Veronika Vítková Bakalářská práce

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Veronika Vítková Bakalářská práce

 • Dm pro d a mladistv Radebeul, Nmecko

  Bakalsk projekt Atelier estkovVeronika Vtkov FA VUT 2012/13

 • OBSAH BAKALSK PRCE A TEXTOV A DOKLADOV ST A1 PROHLEN BAKALE A2 PRVODN LIST A3 PRVODN ZPRVA B ARCHITEKTONIVK A STAVEBN TECHNICK EEN B1 SOUHRNN TECHNICK ZPRVA

  B.1.1 el objektu B.1.2 Dopravn een B.1.3 Architektonick a urbanistick een B.1.4 Dispozin een B.1.5 Konstrukn een B.1.6 Tepeln technick vlastnosti konstrukce B.1.7 Vliv stavby a jejho uvn na ivotn prosted B.1.8 Statick st B.1.9 st TZB B.1.10 st realizace staveb B.1.11 Interir

  B2 PLOHY B.2.1 Tabulka oken B.2.2 Tabulka dve B.2.3 Tabulka truhlskch vrobk B.2.4 Tabulka klempskch a zmenickch prvk B.2.5 Vkresov st

  B.01 Situace B.02 Pdorys 1.NP B.03 Pdorys 2.NP B.04 Vkres zklad B.05 Vkres stechy B.06 ez A-A B.07 ez B-B B.08 ez C-C B.09 Fasdy B.10 Detail 1 nadpra posuvnho okna B.11 Detail 2 prh posuvnho okna B.12 Detaily 4 a 5 atika, okap B.13 Detail 3 sokl B.14 Detaily 6 a 7 uloen devn schodnice B.15 Skladby podlah 1.NP B.16 Skladby podlah 2.NP B.17 Skladby fasd B.18 Skladba stechy nad 2.NP B.19 Skladba stechy nad 1.NP B.20 Skladba terasy B.21 Skladby konstrukc pod ternem

  C KONSTRUKN EEN C 1 TECHNICK ZPRVA

  C.1.1 Popis navren konstrukce stavby C.1.2 Vstupn podmnky

  C2 POUIT LITERATURA C3 STATICK VPOTY

  C.3.1 Posouzen nosnosti navren stropn konstrukce C.3.2 Nvrh a posouzen ocelovho prvlaku C.3.3 Nvrh a posouzen zdnho sloupu C.3.4 Nvrh a posouzen prutu devnho vaznku

  C4 PLOHY C.01 Skladba stropu nad 1.NP C.02 Vkres devnho schodit, detail napojen schodnice na podestov nosnk

  D PORN BEZPENOSTN EEN D1 PODKLADY PRO ZPRACOVN D2 POPIS OBJEKTU D3 NVRH PORN BEZPENOSTNHO EEN

  D.3.1 Konstrukce D.3.2 Porn seky D.3.3 Porn odolnost konstrukc D.3.4 nikov cesty D.3.5 Odstupov vzdlenosti a porn nebezpen prostor D.3.6 Zazen pro protiporn zsah

  D4 PLOHY D.01 Situace D.02 Pdorys 1.NP a 2.NP

  E TECHNICK ZAZEN BUDOV E1 TECHNICK ZPRVA

  E.1.1 Popis objektu E.1.2 Vytpn E.1.3 Plynovod E.1.4 Vtrn E.1.5 Vodovod E.1.6 Kanalizace E.1.7 Elektrorozvody E.1.8 Domovn odpad

  E2 VPOTOV ST E.2.1 Vytpn E.2.2 Plynovod E.2.3 Vtrn E.2.4 Vodovod E.2.5 Kanalizace

  E3 PLOHY E.01 Situace E.02 Pdorys 1.NP a 2.NP

 • F REALIZACE STAVBY F1 TEXTOV ST

  F.1.1 Informace o rozsahu a stavu stavenit a jeho pedpokldan pravy F.1.2 Nvrh postupu vstavby F.1.3 Nvrh zdvihacch prostedk, nvrh vrobnch, montnch a skladovacch ploch F.1.4 Ochrana ivotnho prosted bhem vstavby F.1.5 Pln bezpenosti a ochrany zdrav pi prci na staveniti

  F2 PLOHY F.01 Situace F.02 Situace stavenitnho provozu

  G INTERIR G1 TEXTOV ST G2 PLOHY

  G.01 Pohled G.02 Pdorys G.03 ez 1-1, detail napojen schodnice na podestov nosnk G.04 ez 2-2, 3-3, detai napojen schodnice na konstrukci podlahy, detail zbradl

 • ST A

  Textov a dokladov st

 • A1 PRVODN ZPRVA A.1.1 Identifikan daje Nzev stavby: Dm pro dti a mladistv Msto stavby: Eduard-Bilz-Strae, Radebeul, Nmecko Druh stavby: rodinn dm Stupe zpracovn: dokumentace pro stavebn povolen el projektu: bakalsk prce Vedouc prce: doc.Ing. arch. Irena estkov Vypracovala: Veronika Vtkov Datum: Kvten 2013 A.1.2. Zkladn charakteristika stavby a jej uit Zadnm je navrhnout objekt, kter bude slouit dtem a mladistvm s mentlnm i kombinovanm postienm, jako alternativn bydlen v ppadech, kdy domc pe o takto postien dt nen z rznch dvod mon. Hlavn snahou projektu je poskytnout dtem takov zzem, jak by mly v normln rodin. eenm objektem je dvoupodlan novostavba. Jedn se o dvojdomek tvoen dvma shodnmi byty a spolenm technickm zzemm. V kadm byt me bydlet est dt nebo mladistvch a s nimi jejich oetovatel. V pzem bytu, kter je eeno jako bezbarirov, se nachz centrln obvac mstnost spojen s kuchyn, dv jednolkov dtsk lonice, bezbarirov koupelna a technick mstnosti. Patro domu je vyhrazeno zbvajcm lonicm. Nachz se zde dva jednolkov a jeden dvoulkov dtsk pokoj, koupelna a pokoj pro asistenta s vlastnm hygienickm zzemm. Pohled z druhho patra do spodn obytn mstnosti je umonn otevenou galeri. Konstrukn systm je tvoen pevn prvky systmu Porotherm. Obvodov stny jsou z keramickch tvrnic Porotherm 30 Profi na maltu pro tenk spry. Vnitn nosn stny jsou z tvrnic 25 AKU SYM. Pky jsou dimenzovny dle akustickch poadavk. Strop nad 1.NP je tvoen keramobetonovmi nosnky Pot a keramickmi vlokami Miako. Nosn systm stechy je z devnch phradovch vaznk, sklon sten roviny je 3,5 %. Sten pl je navren jako provtrvan extenzivn zelen stecha. A.1.3 Kapacita stavby Poet stlch obyvatel: 14 Plocha pozemku: 12 800 m2 Zastavn plocha: 1005 m2 Uitn plocha:1177 m2 Obestavn prostor: 3915 m3

  A.1.4 Poadavky na demolici Demolice nen v tomto projektu eena . A.1.5 daje o zem a stavebnm pozemku Stavebn parcela se nachz v obci Radebeul nedaleko Dran v Nmecku. Pozemek je svait severojinm smrem a v souasn dob slou jako vinice. Nadmosk vka na spodn hranici pozemku je 170 m.n.m., horn hranice je 190 m.n.m. (systm Bpv). Na pozemku jsou navreny celkem ti domy. Dva dvojdomky a jeden samostatn (pedmtem tto bakalsk prce je jeden dvojdomek). Domy budou sten zaputny do ternu. V mst veden obslunch komunikac bude tern odkopn a zajitn oprnmi zdmi. A.1.6 daje o napojovacch bodech technickch st Na pozemku bude vybudovno veden inenrskch st v nvaznosti na ulici Eduard-Bilz-Strae, kter vede podl vchodn strany pozemku. Pod vozovkou ulice jsou vedeny vechny potebn inenrsk st, veden nzkho napt, nzkotlak plynovod, vodovodn potrub a jednotn kanalizan stoka. Elektrick ppojn sk a HUP budou umstny v nice na fasd objektu. Hlavn uzvr vody bude umstn v technick mstnosti domu. A.1.7 Vchoz podklady - Architektonick studie pro bakalskou prci (ATZBP, ZS 2012/2013, FA VUT) - vyhlka . 268/2009 Sb. o technickch poadavcch na stavby - vyhlka . 398/2009 Sb. o obecnch technickch poadavcch zabezpeujc bezbarirov uvn staveb - SN 73 0802 Porn bezpenost staveb - Nevrobn objekty - SN 01 3483 -SN 01 3481 - SN 01 3420 - Zakldn staveb - V. Macekov, M. Vlek - Kutnar - ploch stechy, Skladby, detaily - Kolektiv autor - Podklady z prezentac cvien a pednek TZB, PAM, PS I - IV, NK I- III - Budovy bez Barir - Irena estkov, Ondej Lupa - webov strnky jednotlivch vrobc: http://www.optigreen.cz/ http://www.wienerberger.cz/ http://www.cecolegno.com http.//www.rockwool.cz/ http://www.liebherr.cz http://www.schueco.com/

 • ST B

  Architektonick a stavebn technick een

  Vedouc ateliru: doc. Ing. arch. Irena estkov Konzultant: Ing. Bedika Vakov. Vypracovala: Veronika Vtkov

  OBSAH

  B1 SOUHRNN TECHNICK ZPRVA B.1.1 el objektu B.1.2 Dopravn een B.1.3 Architektonick a urbanistick een B.1.4 Dispozin een B.1.5 Konstrukn een B.1.6 Tepeln technick vlastnosti konstrukce B.1.7 Vliv stavby a jejho uvn na ivotn prosted B.1.8 Statick st B.1.9 st TZB B.1.10 st realizace staveb B.1.11 Interir

  B2 PLOHY B.2.1 Tabulka oken B.2.2 Tabulka dve B.2.3 Tabulka truhlskch vrobk B.2.4 Tabulka klempskch a zmenickch prvk B.2.5 Vkresov st

 • Seznam vkres B.01 Situace B.02 Pdorys 1.NP B.03 Pdorys 2.NP B.04 Vkres zklad B.05 Vkres stechy B.06 ez A-A B.07 ez B-B B.08 ez C-C B.09 Fasdy B.10 Detail 1 nadpra posuvnho okna B.11 Detail 2 prh posuvnho okna B.12 Detaily 4 a 5 atika, okap B.13 Detail 3 sokl B.14 Detaily 6 a 7 uloen devn schodnice B.15 Skladby podlah 1.NP B.16 Skladby podlah 2.NP B.17 Skladby fasd B.18 Skladba stechy nad 2.NP B.19 Skladba stechy nad 1.NP B.20 Skladba terasy B.21 Skladby konstrukc pod ternem

 • B1 SOUHRNN TECHNICK ZPRVA

  B.1.1 el objektu Objekt slou jako chrnn bydlen pro dti a mladistv s postienm. Jedn se o dvojdomek se dvma byty, piem kad je navren pro est dt nebo mladistvch a jejich asistenta. Pzem domu je eeno jako bezbarirov. B.1.2 Dopravn een Pozemek je pstupn ze dvou stran. Na vchodn stran z ulice Eduard-Bilz-Strae a na stran zpadn, ze soukrom cesty spojujc Weinbergstrae a Hohlweg. Na pozemku budou vybudovny nov obslun komunikace ky 3,5 metru spojujc ob tyto cesty. Doprava v klidu je eena rozenm komunikace ped domem, kde je dostaten prostor i pro pohyb handicapovanch. Koncept vak nepot s trvalm parkovnm u objektu. K tomuto elu bude slouit podzemn parkovit umstn v plnovan budov v doln sti pozemku. B.1.3 Architektonick a urbanistick een Stavebn pozemek se nachz v nmeck obci Radebeul nedaleko Dran. Parcela v souasn dob slou jako vinice, kter jsou pro oblast Radebeulu typick. Tern se svauje jinm smrem. Dky tomu je v horn sti pozemku, kam jsou situovny domky, krsn vhled na msto a orientace pozemku je pzniv i z hlediska oslunn obytnch prostor. Nvrh se sna maximln respektovat souasn stav pozemku a nenaruit ho nadmrnmi ternnmi pravami. Domy jsou na parcele uspodny podl lini vrstevnic. Plocha ped domy, kter slou jako terasa, voln navazuje na pjezdovou komunikaci. Minimln vkov rozdl zajiuje bezbarirov pstup do domu. Clem projektu je zachovat co nejvt monou st pozemku jako vinici, kter vytvo v okol navrhovanho domu dostaten soukrom prostor, kter si el stavby d. B.1.4 Dispozin een Budova je tvoena dvma dvoupodlanmi byty, kter jsou dispozin toton. Byty jsou vi sob zrcadlov orientovan a propojen terasou. Spoleensk st bytu se nachz vdy nejble u centrln terasy, zatmco lonice jsou umstny dle v dispozici a v pate domu. Kad byt je uren pro est dt a jejich asistenta. Ve stedn sti domu, kter je jednopodlan se nachz vstupn prostory obou byt a spolen technick zzem. V pzem je dle umstna obvac mstnost propojen s kuchyn a dv jednolkov lonice. Obytn mstnosti jsou orientovny k jihu, zatmco v severn sti domu, kter je na vku jednoho patra zaputn do ternu, se nachzej technick mstnosti, atna a bezbarirov een koupelna. V pate, kter je ji cel nad ternem, se nachzej dal ti dtsk lonice, koupelna a pokoj as