UCAPAN TIMBALAN PENGARAH PENDIDIKAN ?· HEM Kehadiran murid dibawah ... penerapan elemen perpaduan merentasi aktiviti sekolah serta penglibatan ibubapa ... KBAT dalam PdP 4

 • View
  227

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • UCAPAN TIMBALAN PENGARAH

  PENDIDIKAN PERAK

 • KE ARAH PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN

  PENDIDIKAN PERAK 2015

  HALA TUJU

 • SHOWCASE

  PENDIDIKAN PERAK

  2015

  Program Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak

  Pembelajaran dan Pemudahcara Abad Ke-21

  Sekolah Fokus (Hotspot)

 • MELANGKAH KE 2015 DAN SETERUSNYA

  Memastikan sasaran Gelombang 1 dicapai

  Menjangkakan risiko dan mengambil tindakan yang berkesan

  Komitmen kepada garis masa inisiatif dan proatif dalam penyelarasan masalah

  Minda terbuka untuk mencari cara bekerja yang lebih berkesan

  Fokus kepada keberhasilan berbanding proses

  Peka kepada implikasi kewangan dalam perancangan dan pelaksanaan

  Bekerjasama dan saling menyokong antara sata sama lain

  Pelaksanaan inisiatif sebagai tugas utama yang diberi fokus dan keutamaan

 • KPI SKORKAD MENTERI SEKTOR PELAJARAN NKRA (1/1)

  Bil KPI Sasaran 2015

  Pencapaian

  2014

  Inisiatif PPPM Bahagian

  1 Peratus peningkatan guru

  mencapai tahap kompetensi

  minima setelah mengikuti CPD

  25% KPI Baharu a)Piagam Guru

  b)CPD

  BPG

  2 Peratus peningkatan PGB

  mencapai tahap kompetensi

  minima seteleh mengikuti CPD

  25% KPI Baharu a)Piagam Guru

  b)CPD

  BPG

  3 Peratus murid Tahun 3 menguasai

  Leterasi Bahasa Inggeris

  100% 78.3% LINUS 2.0

  BPK

  4 Peratus sekolah dalam Band 1

  dan 2

  35% 31% Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

  5 Peratus sekolah dalam Band 6

  dan 7

  1.2% 1.39% Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

  6 Kadar enrolmen prasekolah

  (Awam dan Swasta) untuk 4+ / 5+

  88% 82.8% Peningkatan enrolmen

  dan kualiti prasekolah

  BPSH

 • KPI SKORKAD MENTERI SEKTOR PELAJARAN NKRA (2/3)

  Bil KPI Sasaran 2015

  Pencapaian

  2014

  Inisiatif PPPM Bahagian

  6 Pegurangan jurang pencapaian antara

  Bandar dan Luar Bandar berdasarkan

  UPSR 2014

  3.94

  4.77

  Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

  7 Pegurangan jurang pencapaian antara

  Bandar dan Luar Bandar berdasarkan

  SPM (2014)

  5.62

  6.65

  Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

  8 Pegurangan jurang pencapaian

  akademik antara Negeri berdasar UPSR

  2014

  10.88

  12.70

  Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

  9 Pegurangan jurang pencapaian

  akademik antara Negeri berdasar SPM (

  2014)

  7.86

  8.83

  Program Transformasi

  Daerah

  BPSH

 • KPI SKORKAD MENTERI SEKTOR PELAJARAN NKRA (1/3)

  Bil KPI Sasaran 2015

  Pencapa

  ian 2014

  Inisiatif PPPM Bahagian

  6 Peratus kelulusan bagi pelajar

  sekolah-sekolah KPM yang

  menduduki peperiksaan Bahasa

  Inggeris SPM

  83%

  80%

  Peningkatan kemahiran

  BI bagi sekolah

  menengah

  ELTC

  7 Bilangan sekolah amanah baharu

  20

  17

  Peluasan penglibatan

  sektor sawasta

  BPSH

  8 Kadar enrolmen menengah atas

  a)Awam

  b)Swasta

  c)TVET

  90%

  (TVET

  7%)

  86.4%

  (TVET

  5.18%)

  a)Operasi harian (BAU)

  b)Enrolment Vokasional

  BPSH

  BPTV

  9 Bilangan sekolah yang

  dirangkaikan dengan internet

  berteknologi tinggi mempunyai

  capaian 4Mbps - Pegurangan

  jurang 20Mbps dan menepati

  Terma Perjanjian Perkhidmatan

  (Service Level Agreement)

  7.000

  6.621

  1BestariNet

  BTP

 • 14 INISIATIF UTAMA

  ______________

  TAHUN 2014

  BIL

  NAMA INISIATIF

  KEBERHASILAN

  PEMILIK

  INISIATIF

  ASPIRASI

  SISTEM

  3 Inisiatif ke-20 :

  Kemahiran Berfikir

  Aras Tinggi (KBAT)

  Elemen-elemen KBAT diterapkan di dalam semua

  aspek PdP, pentaksiran, prnglibatan ibu bapa,

  komuniti dan kokurikulum supaya menyokong aspitasi

  mencapai 1/3 kedudukan teratas TIMSS dan PISA

  menjelang 2025

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti

  4 Inisiatif ke-21 :

  Peningkatan

  Kemahiran guru dan

  murid dalam TIMSS

  dan PISA

  Mencapai skor 500 dalam TIMSS menjelang 2015 dan

  kedudukan 1/3 teratas dalam TIMSS dan PISA

  menjelang 2025

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti

  5 Inisiatif ke-24 :

  LINUS

  100% murid menguasai kemahiran asas literasi(BM&BI)

  dan numerasi selepas mengikuti 3 Tahun

  pendidikanrendah (Tahap 1) di sekolah rendah kecuali

  murid keperluan khas

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti dan

  Ekuiti

 • 6 Inisiatif ke-37 :

  Initandard garis asas

  infrastruktur

  Kesemua lebih kurang 10,000 sekolah mempunyai

  infrastruktur asas yang berada dalam keadaan baik

  menjelang 2015

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti, Ekuiti

  dan

  Kecekapan

  7 Inisiatif ke-54 :

  Program Transformasi

  Daerah (DTP)

  PPD memainkan peranan secara cekap dan berkesan

  dalam peningkatan kualiti pendidikan setiap sekolah dalam

  daerah masing-masing

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti, Ekuiti

  dan

  Kecekapan

  8 Inisiatif ke-59 :

  Enrolmen prasekolah

  Meluaskan peluang Pendidikan Awal Kanak-kanak yang

  berkualiti melalui program Prasekolah dan Pendidikan Awal

  Kanak-kanak (TASKA)

  Inisiatif

  JPN

  Akses, Kualiti

  dan Ekuiti

  9 Inisiatif ke-62 :

  Penglibatan ibu bapa

  dan komuniti

  Ibu bapa, ahli komuniti yang terdiri daripada agensi awam

  dan NGO terlibat secara aktif, berstruktur dan meluas dalam

  melaksanakan agenda pendidikan dalam PPPM 2013 - 2025

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti

  13 Inisiatif ke-84 :

  Program Peningkatan

  Profesiensi Guru

  Bahasa Inggeris

  Guru Bahasa Inggeris yang mengikuti program Pro-ELT akan

  meningkat satu band dalam CEFR dan akhirnya

  meningkatkan keberhasilan murid

  Inisiatif

  JPN

  Kualiti

 • Pembelajaran dan Pemudahcara Abad Ke-21

  PA21/PA21mppdpk/KPPA21INDUK.pptKPPA21INDUK.ppt

 • ELEMEN KEJAYAAN

  PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARA

  ABAD KE-21

  1. Kesediaan Guru

  2. Susun Atur Bilik Darjah

  3. Kesediaan Murid

  4. Kesediaan Kepimpinan

 • Sekolah Fokus

  (Hotspot)

 • Sekolah tumpuan yang perlu

  diselia bantu

  secara berfokus dan berterusan

  Sekolah Fokus

  (Hotspot) -

  Isu Defisit Akademik

 • PELAN TINDAKAN BERFOKUS OLEH PPD

  1. Peningkatan Sekolah Premier/Kawalan PPD

  2. Peningkatan sekolah ramai murid

  3. Sekolah pencapaian tidak konsisten

  4. Peningkatan GPMP (Gred Purata Mata Pelajaran)

  5. Kualiti kepimpinan sekolah

  6. Kualiti PdP

 • MEKANISME

  1. Audit Akademik dan Klinikal Diagnosis

  Post mortem ujian 1

  Post mortem PAT

  Post mortem Peperiksaan Percubaan

 • MEKANISME

  2. Dialog Prestasi Berdasarkan

  Band sekolah

  Kelompok sekolah

  Pencapaian Ujian

  GPMP

  Aliran Sekolah

 • MEKANISME

  3. Tranformasi Kepimpinan Sekolah

  Lawatan penandarasan /

  perkongsian amalan terbaik

  Sesi Dialog/Wacana/Seminar

  Perkongsian Pintar

  Bengkel Pemugaran Kepimpinan

 • TOOLS / INSTRUMEN

  Dashbord SKPM

  Pivot Analisis Headcount

  Band Calculator

 • Sekolah Fokus (Hotspot)

  Fokus Kriteria

  HEM

  Kehadiran murid dibawah

  95%

  Kes salah laku melebihi 0.1%

 • Kriteria % dicapai

  2014

  Kehadiran murid 91.6

  Ponteng 0.16

  Kes salah laku 0.81

  % dicapai

  2015

  95%

  0.15

  0.80

 • Sekolah Fokus (Hotspot)

  Fokus Kriteria

  Kewangan Sekolah yang menerima audit

  berteguran

 • ISU AUDIT BERTEGURAN

  1. Bil-bil lewat dibayar ( melebihi 14 hari )

  2. Pembayaran dibuat tanpa nota

  pesanan / local order (L.O)

  3. Dokumen tidak lengkap (cth; tiada

  kertas kerja berkaitan program/aktiviti)

 • PENGHARGAAN KEPADA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK

 • Program Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak

 • Program Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak

  Care Respect Trust Integrity

  Memberi Sapaan

  Menjaga kebersihan

  Memberi Laluan

 • Melahirkan murid yang berilmu dan mengamalkan nilai-nilai murni

  dalam kehidupan untuk menghadapi cabaran abad ke-21

  Program Membina Ilmu, Menyempurnakan Akhlak

 • PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  2013-2025

  GELOMBANG 1 (2013-2015)

  Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi

  fokus kepada kemahiran utama

  GELOMBANG 2

  (2016-2020)

  Memancu peningkatan sistem

  GELOMBANG 3 (2021-2025)

  Mengajak ke arah kecemerlangan

  melalui peningkatan

  tadbir urus kendiri

 • GELOMBANG 1 (2013-2015) MENGUBAH SISTEM DENGAN MEMBERI

  SOKONGAN KEPADA GURU DAN MEMBERI FOKUS KEPADA KEMAHIRAN UTAMA

  SKOP 2015 PRESTASI MURID

  KUALITI GURU

  PENCAPAIAN SEKOLAH

  PENCAPAIAN OPERASI

 • ISU DAN CABARAN

  TAGLINE KPPM ADA