperature.......................................................121Potreba po sanitarni vodi.................................................................95Potreba po topli vodi..................................................................95, 99Potreben pribor– Vitocal 300-A.............................................................................7, 18– Vitocal 350-A.................................................................................27Povezovalni vodniki................................................................124, 129Povratek ogrevalne vode.................................................................20Povratek sekundarnega krogotoka..................................................12Površina prenosnika toplote.............................................................99Praznilna priprava......................................................................86, 88praznilna prirava...............................................................................86Preboji stene..............................................................................70, 71Preboji sten pri kotni postavitvi– Vitocal 300-A/350-A................................................................67, 68Preboji sten pri postavitvi ob steno– Vitocal 300-A/350-A................................................................70, 71Predgrelni register............................................................................47Predimenzioniranje..........................................................................94Prednosti– Vitocal 300-A...................................................................................6– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................17– Vitocal 350-A.................................................................................26Pregled– instalacijski pribor..........................................................................44– pribor regulacije..........................................................................115Pregled tipov– Vitocal 300-A...................................................................................7– Vitocal 350-A.................................................................................27Pregrada........................................................................70, 71, 72, 73Preklopni ventil.................................................................................56Preklopni ventil hlajenje...................................................................60Prekritja za zaščito pred hrupom......................................................75Prekritje prirobnice...........................................................................58Prekrivna rešetka za zračni kanal..............................................44, 51Prelivni ventil..............................................................................77, 92Prenosnik toplote.............................................................................59Prenosnik toplote, vbrizgavanje pare EVI........................................26

Seznam ključnih besed

140 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Page 141: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

Preostala črpalna višina.............................................................53, 56– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................15– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A10..................................................35– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A14..................................................37– Vitocal 350-A, tip AWHI 351.A20..................................................39Pretočni grelnik ogrevalne vode...................44, 51, 52, 53, 89, 96, 99– krmilni modul...........................................................................52, 53Pretočni hrup....................................................................................76Preusmerni element.........................................................................74Prezračevalna priprava....................................................................47– tehnični podatki.............................................................................47Prezračevalna priprava za stanovanje.............................................47Prezračevanje..................................................................................47Pribor regulacije.............................................................................115Pribor za hlajenje.............................................................................60Pribor za ogrevanje sanitarne vode.....................................56, 57, 58Pribor za primarni krogotok..............................................................48Pribor za sekundarni krogotok.........................................................51Prigradno stikalo............................................................................103Prigradno stikalo za vlažnost.....................................................46, 60Prikaz besedila.......................................................................105, 110Prikaz zamenjave filtrov...................................................................47Priključki.................................................................8, 9, 19, 28, 29, 30– električni........................................................................................85– hidravlični......................................................................................85Priključni komplet.......................................................................87, 88Priključni komplet za zrak.................................................................48Priključni nastavek naprave.....................................68, 69, 70, 72, 74Prilagoditev moči hlajenja..............................................................102Prilagoditev moči ventilatorskih konvektorjev.................................103Primeri naprave za ogrevanje sanitarne vode................................100Prirobnična odprtina.........................................................................58Prostorska temperatura..........................................................105, 110

RRadiatorji..........................................................................................97Raven zvočnega tlaka– pri postavitvi na prostem...............................................................90– pri postavitvi v zgradbi..................................................................75Razdalja polaganja za talno ogrevanje..........................................103Razdelitev toplote.............................................................................96Razmerje energijske učinkovitosti EER...................................8, 9, 19Razširitev AM1...............................................................................136Razširitev EA1................................................................................137Razširitev za mešalni ventil– integriran motor mešalnega ventila.............................................120– ločen motor mešalnega ventila...................................................121Razširitveni komplet mešalnega ventila– ločen motor mešalnega ventila...................................................121Razširitveni komplet za mešalni ventil– z integriranim motorjem mešalnega ventila................................120Razširjen meni.......................................................................105, 110Raztezna posoda.............................................................................86Regulacija........................................................................................94Regulacija moči..............................................................................8, 9Regulacija toplotne črpalke..............................................................86– funkcije................................................................................105, 110– jeziki....................................................................................106, 110– osnovni moduli....................................................................105, 110– sestava................................................................................105, 110– upravljalna enota.................................................................105, 110– vodniške plošče..................................................................105, 110Regulacija volumskega pretoka.......................................................47Regulator temperature– naležni regulator temperature.....................................................121– potopni regulator temperature.....................................................121Rekuperacija toplote........................................................................47Reverzibilno hladilno obratovanje..................................................102

SSekundarna črpalka.........................................................................75Senzor prostorske temperature................................................46, 134Senzor prostorske temperature za hladilni krogotok..........60, 61, 125Senzor prostorske temperature za hlajenje...................................102Senzor temperature– brezžični senzor zunanje temperature........................................133– naležni senzor temperature..................................................61, 134– senzor prostorske temperature...................................................134– senzor zunanje temperature.......................................................113– zunanja temperatura...................................................................108Senzor temperature ogrevalnika................................................74, 89Senzor temperature vmesnega hranilnika.......................................75Senzor zunanje temperature......................................74, 89, 108, 113Sestava vode...................................................................................98Shema ožičenja..........................................................................74, 88Sistem diagnoze.....................................................................106, 110Skupna raven moči zvoka....................................................10, 30, 31Skupna raven zvočne moči..............................................................19Skupna teža...........................................................8, 9, 19, 28, 29, 30Solarna podpora.............................................................................102Solarna podpora ogrevanja............................................................104Solarne regulacije..................................................................104, 127Solarni regulacijski modul......................................................104, 135– tehnični podatki...........................................................................136Solarni sistem.................................................................................104Solarno ogrevanje bazenske vode.................................................104Solarno ogrevanje sanitarne vode.................................................104Speljava skozi zid.......................................................................87, 88Stanovanjska prezračevalna priprava..............................................47Stenska prevodnica................................44, 49, 66, 67, 69, 70, 74, 86Stenska uvodnica.............................................................................87Stikalna ura............................................................................107, 112Stopnja rekuperacije toplote.............................................................47Sušenje estriha......................................................................106, 110Svarilo....................................................................................105, 110Svetlobni jašek.....................................................................66, 73, 74

ŠŠtevec energije..............................................................................129

TTalna kanalizacijska cev..................................................................87Talno ogrevanje.......................................................................97, 102Tehnična določila za priključitev.................................................74, 88Tehnični podatki– prezračevalna priprava.................................................................47– solarni regulacijski modul....................................................135, 136– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A..................................................8– Vitocal 300-A, tip AWCI-M-AC 301.A..............................................9– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A...................................................8– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.B.................................................19– Vitocal 300-A, tip AWO-M-AC 301.A..............................................9– Vitocal 350-A.................................................................................28– Vitosolic 100................................................................................127– Vitosolic 200................................................................................128Tehnični podatki hrupnost– Vitocal 300-A, tip AWCI-AC 301.A................................................10– Vitocal 300-A, tip AWO-AC 301.A.................................................10Tehnični podatki o zvoku– Vitocal 350-A.................................................................................30Temelj..................................................................................80, 81, 83Temperatura sanitarne vode..................................................105, 110Temperatura vtoka.....................................19, 96, 105, 106, 110, 111Temperatura vtoka sekundarni krogotok14, 15, 22, 24, 34, 35, 37, 39Temperature vtoka ogrevalne vode...............................13, 22, 24, 96Točka bivalentnosti..........................................................................96Tokovna anoda..............................................................45, 57, 58, 59Toplotna črpalka, dimenzioniranje...................................................94Tripotni preklopni ventil........................................................44, 46, 56

Seznam ključnih besed

VITOCAL VIESMANN 141

5839

437

SI

Page 142: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

UUparjalnik...............................................................................6, 17, 26Upor pretoka kondenzator............................................8, 9, 28, 29, 30Uvodnica v hišo................................................................................87

VVarčno obratovanje................................................................105, 110Varnostna skupina.....................................................................45, 86Varovalka...............................................................8, 9, 19, 28, 29, 30Ventilator......................................................................................6, 26Ventilatorski konvektorji.....................................................46, 61, 103Vetrne obremenitve..........................................................................83Visoko učinkovita obtočna črpalka sekundarnega krogotoka....44, 55Vitocom– 100, tip GSM...............................................................................123– 100, tip LAN1..............................................................................122Vitosolic 100– Dobavno stanje...........................................................................127– Tehnični podatki..........................................................................127Vitosolic 200– dobavno stanje............................................................................129– tehnični podatki...........................................................................128– Tehnični podatki..........................................................................128Vitotrol– 200A............................................................................................117– 200 RF........................................................................................117– 300 B...........................................................................................130– 300 RF B s stenskim nosilcem....................................................132– 300 RF B z namiznim stojalom...................................................131Vitovent 300-F............................................................................44, 47Vmesni hranilnik ogrevalne vode.........................................77, 92, 97Vodenje zraka..................................................................................66Vodenje zraka po plašču..................................................................17Vodniška prevodnica........................................................................87Vodniški skoznjik..............................................................................86Vodniški skoznjiki.............................................................................20Vremenska zaščitna rešetka....................................44, 50, 73, 75, 76Vremensko vodena regulacija– funkcija zaščite pred zamrznitvijo.......................................107, 112– obratovalni programi...........................................................107, 112Vremensko vodeno hladilno obratovanje.......................................102Vremensko vodeno reguliranje..............................................106, 111Vrsta zaščite.......................................................................8, 9, 29, 30Vstopna temperatura zraka..............14, 15, 19, 22, 24, 34, 35, 37, 39Vtok ogrevalne vode........................................................................20Vtok sekundarnega krogotoka.........................................................12

ZZagonski tok...........................................................8, 9, 19, 28, 29, 30Zahteve glede električne instalacije...........................................74, 88Zahteve glede postavitve.................................................................65Zaporni čas................................................................................93, 94Zaščita naprave pred zamrznitvijo.................................................110Zaščita pred zamrznitvijo...................................................60, 86, 106– odtok kondenzata..........................................................................85Znak kakovosti EHPA................................................................10, 20Zračni filter za ventilatorski konvektor..............................................46Zračni kanal................................................................................49, 66– lok 90°...........................................................................................48– raven.............................................................................................49Zunanji zrak......................................................................................47Zvočno izolativno prekritje....................................................26, 44, 50Zvočno odbojno................................................................................76Zvočno vpojno..................................................................................76Zvok...........................................................................................66, 92Zvok v telesu....................................................................................92

Seznam ključnih besed

142 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Page 143: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

VITOCAL VIESMANN 143

5839

437

SI

Page 144: VIESMANN VITOCAL - viessmann.si · VITOCAL 300-A Tip AWCI-AC 301.A in AWO-AC 301.A Temperatura vtoka do 60 °C Območje toplotne moči modulirano 3 do 9 kW Reverzibilna izvedba za

144 VIESMANN VITOCAL

5839

437

SI

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb!

Viessmann d.o.o.Cesta XIV. divizije 116a2000 Maribortelefon: 02 / 480 55 50telefaks: 02 / 480 55 60www.viessmann.com