of 76 /76
Uputstvo za upotrebu za korisnika instalacije VIESMANN Grejna instalacija i sistem za provetravanje stana sa regulacijom toplotne pumpe Vitotronic 200, tip WO1C VITOTRONIC 200 5623 550 RS 8/2012 Molimo sačuvajte!

Uputstvo za upotrebu Vitotronic 200, tip WO1C VIESMANN...(nema smisla za podno grejanje). Podesite ovo putem vremenskog programa

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Uputstvo za upotrebu Vitotronic 200, tip WO1C VIESMANN...(nema smisla za podno grejanje). Podesite...

 • Uputstvo za upotrebuza korisnika instalacije

  VIESMANN

  Grejna instalacija i sistem za provetravanje stana sa regulacijom toplotne pumpeVitotronic 200, tip WO1C

  VITOTRONIC 200

  5623 550 RS 8/2012 Molimo sačuvajte!

 • 2

  Molimo Vas da se obavezno pridržavate ovihbezbednosnih uputstava, kako bi se isključileopasnosti za ljude i nastajanje materijalnih šteta.

  Objašnjenje bezbednosnih uputstava

  OpasnostOvaj znak upozorava na moguće povrede.

  ! PažnjaOvaj znak upozorava na moguće materijalne iekološke štete.

  NapomenaNavodi s oznakom Uputstvo sadrže dodatneinformacije.

  Ciljna grupa

  Ovo uputstvo za upotrebu namenjeno je korisnicimainstalacije.Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od straneosoba (uključujući decu) sa ograničenim fizičkim,psihičkim ili čulnim sposobnostima, ili osoba koje neposeduju dovoljna iskustva i/ili znanja, osim podnadzorom lica zaduženog za bezbednost uz instrukcijeo načinu korišćenja uređaja.

  ! PažnjaDeca bi trebala da budu pod nadzorom.Obezbedite da se deca ne igraju sa uređajem.

  OpasnostNestručno izvedeni radovi na instalaciji mogu dadovedu do nesreća sa smrtnim posledicama.Radove na električnim instalacijama smeju daizvode samo školovani električari.

  Ponašanje u slučaju požara

  OpasnostU slučaju požara postoji opasnost od opekotina.■ Isključite instalaciju.■ Koristite atestirane aparate za gašenje požara

  za klase požara ABC.

  Zahtevi za postavljanje

  ! PažnjaNedozvoljeni uslovi okoline mogu da izazovuoštećenja na instalaciji i da ugroze bezbedanrad.

  Uređaj postavljen na zatvorenom:■ Temperature okoline:

  – Vitocal 200-A:Obezbediti temperature okoline koje su većeod 5 ºC i manje od 30 ºC.

  – Sve ostali Vitocal:Obezbediti temperature okoline koje su većeod 0 ºC i manje od 35 ºC.

  ■ Izbegavati zagađenje vazduha halogenimugljovodonicima (na pr. sadržanim u bojama,rastvaračima i sredstvima za čišćenje).

  ■ Izbegavajte trajno visoki nivo vlažnosti vaz-duha (npr. čestim sušenjem veša).

  Uređaj postavljen napolju:■ Pustite uređaj da radi samo ako su

  temperature okoline su veće od –20 ºC i manje35 ºC.

  Dodatne komponente, rezervni i potrošni delovi

  ! PažnjaKomponente, koje nisu ispitane zajedno sainstalacijom, mogu da izazovu oštećenjainstalacije ili da ugroze njenu funkciju.Ugradnju odn. zamenu poverite isključivospecijalizovanom preduzeću.

  Bezbednosna uputstva

  Za vašu bezbednost

  5623

  550

  RS

 • 3

  1. Prve informacije Prvo puštanje u rad ................................................................................ 7Stručni izrazi .......................................................................................... 7Vaša instalacija je prethodno fabrički podešena .................................... 7Saveti za štednju energije ...................................................................... 8Korisni saveti za više udobnosti ............................................................. 8

  2. O rukovanju Otvaranje regulacije ............................................................................... 10Jedinica za opsluživanje ........................................................................ 10■ „Uputstva za rukovanje“ ...................................................................... 11■ Simboli ................................................................................................ 11Osnovni meni ......................................................................................... 12Prošireni meni ........................................................................................ 13Način rukovanja ..................................................................................... 13Radni program ....................................................................................... 15■ Radni programi za grejanje, hlađenje, toplu vodu, zaštitu od

  smrzavanja ......................................................................................... 15■ Radni programi za provetravanje ....................................................... 17■ Specijalni radni programi .................................................................... 17Vremenski program ............................................................................... 18■ Podešavanje parametara na primeru zagrevanje/hlađenje prostorija 18■ Efektivno podešavanje vremenskog programa .................................. 19■ Brisanje vremenskih faza ................................................................... 19

  3. Uključivanje i isključivanje Uključivanje toplotne pumpe .................................................................. 20Isključivanje toplotne pumpe .................................................................. 21■ Sa zaštitom od smrzavanja ................................................................ 21■ Bez zaštite od smrzavanja (isključivanje iz rada) ............................... 21

  4. Grejanje/hlađenjeprostorija

  Temperatura u prostoriji ......................................................................... 22■ Podešavanje normalne temperature u prostoriji za grejanje/hlađenje 22■ Podešavanje snižene temperature u prostoriji za grejanje/hlađenje .. 22Radni program ....................................................................................... 22■ Podešavanje programa za godišnji odmor za grejanje/hlađenje ........ 22Vremenski program ............................................................................... 23■ Podešavanje vremenskog programa za grejanje/hlađenje ................. 23Instalacija grejanja s međubojlerom vode za grejanje ........................... 23■ Podešavanje vremenskog programa za međubojler vode za grejanje 23Karakteristika grejanja/karakteristika hlađenja ...................................... 24■ Podešavanje karakteristike grejanja/hlađenja .................................... 24Isključivanje grejanja/hlađenja prostorija ............................................... 25Funkcija komfora „Režim rada Party“ .................................................... 25■ „Podešavanje režima rada Party“ za grejanje/hlađenje ...................... 25■ „Završavanje režima rada Party“ ........................................................ 25Funkcija za štednju energije „Režim štednje“ ........................................ 26■ „Podešavanje režima štednje“ za grejanje ......................................... 26■ „Režim štednje“ završavanje .............................................................. 26Funkcija za uštedu energije„Program za godišnji odmor“ ...................... 26■ „Podešavanje Programa za godišnji odmor“ za grejanje/hlađenje,

  provetravanje ...................................................................................... 26■ Prekid ili brisanje „Programa za godišnji odmor“ ................................ 27

  5. Priprema tople vode Temperature tople vode ......................................................................... 28■ Podešavanje normalne temperature tople vode ................................. 28■ Podešavanje povećane temperature tople vode ................................ 28Radni program ....................................................................................... 28■ Podešavanje programa za pripremu tople vode ................................. 28

  Sadržaj

  Sadržaj56

  23 5

  50 R

  S

 • 4

  Vremenski program ............................................................................... 28■ Podešavanje vremenskog programa za pripremu tople vode ............ 28■ Podešavanje optimizacije uključivanja ............................................... 29■ Podešavanje optimizacije isključivanja ............................................... 29■ Podešavanje vremenskog programa za cirkulacionu pumpu ............. 29Priprema tople vode izvan vremenskog programa ................................ 30■ „Aktiviranje“ 1x priprema TV ............................................................... 30Isključivanje pripreme tople vode ........................................................... 30

  6. Instalacija grejanja saelektričnim dodatnimzagrevanjem

  Grejna instalacija sa električnim dodatnim zagrevanjem ....................... 31■ Deblokada ili blokada električnog dodatnog zagrevanja za grejanje

  prostorija ............................................................................................. 31■ Deblokada ili blokada električnog dodatnog zagrevanja za pripremu

  tople vode ........................................................................................... 31■ električnog dodatnog zagrevanja ........................................................ 31

  7. Aktivan režim hlađenja Deblokada i blokada aktivnog režima hlađenja ..................................... 32

  8. Toplotne pumpe vazduh/voda

  .................................................................................................................. 33

  9. Provetravanje Uključivanje provetravanja ..................................................................... 34Isključivanje provetravanja ..................................................................... 34■ „Režim Isključivanje“, aktiviranje ........................................................ 34■ Isključivanje provetravanja zbog promene filtera ................................ 34Radni program ....................................................................................... 34■ Podešavanje radnog programa za provetravanje ............................... 35Provetravanje bez regeneracije toplote ................................................. 35■ Podešavanje temperature u prostoriji za provetravanje ..................... 35■ Podešavanje minimalne temperature za provetravanje ..................... 35Vremenski program ............................................................................... 35■ Podešavanje vremenskog programa za provetravanje ...................... 35Funkcija komfora „Režim intenzivnog rada“ .......................................... 36■ „Podešavanje režima intenzivnog rada“ za provetravanje .................. 36■ Završavanje „Režima intenzivnog rada“ ............................................. 36Funkcija za uštedu energije „Režim štednje“ ......................................... 36■ „Podešavanje režima štednje“ za provetravanje ................................ 36■ Završavanje „Režima štednje“ ............................................................ 37Funkcija za uštedu energije„Program za godišnji odmor“ ...................... 37■ „Podešavanje programa za godišnji odmor“ za provetravanje,

  grejanje/hlađenje ................................................................................ 37■ Prekid ili brisanje „Programa za godišnji odmor“ ................................ 37

  10. Struja iz fotonaponskogsistema

  Samostalna eksploatacija struje ............................................................ 38

  11. Dalja podešavanja Podešavanje kontrasta na ekranu ......................................................... 39Podešavanje jačine osvetljenja ekranu .................................................. 39Podešavanje imena za krugove grejanja/hlađenja ................................ 39Podešavanje prioritetnog kruga grejanja/hlađenja za osnovni meni ..... 40Podešavanje vremena i datuma ............................................................ 40Podešavanje jezika ................................................................................ 40Podešavanje temperaturne jedinice (°C/°F) .......................................... 40Ponovno uspostavljanje fabričkih podešavanja ..................................... 40

  12. Provere Provera informacija ................................................................................ 42■ Provera prinosa solarne energije ........................................................ 42■ Dnevnik rada ...................................................................................... 42■ Sušenje košuljice ................................................................................ 43Provera poruka ...................................................................................... 43

  Sadržaj

  Sadržaj

  5623

  550

  RS

 • 5

  13. Manuelni režim rada .................................................................................................................. 45

  14. Posebne verzije instalacije .................................................................................................................. 46

  15. Šta treba da se uradi? Prostorije su suviše hladne .................................................................... 47Prostorije su suviše tople ....................................................................... 48Nema tople vode .................................................................................... 48Topla voda je suviše vruća ..................................................................... 49„ “ treperi i prikazuje se „Napomena“ ................................................. 49„ “ treperi i prikazuje se „Upozorenje“ ................................................. 49„ “ treperi i prikazuje se „Smetnja“ ....................................................... 49„Prikazuje se “Blokada distr. C5 ............................................................. 49„Prikazuje se “Blokirano rukovanje ........................................................ 49„Prikazuje se“Proveriti filtre .................................................................... 49Vrata/prozori se teško otvaraju .............................................................. 50Vrata/prozori se naglo otvaraju .............................................................. 50

  16. Održavanje Čišćenje grejne instalacije ..................................................................... 51■ U kombinaciji sa toplotnom pumpom rasolina/voda ili voda/voda ...... 51■ U kombinaciji sa toplotnom pumpom vazduh/voda ............................ 51■ Regulacija Vitotronic ........................................................................... 51Inspekcija i održavanje grejne instalacije ............................................... 51■ Bojler PTV-a (ako postoji) ................................................................... 51■ Sigurnosni ventil (bojler PTV-a) .......................................................... 51■ Filter za vodu za piće (ako postoji) ..................................................... 52■ Oštećeni priključni vodovi ................................................................... 52Čišćenje sistema za provetravanje stana .............................................. 52■ Čišćenje ulaznih/izduvnih ventila ........................................................ 52Promenite filtre u izduvnim ventilima ..................................................... 53Promenite filtre u uređaju za provetravanje ........................................... 53■ Potvrda signalizacije za održavanje ................................................... 55

  17. Prilog Rashladno sredstvo ............................................................................... 56Pregled prošireni meni ........................................................................... 56Mogućnosti provere u delu „Informacija“ ............................................... 57

  Sadržaj

  Sadržaj56

  23 5

  50 R

  S

 • 6

  Tumačenje izraza .................................................................................. 59■ Aktivni režim hlađenja („active cooling“) ............................................. 59■ Verzija instalacije ................................................................................ 59■ Radni program .................................................................................... 59■ Radni status ........................................................................................ 59■ Samostalna eksploatacija struje iz fotonaponskog sistema ............... 59■ Električno dodatno zagrevanje ........................................................... 60■ Blokada od strane distributera struje .................................................. 60■ Podno grejanje ................................................................................... 60■ Tihi rad ................................................................................................ 60■ Režim grejanja/režim hlađenja ........................................................... 60■ Karakteristika grejanja/karakteristika hlađenja ................................... 61■ Krug grejanja/hlađenja ........................................................................ 63■ Pumpa kruga grejanja ........................................................................ 64■ Protočni bojler vode za grejanje ......................................................... 64■ Međubojler vode za grejanje .............................................................. 64■ Kontrolisano provetravanje stana ....................................................... 64■ Režim hlađenja ................................................................................... 66■ Funkcije hlađenja ................................................................................ 66■ Karakteristika hlađenja ....................................................................... 66■ Krug hlađenja ..................................................................................... 66■ Ventilacija ........................................................................................... 67■ Mešač ................................................................................................. 67■ Temperatura u prostoriji ...................................................................... 67■ Ventil sigurnosti .................................................................................. 67■ Sekundarna pumpa ............................................................................ 67■ Pumpa solarnog kruga ....................................................................... 67■ Pumpa za punjenje akumulacionog bojlera ........................................ 67■ Filter za PTV ....................................................................................... 68■ Kompresor .......................................................................................... 68■ Režim grejanja/režim hlađenja prema vremenskim prilikama ............ 68■ Provetravanje stana ............................................................................ 68■ Vremenski program ............................................................................ 68■ Cirkulaciona pumpa ............................................................................ 68

  18. Registar naziva .................................................................................................................. 69

  Sadržaj

  Sadržaj (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 7

  Prvo puštanje u rad i prilagođavanje regulacije toplotnepumpe lokalnim ili građevinskim uslovima, kao iupućivanje osoblja u rukovanje, mora da izvedespecijalizovano preduzeće za grejanje.

  NapomenaU ovom uputstvu za upotrebu takođe su opisanefunkcije koje su moguće samo kod nekih tipovatoplotne pumpe ili samo s dodatnom opremom. Ovefunkcije nisu označene posebno.Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi obima funkcija idodatne opreme vaše toplotne pumpe i instalacijegrejanja, molimo vas da se obratite vašemspecijalizovanom preduzeću za grejanje.

  Stručni izrazi

  U svrhu boljeg razumevanja funkcija vaše regulacijeVitotronic, objasnićemo bolje nekoliko stručnih izraza.Ovi stručni izrazi su označeni na sledeći način:

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Vaša instalacija je prethodno fabrički podešena

  Vaša grejna instalacija je prethodno fabrički podešenai spremna za rad:

  Grejanje/hlađenje prostorija■ Vaše prostorije se zagrevaju od 00:00 do 24:00 h na

  20 °C „zadate temperature u prostoriji“ (normalnatemperatura u prostoriji).

  ■ Ukoliko postoji međubojler vode za grejanje, isti će ida se zagreva

  ■ Eventualno postojeće električno dodatno zagrevanjeje deblokirano (vidi poglavlje „Deblokada električnogdodatnog zagrevanja“).

  ■ Blokiran je aktivni režim hlađenja (vidi poglavlje„Deblokada i blokada aktivnog režima hlađenja“).

  Priprema tople vode■ Topla voda se svakog dana od 00:00 do 24:00 h na

  50 °C „temp. tople vode zadato“.■ Eventualno postojeća cirkulaciona pumpa je

  isključena.■ Eventualno postojeće električno dodatno zagrevanje

  je deblokirano (vidi poglavlje „Deblokada električnogdodatnog zagrevanja“).

  Zaštita od smrzavanja■ Obezbeđena je zaštita od smrzavanja vaše toplotne

  pumpe, bojlera za toplu vodu i eventualnopostojećeg međubojlera vode za grejanje.NapomenaZaštita od smrzavanja za toplotnu pumpu, bojler zatoplu vodu i međubojler vode za grejanje je pritemperaturama ispod −15 °C zagarantovana samoako je instaliran protočni bojler vode za grejanje (naobjektu).

  Provetravanje stana sa Vitovent 300-F■ Od 00:00 do 24:00 h: Provetravanje u radnom sta-

  tusu „Normalno“.

  Prebacivanje zimskog/letnjeg vremena■ Prebacivanje se vrši automatski.

  Datum i vreme■ Datum i vreme je vaše specijalizovano preduzeće za

  grejanje podesilo prilikom prvog puštanja u rad.

  Vaše specijalizovano preduzeće za grejanje vamprilikom prvog puštanja u rad može izvršiti ostalapodešavanja.Podešavanja možete da promenite individualno premavašim željama bilo kada.

  Nestanak strujeU slučaju nestanka struje sva podešavanja ostajusačuvana.

  Prve informacije

  Prvo puštanje u rad56

  23 5

  50 R

  S

 • 8

  Grejanje/hlađenje prostorija

  ■ Normalna temperatura u prostoriji („Zadatatemperatura u prostoriji“, vidi stranu 22):Nemojte da pregrevate prostorije. Svaki stepentemperature u prostoriji manje može da uštedi do 6%troškova grejanja.Nemojte da podešavate normalnu temperaturu uprostoriji na više od 20°C.

  ■ Vremenski program (vidi stranu 23):Zagrevajte vaše prostorije tokom dana sanormalnom, a noću sa sniženom temperaturom(nema smisla za podno grejanje). Podesite ovoputem vremenskog programa.

  ■ Radni program:Ako ne želite da grejete ili hladite prostorije, odabe-rite jedan od sledećih radnih programa:– „Samo topla voda“ (vidi stranu 28):

  Ako ne želite da grejete prostorije u toku leta, alivam treba topla voda.

  – „Režim isključivanja“ (vidi stranu 21):Ako ne želite duže vremena niti da grejeteprostorije niti vam treba topla voda.

  ■ Kratkotrajno odsustvo (vidi stranu 26):Smanjite temperaturu u prostoriji, npr. kada kreneteu kupovinu (nema smisla za podno grejanje). U tusvrhu izaberite „Režim štednje“.

  ■ Raspust/odmor (vidi stranu 26):Ako otputujete negde, podesite „Program zagodišnji odmor“:Temperatura u prostoriji se smanjuje, a priprematople vode se prekida. U kombinaciji s uređajem zaprovetravanje stepen provetravanja se snižava.

  ■ Provetravanje:Za provetravanje zatvorite termostatske ventile ikratko otvorite prozore širom (ukoliko ne postojisistem provetravanja stana).

  ■ Roletne:Roletne (ako postoje) spuštajte u sumrak.

  ■ Termostatski ventili:Pravilno podesite termostatske ventile.

  ■ Radijatori:Nemojte zaklanjati radijatore i termostatske ventile.

  Priprema potrošne tople vode

  ■ Cirkulaciona pumpa (vidi stranu 29):Cirkulacionu pumpu aktivirajte samo za vremenskeperiode tokom kojih se topla voda redovno troši.Podesite ovo putem vremenskog programa.

  ■ Potrošnja tople vode:Tuširajte se, umesto da se kupate. na tuširanje se popravilu troši manje energije nego na kupanje.

  Provetravanje stana (u kombinaciji sa uređajem zaprovetravanje)

  ■ Kratkotrajno odsustvo (vidi stranu 34 i 36):Smanjite stepen provetravanja, npr. kada krenete ukupovinu. U tu svrhu izaberite „Režim štednje“ iliradni program „Osnovni režim“.

  ■ Raspust/odmor (vidi stranu 37):Ako otputujete negde, podesite „Program zagodišnji odmor“:Stepen provetravanja se snižava. Temperatura uprostoriji se smanjuje, a priprema tople vode seprekida.

  Samostalna eksploatacija struje (u kombinaciji safotonaponskim sistemom)

  ■ Koristite struju koju proizvodi vaš fotonaponskisistem za vašu grejnu instalaciju (vidi stranu 38).

  Za ostale funkcije za uštedu energije na regulacijitoplotne pumpe obratite se vašem specijalizovanompreduzeću za grejanje.

  Korisni saveti za više udobnosti

  Grejanje/hlađenje prostorija

  ■ Normalna temperatura u prostoriji („Zadatatemperatura u prostoriji“, vidi stranu 13):Vašu prijatnu temperaturu možete u svako vremepodesiti u osnovnom meniju.

  ■ Prioritetni krug grejanja (vidi stranu 40):Ako se grejna instalacija sastoji iz više grejnihkrugova, važna podešavanja za prioritetni kruggrejanja/hlađenja možete preuzeti direktno iz osnov-nog menija.

  ■ Vremenski program (vidi stranu 23):Upotrebite vremenski program. U vremenskomprogramu možete podašavati vremenske faze zarazličitim temperaturama u prostorijama, npr. prekodana drugačije od noću.

  ■ Međubojler vode za grejanje (ako postoji, vidistranu 23):Podesite vremenski program za međubojler vode zagrejanje tako, da uvek ima na raspolaganju dovoljnotoplote za vaše krugove grejanja, npr. zapremošćavanje blokada od strane preduzeća zasnabdevanje električnom energijom.

  ■ Električno dodatno zagrevanje (ako postoji, vidistranu 31):Deblokirajte električno dodatno zagrevanje podesitevremenski program u tu svrhu. Električno dodatnozagrevanje će se uključiti automatski, ako su brzopotrebne velike količine toplote.

  Prve informacije

  Saveti za štednju energije

  5623

  550

  RS

 • 9

  ■ „Aktivan režim hlađenja“ (vidi stranu 32):Nakon deblokade aktivnog režima hlađenja, popotrebi imate na raspolaganju veliki kapacitet zahlađenje prostorija.

  ■ Karakteristika grejanja/karakteristika hlađenja(vidi stranu 24):Karakteristikom grejanja možete da prilagoditegrejnu instalaciju individualno na toplotnu potrebuvaših prostorija. Pravilno podešavanje obezbeđujeda se vaša prijatna temperatura postiže tokom celegodine. Isto važi i za karakteristiku hlađenja.

  ■ „Režim rada Party“ (vidi stranu 25):Podesite „Režim rada Party“, ako želite da zagre-vate prostorije temperaturom koja odstupa odvremenskog programa.Primer: Kasno uveče je putem vremenskogprograma podešena snižena temperatura u prostoriji,a gosti vam ostaju duže.

  Priprema potrošne tople vode

  ■ Vremenski program (vidi strane 28 i 29):Koristite vremenski program za pripremu tople vode.U vremenskom programu možete podešavativremenske faze za različitim temperaturama toplevode, npr. ujutro veće od danju.Koristite vremenski program za cirkulacionu pumpu.U podešenim vremenskim fazama vam na mestimaza trošenje pitke tople vode stoji na raspolaganjuvoda željene temperature.

  ■ „Optimizacija uključivanja“ (vidi stranu 29):Optimizacijom uključivanja vaš bojler za toplu voduse na početku svake vremenske faze zagreva napodešenu temperaturu.

  ■ „Optimizacija isključivanja“ (vidi stranu 29):Optimizacijom isključivanja vaš bojler za toplu voduse na kraju svake vremenske faze zagreva na pod-ešenu temperaturu.

  ■ Jednokratna priprema tople vode (vidistranu 30):Postavka „1x priprema TV“ odmah zagrevatoplotnu pumpu bojlera, nezavisno od vremenskogprograma.

  ■ Električno dodatno zagrevanje (ako postoji, vidistranu 31):Deblokirajte električno dodatno zagrevanje podesitevremenski program u tu svrhu. Električno dodatnozagrevanje će se uključiti automatski, ako toplotnapumpa ne može sama da zagreje bojler dovoljnobrzo, npr. u toku blokada od strane preduzeća zasnabdevanje električnom energijom.

  Provetravanje stana (u kombinaciji sa uređajem zaprovetravanje)

  ■ „Režim intenzivnog rada“ (vidi stranu 36):U „Režimu intenzivnog rada“ povećavate razmenuvazduha u prostorijama, npr. dok kuvate.

  Rad toplotnih pumpi za vodu/vazduh

  ■ Tihi rad (vidi stranu 33):Podesite vremenski program za tihi rad, npr. da bistenoću smanjili prag buke toplotne pumpe za vazduh/vodu.

  Prve informacije

  Korisni saveti za više udobnosti (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 10

  Regulacija toplotne pumpe može da izgleda drugačijeu zavisnosti od tipa toplotne pumpe.

  Regulacija na prednjoj strani toplotne pumpe

  14℃ 21℃

  Slika 1

  Regulacija na toplotnoj pumpi

  BA

  Slika 2

  A Gornji deo regulacije s jedinicom za opsluživanjeB Dugme za promenu fiksiranog položaja

  Regulacija na zidu

  Slika 3

  NapomenaNa poleđini poklopca se nalazi kratko uputstvo za upo-trebu. Povucite poklopac na gornjoj ivici premanapred da biste ga otvorili.

  Jedinica za opsluživanje

  Sva podešavanja na vašoj regulaciji toplotne pumpemogu da se izvrše i centralno, na jedinici zaopsluživanje.Ako su u vašim prostorijama instalirana daljinskaupravljanja, onda podešavanja možete da izvedete ipreko daljinskih upravljača.

  Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljanja

  O rukovanju

  Otvaranje regulacije

  5623

  550

  RS

 • 11

  14°C 21°C

  Slika 4

  Ovim se vraćate nazad za po jedan korak umeniju ili prekidate već početo podešavanje.Tasteri streliceZa prelistavanje menija ili podešavanje vrednosti.

  OK Za potvrdu vašeg izbora ili memorisanje izvršenogpodešavanja.

  Za pozivanje „Uputstava za rukovanje“ (vidisledeće poglavlje) ili dodatnih informacija za iza-brani meni.Za pozivanje proširenog menija.

  Na raspolaganju vam stoje dve površine zaopsluživanje:■ Osnovni meni: Vidi stranu 12.■ Prošireni meni: Vidi stranu 13.

  NapomenaAko se na jedinici za opsluživanje nekoliko minuta neizvrše podešavanja, aktivira se zaštitnik ekrana (vidistranu 14).

  „Uputstva za rukovanje“

  Objašnjenja za rukovanje dobićete u obliku kratkoguputstva za rukovanje.

  Ovako se pozivaju „Uputstva za rukovanje“:■ Zaštitnik ekrana je aktivan (vidi stranu 14):

  Pritisnite taster .■ Nalazite se bilo gde u meniju:

  Pritiskajte taster , sve dok se ne pojavi osnovnimeni (vidi stranu 12).Pritisnite taster .

  Simboli

  Simboli se ne pojavljuju stalno, već zavise od vrsteizvođenja instalacije i od radnog stanja.

  Prikazi:Aktivna je zaštita od smrzavanjaProstorije se greju sa normalnom temperaturomGrejanje prostorija sa sniženom temperaturomRežim rada Party za zagrevanje prostorija jeaktivanRežim rada Party za zagrevanje prostorija jeaktivanU kombinaciji sa solarnom instalacijom:Pumpa solarnog kruga radiKompresor radiKod toplotnih pumpi rasolina/voda ili voda/voda:Primarna pumpa radiKod toplotnih pumpi vazduh/voda:Ventilator radiProtočni bojler vode za grejanje je aktivan(električno dodatno zagrevanje)

  U kombinaciji sa krugom hlađenja:Režim hlađenja je aktivanU kombinaciji sa fotonaponskim sistemom:Samostalna eksploatacija struje je aktivna

  Krugovi grejanja/hlađenja:HK... krug grejanja ...

  ilikrug grejanja/hlađenja ...

  SKK Poseban krug hlađenja

  Radni programi:■ Radni programi za grejanje, hlađenje, toplu vodu:

  , , , :Značenje simbola vidi na strani 15

  ■ Radni programi za provetravanje:Stepeni provetravanja 0 do 4 u skladu sapodešenim radnim programom, vidi stranu 17

  O rukovanju

  Jedinica za opsluživanje (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 12

  Stepeni provetravanja (u kombinaciji sa uređajem zaprovetravanje):

  0 Bez provetravanja1 Minimalan zapreminski protok vazduha2 Smanjen zapreminski protok vazduha3 Normalan zapreminski protok vazduha.4 Maksimalan zapreminski protok vazduha

  2 Zaštita od smrzavanja za uređaj zaprovetravanje je aktivna. Simbol na primeruStepen provetravanja 2

  2 Registar za predgrevanje za uređaj zaprovetravanje je aktivan. Simbol na primeruStepen provetravanja 2Uređaj za provetravanje je isključen prekomrežnog prekidača

  Poruke:SmetnjaUpozorenjeNapomena

  Osnovni meni

  U osnovnom meniju možete da izvršavate i provera-vate sledeća podešavanja za prioritetni krug grejanja/hlađenja (D):■ Zadata vrednost temperature u prostoriji■ Radni program

  Ovako se poziva osnovni meni:■ Zaštitnik ekrana je aktivan (vidi stranu 14):

  Pritisnite taster OK.■ Nalazite u prošireni meni (vidi stranu 13):

  Pritiskajte taster , sve dok se ne pojavi osnovnimeni.

  B

  C

  A

  40℃Temp. polaznog voda

  14℃ 21℃

  HK1

  D

  Slika 5

  A Radni program za prioritetni krug grejanja/hlađenja(D)

  B Aktuelna spoljna temperaturaC Zadata temperatura u prostoriji za prioritetni krug

  grejanja/hlađenja (D)D Prioritetan krug grejanja/hlađenja (vidi stranu 40)

  Nema prikaza, ako postoji samo jedan kruggrejanja/hlađenja.

  O rukovanju

  Jedinica za opsluživanje (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 13

  Napomena■ Kod posebnih verzija instalacije je moguće da

  osnovni meni odstupa od ovde prikazanih slika (vidipoglavlje „Posebne verzije instalacija“, strana 46).

  ■ Podešavanja za prioritetni krug grejanja/hlađenjamožete izvršiti i u proširenom meniju (vidistranu 13).

  ■ Podešavanja za druge eventualno priključenekrugove grejanja/hlađenja možete vršiti samo uproširenom meniju.

  ■ Podešavanja za provetravanje (ako postoji) možetevršiti samo u proširenom meniju.

  ■ Vaše specijalizovano preduzeće za grejanje možeda blokira mogućnost rukovanja osnovnim menijem.U tom slučaju ne možete da obavljate podešavanjaniti u osnovnom niti u proširenom meniju (vidistranu 49).

  Podešavanje normalne temperature u prostorijamaza prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Pritisnite sledeće tastere:/ za željenu vrednost.

  OK za potvrdu.

  Radni program za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Pritisnite sledeće tastere:/ za željeni radni program.

  OK za potvrdu.

  Prošireni meni

  U proširenom meniju možete obavljati i proveravatisva podešavanja iz opsega funkcija regulacije toplotnepumpe, npr. program za godišnji odmor i vremenskeprograme.Pregled menija možete naći na strani 56.

  Ovako se poziva prošireni meni:■ Zaštitnik ekrana je aktivan:

  Redom pritisnite tastereOK i .■ Nalazite se bilo gde u meniju:

  Pritisnite taster .

  NapomenaVaše specijalizovano preduzeće za grejanje može dablokira mogućnost rukovanja proširenim menijem. Utom slučaju možete da pozovete samo poruke (vidistranu 43), a u izuzetnim slučajevima možete daaktivirate ručni režim rada (vidi stranu 45).

  Meni

  Manuelni režim rada

  Dalje sa

  SistemTopla vodaGrejanje/hlađenje

  OKF

  i

  Slika 6

  F Dijaloški red

  Način rukovanja

  Ako se na jedinici za opsluživanje nekoliko minuta neizvrše nikakva podešavanja, aktivira se zaštitnikekrana. Smanjuje se jačina osvetljenja ekrana.

  O rukovanju

  Osnovni meni (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 14

  Zaštitnik ekrana

  14℃ 21℃BC

  Slika 7

  B Aktuelna spoljna temperaturaC Zadata vrednost temperature u prostoriji

  1. Pritisnite taster OK. Dospevate u osnovni meni (vidistranu 12).

  2. Pritisnite taster . Dospevate u prošireni meni(vidi stranu 13).Izabrana tačka menija ima belu pozadinu.U dijaloškom redu F (vidi sliku na strani 13)dobijate potrebna uputstva za rukovanje.

  Za svaki krug grejanja/hlađenja možete da obavljatepodešavanje parametara za zagrevanje/hlađenjeprostorija. Stoga je potrebno da pre odgovarajućihpodešavanja (npr. temperature u prostoriji) izabereteželjeni krug grejanja/hlađenja.Na sledećoj slici se pomoću primera za podešavanjezadate vrednosti temperature u prostoriji prikazujenačin postupka. Na slici su prikazani podešavanje bezi sa izborom kruga grejanja, kao i razni dijaloški redovi.

  O rukovanju

  Način rukovanja (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 15

  V vili

  OK

  Ú

  OK

  OK

  Krug grejanja 1

  Režim štednje

  Ù Ú

  Režim rada PartyHK1 Izbor kruga grejanja Ù ÚHK2

  je izabrano

  Krug grejanja 2

  Zadata temp. u prostoriji HK1

  20°C

  Promena pomoću (

  Zadata temp. u prostoriji HK1

  22°C

  Preuzmi pomoću OK

  Zadata temp. u prostoriji HK1

  22°C

  Preuzeto

  ê

  ê

  Ù ÚHK1

  Krug grejanja 2

  Režim štednje

  Ù Ú

  Režim rada PartyHK1

  Dalje sa OK

  ê

  ê

  Ù ÚHK2

  Sniž. Temp. u prost. Zad.

  Sniž. Temp. u prost. Zad.

  Zadata temp. u prostoriji

  Zadata temp. u prostoriji

  V vili

  OK

  Zadata temp. u prostoriji HK2

  20°C

  Promena pomoću (

  Zadata temp. u prostoriji HK2

  22°C

  Preuzmi pomoću OK

  Zadata temp. u prostoriji HK2

  22°C

  Preuzeto

  OK / / v v

  Krug grejanja 1

  Režim štednjeRežim rada Party

  HK1

  Dalje sa OK

  ê

  ê

  Sniž. Temp. u prost. Zad.Zadata temp. u prostoriji

  / v v

  OK

  OK

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°C

  Meni

  Topla voda

  Dalje sa OKManuelni režim radaSistem

  Grejanje/hlađenje

  i

  Izbor pomoću (

  Slika 8

  Radni program

  Radni programi za grejanje, hlađenje, toplu vodu, zaštitu od smrzavanja

  Krugovi grejanja/hlađenja

  Verzija instalacije sa pripremom tople vode Verzija instalacije bez pripreme toplevode

  Simbol Radni program Simbol Radni programKrug grejanja„HK1“, „HK2“,„HK3“

  „Isključivanje“ „Isključivanje“„Samo topla voda“ — —„Grejanje i topla voda“(Fabričko podešavanje)

  „grejanje“

  Krug grejanja/hlađenja„HK1“, „HK2“,„HK3“

  „Isključivanje“ „Isključivanje“„Samo topla voda“ — —„Grejanje/hlađenje i TV“(Fabričko podešavanje)

  „Grejanje/hlađenje“

  O rukovanju

  Način rukovanja (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 16

  Krugovi grejanja/hlađenja

  Verzija instalacije sa pripremom tople vode Verzija instalacije bez pripreme toplevode

  Simbol Radni program Simbol Radni programPoseban krughlađenja„SKK“

  „Isključivanje“ „Isključivanje“„Samo topla voda“ — —„Hlađenje i TV“(Fabričko podešavanje)

  „Hlađenje“

  Simbol Radni program FunkcijaGrejanje/hlađenje prostorija i priprema tople vode

  „Grejanje i topla voda“ ■ Prostorije izabranog kruga grejanja se grejuprema određenoj temperaturi u prostoriji i premavremenskom programu (vidi poglavlje „Grejanje/hlađenje prostorija“).

  ■ Topla voda se zagreva prema zadatojtemperaturi tople vode i prema vremenskomprogramu (vidi poglavlje „Priprema tople vode“).

  „Grejanje/hlađenje i TV“ ■ Prostorije izabranog kruga grejanja/hlađenja segreju prema određenoj temperaturi u prostoriji iprema vremenskom programu (vidi poglavlje„Grejanje/hlađenje prostorija“).

  ■ Topla voda se zagreva prema zadatojtemperaturi tople vode i prema vremenskomprogramu (vidi poglavlje „Priprema tople vode“).

  „Hlađenje i topla voda“ ■ Prostorije u posebnom krugu hlađenja seneprekidno hlade (ne može da se podesivremenski program).

  ■ Topla voda se zagreva prema zadatojtemperaturi tople vode i prema vremenskomprogramu (vidi poglavlje „Priprema tople vode“).

  Priprema tople vode„Samo topla voda“ ■ Topla voda se zagreva prema zadatoj

  temperaturi tople vode i prema vremenskomprogramu (vidi poglavlje „Priprema tople vode“).

  ■ Bez grejanja/hlađenja prostorija.■ Zaštita od smrzavanja eventualno postojećeg

  međubojlera za vodu za grejanje.Grejanje/hlađenje prostorija

  „grejanje“ ■ Prostorije izabranog kruga grejanja se grejuprema određenoj temperaturi u prostoriji i premavremenskom programu (vidi poglavlje „Grejanje/hlađenje prostorija“).

  „Grejanje/hlađenje“ ■ Prostorije izabranog kruga grejanja/hlađenja segreju prema određenoj temperaturi u prostoriji iprema vremenskom programu (vidi poglavlje„Grejanje/hlađenje prostorija“).

  „Hlađenje“ ■ Prostorije u posebnom krugu hlađenja seneprekidno hlade (ne može da se podesivremenski program).

  O rukovanju

  Radni program (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 17

  Simbol Radni program FunkcijaZaštita od smrzavanja

  „Isključivanje“ ■ Bez grejanja/hlađenja prostorija.■ Nema pripreme tople vode.■ Aktivna je zaštita od smrzavanja za toplotnu

  pumpu, bojler za toplu vodu i za eventualnopostojeći međubojler vode za grejanje.

  Radni programi za provetravanje

  Radni program Radni status Zapreminski protok vazduha Stepenprovetravanja

  „Isključivanje“ — Bez provetravanja 0

  „Osnovni režim“ — Minimalan zapreminski protok vazdu-ha

  1

  „Automatsko provetravanje“ „Sniženo“ Smanjen zapreminski protok vazdu-ha

  2

  „Normalno“ Normalan zapreminski protok vazdu-ha

  3

  „Intenzivno“ Maksimalan zapreminski protok vaz-duha

  4

  Specijalni radni programi

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°CSušenje košuljice

  ESlika 9

  Specijalni radni programi E:■ „Sušenje košuljice“

  Ovu funkciju aktivira vaše specijalizovano preduzećeza grejanje. Košuljica se suši prema fiksno zadatomvremenskom programu (profil za temperaturu/vreme)u skladu sa građevinskim materijalom. Vašapodešavanja za grejanje/hlađenje prostorija nemajunikakvo dejstvo tokom trajanja sušenja košuljice.

  ■ „Eksterno uključivanje“Regulacijom toplotne pumpe upravlja nadređenaregulacija.

  ■ „Eksterni program“Radni program je prebačen putem komunikacionoginterfejsa (npr. Vitocom 100).

  ■ „Prog. za godišnji odmor“Vidi stranu 26.

  NapomenaU proširenom meniju pod „Informacije“ možete daproverite podešeni radni program (vidi stranu 42).

  O rukovanju

  Radni program (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 18

  U nastavku objašnjava se način podešavanjavremenskog programa. Karakteristike pojedinihvremenskih programa su navedene u odgovarajućimpoglavljima.

  Za sledeće funkcije možete podesiti vremenskiprogram:■ Grejanje/hlađenje prostorija (vidi stranu 23)■ Grejanje međubojlera vode za grejanje (vidi na

  strani 23)■ Priprema tople vode (vidi stranu 28)■ Cirkulaciona pumpa za toplu vodu (vidi stranu 29)■ Električno dodatno zagrevanje (vidi stranu 31)■ Sniženje buke kod toplotnih pumpi za vazduh/vodu

  (vidi stranu 33)■ Provetravanje stana (u kombinaciji sa uređajem za

  provetravanje, vidi stranu 35)

  U vremenskom programu delite dan u delove,takozvane Vremenske faze. Utvrđujete, šta se događau tim vremenskim fazama, npr. kada se prostorijezagrevaju normalnom temperaturom u prostoriji. U rusvrhu podešavate Radni status.

  ■ Vremenski program možete da podesiteindividualno, za svaki dan isto ili različito.

  ■ Možete izabrati do 8 vremenskih faza za neki dan.■ Za svaku vremensku fazu podesite početni i krajnji

  momenat.Izabrana faza će da se prikaže u vidu bele trake uvremenskom dijagramu. Njena dužina se naodgovarajući način prilagođava u vremenskomdijagramu.

  ■ Pojedini radni statusi će se prikazati u vremenskomdijagramu pomoću traka različite visine.Ukoliko se preklapa više vremenskih faza, radni sta-tus s višom trakom ima prioritet.

  ■ U proširenom meniju možete pod tačkom„Informacije“ proveriti vremenski program (vidistranu 42).

  Podešavanje parametara na primeru zagrevanje/hlađenje prostorija

  Prošireni meni:1.2. „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Vrem. prog. Grejanje/hlađenje“5. Izaberite blok dana u nedelji ili dan u nedelji.6. Izaberite jednu vremensku fazu od ! do (. Iza-

  brana faza će da se prikaže u vidu bele trake uvremenskom dijagramu.

  7. Podesite početni i krajnji momenat dotičnevremenske faze. Dužina bele trake u vremenskomdijagramu će se prilagoditi shodno tome.

  8. Izaberite željeni radni status „Smanjeno“,„Normalno“ ili „Fiksna vrednost“. Pojedini radnistatusi će se prikazati u vremenskom dijagramupomoću traka različite visine.

  9. Za izlaz iz menija pritisnite .

  NapomenaAko prevremeno želite da prekinete podešavanje nekevremenske faze, pritiskajte , sve dok se ne pojaviželjeni prikaz.

  Primer radnog statusa i vremenskih faza uvremenskom programu za zagrevanje prostorija

  Grejanje/hlađenje Pon-ned

  ? 08:30 - 12:10 u

  Izbor pomoću

  Normalno

  (

  ! 00:00 - 08:30 u0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

  Sniženo

  ?!

  HK1

  § $%

  Slika 10

  ■ Vremenski program za sedmični blok „ponedeljak–nedelja“ („po-ne“)

  ■ Vremenska faza !:00:00 do 08:30 h: „Sniženo“

  ■ Vremenska faza ?:08:30 do 12:10 h: „Normalno“

  ■ Vremenska faza §:13:00 do 18:30 h: „Sniženo“

  ■ Vremenska faza $:20:00 do 22:00 h: „Fiksna vrednost“

  ■ Vremenska faza %:22:00 do 24:00 h: „Sniženo“

  Između vremenskih faza aktivan je radni status „Pri-pravnost“, u primeru od 12:10 do 13:00 h i od 18:30do 20:00 h.

  O rukovanju

  Vremenski program

  5623

  550

  RS

 • 19

  Efektivno podešavanje vremenskog programa

  Primer: Kada želite da podesite isti vremenski programza sve dane u nedelji osim ponedeljka:1. Izaberite sedmični blok „ponedeljak–nedelja“ i

  podesite vremenski program.Vrem.prog. za grejanje

  ponedeljaksubota-nedeljaponedeljak-petakponedeljak-nedelja

  ê

  ê

  ê

  ç

  HK1

  Izbor pomoću (Slika 11NapomenaSedmični blokovi sa istim vremenskim fazama suuvek štiklirani.Fabričko podešavanje: Isto za sve dane u sedmici,stoga je štiklirana tačka „ponedeljak-nedelja“.

  2. Zatim izaberite „ponedeljak“ i za njega podesitevremenski program.NapomenaŠtiklirana je tačka „subota-nedelja“, jer podešenevremenske faze važe samo još u tom sedmičnombloku.Vrem.prog. za grejanje

  ponedeljaksubota-nedeljaponedeljak-petakponedeljak-nedelja

  ê

  ê

  êç

  HK1

  Izbor pomoću (Slika 12

  Brisanje vremenskih faza

  ■ Za krajnji momenat podesite isto vreme kao i započetni momenat.ili

  ■ Za početni momenat izaberite podešavanje pre00:00 h.

  Na ekranu se za izabranu vremensku fazu pojavljuje„- - : - -“.

  HK1

  Promena pomoću (

  - -:- - - -:- - u0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

  ---

  Pon-nedGrejanje/hlađenje

  ? 08:30 - 12:10 u Normalno

  !

  Slika 13

  O rukovanju

  Vremenski program (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 20

  Regulacija toplotne pumpe može da izgleda drugačijeu zavisnosti od tipa toplotne pumpe.

  Regulacija na prednjoj strani toplotne pumpe

  14℃ 21℃

  CBA

  Slika 14

  A Signalizacija smetnje (crveno)B Signalizacija rada (zeleno)C Mrežni prekidač

  Regulacija na toplotnoj pumpi

  AB C

  Slika 15

  A Signalizacija smetnje (crveno)B Signalizacija rada (zeleno)C Mrežni prekidač

  Regulacija na zidu

  14℃ 21℃

  B

  C

  A

  Slika 16

  A Signalizacija smetnje (crveno)B Signalizacija rada (zeleno)C Mrežni prekidač

  1. Uključite strujno napajanje, npr. preko posebnogosigurača ili glavnog prekidača.

  2. Uključite mrežni prekidač.

  Uključivanje i isključivanje

  Uključivanje toplotne pumpe

  5623

  550

  RS

 • 21

  Ubrzo posle toga na ekranu se pojavljuje osnovnimeni (vidi stranu 12), a zelena lampica rada svetli.Vaša toplotna pumpa i daljinska upravljanja, akopostoje, sada su spremni za rad.

  Isključivanje toplotne pumpe

  Sa zaštitom od smrzavanja

  Za svaki krug grejanja/hlađenja izaberite radniprogram „Režim isključivanja“.

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Osnovni meni1. / za radni program „Isključivanje“ (zaštita od

  smrzavanja).2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenja

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.

  4. „Radni program“5. „Režim isključivanja“ (zaštita od smrzavanja)■ Zaštita od smrzavanja za toplotnu pumpu, bojler za

  toplu vodu i međubojler vode za grejanje je pritemperaturama ispod −15 °C garantovana samo akoje instalirano dodatno električno grejanje.

  ■ Cirkulacione pumpe se kratko uključuju automatskisvakih 24 h da se ne blokiraju.

  ■ Ako je na regulaciju toplotne pumpe priključen uređajza provetravanje, program za godišnji odmor važi iza provetravanje stana (npr. „Automatika zaprovetravanje“).

  Radni program„Režim isključivanja“ završavanje

  Izaberite neki drugi radni program.

  Bez zaštite od smrzavanja (isključivanje iz rada)

  1. Isključite mrežni prekidač.

  2. Isključite mrežni napon toplotne pumpe; npr. naposebnom osiguraču ili na glavnom prekidaču.

  ! PažnjaAko se očekuju spoljne temperature niže od3°C, morate da preduzmete odgovarajućemere za zaštitu toplotne pumpe i instalacijegrejanja od smrzavanja.Po potrebi stupite u kontakt s vašimspecijalizovanim preduzećem za grejanje.

  NapomenaAko je na regulaciju toplotne pumpe priključen uređajza provetravanje, ovaj radi uz minimalan zapreminskiprotok vazduha ( 1 ).

  Napomene za duže isključivanje iz rada■ Pošto se cirkulacione pumpe ne napajaju strujom,

  mogu da se blokiraju.■ Možda će biti potrebno da iznova podesite datum i

  vreme (vidi stranu 40).

  Uključivanje i isključivanje

  Uključivanje toplotne pumpe (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 22

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje normalne temperature u prostoriji za grejanje/hlađenje

  Fabričko podešavanje: 20 °C

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Osnovni meni1. / za željenu vrednost.2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenja

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.

  4. „Zadata temp. u prostoriji“5. Podesite željenu vrednost.

  Napomena

  ■ Grejanje prostorija s tom temperaturom:U vremenskom programu je aktivan radni status„Normalno“ (vidi stranu 23).

  ■ U kombinaciji sa uređajem za provetravanje:Podesite temperaturu u prostoriji za provetravanje zamaks. 4 °C niže od temperature u prostoriji zagrejanje/hlađenje. Ovo obezbeđuje pravilan radzaobilaznog voda.

  Podešavanje snižene temperature u prostoriji za grejanje/hlađenje

  Fabričko podešavanje: 16 °C

  NapomenaZa poseban krug hlađenja ne može da se podesi nekivremenski program.

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“

  3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Sniž. temp. u prostoriji, zad“5. Podesite željenu vrednost.

  Grejanje prostorija s tom temperaturom:■ U vremenskom programu je aktivan radni status

  „Sniženo“ (vidi stranu 23).■ U programu za godišnji odmor (vidi stranu 26).

  Radni program

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje programa za godišnji odmor za grejanje/hlađenje

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Osnovni meni1. / za radni program:

  npr. „Grejanje i topla voda“Ostale moguće radne programe vidi na strani 16.

  2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenja

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“

  3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Radni program“5. npr. „Grejanje i topla voda“.

  Ostale moguće radne programe vidi na strani 16.

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Temperatura u prostoriji

  5623

  550

  RS

 • 23

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje vremenskog programa za grejanje/hlađenje

  Fabričko podešavanje: Jedna vremenska faza od00:00 do 24:00 h za sve dane u nedelji s radnimstatusom „Normalno“.

  Napomena■ Ovo podešavanje je namenjeno režimu s podnim

  grejanjem.■ Za odvojeni krug hlađenja ne može da se podesi

  vremenski program.

  Prošireni meni:1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Vremenski program grejanja“

  ili„Vrem. prog. Grejanje/hlađenje“

  5. Podesite željene vremenske faze i radni status.Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  Napomena■ Između vremenskih faza prostorije se neće grejati/

  hladiti, aktivna je samo zaštita od smrzavanja zatoplotnu pumpu (radni status„Pripravnost“).

  ■ Prilikom podešavanja uzmite u obzir činjenicu da jevašoj instalaciji grejanja potrebno izvesno vreme dazagreje ili rashladi prostorije do željene temperature.

  Radni status za grejanje/hlađenje

  ■ „Normalno“Grejanje/hlađenje prostorija vrši se s normalnomtemperaturom u prostoriji „Zad. temp. u prostoriji“(vidi stranu 22).

  ■ „Sniženo“Grejanje prostorija vrši se sa sniženomtemperaturom u prostoriji „Red. Temp. u prost.zadato“ (vidi stranu 22).NapomenaU radnom statusu „Sniženo“ krug grejanja/hlađenjase ne hladi.

  ■ „Fiksna vrednost“Grejanje prostorija vrši se nezavisno od spoljnetemperature s maks. dozvoljenom temperaturompolaznog voda.Hlađenje prostorija vrši se nezavisno od spoljnetemperature s min. dozvoljenom temperaturompolaznog voda.Fabrička podešavanja:– Maks. temperatura polaznog voda grejanja: 40 °C– Min. temperatura polaznog voda hlađenja: 10 °CU datom slučaju je vaše specijalizovano preduzećeza grejanje već prilagodilo ove vrednosti.

  Instalacija grejanja s međubojlerom vode za grejanje

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje vremenskog programa za međubojler vode za grejanje

  Fabričko podešavanje: Jedna vremenska faza od00:00 do 24:00 h za sve dane u nedelji s radnimstatusom „Normalno“.■ Vremenske faze za zagrevanje međubojlera vode za

  grejanje moraju pokrivati sve vremenske fazegrejanja prostorija (za sve krugove grejanja).

  ■ Ako isključite grejanje međubojlera vode za grejanjepreko vremenskog programa (sve vremenske fazesu izbrisane „- - : - -“), vaše prostorije se nezagrevaju.

  ■ Preporučujemo da međubojler vode za grejanjezagrevate neprekidno.

  Prošireni meni:1.2. „Sistem“3. „Vrem. prog. Međubojler“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Vremenski program56

  23 5

  50 R

  S

 • 24

  Napomena■ Između vremenskih faza međubojler vode za

  grejanje neće biti zagrevan, aktivna je samo zaštitaod smrzavanja za međubojler vode za grejanje.

  ■ Molimo da prilikom podešavanja uzmete u obzirčinjenicu, da je vašoj toplotnoj pumpi potrebnoizvesno vreme da zagreje međubojler vode zagrejanje do željene temperature.

  Radni status za zagrevanje međubojlera vode zagrejanje

  ■ „Gore“Gornji deo međubojlera vode za grejanje će bitizagrejan do najviše zadate vrednosti temperaturepolaznog voda svih priključenih krugova grejanja. Naraspolaganju stoji manja zapremina vode zagrejanje.

  ■ „Normalno“Ukupna zapremina međubojlera vode za grejanjezagreva se do najviše zadate vrednosti temperaturepolaznog voda svih priključenih krugova grejanja.Zadata vrednost temperature polaznog voda jednogkruga grejanja proizilazi iz karakteristike grejanja,spoljne temperature i željene temperature prostorija.

  ■ „Fiksna vrednost“Ukupna zapremina međubojlera vode za grejanjezagreva se do fiksne temperaturne vrednosti.Fabričko podešavanje: 50 °C, u datom slučaju jevaše specijalizovano preduzeće za grejanje većprilagodilo ove vrednosti.Ovaj radni status možete da koristite, npr. zazagrevanje međubojlera vode za grejanje povoljnomniskotarifnom strujom.NapomenaIznad određene spoljne temperature međubojlervode za grejanje se više ne zagreva ni u radnom sta-tusu „Fiksna vrednost“. Ova granica zaisključivanje može biti prilagođena od strane vašegspecijalizovanog preduzeća za grejanje.

  Karakteristika grejanja/karakteristika hlađenja

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje karakteristike grejanja/hlađenja

  Fabrička podešavanja:■ Karakteristika grejanja:

  „Nagib“: 0,6„Nivo“: 0

  ■ Karakteristika hlađenja:„Nagib“: 1,2„Nivo“: 0

  Prošireni meni:1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Karakteristika grejanja“

  ili„Karakteristika hlađenja“

  5. „Nagib“ ili „Nivo“6. Podesite željenu vrednost.

  NapomenaSavete za trenutak i način promene nagiba i nivoakarakteristike grejanja možete da dobijete pritiskomna taster ?.

  Primer: Nagib karakteristike grejanja promenite na1,1

  Na dijagramu se jasno prikazuje promenakarakteristike grejanja čim promenite vrednost nagibaili nivoa.

  Karakteristika grejanja

  Promena pomoću (

  HK1

  Nagib

  100℃

  20 10 0 -10 -20 -30

  35℃

  1,1

  43℃ 49℃55℃

  Slika 17

  U zavisnosti od različitih spoljnih temperatura(prikazano na vodoravnoj osi) odgovarajuće zadatetemperature polaznog voda kruga grejanja imaju belupozadinu.

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Instalacija grejanja s međubojlerom vode za… (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 25

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Osnovni meni1. / za radni program:

  ■ „Samo topla voda“ (bez grejanja/hlađenjaprostorija)ili

  ■ „Režim isključivanja“ (aktivna je zaštita odsmrzavanja)

  2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenja

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“

  3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Radni program“5. ■ „Samo topla voda“ (bez grejanja/hlađenja

  prostorija)ili

  ■ „Režim isključivanja“ (aktivna je zaštita odsmrzavanja)

  Funkcija komfora „Režim rada Party“

  „Podešavanje režima rada Party“ za grejanje/hlađenje

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.

  NapomenaZa poseban krug hlađenja ne može da se podesi„Režim rada Party“.

  4. „Režim rada Party“5. Podesite željenu temperaturu u prostoriji za „Režim

  rada Party“.Party rad

  Promena pomoću (

  HK1

  23℃

  Slika 18NapomenaU kombinaciji sa uređajem za provetravanje:Podesite temperaturu u prostoriji za provetravanjeza maks. 4 °C niže nego za „Režim rada Party“.Ovo obezbeđuje pravilan rad zaobilaznog voda.

  Prikaz u osnovnom meniju

  Temp. polaznog voda 40℃

  HK1

  14℃ 21℃

  Slika 19

  NapomenaPrikaz podešene temperature u prostoriji se ne menja.

  ■ Prostorije se greju ili hlade sa željenomtemperaturom.

  ■ Ukoliko vaše specijalizovano preduzeće za grejanjenije podesilo drugačije, pre nego što dođe dogrejanja/hlađenja prostorija, prvo će se topla vodazagrejati do podešene temperature.

  ■ Cirkulaciona pumpa (ako postoji) se uključuje.

  „Završavanje režima rada Party“

  ■ Automatski posle 8 sati.ili

  ■ automatski, prilikom prebacivanja na radni status„Normalno“ ili „Fiksna vrednost“, premavremenskom programu.ili

  ■ podesite „Režim rada Party “na „Isklj“.

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Isključivanje grejanja/hlađenja prostorija56

  23 5

  50 R

  S

 • 26

  „Podešavanje režima štednje“ za grejanje

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Režim štednje“

  Prikaz u osnovnom meniju

  HK1

  14℃ 21℃

  Temp. polaznog voda 40℃Slika 20

  Napomena■ Prikaz podešene temperature u prostoriji se ne

  menja.■ Hlađenje u krugu grejanja/hlađenja je u „Režimu

  štednje“ isključeno.■ Za poseban krug hlađenja ne može da se podesi

  „ekonomični režim rada“.

  „Režim štednje“ završavanje

  ■ automatski, prilikom prebacivanja na radni status„Sniženo “ili „Pripravnost“, prema vremenskomprogramuili

  ■ podesite „Režim štednje“ na „isklj“.

  Funkcija za uštedu energije„Program za godišnji odmor“

  „Podešavanje Programa za godišnji odmor“ za grejanje/hlađenje, provetravanje

  Napomena■ Program za godišnji odmor važi za sve krugove

  grejanja/hlađenja.■ Ako je na regulaciju toplotne pumpe priključen uređaj

  za provetravanje, program za godišnji odmor važi iza provetravanje stana.

  Program za godišnji odmor počinje u 00:00 h danaposle odlaska, a završava u 00:00 h dana povratka. Toznači da je na dan odlaska i povratka aktivan podešenivremenski program (vidi stranu 23).

  Prošireni meni:1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. „Prog. za godišnji odmor“4. Podesite željeni dan odlaska i povratka.

  Prog. za godišnji odmor

  Izbor pomoću (

  HK1

  Datum pet. 15.06.2012.Dan povratka:DatumDan odlaska:

  Sre 13.6.2012.

  Slika 21

  Program za godišnji odmor deluje na sledeći način:■ Grejanje prostorija:

  – Za krugove grejanja/hlađenja u radnom programu„Grejanje i topla voda“ ili „Grejanje/hlađenje iTV“:Prostorije se greju na podešenu sniženutemperaturu (vidi stranu 22).

  – Za krugove grejanja/hlađenja u radnom programu„Samo topla voda“:Grejanje prostorija, zaštita od smrzavanja toplotnepumpe i eventualno postojeći međubojler vode zagrejanje nisu aktivni.

  ■ Hlađenje prostorija:Nema hlađenja putem kruga grejanja/hlađenja.Poseban krug hlađenja se hladi i dalje.

  ■ Priprema tople vode:Nema pripreme tople vode, zaštita bojlera za topluvodu od smrzavanja je aktivna.

  ■ Provetravanje stana (u kombinaciji sa uređajem zaprovetravanje):Provetravanje stana uz minimalan zapreminskiprotok vazduha ( 1 ).

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Funkcija za štednju energije „Režim štednje“

  5623

  550

  RS

 • 27

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°CProg. za godišnji odmor

  Slika 22

  Prikaz u proširenom meniju

  U proširenom meniju pod „Informacije“ možete daproverite podešeni program za godišnji odmor (vidistranu 42).

  Prekid ili brisanje „Programa za godišnji odmor“

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. „Program za godišnji odmor“4. „Brisanje programa“

  Grejanje/hlađenje prostorija

  Funkcija za uštedu energije„Program za godišnji odmor“ (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 28

  Podešavanje normalne temperature tople vode

  Fabričko podešavanje: 50 °C

  Prošireni meni1.2. „Topla voda“

  3. „Temp. tople vode zad.“4. Podesite željenu vrednost.

  Podešavanje povećane temperature tople vode

  Fabričko podešavanje: 60 °C

  U sledećim slučajevima se topla voda zagreva napovećanu temperaturu tople vode:■ Kada ste u vremenskom programu za pripremu tople

  vode jednoj vremenskoj fazi dodelili radni status„Temp. 2“ (vidi stranu 28).

  ■ Kada ste aktivirali jednokratnu pripremu tople vode(vidi stranu 30).

  ■ Kada ste aktivirali ručni režim rada (vidi stranu 45).

  Prošireni meni1.2. „Topla voda“3. „Zadata temperatura TV 2“4. Podesite željenu vrednost.

  NapomenaU datom slučaju deblokirajte električno dodatnozagrevanje da bi se postigla željena temperatura toplevode (vidi stranu 31).

  Radni program

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje programa za pripremu tople vode

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenja

  Osnovni meni1. / za radni program:

  npr. „Samo topla voda“.Ostale moguće radne programe vidi na strani 16.

  2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenja

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“

  3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Radni program“5. npr. „Samo topla voda“.

  Ostale moguće radne programe vidi na strani 16.

  Vremenski program

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje vremenskog programa za pripremu tople vode

  Fabričko podešavanje: Jedna vremenska faza od 0:00do 24:00 h za sve dane u nedelji s radnim statusom„Gore“.

  Prošireni meni:1.2. „Topla voda“

  Priprema tople vode

  Temperature tople vode

  5623

  550

  RS

 • 29

  3. „Vrem. prog. Topla voda“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  Napomena■ Između vremenskih faza ne zagreva se topla voda,

  aktivna je samo zaštita bojlera za toplu vodu odsmrzavanja.

  ■ Molimo da prilikom podešavanja uzmete u obzirčinjenicu, da je vašoj instalaciji grejanja potrebnoizvesno vreme da zagreje bojler za toplu vodu doželjene temperature. U skladu s tim izaberite ranijipočetak i završetak ili koristite funkcije„Optimizacija uključivanja“ (vidi stranu 29) i„Optimizacija isključivanja“ (vidi stranu 29).

  Radni status za pripremu tople vode

  ■ „Gore“Gornji deo bojlera za toplu vodu zagreva se do„Zadate temp. tople vode“ (vidi stranu 28), npr.kada je potrebna mala količina tople vode.

  ■ „Normalno“Celokupna zapremina bojlera za toplu vodu sezagreva do „Zadate temp. tople vode“ (vidistranu 28).

  ■ „Temp. 2“Ukupna zapremina bojlera za toplu vodu se zagrevana „Zadatu temperaturu TV 2“ (vidi stranu 28).

  Posebne karakteristike za radni status „Normalno“i „Temp. 2“

  Kod sledećih verzija instalacije zagreva se celokupnazapremina bojlera za toplu vodu:■ Kada imate toplotnu pumpu s integrisanimbojlerom

  za toplu vodu.■ Kada imate poseban bojler za toplu vodu bez

  električnog grejača (električno dodatno zagrevanje).■ Kada nemate dodatni proizvođač toplote (npr. kotao

  za grejanje na lož-ulje ili gas).ili

  ■ Vaš dodatni proizvođač toplote (npr. kotao zagrejanje na lož-ulje ili gas) koristi se samo zagrejanje prostorija, a ne za pripremu tople vode.

  Kod sledećih verzija instalacije zagreva se samogornji deo bojlera za toplu vodu:■ Kada dodatno zagrevate poseban bojler za toplu

  vodu sa električnim grejačem (električno dodatnozagrevanje).

  ■ Kada dodatno zagrevate poseban bojler za topluvodu dodatnim proizvođačem toplote (npr. kotao zagrejanje na lož-ulje ili gas).

  U slučaju pitanja o vašoj verziji instalacije obratite sevašem specijalizovanom preduzeću za grejanje.

  Podešavanje optimizacije uključivanja

  Optimizacija uključivanja obezbeđuje da se topla vodaveć na početku neke vremenske faze u vremenskomprogramu zagreje do podešene temperature.

  Prošireni meni:1.2. „Topla voda“3. „Optimizacija uključivanja“

  Primer:Kada vam ujutro od 06:00 h treba topla voda zatuširanje.U vremenskom programu podesite početak vremenskefaze na 06:00 h. Optimizacijom uključivanja priprematople vode automatski počinje ranije.Time vam u 06:00 h stoji na raspolaganju voda pod-ešene temperature.

  Podešavanje optimizacije isključivanja

  Optimizacija isključivanja obezbeđuje da bojler zatoplu vodu u skladu sa vremenskim programom uvekbude potpuno zagrejan na kraju neke vremenske fazes radnim statusom „Normalno“.

  Prošireni meni:1.2. „Topla voda“3. „Optimizacija isključivanja“

  Podešavanje vremenskog programa za cirkulacionu pumpu

  Fabrički nije podešena nijedna vremenska faza zacirkulacionu pumpu, što znači da je cirkulacionapumpa isključena.

  Prošireni meni:1.2. „Topla voda“

  3. „Vrem. prog. Cirkulacija“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  Priprema tople vode

  Vremenski program (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 30

  NapomenaIzmeđu vremenskih faza cirkulaciona pumpa jeisključena.

  Radni status za cirkulacionu pumpu

  ■ „5/25 takt“Cirkulaciona pumpa se uključuje dvaput tokomjednog sata na 5 min (trajanje pauze 25 min.).

  ■ „5/10 takt“Cirkulaciona pumpa se uključuje četiri puta tokomjednog sata na 5 min (trajanje pauze 10 min.).

  ■ „Uklj“Cirkulaciona pumpa neprestano radi.

  Priprema tople vode izvan vremenskog programa

  „Aktiviranje“ 1x priprema TV

  Topla voda se zagreva na „Zadatu temperaturu TV2“ (vidi stranu 28).

  NapomenaJedan od sledećih radnih programa u vašoj instalacijimora da se podesi za barem jedan krug grejanja/krughlađenja:■ „Grejanje i topla voda“■ „Grejanje/hlađenje i TV“■ „Hlađenje i topla voda“■ „Samo topla voda“

  Prošireni meni1.2. „Topla voda“3. „1x priprema TV“

  NapomenaOva funkcija se završava automatski, čim se dostigne„Zadata temperatura TV 2“.

  Isključivanje pripreme tople vode

  Kada ne želite da zagrevate potrošnu vodu, niti dagrejete ili hladite prostorije

  Kada ne želite da zagrevate potrošnu vodu, aliželite da grejete prostorije

  Za prioritetni krug grejanja/hlađenjaOsnovni meni1. / za radni program „Isključivanje“ (zaštita od

  smrzavanja).2. OK za potvrdu.

  Za sve krugove grejanja/hlađenjaProšireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Radni program“5. „Režim isključivanja“ (zaštita od smrzavanja)

  Prošireni meni1.2. „Grejanje“ ili „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Radni program“5. U zavisnosti od izabranog kruga grejanja/hlađenja:

  npr. „Grejanje i topla voda“6. do menija.7. „Topla voda“8. „Temp. tople vode, zad.“9. Podesite 10°C.

  Priprema tople vode

  Vremenski program (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 31

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  NapomenaTrajni rad električnog dodatnog zagrevanja vodi dopovećane potrošnje struje.

  Deblokada ili blokada električnog dodatnog zagrevanja za grejanje prostorija

  Fabričko podešavanje: blokirano Prošireni meni1.2. „Sistem“3. „Grejanje strujom“

  Deblokada ili blokada električnog dodatnog zagrevanja za pripremu tople vode

  Fabričko podešavanje: Deblokirano Prošireni meni1.2. „Topla voda“3. „TV el. grejačem“

  električnog dodatnog zagrevanja

  Fabričko podešavanje: Jedna vremenska faza od00:00 do 24:00 h za sve dane u nedelji s radnimstatusom „Stepen 3“.

  Prošireni meni:1.2. „Sistem“3. „Vrem. prog. E-grejanje“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  NapomenaIzmeđu podešenih vremenskih faza električno dodatnozagrevanje je blokirano.

  Radni status za električno dodatno grejanje

  ■ „Stepen 1“:Rad pri minimalnoj snazi.

  ■ „Stepen 2“:Rad pri srednjoj snazi.

  ■ „Stepen 3“:Rad pri maksimalnoj snazi.

  Instalacija grejanja sa električnim dodatnim zagrevanjem

  Grejna instalacija sa električnim dodatnim zagrevanjem56

  23 5

  50 R

  S

 • 32

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Napomena■ Vaše specijalizovano preduzeće za grejanje mora da

  podesi funkciju hlađenja.■ Trajno aktivan režim hlađenja vodi do povećane

  potrošnje struje.

  Prošireni meni1.2. „Grejanje/hlađenje“3. Po potrebi. / za željeni krug grejanja/hlađenja.4. „Aktivan režim hlađenja“

  Aktivan režim hlađenja

  Deblokada i blokada aktivnog režima hlađenja

  5623

  550

  RS

 • 33

  Podešavanje vremenskog programa za tihi rad

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Fabričko podešavanje: Nema vremenske faze od00:00 do 24:00 h za sve dane u nedelji. Kod zahtev zatoplotom ventilator radi punim brojem obrtaja (100 %).

  Prošireni meni:1.2. „Sistem“3. „Vrem. prog. Tihi rad“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  NapomenaIzmeđu podešenih vremenskih faza, kod zahteva zatoplotom ventilator radi punim brojem obrtaja.

  Radni status za tihi rad

  ■ „Stepen 1“:Broj obrtaja ventilatora je ograničen na oko 80 %.

  ■ „Stepen 2“:Broj obrtaja ventilatora je ograničen na oko 49 %.

  ■ „Stop“:Toplotna pumpa ne radi. Prostorije se ne greju, apitka voda se ne zagreva.

  Toplotne pumpe vazduh/voda

  Toplotne pumpe vazduh/voda56

  23 5

  50 R

  S

 • 34

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Uređaj za provetravanje se uključuje kod puštanje urad od strane vašeg specijalizovanog preduzeća zagrejanje (za položaj mrežnog prekidača vidi poglavlje„Promena filtera“ na strani 53, za podešavanje rad-nog programa za provetravanje vidi stranu 34).

  NapomenaDa bi se odvodila vlažnost iz prostorija, uređaj zaprovetravanje mora uvek da radi barem naminimalnom stepenu provetravanja ( 1 ).

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°C33

  Slika 23 Primer za provetravanje u radnom programu„Automatsko provetravanje“ radni status„Normalno“

  Isključivanje provetravanja

  ! PažnjaAko trajno isključite uređaj za provetravanje,postoji opasnost od oštećenja zbog vlage uzgradi.

  „Režim Isključivanje“, aktiviranje

  Prošireni meni1.2. „Provetravanje“3. „Radni program“4. „Režim isključivanja“

  ■ Nema provetravanja stana. Npr. ako želite da prove-travate stan preko prozora.

  ■ U kombinaciji sa krugom grejanja sa provetravanjem:Nema zagrevanja ulaznog vazduha preko krugagrejanja HK1.

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°C00

  Slika 24

  „Režim isključivanja“, završavanje

  Izaberite neki drugi radni program ili jednu od funkcijaza komfor ili za uštedu energije.

  Isključivanje provetravanja zbog promene filtera

  Isključite mrežni prekidač na uređaju za provetravanje( ), vidi stranu 53.

  Radni program

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Provetravanje

  Uključivanje provetravanja

  5623

  550

  RS

 • 35

  Podešavanje radnog programa za provetravanje

  Prošireni meni1.2. „Provetravanje“

  3. „Radni program“4. npr. „Automatika provetravanja“

  Ostale moguće radne programe vidi na strani 17.

  Provetravanje bez regeneracije toplote

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje temperature u prostoriji za provetravanje

  Fabričko podešavanje: 20 °C

  Napomena■ Čim temperatura u prostoriji prekorači podešenu

  zadatu vrednost za 1 °C, može da dođe doprovetravanja bez regeneracije toplote.

  ■ Podesite temperaturu u prostoriji za provetravanje zamaks. 4 °C niže od temperature u prostoriji zagrejanje/hlađenje i za „Režim rada Party“. Ovoobezbeđuje pravilan rad zaobilaznog voda.

  Prošireni meni1.2. „Provetravanje“3. „Zadata temp. u prostoriji“4. / za željenu vrednost.

  NapomenaAko je vaš krug grejanja HK1 krug grejanja saprovetravanjem, ovaj meni ne stoji na raspolaganju.

  Podešavanje minimalne temperature za provetravanje

  Fabričko podešavanje: 16 °C

  Napomena■ Čim temperatura ulaznog vazduha prekorači ovde

  podešenu minimalnu temperaturu, može da dođe doprovetravanja bez regeneracije toplote.

  ■ Koliko je podešena temperatura niža, toliko je većaopasnost od stvaranja kondenzata na spoljašnjojstrani cevovoda. Ovo stvaranje kondenzata može dadovede do građevinskih oštećenja.

  Prošireni meni1.2. „Ventilacija“3. „Min. temp. dovod. vazd. bajpas“4. / za željenu vrednost.

  Vremenski program

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Podešavanje vremenskog programa za provetravanje

  Fabričko podešavanje: Jedna vremenska faza od00:00 do 24:00 h za sve dane u nedelji s radnimstatusom „Normalno“.

  NapomenaPreporučujemo da zadržite fabričko podešavanje,posebno ako vam je krug grejanja HK1 krug grejanjasa provetravanjem.

  Prošireni meni:1.2. „Provetravanje“3. „Vrem. prog. Provetravanje“4. Podesite željene vremenske faze i radni status.

  Postupak za podešavanje vremenskog programavidi na strani 18.

  Provetravanje

  Radni program (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 36

  NapomenaIzmeđu podešenih vremenskih faza: Provetravanjestana uz minimalan zapreminski protok vazduha ( 1 ).

  Radni status za provetravanje

  ■ „Sniženo“ ( 2 )Snižen zapreminski protok vazduha (oko 70 %nominalnog zapreminskog protoka vazduha, vidiradni status „Normalno“).

  ■ „Normalno“ ( 3 )Normalan zapreminski protok vazduha (nominalanzapreminski protok vazduha).Ako je u stanu instaliran senzor za vlažnost i/ili CO2,zapreminski protok vazduha se prilagođava u skladusa vlažnošću vazduha i/ili koncentracijom CO2.

  ■ „Intenzivno“ ( 4 )Maksimalan zapreminski protok vazduha (oko 125 %nominalnog zapreminskog protoka vazduha, vidiradni status „Normalno“).

  NapomenaZapreminski protok vazduha za režime „Sniženo“,„Normalno“ i „Intenzivno“ podešava vašespecijalizovano preduzeće za grejanje.

  Funkcija komfora „Režim intenzivnog rada“

  „Podešavanje režima intenzivnog rada“ za provetravanje

  Prošireni meni1.2. „Provetravanje“3. „Režim intenzivnog rada“

  Provetravanje stana uz maksimalan zapreminskiprotok vazduha ( 4 ).

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°C44

  Slika 25

  Završavanje „Režima intenzivnog rada“

  ■ automatski, posle 2 sati Ovo trajanje može bitiprilagođeno od strane vašeg specijalizovanog pred-uzeća za grejanjeili

  ■ podesite „Režim intenzivnog rada“ na „isklj.“.

  NapomenaAko „Režim intenzivnog rada“ završi automatski,nastavlja se radni program koji je bio aktivan pre„Režima intenzivnog rada“.

  Funkcija za uštedu energije „Režim štednje“

  „Podešavanje režima štednje“ za provetravanje

  Prošireni meni1.2. „Provetravanje“3. „Režim štednje“

  Provetravanje stana uz minimalan zapreminski protokvazduha ( 1 ).

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°C11

  Slika 26

  Provetravanje

  Vremenski program (nastavak)

  5623

  550

  RS

 • 37

  Završavanje „Režima štednje“

  ■ automatski, prilikom prebacivanja na radni status saminimalnim zapreminskim protokom vazduha ( 1 ),već prema vremenskom programu; otuda izmeđupodešenih vremenskih faza.ili

  ■ podesite „Režim štednje“ na „isklj.“

  Funkcija za uštedu energije„Program za godišnji odmor“

  „Podešavanje programa za godišnji odmor“ za provetravanje, grejanje/hlađenje

  NapomenaProgram za godišnji odmor važi kako za provetravanjestana, tako i za zagrevanje/hlađenje prostorija u svimkrugovima grejanja/hlađenja (vidi stranu 26).

  Program za godišnji odmor počinje u 00:00 h danaposle odlaska, a završava u 00:00 h dana povratka. Toznači da je na dan odlaska i povratka aktivan podešenivremenski program za te dane (vidi stranu 35).

  Prošireni meni:1.2. „Provetravanje“3. „Prog. za godišnji odmor“4. Podesite željeni dan odlaska i povratka.

  Prog. za godišnji odmor

  Izbor pomoću (

  Petak 3.2.2012.Dan povratka:ČetvrtakDan odlaska:

  2.2.2012.

  Slika 27

  Program za godišnji odmor deluje na sledeći način:■ Provetravanje stana uz minimalan zapreminski

  protok vazduha ( 1 ).■ Za zagrevanje/hlađenje prostorija i pripremu tople

  vode, vidi stranu 26.

  Prikaz u osnovnom meniju

  40°CTemp. polaznog voda

  HK1

  14°C 21°CProg. za godišnji odmor

  11

  Slika 28

  Prikaz u proširenom meniju

  U proširenom meniju pod „Informacije“ možete daproverite podešeni program za godišnji odmor (vidistranu 42).

  Prekid ili brisanje „Programa za godišnji odmor“

  Prošireni meni:1.2. „Ventilacija“3. „Program za godišnji odmor“4. „Brisanje programa“

  Provetravanje

  Funkcija za uštedu energije „Režim štednje“ (nastavak)56

  23 5

  50 R

  S

 • 38

  Opširnije informacije možete da nađete upoglavlju „Objašnjenja izraza“ u prilogu.

  Komponente, koje možete da deblokirate zasamostalnu eksploataciju struje

  Preduslovi

  Bojler za toplu vodu■ Jednom nedeljno želite da zagrejte bojler za toplu vo-

  du na povećanu temperaturu (vidi stranu 28):„Zadata temperatura TV 2“

  Mora da se podesi priprema tople vode (radni program„Grejanje i topla voda“, „Grejanje/hlađenje i TV“,„Hlađenje i topla voda“ ili „Samo topla voda“, vidistranu 28).Aktiviranje opcije „Zadata temperatura TV 2“ imasmisla samo, ako u vremenskom programu za pripremutople vode niste podesili vremensku fazu za radni sta-tus „Temp.2“ (vidi stranu 28).Ako u vremenskom programu ipak podesite radni sta-tus „Temp.2“, bojler za toplu vodu će se u timvremenskim fazama po potrebi zagrevati strujom izelektrodistributivne mreže.

  ■ Želite da zagrejte bojler za toplu vodu na normalnutemperaturu (vidi stranu 28):„Grejanje bojlera za TV“

  Međubojler vode za grejanje■ Želite da zagrejte međubojler za toplu vodu na

  „Normalno“ (vidi stranu 24):„Grejanje Međub. vode za grej.“

  Grejanje prostorija mora biti podešeno (radni programGrejanje i topla voda „ili“ „Grejanje/hlađenje i TV“, vi-di stranu 22).

  Pored toga, za određene deblokirane komponentemožete da podignete odgovarajuću zadatu vrednosttemperature.Npr. bojler za toplu vodu se tada pored normalnetemperature tople vode zagreva i na ovu povećanutemperaturu. Time se, po potrebi poravnavaju gubicibojlera (hlađenje).Kod sledeće potražnje prema vremenskom programuu idealnom slučaju stoji naraspolaganju potrebnatemperatura, a toplotna pumpa ne mora da dogreva.

  NapomenaAko u toku zagrevanja bojlera počne, npr., da padakiša, u datom slučaju neće biti dovoljno struje izfotonaponskog sistema. U tom slučaju se, dopostizanja zadate temperature vrednosti, zagrevanjenastavlja sa strujom iz elektrodistributivne mreže.

  Prošireni meni:1.2. „Strategija regulisanja PV“3. Izaberite željene komponente, npr. „Grejanje

  bojlera za TV“.4. Povećajte po potrebi dotičnu zadatu vrednost

  temperature za željenu vrednost, npr. „Udeozagrevanja bojlera za TV“.Udeo zagrev. bojlera za TV

  Promena pomoću

  10,0 K+

  Slika 29

  Struja iz fotonaponskog sistema

  Samostalna eksploatacija struje

  5623

  550

  RS

 • 39

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“

  3. „Kontrast“4. Podesite željeni kontrast.

  Podešavanje jačine osvetljenja ekranu

  Za lakše čitanje tekstova menija. U tu svrhu promenitejačinu osvetljenja za „rukovanje“.Takođe možete da promenite jačinu osvetljenja zazaštitnik displeja.

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“

  3. „Jačina osvetljenja“4. „Rukovanje“ ili „zaštitnik displeja“5. Podesite željenu jačinu osvetljenja.

  Podešavanje imena za krugove grejanja/hlađenja

  Krugovima grejanja/hlađenja možete da dateindividualne nazive. Skraćenice „HK1“, „HK2“, „HK3“i „SKK“ ostaju nepromenjene.

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“3. „Naziv kruga grejanja“4. „Krug grejanja 1“, „Krug grejanja 2“, „Krug

  grejanja 3“ ili „Krug hlađenja SKK“5. „Promena?“6. Pomoću / izaberite željeni znak.7. Pomoću / prikazuje se sledeći znak.8. Pomoću OK odjednom preuzimate sve unete

  znakove i napuštate ovaj meni.NapomenaSa „Vrati nazad?“ se uneseni tekst briše.

  Primer:Naziv za „Krug grejanja 2“: Dodatni objekat

  Krug grejanja 2 HK2

  Promena pomoću (

  Krug grejanja1fg

  dc

  e

  Slika 30

  Krug grejanja 2

  Preuzeto

  Dodatni objekat

  HK2

  Slika 31

  U meniju je „krug grejanja 2“ označen sa „dodatniobjekat“.

  Dodatni objekat

  Sniž. temp. u prostoriji, zad

  Izbor pomoću (

  Zadata temp. u prostorijiŠtedni pogonParty rad

  Ù ÚHK2Dodatni objekat

  ß22℃

  Slika 32

  Dalja podešavanja

  Podešavanje kontrasta na ekranu56

  23 5

  50 R

  S

 • 40

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“3. „Osnovni meni“4. Izaberite krug grejanja/hlađenja:

  ■ „Krug grejanja 1“ (za krug grejanja 1 ili kruggrejanja/hlađenja 1)Prikaz „HK1“

  ■ „Krug grejanja 2“ (za krug grejanja 2 ili kruggrejanja/hlađenja 2)Prikaz „HK2“

  ■ „Krug grejanja 3“ (za krug grejanja 3 ili kruggrejanja/hlađenja 3)Prikaz „HK3“

  ■ „Krug hlađenja SKK“ (za poseban krughlađenja)Prikaz „SKK“

  Podešavanje vremena i datuma

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“

  3. „Tačno vreme/datum“4. Podesite vreme i datum.

  Podešavanje jezika

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“

  3. „Jezik“4. Podesite željeni jezik.

  Podešavanje temperaturne jedinice (°C/°F)

  Fabričko podešavanje: °C

  Prošireni meni1.2. „Podešavanja“

  3. „Temperaturna jedinica“4. Podesite temperaturnu jedinicu „°C“ ili „°F“.

  Ponovno uspostavljanje fabričkih podešavanja

  Sve promenjene vrednosti za svaki krug grejanja/hlađenja, pripremu tople vode i