UTICAJ TERAPIJE NA RADNU SPOSOBNOST I KVALITET ... UTICAJ TERAPIJE NA RADNU SPOSOBNOST I KVALITET ¥½IVOTA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UTICAJ TERAPIJE NA RADNU SPOSOBNOST I KVALITET ... UTICAJ TERAPIJE NA RADNU SPOSOBNOST I KVALITET...

Slide 1prikaz sopstvenog sluaja
Prof. dr Slobodan Savi Institut za sudsku medicinu “Milovan Milovanovi”
Od 1983. Medicinski fakultet BU – Institut za sudsku medicinu – redovni profesor
Od 2008. Pravni fakultet BU
Fudbaler amater – zaljubljenik
Reumatoidni artritis – studentsko znanje
Baka po ocu – teak oblik RA sa deformacijom zglobova šaka i kolena (nepokretna 10 godina)
Od genetike se ne moe pobei
Zdravlje je bogatstvo iju stvarnu vrednost uvidimo tek kada ga izgubimo
Bolest se ne dešava samo drugima
Poetak muka – 5.7.2013. 56 godina najgora angina u ivotu
Bolovi u zglobovima ruja i šaka
Antitela na citrulinisane peptide (ACPA) Reumatoidni faktor (RF) i antitela na citrulinisane peptide
(ACPA) su sastavni deo revidiranih klasifikacionih kriterijuma za reumatoidni artrirtis (RA).
ACPA mnogo specifinija za RA
toksino ošteenje
20.9.2013. 7.10.2013.
s opstvene slabosti i nemoi medicine
teški dani, još runije noi, okruen pacijentima obolelim od virusa Zapadnog Nila – kliniki znaci sepse i MODS-a
na kraju bez konkretne
A taci fizike i psihike nemoi
26.8.2014. Upuen na konzilijum
Actemra
Uzeti ili ne uzeti Aktemru? Ko uzme kajae se, ko ne uzme kajae se
9 meseci Izoniazid profilaksa TBC
PRVA PRIMLJENA DOZA AKTEMRE
Actemra 600 mg
SE 20 CRP 2
CRP 0,5
Metotreksatom prvo obustavljen Pronison
Poslednja doza pre 3 dana
ŠTA MI JE OMOGUILA BIOLOŠKA TERAPIJA? POVRATAK U NORMALAN IVOT
Uivanje u radu sa studentima medicine i prava
Maioniar – u sobu ti ue student a izae lekar ili pravnik
obducent i sudskomedicinski veštak
23.11.2016. Andrej JA DEDA
2019. godina – 62. roendan
ekipa dnevne bolnice Instituta za reumatologiju (dugujem sliku)
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Bolovi u zglobovima ruja i šaka
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
ŠTA MI JE OMOGUILA BIOLOŠKA TERAPIJA?
Slide 34
Uivanje u radu sa studentima medicine i prava
Maioniar – u sobu ti ue student a izae lekar ili pravnik
Slide 37
Slide 38
Slide 39
Slide 40