of 12 /12
6/19/2013 1 Ususret fondovima Kohezijske politike u Hrvatskoj - što nas čeka u EU? Zvonimir Savić [email protected] pomoćnik direktora, Centar za EU Zagreb, 19. lipnja 2013. EUROPSKI FONDOVI NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI - Sadržaj prezentacije Kohezijska politika – fondovi i primjeri Hrvatska – što se može financirati u 2013.g.? Operativni programi – proces programiranja 2014.-2020.g. Alokacije fondova za Hrvatsku i iskorištenost sredstava Fondovi prije i poslije ulaska u EU 2007.-2013.g.: 997 mil. EUR 2005.-2006.g.: 252 mil. EUR 2014.-2020.g.: 8.029 mil. EUR

UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema...

Page 1: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

1

Ususret fondovima Kohezijske politike u Hrvatskoj - što nas čeka u EU?

Zvonimir Savić

[email protected]

pomoćnik direktora, Centar za EU

Zagreb, 19. lipnja 2013.

EUROPSKI FONDOVI NAKON PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ PERSPEKTIVI -

Sadržaj prezentacije

• Kohezijska politika – fondovi i primjeri

• Hrvatska – što se može financirati u 2013.g.?

• Operativni programi – proces programiranja 2014.-2020.g.

• Alokacije fondova za Hrvatsku i iskorištenost sredstava

Fondovi prije i poslije ulaska u EU

2007.-2013.g.: 997 mil. EUR

2005.-2006.g.: 252 mil. EUR

2014.-2020.g.: 8.029 mil. EUR

Page 2: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

2

Kohezijska politika EU

Kohezijska politika jedna je od najvažnijh politika koje provodi EU nastojeći unaprijediti ekonomsku i socijalnu koheziju sa krajnjim ciljem smanjivanja razvojnih razlika između NUTS II regija unutar EU.

Misija kohezijske politike:

• Ujednačeni razvitak unutar EU - smanjenje razlika u razini razvoja između europskih regija.

Politika solidarnosti koja osigurava sredstva za nerazvijene regije /zemlje članice EU sufinanciranje projekata u sektoru okoliša, prometa, SME, inovacija, obrazovanja, poticanje zapošljavanja, socijalne uključivosti itd.

Oko 325 milijardi EUR (33,8 % ukupnog planiranog proračuna) u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. odvajalo bi se za Kohezijsku politiku.

Simulacija NUTS regija 2014.-2020.

BDP/stanovniku (PPP), indeks EU27=100 Manje razvijene regije: <75% prosječnog BDP EU 27 Regije u tranziciji: >=75% i <=90% prosječnog BDP EU 27 Razvijene regije: >90% prosječnog BDP EU 27

Statistička razina

Minimalni broj stanovnika

Maksimalni broj stanovnika

NUTS 1 3 milijuna 7 milijuna

NUTS 2 800.000 3 milijuna

NUTS 3 150.000 800.000

Statističke regije u HR (NUTS II)

Podjela Hrvatske na NUTS II regije temelj je za povlačenje financijskih sredstava iz fondova EU.

BDP po stanovniku = 64,1% EU27

BDP po stanovniku = 62,1% EU27

Page 3: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

3

Fondovi kohezijske politike

K O H E Z I J S K A P O L I T I K A

Strukturni fondovi

3. SOCIJALNI FOND (ESF) –

EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF)

2. FOND ZA REGIONALNI

RAZVOJ (EFRR) – EUROPEAN REGIONAL

DEVELOPMENT FUND (ERDF)

1. KOHEZIJSKI

FOND -

COHESION FUND (CF)

FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO – EUROPEAN MARITIME AND FISHERIES

FUND (EMFF)

POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ –

EUROPEAN AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT (EAFRD)

EUROPEAN STRUCTURAL AND INVESTMENTS FUNDS (ESI)

Kohezijski fond (Cohesion fund, CF)

Fond namijenjen manje razvijenim državama EU GNI < 90% EU Ulaganje u okoliš •Klimatska prilagodba i prevencija rizika •Sektori voda i otpada •Bioraznolikost i zelena infrastruktura •Urbani okoliš •Ekonomija s malim udjelom ugljika Ulaganja u promet •Transeuropska transportna mreža (TEN-T) •izvan TEN-T mreže - infrastruktura koja doprinosi okolišno održivom urbanom i

javnom prometu diljem EU. STOPA SUFINANCIRANJA KOHEZIJSKOG FONDA: do 85%.

Kohezijski fond – primjer - Grčka

Page 4: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

4

Primjer projekta - Poljska

Europski fond za regionalni razvoj-EFRR European Regional Development Fund

ERDF podupire regionalni i lokalni razvoj kojima se fokus usmjerava na sljedeće:

• istraživanje i razvoj te inovacije;

• poboljšani pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te veću kvalitetu tih tehnologija;

• klimatske promjene i prijelaz na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika;

• poslovnu podršku malim i srednjim poduzećima;

• telekomunikacijsku, energetsku i prijevoznu infrastrukturu;

• zdravstvenu, obrazovnu i socijalnu infrastrukturu te;

• održivi urbani razvoj.

STOPA SUFINANCIRANJA EFRR-a: do 75% za manje razvijene regije EU.

EFRR – primjer projekta - Mađarska

Hankook Tyres širi proizvodne pogone u Mađarskoj putem projekta vrijednog preko HUF 2,4 mlrd. (EUR 8,7 m), sufinanciranog putem European Regional Development Fund-a (ERDF).

• Nova proizvodna hala za stroj za miješanje smjesa (new production hall for a new compound mixing unit) s ciljem povećanja efikasnosti. Dodatna proizvodna jedinica stvorit će i dodatna radna mjesta.

• Početkom listopada 2012.g. svečani početak radova na pogonu čija izgradnja treba završiti do sredine 2013.g.

• Projekt je sufinanciran iz

ERDF-a u iznosu od oko 2,03 mil.

EUR. Projekt je prijavljen u okviru

„Economic Development

Operational Program” mađarske

vlade.

Page 5: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

5

EFRR- primjer - Slovenija

Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)

SVRHA: Promocija zapošljavanja Investicije u obrazovanje, vještine & cjeloživotno učenje Promocija socijalne uključivosti & borba protiv siromaštva Jačanje institucionalnih kapaciteta & učinkovitosti javne

administracije STOPA SUFINANCIRANJA ESF-a: do 75% za manje razvijene regije EU.

ESF – primjeri korisnika iz Slovenije

Vrsta natječaja Korisnik Iznos potpore Opis projekta

Mladi istraživači iz gospodarstva – generacija 2009

Droga Kolinska d.d. 111.646,36 EUR Program rada mladog istraživača iz gospodarstva

Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009

Fructal d.d. 201.372,80 EUR Program rada mladog istraživača iz gospodarstva

Javni natječaj za sufinanciranje zapošljavanja istraživača kod prelaska u poduzeća

Perutnina Ptuj, d.d. 54.975,43 EUR Poticanje prelaska istraživača iz znanstvenih institucija u gospodarstvo

Število zaposlenih v družbi (na dan 31.12.2010):486 in podskupini (na dan 31.12.2010): 2.483

Podjetje Fructal, d. d. je v leto 2011 vstopilo s 372 zaposlenimi

Število zaposlenih: Nad 1.000 zaposlenih

Page 6: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

6

Što je na raspolaganju RH?

• Do 1. srpnja 2013.: IPA pretpristupni fond (oko 150 mil. EUR godišnje).

• Od 1. srpnja 2013. do konca 2013.: strukturni fondovi (prioriteti

iz IPA sa značajno povećanim sredstvima, preko 449 mil. EUR).

• Od 2014.: Strukturni fondovi i Kohezijski fond iz nove financijske perspektive (preko 1 mlrd. EUR godišnje).

1. Operativni program „Promet” 3. Operativni program

„Regionalna konkurentnost”

2. Operativni program

„Okoliš”

4. Operativni program

„Razvoj ljudskih potencijala”

HR - operativni programi 2007.-2013.

1. Operativni program „Promet”

3. Operativni program

„Regionalna konkurentnost”

2. Operativni program

„Okoliš”

4. Operativni program

„Razvoj ljudskih potencijala”

HR - operativni programi 2007.-2013. 2014.-2020.

1. Operativni program „Konkurentnost i

kohezija”

2. Operativni program „Ljudski resursi”

3. Operativni program „Tehnička pomoć”

345,9 mil. EUR IPA sredstava

95,0 mil. EUR IPA sredstava

Page 7: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

7

OP za regionalnu konkurentnost – H2 2013 RCOP – Regional competitiveness operational programme (Operativni program za regionalnu konkurentnost). RCOP prioritetne osi: 1. Razvoj i unapređenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Krajnji korisnici za PO1 (regionalna infrastruktura)

- jedinice lokalne i regionalne samouprave, kao i njihove razvojne agencije

- nacionalne/regionalne/lokalne javne institucije ili udruženja

- druge regionalne poslovne organizacije i institucije koje predstavljaju poslovnu zajednicu, kao što su stručne udruge, gospodarske i obrtničke komore, zadruge

- javne tvrtke u vlasništvu jedinica regionalne/lokalne samouprave

- nacionalne/regionalne/lokalne turističke zajednice i udruženja

Krajnji korisnici za PO2 (jačanje konkurentnosti MSP)

- poslovni subjekti u privatnom vlasništvu (i pravne i fizičke osobe) koji udovoljavaju kriterijima za malo i srednje poduzetništvo, registrirani su u Hrvatskoj te posluju u sektorima prihvatljivim za sudjelovanje u programu

- klasteri - tijela javne uprave na središnjoj državnoj razini (ministarstva i

agencije) - regionalne/lokalne javne institucije ili asocijacije - ostale organizacije i ustanove koje pružaju potporu poslovanju

i zastupaju interese poslovne zajednice, strukovne udruge (Gospodarska komora, Obrtnička komora, Savez zadruga itd.)

- pružatelji usluga poslovnog savjetovanja - županije i njihovi partneri

Page 8: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

8

Najava natječaja za PO2 (jačanje konkurentnosti MSP)

Shema bespovratnih potpora „RAST I RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA” (jačanje konkurentnosti MSP i MSP u turizmu) - UKUPNA VRIJEDNOST: ≈ 60,0 milijuna EUR - EU DOPRINOS: 30,0 milijuna EUR - NACIONALNI DOPRINOS: ≈ 30 milijuna EUR uz sufinanciranje podnositelja

zahtjeva SVRHA : MJERA 1: Konkurentnost MSP: Poboljšanje učinkovitosti i produktivnosti MSP podržavanjem ulaganja koja se odnose na primjenu najboljih praksi, novih tehnologija i uvođenje inovacija u proizvodne procese. MJERA 2: MSP u turizmu: Razvoj MSP u turizmu ulaganjima u izgradnju, obnovu i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta malih i srednjih hotela, kao i razvoj dodatne turističke ponude i povećanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa.

Multiannual financial framework (MFF) za 2014.-2020. i Hrvatska

Suma nacionalnih omotnica prema preliminarnoj procjeni iznosi 11.723 milijuna eura i sadržana je u najvećem dijelu u glavama 1b (Kohezija) i glavi 2 (Poljoprivreda).

Ukupno za razdoblje 2014.-2020. (u milijunima EUR)

Pametan i uključiv rast 8.029

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond (za slabije razvijene regije)

5.228

Kohezijski fond (bez umanjenja za Connecting Europe Facility)

2.676

Europski fond za regionalni razvoj (Europska teritorijalna suradnja)

125

Održivi rast – Očuvanje prirodnih resursa 2.236

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2.066

Europski pomorski i ribarski fond 170

Ukupno 10.265

Multiannual financial framework (MFF) za 2014.-2020. i Hrvatska

Faktor koji u najvećoj mjeri određuje ukupnu alokaciju RH je plafon (capping). Na razini od 2,35% BDP-a predstavlja novu pravnu stečevinu koja alokaciju za RH postavlja na razinu preko 8 mlrd. EUR iz fondova kohezijske politike za Hrvatsku.

Uplate u proračun EU 1% BDP-a

Hrvatski BDP u 2008.g. = 47,5 mlrd. eura

Hrvatski BDP u 2012.g. = 43,9 mlrd. eura

Najveći iznos povlačenja sredstava 2,35% BDP-a (oko 1 mlrd. eura)

Page 9: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

9

Što je potrebno učiniti do 2014?

KLJUČNI DOKUMENTI koje treba napraviti za financijsko razdoblje EU 2014.-2020.: PARTNERSKI SPORAZUM i OPERATIVNI PROGRAMI (OP)

U operativnim pogramima treba napisati koji dijelovi nacionalne strategije će se moći sufinancirati iz fondova EU.

Operativnim programima (OP-ovima) se određuju prioriteti za sufinanciranje iz fondova EU. Ne možemo ulagati u sve!

Područja koja nisu navedena u strateškim dokumentima neće se moći sufinancirati sredstvima EU.

Završetak izrade OP-ova za financijsko razdoblje 2014.-2020.g. očekuje se do kraja 2013.g.

Postupak programiranja do 2014.

POSTUPAK PROGRAMIRANJA 2014.-2020. TIJEKOM 2013.

3. tromjesečje 2012. Analiza stanja

4. tromjesečje 2012. Analiza potreba na temelju stanja

1. tromjesečje 2013. Detaljna analiza stanja, potreba i ciljeva

2. tromjesečje 2013. Prve partnerske i javne konzultacije oko okvirnog

sadržaja strateških dokumenata

3. tromjesečje 2013. Odluka o broju i sadržaju OP-a

4. tromjesečje 2013. Javne konzultacije

Podnošenje OP-a i PS-a EK

Tematski ciljevi (thematic objectives )– usmjeravanje investicija iz SF 2014.-2020.

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

2. Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih tehnologija

3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture

4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim sektorima

5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima

6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa

7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi

8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage

9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva

10.Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

11.Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava

Page 10: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

10

1. Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija

Unaprjeđenje R&D&I infrastrukture (modernizacija, objekti, oprema) Nacionalni centri izvrsnosti Jačanje kapaciteta u javnim i privatnim R&D&I institucijama kroz cjeloživotno učenje Podrška mobilnosti, jačanju kapaciteta i poboljšanju suradnje između javnog i privatnog R&D&I sektora

Češka - OP „R & D for innovation”

EFRR – primjer projekta - Češka

CEITEC (Central European Institute of Technology) je zajednički projekt sveučilišta u Brnu i istraživačkih instituta. Svi sudionici projekta nalaze se u Brnu imaju dugogodišnju tradiciju, iskustvo i stručnjake koji daju snažan temelj novom centru znanstvene izvrsnosti. Projektni partneri - Masaryk University, Brno University of Technology, Mendel University Brno, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Institute of Physics of Materials, Veterinary Research Institute. Strukturni fondovi EU putem Operativnog programa „R & D for innovations”, prirotetna os 1 – „European Centres of Excellence” je glavni izvor financiranja za CEITEC .

Page 11: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

11

Alokacije iz fondova, mil. EUR

PHARE,ISPA,SAPARD IPA Strukturni fondovi i Kohezijski fond* * procjena

Hrvatska

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013H1 2013H2 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hrvatska 16,1% (VI./2012.)

Iskorištenost fondova Kohezijske politike Apsorption rate = postotak isplaćenih sredstava u odnosu na alokacije za proračunsko razdoblje EU 2007. −2013.g. Stanje na: studeni 2012. g. Za Hrvatsku: promatra se iskorištenost IPA sredstava.

Ususret fondovima kohezijske politike u Hrvatskoj

Page 12: UROPSKI EUROPSKOJ - USUSRET NOVOJ FINANCIJSKOJ … · 2017-05-12 · 4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije O2 u svim sektorima 5. Promicanje prilagodbe

6/19/2013

12

Hvala na pozornosti.