of 14 /14
Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispušni sistemi, ventilatori 413 M2.13 M2.18 M3.29 M4.35 M4.45 M4.56 VH4.65 VH4.80 M4.45 M4.56 VH4.65 VH4.80 ARTIKL VE M445 VE M456 VE VH465 VE VH480 Baza motora Mitsubishi Mitsubishi Hyundai Hyundai Max snaga u kW(KS) 30,9 / 42 38,3 / 52 48 / 65,3 59 / 80,3 Broj okretaja 3000 3000 3000 4000 Broj cilindara 4 4 4 4 Zapremina (cm 3 ) 1758 1758 2607 2607 Alternator 12V / 110A 12V / 110A 12V / 115A 12V / 115A Dužina kabela 4m 4m 4m 4m Težina sa kopčom 199 206 240 245 Standardna komandna ploča MP22BS12A MP22BS12A MP22BS12A MP22BS125A Kopča (mehanička) TMC60P 2/2.5/2.94:1 TMC60E 2/2,5:1 - - Kopča (hidraulična) TM345 2/2.47:1 ili TM345A 2/2.47:1 TM345 2/2.47:1 ili TM345A 2/2.47:1 TM345 2/2.47:1 ili TM345A 2/2.47:1 TM345 2/2.47:1 ili TM345A 2/2.47:1 Nosači KSTEUN75 KSTEUN80V HY100 HY100 M2.13 M2.18 M3.29 M4.35 ARTIKL VE M213 VE M218 VE M329 VE M435 Baza motora Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Max snaga u kW(KS) 8,8 / 12 11,8 / 16 20 / 27 24,3 / 33 Broj okretaja 3000 3600 3600 3000 Broj cilindara 2 2 3 4 Zapremina (cm 3 ) 635 635 952 1758 Alternator 12V / 75A 12V / 75A 12V / 75A 12V / 110A Dužina kabela 2m 2m 4m 4m Težina sa kopčom (kg) 107 107 134 199 Standardna komandna ploča MP10B12 MP10B12 MP22BS12A MP22BS12A Kopča (mehanička) TMC40P 2/2.6:1 TMC40P 2/2.6:1 TMC40P 2/2.6:1 TMC60P 2/2.5/2.94:1 Nosači KSTEUN25V KSTEUN35V KSTEUN40 KSTEUN75 VETUS UNUTARBRODSKI DIZEL MOTORI

Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispušni

Embed Size (px)

Text of Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispušni

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  413

  M2.13 M2.18 M3.29 M4.35

  M4.45 M4.56 VH4.65 VH4.80

  M4.45 M4.56 VH4.65 VH4.80

  artikl ve m445 ve m456 ve vh465 ve vh480

  Baza motora Mitsubishi Mitsubishi Hyundai Hyundai

  Max snaga u kW(KS) 30,9 / 42 38,3 / 52 48 / 65,3 59 / 80,3

  Broj okretaja 3000 3000 3000 4000

  Broj cilindara 4 4 4 4

  Zapremina (cm3) 1758 1758 2607 2607

  Alternator 12V / 110A 12V / 110A 12V / 115A 12V / 115A

  Duina kabela 4m 4m 4m 4m

  Teina sa kopom 199 206 240 245

  Standardna komandna ploa MP22BS12A MP22BS12A MP22BS12A MP22BS125A

  Kopa (mehanika) TMC60P2/2.5/2.94:1 TMC60E 2/2,5:1 - -

  Kopa (hidraulina)TM345 2/2.47:1

  ili TM345A 2/2.47:1

  TM345 2/2.47:1 ili TM345A

  2/2.47:1

  TM345 2/2.47:1 ili TM345A

  2/2.47:1

  TM345 2/2.47:1 ili TM345A

  2/2.47:1

  Nosai KSTEUN75 KSTEUN80V HY100 HY100

  M2.13 M2.18 M3.29 M4.35

  artikl ve m213 ve m218 ve m329 ve m435

  Baza motora Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

  Max snaga u kW(KS) 8,8 / 12 11,8 / 16 20 / 27 24,3 / 33

  Broj okretaja 3000 3600 3600 3000

  Broj cilindara 2 2 3 4

  Zapremina (cm3) 635 635 952 1758

  Alternator 12V / 75A 12V / 75A 12V / 75A 12V / 110A

  Duina kabela 2m 2m 4m 4m

  Teina sa kopom (kg) 107 107 134 199

  Standardna komandna ploa MP10B12 MP10B12 MP22BS12A MP22BS12A

  Kopa (mehanika) TMC40P2/2.6:1TMC40P

  2/2.6:1TMC40P

  2/2.6:1TMC60P

  2/2.5/2.94:1

  Nosai KSTEUN25V KSTEUN35V KSTEUN40 KSTEUN75

  vetUS UNUtarBrODSki DiZel mOtOri

 • 414

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  350

  178

  68

  360 109

  40

  8

  528

  631

  SEA WATER INTAKE 20

  EXHAUSTFUEL CONNECTIONS

  430

  58 / 9

  2

  495

  TMC40P

  350

  178

  68

  360 109

  40

  8

  528

  631

  SEA WATER INTAKE 20

  EXHAUSTFUEL CONNECTIONS

  430

  70 / 9

  2

  505

  TMC40P

  430

  87/ 9

  5

  516

  350

  443

  178

  68

  109

  528

  8

  40

  SEA WATER INTAKE 20

  FUEL CONNECTIONSEXHAUST

  TMC40P

  713

  399

  585 74

  79

  872

  195

  50

  8

  594

  FUEL CONNECTIONS

  EXHAUST

  430490

  60 / 8

  7.5SE

  A WAT

  ER IN

  TAKE

  20

  TMC60P

  M2.13 M2.18

  M3.29 M4.35/M4.45/M4.56

  VH4.65/VH4.80

  vetUS mariNe DieSel Oil Sae 15W-40Vetus ulje 15W-40 za brodske dizel motore pogodno je za sve moderne brodske dizel motore i generatorske setove. Takoer zadovoljava vrlo visoke zahtjeve motora s turbo-punjaem i motora s modernom tehnologijom ventila. Ovo mineralno ulje osigurava ni-sku potronju ulja, izvrsnu zatitu od korozije i unutarnje hre i deterdenata za odrava-nje istoe motora. Kao rezultat toga, osigurani su optimalno izgaranje i niske vrijednosti emisije ispunih plinova.

  filter Ulja filter gOriva imPeler remeN alterN.

  geNeratOrSki SetOvi 4-14kva, 3.000 rpm, 50hzSvi VETUS generatorski setovi dolaze u kompletu sa ispunim sistemom, sistemom za uzimanje vode i kontrolnom ploom. Teina seta navedena u tablici je sa izolacijskom kutijom.

  artikl PakiraNjeve vmD151 1 litra

  ve vmD154 4 litre

  artikl za motorve Stm0051 M2-M3-M4

  ve Stm4910 VH4.65-80

  artikl za motor

  ve Stm3690 M2/M3/M4, VH4.65/80

  artikl za motorve Stm8074 VH4.65-80

  ve Stm8076 M2-M3-M4

  artikl za motor

  ve Stm7439 (75A),M2C5/D5, M328

  ve Stm7643 (95A),M415/17 (12V-95A-1P)

  ve Stm4509 VH4.65-80

  artikl kva kW v Struja(amps) hzN

  faza motorteina

  (kg)ve ghS4Sik 4 3,2

  230

  14 50 1 F1.02 95

  ve ghS8Sik 8 6,4 27,5 50 1 M2.06 185

  ve ghS14Sik 14 11 46 50 1 M3.28 295

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  415

  flekSiBilNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore od 4kW do 15kW (6KS-20KS).

  flekSiBilNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore sa tri cilindra.

  flekSiBilNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore do 60kW (80KS).

  flekSiBilNi hiDraUliNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore od 18kW do 26kW (25KS-35KS).

  flekSiBilNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore od 30kW do 125kW (40KS-170KS).

  flekSiBilNi NOSa Za mOtOrZa unutarnje brodske diesel motore od 70kW do 350kW (95KS-480KS).

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve kSteUN25 15 1,3 35 3 45

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve kSteUN40 25 5 40 8 50

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve kSteUN50 25 2 50 4 45

  ve kSteUN75 38 2 75 4 55

  ve kSteUN100 50 2 100 4 65

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve mitSteUN 25 1,3 67 4,5 45

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve hy100 40 2 100 5 40

  ve hy150 60 2 150 5 50

  ve hy230 92 2 230 5 60

  artikl

  Min. optereenje

  (kg)

  Min. kom-presija (mm)

  Max. optereenje

  (kg)

  Max. kom-presija (mm) Tvrdoa u

  po Shore-ustatiko statiko+dinamiko

  ve lmx140 85 3 140 5 35

  ve lmx210 125 3 210 5 45

  ve lmx340 205 3 340 5 55

  ve lmx500 300 3 500 5 65

  NOSai Za UNUtarNje BrODSke mOtOre

 • 416

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  iZOlacijSke PlOe mODeli SONitech i PrOmetechVETUS nudi dvije bazne vrste izolacijskih ploa - Sonitech i Prometech. Obje imaju izvrsnu sposobnost eliminiranja zvuka i otporne su na vatru. Razvijene su posebno za upotrebu u nautici. Prometech dostie klasu zapaljivosti BS 476 Klasa 0(najvii standard koji je mogue postii). Sve ploe su veliine 60x100cm i dolaze sa samoljepivom stranjom stranom.

  traka Za iZOlacijeSamoljepljiva traka za izolacije. Dimenzije : irina 50mm, duina 30m.

  PlOa Za mONtaU iZOlacijeVijci se prodaju posebno. Pakiranje : 15 komada.

  SONITECH LIGHT

  SONITECH SINGLE

  PROMETECH SINGLE

  PROMETECH DOUBLE

  iZOlacije

  Model izolacije Sonitech light Sonitech single Prometech single Prometech double

  ARTIKL(sve ploe su veliine

  60x100cm)

  ve

  St02

  0a

  ve

  St04

  0a

  ve

  St13

  5a

  ve

  St14

  5a

  ve

  St13

  5W

  ve

  St14

  5W

  ve

  Pt11

  2a

  ve

  Pt13

  5a

  ve

  Pt14

  5a

  ve

  Pt11

  2W

  ve

  Pt13

  5W

  ve

  Pt14

  5W

  ve

  Pt22

  5S

  ve

  Pt24

  5S

  ve

  Pt26

  0S

  ve

  Pt22

  5W

  ve

  Pt2 4

  5W

  ve

  Pt26

  0W

  MaterijalSonitech + + + + + +

  Prometech + + + + + + + + + + + +

  Broj slojeva priguivanja - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

  Ukupna debljina 20 40 35 45 35 45 12 35 45 12 35 45 25 45 60 25 45 60

  Prednja strana

  Aluminij + + + + + + +

  Srebrne boje + + +

  Bijele boje + + + + + + + +

  Stranja strana Samoljepiva + + + + + + + + + + + + + + + + + +

  Teina kg 0,4 0,7 3,6 3,8 3,6 3,8 3,6 4,9 5,4 3,6 4,9 5,4 7,2 7,8 9,2 7,2 7,8 9,2

  artikl Dim. (mm) BOjave taPeg30

  50mmx30m

  siva

  ve taPeW30 aluminij

  ve taPea30 bijela

  artiklve fixP

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  417

  iSPUNi lONac/PrigUiva mODel NlP

  NLP40-45

  NLP50-90

  iSPUNi lONac/PrigUiva mODel NlPhNamijenjen za horizontalnu montau.

  PrigUiva/iSPUNi SifON mODel NlPg

  iSPUNi lONci, PrigUivai, SifONi

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve NlP40

  4,5

  40

  ve NlP45 45

  ve NlP50 51

  ve NlP50S

  10,0

  51

  ve NlP60 60

  ve NlP75 76

  ve NlP90 90

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve NlPh40

  3,0

  40

  ve NlPh45 45

  ve NlPh50 51

  ve NlPh60

  10,0

  60

  ve NlPh75 76

  ve NlPh90 90

  artikl za cijev Dve NlPg40 40

  ve NlPg45 45

  ve NlPg50 51

  ve NlPg60 60

  ve NlPg75 76

  ve NlPg90 90

 • 418

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  iSPUNi lONac mODel lP30

  iSPUNi lONac mODel lP

  LP30

  LP40R-LP50R

  iSPUNi lONac/PrigUiva mODel NlP3Najtii model ispunog lonca na svijetu zahvaljujui posebnoj konstrukciji sa 3 komore. Razina buke je za 10db nia od ostalih mo-dela ispunih lonaca.

  NLP340-350

  NLP360-390

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve WlOcklP30 2,3 30

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve WlOckl40r

  4,3

  40

  ve WlOckl45r 45

  ve WlOckl50r 51

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve NlP340

  5,0

  40

  ve NlP345 45

  ve NlP350 50

  ve NlP360

  13,0

  60

  ve NlP375 75

  ve NlP390 90

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  419

  iSPUNi lONac mODel lP

  LP50S-LP90

  iSPUNi lONac mODel lSSaNamijenjen za sisteme sa dugakim ispuhom.

  iSPUNi lONac mODel lSlNamijenjen za sisteme sa dugakim ispuhom.

  iSPUNi lONac mODel lSgNamijenjen za sisteme sa dugakim ispuhom. Sa nepovratnim ventilom.

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve WlOckl50S

  10,5

  51

  ve WlOcklP60 60

  ve WlOcklP75 76

  ve WlOcklP90 90

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve lSS40a

  7,5

  40

  ve lSS45a 45

  ve lSS50a 51

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve lSl60

  16,0

  60

  ve lSl75 76

  ve lSl90 90

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve lSg60

  17,0

  60

  ve lSg75 76

  ve lSg90 90

 • 420

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  PrigUiva mODel mPNamijenjen za ispune sisteme sa ubrizgavanjem vode.

  MP40-MP75

  MP90-MP100

  iSPUNi SifON mODel lt

  iSPUNi SifON mODel lt

  SeParatOr vODa/PliN

  SeParatOr vODa/PliN

  artikl za cijev Dve DemPmP40 40

  ve DemPmP45 45

  ve DemPmP50 51

  ve DemPmP60 60

  ve DemPmP75 76

  ve DemPmP90 90

  ve DemPmP100 102

  artikl za cijev Dve WlOcklt40 40

  ve WlOcklt45 45

  ve WlOcklt50 51

  ve WlOcklt60 60

  artikl za cijev Dve lt6565 65

  ve lt6575 65/76

  ve lt7575 76

  ve lt9090 90

  ve lt90110 90/110

  ve lt110110 110

  ve lt102 102

  ve lt127 127

  ve lt152 152

  D B l hLT75 75 235 155 500

  LT90 90 300 210 525

  LT102 102 300 210 525

  LT127 127 380 275 565

  LT152 152 380 275 565

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve lgS4038

  7,0

  40

  ve lgS4538 45

  ve lgS5038 51

  artikl kaPacitet (l) za cijev Dve lgS6050

  12,060

  ve lgS7550 76

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  421

  iSPUNi lONac mODel mvNamijenjen za high-performance sisteme. Sa nepovratnim ventilom.

  iSPUNi lONac mODel mfNamijenjen za high-performance sisteme.

  alarm Za temP. iSPUNih PliNOvaNamijenjen za ispune sisteme sa ubrizgavanjem vode. Sa vizualnim i akustinim alar-mom kada temperatura u ispunom loncu ili cijevi prijee prihvatljivu vrijednost.

  XHSHXHSM

  artikl za cijev Dve mv090 90

  ve mv100 102

  ve mv125 127

  ve mv150 152

  D h l90 210 702

  100 210 702

  125 320 910

  150 320 910

  artikl za cijev Dve mf090 90

  ve mf100 102

  ve mf125 127

  ve mf150 152

  D h l90 210 728

  100 210 735

  125 320 940

  150 320 959

  artikl volt Boja Nazivve xhi12B 12V crna instrument, 52mm

  ve xhi24B 24V crna instrument, 52mm

  ve xhi12W 12V be instrument, 52mm

  ve xhi24W 24V be instrument, 52mm

  ve xhi12Wl 12V bijela instrument, 52mm

  ve xhi24Wl 24V bijela instrument, 52mm

  ve xhSm - - dava - montaa na priguiva/ispuni lonac

  ve xhSh - - dava - montaa na ispuno crijevo

 • 422

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  iSPUNi lONac mODel mgPNamijenjen iskljuivo za ispune sisteme sa ubrizgavanjem vode.

  iSPUNi lONac mODel mgSNamijenjen iskljuivo za ispune sisteme sa ubrizgavanjem vode.

  iSPUNi lONac mODel mglNamijenjen iskljuivo za ispune sisteme sa ubrizgavanjem vode.

  ODUciModel V sa sigurnosnim ventilom, a model H sa ventilacij-skom cijevi.

  ASDV AIRVENTV

  ASDH AIRVENTHASD38H

  ASD38V

  artikl kaPacitet (l)ve mgP9090

  23,0ve mgP102102

  ve mgP5455

  ve mgP102127

  d D a B90 90 270 450

  102 102 270 450

  127 127 270 450

  102 127 270 450

  artikl kaPacitet (l)ve mgS5455a

  75,0ve mgS5456a

  ve mgS6456a

  d D a B127 127 400 700

  127 152 400 700

  152 152 400 700

  artikl kaPacitet (l)ve mgl6458a

  130,0ve mgl8458a

  ve mgl84510a

  d D a B152 203 500 750

  203 203 500 750

  203 250 500 750

  artikl za cijev Dve aSDv 13/19/25/32

  ve airveNtv 13/19/25/32

  ve aSDh 13/19/25/32

  ve airveNth 13/19/25/32

  ve aSD38v 38

  ve aSD38h 38

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  423

  iSPUNe rOZeteMaterijal : PVC. Sa klapnom.

  iSPUNe rOZeteMaterijal : inox AISI316. Sa klapnom.

  iSPUNe rOZete

  iSPUNe rOZete

  Materijal : PVC. Sa klapnom.

  Materijal : EPDM guma, inoks AISI 316 prirubnica.

  Za motore sa vodenim hlaenjem. Materijal eltex. U kompletu sa obujmicama.iSPUNi SifON

  artikl za cijev D ave trc40Pv 40 52

  ve trc45Pv 45 52

  ve trc50Pv 51 68

  ve trc60Pv 60 68

  ve trc75Pv 76 97

  ve trc90Pv 90 97

  artikl za cijev D a Bve trc40Sv 40 41 74

  ve trc45Sv 45 46 79

  ve trc50Sv 51 51 84

  ve trc60Sv 60 61 94

  ve trc75Sv 76 77 110

  ve trc90Sv 90 91 123

  ve trc100Sc 102 103 140

  ve trc125Sc 127 128 169

  ve trc150Sv 152 153 194

  artikl za cijev D a Bve tc090 90 93 141

  ve tc100 102 103 155

  ve tc125 127 128 178

  ve tc150 152 153 203

  artikl za cijev D a B cve trc40r 40 53 86 86

  ve trc45r 45 58 114 86

  ve trc50r 51 63 114 86

  ve trc60r 60 73 114 86

  ve trc7590r 76 i/ili 90 111 164 90

  artikl (mm) (mm)caN ma2286 40-45-50 50

 • 424

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  Proizvedeno od gume otporne na morsku vodu i visoke temperature, pojaano dvostrukom spiralom od inoxa.Podlijee stand. : SAE J 2006:2003 R2 - ISO 13363:2004 TIP 2 KLASA B. Odobreno od strane 0474 R.I.N.A. - LLOYDS REGISTER.Temp. raspon : -30C / +100C.

  crijevO Za aUSPUh

  Za motore sa vodenim hlaenjem.iSPUNi lONac

  MA2285MA2290 MA2288MA2289

  artikl (mm) PakiraNje (m)tN01 29020 20x28 20

  tN01 29025 25x33 20

  tN01 29030 30x38 20

  tN01 29032 32x40 20

  tN01 29035 35x43 20

  tN01 29038 38x46 20

  tN01 29040 40x48 20

  tN01 29045 45x53 20

  tN01 29050 50x60 20

  tN01 29055 55x65 20

  tN01 29057 57x67 20

  tN01 29060 60x70 20

  tN01 29635 63,5x73,5 20

  tN01 29070 70x80 20

  tN01 29076 76x86 20

  crijevO Za aUSPUh

  artikl (mm) PakiraNje (m)tN01 29080 80x90 20

  tN01 29090 90x100 20

  tN01 29102 102x112 20

  tN01 29110 110x122 20

  tN01 29114 114x126 20

  tN01 29120 120x132 20

  tN01 29127 127x139 10

  tN01 29130 130x142 10

  tN01 29142 142x154 10

  tN01 29152 152x164 10

  tN01 29155 155x169 10

  tN01 29175 175x191 10

  tN01 29203 203x219 10

  tN01 29254 254x272 10

  tN01 29305 305x325 10

  artikl materijal (mm) lt mOtOrcaN ma2290 eltex 40-45-50 7 do 50 HP

  caN ma2285 eltex 55-60-65 20 do 115 HP

  caN ma2288 eltex 75-90 33 do 150 HP

  caN ma2289 eltex 100-115 33 do 300 HP

 • Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  425

  Materijal ABS bijele boje.liNijSki veNtilatOr attWOOD

  Materijal ABS bijele boje.liNijSki veNtilatOr tmc

  OBUjmice Za jakO SteZaNjeMaterijal inox AISI 304.

  Materijal ABS bijele boje.liNijSki veNtilatOr rUle

  artikl mODel (mm) kaP. (m3/h)tP16 22036 2,7A/12V 75 228

  tP16 22038 3,5A/12V 100 372

  artikl mODel (mm) kaP. (m3/h)tP16 27075 2,7A/12V 75 220

  tP16 45100 4,5A/12V 100 386

  veNtilatOri

  OBUjmice Za jakO SteZaNje

  artikl Promjer(mm)irina(mm)

  Debljina(mm) vijak

  aN 2640 104-112 22 1 M8

  aN 2641 113-121 22 1 M8

  aN 2642 122-130 24 1,5 M10

  aN 3546 131-139 24 1,5 M10

  aN 2644 140-148 24 1,5 M10

  aN 2645 149-161 24 1,5 M10

  aN 4268 155-165 24 1,5 M10

  aN 2646 162-174 24 1,5 M10

  aN 2670 175-187 24 1,5 M10

  aN 3309 188-200 24 1,5 M10

  aN 3310 201-213 24 1,5 M10

  aN 3627 214-227 24 1,5 M10

  aN 3743 228-239 24 1,5 M10

  aN 3744 240-252 24 1,5 M10

  aN 9001 315-330 30 1,5 M10

  aN 4267 340-370 30 1,5 M10

  artikl Promjer(mm)irina(mm)

  Debljina(mm) vijak

  aN 2686 a 32-35 20 1 M6

  aN 2686 33-37 20 1 M6

  aN 3739 36-39 22 1 M8

  aN 2630 40-43 22 1 M8

  aN 2631 44-47 22 1 M8

  aN2632 48-51 22 1 M8

  aN 3740 52-55 22 1 M8

  aN 2633 56-59 22 1 M8

  aN 2634 60-63 22 1 M8

  aN 2635 64-67 22 1 M8

  aN 2636 68-73 22 1 M8

  aN 3741 74-79 22 1 M8

  aN 2637 80-85 22 1 M8

  aN 2638 86-91 22 1 M8

  aN 3742 92-97 22 1 M8

  aN 2639 98-103 22 1 M8

  artikl POtrONja iZlaZi (mm) Dim. (mm)it 0560014012 2,9A/12V 75 h76 x 127 x 81

  it 0560024012 4,3A/12V 100 h102 x 152 x 106

 • 426

  Unutarnji brodski dizel motori, generatorski setovi, izolacije, ispuni sistemi, ventilatori

  TYP75 TYP100ODZraNik tyPhOONVanjska koljka je od visoko poliranog inoxa AISI 316, a drugi dijelovi od kompozitne plastike. Dvije dimenzije su dostupne, sa prikljukom za crijevo promjera 75 ili 100 mm. Nakon postavljanja vijci se ne vide.

  veNtilatOrDostupan na 12V ili 24V. Potronja 0,19A/12V odnosno 0,11A/24V. Niska razina buke (nema karbonskih etkica). Rok trajanja 50.000 radnih sati. Kapacitet 72m3/h (svaki prostor treba provjetravati 3-4 puta na sat). Sa prekidaem za dvije brzine. Statiki pritisak 6mm H2O.

  ODZraNikModel gljiva. Materijal visoko polirani inox AISI 316. U kompletu sa mreicom za komar-ce i kontra prirubnicom. Materijal prirubnice PVC.

  PORTOS1ATHOS1DARTAGN1

  rOZete Za veNtilacijU riBlje krgeMaterijal inox.

  Model od staklene vune i PVC-a sa armaturom od metala, otporno na temperaturu do 130C, samorastezajue i vrlo fleksibilno, za zraenje motornih prostora. U pakiranju od 6 metara u komadu.

  crijevO Za veNtilatOr

  artiklve tyP75

  ve tyP100

  artikl Opisve faN12 Elektrini ventilator 12V

  ve faN24 Elektrini ventilator 24V

  artiklve POrtOS1

  ve athOS1

  ve DartagN1

  veNtilatOri

  artikl N krgi Dim. (mm)tZ22 04007 5 110x325

  tZ22 04009 10 110x530

  artikl (mm)tP16 06075 75

  tP16 06100 100