of 22 /22
Uvod u programiranje - matematika – V predavanje Vesna Veličković [email protected]

Uvod u programiranje - matematika – V predavanj e

  • Author
    remedy

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uvod u programiranje - matematika – V predavanj e. Vesna Veličković [email protected] Tok izvršenja programa. Upravljačke strukture S ekvenca G rananje P etlje M oguće je proizvoljno kombinovanje. Petlje. Naredbe u petlji se izvršavaju nula ili više puta. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Uvod u programiranje - matematika – V predavanj e

Uvod u programiranje - matematika -

Uvod u programiranje- matematika V predavanjeVesna [email protected]

Tok izvrenja programaUpravljake struktureSekvencaGrananjePetljeMogue je proizvoljno kombinovanje.PetljeNaredbe u petlji se izvravaju nula ili vie puta.

U Pascal-u postoje tri naredbe koje realizuju petlje (cikluse):ForWhileRepeat

Izbor naredbe za petljuAko znamo taan broj prolazaka kroz petlju, biramo FOR.Ako ne znamo taan broj prolazaka kroz petlju, pitamo se da li se kroz petlju mora proi bar jedanput.Ako se kroz petlju mora proi bar jedanput, biramo REPEAT.Ako se kroz petlju ne mora proi ni jedanput, biramo WHILE.WHILE petljawhile do

Uslov je logiki izraz.Primenjuje se kada ne znamo broj prolazaka kroz petlju, ak i kada nismo sigurni da se kroz petlju uopte treba proi.U tom sluaju izlazak iz petlje mora biti definisan nekim uslovom.Sloena naredba u WHILEAko je unutar while naredbe potrebno napisati vie od jedne naredbe, stavljamo ih u sloenu naredbu.while do begin ; ; ... endIzvrenje WHILE naredbeNaredba u petlji se izvrava sve dok je ispunjen uslov.Prvo se izrauna vrednost uslova.Ako je ta vrednost TRUE, izvrava se naredba u petlji. Zatim se ponovo ispituje uslov.Ako je je ta vrednost FALSE, izlazi se iz petlje.Napomena: Sa while naredbom moemo napraviti beskonanu petlju!Beskonana petljak := 1;while k < 10 do writeln (k);Izvrenje: K se postavi na 1. Ispita se uslov k < 10. Kako je k=1