UF1 NF3. FORNS

  • View
    496

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of UF1 NF3. FORNS

  • 1. UF1. GENERACI I RECUPERACI DENERGIA

2. Els forns industrials sn els equips o dispositius utilitzats en laindstria, on sescalfen per sobre de la temperatura ambient, elsmaterials i les peces o elements collocats en el seu interior Lobjecte de lescalfament pot ser molt variat, per exemple: Aconseguirla temperatura necessria perqu es produeixin lesreaccions necessries per a lobtenci dun determinat producte Fondre Estovar per a una operaci de conformat posterior Tractar trmicament per impartir determinades propietats Recobrirles peces amb altres elements, operaci que es facilitafreqentment operant a temperatura superior a la de lambient2 3. Segons el tipus efecte en el producte:Forns per a produir efectes fsics: FORNS DESCALFAMENT FORNS DE FUSIForns per a produir efectes qumics: FORNS DE REDUCCI SENSE FUSI, FUSIONS REDUCTORES,SINTERITZACI, CALCINACI, TOSTACI, VOL.LATILITZACI,VOL.LATILITZATCI REDUCTORA, METALOTERMIES,ETC) 3 4. PROCEDNCIA ENERGIA CALORFICA DELS FORNS 1. Gasos calents (flama) produts en la combusti decombustibles slids, lquids o gasosos, que escalfen pecesper contacte directe entre ambds o indirectament per paretso tubs radiants o intercanviadors en general 2. Energia elctrica en diverses formes:- Arc voltaic de corrent altern o continu- Inducci electromagntica- Alta freqncia o microones- Resistncia hmica directa de les peces- Resistncies elctriques disposades en el forn que sescalfenper efecte joule i cedeixen calor a la carrega per les diversesformes de transmissi de calor4 5. CLASSIFICACI FORNS INDUSTRIALSSegons la forma descalfament: Forn elctric darc 5 6. Absncia de fums de combusti Millors condicions de treball al voltant del forn i millorscondicions ambientals externes Major seguretat del personal Eliminaci de vigilncia (en absncia de treball) Simplicitat aillament (cermiques de recobriment) Flexibilitat de funcionament i `fcil automatitzaci6 7. Segons el tipus de recinte on se situen Forns de solera Forns dembassament Forns de soleres mltiples Forns de solera giratria Forns de tnel Forns rotatius Forns de solera mbil Forns de gresol Forns de mufla Forns verticals o de cuba7 8. Alt forn Forn elctric darc 8 9. 9 10. Forn tnel de rodells10 11. Forn de fusi de vidre 11 12. Forn tnel de vagonetes12 13. REGENERADORS,RECUPERADORS O INTERCANVIADORS DE CALORForns amb installacions dintercanvi o aprofitament de calor o gasos descapament13 14. Els forns tenen una estructura apropiada en funci de la sevafinalitat, amb les seves estructures prpies, per hi ha sriedelements comuns a tots ells, encara que tinguin dissenysdiferents. Part principal: Zona de treball Volta (Bveda), parets i solera (material refractari i termoallant)que separa la zona de treball de lambient Llar: En forns on energia trmica ve de la ignici duncombustible, tenen llar per a slids o encenedors o cremadorsper al combustible. De vegades la llar se suprimeix i la ignicidels combustibles es fa directament en la zona de treball delforn. 14 15. Ciments Plataforma Solera Volta (Bveda) Canals Juntes trmiques 15 16. CIMENTS Sn la part del forn on es recolza directament tot el pes del forn. Solidesa suficient que suporti crrega esttica i dinmica sensesofrir deteriorament Suport de la pressi total contra el sl, sense superar els valorsadmissibles PLATAFORMA Per sobre dels ciments, superfcie sobre la qual es recolzarantotes les parts inferiors del forn Rajoles refractries, material termoallant Gruix determinat16 17. SOLERA Part on es posa el metall fos o els materials a lescalfar-se. Ha de ser slida, perqu suporta crrega del material Impermeable al metall lquid, material vitri i escries Qumicament estable a les escries. PARETS Rodegen la zona de treball del forn Solen mantenir la volta. Protegeixen de les prdues de calor No permeten escapament de gasos de la llar ni succi dairede latmosfera cap a linterior del forn La cara interior ha destar neta, tenir juntes primes 17 18. BVEDASuporta temperatures molt altes i sescalfa moltssim.Els gasos calents es troben auna pressi supeior a la normal. Aix ha de ser impermeable amb aquests gasos.Existeixen 4 tipus de bvedes:1.PLANA. De rajoles de grans dimensions2.DARC.3.SEMICIRCULARS4.SUSPESES18 19. 19 20. CANALS Permeten conduir els gasos cap a la xemeneia i solen ser desecci rectangular i de sostre pla o abovat. Lrea de la secci es calcula a partir de la velocitat mitjanaadmissible del moviment de gasos que ingressen en el canal i dela quantitat de gasos que entren per segon. JUNTES TRMIQUES Compensen la dilataci volumtrica de la mamposteria pel calor.Assegurant la integritat daquesta. No deuen deixar escapargasos, metalls o escries. Lespessor i disposici de les juntes depn de lescalfament dunapart del forn i dels coeficients de dilataci dels materials per elcalor.20 21. ESQUELET METL.LIC Estructura metllica que subjecta totes les parts del forn iabsorbeix els esforos durant tot s els processos de treball delforn. Transmet els esforos als ciments. Les seves parets aprofiten per a muntar sobre elles accessorisdel forn: marcs, tapes, portes, finestres, encenedors, etc.. FINESTRES DE TREBALL Per carregar i descarregar els materials i objectes, per vigilar elsprocs . Aix en les parets del forns hi ha aquestes obertures. En forns daltes temperatures tamb solen tenir refrigeraci peraigua Les obertures es tanquen amb les seves portes, frontisses,guillotines.. 21