15
UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA ZAGREBA

UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

UDRUŽENJE

OBRTNIKA GRADA ZAGREBA

Page 2: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

SADRŽAJ

1. UOGZ

2. Sekcija plinoinstalatera i servisera

3. Plin kao energent

4. Shema plinske instalacije

5. Zakonska regulativa

6. Sastavni djelovi plinske instalacije

7. Plinski ormarići

8. Regulator

9. Plinomjer

10. Fasadni kombinirani uređaji

11. Plinski kondenzacijski uređaji

12. Info kontakti

Page 3: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

UOGZ

• 1893 godine osnovan je Obrtni

zbor u Zagrebu s ciljem okupljanja

obrtnika grada Zagreba kako bi

zajednički unaprijedili rad

obrtništva

• Danas Udruženje obrtnika grada

Zagreba broji oko 7.200 članova

proizvodne i uslužne djelatnosti. • Strukovno su obrtnici organizirani

kroz sekcije. Od kojih danas

predstavljamo sekciju

plinoinstalatera

Page 4: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

SEKCIJA PLINOINSTALATERA I

SERVISERA

• Sekcija plinoinstalatera okuplja

ovlaštene i stručne izvođače plinskih

instalacija koji pružaju sve usluge

vezano uz korištenje plina u

objektima.

• Posjeduju ovlasti od distributera

Gradske plinare Zagreb

• Svi plinoserviseri unutar udruženja

obrtnika imaju ugovore sa

proizvođačima plinske opreme na

tržištu, čija trošila servisiraju i

održavaju kroz jamstveni rok i dalje.

• Ovlašteni su od proizvođača plinskih

trošila (npr.za bojlere).

Uz sve pogodnosti koje nam pruža, plin, može biti uzrok nezgoda i tragičnih posljedica.

Kako bi se to izbjeglo potrebno je koristiti usluge samo stručnih i ovlaštenih izvođača.

Page 5: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

PLIN KAO ENERGENT

Prirodni plin je kao energent najprihvatljiviji iz više razloga:

• Najmanje zagađuje okoliš: jer njegovim izgaranjem nastaje najmanja

količina stakleničkog plina CO₂ po jedinici proizvedene energije

• Visoka energetska efikasnost: u toplinskoj pretvorbi (široka potrošnja ima

najčešće potrebu za toplinskom energijom: grijanje, hlađenje, potrošna topla

voda, kuhanje) gdje plin ostvaruje efikasnost veću od 90%.

Page 6: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

SHEMA PLINSKE INSTALACIJE

1- PLINSKA MREŽA

2- GLAVNI ZAPORNI VENTIL

3- FILTER

4- REGULATOR TLAKA

5- PLINOMJER

6- ZAPORNI VENTIL IZA

PLINOMJERA

7- ZAPORNI VENTIL KOD

TROŠILA

8- PLINSKO TROŠILO

9- PLINSKI ORMARIĆ

Page 7: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

ZAKONSKA REGULATIVA

• Prema "Pravilniku o distribuciji plina" definirana je točka isporuke plina

kupcu, a to je mjesto izlaza plina iz plinomjera (čl. 4, stav.4). Ukoliko je

plinomjer smješten unutar objekta, odgovornost distributera je do glavnog

zapora (GZ), a vlasnika objekta za plinsku instalaciju u objektu, izuzev

plinomjera i regulatora.

• Ovakva podjela odgovornosti obavezuje vlasnika ili korisnika objekta na

redovito ispitivanje unutarnje instalacije na nepropusnost ( HSUP- P

601.111, Pravilnik o uvjetima provjere ispravnosti plinskih instalacija).

• Plinskom se instalacijom (unutarnjom) smatra instalacija iza glavnog

zapora, pa do kraja dimovodnog uređaja.

Page 8: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

SASTAVNI DJELOVI PLINSKE

INSTALACIJE

plinski fasadni ormarić

glavni zapor

regulator plinomjer dovodna cijevna

instalacija

plinska trošila

Page 9: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

PLINSKI ORMARIĆI

• Plinski ormarići ugrađuju se s

vanjske strane fasade.

• Moguće ih je ugraditi

A) podžbukno

B) nadžbukno

Page 10: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

REGULATOR

• Srednje tlačni regulator tlaka plina

namijenjen je prvenstveno za ugradnju u

kućanske instalacije.

• Modularna izvedba regulatora omogućava

prilagodbu za različite zahtjeve.

Page 11: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

PLINOMJER

• Najčešće ugrađivani membranski plinomjeri

za kućanstvo su G-4 i G-6 .

• Namijenjeni su za mjerenje potrošnje plina te

su vodonepropusni i vatrootporni

• Na ovim plinomjerima omogućeno je i

daljinsko očitavanje.

Page 12: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

KONVENCIONALNI UREĐAJI

Plinski bojleri mogu biti za

• GRIJANJE

U ponudi su zidni i podni uređaji koje je moguće

kombinirati sa spremnicima tople vode.

• TOPLU VODU

U osnovi se način opskrbe toplom vodom rješava

po principu protoka ili akumulacije.

• GRIJANJE I TOPLU VODU

Nova generacija kombiniranih uređaja proizvedena

je da Vam život učini lakšim i ugodnijim te nudi

najjednostavnije rješenje grijanja i pripreme tople

vode.

Page 13: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

KONDENZACIJSKI UREĐAJI

Kako funkcionira kondenzacijska tehnika i zašto je učinkovita

Prilikom izgaranja, vodik sadržan u plinu veže se s kisikom iz zraka

stvarajući vodenu paru.

Ova vodena para sadrži toplinsku energiju, koja se kod

konvencionalnih sustava grijanja gubi jer vodena para odlazi kroz

dimnjak.

Nasuprot tome, kondenzacijski uređaji ovu energiju koriste: još u

uređaju pretvaraju vodenu paru u kondenzat, a pritom dobivenu

toplinu odvode u krug grijanja.

• Dodatna energija korištenjem topline kondenzacije u dimnim

plinovima

• Stupanj iskorištenja 109%

• Idealno i za stare građevine

Page 14: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

INFO KONTAKTI

Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste

Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

[email protected]

Pročelnik plinoinstalaterske sekcije Tihomir Mihalić 098/415 367

[email protected]

Page 15: UDRUŽENJE - obrtnici-zagreb.hr · Za pitanja vezana uz plinske instalacije, aparate, centralno grijanje i ateste Udruženje obrtnika grada (sekcija plinoinstalatera) 01/48 77 888

Hvala na pažnji !