Ubiparip, Momir - Lecenje Vodom, Snegom, Rosom, Ledom, Parom

  • View
    69

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ubiparip, Momir - Lecenje Vodom, Snegom, Rosom, Ledom, Parom

LEENJE VODOM, SNEGOM, ROSOM, LEDOM, PAROMIzabrao i priredio: Momir Ubiparip I izdanje Izdava: ARUNA Beograd Lektura i korektura: Dojna Lapadat Distribucija i plasman: ARUNA 064/15-77-045; 064/19548-56 tampa: tamparija "Jovan", Beograd Tiraz: 500 primeraka Bez dozvole autora i izdavaa, zabranjeno je korienje materijala kako u celini, tako i u delovima

CIP -KaTaJiora3aijHJa y ny6jiHKarj[HJH HapojjHa 6H6jiHOTeKa Cp6HJe, Eeorpajj 615.31:546212 LEENJE vodom, snegom, rosom, ledom, parom / izabrao i pripremio Momir Ubiparip. (1. izd.) - Beograd: M. Ubiparip, 2003 (Beograd : Jovan). -102 str.; 17 cmTira500. ISBN: 86403399-5-7 1. Y6HnapHn, MOMHP a) Bofla JleKOBHTocr COBISS. SR-ID108285452

LEENJEVODOM SNEGOM ROSOM LEDOM PAROMIzabrao i priredio: Momir Ubiparip

Beograd septembar 2003.

SADRAJ

LEKO VITE I PROCISCUJUCE PROCEDURE SA KORIENJEMRAZLIITIH VRSTA VODA TRLJANJE UMOTAVANJE OBLOZI (LOKALNA UMOTAVANJA) OBLOZI ZA GLAVU I VRAT OBLOZI ZA GORNJI DEO TRUPA OBLOZI ZA RUKE OBLOZI ZA NOGE APLIKACIJE PROCEDURE VODENE MASAE VODENA MASAA INHALACIJE OZDRAVLJUJUE, PROCISCUJUCE LEKOVITE I KOZMETIKE PROCEDURE ALTERNATTVNA PARNA KUPATILA PARNE KUPKE LEKOVITE IPROIUJUE PROCEDURE SA KORIENJEM PENE ISCEUUJUCEI PROCISCUJUCE OSOBINE LEDA I SNEGA

15 15 17 23 27 28 33 34 36 38 38 41 44 47 49

55 59

TERAPIJA LEDOM TERAPIJA SNEGOM "TENI LED", ILI UDO OTOPLJENE VODE ISCEUUJUCE OSOBINE ROSE TERAPIJA ROSOM VODA BEZ VODE PRAKTINO LEENJE

59 68 70 74 75 77 87

Uvod"Sok ivota", "prirodni lekar", "Boja blagodet", tako veliaju vodu koja daje ivot svemu ivom, nalazi se unutar nas, ulazi sa svakim naim gutljajem, sa svakim udahom, okruuje nas nenim dodirom pare, kapljicama kie, strujama isceljujue vlage, snenim prekrivaem kao krzno, vodu, bez koje mi nismo ni "tamo ni ovamo". Sve je to zagonetna i tajanstvena voda - isceliteljka, arobnica, iva i svima dostupna. Prvobitna tena voda u prirodi preuzima druga agregatna stanja, druge oblike postojanja, a u znalakim rukama i pri odreenom dejstvu na nju, poinje da poseduje neverovatna, neobina, arobna dejstva koja omoguavaju daje u praksi iroko koristimo u lekovitim, higijenskim i kozmetikim procedurama. Skrivene mogunosti vode, tzv. tajne sile, ovek, pri odreenim uslovima moe da otkrije, probudi i primeni u svoju korist, ne stupajui pri tom u konflikt sa Prirodom. U ovoj knjizi sakupljeni su mnogobrojni saveti i recepti zvanine i narodne medicine, uzeti iz razliite literature, naprednih pismenih i usmenih izvora u leenju najrasprostranjenijih bolesti. Saznaete o fantastinim osobinama vode koje se koriste u neobinoj vodoterapiji: o korienju "hladne pare" u lekarskoj praksi: vlanim trljanjima, umotavanjima, oblozima, aplikacijama, vodenoj masai, inhalaciji, hidroizolaciji: o ozdravljenju, lekovitim i kozmetikim procedurama parom; lekovitim procedurama korienjem pene; o terapiji ledom i snegom, kao i elienju pomou vode, snega, pare; o lekovitim udima "tenog leda" (svea otopljena

voda); o lekovitim osobinama rose, rosoterapiji spoljasnje i unutarnje primene; o leenju vodom i ne dotiui je. Nadamo se da e vam ova knjiga pomoi da uvrstite veru u isceljujue sile Vode - prirodnog Lekara, arsenal sredstava koji je svima dostupan. Oblici aktivirane vode koje se koriste u vodoterapiji: KISNICA - prirodna destilisana voda. Sadri minimalnu koliinu soli i organskih primesa, ispunjena je suncem, atmosferskim elektricitetom i drugim prirodnim energetskim potocima. Nju organizam odlino usvaja u vlanim procedurama, a unutranjom upotrebom pomae da se hrana usvaja i da dopre do svih organa i elija. Ona odrava vlanost tela u ravnotei. Naalost, zbog savremene ekoloke situacije stanovnici veih gradova danas ne treba daje koriste ni za spoljanju, a posebno ne za unutarnju primenu. NAPUNJENA VODA. Voda napunjena energijom i isceljujuom informacijom moe da se proizvodi od minerala, tenosti, biljaka, organskih ili neorganskih materija, raznih objekata vetakog ili prirodnog porekla, kao i od ivih organizama. AROBNA I SVETA VODA - voda nad kojom se ita molitva ili vre specijalne arolije sa ciljem da joj se daju odreene osobine. VODA ZA KRTENJE Voda za krtenje je voda sakupljena posle ponoi sa 18. na 19. januar, uoi praznika Jovana Krstitelja.

Za proienje stambenog prostora (kao i sveta voda) i voda za krtenje se prska po uglovima sobe, na predmete i nametaj, ukoliko elimo da sa njih otklonimo "slojeve" starih negativnih energija. Zatim se malo vode sipa u staklenu posudu, ne zatvara se i ostavlja u prostoriji. PROKUVANA VODA. Pozitivna osobina prokuvane vode je to to u samoj vodi "brie seanja" (uglavnom patogena), unitava mikroorganizme i negativna poljakako u vodi, tako i na predmetima i proizvodima koji se podvrgavaju kljuanju. Ovi kvaliteti se iroko koriste u domainstvu, kulinarstvu i medicini. DEGAZIRANA VODA. Voda, izjkoje se na razne naine (vakuumiranjem, kuvanjem i dr.) odstranjuje gas. Takvu vodu elije 3-4 puta aktivnije upijaju, ona vlazi organizam i snabdeva ga hranljivim materijama. MEANA VODA. To je voda dobijena meanjem vrue (prokuvane) i hladne vode (ili leda) u proporciji koja je po temperaturi pogodna za pie ili vodene procedure. DESTTLOVANA VODA - voda dobijena isparavanjem ili proputanjem kroz glinenu pregradu ili upljikav kamen, a takoe prirodna kinica ili otopljena voda sa veoma malim sadrajem soli (ne vie od 0.01 mg/l) i sa veoma "lakim" molekulima. Takva voda proiena od negativne informacije se moe napuniti pozitivnom energijom ili informacijom, to je ini isceljujuom i spremnom za korienje u raznim procedurama (trljanje, oblozi).

STRUKTURISANA VODA je voda koja ima odreen i harmonian raspored molekula vode. Takvu vodu organizam lako usvaja, pa nije potrebna dodatna energija za usvajanje. U strukturisanu vodu se ubraja i 'Voda iz sopstvene posude'4 ili, jednostavnije reeno, urin. OTOPLJENA VODA "Snena voda". Dobija se otapanjem snega; isto je to i destilovana "iva" voda. "Sleena voda" je voda dobijena otapanjem leda koji se stvara zamrzavanjem vode na prirodnim povrinama ili u posudama (u zamrzivau, na mrazu). Kvalitet takve vode je loiji od "snene", jer je ona liena sunanog punjenja, manje je "iva". SREBRNA VODA Za dobijanje srebrne vode, koriste se razne metode. Najrasprostranjeniji od njih: Hladan-pasivni - uvodu se odreeno vreme sputaju srebrni predmeti (krst, kaika, novi, srebrni pesak) ili se voda proputa kroz srebrne filtere pod pritiskom (do 3 atm.) Vru-pasivni - u vodu se sputa vrue srebro. Elektroliza - u vodu se sputaju dve elektrode specijalnog aparata za elektorlizu. SILICIJUMSKA VODA. U posudu sa vodom sputaju se komadii silicijuma, poeljno tamne boje, koji se dre uvodi najmanje 7 sati. U kontaktu sa silicijumom, voda se isti od bolesnih mikroorganizama i mnogih hemijskih osobina (npr. za leenje konih, eludano-crevnih bolesti, kamena u ui i bubrezima, opadanje tonusa organizma i dr.). Posuda mora biti od providnog stakla - silicijum se dri u vodi na svetlosti 6-7 dana (ne na suncu i ne u tami) i uz prirodnu razmenu vaz-

duha (nezaklopljena tegla) i na temperaturi od 40 C Dobijena voda se moe preliti u flae, zatvoriti i uvati due vreme - ona zadrava dobijene osobine i ne kvari se. Takva voda spreava virus gripa, brzo zaustavlja krvarenja, smiruje zubobolju, leci anginu i kijavicu, pomae u leenju tuberkuloze i ateroskleroze. Ova silicijumska "otopina" pomae pri oboljenjima eluca, smanjuje sadraj eera u krvi kod dijabetiara, poboljava rad bubrega, jetre, metabolizam, omoguava rast kose (treba je utrljati u kosu i masirati glavu), zaceljuje rane. Paradentoza se pri ispiranju usta i masiranju desni silicijumskom "otopinom" 5-6 dana znaajno smanjuje, a pri duoj primeni potpuno izlei. Danas lekari i biolozi direktno povezuju bolesti kao to su dijabetes, hepatitis, hipertenziju, dizenteriju, kataraktu, artritis, ir na elucu, rak i reumatizam ili sa snienjem sadraja silicijuma u krvi, tkivu i organima, ili sa poremeajem razmene jedinjenja silicijuma. Zapaeno je da se u prostorijama, u kojima stoji tegla sa silucijumskom vodom, proiava vazduh! Za dobijanje silicijumske vode nije pogodan svaki silicijum. Odgovara samo sivkasti. Ni u kom sluaju nije dobar crvenkastobraonkasti, u kome mogu da se sadre za organizam tetne primese (mutagenih) metala - berilijum, olovo. NAMAGNETISANA VODA. Voda se proputa kroz magnetni prsten ili kroz specijalnu magnetnu spravu. Spoljanja primena namagnetisane vode (trljanje, oblozi) nema neeljenih pojava, ne naruava mikromagnetni balans tenosti u organizmu, dobro magnetno stimulie i balansira mikrotokove u energetskim kanalima organizma kroz bioloki aktivne take na koi.

ELEKTROHEMIJSKI AKTIVIRANA VODA ("iva" i "mrtva"). Elektroliza obine vode (kojasadri so) omoguava da se dobiju dve vrste: anodna (kisela ili "mrtva") i katodna (alkalna ili "iva" - po terminologiji istone medicine - to je voda sa parametrima Jin i Jang). Takva elektroliza vode se sprovodi pomou specijalnog pribora sa elektrodama i dielektrinim pregradama. Uzimanje "ive" (katolita) i "mrtve" (anolita) vode regulie se u zavisnosti od svrhe: "mrtva" ubija bakterije i unitava proces deljenja elija, a "iva" aktivira regenerativne procese u organizmu na elijskom nivou. Iz toga proizilazi da treba naznaiti shemu unutranje i spoljanje upotrebe ovih vrsta vode. Veoma oprezno se treba odnositi prema uzimanju "mrtve" vode, unutra - samo uz saglasnost iskusnog specijaliste. Upotreba "ive" vode nije toliko osetljiva, ali takoe zahteva panju. Pod uticajem "ive" vode u organizmu se deavaju odreene pozitivne biohemijske promene. Hiljade eksperimenata su dokazali da se pojaavaju regeneriue funkcije tkiva. Smatra se da anolit ("mrtva" voda), omoguava brzo "gaenje" upalnih procesa, isti rane, a katolit ("iva" voda) stimulie njihovu epitelizaciju - zarastanje". Vreme pripreme vode se ograniava na 5 minuta, ponekadi 15 (za aparat sa pozitivnim elektrodamauvidujonizatora). Koncentracija "ive" i "mrtve" vode se vremenom ne