UZORAK D61 at Knauf Dachgeschoss-Bekleidung_EI 30 - EI 90_Nr 12032802

 • View
  20

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

UZORAK D61 at Knauf Dachgeschoss-Bekleidung_EI 30 - EI 90_Nr 12032802

Text of UZORAK D61 at Knauf Dachgeschoss-Bekleidung_EI 30 - EI 90_Nr 12032802

 • Klasifikacija poarne otpornosti prema NORM EN 13501-2 Izvetaj o klasifikaciji 12032802 ustanove IBS Linc

  za

  Knauf

  Obloge potkrovlja D61.at

  Oblaganje potkrovlja sa Knauf ploama otpornim na poar, masivnim graevinskim ploama GKF, ploama Fireboard ili gipsfazer Vidiwall ploama

  D611.at Knauf obloga potkrovlja drvena podkonstrukcija D612.at Knauf obloga potkrovlja metalna podkonstrukcija D613.at Knauf obloga potkrovlja feder ina/ Hut profil (opruni profil prim. prev.)

  Klasa poarne otpornosti EI 30 EI 90

  Vana napomena: Konstrukciona, statika i graevinska svojstva Knauf sistema navedena u ovom dokumentu mogu se dostii samo u sluaju da obezbedi korienje iskljuivo Knauf sistemskih komponenti ili proizvoda, koje Knauf izriito preporuuje. Zamena sistemskih komponenti ima za posledicu gubitak garancije sistema.

  UZOR

  AK

 • IBS Institut za tehniku zatite od poara Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 i istraivanje bezbednosti Datum: 16.07.2012. A-4017 Linc, Petztoldstrasse 45, potanski fah 27 Poruilac: KNAUF Akreditovarana ustanova za ispitivanje i nadzor

  2

  INSTITUT IBS ZA

  tehniku zatite od poara i istraivanje bezbednosti Drutvo M.B.H1

  Savezna akreditovana ustanova za ispitivanje i nadzor na osnovu odluka o akreditaciji 92714/577-I/12/02 BMWA i

  OIB-140-001/98-013

  Centrala: A-4017 Linc, Petzoldstrasse 45-49, potanski fah: 27, telefon: 0732/7617-850, faks: 0732/7617-89

  Filijale: A-1300 Be, aerodrom, Office Park I TOP B02, telefon: 01/22787330/ A-5020 Salzburg, Ginzkeyplatz 10/1, telefon: 0662/624222

  A-9100 Felkermarkt, Griffnerstrasse 6, telefon: 04232/37026/ A-6020 Insbruk, Eduard-Boden-Gasse 6, telefon: 0512/345509-0

  A-6850 Dornbirn, Steinbach 13, telefon: 05572/394299 www.ibs.austria.at office@ibs/austria.at&

  DVR: 0659959, FN 89116d Registracioni sud Linc, PIB: ATU 23289705

  IZVETAJ O KLASIFIKACIJI

  i rezime kontrolnog izvetaja o poarnoj otpornosti za Austriju prema NORM EN 13501, deo 2

  1. Izdanje

  Knauf obloge potkrovlja

  Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 Datum: 16. jul 2012.

  Obrada: M. vingenlegl /hoee DW: 806

  Vlasnik izvetaja o klasifikaciji :

  Knauf Drutvo M.B.H 8940 Vajsenbah, Knaufstrasse 1

  Ustanova, koja vri klasifikaciju:

  IBS Institut za tehniku zatite od poara i istraivanje bezbednosti GmbH, Petzoldstrasse 45, 4017 Linc

  Predmet klasifikacije:

  Knauf obloge potkrovlja Sistem D61.at

  Kratka ocena:

  Prema EN 13501, deo 2, navedene obloge potkrovlja su svrstane u odgovarajue klase u skladu sa navedenim referentnim ispitivanjima njihove poarne otpornosti i njihovim varijantama izrade.

  Rok vaenja klasifikacije:

  16. jul 2017.

  Ovaj kontrolni izvetaj sadri 9 strana teksta i 8 strana priloga.

  1 Drutvo sa ogranienom odgovornou, prim.prev.

  UZOR

  AK

 • IBS Institut za tehniku zatite od poara Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 i istraivanje bezbednosti Datum: 16.07.2012. A-4017 Linc, Petztoldstrasse 45, potanski fah 27 Poruilac: KNAUF Akreditovarana ustanova za ispitivanje i nadzor

  3

  1. Izdanje 1. Uvod

  Ovaj izvetaj o klasifikaciji na osnovu poarne otpornosti definie klasifikacije, koje se dodeljuju graevinskom elementu Knauf obloge potkrovlja u odgovarajuim varijantama izrade, opisanim u taki 3 navedenih kontrolnih izvetaja, u skladu sa postupkom prema EN 13501, deo 2.

  2. Detalji o klasifikovanom graevinskom elementu

  2.1. Vrsta funkcije

  Data komponenta se definie kao nenosei i termoizolacioni plafon odn. plafon odn. sputeni plafon sa funkcijom prostornog razdvajanja. Njegova funkcija se sastoji u tome da odoleva vatri s obzirom na funkciju prostornog razdvajanja i toplotnu izolaciju.

  2.2. Opis

  Kao podrka ovoj klasifikaciji dati graevinski element je prema poglavlju 3 EN 13501, deo 2 opisan u dole navedenim kontrolnim izvetajima. Kratak opis: Obloge potkrovlja su proizvedene od metalnih profila odn. drvenih letvi kao podkonstrukcije i od obloge na donjoj strani u jednom ili vie slojeva od gipsanih ploa ili ploa od gipsanih proizvoda. Potpuni opis obloga potkrovlja se nalazi u navedenim kontrolnim izvetajima.

  UZOR

  AK

 • IBS Institut za tehniku zatite od poara Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 i istraivanje bezbednosti Datum: 16.07.2012. A-4017 Linc, Petztoldstrasse 45, potanski fah 27 Poruilac: KNAUF Akreditovarana ustanova za ispitivanje i nadzor

  4

  1. Izdanje

  3. Kontrolni izvetaji i rezultati eksperimenata kao podrka ovoj klasifikaciji Naredni kontrolni izvetaji se prilau kao podrka ovoj klasifikaciji:

  Naziv1 ustanove za ispitivanja

  Ime poruioca

  Referentni broj izvetaja

  Predmet ispitivanja

  PAVUS Knauf GmbH

  Pr-08-2.157 od 20.11.2008.

  Horizontalna membrana otporna na poar, tip: D112, tip ploa; Knauf GKF 2 x 15 mm

  PAVUS Knauf GmbH

  Pr-08-2.156 od 24.11.2008.

  Horizontalna membrana otporna na poar, tip: D112, tip ploa; Knauf GKF 2 x 12,5 mm

  FIRES Knauf GmbH

  FIRES-FR-207-08-AUNE od 22.10.2009.

  Horizontalna zatitna membrana Gypsum ceiling D112 Tip ploe: Knauf GKF 12,5 mm

  FIRES Knauf GmbH

  FIRES-FR-124-08-AUNE od 22.10.2009.

  Horizontalna zatitna membrana Gypsum ceiling D112 Tip ploe: Knauf GKF 15 mm

  PAVUS Knauf Praha

  s.r.o.

  Ges.Nr.50915 4/Z 220090399 od 25.01.2010.

  Zbirna procena poarnih eksperimenata na horizontalno nareanim oblogama za zatitu od poara (sputeni plafoni) prema CEN&TS 13381-1

  Prilau se naredni komplementarni kontrolni izvetaji kao podrka klasifikaciji:

  Naziv1 ustanove za ispitivanja

  Ime poruioca

  Referentni broj izvetaja

  Predmet ispitivanja

  MPA NRW Knauf Alutop

  GmbH

  210005683-PB_UD od 11.06.2010.

  Sputeni plafon tip D112 sa ugraenim revizionim otvorom - zatvaraem Tip ploe: Knauf masivne graevinske ploe (GKF) 2x20 mm

  MPA NRW Knauf Alutop

  GmbH

  210005452-UD30-02 od 09.09.2009.

  Sputeni plafoni tip D113 sa ugraenim revizionim otvorom zatvaraem tip Variant i F-Tec_2 Tip ploe: Knauf GKF 2 x 12,5 mm

  LGAI Knauf GmbH 07/32302559 od Sputeni plafon tip D113

  UZOR

  AK

 • IBS Institut za tehniku zatite od poara Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 i istraivanje bezbednosti Datum: 16.07.2012. A-4017 Linc, Petztoldstrasse 45, potanski fah 27 Poruilac: KNAUF Akreditovarana ustanova za ispitivanje i nadzor

  5

  S.L. 30.08.2007 Tip ploe: Knauf GKB 2x12,5 mm

  LGAI Knauf GmbH

  S.L.

  06/32301547 od 15.01.2007

  Sputeni plafon tip D113 sa ugraenim revizionim otvorom - zatvaraem Tip ploe: Knauf GKF 2 x 15 mm

  LGAI Knauf GmbH

  S.L.

  07/32302623 od 30.07.2007

  Sputeni plafon tip D113 Tip ploe: Knauf GKF 3 x 15 mm

  PAVUS Knauf Praha

  spol s.r.o.

  Pr-10-2.075 od 19.07.2010

  Knauf sputeni plafon od gipsanih ploa D116 Tip ploe: Knauf masivne graevinske ploe 2 x 20 mm

  1 Naziv/ Adresa kao i notifikacioni broj/ status ustanova za ispitivanje u alfabetskom poretku: - IBS Institut za tehniku zatite od poara i istraivanje bezbednosti GmbH, Petzdolfstrasse 45, 4017 Linc Notifikacioni broj: 1322 - FIRES - LGAI Technological Center, S.A./Applus, Campus UAB, Apartado de Correos 18, E-08193 Bellaterra (Barselona) Notifikacioni broj: 0370 - Zavod za ispitivanje materijala Nordhein-Westfalen. Auf den Thraenen 2, D-59597 Ervite Notifikacioni broj: 0432 -PAVUS, a.s. Pobocka, CZ-391 81 Vesell nad Luznici Notifikacioni broj: 1391

  3.1. Rezultati ispitivanja

  Izvetaj br. Postupak ispitivanja

  Datum ispitivanja Trajanje eksperimenta

  Parametar Rezultat

  Pr-08-2.156 EN 13381-1 07.10.2008. 62 minuta

  Pogledati rezultate u

  izvetaju

  Pr-08-2.157 EN 13381-1 09.09.2008. 89 minuta

  Pogledati rezultate u

  izvetaju

  FIRES-FR-207-08-AUNE EN 13381-1 16.10.2008. 48 minuta

  Pogledati rezultate u

  izvetaju

  FIRES-FR-124-08-AUNE EN 13381-1 27.06.2008. 66 minuta

  Pogledati rezultate u

  izvetaju

  UZOR

  AK

 • IBS Institut za tehniku zatite od poara Izvetaj o klasifikaciji br: 12032802 i istraivanje bezbednosti Datum: 16.07.2012. A-4017 Linc, Petztoldstrasse 45, potanski fah 27 Poruilac: KNAUF Akreditovarana ustanova za ispitivanje i nadzor

  6

  Izvetaj br. Postupak ispitivanja

  Datum ispitivanja Trajanje eksperimenta

  Parametar Rezultat

  210005452-DU30-023 EN 1364-2 21.04.2009 32 minuta

  Prostorno razdvajanje Jastui od vate Merenje zazora Trajni plamenovi Toplotna izolacija I (srednja vrednost) I (maksimalna vrednost)

  Nije zapaljen Nije mogua Nisu se pojavili Nije zakazala Nije zakazala

  210005452-DU30-023 EN 1364-2 28.05.2009. 37 minuta

  Prostorno razdvajanje