of 38 /38
Uczeń a potem podstawa programowa? Magdalena Kreczko dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach [email protected]

Uczeń a potem podstawa programowa?

  • Upload
    gil

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Uczeń a potem podstawa programowa?. Magdalena Kreczko dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach [email protected]. Z praktyki dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Jak motywować uczniów do nauki? Refleksje wynikające z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa?

Magdalena Kreczkodyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach

[email protected]

Page 2: Uczeń a potem podstawa programowa?

Z praktyki dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej

• Jak motywować uczniów do nauki? Refleksje wynikające z

ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.

• Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium

Praktyki Edukacyjnej”

• Uczeń a potem podstawa programowa? Zaproszenie do dyskusji...

Page 3: Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa?

Pytanie kluczowe:

• Czy w rzeczywistości polskiej szkoły można wprowadzić rozwiązania metodyczne

i organizacyjne – tak, aby wprowadzić klimat pracy szkoły skutecznie wzmacniający

proces motywowania uczniów do nauki?

• Jak spowodować, aby uczniowie podzielili z nauczycielami odpowiedzialność za efekty własnej

pracy. Co można zrobić, żeby zmienić praktykę nauczania - uczenia się zwłaszcza w sytuacji, gdy

uczeń nie nadąża za realizacją podstawy programowej...?

• Jak znaleźć sposób na to, aby ta zmiana w dłuższej perspektywie przyniosła poprawę efektów

kształcenia?

Próbą odpowiedzi na tak postawione pytania przez zespół nauczycieli LO w Wojkowicach stał się

udział w pilotażowym projekcie

,,Laboratorium Praktyki Edukacyjnej” CEO w Warszawie

polegającym m.in. na wprowadzeniu praktyk wielko-efektowych, których skuteczność zależy od

wypracowania wspólnej strategii stosownej przez wszystkich nauczycieli pracujących z tą samą

klasą.

Page 4: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jak motywować uczniów do nauki?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012

UCZNIOWIE

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012

NAUCZYCIELE

Liczba ankietowanych: 13Liceum Ogólnokształcące:

Klasa I A – 19 osób

Klasa IB – 27 osób

Klasa II A – 24 osoby

Klasa IIB – 9 osób

Klasa IIC – 15 osób

Razem: 94

Opracowali: Jolanta Wdzięczny, Joanna Poczęta- Kubik, Bartłomiej Czyż

Page 5: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy stosowane w szkole metody nauczania motywują Cię do nauki?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

Page 6: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy stosowane w szkole metody nauczania motywują Cię do nauki?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

Page 7: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy na dzisiejszych zajęciach miałeś możliwość postawienia pytania

i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub grupie? EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

•na wszystkich zajęciach, •na większości zajęć (wymień przedmioty)- j. polski 7, j. angielski 2, j. niemiecki 2, chemia 3, biologia 1, matematyka 3, biologia1, informatyka1, historia3, wos2, geografia1, •na niektórych zajęciach – wszystkie zawodowe 2, podstawy przed. 2, j. polski 12, rośliny 1, geografia 4, religia1, historia 2, wos 1, matematyka 6, fizyka 2, biologia 1, chemia 2, WOK, angielski 1•nigdy (wymień przedmioty)

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

na wszystkich zajęciach na większości zajęć na niektórych zajęciach nigdy

Page 8: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jakie inne metody pracy stosowane przez nauczycieli motywują Cię do nauki (albo aktywności na lekcjach)

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

• oceny z aktywności 5• plusy 1• dyskusje 1• doświadczenia chemiczne lub fizyczne• praca w zespole• odpowiedzi ustne i praca domowa• praca z tekstem• luźna rozmowa na dany temat, • prace dodatkowe co powoduje możliwość zdobycia lepszej oceny oraz

motywację 5• pochwała, dobra ocena na poziomie podstawowym, 7• zajęcia praktyczne 2,• karne prace domowe, gdy lekcja prowadzona jest w formie żartów, żadne,• zajęcia w plenerze,• tłumaczenie na „chłopski rozum”, • praca w grupie, • pytanie na lekcji,• szczera rozmowa na temat sytuacji ocenowej,• nauczyciele robią co mogą, a reszta należy do ucznia,• ocenianie aktywności• rundki pytań, kartkówki (4), • praca w grupach (4),• burza mózgów, • odpytywanie na lekcji, • ciekawie przekazywany materiał, • ciekawe zadania 6,

Page 9: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jakie inne metody pracy stosowane przez Pana/Panią motywują uczniów do nauki

(albo aktywności na lekcjach)

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

• praca w grupach, w parach - 5,• metoda projektów - 2,• analizy SWOT,• gry i zabawy językowe (np. podaj dalej, tworzymy

historię),• praca w małych zespołach,• metody inwencji twórczej - 2,• metody, które angażują uczniów,• techniki RUN - 2,• drzewo decyzyjne,• metaplan,• wyjście w plener.

Page 10: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy aktywnie uczestniczyłeś/łaś w zajęciach w ostatnim tygodniu:

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

•tak (przedmiot/y).. wszystkie 6, geodezja 2, geografia3, fotogrametria2 , GWN -2, pp 1, po 2, angielski 4, matematyka 11, przedmioty zawodowe1, j. polski 11, wos 1, j. niemiecki 1, chemia 2, historia 3, wf 4, biologia 2, TI 2 WOK, biologia 1, geodezja 1, •raczej tak (przedmiot/y)wszystkie 3, j. polski 12, przedmioty architektury 1, geografia 1, matematyka 8, PO 2,wf 3, chemia1, j. niemiecki 3, biologia 2, fizyka2, WOS 1, TI 2, PP, AO 2, religia, angielski 3, przedmioty zawodowe 1, geografia 1, • zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie3, fizyka1, j. angielski2, matematyka2, polski 1, WF 1, •nie (przedmiot/y) j.polski1, wszystkie1, matematyka 1, chemia 1, działalność gospodarcza 1, • raczej nie (przedmiot/y) j. niemiecki1, geografia1, j.polski2,matematyka1•zdecydowanie nie (przedmiot/y) wszystkie 1

Page 11: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy prowadzący zajęcia pomógł Ci w ostatnim tygodniu zastanowić się, czego się nauczyłeś/łaś się?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

• tak (przedmiot/y) wszystkie 11 , geodezja 2, geografia 4, fotogrametria , GWN -1, przedmioty architektury 1, przedmioty zawodowe 1, j. polski 4, , wos 2, j. niemiecki 3,matematyka 16 ,chemia 3, j. ang 3, historia 3, biologia 1, geodezja 1, TI 1, niemiecki 1, • raczej tak (przedmiot/y) wszystkie 2, zajęcia zawodowe2, j.polski 3, matematyka 9, chemia 2, niemiecki1, angielski 4, geodezja 1, geografia 1,• zdecydowanie tak (przedmiot/y) j. polski 2, historia1, wos1, matematyka 2, geodezja 1, niemiecki 1, • nie (przedmiot/y)• raczej nie (przedmiot/y) • zdecydowanie nie (przedmiot/y) polski, angielski, wszystkie

Page 12: Uczeń a potem podstawa programowa?

W jaki sposób pomaga Pan/ Pani swoim uczniom zastanowić się nad tym, czego nauczyli się podczas lekcji?.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

• staram się odwoływać do doświadczeń życiowych,

• zdania podsumowujące 8,

• karty ABCD,

• krótkie podsumowania,

• zadania projektowe,

• powtórka „moim zdaniem”,

• porównanie osiągniętych wyników 3,

• samoocena uczniów.

Page 13: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy -Twoim zdaniem - nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem uwzględniając jego trudności w nauce?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0,475

0,48

0,485

0,49

0,495

0,5

0,505

0,51

0,515

tak nie

Jeśli tak, w jaki sposób?

•Zajęcia dodatkowe 26•Trudniejsze zadania 3•Dodatkowe lekcje•Większa ilość ćwiczeń/ zadań•Tłumaczenie przy tablicy•dobierają odpowiedni materiał do możliwości ucznia, •organizowanie pomocy koleżeńskiej, •indywidualne tłumaczenie podczas lekcji 4,

Page 14: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy - Twoim zdaniem - nauczyciele - indywidualizują pracę z uczniem zdolnym?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

tak nie

Jeśli tak, w jaki sposób

•Zajęcia dodatkowe 9•Praca przy tablicy•dodatkowe prace na lekcji 2, • trudniejsze zadania 3,•konkursy 1, •dodatkowe zadania domowe,

Page 15: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy nauczyciele zachęcali Cię w ostatnim tygodniu do samodzielnego wykonywania zadań?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

•tak (przedmiot/y) wszystkie 8, matematyka 21, geografia 2, j. polski 13, j. angielski 2, przedmioty zawodowe 2, historia 3, chemia 4, biologia 1, wszystkie 2, niemiecki 1, zajęcia praktyczne 1, ochrona 1, •raczej tak (przedmiot/y) przedmioty architektury 1, j.polski 2, matematyka 15, j. niemiecki 2, biologia1, historia1, geografia1, j.angielski 4, wszystkie 2, •zdecydowanie tak (przedmiot/y) ,historia1, j.polski2, j. angielski 2, matematyka 4, geodezja 1, niemiecki 1, •nie (przedmiot/y)j. angielski 1, chemia 1, fizyka 2, TI 1, matematyka 1•raczej nie (przedmiot/y) wszystkie 1•zdecydowanie nie (przedmiot/y) j. polski 3, matematyka 2, angielski 1, wszystkie 1,

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

Page 16: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy Pana/Pani uczniowie mają możliwości samodzielnego wykonywania zadań? Jakiego typu są to zadania?.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

• zadania otwarte,

• projekty,

• ćwiczenia w parach 3,

• karty pracy 3,

• odczytywanie danych, kreślenie wykresów i diagramów,

• pytania problemowe,

• zadania z podręcznika,

• wykonywanie ćwiczeń na stanowisku według inwencji ucznia,

• przeprowadzenie rozgrzewki 2,

• rozwiązywanie przedstawionego problemu ruchowego,

• zadania problemowe,

• referat,

• przygotowanie prezentacji multimedialnej,

• zadania projektowe,

• zadania krótkiej odpowiedzi.

Page 17: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy zachęca Pan/Pani swoich uczniów do samodzielnego wykonywania zadań?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

W jaki sposób:

•samodzielna praca na pozytywna ocenę,•praca domowa,•praca w grupach,•karta pracy,•motywacja, docenianie,•odpowiednie postawienie problemu do rozwiązania,•praca w grupach, •porównanie osiągniętych wyników pomiędzy sobą,•unikam stresujących sytuacji (odpytywanie na środku klasy).

- tak - raczej tak - zdecydowanie tak - nie - raczej nie - zdecydowanie nie

Page 18: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy podczas zajęć daje Pan/Pani możliwość rozwiązywania problemów lub stawia ucznia w roli badacza?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

- tak - raczej tak - zdecydowanie tak - nie - raczej nie - zdecydowanie nie

Page 19: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy nauczyciele przekazują Ci informację zwrotną oraz uzasadniającą ocenę?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

•tak (przedmiot/y) wszystkie 33, ochrona krajobrazu 1, utz1 , geografia 2, matematyka 8, chemia 3,j. polski 8, biologia 2, j.ang 2, fizyka 1, niemiecki 2, •raczej tak (przedmiot/y) j. polski 4, matematyka 8, j. angielski 4, historia1, wszystkie 4, niemiecki 1, fizyka 1, chemia 1, wszystkie 1, •zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie 2, angielski 1, biologia 1, •nie (przedmiot/y) j. polski1, matematyka 1, angielski 1, •raczej nie (przedmiot/y) j. polski1 •zdecydowanie nie (przedmiot/y) wszystkie 1,

Page 20: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy przekazuje Pan/ Pani informację zwrotną oraz uzasadniającą ocenę?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

- tak - raczej tak - zdecydowanie tak - nie - raczej nie - zdecydowanie nie

Page 21: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy informacja ta zawiera słabe i mocne strony pracy ucznia, informacje o umiejętnościach, które należy rozwijać, rodzaj

popełnianych błędów, na co trzeba zwrócić uwagę - materiały źródłowe, dodatkowe ćwiczenia dla ucznia?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

tak (wymień):

• rodzaj popełnianych błędów, dodatkowe ćwiczenia - 4,

• słabe strony,

• informację o umiejętnościach, rodzaj popełnianych błędów,

• słabe strony ucznia,

• wskazówki do dalszej pracy, rodzaj popełnianych błędów,

• wskazówki dotyczące formy i terminu poprawy, raczej tak (wymień):

• mocne strony - 2,

• słabe strony ucznia,

• dodatkowe ćwiczenia,

• słabe i mocne strony, na co powinien zwrócić uwagę, zdecydowanie tak (wymień),

• mocne strony ucznia, nie - 0, raczej nie - 0 zdecydowanie nie - 0.

Page 22: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy nauczyciele rozmawiają z Tobą o przyczynach Twoich sukcesów i porażek w nauce?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 UCZNIOWIE LO

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

•tak (przedmiot/y) wszystkie 18, matematyka 12. j. polski 6, j. niemiecki3, historia2, j. angielski 3, wos 2, geografia1, fizyka 4, j. ang.2, chemia 3, biologia 2, AO 2, WOS 1, ZWO 2•raczej tak (przedmiot/y) wszystkie 8, matematyka 7, j. polski 3, j. niemiecki 3, j.angielski 3, chemia 1, •zdecydowanie tak (przedmiot/y) wszystkie 3•nie (przedmiot/y) j. polski1, wszystkie 1•raczej nie (przedmiot/y) wszystkie 1, wszystkie oprócz matematyki i j.angielskiego 1•zdecydowanie nie (przedmiot/y)wszystkie 4, matematyka 1

Page 23: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy rozmawia Pan/Pani z uczniami na temat przyczyn ich sukcesów i porażek w nauce?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

tak raczej tak zdecydowanie tak nie raczej nie zdecydowanie nie

- tak - raczej tak - zdecydowanie tak - nie - raczej nie - zdecydowanie nie

Page 24: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy indywidualizuje Pan/ Pani pracę z uczniem

uwzględniając jego trudności w nauce? EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

Jeśli tak, w jaki sposób?

• dodatkowe zadania na zajęciach wyrównawczych,• dodatkowe zadania,• dodatkowe wyjaśnienia w czasie przerw,• dostosowuję trudności zadań do możliwości ucznia 5,• konsultacje 2,• rozmowy z uczniem,• dobór zadań na lekcjach powtórzeniowych,• dobór prac projektowych do możliwości ucznia,

- tak

- nie

Page 25: Uczeń a potem podstawa programowa?

Czy indywidualizuje Pan/ Pani pracę z uczniem zdolnym?

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012 NAUCZYCIELE

Jeśli tak, w jaki sposób?

• zachęcanie do udziału w konkursach 8,

• przekazywanie dodatkowych materiałów,

• zachęcanie do pogłębiania wiedzy,

• zachęcanie do udziału w projektach 3,

• zadawanie prac dodatkowych 4,

• odpowiedni dobór zadań i ćwiczeń.

- tak

- nie

Page 26: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jak motywować uczniów do nauki?

• Ankieta i wywiady: Na pytanie: które ze stosowanych przez nauczycieli metod nauczania,

Pani/Pana zdaniem, motywują uczniów do nauki?

najczęściej udzielanymi odpowiedziami było wskazanie na: metody aktywizujące, w tym pracę

w parach, grupach, zadania na dobry początek, a przede wszystkim wskazywano

konsekwencję w stosowaniu różnych metod, pracę metodą projektu, która powoduje, że

uczniowie mają swobodę działania, dbałość o to, żeby uczeń miał czas na przygotowanie

odpowiedzi, uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia (możliwości intelektualne, tempo pracy),

nieodpytywanie na forum klasy, nagradzanie aktywności, zachęcanie do odpowiedzi ustnych,

zadawanie powiązanej pracy domowej oraz dodatkową pracę dla chętnych, pochwały, regularne

kartkówki.

• Na pytanie: które z zasad oceniania stosowanych w szkole dają uczniom informację

o jego postępach w nauce i motywują do systematycznej nauki?

wskazywano następujące stosowane w szkole zasady wynikające z praktyki oceniania

kształtującego: dobrze przekazana informacja zwrotna w formie ustnej lub pisemnej, odnoszenie się

do NACOBEZU (na co będziemy zwracać uwagę – czyli to, co uczeń powinien umieć po lekcji).

Ponadto: rożne formy oceniania (kartkówka, test, wypowiedź, projekt, zadanie domowe,

aktywność), jasno określone wagi dla ocen za poszczególne umiejętności bieżące oceny z

kartkówek i sprawdzianów, dające uczniom informacje o postępach.

Page 27: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jak skutecznie motywować uczniów do nauki?

• Wywiady: Przedstawiciele SU na pytanie: które ze stosowanych przez nauczycieli metod

nauczania najskuteczniej motywują Cię do nauki?

podawali następujące metody: wizualizacja problemów za pomocą programów komputerowych

lub zasobów internetu, używanie przez nauczycieli języka zrozumiałego dla uczniów

w tłumaczeniu zagadnień, ćwiczenia w prowadzeniu rozmów w języku obcym kierowane przez

nauczyciela, ale także zasady oceniania kształtującego: podawanie celów lekcji, NACOBEZU,

wykład zachęcający do dyskusji, rozwiązywanie problemów, praca w parach, ale niekoniecznie

praca w grupach. Ponadto: wykorzystywanie tablicy multimedialnej, zadania podlegające ocenie

wykonywane na lekcji, podawanie przez nauczyciela precyzyjnej notatki, zapowiadane kartkówki.

Uczniowie, podobnie jak nauczyciele, dostrzegli zjawisko braku motywacji i nieskuteczności

jakichkolwiek metod w sytuacji, gdy uczeń nie chce się uczyć. Wspólne spostrzeżenie zawierało

się we wniosku, że to uczniowie powinni mieć wewnętrzną motywację do nauki. A więc powinni

poczuć się odpowiedzialni za efekty własnej pracy.

Page 28: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie ,,Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

• Diagnoza problemu: Przeprowadzona ewaluacja postawiła przed nami pytanie:

na ile nauczyciel/zespół nauczycieli w naszej szkole świadomie wybiera i wprowadza

zmiany do procesu nauczania tak, aby byłyby one dopasowane do konkretnych

potrzeb i trudności ucznia. Zmiany, których główną ideę jest myśl, że powinny one

wynikać ze spójnych koncepcji rozwoju uczniów.

W przedstawionych wyników ewaluacji wewnętrznej w mojej szkole 100%

nauczycieli stwierdziło, że w różny sposób, ale zawsze motywują uczniów do nauki,

natomiast 51% uczniów stwierdziło, że nauczyciele w szkole nie motywują ich do

wysiłku edukacyjnego. Zadaliśmy sobie pytanie, skąd wynika ta różnica?

Page 29: Uczeń a potem podstawa programowa?

Jak motywować uczniów do nauki?

Nauczyciele istotę wyżej opisanej rozbieżności pomiędzy sposobem odczuwania

procesu motywowania uczniów do nauki widzą w następujący sposób: jest to

najczęstsza wymówka na lenistwo i brak motywacji, obciążanie nauczycieli za

trudności w nauce staje się normą, uczniowie przyzwyczaili się już do traktowania ich

bardzo indywidualnie i nie postrzegają tego jako formy wsparcia czy pomocy, lecz

uważają to za coś oczywistego, uczniowie wypowiadają się bez właściwego

rozważenia pytań ankiety lub ich nie rozumieją we właściwy sposób.

Page 30: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

• Po ewaluacji: Wnioski z dyskusji w zespołach nauczycielskich – Przyjaznych

Przyjaciół (program RUN Rozwijanie uczenia się i nauczania CEO w Warszawie)

przyniosły decyzję o przystąpieniu - do programu ,,Laboratorium Praktyki

Edukacyjnej”, ścieżki programowej dla szkół, które miały już – tak jak to się stało

w naszym przypadku - doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego.

RUN zakłada poszerzenie praktycznych umiejętności nauczycieli, którzy poznali

zasady oceniania kształtującego, kładzie równocześnie duży nacisk na rozwijanie

współpracy pomiędzy nauczycielami. Co przyniósł mojej szkole program RUN?:

nauczyciele podjęli współpracę w małych grupach, zaczęli obserwować własne lekcje

i udzielać sobie informacji zwrotnej na temat zakresu i skuteczności stosowania

praktyk wielko - efektowych.

Page 31: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

• Spacer Obserwacyjny - podsumowanie 5 miesięcznej pracę zespołu nauczycielskiego

w ramach Laboratorium Praktyki Edukacyjnej w szkole:

• Efekty:

Spacer Obserwacyjny i jego podsumowanie) pokazał, że:

Stopniowo wypracowywana jest strategia pracy zespołu nauczycielskiego polegająca na

stosowaniu: pracy w parach, podawaniu celów lekcji (przede wszystkim w języku ucznia)

i NACOBEZU, niezbyt wolnym tempie pracy ucznia na lekcji, stosowaniu kart pracy,

zasady dopytywania się: dlaczego tak sądzisz ?, odwoływaniu się do uczniowskich

doświadczeń, wprowadzaniu dobrej atmosfery na zajęciach, przyzwoleniu na błąd,

odpowiedzi od uczniów i podsumowań, poleceniach dotyczących klasyfikacji,

stosowaniu dobrych wzmocnień dla uczniów.

Page 32: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

Jednocześnie obserwacje lekcji mnożą pytania: jak nauczyciel radzi sobie

z ustawieniem ławek (praca w grupach), jak jest z

podsumowaniem celów, czy je zawsze planujemy, co powoduje, że nie

zawsze w strukturze lekcji pojawia się podsumowanie, czy potrafimy

precyzyjnie określić czas na wykonanie zadania i jak sprawdzamy, czy

uczniowie są już gotowi, jak sprawdzamy, czy dobrze wypełnione są karty

pracy, co się dzieje, gdy karta pracy jest źle wypełniona, jak sobie poradzić z

zaangażowaniem uczniów w licznej klasie, dlaczego nie ma losowania

uczniów do odpowiedzi, skąd nauczyciel prowadzący czerpie wiedzę o tym,

że wszyscy uczniowie naprawdę rozumieją podany problem – na koniec, jak

zaplanować lekcję z większą aktywnością uczniów.

Page 33: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

• Co pokazują doświadczenia pierwszego roku Laboratorium Praktyki

Edukacyjnej?

Niełatwym zadaniem jest przestrzeganie przez wszystkich nauczycieli ustalonych

zasad, trudnością jest planowanie lekcji z uwzględnieniem siedmiu punktów

krytycznych: tj. budowanie lekcji w odwołaniu do ważnych pojęć i

umiejętności, wybór odpowiednich zadań, odwoływanie się do poprzedniej

wiedzy, angażowanie uczniów, formułowanie celów lekcji, planowanie czasu dla

uczniów tak, by mogli badać poznawane treści i zastosować je, zakończenie

lekcji powtórzeniem i podsumowaniem.

Taki sposób planowania w ocenie nauczycieli tego zespołu jest bardzo

czasochłonny i nie zawsze taka lekcja w pełni się udaje (brakuje czasu na 2 lub 3

elementy z listy czynników krytycznych).

Page 34: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

Rekomendacje do dalszej pracy. Zrozumieliśmy, że warto rozwijać strategię pracy

w grupach, konsekwentnie stosować ocenę koleżeńską, zacząć stosować zamianę

uczniów w parach. Warto też określać cele lekcji razem z uczniami, wprowadzić

techniki wpływające na większą aktywność uczniów, zostawić uczniom czas na

podsumowanie celów lekcji i koleżeńskie sprawdzanie kart pracy.

Dobrze byłoby też pytać uczniów o uzasadnienie odpowiedzi, wprowadzić zasadę

tłumaczenia para – parze. Nauczyciel powinien zostawić sobie czas na zadanie

pracy domowej...

Page 35: Uczeń a potem podstawa programowa?

Szukamy rozwiązań - program CEO w Warszawie „Laboratorium Praktyki Edukacyjnej”

Po tym doświadczeniu następnym krokiem dla zespołu nauczycielskiego pracującego

w Laboratorium Praktyki Edukacyjnej będzie skoncentrowanie się na

współdziałaniu nauczycieli przy doskonaleniu praktyk wielko-efektywnych,

takich jak: wspólna pracy uczniów, konstruowaniu zadań na myślenie (cognitive

demand) - stanowiących wyzwania intelektualne dla uczniów, wymagających od nich

komunikowania swojego zrozumienia poruszanych zagadnień, wyjaśniania powiązań

między nimi, zastosowania poznanych koncepcji do nowych problemów (oczywiście

z uwzględnieniem różnych możliwości uczniów). Dalej – praca metodą oceniania

kształtującego ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnej dla uczniów.

Page 36: Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa...

Uczeń w przeciętnej szkole publicznej często ginie w tłumie. Przyjmuje różne

„strategie” przetrwania, które wielokrotnie nie mają nic wspólnego z poczuciem,

że rzeczywiście czegoś się w niej uczy. Najczęściej czuje się „nauczany”, a co za

tym idzie największą częścią odpowiedzialności za swoje postępy w nauce lub ich

brak obciąża nauczycieli, a nawet Rodziców. Uczeń często widzi też swój sukces

w perspektywie wyniku egzaminu zewnętrznego i nie zawsze jest to

powiązane z dążeniem przez niego do uzyskania trwałej i funkcjonalnej

wiedzy oraz umiejętności przydatnych albo na kolejnych etapach edukacyjnych, albo

w pracy zawodowej. Dlatego zaplanowaliśmy zmianę, ale jesteśmy dopiero na

początku drogi..

Page 37: Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa?

Nasz udział w programie rozumiemy jako proces, w którym nauczyciele wykorzystują

pozyskane przez siebie i jak najpełniejszych dane na temat uczenia się uczniów do

wprowadzania zmian w procesie nauczania, do udzielania uczniom bardziej

szczegółowej informacji zwrotnej oraz do efektywnego wspierania uczenia się

uczniów. W ten sposób wprowadziliśmy dyskusję skoncentrowaną wokół ucznia,

mając jednocześnie przekonanie, że otwarty dyskurs pomaga nauczycielom

zrozumieć naukowe myślenie swoich uczniów i że gdy uczniowie mają możliwość

wyrażania swoich pomysłów mogą pogłębić swoje rozumienie.

Spróbujemy też zastosować metapoznanie, czyli skłonić uczniów do myślenia o

własnej wiedzy i procesach poznawczych,

a także do rozpoznawania własnych pomyłek i konstruowania i osiągania swoich

celów edukacyjnych.

Sporo wniosków i tak samo dużo obaw, czy nam się powiedzie...

Mam świadomość, że jesteśmy dopiero na początku drogi ku zmianie..

Page 38: Uczeń a potem podstawa programowa?

Uczeń a potem podstawa programowa?

Dziękuję za uwagę:)

Zapraszam do dyskusji...