Vejledning om regulering af luftforurening fra br¦ndefyring .Vejledning om regulering af luftforurening

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vejledning om regulering af luftforurening fra br¦ndefyring .Vejledning om regulering af...

Vejledning om regulering af luftforurening fra brndefyring

Side 1/80

VEJLEDNINGENS BAGGRUND OG FORML .................................................................................... 3

HELBREDSEFFEKTER OG LUFTFORURENING FRA BRNDEFYRING [HELBREDSEFFEKTER] ........................................ 4 KORT OM BRNDEOVNSBEKENDTGRELSENS BAGGRUND [BEKENDTGRELSENS BAGGRUND] ............................. 5 OVERBLIK OVER BRNDEOVNSBEKENDTGRELSEN [INTRODUKTION TIL REGLERNE] ........................................... 6 ANTAL FYRINGSANLG BRNDEOVNE OG BRNDEKEDLER [SKNNET ANTAL ANLG] ..................................... 7

MILJBESKYTTELSESLOVENS REGULERING AF LUFTFORURENING .................................................. 7

MILJGODKENDELSE OG STANDARDVILKR FOR BIOMASSEFYREDE KEDLER [MILJGODKENDELSE] ...................... 11 VSENTLIG FORURENING [VSENTLIG FORURENING] .............................................................................. 12 KOMMUNEN KAN MEDDELE PBUD OG FORBUD MOD LUFTFORURENING [PBUD OG FORBUD] ............................... 14 EMISSIONSGRNSEVRDIER OG VSENTLIG FORURENING [EMISSIONSGRNSEVRDIER] ...................................... 14 BAGATELGRNSE FOR KOMMUNERNES HNDHVELSE AF MILJBESKYTTELSESLOVEN [BAGATELGRNSE] ................ 15 KRITERIER TIL VURDERING AF VSENTLIG FORURENING FRA BRNDEFYRING [KRITERIER] ................................. 16 FYSISKE FORHOLD VED FYRINGSANLGGET OG AFTRKSSYSTEMET [ANLGGETS FYSISKE FORHOLD] ........................ 19 NR FYRINGSANLGGET ER PLACERET I BOLIGOMRDER [PLACERING I BOLIGOMRDE] .......................................... 20 FORURENINGENS KONKRETE ULEMPER [KONKRETE ULEMPER] ........................................................................... 21 PVIRKNING AF HELBRED OG INDDRAGELSE AF MLINGER I VURDERINGEN [PVIRKNING AF HELBRED] ...................... 22

TEKNISKE FORHOLD .................................................................................................................... 23

EMISSIONSGRNSER ....................................................................................................................... 23 SDAN ANVENDES REGLERNE OM EMISSIONSGRNSEVRDIER [GRNSEVRDIERNES ANVENDELSESOMRDE] ......... 24 FYRINGSANLG, DER ER UNDTAGET FRA EMISSIONSREGLERNE [UNDTAGNE ANLG] ............................................. 24 EMISSIONSGRNSEVRDIERNE [EMISSIONSGRNSEVRDIERNE] ...................................................................... 25 IKRAFTTRDEN OG OVERGANGSBESTEMMELSER FOR EMISSIONSGRNSEVRDIER [IKRAFTTRDEN OG OVERGANG] ... 26 PRVNINGSATTESTER ...................................................................................................................... 27 PRVNINGSATTESTERS INDHOLD OG FORM [INDHOLD OG FORM] ....................................................................... 28 FYRINGSPRINCIP OG TYPER AF BRNDSEL SKAL FASTSTTES [FYRINGSPRINCIP OG BRNDSEL] ................................. 28 SKORSTENSFEJEREN PTEGNER PRVNINGSATTESTEN [PTEGNING] ................................................................... 30 EJEREN OG PRODUCENTEN/IMPORTREN HAR PLIGT TIL AT OPBEVARE PRVNINGSATTESTEN [OPBEVARINGSPLIGT] .... 30 SRLIGT OM CENTRALVARMEKEDLER OG PRVNINGSATTESTER [CENTRALVARMEKEDLER] ...................................... 31 SRLIGT OM ANLG P MESSER/UDSTILLINGER OG TIL DEMONSTRATION [ANLG P MESSER OG UDSTILLINGER] ...... 31 AFTRKSSYSTEMER ......................................................................................................................... 32 BEKENDTGRELSENS REGLER OM AFTRKSSYSTEMER (SKORSTENE OG TILHRENDE RRSYSTEM) [BEKENDTGRELSENS REGLER] ................................................................................................................................................... 32 HVAD ER EN VSENTLIG NDRING AF SKORSTENEN (AFTRKSSYSTEMET)? [VSENTLIG NDRING] ......................... 33 HJDEKRAVENE I BRNDEOVNSBEKENDTGRELSEN [HJDEKRAV] ...................................................................... 34 SKORSTENE (AFTRKSSYSTEMER) REGULERES OGS AF MILJBESKYTTELSESLOVEN [FORHOLDET TIL MILJBESKYTTELSESLOVEN] ......................................................................................................................... 37 ANDRE BINDENDE REGLER OG FORSKRIFTER OM SKORSTENE [ANDRE REGLER OM AFTRKSSYSTEMER] ..................... 37 REGLER OM SKORSTENE I BYGNINGSREGLEMENTET [BYGNINGSREGLEMENTET] ..................................................... 38 SBI-ANVISNING NR. 189 OM AFTRKSSYSTEMER ............................................................................................ 38 ANMELDELSESORDNING FOR CENTRALVARMEKEDLER OVER 120 KW [ANMELDELSESORDNING] ......................... 39 KOMMUNEN KAN DISPENSERE FRA EJERENS PLIGT TIL AT ANMELDE EN NY CENTRALVARMEKEDEL [DISPENSATION] ...... 39 KOMMUNEN GODKENDER EN ANMELDELSE [GODKENDELSE] .............................................................................. 40

KOMMUNENS ROLLE SOM BRNDEOVNSMYNDIGHED ............................................................... 41

KOMMUNALE FORSKRIFTER ............................................................................................................... 41 HVORDAN AFGRNSES FORSKRIFTENS OMRDE .............................................................................................. 42

Vejledning om regulering af luftforurening fra brndefyring

Side 2/80

HVAD KAN REGULERES I EN FORSKRIFT ........................................................................................................... 42 FORSKRIFTENS INDHOLD OG OPBYGNING [FORSKRIFTENS OPBYGNING] ................................................................ 43 FORMULERING AF FORSKRIFTENS REGLER [FORSKRIFTENS REGLER] ..................................................................... 44 OVERTRDELSE AF EN FORSKRIFTS BESTEMMELSER KAN MEDFRE STRAF [OVERTRDELSE] ................................... 45 TILSYN MED FYRINGSANLG OG BRNDERG ........................................................................................ 46 SDAN FRES DER TILSYN MED EMISSIONSGRNSEVRDIERNE [TILSYN MED EMISSIONSGRNSEVRDIERNE] ........... 47 KONTROL MED PRVNINGSATTESTER [KONTROL MED PRVNINGSATTESTER] ....................................................... 48 TILSYN MED BRUGTE FYRINGSANLG, DER OVERDRAGES [OVERDRAGELSER AF BRUGTE ANLG] .............................. 49 TILSYN MED ANLG, DER FREMVISES P MESSER, UDSTILLINGER OG DEMONSTRATIONER [SKILTNING P MESSER] ...... 49 MILJSTYRELSENS TILRETTELGGELSE AF TILSYNET [MILJSTYRELSENS TILRETTELGGELSE AF TILSYNET] .................. 50 KOMMUNERNES TILSYNSOPGAVER ...................................................................................................... 50 KOMMUNERNE FRER TILSYN MED FYRINGSPRINCIPPER OG BRNDSEL [KONTROL MED FYRINGSPRINCIP MV.] ........... 51 KOMMUNERNE FRER TILSYN MED HJDEN AF AFTRKSSYSTEMER [KONTROL AF AFTRKSHJDER] ........................ 53 KOMMUNERNE FRER TILSYN MED ANMELDELSESORDNINGEN FOR CENTRALVARMEKEDLER OVER 120 KW [KONTROL AF STORE CENTRALVARMEKEDLER] .................................................................................................................... 54 KOMMUNERNES ALMINDELIGE MILJTILSYN [KOMMUNERNES ALMINDELIGE MILJTILSYN] .................................... 54 SDAN KAN KOMMUNERNE SAMARBEJDE MED SKORSTENSFEJEREN OM TILSYN [SKORSTENSFEJERENS ROLLE] ............ 56 ADMINISTRATIV HNDHVELSE ......................................................................................................... 57 HNDHVELSE AF BRNDEOVNSBEKENDTGRELSENS REGLER [HNDHVELSE AF BEKENDTGRELSEN] ................... 57

Emissionsreglerne .................................................................................................................................................................... 58 Aftrkshjder .......................................................................................................................................................................... 59 Anmeldeordning for centralvarmekedler over 120kW ............................................................................................................ 60 Overtrdelse af bestemmelser i en kommunal forskrift ......................................................................................................... 61 Overholdelsen af fyringsprincipper og brndselstyper ........................................................................................................... 61 HNDHVELSE AF PBUD EFTER MILJBESKYTTELSESLOVEN [HNDHVELSE AF PBUD] ........................................ 62

Srligt om forbud .................................................................................................................................................................... 64 INDSKRPELSE AF PBUD [INDSKRPELSE] ..................................................................................................... 64 POLITIANMELDELSE OG STRAF [POLITIANMELDELSE] ........................................................................................ 65

SDAN BEHANDLES EN KLAGESAG .............................................................................................. 66

KLAGEN MODTAGES [KLAGE] ............................................................................................................. 66 OPLYSNINGER FRA KLAGEREN [KLAGERENS OPLYSNINGER] ........................................................................ 67 KOMMUNENS HENVENDELSE TIL FYRINGSANLGGETS EJER [KOMMUNENS HENVENDELSE] ................................ 69 TILSYNSBESG [TILSYNSBESG] ......................................................................................................... 70 OPFLGENDE TILSYNSBESG [OPFLGNING] ......................................................................................... 71 KOMMUNENS TRFFER AFGRELSE I SAGEN [AFGRELSE I SAGEN] ..........................................