Click here to load reader

UPOTREBA KONOPLJE – ETNOLOŠKO-ANTROPOLOŠKI I · PDF file kulturna antropologija interdisciplinarna znanost koja, između ostalog, počiva na nekim od metoda korištenih u ovom

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UPOTREBA KONOPLJE – ETNOLOŠKO-ANTROPOLOŠKI I · PDF file kulturna...

 • 0   

  SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  FILOZOFSKI FAKULTET

  KATEDRA ZA ANTROPOLOGIJU

  ODSJEK ZA ETNOLOGIJU I KULTURNU ANTROPOLOGIJU

  Mirna Petak

  UPOTREBA KONOPLJE – ETNOLOŠKO-ANTROPOLOŠKI I

  BIOETIČKI ASPEKTI

  Diplomski rad

  Mentor: dr. sc. Emil Heršak

  Komentor: dr. sc. Tomislav Pletenac

  Zagreb, rujan 2016.

 • 1   

  Izjavljujem pod punom moralnom odgovornošću da sam diplomski rad Upotreba konoplje - etnološko-antropološki i bioetički aspekti izradila potpuno samostalno uz stručno vodstvo mentora dr. sc. Emila Heršaka i komentora dr. sc. Tomislava Pletenca. Svi podaci navedeni u radu su istiniti i prikupljeni u skladu s etičkim standardom struke. Rad je pisan u duhu dobre akademske prakse koja izričito podržava nepovredivost autorskog prava te ispravno citiranje i referenciranje radova drugih autora. Vlastoručni potpis studenta:

  _____________________________

 • 2   

  Sadržaj

  1. Uvod............................................................................................................................................5

  1.1. Metodologija rada..............................................................................................................7

  1.1.1. Pluriperspektivistički pristup paradigmi znanja i načelo

  integrativnosti (bioetike).........................................................................................12

  2. Općenito o kanabisu..................................................................................................................15

  3. Komparativni pregled pojedinih primjera ritualne upotrebe

  kanabisa.....................................................................................................................................18

  3.1. Kanabis na području Azije..............................................................................................20

  3.1.1. Drevna Kina............................................................................................................20

  3.1.2. Drevna Centralna Azija...........................................................................................20

  3.1.3. Drevna i moderna Indija i Nepal.............................................................................21

  3.1.3.1. Hinduizam................................................................................................21

  3.1.3.2. Budizam...................................................................................................22

  3.2. Kanabis na području Afrike.............................................................................................22

  3.3. Kanabis na području stare Europe...................................................................................24

  3.4. Kanabis na području Bliskog Istoka................................................................................24

  3.5. Kanabis na području Amerike.........................................................................................25

  3.5.1. Jamajka...................................................................................................................25

  3.5.2. Južna Amerika........................................................................................................29

  3.5.3. Starija Sjeverna Amerika.......................................................................................29

  3.5.4. Moderna Sjeverna Amerika...................................................................................30

  3.6. Poveznica sa svakodnevicom..........................................................................................31

  4. Propitivanje zapadnjačkog diskursa..........................................................................................32

  4.1. Uništavanje biološkog oikosa..........................................................................................35

  4.2. Kreiranje pseudopotreba..................................................................................................35

  4.2.1. Lijekovi kao umjetno stvorena potreba svijeta

  današnjice...............................................................................................................37

  4.3. Sreća za sve ili samo za neke?.........................................................................................38

  4.4. Smjena paradigmi – od antropocentrizma prema

  ekocentrizmu...................................................................................................................41

  4.4.1. (Ne)imanje zemlje?................................................................................................43

  4.4.2. Važnost kanabisa u kontekstu ekološkog pogleda na

  svijet....................................................................................................................46

 • 3   

  4.5. Dubinska kriza (bio)medicine.........................................................................................51

  4.5.1. Problem neindividualiziranog pristupa u suvremenoj

  medicini..................................................................................................................54

  4.5.2. Širenje opsega pojma bolesti u sklopu materijalističkog

  pristupa svijetu.......................................................................................................54

  4.5.2.1. Redefiniranje pojma bolesti kao nužnost u

  svijetu današnjice.....................................................................................55

  5. Analiza pristupa kanabisu u Hrvatskoj s naglaskom na inkorporiranje

  istog u medicinski sustav..........................................................................................................59

  5.1. Praktična primjena konoplje u Hrvatskoj – ograničenja pri

  upotrebi konoplje u medicinske svrhe.............................................................................61

  5.1.1. Uzgoj konoplje u privatnoj sferi doma –

  utopija ili nužan rasplet događaja...........................................................................63

  5.1.2. Značaj iskorištavanja cijelog potencijala biljke.....................................................67

  5.2. Još neki primjeri ograničenja praktične

  primjene konoplje u Hrvatskoj........................................................................................69

  5.2.1. Konoplja u arhitekturi............................................................................................70

  5.2.1.1. Kratka analiza Pravilnika o uvjetima za uzgoj konoplje,

  načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje

  opojnih droga u veterinarstvu……………….……...……………….....74

  5.2.2. (Ne)upotreba konoplje u modernoj veterinarskoj praksi u

  Hrvatskoj................................................................................................................76

  6. Metoda Ricka Simpsona kao jedan od primjera drugačijeg poimanja

  (medicinskog) znanja................................................................................................................78

  6.1. Endokanabinoidni sustav.................................................................................................78

  6.2. Provođenje terapije prema metodi Ricka Simpsona – upute za

  doziranje..........................................................................................................................79

  6.2.1. Vrste ulja kanabisa.................................................................................................80

  6.3. Pojedine prednosti konzumiranja kanabisovog ulja........................................................82

  6.3.1. Pojedine prednosti konzumiranja kanabisa u pacijenata s

  HIV-om/AIDS-om.................................................................................................86

  6.3.2. Tretiranje karcinoma uljem....................................................................................87

  6.3.2.1. Evolucijski značaj endokanabinoidnog sustava – kratak

  prikaz biološke perspektive dr. Roberta Melamedea..............................89

 • 4   

  6.3.3. Tretiranje karcinoma kože i drugih kožnih problema uljem

  kanabisa..................................................................................................................91

  6.3.4. Tretiranje raznih vrsti konvulzija kanabisovim uljem...........................................92

  6.3.5. Pojedine prednosti tretiranja simptoma multiple skleroze uljem

  kanabisa..................................................................................................................94

  6.3.6. Kanabis i induciranje neurogeneze........................................................................96

  6.4. Kratak prikaz nekoliko primjera tretiranja zdravstvenih problema

  uljem kanabisa.................................................................................................................97

  7. Zaključak...................................................................................................................................99

  8. Popis priloga...................................................................................

Search related