of 49 /49
Uvod u relacione baze podataka Nenad Miti´ c Matematiˇ cki fakultet [email protected]

Uvod u relacione baze podatakapoincare.matf.bg.ac.rs/.../rbp/2.Uvod_u_relacione_baze.pdf · 2020. 10. 12. · baze podataka baze. Uvod u relacione baze podataka Neformalni pogled

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Uvod u relacione baze podatakapoincare.matf.bg.ac.rs/.../rbp/2.Uvod_u_relacione_baze.pdf · 2020....

 • Uvod u relacione bazepodataka

  Nenad MitićMatematički fakultet

  [email protected]

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.2

  Neformalni pogled na relacioni model

  • Teorijska osnova relacioni model podataka.[Codd 1970g.]

  • Intuitivno, relacioni model• predstavlja jedan nacin gledanja na

  podatke• sadrži pravila za predstavljanje podataka

  (preko tabela) i pravila za rad sa timpodacima (izdvajanje, spajanje, ....)

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.3

  Aspekti relacionog modela

  • Aspekt strukture: svi podaci u bazi se korisnikuprikazuju iskljucivo u obliku tabela

  • Aspekt integriteta: tabele zadovoljavajuizvesna ograničenja (primarni i spoljašnjiključevi, ...)

  • Aspekt obrade: operatori koji su naraspolaganju korisnicima za obradu tabela sutakvi da izvode tabele iz tabela.

  1 relacioni račun2 relaciona algebra

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.4

  Primer relacione baze

  Baza studenata, predmeta i ispita - sadržajtabele dosijea

  Indeks Ime Prezime Datum_upisa Mesto_rod̄enja20140021 Milos Peric 06.07.2014 Beograd20140022 Marijana Savkovic 05.07.2014 Kraljevo20130023 Sanja Terzic 04.07.2013 Beograd20130024 Nikola Vukovic 04.07.201320140025 Marijana Savkovic 06.07.2014 Kraljevo20140026 Zorica Miladinovic 06.07.2014 Vranje20130027 Milena Stankovic

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.5

  Primer relacione baze

  Baza studenata, predmeta i ispita - sadržaj(dela) tabele ispita

  Indeks Id_predmeta Šk_godina Oznaka_roka Ocena Dat_polaganja Poeni20140021 1001 2015 jan 9 20.01.2015 8120140022 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7520130023 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7620130024 1001 2015 jan 10 20.01.2015 10020140025 1001 2015 jan 6 20.01.2015 5520140026 1001 2015 jan 5 20.01.2015 2520130027 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7620140021 2001 2015 jan 10 25.01.2015 9820140022 2001 2015 jan 9 25.01.2015 8620140025 2001 2015 jan 5 25.01.2015 020140021 3001 2015 jan 7 27.01.2015 6720130023 3001 2015 jan 5 27.01.2015 3020140026 1001 2015 feb 7 10.02.2015 6820140025 2001 2015 feb 6 10.02.2015 5520140026 2001 2015 feb 7 10.02.2015 6520140021 1021 2015 apr 7 03.04.2015 6320130023 1021 2015 apr 10 03.04.2015 9520140022 1021 2015 apr 5 03.04.201520130024 1021 2015 apr 620140026 1021 2015 jan 7

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.6

  Šema baze STUD2020

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.7

  Primer relacionih operatora - restrikcija

  Restrikcija (selekcija) izdvaja pojedinačne redoveiz tabele DOSIJE WHEREDatum_upisa>’05.07.2014’

  Indeks Ime Prezime Datum_upisa Mesto_rod̄enja20140021 Milos Peric 06.07.2014 Beograd20140025 Marijana Savkovic 06.07.2014 Kraljevo20140026 Zorica Miladinovic 06.07.2014 Vranje

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.8

  Primer relacionih operatora - projekcija

  Projekcija izdvaja pojedinačne kolone iz tabeleDOSIJE over Indeks, Ime, Prezime

  Indeks Ime Prezime20140021 Milos Peric20140022 Marijana Savkovic20130023 Sanja Terzic20130024 Nikola Vukovic20140025 Marijana Savkovic20140026 Zorica Miladinovic20130027 Milena Stankovic

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.9

  Primer relacionih operatora - spajanje

  Spajanje kombinuje dve tabele na osnovu zajedničkih vrednosti u zajedničkoj

  koloni (u primeru je prikazano prirodno spajanje, deo rezultujuće tabele)

  DOSIJE AND ISPIT OVER Indeks

  Inde

  ks

  Ime

  Pre

  zim

  e

  Mes

  to_r

  od̄en

  ja

  Dat

  um_u

  pisa

  Id_p

  redm

  eta

  Ško

  lska

  _god

  ina

  Ozn

  aka_

  roka

  Oce

  na

  Dat

  _pol

  agan

  ja

  Bod

  ovi

  20140021 Milos Peric Beograd 06.07.2014 1001 2015 jan 9 20.01.2015 8120140022 Marijana Savkovic Kraljevo 05.07.2014 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7520130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.2013 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7620130024 Nikola Vukovic 04.07.2013 1001 2015 jan 10 20.01.2015 10020140025 Marijana Savkovic Kraljevo 06.07.2014 1001 2015 jan 6 20.01.2015 5520140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 1001 2015 jan 5 20.01.2015 2520130027 Milena Stankovic 1001 2015 jan 8 20.01.2015 7620140021 Milos Peric Beograd 06.07.2014 2001 2015 jan 10 25.01.2015 9820140022 Marijana Savkovic Kraljevo 05.07.2014 2001 2015 jan 9 25.01.2015 8620130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.2013 2001 2015 jan 8 25.01.2015 7220130024 Nikola Vukovic 04.07.2013 2001 2015 jan 7 25.01.2015 6320140025 Marijana Savkovic Kraljevo 06.07.2014 2001 2015 jan 5 25.01.2015 020140021 Milos Peric Beograd 06.07.2014 3001 2015 jan 7 27.01.2015 6720130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.2013 3001 2015 jan 5 27.01.2015 3020130024 Nikola Vukovic 04.07.2013 3001 2015 jan 6 28.01.2015 5920140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 3001 2015 jan 6 28.01.2015 5220140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 1001 2015 feb 7 10.02.2015 6820140025 Marijana Savkovic Kraljevo 06.07.2014 2001 2015 feb 6 10.02.2015 5520140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 2001 2015 feb 7 10.02.2015 6520140021 Milos Peric Beograd 06.07.2014 1021 2015 apr 7 03.04.2015 6320130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.2013 1021 2015 apr 10 03.04.2015 9520140022 Marijana Savkovic Kraljevo 05.07.2014 1021 2015 apr 5 03.04.201520130024 Nikola Vukovic 04.07.2013 1021 2015 apr 620140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 1021 2015 jan 720140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014 1021 2015 feb 7

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.10

  Primer relacionih operatora - spajanje

  Kod spajanja se u rezultujućoj tabeli• zajedničke vrednosti javljaju samo

  jednom u redu• javljaju sve kombinacije uparenih

  vrednosti (npr. 20140021 vrednost zaIndeks)• ne javljaju se redovi sa vrednostima

  koje se ne nalaze u obe tabele kojeučestvuju u spajanju

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.11

  Karakteristike relacione baze

  • Relacioni sistemi zahtevaju samo dase baza prikaže korisniku u oblikutabele (način smeštanja i čuvanja namedijumima nije specificiran)• Informacioni princip: Celokupan

  informacioni kontekst baze se prikazujena tačno jedan način kao eksplicitnevrednosti u pozicijama vrsta i kolonatabele

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.12

  Karakteristike relacione baze - nastavak

  Posledica Informacionog principa: nemapokazivača koji medjusobno povezujutabele• pokazivači mogu da postoje na

  fizičkom nivou• razlika u odnosu na nerelacione

  modele gde su pokazivači deostruktura koje se prikazuju korisnicima ikoje korisnik koristi u obradi

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.13

  Efekat relacionih operatora

  • Rezultat primene svakog od operatoraje tabela - osobina zatvorenjarelacionih sistema• Rezultat primene operatora je istog tipa

  kao i njegov argument =⇒ mogu da sepišu ugneždeni relacioni izrazi

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.14

  Efekat relacionih operatora

  • Sve operacije ce primenjuju na ceoskup istovremeno a ne samo napojedinačni red• Rezultat operacije nije nikada

  pojedinačni red već je uvek kompletnatabela koja sadrži skup redova

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.15

  Formalni pogled na relacioni model

  Relacioni model se sastoji od:• Otvorenog skupa skalarnih tipova (koji uključuje i tip

  logičkih vrednosti boolean)

  • Generatora relacionih tipova i njihove odgovarajuceinterpretacije

  • Mogucnosti definisanja relacionih promenljivih zagenerisane relacione tipove

  • Operacije relacione dodele kojom se dodeljujurelacione vrednosti definisanim relacionim promenljivim

  • Otvorenog skupa opštih relacionih operatora("relaciona algebra") za izvodjenje relacionih vrednosti izdrugih relacionih vrednosti

  1 −→Relaciona algebra i relacioni račun2 −→Dodatni operatori relacione algebre

  http://www.matf.bg.ac.rs/~nenad/rbp/3.Relaciona_algebra_i_racun.pdfhttp://www.matf.bg.ac.rs/~nenad/rbp/3.Relaciona_algebra_dodatni_operatori.pdf

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.16

  Terminologija

  Codd je pri formulisanju principa relacionih bazauveo novu terminologiju koja se razlikovala odneodredjene terminologije tog vremena

  Termin ZnačenjeRelacija matematički termin za tabeluTorka red u tabeliAtribut kolona u tabeliKardinalnost broj torkiStepen broj atributaPrimarni ključ atribut ili kombinacija atributa koja jedin-

  stveno identifikuje tabeluDomen skup važećih vrednosti (tipova)

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.17

  Terminologija

  Indeks Ime Prezime Mesto_rod̄enja Datum_upisa20140021 Milos Peric Beograd 06.07.201420140022 Marijana Savkovic Kraljevo 05.07.201420130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.201320130024 Nikola Vukovic 04.07.201320140025 Marijana Savkovic Kraljevo 06.07.201420140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.201420130027 Milena Stankovic

  Relacija je kompletna tabela (ime relacije DOSIJE)Torka je svaki red u tabeliAtributi tabele su Indeks,Ime,Prezime,Mesto_rod̄enja,Datum_upisaKardinalnost tabele je 7 (tabela poseduje 7 torki)Stepen tabele je 5 (tabela ima 5 atributa)Primarni ključ tabele je IndeksDomeni u tabeli su skup mogućih brojeva indeksa (INDEKS),

  skup mogućih imena (IME), ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.18

  Relacije i relacione promenljive

  1 U definiciji baze studenata, predmeta iispita, DOSIJE i ISPIT su relacionepromenljive, odnosno promenljive čijesu vrednosti relacione vrednosti

  2 Npr. neka DOSIJE ima tekuću vrednostiz koje treba da se izbriše red zastudenta sa brojem indeksa 20100027:

  DELETE DOSIJE WHERE Indeks =Indeks(20100027);

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.19

  Relacije i relacione promenljive

  Stara vrednost relacione promenljive DOSIJE jezamenjena novom relacionom vrednošću

  Indeks Ime Prezime Mesto_rod̄enja Datum_upisa20140021 Milos Peric Beograd 06.07.201420140022 Marijana Savkovic Kraljevo 05.07.201420130023 Sanja Terzic Beograd 04.07.201320130024 Nikola Vukovic 04.07.201320140025 Marijana Savkovic Kraljevo 06.07.201420140026 Zorica Miladinovic Vranje 06.07.2014

  Operator brisanja je skraćenica za relacioni operatordodeleDOSIJE := DOSIJE WHERE NOT (Indeks = Indeks(20130027));

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.20

  Relacije i relacione promenljive

  1 Terminologija• relvar = relaciona promenljiva• relacija = specifična relaciona vrednost

  2 Skup otvorenih ... tipova znači dakorisnik može da definiše svojesopstvene tipove

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.21

  Osnovni relvar-i i pogledi

  • Originalni relvar-i = osnovni relvar-i

  • Njihove vrednosti = osnovne relacije

  • Izvedene relacije = relacije koje nisu osnovneali mogu da se dobiju iz osnovnih putemrelacionih izraza

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.22

  Osnovni relvar-i i pogledi (nastavak)

  • Osnovni relvar-i moraju da imaju ime

  • Relacione baze imaju mehanizam zaformiranje osnovnih relvar-a

  • U SQL-u su osnovni relvar-i tabele. Njihovoformiranje se vrši naredbom

  CREATE TABLE ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.23

  Osnovni relvar-i i pogledi (nastavak)

  • Relacioni sistemi podržavaju i imenovanerelvar-e koji su izvedene relacije - poglede

  • Vrednost pogleda je (trenutni) rezultatizvršavanja odredjenog relacionog izraza kojise navodi pri formiranju pogleda

  CREATE VIEW Studenti_iz_Kraljeva AS(DOSIJE WHERE Mesto_rodjenja=’Kraljevo’) {Indeks, Ime, Prezime}

  Studenti_iz_KraljevaIndeks Ime Prezime20140022 Marijana Savkovic20140025 Marijana Savkovic

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.24

  Osnovni relvar-i i pogledi (nastavak)

  Nad pogledima mogu da se vrše operacije kao nadosnovnim tabelama(Studenti_iz_Kraljeva WHERE Indeks > 20140023){Ime, Prezime}

  Ime Prezime

  Marijana Savkovic

  Pri izvršavanju sistem modifikuje upit u((DOSIJE WHERE Mesto_rodjenja=’Kraljevo’) {Indeks, Ime, Prezime})WHERE Indeks > 20100023){Ime, Prezime}

  Odnosno uprošćava u (DOSIJE WHERE Mesto_rodjenja=’Kraljevo’AND Indeks > 20100023){Ime, Prezime}

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.25

  Osnovni relvar-i i pogledi (nastavak)

  • Osnovni relvar-i predstavljaju podatke koji sufizički smešteni u bazi podataka (’zaistapostoje’)

  • Pogledi predstavljaju različit način gledanja na’realne podatke’ (ne postoje, virtualni relvar-i)

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.26

  Optimizacija, katalog i transakcije

  1 Optimizaciju (automatsku) vrši komponentaSUBP nazvane optimizator.

  2 Katalog (’rečnik’) se i sam sastoji od relvar-a=⇒ katalogu se pristupa na isti način kao idrugim relacionim promenljivim

  3 Transakcija je ’logička jedinica posla’ kojaobično uključuje više operacija nad bazom

  Detaljnije o ovim karakteristikama u drugomdelu kursa

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.27

  Domeni

  Domen = tip podataka• ugradjen (sistemski predefinisan)

  • INTEGER• CHAR• ...

  • korisnički definisan• INDEKS• IME• GOD_RODJENJA• .....

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.28

  Domeni (nastavak)

  • Provera tipova. Stroga tipiziranost• Dosije.Indeks + Ispit.ocena −→ pogrešno!• Ispit.Godina_roka * Ispit.Ocena −→

  ispravno!

  • Definisanje novog tipaTYPE

  • TYPE INDEKS REPREZENT(INTEGER);

  • TYPE IME REPREZENT (CHAR);

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.29

  Domeni - SQL podrška

  • Naredbe• CREATE DOMAIN• ALTER DOMAIN• DROP DOMAIN (RESTRICT, CASCADE)

  • U DB2 ove naredbe ne postoje. Postoje

  1 CREATE TYPE2 ALTER TYPE3 DROP TYPE

  • Istovremeno se definišu i odgovarajućefunkcije i operatori poredjenja

  • Nema stroge tipiziranosti ali postoji osnovnioblik provere tipova

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.30

  Domeni - SQL podrška (nastavak)

  SQL podržava sledeće relacione domene

  1 Brojevi (numbers)

  2 Niske karaktera (character strings)

  3 Niske bitova (bit strings)

  4 Datumi (dates)

  5 Vremena (times)

  6 Kombinacija datuma i vremena (timestamps)

  7 Intervali godina/mesec (year/month intervals)

  8 Intervali dan/vreme (day/time intervals)

  9 ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.31

  Relacije

  Neka je dat skup od n tipova ili domena Ti(i=1,2,...,n), pri čemu ne moraju svi tipovi da budumedjusobno različiti. R je relacija nad tim tipovimaako se sastoji od dva dela, zaglavlja i tela gde važi:

  1 Zaglavlje je skup od n atributa oblika Ai : Tigde su Ai (koji svi moraju da budu različiti)imena atributa relacije R, a Ti odgovarajućaimena tipova (i=1,2,...,n)

  2 Telo je skup od m torki t gde je t skupkomponenti oblika Ai : vi u kojima je vi vrednosttipa Ti

  m se naziva kardinalnost, a n stepen (arnost)relacije R

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.32

  Osobine relacije

  • Nema ponovljenih (duplih) torki

  • Torke su neuredjene, od vrha ka dnu

  • Atributi su neuredjeni, sa leva u desno

  • Svaka torka sadrži tačno jednu vrednost zasvaki atribut. Za relaciju koja zadovoljava ovuosobinu se kaže da je normalizovana,odnosno da je u prvoj normalnoj formi.

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.33

  Relacija = tabela?

  Nisu jednake, jer• Tabela moze da sadrži duplirane redove dok

  relacija ne može da sadrži duplirane torke

  • Redovi u tabeli su uredjeni u redosledu od vrhaka dnu, dok za relaciju to ne važi

  • Kolone u tabeli su uredjene u redosledu sa levau desno, dok za relaciju to ne važi

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.34

  Relacije i prazan skup

  • Relacija koja ima prazan skup torki• neprazno zaglavlje• telo je prazno

  • Relacija koja ima praznu torku• prazno zaglavlje• telo sa jednom torkom bez komponenti

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.35

  Tipovi relacije

  Definicija tipa relacije ima sledeći oblikRELATION {}

  atribut je uredjen par oblika

  Primer:RELATION {Indeks INDEKS, Ime IME, Prezime PREZIME,

  God_rodjenja GOD_RODJENJA, Mesto_rodjenja

  MESTO_RODJENJA}

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.36

  Atributi i tipovi podataka

  • Svaki atribut ima neki tip• Svaki tip može da bude ugradjen ili

  korisnički definisan• Svaki tip može da bude atomski

  (skalarni) ili učauren (nije skalaran)• Atributi relacije mogu da budu

  proizvoljnog tipa

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.37

  Zašto nedostajuće vrednosti

  U svakodnevnoj praksi se često javljaproblem nedostatka podataka:• ’...datum rodjenja nepoznat...’

  • ’...iz izborne jedinice XX nedostaju podaci...’

  • ...

  Potreba da se• indikator o nedostatku vrednosti čuva u bazi

  • na odgovarajući način vrši obrada takvihpodataka

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.38

  Zašto nedostajuće vrednosti (nastavak)

  • Najčešći pristup prihvaćen i u praksi jekorišćenje ’nedostajuće vrednosti’(NULL) odnosno trovalentne (3VL)logike• Codd jer predlozio korišćenje

  4-valentne logike jer postoje dve vrstenedostajućih vrednosti:• vrednost je nepoznata• vrednost nije primenljiva, vrednost ne

  postoji, ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.39

  3VL logika

  Tri vrednosti• Tačno• Netačno• Nepoznato (kod DATE-a UNK od

  unknown)

  Operatori: I, ILI, NE, MOŽDA (AND, OR,NOT, MAYBE)

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.40

  3VL logika (nastavak)

  AND t u f OR t u f NOTt t u f t t t t t fu u u f u t u u u uf f f f f t u f f t

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.41

  Operator MOŽDA

  MAYBEt fu tf f

  Operator je potreban npr.zbog ovakvih upita:Prikazati sve zaposlenekoji su možda bili, ali zakoje nije sasvimpouzdano da su bili,programeri rodjeni pre25. januara 1991. godinesa platom manjom od50.000 na dan30.09.2011.

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.42

  SQL standardi

  • Čita se ’S-KU-EL’ ili ’SEKUEL’

  • Danas je standardni upitni jezik na RSUBP

  • Prva verzija je implementirana na System R

  • Standardi• SQL/89• SQL/92 (SQL2)• SQL/99 (SQL3)• SQL:2003 (dodati OLAP, XML, ...)• SQL:2006 (dodato još XML-a)• SQL:2008• SQL:2011• SQL:2016

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.43

  Razvoj relacionih produkata

  System R INGRES

  Autor IBM San Jose Res. Lab UC Berkeley1974 - 1979 kasne 1970 - rane 1980

  Računar IBM System 370 DEC PDP

  Operativni sistem VM/CMS UNIX

  Upitni jezik SQL QUEL

  Host jezik COBOL, PL/1 COBOL, PASCAL,C, FORTRAN, BASIC

  Komercijalni proizvod DB2, SQL/DS Komercijalni INGRES

  Distribuirana OB R* Distribuirani INGRES

  OO proširenja Starburst POSTGRES

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.44

  DDL podskup SQL-a

  Najvažnije naredbe

  1 CREATE

  2 ALTER

  3 DROP

  4 DECLARE

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.45

  DML podskup SQL-a

  Najvažnije naredbe

  1 SELECT

  2 INSERT

  3 UPDATE

  4 DELETE

  5 MERGE

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.46

  SQL podrška za nedostajuće vrednosti

  • SQL pri primeni WHERE klauzule na tabelu Teliminiše sve redove za koje izraz u WHEREima vrednost netačno ili nedefinisano

  • Test za null: IS [NOT] NULL

  • Ne važi ekvivalencijar IS NOT NULL i NOT (r IS NULL)

  • Ostali načini obrade NULL biće dati krozprimere

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.47

  Dodatak: Neki tipovi podataka u SQL/DB2

  • niske karaktera• numerički podaci• datumsko-vremenski podaci• konstante• grafičke niske• korisnički definisani tipovi podatka• rowid vrednosti• binarne niske• LOB• XML• ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.48

  Dodatak: Objekti u DB2• Memorijske grupe• Baze podataka• Sheme• Prostori za čuvanje tabela• Tabele• Pogledi• Indeksi• Korisnički definisani tipovi• Korisnički definisane funkcije• Pul bafera• Aliasi i sinonimi• Okidači (trigeri)• Uskladištene procedure• Planovi i paketi• Serveri• Sekvence• ...

 • Uvod u relacionebaze podatakaNeformalni pogled narelacioni model

  Aspekti relacionog modela

  Primer relacione baze

  Primeri relacionihoperatora

  Karakteristike relacionebaze

  Efekat relacionih operatora

  Formalni pogled narelacioni model

  Terminologija

  Relacije i relacionepromenljive

  Osnovni relvar-i i pogledi

  Ostale karakteristike

  Domeni i relacijeDomeni

  Relacije

  Osobine relacije

  Nedostajućevrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardi

  Razvoj relacionih produkata

  DDL podskup SQL-a

  DML podskup SQL-a

  SQL podrška zanedostajuće vrednosti

  Dodatak: Neki tipovipodataka u SQL/DB2

  Dodatak: Objekti u DB2

  Dodatak: Specijalni registriu DB2

  4.49

  Dodatak: Specijalni registri u DB2• current application encoding scheme• current date• current degree• current locale lc_ctype• current optimization hint• current packageset• current path• current precision• current rules• current server• current sqlid• current time• current timestamp• current timezone• user

  Uvod u relacione baze podatakaNeformalni pogled na relacioni modelFormalni pogled na relacioni model

  Domeni i relacijeDomeniRelacijeOsobine relacije

  Nedostajuce vrednosti3VL logika

  Uvod u SQLSQL standardiRazvoj relacionih produkataDDL podskup SQL-aDML podskup SQL-aSQL podrška za nedostajuce vrednostiDodatak: Neki tipovi podataka u SQL/DB2Dodatak: Objekti u DB2Dodatak: Specijalni registri u DB2