of 16 /16
Vojna akademija Beograd Referat Vazduhoplovne snage susednih zemalja Profesor: Student: Beograd, april 2009.

Vazduh Sus Zemalja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

zemlja

Text of Vazduh Sus Zemalja

Page 1: Vazduh Sus Zemalja

Vojna akademija

Beograd

Referat

Vazduhoplovne snage

susednih zemalja

Profesor: Student:

Beograd, april 2009.

Page 2: Vazduh Sus Zemalja

1

Vazduhoplovstvo podrazumeva sve ljudske aktivnosti koje se tiču mehaničkog leta i

industrije koja proizvodi vazduhoplove i opremu. Pojam Vazduhoplov uključuje letilice sa

fiksnim i rotacionim krilom; čvrste i mekane konstrukcije; teže i lakše od vazduha.

Vazduhoplovstvo možemo grubo da podelimo na:

Civilno vazduhoplovstvo

Vojno vazduhoplovstvo

Ratno vazduhoplovstvo je rod vojske čiji je primarni zadatak borba u vazduhu. Obično se

sastoji od lovačkih aviona, bombardera, helikoptera, transportnih aviona i drugih vrsta aviona.

Rodovi vazduhoplovstva su:

lovačka avijacija,

jurišna avijacija,

izviĎačka avijacija i transportna avijacija,

jedinice protivvazdušne odbrane,

radio-tehničke jedinice,

komunikacione jedinice,

radio-theničke jedinice za podršku,

logističke i

medicinske jedinice.

Page 3: Vazduh Sus Zemalja

2

Bugarska

Ratno vazduhoplovstavo i protivvazdušna odbrana Bugarske broji

oko 17 500 ljudi. Raspolaže sa oko 120 borbenih aviona, 80

školsko-borbenih, 20 transportnih aviona i oko 60 helikoptera, od

kojih je 26 borbenih. Za Komandu GŠ RV i PVO su neposredno

vezani: kancelarija, pomoćnik komandanta za operativne poslove,

odeljenje za planiranje odbrane, obaveštajno odeljenje, kontrola i

inspekcija, odeljenje za bezbednost letenja i odeljenje za finansije.

Komandant ima pomoćnika za operacije i krize, pomoćnika za obuku i pomoćnika za logistiku.

Pod komandom GŠ RV i PVO nalazi se: (1) korpus PVO i (2) korpus taktičke avijacije. Korpus

PVO – Božurište, ima dve divizije PVO. Korpus izvršava operativne i operativno-taktičke

zadatke u sadejstvu sa ostalim snagama RV ili samostalno na celoj teritoriji, na jednom ili na

nekoliko vazdušnih pravaca. U sastav Korpusa PVO ulaze: štab i KM, dve baze lovačke avijacije

(Dobroslavci, Graf Ignatijevo), tri rbr PVO (Božurište, Plovdiv i Burgas), jedna brigada VOJIN

(Božurište), jedan puk VOJIN (Jambol), dva Operativna centra za upravljanje i navoženje

(Božurište i Jambol) i bataljon veze direktno potčinjen štabu Korpusa PVO.

Ternutno ofazivne i defazivne snage Bugarskih Vazdušnih Snaga su naoružane uglavnom

avionima MiG-21, MiG-29 i Su-25. Oko 16 lovaca MiG-29 je modernizovano na NATO standarde. Prvi

modernizovan avion je stigao 29.11.2007., a poslednji 9.3. iste godine. Za oktprilike dve godine, vlada će

raspisati meĎunarodni tender za nabavku 16 modernih višenamenskih lovaca. Glavni favoriti su

Eurofajter, Francuski Rafal, Švedski JAS 39 Gripen i Američki F-15 i F-18. 2006. Bugarska vlada je

sklopila ugovor sa Italijanskom firmom Alenia Aeronautikals o nabavci pet transportnih aviona C-27J

Spartan kao zamenu za zastarele avine An-24 i An-26. Prvi Spartan je isporučen 2007., a ostatak će biti

isporučen do 2011.

Prvi moderni helikopteri zapadne proizvodnje nabavljeni su 2005. i zasada ih je stiglo 7. Za dve-

tri godine Bugarsko ratno vazduhoplovstvo će imati 12 Eurokopter Kugar helikoptera (8 transportnih i 4

spasilačka). Do tada Bugarsko ratno vazduhoplovstvo će morati da se osloni na helikoptere Mi-17 i Mi-

Page 4: Vazduh Sus Zemalja

3

24. Nedavno, ministarstvo odbrane je potpisalo ugovor sa Elbit Sistemsom za modernizaciju 12 Mi-24 i 6

Mi-17 helikoptera.

Sa izuzetkom male mornaričke helikopterske flote, Vazdušne Snage je zaduženo za sve

vojne vazduhoplovne u Bugarskoj. Vazduhoplovstvo poseduje oko 124 vazduhoplova, koji čini

46 bobenih aviona i 42 helikoptera. Avioni zapadne proizvodnje su tek počeli da ulaze u

upotrebu, kojih za sada ima već 13.

Avioni

MiG-21

MiG-21 Bis (lovac) - 18

MiG-21 UM (nastavni lovac) - 3

MiG-29

MiG-29 (lovac) - 16

MiG-29 UB (nastavni lovac) - 4

Su-25

Su-25 (jurišnik) - 35

Su-25 UB (nastavni jurišnik) - 4

Aero L-39 Albatros

L-39ZA (školsko-borbeni mlaznjak) - 12

Pilatus PC-9 -12

PC-9M -

G-4t (tegljač) - 2

G-4M (prototip) - 1

Transportni avioni [uredi]

An-24 (transportni avion) - 2

An-26 (transportni avion) - 3

An-30 (specijalni avion) - 1

Page 5: Vazduh Sus Zemalja

4

Let L-410 (transportni avion) - 2

Pilatus PC-12 (transportni avion) - 1

Alenia C-27J Spartan (transportni avion) - 1 (još 4 će uskoro biti isporučena)

Školski avioni: Pilatus PC-9M (Švajcarska) 6

Školsko-borbeni avioni: Aero L-39ZA ,,Albatros’’ (Čehoslovačka,Češka) 12

Lovački avioni: Mikojan i Gurjevič MiG-21bis/bis-K/UM ,,Fishbed-L/N/Mongol-B’’

(SSSR) 25 Mikojan i Gurjevič MiG-29/UB ,,Fulcrum-A/B’’ (SSSR) 16/4

Jurišni avioni: Suhoj Su-25K/UBK ,,Frogfoot-A/B’’ (SSSR) 32/4

IzviĎački avioni: Antonov An-30 ,,Clank’’ (SSSR)

osmatrački 1

Transportni avioni: PZL Mielec An-2 ,,Colt’’ (SSSR, po licenci Poljska) laki 1 LET

L410UVP/UVP-E ,,Turbolet’’ (Čehoslovačka, Češka) laki 7 Antonov An-26 ,,Curl-A’’

(SSSR) srednji 3 Alenia/Lockheed Martin C-27J ,,Spartan’’ (Italija) srednji naručeno 5

Helikopteri:

Mi-8

Mi-17 (transportni helikopter) - 18

Mi-24

Mi-24 D (desantno-borbeni helikopter) - 12

Mi-24 V (desantno-borbeni helikopter) - 6

Eurokopter Kugar

AS532 (transportni helikopter - 7 (još 5 će uskoro biti isporučeno)

Bel 206 (laki višenamenski helikopter) - 6

Page 6: Vazduh Sus Zemalja

5

MiG 29A Eurocopter AS532AL Cougar

.

Za prevoz VIP osoba Vlada koristi jedan avion Tu-154M, jedan B737-548, 1 Falcon

2000 dok RV i PVO koristi jedan PC-12M.

Vazduhoplovne Baze: 1.Bezmer, 22-ga Jurišna Baza: 1/22 eskadrila (Su-25K/UBK)

transportni avion An-26 2/22 eskadrila (Su-25K/UBK) 2.Čajka, Samostalna Mornarička Baza:

mornarička eskadrila (Mi-14PL/BT) 3.Graf Ignjatijevo, 3-ća Lovačka Baza, Korpusa PVO: 1/3

eskadrila (MiG-21bis/bis-K/UM) 2/3 eskadrila (MiG-29/UB, L-39ZA) 4.Kamenec, 12-ta

Školska Baza: 1/12 školska eskadrila (PC-9M, L-39ZA) nezavisno odeljenje (bez letelica)

5.Krumovo, 24-ta Helikopterska Baza: 1/24 eskadrila (Mi-17/PP) 2/24 eskadrila (Mi-24D/V)

školsko odeljenje (Bell 206B-3) 6.Sofija, 16-ta Transportna Baza: 1/16 eskadrila (An-2, PC-

12M, An-26, An-30, L410UVP/UVP-E) Sve jedinice osim onih iz Baze Graf Ignjatijevo, su u

sastavu Korpusa Taktičke Avijacije.

Page 7: Vazduh Sus Zemalja

6

Makedonija

Makedonsko Voeno Vozduhoplovstvo i Protivvozdušna Odbrana

Školskiavioni:ZlinZ-143L(Češka)1 ZlinZ-242L(Češka) 5

Transportni avioni:

PZL Mielec An-2TD ,,Colt’’ (SSSR, po licenci Poljska) laki 1 Helikopteri: Bell UH-1H

,,Iroquois’’ (SAD) srednji višenamenski, sanitetski 2 Mil Mi-8MT ,,Hip-H’’ (Rusija)

srednji transporter 3, Mi-17 ,,Hip-H’’ 2 Mil Mi-24V ,,Hind-E’’ (Rusija) desantno-jurišni

8

Za prevoz VIP Vlada Makedonije koristi jedan avion Learjet 60 i jedan helikopter Mi-17.

Vazduhoplovne Baze:

1. Skopski Petrovac, Borbena helikopterska eskadrila (Mi-24V)

Transportna helikopterska eskadrila (Mi-8MT/17,UH-1H)

Školska trenažna eskadrila (Z-143L, Z-242L)

VIP Transportna eskadrila (An-2TD)

Odeljenje za traganje i spasavanje (Mi-8MT/17,UH-1H)

Odeljenje za kontrolu vazdušnog prostora (Mi-8MT/17,UH-1H)

Hrvatska

Page 8: Vazduh Sus Zemalja

7

Hrvatsko Ratno Zrakoplovstvo i Protuzračna Obrana

Ratno vazduhoplovstvo Hrvatske je zamenilo zastarele lovačke

avione «MIG 21» letelicama «F-16» američke. Veća grupa pilota

Ratnog vazduhoplovstva Hrvatske uvežbavala upravljanje avionima

«F 16» u NATO-bazi u Italiji. Iako letelice «MIG» treba da se otpišu

tek 2011. godine, neophodne su pripreme za prelazak na avione ovog

tipa, uključujući obuku pilota i pomoćnog osoblja. Shodno informaciji

iz zvaničnih izvora, američkom «F-16» može ozbiljno konkurisati

švedska letelica tipa «JAS 39 Ghripen». Ovim lovcima su već

naoružena ratna vazduhoplovstva Madjarske i Češke.

Školski avioni:

UTVA Utva-75 (Jugoslavija) 4 Pilatus PC-9/M (Švajcarska) 20 Lovački avioni: Aerostar MiG-

21bisD/UMD (modernizovani u Rumuniji) 8/4 Patrolni avioni: Airtractor AT-802F (SAD)

protivpožarni 1 Bombardier CL-415T (Kanada) protivpožarni 4 Transportni avioni: Antonov An-

32B ,,Cline’’ (Ukrajina) srednji 2

Helikopteri:

Bell 206B-3 ,,Jet Ranger’’ (SAD) školski, laki višenamenski 7

Mil Mi-8T ,,Hip-C’’ (SSSR) srednji transporter 3, Mi-8MTV-1/17/17-1VA ,,Hip-H/N’’ srednji

transporter 16

Sporazumom o Kontroli naoružanja HRZ i PZO je ograničeno na 62 borbena aviona i 21 jurišni

helikopter. Za prevoz VIP koristi se jedan avion Challenger 604.

Vazduhoplovne Baze:

1.Divulje-Split, 95-ta Vazduhoplovna Baza: 20-ta eskadrila transportnih helikoptera (Mi-8T/Mi-

Page 9: Vazduh Sus Zemalja

8

17) 2.Lučko-Zagreb, 28-ma eskadrila transportnih helikoptera (Mi-17), 91-ve Vazduhoplovne

Baze Pleso 3.Pleso-Zagreb, 91-va Vazduhoplovna Baza: 21-va eskadrila lovačkih aviona (MiG-

21bisD/UMD) 27-ma eskadrila transportnih aviona (An-32B) VIP Vod (Bell 206B-3) Vlada

Republike Hrvatske (Challenger 604) 4.Pula, 92-ga Vazduhoplovna Baza: 22-ga eskadrila

lovačkih aviona (MiG-21bisD/UM/UMD) 25-ta mešovita eskadrila za EI I PED (PC-9)

5.Zemunik-Zadar, 93-ća Vazduhoplovna Baza: I eskadrila (Utva-75, PC-9/M) III eskadrila (Bell

206B-3) 855-ta protivpožarna eskadrila (AT-802F, CL-415T) Komanda HRZ i PZO je u

Zagrebu.

Slika 1 Mig 21 Slika 2 Bell 206B-3 Jet Ranger

Page 10: Vazduh Sus Zemalja

9

Albanija

Republika Albanija (Forcat Ajrore Shqiptare)

Transportni avioni: Shiyiazhuang Y-5 (kineski An-2 ,,Colt’’) laki 4

Helikopteri: MBB BO-105E-4 ,,Lifter’’ (Nemačka) laki višenamenski 12 Agusta Bell AB-206C-

1 ,,Jet Ranger’’ (SAD, po licenci Italija) laki višenamenski 7 Agusta Bell AB-205A-1 (SAD, po

licenci Italija) srednji višenamenski 7

Vazduhoplovne Baze:

1. Berat-Kučove, Vojna Jedinica 4030 (Y-5) 2. Farka-Tirana, Helikopterski Bataljon 3340

(AB.206C-1 AB.205A-1) 3. Rinas-Tirana,

Vojna Jedinica 3360 Rezervne Baze Akerni, Gjader, Leža Zadrima, i Lapraka-Tirana.

Page 11: Vazduh Sus Zemalja

10

Republika Srpska

(Vazduhoplovstvo i Protivvazdušna Odbrana Republike Srpske)

Školski avioni: UTVA Utva-75 (V-53) (Jugoslavija) 2

Školsko-borbeni avioni: SOKO G-4 (N-62) ,,Super Galeb’’ (Jugoslavija) 1

Jurišni avioni: SOKO J-1/TJ-1 (J-21/NJ-21) ,,Jastreb’’ (Jugoslavija) 2/3 SOKO/IAv J-2

(J-22) ,,Orao’’ (Jugoslavija/Rumunija) 7

IzviĎački avioni: SOKO RJ-1 (IJ-21) ,,Jastreb’’ (Jugoslavija) 2

Helikopteri: Aerospatiale/Westland/SOKO SA-341H (HO-42), SA-342L (HO-45)

,,Gazelle’’ (Francuska/UK, po licenci Jugoslavija) laki višenamenski, SOKO HN-45M GAMA

laki borbeni ukupno oko 20 Mil Mi-8T ,,Hip-C’’ (HT-40) (SSSR) srednji transporter 11

Sporazumom o Kontroli naoružanja V i PVO RS je ograničeno na 21 borbeni avion i 7

jurišnih helikoptera. Za prevoz VIP Vlada RS koristi jedan avion Cessna 501 Citation ISP.

Vazduhoplovne Baze: 1. Mahovljani, 1-vi Puk Vazduhoplovstva i Protivvazdušne Odbrane:

lovačko-bombarderska avijacijska eskadrila (J/NJ/IJ-21, G-4, J-22) avijacijski detašman za

pratnju (Utva-75) 2. Zalužani, mešovita helkopterska eskadrila (HO-42/45, HN-45M, Mi-8T)

Page 12: Vazduh Sus Zemalja

11

Mil Mi-8T SOKO J 21 Jastreb

Federacija BiH

(Zračne Snage Vojske Federacije)

Entitetske vojske ukinute su 1.1.2006., a zajednička

vazduhoplovna jedinica Oružanih snaga BiH, formirana je tek

18.9.2007. godine. Tom prilikom postrojena je Brigada ZSiPZO /

VSiPVO, te su ukinute sve dotadašnje oznake na uniformama i

letelicama. Objavljeno je kako OSBiH neće ulagati u borbene avione,

te će naglasak staviti na helikoptere

Školski avioni: UTVA Utva-75 (Jugoslavija) 3 Helikopteri: Mil Mi-34 ,,Hermit’’ (Rusija) laki

višenamenski, školski 2 Bell UH-1H/V ,,Iroquois’’

(SAD) srednji višenamenski 12/2 Mil Mi-17 ,,Hip-H’’

(Rusija) srednji transporter 5 Sporazumom o Kontroli

naoružanja ZS VF je ograničeno na 41 borbeni avion i 14

jurišnih helikoptera. Za prevoz VIP Vlada MHF koristi

jedan avion An-74, jedan C.212-200, jedan PA-34-200T

i jedan An-2TD. Vazduhoplovne Baze: 1. Jesenice-

Mostar, detašman transportne helikopterske eskadrile 2. Rajlovac-Sarajevo, Transportna

helikopterska eskadrila (Mi-34, UH-1H/V, Mi-17)

Page 13: Vazduh Sus Zemalja

12

Crna Gora

5 skolskih aviona Utva-75 17 skolsko-borbenih aviona G-4 17 lakih visenamenskih helikoptera

Gazela 5 srednjih transportnih helikoptera Mi-8T

Slika Gazela 5

Page 14: Vazduh Sus Zemalja

13

Mađarska

Republika Mađarska (Magyar Legiero)

Školski avioni: Jakovljev Jak-52 ,,Max’’ (SSSR, po licenci

Rumunija) 11

Školsko-borbeni avioni: Aero L-39ZO ,,Albatros’’ (Čehoslovačka) 19

Lovački avioni: Mikojan i Gurjevič MiG-29B/UB ,,Fulcrum-A/B’’ (Rusija) 20/6 SAAB JAS-

39C/D ,,Gripen’’ (Švedska) iznajmljeni 12/2

Transportni avioni: Antonov An-26 ,,Curl-A’’ (SSSR) srednji 5

Helikopteri:

Mil Mi-8T ,,Hip-C’’ (SSSR) srednji transporter 26, Mi-17 ,,Hip-H’’ 5 Mil Mi-24D/V-1/P ,,Hind-

D/E/F’’ (SSSR) desantno-jurišni 9/9/6

Za prevoz VIP koristi se 6 helikoptera Mi-8S

Vazduhoplovne Baze:

1. Kečkemet, 59-ti Taktički Lovački Puk: 1-va Taktička Lovačka eskadrila ,,Puma’’ (JAS-

39C/D) 2-ga Taktička Lovačka eskadrila ,,Osa’’ (MiG-29B/UB, L-39ZO) 3-ća Transportna

eskadrila (An-26) 2. Papa 3. Solnok, 86-ti Helikopterski Puk: 1-vi Transportni Helikopterski Bataljon

(Mi-8/9/17) 2-gi Jurišni Helikopterski Bataljon (Mi-24D/V-1/P) 1-va Transportna eskadrila (Jak-52, An-

26)

Page 15: Vazduh Sus Zemalja

14

JAS 39 Gripen Mil Mi-24D

Rumunija

Republika Rumunija (Fortele Aeriene Romane, Marina Romana)

Školski avioni: Jakovljev/IAv Jak-52 ,,Max’’ (SSSR/Rumunija po licenci) 23

Školsko-borbeni avioni: Aero L-39ZA ,,Albatros’’ (Čehoslovačka,Češka) 16 Aerostar IAR-99/C

,,Soim’’ Standard/Mod. (Rumunija) 15/5

Lovački avioni: Mikojan i Gurjevič/IAI/Elbit/Aerostar MiG-21M/MF ,,Lancer-C’’(SSSR,

modernizovani u Rumuniji uz pomoć izraelske avio industrije) 19

Jurišni avioni: Mikojan i Gurjevič/IAI/Elbit/Aerostar MiG-21M/MF/UM ,,Lancer-A/A/B’’

(SSSR, modernizovani u Rumuniji uz pomoć izraelske avio industrije) deo aviona izvidjači

47/14 Izvidjački avioni: Antonov An-30 ,,Clank’’ (SSSR/Ukrajina) osmatrački 3

Transportni avioni: Antonov/PZL Mielec An-2TP ,,Colt’’ (SSSR/Poljska po licenci) laki 17

Antonov An-24RT ,,Coke’’ 6, An-26 ,,Curl-A’’ (SSSR/Ukrajina) srednji 11 Lockheed C-

130B/H ,,Hercules’’ (SAD) srednji 4/1

Page 16: Vazduh Sus Zemalja

15

Bespilotne letelice: Shadow 600 (SAD) 10

Helikopteri

Aerospatiale/ICA Brašov IAR-316B ,,Alouette III’’(Francuska,po licenci Rumunija) laki

višenamenski Aerospatiale/Westland/IAv IAR-330H ,,Puma’’ (Francuska/V.Britanija, po licenci

Rumunija) srednji transporter 78 Elbit Systems/ICA Brašov IAR-330 SOCAT (rumunska

modernizacija uz pomoć Izraela) 24

Vlada Rumunije koristi jedan avion ROMBAC 1-11 561RC, jedan B707-3K1C i jedan

helikopter SA-365N.

Vazduhoplovne Baze:

1. Bakau, 95-ta Vazduhoplovna Baza: 951-va eskadrila (MiG-21 Lancer A) 953-ća helikopterska

eskadrila (IAR-330H/L) 2. Bobok, Vojna Vazduhoplovna Škola ,,Aurel Vlajku’’, 20-ta Školska

Avjacjska Grupa: 201-va školska eskadrila (Jak-52) 202-ga školska eskadrila (An-2) 203-ća

školska avijacijska eskadrila (IAR 99, L-39ZA) 204-ta školska avijacijska eskadrila (IAR 99/C)

205-ta školska avijacijska eskadrila (MiG-21 Lancer A/B) 206-ta helikopterska školaska

eskadrila (IAR-316B) 3. Borčea Fetešti, 86-ta Vazduhoplovna Baza: 861-va eskadrila (MiG-21

,,Lancer-B/C’’) 862-ga eskadrila (MiG-21 ,,Lancer-A/B’’) 4. Bukurešt-Henri Koanda, 90-ta

Transportna Vazduhoplovna Baza ,,Giorgi Bančulesku'': 901-va strategijska transportna

eskadrila (C-130B/H) 902-ga transp.-osmatračka eskadrila (An-24/26/30) 903-ća helikopterska

eskadrila (IAR-330H) 904-ta jurišna helikopterska eskadrila (IAR-330H SOCAT) 905-ta jurišna

helikopterska eskadrila (IAR-330H SOCAT) 5. Kampja Turzi, 71-va Vazduhoplovna Baza: 711-

ta eskadrila (MiG-21 Lancer A) 712-ta eskadrila (MiG-21 Lancer C) 713-ta eskadrila (IAR-

330H/L) 6. Mihail Kogalničeanu, 863-ća eskadrila (IAR-

330H/L) iz 86-te Baze Rezervne Baze: Brašov Buzau,

Gimbav, Krajova, Sibiu, Timisoara-Đarmata, Titu-

Boteni. Komanda RV i PVO, sedište Bukurešt.

Slika 1 MiG 21 M