4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PQS 2013 BIL TOPIK TAJUK AKTIVITI LAYANAN TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM NURRATUL SYIFA' JAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN AGAMA FATIMAH AZ-ZAHRA JAN MENYESAL DAN BERTAUBAT AMIRUL MUKMININ FEB RASUL DAN PERANANNYA LUQMAN AL-HAKIM FEB HUKUM ZINA,KHOZOF DAN LIAN KHALID AL-WALID MAC HUKUM MENUTUP AURAT KHADIJAH MAC NUR DAN HIDAYAH NURRATUL SYIFA' MEI KELEBIHAN ORANG BERIMAN FATIMAH AZ-ZAHRA MEI HARI KIAMAT DAN KEADILAN ALLAH S.W.T AMIRUL MUKMININ JUN KEAGUNGAN ALLAH LUQMAN AL-HAKIM JULAI MAKKIYAH DAN MADINIYAH KHADIJAH JAN SEJARAH AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH,KHULAFA' ARRASYIDIN DAB BANI UMAIYAH NURRATUL SYIFA' MAC ILMU TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAFSIR FATIMAH AZ-ZAHRA MEI TANGGUNGJAWAB INDIVIDU MUSLIM AMIRUL MUKMININ JAN KONSEP NIAT LUQMAN AL-HAKIM MAC PEKERJAAN YANG MULIA KHALID AL-WALID APRIL BERPEGANG DENGAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH KHADIJAH MEI MUKMIN YANG KUAT LEBIH DIKASIHI ALLAH NURRATUL SYIFA' JUN HADIS MARFU',MUQOF DAN MURSAL AMIRUL MUKMININ JAN HADIS MAKTU' SYAZ DAN MAUDU' LUQMAN AL-HAKIM APRIL GELARAN AHLI HADIS KHALID AL-WALID JUN SUNNAN SITTAH ADAB MENJAGA ALAM KHADIJAH JAN ADAB BERSEDEKAH DAN MEMBERI HADIAH NURRATUL SYIFA' JAN ADAB BERPIDATO FATIMAH AZ-ZAHRA FEB ADAB BERNEGARA AMIRUL MUKMININ FEB ADAB BERMUSAFIR LUQMAN AL-HAKIM MEI ADAB BERJUAL BELI KHALID AL-WALID JUN ADAB BERJUANG KHADIJAH JUN 1 2 3 4 5 PENGAJIAN ALQURAN ULUM AL- QURAN PENGAJIAN HADITH ULUM HADITH AKHLAK

TUGASAN 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TUGASAN 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PQS 2013

BIL TOPIK TAJUK AKTIVITILAYANAN TERHADAP ORANG BUKAN ISLAM NURRATUL SYIFA' JANMENGUTAMAKAN KEPENTINGAN AGAMA FATIMAH AZ-ZAHRA JANMENYESAL DAN BERTAUBAT AMIRUL MUKMININ FEBRASUL DAN PERANANNYA LUQMAN AL-HAKIM FEBHUKUM ZINA,KHOZOF DAN LIAN KHALID AL-WALID MACHUKUM MENUTUP AURAT KHADIJAH MACNUR DAN HIDAYAH NURRATUL SYIFA' MEIKELEBIHAN ORANG BERIMAN FATIMAH AZ-ZAHRA MEIHARI KIAMAT DAN KEADILAN ALLAH S.W.T AMIRUL MUKMININ JUNKEAGUNGAN ALLAH LUQMAN AL-HAKIM JULAIKHALID AL-WALID MAKKIYAH DAN MADINIYAH KHADIJAH JANSEJARAH AL-QURAN PADA ZAMAN RASULULLAH,KHULAFA' ARRASYIDIN DAB BANI UMAIYAH NURRATUL SYIFA' MAC

ILMU TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAFSIR FATIMAH AZ-ZAHRA MEITANGGUNGJAWAB INDIVIDU MUSLIM AMIRUL MUKMININ JANKONSEP NIAT LUQMAN AL-HAKIM MACPEKERJAAN YANG MULIA KHALID AL-WALID APRILBERPEGANG DENGAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH KHADIJAH MEIMUKMIN YANG KUAT LEBIH DIKASIHI ALLAH NURRATUL SYIFA' JUNHADIS MARFU',MUQOF DAN MURSAL AMIRUL MUKMININ JANHADIS MAKTU' SYAZ DAN MAUDU' LUQMAN AL-HAKIM APRILGELARAN AHLI HADIS KHALID AL-WALID JUNSUNNAN SITTAH ADAB MENJAGA ALAM KHADIJAH JANADAB BERSEDEKAH DAN MEMBERI HADIAH NURRATUL SYIFA' JANADAB BERPIDATO FATIMAH AZ-ZAHRA FEBADAB BERNEGARA AMIRUL MUKMININ FEBADAB BERMUSAFIR LUQMAN AL-HAKIM MEIADAB BERJUAL BELI KHALID AL-WALID JUNADAB BERJUANG KHADIJAH JUN

1

2

3

4

5

PENGAJIAN ALQURAN

ULUM AL-QURAN

PENGAJIAN HADITH

ULUM HADITH

AKHLAK

Page 2: TUGASAN 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PQS 2013

ADAB DENGAN PEMIMPIN NURRATUL SYIFA' JUNTAMADUN MANUSIA FATIMAH AZ-ZAHRA MACPENYEBARAN ISLAM AMIRUL MUKMININ FEBKETENTERAAN LUQMAN AL-HAKIM FEBPENDIDIKAN KHALID AL-WALID JUNKEHAKIMAN KHADIJAH JULAIPEREKONOMIAN NURRATUL SYIFA' JULAIPERKEMBANGAN ILMUIBNU SINA FATIMAH AZ-ZAHRA JANAL KHOWARIZMI AMIRUL MUKMININ MACIBNU KHALDUN LUQMAN AL-HAKIM MACSHEIKH DAUD FATONI KHALID AL-WALID JUNKERAJAAN SAMUDERA PASAI KHADIJAH FEBKERAJAAN MELAKA NURRATUL SYIFA' JUNKERAJAAN ACHEH FATIMAH AZ-ZAHRA JULAI

ISLAM DI NUSANTARA

TOKOH-TOKOH ISLAM

5

6

AKHLAK

TAMADUN

Page 3: TUGASAN 2014

PEMBAHAGIAN TUGAS PQS 2014

BIL KUMPULAN TAJUK

RASUL DAN PERANANNYA 1 6-11 APRIL

KONSEP NIAT 14 23-27 JUN

ADAB BERSEDEKAH DAN MEMBERI HADIAH 20 14-18 JULAI

PENYEBARAN ISLAM 27 18-22 OGOS

HUKUM ZINA,KHOZOF DAN LIAN 2 6-11 APRIL

ILMU TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAFSIR 8 27 APRIL -1 MEI

ADAB BERPIDATO 21 21-25 JULAI

KETENTERAAN 28 18-22 OGOS

NUR DAN HIDAYAH 3 13-18 APRIL

PEKERJAAN YANG MULIA 9 4-9 MEI

ADAB BERNEGARA 15 1-4 JULAI

PENDIDIKAN 22 21-25 JULAI

HUKUM MENUTUP AURAT 4 13-18 APRIL

BERPEGANG DENGAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH 10 4-9 MEI

GELARAN AHLI HADIS 16 1-4 JULAI

ADAB BERMUSAFIR 23 4-8 OGOS

KELEBIHAN ORANG BERIMAN 5 20-25 APRIL

SUNNAN SITTAH 11 16-20 JUN

ADAB BERJUAL BELI 17 7-11 JULAI

KEHAKIMAN 24 4-8 OGOS

HARI KIAMAT DAN KEADILAN ALLAH S.W.T 6 20-25 APRIL

MUKMIN YANG KUAT LEBIH DIKASIHI ALLAH 12 16-20 JUN

ADAB BERJUANG 18 7-11 JULAI

PEREKONOMIAN 25 11-15 OGOS

KEAGUNGAN ALLAH 7 27 APRIL -1 MEI

ADAB BERJUAL BELI 13 23-27 JUN

ADAB DENGAN PEMIMPIN 19 14-18 JULAI

PERKEMBANGAN ILMU 26 11-15 OGOSISLAMIC GROUP

GILIRAN & TARIKH

1

2

4

5

6

7

3

JANNATUL

FIRDAUSI

AU AZIZAN AU MUT

SYAHIDAN

MISYKATUL JANNAH

INTIFAZ

ISLAMIC FOCUS UNITED

ASSAYYAFUL

ALLAH

Page 4: TUGASAN 2014

RANCANGAN TAHUNAN PQS 2014

BIL TAJUK TARIKH

1 RASUL DAN PERANANNYA 6-11 APRIL

2 HUKUM ZINA,KHOZOF DAN LIAN 6-11 APRIL

3 NUR DAN HIDAYAH 13-18 APRIL

4 HUKUM MENUTUP AURAT 13-18 APRIL

5 KELEBIHAN ORANG BERIMAN 20-25 APRIL

6 HARI KIAMAT DAN KEADILAN ALLAH S.W.T 20-25 APRIL

7 KEAGUNGAN ALLAH 27 APRIL -1 MEI

8 ILMU TAFSIR DAN KITAB-KITAB TAFSIR 27 APRIL -1 MEI

9 PEKERJAAN YANG MULIA 4-9 MEI

10 BERPEGANG DENGAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH 4-9 MEI

11 SUNNAN SITTAH 16-20 JUN

12 MUKMIN YANG KUAT LEBIH DIKASIHI ALLAH 16-20 JUN

13 ADAB BERJUAL BELI 23-27 JUN

14 KONSEP NIAT 23-27 JUN

15 ADAB BERNEGARA 1-4 JULAI

16 GELARAN AHLI HADIS 1-4 JULAI

17 ADAB BERJUAL BELI 7-11 JULAI

18 ADAB BERJUANG 7-11 JULAI

19 ADAB DENGAN PEMIMPIN 14-18 JULAI

20 ADAB BERSEDEKAH DAN MEMBERI HADIAH 14-18 JULAI

21 ADAB BERPIDATO 21-25 JULAI

22 PENDIDIKAN 21-25 JULAI

23 ADAB BERMUSAFIR 4-8 OGOS

24 KEHAKIMAN 4-8 OGOS

25 PEREKONOMIAN 11-15 OGOS

26 PERKEMBANGAN ILMU 11-15 OGOS

27 PENYEBARAN ISLAM 18-22 OGOS

28 KETENTERAAN 18-22 OGOS