Diapositives nf3 uf1m2 (1)

 • View
  105

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Diapositives nf3 uf1m2 (1)

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESLOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIES

  UF1: Desplegaments en emergncies

  NF3: Estudis de plans logstics i tipus de deplagaments sanitaris

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  PLA:MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  El maneig adequat de l'assistncia requereix tenir en compte una sriede normes i elements interrelacionats i de la seva aplicaci lgicadepn l'xit d'una operaci de provement (SUMA).

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  http://www.disaster-info.net/SUMA/

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  FASE 1Posar al servei de les organitzacions a crrec de l'assistncia, elsrecursos identificats com necessaris (sol licitats per a l'atenci derecursos identificats com necessaris (sol licitats per a l'atenci deles necessitats detectades), per al que es requereix tamb laidentificaci de: les fonts i les formes d'adquisici.

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  1. Tipus de subministraments (Categories 1-10, OMS)2. Identificaci de necessitats3. Verificaci d'aspectes prctics abans de l'arribada de subministraments4. Fonts i formes d'adquisici5. Comandes

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  5. Comandes6. Arribada de nlits (enviaments) internacionals7. Despatx denviaments

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  2. Identificaci de necessitats

  El tipus demergncia determina els recursos necessaris

  Cal garantir: salut, aigua, sanejament, alimentaci i alberg.

  Qu, quant i on es necessita? Preveure necessitats futures.Qu es pot trobar localment i qu s'ha de portar de fora?

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  Qu es pot trobar localment i qu s'ha de portar de fora?s possible fer arribar els subministraments al pas o regi afectats?Hi ha o es preveu alguna dificultat per a l'ingrs dels subministraments?(canvis climtics, deteriorament de les vies, problemes de seguretat ...)

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  3. Verificaci d'aspectes prctics abans de l'arribada de subministraments

  Punts d'ingrs dels subministraments (aeroports, ports, fronteres ...) estan utilitzables?Tenen alguna limitaci d's?

  Transport i llocs d'emmagatzematge estan disponibles? Es pot comptar amb ells? dequi depenen?

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  qui depenen?

  Mesures de restricci o de facilitaci de part de les autoritats nacionals per a lesoperacions o els subministraments humanitaris.

  Restricci dels moviments en les zones de desastre.

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  4. Fonts i formes d'adquisici

  a) Compra local

  b) Importaci de comandes internacionals

  c) Prstecs o donacions de persones, organitzacions o empreses privades

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  c) Prstecs o donacions de persones, organitzacions o empreses privades

  AVANTATGES & INCONVENIENTS

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  5. Comandes

  Responsable: noms una persona clarament identificada estar a crrec de fer lescomandes.

  Claredat: les comandes han de ser especificats clarament, incloent totes les dades idetalls possibles respecte als articles sol licitats.

  Freqncia de comanda: depn de les necessitats detectades, el volum de distribuci,

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  Freqncia de comanda: depn de les necessitats detectades, el volum de distribuci,el control d'existncies.

  Medicaments i materials perillosos: cal informar-se de les lleis i regulacions dingrs imaneig

  Seguiment d'ordres de comanda: les comandes han de ser numerades i datades demanera que es pugui donar seguiment a cadascuna.

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  5. Comandes. Creaci de kits

  grup de materials o equips d'una mateixa espcie o que serveixen per a una mateixa activitat

  Exemples: kits de tractament, emmagatzematge i distribuci d'aigua, els kits per a alberg; kitsde generaci elctrica i il luminaci; kit instal laci de dispensari, kit clera, els kits demedicaments i equip mdic essencials, etc.

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  medicaments i equip mdic essencials, etc.

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  6. Arribada de nlits (enviaments) internacionals

  Paking list: llista de continguts lot per lot

  Coneixement d'embarcament o Waybill (o bill of landing): document dacceptaci de la companyia de transport, on es descriu la crrega en termes de quantitat de paquets, volum, pes i altra informaci particular.

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  Manifest Internacional de Crrega: document de confirmaci de la recepci.

  Certificats de donaci, certificats de qualitat dels aliments (certificats fitosanitaris), de materials perillosos, etc

  Procediments daduana especfics del pas

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  7. Despatx denviaments (I)

  Empaquetatge i identificaci dels embalums:

  - Els paquets que pertanyen a un mateix enviament han de ser numerats ambun nmero particular relacionat a la quantitat total de paquets, per verificar i ferseguiment de la quantitat de paquets en els punts de recepci (1/100, 2/100, )

  - Cada paquet ha d'estar clarament retolat amb el lloc de destinaci, el nom,adrea i telfon del destinatari i del remitent

  - Cal remarcar especificacions: fragil, refrigeraci, fitosanitari

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  7. Despatx denviaments (II)

  Grandria, forma i pes: generalment cal afavorir la manipulaci per una sola persona delspaquets (entre 25 kg i 50 kg mxim). Normalment en els punts d'arribada en el terrenyno hi ha maquinria per a crrega i descrrega, la qual cosa ha de fer-se a m.

  Continguts coherents: els subministraments han de ser empaquetats separadamentd'acord amb la seva espcie. No s'ha de barrejar en una mateix paquet, roba ambmedicaments, per exemple; i sempre han d'anar acompanyats amb la packing list. sapropiat ls de pictogrames identificadors.

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  7. Despatx denviaments (III)

  Colors de materials

  Colors durgncia

  s de pictogrames

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  FASE 2Estratgia per fer arribar els subministraments al lloc on snnecessaris tenint en compte, no noms els mitjans requerits, sin

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  necessaris tenint en compte, no noms els mitjans requerits, sinles possibilitats reals i les alternatives per al lliurament rpid isegur de l'assistncia requerida

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  1. Tipus de transport i caracterstiques2. Estratgies de transport (dins del pas o regi)3. Requeriments de transport4. Transport internacional5. Crrega, transport i descrrega6. Control de flotilles7. Combustible: clcul de consum, abastiment i control8. Materials perillosos

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  8. Materials perillosos9. Mesures de seguretat dels transports10. Organitzaci de combois i determinaci de rutes11. Maneig d'una operaci de vols xrter

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  FASE 3s la protecci dels subministraments mitjanant un sistema organitzat fins a ser lliurats per a la seva distribuci. Aix tamb, t

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  organitzat fins a ser lliurats per a la seva distribuci. Aix tamb, t en compte la previsi de dotacions de reserva per necessitatsulteriors.

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  1. Tipus de celler o bodega2. Determinaci de la grandria necessria de celler3. Escogencia del lloc4. Organitzaci i maneig del celler5. cadena de

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  5. cadena de6. Manteniment i mesures d'higiene7. Emmagatzematge de materials perillosos8. Mesures de seguretat9. Construcci d'un celler temporal

 • LOGSTICA SANITRIA EN EMERGNCIESMdul2

  MANEIG INTEGRALS DELS SUBMINISTRES

  FASE 4s el gran objectiu de la gesti dels subministraments humanitaris,distribuir l'assistncia entre les persones afectades pel desastre o lesorganitzacions encarregades del seu maneig, procurant un lliurament

  UF1: Desplegaments en emergncies. NF3

  Abastiment Transport Emmagatzematge Distribuci

  organitz