Click here to load reader

〇Tsino Lunes / Martes / Huwebes / Biyernes ... 〇Gagamit ng isang aparato para sa pagsasalin ng iba pang mga wika. Telepono Blg. : (0265)22-4511 Ekstensiyon Blg. : 5101 Libreng

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 〇Tsino Lunes / Martes / Huwebes / Biyernes ... 〇Gagamit ng isang aparato para sa pagsasalin ng...

 • Uri ng Wika Oras Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes

  Tsino

  1:00~5:00

  (ng hapon)

  〇 〇 〇 〇

  Portuges 〇 〇

  Ingles/Tagalog 〇 〇

  Biyetnames 9:00 (umaga)~

  12:00(tanghali) 〇

  Sangguniang Pangsuliranin At Mga Katanungan

  Sa Wikang Banyaga 「Lungsod ng Iida」

  〇Tsino Lunes / Martes / Huwebes / Biyernes

  1:00~5:00 ng hapon

  〇Portuges

  Martes / Huwebes 1:00~5:00 ng hapon

  〇Ingles / Tagalog

  Miyerkules / Biyernes 1:00~5:00 ng hapon

  ※Ang pagsangguni ay karaniwang ginaganap sa araw ng Huwebes sa

  halip na Miyerkules kapag huling linggo ng bawa’t buwan.

  〇Biyetnames Huwebes 9:00 ng umaga ~12:00 ng tanghali

  〇Gagamit ng isang aparato para sa pagsasalin ng iba pang mga wika.

  Telepono Blg. : (0265)22-4511 Ekstensiyon Blg. : 5101

  Libreng

  Pagsangguni

  Tagapamahala: Dibisyon Sa Pagkakapantay-pantay Ng Kasarian, Pamahalaang Lungsod Ng Iida

  Telepono Blg.:(0265)22-4560

  Unang Palapag, Gusaling A

  Pamahalaang Lungsod ng Iida

  (Katabing Seksyon ng Tanungan ng mga Impormasyon.)

 • Tugunang

  Pagsangguni

  Uri ng gamit

  na nabibitbit

  Para sa mga banyagang naninirahan sa Lungsod ng Iida,

  Ang Pamahalaang Lungsod ng Iida ay nagkakaloob ng sangguniang

  serbisyo sa wikang banyaga. Maaari kayong humingi ng payo para sa

  inyong mga problema sa araw-araw na pamumuhay na di

  ninyo alam kung saan at kanino isasangguni.

  Gagamit ng isang aparato para sa pagsasalin ng ibang mga wika

  liban sa mga salitang Tsino, Portuges, Ingles at Biyatnames.

  Ang mga balita/impormasyon mula sa Pamahalaang Lungsod ng

  Iida ay ibinobrodkast sa Iida FM (76.3MHz)

  sa iba’t-ibang wikang banyaga.

  Tuwing araw ng Sabado at Linggo

  Oras: 6:00 ~ 6:30 (ng gabi)

  Mga wikang maisasalin sa pamamagitan ng

  aparato:

  Hapon / Tsino / Ingles

  Portuges / Koreano / Tai

  Gumagamit ng 72 wika. Isang set ng 2

  aparato sa pagsasalin ng wika para sa

  tugunang pagsangguni.

  Sangguniang Pangsuliranin At Mga Katanungan

  Unang Palapag, Gusaling A

  Pamahalaang Lungsod Ng Iida

  タガログ語

Search related