VALORIFICAREA INTELIGEN¢ELOR MULTIPLE N CADRUL DISCIPLINELOR DIN NV‚¢‚M‚NTUL PRIMAR

 • View
  248

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of VALORIFICAREA INTELIGEN¢ELOR MULTIPLE N CADRUL DISCIPLINELOR DIN...

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  1/91

  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

  FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

  DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN

  CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  Coordonator stiinţific:

  Lector doctor Cristian Bucur

  Studentă:

  Cristina Andreea Nistor

  Bucureşti,

  2015

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  2/91

  2

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  3/91

  3

  Summary

  How can multiple intelligences be valued as part of differemt disciples in primary

  school?

  As fresh graduates we start our journey with big dreams and lots of plans, we wish to value

  everything we have learnt till now and we wish to design an educational path as good and

  adequated as possible for each student, we aim to build an environment that could perfectly

  sustain the learning process and in which each child can feel that he can fit in. Because of this

  appeared our interest for this Theory of Multiple Intelligences (TIM) through which we can value the potential of every student, we can notice their intellectual strenghts and weaknesses

  and we can help them to develop and improve themselfs in this direction.

  This piece of work is meant to be a useful tool in our teaching career that we will soon begin

  and, because we feel that school should stimulate students and value the diversity of their

   potentials, preparing them for society where variety is a defining trait, we believe it is very useful

  to us to find out which disciplines are more flexible from the point of view of their contents and

  easily allow the use of TIM and which disciplines are more rigid and inflexible and have contents harder to translate into the language of multiple intelligences.

  We carried out an experimental research in order to answer our questions regarding the usage

  of this theory in the Romanian educational system and we formulated our hypothesis like this:

  we assume that the usage of TIM is requested in a different manner by the nature of the contents

  and tasks of disciplines in the 4th grade and that TIM can be more easily valued in the discipline

  called Romanian Language and Literature (discipline 1) than in the discipline called

  Tehnological Education (discipline 2), where it is harder to integrate. We used observation and questionnaires as research instruments and we carried out our research on 24 students from a 4th

  grade class, their parents and one teacher.

  After implementing TIM on this two disciplines, we reached the conclusion that our hypothesis

  can be only half confirmed, in other words we discovered that indeed discipline 1 allows us to

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  4/91

  4

  easily integrate TIM in lessons, but discipline 2 isn’t as rigid as we had supposed. Comparing the

  observation grids for the two disciplines, we noticed many similarities between the disciplines,

  for example the answers for 3 items were the same for both disciplines and the answer for 1 item

  was almost the same for both of them.

  From our perspective, TIM opens many paths that deserve to be explored, but which in our

  country remain unwalked and of no interest unfortunately. For us, teaching in TIM style was

  indeed a challenge because it provoked us to think differently , to approach and present contents

  in more than one way, to abandon our prejudices; this experience has aroused new questions in

  our minds and have gave us new and possible research subjects such as the impact of TIM on

   students opinions one about another and on the interactions between them, how to make a

   personalized and correct assessment taking into account every type of intelligence and so. It has

  reinforced our trust in this theory and now we strongly believe that it doesn’t matter  how smart

  you are, but in what way you are smart. 

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  5/91

  5

  CUPRINS

  Cuprins ............................................................................................................................................ 5 

  Argument ........................................................................................................................................ 7 

  Capitolul 1. Fundamentarea teoretică ............................................................................................. 9 

  1.1 Conceptul de inteligenţă ....................................................................................................... 9 

  1.2 Inteligenţele multiple.......................................................................................................... 21 

  1.3 Dezvoltarea psihologică a şcolarului mic........................................................................... 27 

  1.4 Cadrul educaţional.............................................................................................................. 36 

  1.5 Alte cecetări şi concluzii .................................................................................................... 41 

  Capitolul 2. Metodologie .............................................................................................................. 49 

  2.1 Oiectivele și ipoteza lucrării ................................................................................................ 49 

  2.2 Descrierea populaţiei .......................................................................................................... 50 

  2.3 Descrierea instrumentelor .................................................................................................. 52 

  2.4 Desfăşurarea propriu-zisă ................................................................................................... 55 

  Capitolul 3. Rezultatele cercetării ................................................................................................. 59 

  3.1 Rezultatele chestionarelor .................................................................................................. 59 

  3.2 Rezultatele observărilor ...................................................................................................... 63 

  Ca pitolul 4. Concluziile lucrării .................................................................................................... 67 

  Anexe ............................................................................................................................................ 70 

  Bibliografie ................................................................................................................................... 87 

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  6/91

  6

 • 8/18/2019 VALORIFICAREA INTELIGENŢELOR MULTIPLE ÎN CADRUL DISCIPLINELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

  7/91

  7

  Argument

  Ca proaspeţi absolvenţi, pornim la drum cu vise mari şi planuri, ne dorim să valorificăm tot ce

  am învăţat până acum şi să proiectăm un traseu educaţional cât mai bun si adecvat fiecărui elev,

  ne dorim să construim un mediu cât mai propice învăţării, în care fiecare elev să se regăsească.

  De aici interesul pentru această Teorie a Inteligenţelor Multiple, prin care putem valorifica din

   plin potenţialul tuturor, prin care putem observa punctele lor forte şi îi putem ajuta să se dezvolte

  şi să se perfecţioneze în această direcţie, dar de asemenea şi să îşi îmbunătăţească performanţele

  mai slabe, traducând conţinuturile pe limbajul lor şi permiţându-le să înveţe şi să demonstreze ce

  au învăţat prin modalităţile pe care ei le stăpânesc cel mai bine. 

  Această lucrare dorim să fie pentru noi un instrument util în cariera didactică pe care o vom

  începe curând şi, deoarece considerăm că şcoala ar trebui să stimuleze elevii şi să valorifice

  diversitatea talentelor acestora, pregătindu-i pentru societate, în care varietatea este o trăsătură

  definitorie, credem că ne este de folos să vedem care discipline şcolare sunt mai flexibile din

   punct de vedere al conţinuturilor şi permit valorificarea cu uşurinţă a Inteligenţelor Multiple şi care discipline sunt mai rigide şi au conţinuturile mai greu de tradus în limbajul mai multor

  inteligenţe. 

  Teoria Inteligenţelor Multiple a fost răspunsul nostru la numeroase frământări ce le-am avut ca

  viitoare cadre didactice; integrând în lecţii acest concept, considerăm că este o şansă pe care o

   putem oferi fiecărui elev şi, ajutându-l să se dezvolte în direcţia sa naturală, acesta va deveni un

  viitor membru valoros al societăţii, plin de încredere în sine şi bun în ceea ce face. De aceea, am

  început acest demers prin care dorim să descoperim l