Click here to load reader

TS EN 1092-1

Embed Size (px)

Text of TS EN 1092-1

ICS 23.040.60TRK STANDARDITS EN 1092-1/Haziran 2010

Bugnk teknik ve uygulamaya dayanlarak hazrlanm olan bu standardn, zamanla ortaya kacak gelime ve deiikliklere uydurulmas mmkn olduundan ilgililerin yaynlar izlemelerini ve standardn uygulanmasnda karlatklar aksaklklar Enstitmze iletmelerini rica ederiz.

Bu standard oluturan htisas Grubu yesi deerli uzmanlarn emeklerini; tasarlar zerinde grlerini bildirmek suretiyle yardmc olan bilim, kamu ve zel sektr kurulular ile kiilerin deerli katklarn kranla anarz.

Kalite Sistem Belgesi

malt ve hizmet sektrlerinde faaliyet gsteren kurulularn sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarna uygun olarak kurmalar durumunda TSE tarafndan verilen belgedir.

Trk Standardlarna Uygunluk Markas (TSE Markas)

TSE Markas, zerine veya ambaljna konulduu mallarn veya hizmetin ilgili Trk Standardna uygun olduunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ktnda Trk Standardlar Enstitsnn garantisi altnda olduunu ifade eder.

TSEK

Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markas Kullanma Hakk)

Kritere Uygunluk Belgesi; Trk Standardlar bulunmayan konularda firmalarn rnlerinin ilgili uluslararas standardlar, benzeri Trk Standardlar, dier lkelerin milli standardlar, teknik literatr esas alnarak Trk Standardlar Enstits tarafndan kabul edilen Kalite Faktr ve Deerlerine uygunluunu belirten ve akdedilen szleme ile TSEK Markas kullanma hakk verilen firma adna dzenlenen ve zerinde TSEK Markas kullanlacak rnlerin ticari Markas, cinsi, snf, tipi ve trn belirten geerlilik sresi bir yl olan belgedir.

DKKAT!

TS iareti ve yannda yer alan say tek bana iken (TS 4600 gibi), mamuln Trk Standardna uygun retildiine dair reticinin beyann ifade eder. Trk Standardlar Enstits tarafndan herhangi bir garanti sz konusu deildir.

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni bilgi Enstitmzden salanabilir.

TRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

n sz

Bu standard; CEN tarafndan kabul edilen EN 1092-1 (2007) standard esas alnarak, TSE Makina htisas Grubunca hazrlanm ve TSE Teknik Kurulunun 24 Haziran 2010 tarihli toplantsnda Trk Standard olarak kabul edilerek yaymna karar verilmitir.

Bu standardn ve TS EN 1759-1 (2010) standardnn kabul ile, TS ISO 7005-1: 1998 standard iptal edilmitir.

EN 1092, Flanlar ve balantlar - Borular, vanalar, balant paralar ve aksesuarlar iin dairesel flanlar - PN ksa gsterilili genel bal altnda aadaki blmlerden olumaktadr:

-Blm 1: elik flanlar,

-Blm 2: Dkme demir flanlar,

-Blm 3: Bakr alaml flanlar,

-Blm 4: Alminyum alaml flanlar.

Bu standardda kullanlan baz kelime ve/veya ifadeler patent haklarna konu olabilir. Byle bir patent hakknn belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

indekiler

10Giri

1Kapsam1

2Atf yaplan standard ve/veya dokmanlar2

3Terimler ve tarifler5

4Ksa gsterili6

4.1Genel6

4.2Standard ksa gsterili6

5Genel kurallar7

5.1Malzemeler7

5.2Kaynakl onarmlar8

5.3Cvatalama8

5.4Contalar8

5.5p/t oranlarnn tespiti8

5.6Boyutlar8

5.7Alnlar9

5.8Flan ve yakalarn yzey kalitesi10

5.9Toleranslar11

5.10aretleme11

5.11Kaynak ilemi11

5.12Muayene ve deney12

5.13Belgeler14

Ek A - Et kalnl ve kaynak az hazrlanmas61

Ek B (Bilgi iin) - Malzeme gruplar66

Ek C (Bilgi iin) - Flan ve yakalarn yaklak ktleleri67

Ek D (Bilgi iin) - Ek malzemeler75

Ek E - Flan hesaplama esaslar77

Ek F - p/t oranlarnn belirlenmesi80

Ek G - EN standardna uygun malzemelerin seimi iin p/t oranlar83

Ek H (Bilgi iin) - Dilli ve oluklu flanlar iin bilezikler104

Ek I (Bilgi iin) - Sabit i apl flanlar105

Ek J (Bilgi iin) - Daha yksek DNli flanlar iin eleme boyutlar108

Ek ZA - Bu standard ile 97/23/EC nolu AB Direktifinin Temel Gerekleri arasndaki iliki110

Kaynaklar111

Flanlar ve balantlar - Borular, vanalar, balant paralar ve aksesuarlar iin dairesel flanlar - PN ksa gsterilili - Blm 1: elik flanlar

0Giri

CEN/TC 74 Teknik Komitesi, bu standard hazrlamaya balarken ISO 7005-1 standardn esas almtr. Komite, bu karar alrken, bu standardn aadaki hususlar bakmndan ISO standardndan nemli lde farkl olaca grndedir:

a)ISO 7005-1, amac bakmndan DIN esasl flanlar ve ANSI/ASME esasl flanlar kapsarken, EN 1092-1 yalnzca PN esasl flanlar kapsamaktadr. CEN/TC 74, ANSI/ASME esasl flanlarn kendi orijinal snf gsterilileri ile ilgili olarak, EN 1759-1, EN 1759-3 ve EN 1759-4, ayr standardlar serisini oluturmutur,

b)Bu standardn hazrlanmas DIN esasl flanlara uygulanabilir baz teknik kurallarn revize edilme frsat olarak deerlendirilmitir.

Sonu olarak, boyutlar eletirilirken, flan ve alnlama tipleri ve ksa gsterilileri ISO 7005-1de verilenlere uygundur, EN 1092-1de mevcut olan aada belirtilen farkllklarn dikkate alnmas nemli bir husustur:

1)Bu standardn p/t oranlar, ou kez, artk PN deerini aamayacak ekilde alt scaklk deerlerini snrlayarak veya msaade edilen basnlarn scakla bal art ile azalmas gereken oran artrarak azaltlmtr.

2)ISO standardnn kapsad PN 2,5tan PN 40a kadar olan aralktaki DIN esasl flanlara ilave olarak EN 1092-1, ayrca PN 400e kadar olan flanlar da kapsar.

EN 1092-1:2001e gre bu standarddaki nemli deiiklikler:

i.PN 160, PN 250, PN 320 ve PN 400 flanlar tantlmtr,

ii.lave imalat yntemleri tantlmtr,

iii.Kaynak yapma durumlar, muayene ve deneyler tantlmtr,

iv.Flan alnlama ykseklii, f1, eski DN ile ilgili boyutlara getirilmitir,

v.lave yaka tipleri tantlmtr,

vi.Malzemeler gncellenmitir,

vii.Yeni p/t deerleri flan malzemesi ile ilikilendirilmitir,

viii.Zvanal (erkek geme ve oluklu) flanlar iin bilezikler tantlmtr,

ix.Aadaki flan tipleri, bu standardn Ek Asnda aklanan temel kurallar ile birlikte, EN 1591-1in hesaplama yntemine gre yeniden hesaplanmtr:

-PN 2,5 ila PN 400 iin Tip 11 flanlar. Tip 12 ve Tip 13, Tip 11in sonularna gre ayarlanmtr. Yukarda belirtilen baz flanlarn kalnlk sonucu olarak DN 500 artrlmak ve boyun kalnl da ayarlanmak zorunda kalnmtr,

-Tip 05 flanlar,

-Tip 01 flanlar,

-PN 2,5 ila PN 40 iin 32, srasyla 33ten DN 600e kadar boyutlu Tip 02 flanlar,

-PN 10 ila PN 40 iin Tip 35, Tip 36 ve Tip 37 flanlar,

-Tip 21 ve 34 boyutlu Tip 04 flanlar, EN 1591-1 standardna gre yeniden hesaplanmamtr.

1Kapsam

Bu standard, flanlarn bir tek serisi iin PN 2,5ten PN 400e kadar ve anma boyutlar DN 10dan DN 4000e kadar olan PN ksa gsterilili dairesel elik flanlar iin kurallar kapsar.

Bu standard; flan tiplerini ve bu flanlarn alnlama tiplerini, boyutlarn, toleranslarn, vida dilerini, cvata boyutlarn, flan birletirme alnlarnn yzey kalitesini, iaretleme, malzeme, basn/scaklk deerlerini ve flan ktle yaklamlarn kapsar.

Bu standardn amac bakmndan, flanlar bindirme ularn ve yakalar da kapsar.

Bu standard izelge 1de izah edilen yntemlere uygun olarak imal edilen flanlara uygulanr.

Contasz boru balantlar, bu standardn kapsamnda deildir.

2Atf yaplan standard ve/veya dokmanlar

Bu standardda tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin dier standard ve/veya dier dokmanlara atf yaplmaktadr. Bu atflar metin iinde uygun yerlerde belirtilmi ve aada liste halinde verilmitir. Tarih belirtilen atflarda daha sonra yaplan tadil veya revizyonlar atf yaplan bu standardda da tadil veya revizyon yaplmas art ile uygulanr. Atf yaplan standardn ve/veya dokmann tarihinin belirtilmemesi halinde en son basks kullanlr.

EN, ISO, IEC vb. No

Ad

(ngilizce)

TS No1)

Ad

(Trke)

EN 287-1: 2004

Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

TS EN 287-1

Kaynaklarn yeterlilik snav - Ergitme kayna - Blm 1: elikler

EN 473:2000

Non destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel - General principles

TS EN 473

Tahribatsz muayene Tahribatsz muayene personelinin vasflandrlmas ve belgelendirilmesi - Genel kurallar

EN 571-1: 1997

Non destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles

TS EN 571-1

Taribatsz muayene - Penetrant muayenesi - Blm 1: Genel kurallar

EN 764-5: 2002

Pressure equipment - Part 5: Compliance and inspection documentation of materials

TS EN 764-5

Basnl donanm - Blm 5: Malzemelerin uygunluk ve muayene dokmanlar

EN 970:1997

Non-destructive examination of fusion welds - Visual examination

TS EN 970

Ergitme kaynaklarnn tahribatsz muayenesi - Gzle muayene

EN 1289: 1998

Non-destructive examination of welds - Penetrant testing of welds - Acceptance levels

TS EN 1289

Kaynaklarn tahribatsz muayenesi - Kaynaklarn penetrant muayenesi-kabul seviyeleri

EN 1290: 1998

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle examination of welds

TS EN 1290

Kaynaklarn tahribatsz muayenesi - Kaynaklarn manyetik parackla muayenesi

EN 1291: 1998

Non-destructive examination of welds - Magnetic particle testing of welds - Acceptance levels

TS EN 1291

Kaynaklarn tahribatsz muayenesi-Kaynaklarn manyetik parackla Muayenesi-Kabul seviyeleri

EN 1333: 2006

Flanges and their joints - Pipework components - Definition and selection of PN

TS EN 1333

Boru hatt paralar - PN'in tarifi ve seimi

EN 1418

Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic malzemes

TS EN 1418

Kaynak personeli - Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kayna iin kaynak operatrlerinin ve diren kaynak ayarclarnn yeterlilik snav

EN 1435: 1997

Non-destructive examination of welds - Radiographic examination of welded joints

TS 5127 EN 1435

Kaynak dikilerinin tahribatsz muayenesi - Kaynakl birletirmelerin radyografik muayenesi

EN 1591-1: 2001

Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 1: Calculation method

TS EN 1591-1*

Kaynak dikilerinin tahribatsz muayenesi - Kaynakl birletirmelerin radyografik muayenesi

EN 1708-1: 1999

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized components

TS EN 1708-1

Kaynak elikte ana kaynak birletirme detaylar Blm 1: Basn uygulanan bileenler

EN 1712: 1997

Non-destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints - Acceptance levels

TS EN 1712

Kaynaklarn tahribatsz ,muayenesi - kaynakl birletirmelerin ultrasonik muayenesi - Kabul seviyeleri

EN 1714: 1997

Non destructive examination of welds - Ultrasonic examination of welded joints

TS EN 1714*

Kaynaklarn tahribatsz

muayenesi - Kaynakl birletirmelerin ultrasonik muayenesi

1) TSE Notu: Atf yaplan standardlarn TS numaralar ve Trke adlar 3. ve 4. kolonda verilmitir. * iaretli olanlar bu standardn basld tarihte ngilizce metin olarak yaymlanm olan Trk Standardlardr.

EN, ISO, IEC

vb. No

Ad

(ngilizce)

TS No

Ad

(Trke)

EN 4014: 2004

Aerospace series - Inserts, thickwall, self-locking - Design standard

TS EN 4014*

Havaclk serisi-nsertler, kaln cidarl, kendinden kilitlemeli, tasarm standard

EN 10028-2: 2003

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 2: Non-alloy and alloy steels with specified elevated temperature properties

TS EN 10028-2

elik yass mamuller Basn amal Blm 2: Belirtilmi yksek scaklk zelliklerine sahip alamsz ve alaml elikler

EN 10028-3: 2003

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 3: Weldable fine grain steels, normalized

TS EN 10028-3

elik yass mamuller Basn amal - Blm 3: Normalize edilmi, kaynak edilebilir ince taneli elikler

EN 10028-4: 2003

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 4: Nickel alloy steels with specified low temperature properties

TS EN 10028-4

elik yass mamuller Basn amal Blm 4 : Belirtilmi dk scaklk zelliklerine sahip nikel alaml elikler

EN 10028-7: 2000

Flat products made of steels for pressure purposes - Part 7: Stainless steels

TS EN 10028-7

elik yass mamuller-Basn amal-Blm 7: Paslanmaz elikler

EN 10160: 1999

Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflection method)

TS EN 10160

Kalnl 6 mmye eit veya daha fazla olan yass elik mamuln ultrasonik muayenesi (yansma teknii)

EN 10204: 2004

Metallic products - Types of inspection documents

TS EN 10204

Metalik mamuller - Muayene dokmanlarnn tipleri

EN 10213-2: 1995

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 2: Steel grades for use at room temperature and elevated temperatures

TS EN 10213-2

elik dkmler-basn amal-Teknik teslim artlar blm 2: Oda scakl ve yksek scaklkta kullanlan

EN 10213-3: 1995

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 3: Steel grades for use at low temperatures

TS EN 10213-3

elik dkmler-Basn amal-Teknik teslim artlar blm 3: Dk scaklklarda kullanlan elik kaliteleri

EN 10213-4: 1995

Technical delivery conditions for steel castings for pressure purposes - Part 4: Austenitic and austenitic-ferritic steel grades

TS EN 10213-4

elik dkmler-Basn amal-Teknik teslim artlar blm 4:stenitik ve ostenitik-ferritik elik kaliteleri

EN 10216-2: 2002

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

TS EN 10216-2

elik borular-Dikisiz-Basn amalar iin-Teknik teslim artlar-Blm 2: Belirtilen yksek scaklk zellikleri olan alamsz ve alaml elik borular

EN 10216-3: 2002

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes

TS EN 10216-3

elik borular-Dikisiz-Basn amalar iin-Teknik teslim artlar-Blm 3: Alaml ince taneli elik borular

EN 10216-4: 2002

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low temperature properties

TS EN 10216-4

elik borular-Dikisiz-Basn amalar iin-Teknik teslim artlar-Blm 4: Belirtilen dk scaklk zellikleri olan alamsz ve alaml elik borular

EN 10216-5: 2004

Seamless steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 5: Stainless steel tubes

TS EN 10216-5

elik borular - Dikisiz - Basn amalar iin - Teknik teslim artlar - Blm 5: Paslanmaz elik borular

EN, ISO, IEC

vb. No

Ad

(ngilizce)

TS No

Ad

(Trke)

EN 10217-2: 2002

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 2: Electric welded non-alloy and alloy steel tubes with specified elevated temperature properties

TS EN 10217-2

elik borular Kaynakl - Basn amalar iin - Teknik teslim artlar -Blm 2: Belirtilen yksek scaklk zellikleri olan elektrik kaynakl alamsz ve alaml elik borular

EN 10217-3: 2002

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Alloy fine grain steel tubes

TS EN 10217-3

elik borular Kaynakl - Basn amalar iin - Teknik teslim artlar -Blm 3: alaml ince taneli elik borular

EN 10217-7: 2005

Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes

TS EN 10217-7

elik borular Kaynakl - Basn amal - Teknik teslim artlar - Blm 7: Paslanmaz elik borular

EN 10220: 2002

Seamless and welded steel tubes - Dimensions and masses per unit length

TS EN 10220

elik borular - Dikili-dikisiz - Boyutlar ve birim uzunluk ktleleri

EN 10222-2: 1999

Steel forgings for pressure purposes - Part 2: Ferritic and martensitic steels with specified elevated temperature properties

TS EN 10222-2

elik dvmeler - Basn amal blm 2: Ferritik martensitik yksek scaklklarda kullanlan

EN 10222-3: 1998

Steel forgings for pressure purposes - Part 3: Nickel steels with specified low temperature properties

TS EN 10222-3

Dvme elikler-Basn amal-Blm 3: Belirlenmi dk scaklk zellikleri olan nikel ,alaml elikler

EN 10222-4: 1998

Steel forgings for pressure purposes - Part 4: Weldable fine grain steels with high proof strength

TS EN 10222-4

Dvme elikler-Basn amal-Blm 4:Yksek akma dayanml kaynak edilebilir ince taneli elikler

EN 10222-5: 1999

Steel forgings for pressure purposes - Part 5: Martensitic, austenitic and austenitic-ferritic stainless steels

TS EN 10222-5

Dvme elikler- Basn amal- Blm 5: stenitik, martensitik ve stenitik- Ferritik paslanmaz elikler

EN 10226-3: 2005

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 3: Verification by means of limit gauges

TS EN 10226-3*

Boru vida dileri - Diler vastasyla basn szdrmaz birletirmeleri yaplan - Blm 3: Limit mastarlaryla dorulama

EN 10272: 2000

Stainless steel bars for pressure purposes

TS EN 10272

Paslanmaz elik ubuklar - Basn amalar iin

EN 10273: 2000

Hot rolled weldable steel bars for pressure purposes with specified elevated temperature properties

TS EN 10273*

Scak haddelenmi kaynak edilebilir basn altnda kullanm amal elik ubuklar - Yksek scaklklarda belirli zelliklere sahip

EN 12517-1: 2006

Non-destructive testing of welds - Part 1: Evaluation of welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys by radiography - Acceptance levels

TS EN 12517-1

Kaynaklarn tahribatsz muayenesi- elik,nikel,titanyum ve alamlarnda kaynakl birletirmelerin radyografik muayenesi - Kabul seviyeleri

EN ISO 887: 2000

Plain washers for metric bolts, screws and nuts for general purposes - General plan (ISO 887:2000)

TS EN ISO 887

Dz rondelalar - Metrik cvatalar ve somunlarda kullanlan, genel maksatlar iin - Genel esaslar

EN ISO 1127: 1996

Stainless steel tubes -Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127:1992)

TS 6814 EN ISO 1127

Borular-Paslanmaz elik - Boyutlar, toleranslar ve birim uzunluk ktleleri

EN, ISO, IEC

vb. No

Ad

(ngilizce)

TS No

Ad

(Trke)

EN ISO 5817: 2003

Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2003)

TS EN ISO 5817

Kaynak - elik, nikel, titanyum ve alamlarnda ergitme kaynakl (Demet kayna hari) birletirmeler - Kusurlar iin kalite seviyeleri

EN ISO 6708: 1995

Pipe components - Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)

TS 3990 EN ISO 6708

Boru elemanlar- Anma boyutunun (DN) tarifi ve seilmesi

EN ISO 9692-2:1998

Welding and allied processes - Joint preparation - Part 2: Submerged arc welding of steels (ISO 9692-2:1998)

TS EN ISO 9692-2

Kaynak ve benzer ilemler Kaynak az hazrl Blm 2: eliklerin tozalt ark kayna

EN ISO 15614-1: 2004

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test,-- Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004)

TS EN ISO 15614-1

Metalik malzemeler iin kaynak prosedrlerinin artnamesi ve vasflandrlmas - Kaynak prosedr deneyi - Blm 1: eliklerin gaz ve ark kayna,nikel ve nikel alamlarnn ark kayna

EN ISO 15614-13: 2005

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Resistance butt and flash welding (ISO 15614-13:2005)

TS EN ISO 15614-13*

Metalik malzemeler iin kaynak prosedr artnamesi ve vasflandrlmas -Kaynak prosedr deneyi-Blm 13 Diren aln ve aln yakma kayna

ISO 7-1:1994

Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation

-

-

ISO 2768-1:1989

General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications

TS ISO 2768-1

Genel toleranslar-Blm: 1-Tolerans verilmemi uzunluk ve a lleri iin Toleranslar

3Terimler ve tarifler

Bu standardn amac bakmndan, aada verilen terimler ve tarifler uygulanr.

3.1DN

EN ISO 6708e baknz.

3.2PN

EN 1333e baknz.

3.3Kabul edilebilir en yksek basn, PS

Donanm imalats tarafndan belirtildii ekilde, donanmn tasarmland en yksek basn.

3.4Kabul edilebilir en yksek scaklk, TS

Donanm imalats tarafndan belirtildii ekilde, donanmn tasarmland en yksek scaklk.

3.5Basn donanm imalats

Gerektiinde, basn donanm ve takmlarnn tasarm, imalat, deneye tabi tutulmas, muayenesi ve kurulmasndan sorumlu kii veya kurulu.

[EN 764-3]

3.6Flan imalats

Bu standardn kurallarna gre flanlarn uyumundan sorumlu olan kii veya kurulu.

3.7Alc

Bu standarda uygun mamlleri sipari eden kii veya kurulu. Alc, gerekli olmamakla birlikte, Ek ZAda listelenen AB Direktifine uygun basnl donanmnn imalats olabilir. Alcnn bu AB Direktifine gre sorumluluklar olmas durumunda, bu standard, Ek ZAda tanmlanan Direktifin temel kurallar ile uyumlu olacan varsayar.

4Ksa gsterili

4.1Genel

izelge 6, flan ve yaka tiplerini belirtir.

ekil 1 ve ekil 2, ilgili flan tip numaralar ile birlikte flan ve yaka tiplerini gsterir. Flanlarda flan tipi ve flan tanm bulunmaldr. Yaka bileenlerinde yaka tipi ve yaka tanm bulunmaldr.

ekil 3, ekil 1 ve ekil 2de gsterilen flanlar veya elemanlar ile kullanlabilen flan alnlama tiplerini gsterir. Flan alnlarnda tip ve ilgili sembol bulunmaldr.

Her bir flan ve yaka tipi ile her bir PN iin geerli olan DN aral, her tip iin btn boyutlar bulunmamakla birlikte, izelge 7de verildii gibi olmaldr.

4.2Standard ksa gsterili

Bu standarda uygun flan ve yakalar aada belirtilenler ile gsterilmelidir:

a)Ksa gsterili, rnein; flan, bindirme u veya yaka,

b)Bu standarda atf, (TS EN 1092-1 eklinde),

c)ekil 1 ve ekil 2ye uygun flan tipi veya yaka tipi numaras,

d)ekil 3e uygun flan aln tipi,

e)DN (anma boyutu),

f)Bu standarda uymuyor ise i ap (DN 600den daha byk boyutlar iin);

B1 (yalnzca tip 01, tip12 ve tip 32 iin),

B2 (yalnzca tip 02 iin),

B3 (yalnzca tip 04 iin),

g)Yalnzca bu standarda uymuyor ise, S et kalnl (sadece tip 11 ve tip 34, tip 35, tip 36 ve tip 37 iin),

h)Gerekirse, pahl et kalnl Sp (sadece tip 11 ve tip 34 ila tip 37 aras iin, Ek Aya bkz.),

i)PN ksa gsterili,

j)Tip 13 flanlar iin, vida dii tipi (Rp veya Rc),

k)Malzeme ile malzeme standard (gerekliyse),

l)Gerekli herhangi bir sl ilem,

m)Gerekirse, malzeme belgesi tipi (Madde 5.13e bkz.).

rnek 1 - Aln tipi B2, anma boyutu DN 200, boyun kalnl 9 mm, PN 100 olan ve P245GH malzemesinden imal edilen tip 11 flann ksa gsterilii:

Flan EN 1092-1/11/B2/DN 200 x 9/PN 100/P245GH

rnek 2 - Anma boyutu DN 800, i ap B1 = 818 mm, PN 6 olan ve P265GH malzemesinden imal edilen tip 01 flann ksa gsterilii:

Flan EN 1092-1/01/DN 800/818/PN 6/P265GH

rnek 3 - Anma boyutu DN 400, PN 10 olan ve P265GH malzemesinden imal edilen tip 32 yakann ksa gsterilii:

Yaka EN 1092-1/32/DN 400/PN 10/P265GH

rnek 4 - Anma boyutu DN 400, PN 10 olan ve 1.0425 malzemesinden imal edilen tip 02 flann ksa gsterilii:

Flan EN 1092-1/02/DN 400/PN 10/1.0425

5Genel kurallar

5.1Malzemeler

5.1.1Genel

Basn donanmnda kullanlacak flan ve yakalar, 97/23/EC Direktifinin temel gvenlik kurallarn karlayan malzemelerden imal edilmelidir. Bu standardn kurallarn karlayan malzeme zellikleri izelge 9da verilmitir (ayrca Ek Dye bkz.).

Tip 35 ila tip 37 aras yakalar, yalnzca stenitik/stenitik ferritik elik malzemeden imal edilmelidir.

mal edilen flan, malzeme standardnn mekanik zelliklerini karlamaldr.

Uyar Deiik malzeme standardlarndaki kstlamalar takip edilmelidir.

Not 1 - izelge 9da verilen malzemeler (ayrca Ek Dye bkz.) gruplar eklinde sralanmtr.

Not 2 - Yardmc elemanlarn (rnein, Ek Hye uygun olan bilezikler) malzemeleri bu standardn kapsamnda deildir.

5.1.2Temel malzeme ile ilgili imalat yntemleri

malat yntemleri izelge 1de verilmitir.

izelge 1 malat yntemleri

Flan ve yaka tipi

Dvmea

Dkm

Yass mamlden imal edilen (plakalar)

ekme, dvme ubuk veya profil elikten imal edilen

Bkml, elektrik kaynakl, profil veya ubuk elikten imal edilen

b, c, d, e

Dikili veya dikisiz borulardan veya yass mamlden preslenen

01 (Kaynak iin dz flan)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Hayr

02 (Tip 32 ila tip 37 iin serbest dz flan)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Hayr

04 (Tip 34 iin serbest dz flan)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Hayr

05 (Kr flan)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Hayr

Hayr

11 (Kaynak boyunlu flan)

Evet

Hayr

Hayr

Evet

Dn 700 iin Evet

Hayr

12 (Kaynak iin geme gbekli flan)

Evet

Hayr

Hayr

Evet

Hayr

Hayr

13 (Gbekli vida dili flan)

Evet

Hayr

Hayr

Evet

Hayr

Hayr

21 (Entegre flan)

Evet

Evet

Hayr

Evet

Hayr

Hayr

32 (Kaynakl dz yaka)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Hayr

33 (Bindirme boru ulu yaka)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Evet

34 (Kaynak boyunlu yaka)

Evet

Evet

Hayr

Evet

Evet

Hayr

35 (Kaynak bilezikli boyun)

Evet

Hayr

Evet

Evet

Evet

Hayr

36 (Uzun boyunlu gemeli yaka)

Evet

Hayr

Hayr

Hayr

Evet

Evet

37 (Gemeli yaka)

Evet

Hayr

Evet

Hayr

Evet

Evet

a Dikisiz, haddelenen, dvme.

b DN 1800n altnda yanlzca bir radyal kaynaa izin verilir.

c Kaynak ilemi iin Madde 5.11 baknz

d Kaynaklanm flanlara ancak EN 13480-3, Madde D.4.4e uygun olarak, 370 Ca kadar olan uygulamalar iin izin verilir.

e Temel malzemenin souk ekil verilmesi ile flanlarn imal edilmesi durumunda (rnein yass mamller) uzama (A) ve darbe enerjisinden (KV) sonra genleme gibi baz mekanik zellikler, sonradan sl ilem yaplmakszn souk ekil verildiinden dolay bozulacaktr.

5.2Kaynakl onarmlar

Madde 5.11e gre yaplan kaynak onarmlar hari olmak zere, kaynakl onarmlara sadece alc ile yazl anlamayla izin verilir.

Malzeme belgeleri veya elemanlara ilikin belgelerde, onayl kaynak prosedrnn uyguland ve kaynaknn yeterlilii (Madde 5.11e bkz.) belirtilir.

5.3Cvatalama

Flanlar, izelge 10 ila izelge 21 arasnda belirtilen, cvatalama says ve boyutu ile kullanma uygun olmaldr. Cvatalama, flanlanan ek yerinin umulan alma koullar altnda sk bir durumda kalacak ekilde, basn, scaklk, flan malzemesi ve contaya gre donanm imalats tarafndan seilmelidir. Cvatalama seimi hakknda bilgi iin EN 1515-1e, flan malzemeleri ile cvatalarn birletirilmesi ile ilgili bilgi iin EN1515-2ye baknz.

5.4Contalar

Deiik conta tip, boyut, tasarm karakteristikleri ve kullanlan malzemeler, bu standardn kapsamnda deildir. Conta boyutlar EN1514 standardlar serisinde verilmitir.

5.5p/t oranlarnn tespiti

Bu standarda gre flanlar iin p/t oranlar, Ek Fde verilen kurallara uygun olarak hesaplanmaldr. EN standartlarndaki malzemelerin seimi iin p/t oranlar Ek Gde verilmitir.

5.6Boyutlar

5.6.1Flan ve yakalar

Flan ve yaka boyutlar, PN ksa gsteriliine gre izelge 8 ve izelge10 ila izelge 22de verildii ekilde olmaldr. Genbyk boyutu, en byk snr olan belirtilen deerden (Not 1e bkz.) farkl olabilir. Et kalnl S, ISO 4200de (Not 2ye bkz.) verilen boru kalnl T ye gre seilen en dk deerdir. Boyun d ap (A), EN 10220ye uygun olarak seilmelidir. Azaltlm et kalnl, Sp , eit olmayan S ve T durumunda kullanlr (tip 34, izelge 12 ila izelge 15 ve Ek Aya bkz.).

Aadaki flan tipleri, bu standardn Ek Ede aklanan temel kurallar ile birlikte EN 1591-1deki hesaplama yntemine gre yeniden hesaplanmtr:

-PN 2,5 ila PN 400 iin flanlar tip 11. Tip 12 ve tip 13, tip 11 sonularna gre ayarlanmtr. Sonu olarak, DN 500 zerindeki baz flanlarn kalnlklarnn artrlmas ve boyun kalnlklarnn ayarlanmas gerekmitir,

-Flan tip 05,

-Flan tip 01,

-PN 2,5 ila PN 40 iin DN 600 e kadar flan tip 32, tip 33 ile birlikte flan tipi 02,

-PN 10 ila PN 40 iin flan tip 35, tip 36 ve tip 37,

-Tip 34 ile birlikteki tip 21 ve tip 04, EN 1591-1e gre yeniden hesaplanmamtr.

Not 1 - lenmemi ksmn ap, izelge 10 ila izelge 21 de verilen Genbyk iin nerilen ap gememesi durumunda, tip 05 flannn yzeyinin merkez ksmnn ilenmesine gerek yoktur.

Not 2 - Basnl donanm imalats/alc tarafndan talep edilmesi durumunda, bu standardda verilenler dndaki et kalnlklar S, hesaplamann mevcut olmas artyla, flan imalats ile anlama yaplarak tedarik edilebilir.

Not 3 - Belirtilen deiik flan tiplerinin bir zeti, her bir tipe ve PNye uygulanabilecek anma boyutlarn gsterecek ekilde izelge 7de verilmitir.

Not 4 - Flan ve yaka tip 11, tip 12, tip 13, tip 21 ve tip 34 iin verilen N1, N2 ve N3 aplar, yzey ilemesi gibi herhangi bir ek ilem gerektirmeksizin lokma anahtarlarn kullanlmasna veya normal sral dz rondelalarn uygulanmasna izin veren teorik deerdir (Madde 5.8e bkz.).

Not 5- Flan tip 21in i aplar bu standardda belirtilmemitir, etkin i aplar genellikle ilgili bileen standardnda (standardlarnda) verilmitir.

Not 6 - Flan ve yakalarn yaklak ktleleri Ek Cde verilmitir.

Not 7 - Tip 21 flanlar iin, A, N3 ve R1 boyutlar anma deerlerdir. Bu boyutlar ve toleranslar sadece klavuz iin dahil edilmitir.

Not 8 - Et kalnl S ap ve pahl et kalnl Sp iin Ek Aya baklr. Tip 34 flan iin izelge 12 ila izelge15te belirtilir.

5.6.2Gbekler

Flan tip 12, tip 13 ve tip 34 iin gbekler:

a) Paralel veya

b) malat bakmndan, dvme veya dkm amalar iin koniklik as 7(yi gememelidir.

Tip 11 flan ve tip 34 ila tip 37 flanlar iin kaynak az hazrlama ayrntlar Ek Ada verilmitir.

5.6.3Vida dili flanlar

5.6.3.1Tip 13 flanlarn vida dileri, ISO 71e uygun olarak silindirik (sembol Rp) veya konik (sembol Rc) olmaldr. Mastarlama EN 102263e uygun olmaldr.

Not - Alc tarafndan aksi ekilde talep edilmedike silindirik vida dileri tedarik edilmelidir.

5.6.3.2 Vida dii, flan ekseni ile emerkezli olmal, eksenel kaklk (hizalama hatas) 5 mm/myi gememelidir.

Tip 13 flanlar silindirik hava olmakszn imal edilmeli, ancak vida diini korumak amacyla bunlar, vida diinin eksenine 30o ila 50o arasnda bir a ile, flan gbei ksmndaki vida diinin byk apna gre pahlanmaldr. Pah vida diiyle emerkezli olmal ve pah uzunluunun bir dereceyi gemedii durumlarda, vida dii uzunluu lmne dahil edilmelidir.

5.6.4Cvata delikleri

Cvata delikleri blm dairesi ap zerine eit aralklarla yerletirilmelidir. Tip 21 flanlar iin bu delikler, flan ekseni zerine denk gelmeyecek ekilde (rnein, yanal kaklk olmayacak ekilde) asal eksene simetrik olarak yerletirilmelidir, ekil 5 ila ekil 16ya baknz.

5.6.5Bindirmeli ekler

Tip 02 flanlarla kullanlacak bindirmeli eklerin boyutlar izelge 8 ve izelge 10 ila izelge 14te belirtilmitir.

5.6.6Yaka tipleri

Tip 33, tip 36 ve tip 37 yakalar iin, alndaki bindirmeli u kalnl, kullanlan borunun belirtilen et kalnlndan daha dk olmamaldr.

Tip 02 flanlar ile kullanlacak tip 35, tip 36 ve tip 37 yaka tiplerinin boyutlar izelge 10 ila izelge14te verilmitir. Tip 33n kalnl en az tip 37ninki kadar olmaldr (Ek A. 3 bkz.).

5.7Alnlar

5.7.1Alnlama tipleri

Alnlama tipleri ekil 3te, boyutlar da ekil 4 ve izelge 8de verildii ekilde olmaldr. Tip B, tip D, tip F ve tip G alnlar iin, flan imalatsnn seimine gre, fatural yzeyin kenarndan flana gei:

a) Yuvarlatlm veya

b) Pah eklinde

olmaldr.

5.7.2Birletirme aln son ilemi

5.7.2.1Tip 33, Tip 36 ve Tip 37 hari olmak zere, btn flan ve yaka birletirme alnlar tezgahta ilenmi olmal ve referans olarak alnacak rnekler ile gz veya dokunma ile yaplacak karlatrmada, izelge 2de verilen deerlere uygun bir yzey kalitesine sahip olmaldr.

Not - Alnlarn zerinde aletli lmeler yaplmas amalanmamtr, EN ISO 4287de belirtilen Ra ve Rz deerleri, referans numuneler ile ilgilidir.

5.7.2.2(Tip 33, Tip 36 ve Tip 37 hari olmak zere) A, B1, E ve F tipi alnlara sahip flan ve yakalarda, izelge 2ye uygun olarak yuvarlak ulu takm kullanlarak tornalama yaplmaldr.

5.7.2.3 Alc ve tedariki arasnda B2 aln zerinde bir anlama yaplmamas durumunda, PN 40a kadar olan Tip 5 flanlar ve yakalar (Tip 33, Tip 36 ve Tip 37 hari olmak zere), A tipi alna dierleri ise, B1 tipi alna sahip olmaldr.

izelge 2 - Birletirme alnlar yzey kalitesi

Alnlama tipleri

leme yntemi

Takm ucu yarap

mm

Ra a

m

Rz a

m

En az

En az

En fazla

En az

En fazla

A, B1 b, E, F

Tornalama c

1,0

3,2

12,5

12,5

50

B2 b, C, D, G, H

Tornalama c

-

0,8

3,2

3,2

12,5

Not - Baz uygulamalar iin (rnein dk scaklktaki gazlar) yzey kalitesine daha yakn bir kontrol salamak gerekebilir.

a Ra ve Rz, EN ISO 4287de tanmlanmtr.

b Tip B1 ve Tip B2, belirtilen deiik yzey przllk deerlerine sahip fatural (Tip B) flanlardr.

B1: Btn PN numaralar iin standard aln.

B2: Yalnzca alc ve flan imalats arasnda anlama yaplmas ile.

c Tornalama ifadesi, testere dili emerkezli veya testere dili spiral kanallar meydana getiren herhangi bir ileme yntemini kapsar.

5.8Flan ve yakalarn yzey kalitesi

5.8.1 Yzey kalitesi

Flan ve yakalarn yzey kalitesi izelge 3e gre olmaldr. Verilen yzey przllk deerleri, alc tarafndan aksi belirtilmedike, teslim edildii zamanki durum iin geerlidir.

izelge 3 - Yzey kalitesi

Flan tipi

D ap

ap

Cvata delikleri

n alnlama

Ra

en fazla

Rz

en fazla

Ra

en fazla

Rz

en fazla

01 (Kaynak iin dz flan)

25

160

25

160

b

c

02 (Tip 32 ila Tip 37 iin serbest dz flan)

25

160

25

160

b

04 (Tip 34 iin serbest dz flan)

25

160

25

160

b

05 (Kr flan)

25

160

uygulanmaz

b

c

11 (Kaynak boyunlu flan)

25 a

160 a

25 a

160 a

b

c

12 (Kaynak iin geme gbekli flan)

25 a

160 a

25 a

160 a

b

c

13 (Gbekli vida dili flan)

25 a

160 a

Vida dii standardna bkz.

b

c

21 (Entegre flan)

25 a

160 a

25 a

160 a

c

32 (Kaynakl dz yaka)

25

160

25

160

33 (Bindirme ulu boru )

25

160

25

160

34 (Kaynak boyunlu yaka)

25 a

160 a

25 a

160 a

35 (Kaynak bilezikli boyun)

25 a

160 a

25 a

160 a

36 (Uzun boyunlu gemeli yaka)

25 a

160 a

25 a

160 a

37 (Gemeli yaka)

25 a

160 a

25 a

160 a

a Veya PN 40a kadar ilenmemi.

b Cvata delikleri > PN 40, sadece delik alm.

c PN63 iin (Madde 5.8.2ye bkz.) ilemeli n alnlama.

5.8.2Flanlar iin n veya arka alnlama

Herhangi bir n veya arka alnlama ileminden sonraki flan kalnl, belirtilen flan kalnlndan daha az olmamaldr. n aln ilemede, ap, taklacak olan cvata ls iin EN ISO 887ye uygun olan rondelalarn e deer normal serilerinin d ap iin yeterli byklkte olmaldr. Cvatalama iin kullanlan yatak yzeyleri, izelge 22de verilen snrlar dahilinde flan alnna paralel olmaldr. Flan arka alnnn en kk ke yuvarlatmas ile yapld durumlarda, izelge 23e uygun R2 salanmaldr (ekil 17 bkz.).

5.9Toleranslar

Flan ve yakalarn boyut toleranslar, izelge 22de verildii gibi olmaldr.

Tolerans belirtilmemi boyutlar iin genel toleranslar: ISO 2768-1 cye gre olmaldr.

5.10aretleme

5.10.1Genel iaretleme kurallar

Tip 21 flanlar dndaki btn flanlar, bindirme ular ve yakalar aadaki gibi iaretlenmelidir:

a)Flan/yaka imalatsnn ad veya ticari iareti, rnei. XXX,

b)Bu standarda atf (TS EN 10921 eklinde),

c)Flan veya yaka tip numaras,

d)DN, rnein DN 150,

e)PN ksa gsterilii, [rnein PN 40 (iaretleme izelge 7ye gre olmaldr, benzer boyutlar iin daha dk PN numaras ile dier iaretleme belirtilebilir)],

f)Bu standarda gre deil ise, et kalnl (S)

g)EN malzemeleri iin malzeme ad, numaras veya kalitesi,( rnein P245GH),

h)Deney belgelendirmesinin gerekli olduu durumlarda, izlenebilirlik asndan kod numaras (rnein, A2345) gibi erime s numaras ve/veya uygun tantm.

rnek XXX/TS EN 1092-1/11/DN 150/PN 40/P265GH/A2345

i)Ek Iya gre flanlar iin ilave iaretleme (M),

rnek XXX/TS EN 1092-1/34M/...

Bir para, gerekli btn iaretlemenin yaplmas yeterli byklkte deil ise, gerekli olan en az iaretleme aadaki gibi olmaldr:

i.Flan/yaka imalatsnn ad veya ticari iareti,

ii.TS EN harfleri,

iii.PN ksa gsterilii rnein PN 40,

iv.Malzemenin ad, numaras veya kalitesinden herhangi biri,

v.Dkmn izlenebilirlii asndan, dkm numaras ve/veya uygun tantm ve/veya tantm numaras.

5.10.2Zmbalama

aretleme grnr ve dayankl olmaldr. Sert zmbalama kullanlmas durumunda, iaretleme, paralarn d kenarna yaplmaldr.

Not - Sert zmbalama iaretlemelerinin, flan malzemesi zerinde atlaklara neden olmayacandan emin olunmaldr.

5.10.3Uygunluk beyan

Bu standarda gre iaretleme, bir rn zerindeki veya rne ilikin flan imalats ad veya ticari markas ile birlikte, flan imalatsnn bu standarda uygunluunun beyann gsteriri/bildirir. Yani, flan imalats tarafndan veya onun adna, rnlerin bu standardn gereklerini karladna ilikin beyandr.

5.11Kaynak ilemi

Ergitme kayna ile flan veya yaka imal edildiinde veya belli ksmlar bklerek ekillendirilen flan veya yaka imalatnda, elik ubuk veya yass mamller veya yakma aln kayna yaplrken aadaki kriterler geerlidir:

-Kaynak proses/prosedrleri, EN ISO 156141 ve EN ISO 1561413e uygun kalitede olmal ve belgelendirilmelidir,

Not - eliklerin ark kayna iin mevcut geerli olan kaynak prosedrleri (yani EN 288-3e uygun olarak) kullanlabilir (EN ISO 156141in giri ksmna baklmaldr).

-Kaynaklar ve/veya kaynak operatrleri, EN 2871 ve/veya EN 1418e uygun yeterlikte olmaldr.

Btn kaynaklar tam nfuziyetli olmaldr.

Tamir ilemi/kaynaklar yukarda belirtilen standardlarn ilgili blmlerine uygun nitelikte olmas art ile kaynak dikilerinin blgesel onarmlarna izin verilir.

Isl ilemin gerekli olmas durumunda, onarm kaynaklar bu ilemden nce yaplmaldr.

5.12Muayene ve deney

5.12.1 Ergitme kaynakl ek yerlerinin muayene ve deneyi

a)Kaynakl birletirmeler, bir baka tahribatsz muayene (NDT) gerekletirilmeden nce, EN 970e uygun olarak gzle muayene edilmelidir.

b)Muayene edilecek blge, kaynak metalini ve sdan etkilenmi blgeleri kapsamaldr.

c)Gerekli yzey muayenesi btn yzeylerde gerekletirilmelidir.

d)Herhangi bir NDT, ekil verme veya sl ilemden sonra gerekletirilmelidir. Malzemenin kaynak sonras sl ilem (PWHT) atlamasna kar hassas olmad durumlarda [(rnein Malzeme gruplar 1.1 ve 8. 1 (CEN ISO / TR 15608 bkz.)], PWHT ncesi NDT gerekletirilebilir.

e)stenitik esasl malzeme veya dolgu malzemesi kullanld durumda, yzey muayene metodu penetrant muayenesi (PT) olmaldr

f)Ana malzeme olarak kaynakl boru ilgili maml (boru) standardna uygun olmaldr (izelge 9 bkz.).

g)Boyunlarn dier boylamasna kaynaklarnn tamam %100 radyografik (RT)/ultrasonik (UT) hacimsel muayeneye tabi tutulmaldr.

h)Tip 35 iin sadece: Bileziklerin her onuncu radyal kayna, %100 hacimsel muayeneye tabi tutulmaldr. Malzeme gruplar 1.1, 1.2 veya 8.1 hari, her onuncu bilezik kaynanda yzey atlak tespiti manyetik parack muyenesi (MT) veya PT yaplmaldr.

i)Tip 35 iin sadece: Boyunun bilezie kaynak yaplmasnda her onuncu flan kaynaklarda yzey atla muayenesine tabi tutulmaldr(MT veya PT).

izelge 4 Ergitme kaynakl flan ve yakalar iin NDT yntemleri, teknikler, karakterize edilmesi ve kabul kriterleri

NDT yntemleri (ksaltmalar)

Teknikler

Kabul kriterleri

Gzle muayene (VT)

EN 970

EN ISO 5817, yzey kusurlar, kabul seviyesi B

Radyografi (RT)

EN 1435, Snf B

EN 12517-1, kabul seviyesi 2 ve izelge 6.6.4-1

Ultrasonik Muayene (UT)

EN 1714, en az snf B a

EN 1712, kabul seviyesi 2 + yzey kusurlar kabul edilmez

Penetrant Muayene (PT)

EN 571-1+ EN 1289a gre deney parametresi izelge A.1 Kabul seviyesi 1

EN 1289, kabul seviyesi 1

Manyetik Parack Muayenesi(MT)

EN 1290+ EN 1291e gre deney parametresi, izelge A.1 Kabul seviyesi 1

EN 1291, kabul seviyesi 1

a Kalnlk t < 40 mm ise A snf kabul edilebilir. t > 100 mmye kadar C snf gereklidir.

NDT operatrleri (Seviye 1) ve deneti (Seviye 2) EN 473e uygun olarak nitelendirilmeli ve belgelendirilmelidir.

5.12.2ekil verilmi elik ubuklardan, elik profilden veya bant malzemesinden imal edilmi, bklm, elektrik kaynakl flan veya yakalarn muayene ve deneyi

a)Kaynakl birletirmeler, dier bir NDT yaplmadan nce EN 970e uygun olarak gzle muayene edilmelidir. EN ISO 5817e uygun kabul kriteri, yzey kusurlar seviyesi Cdir.

b)Muayene edilecek alan, kaynak metalini ve sdan etkilenmi blgeleri kapsamaldr.

c)Sac veya yass maml gibi bu flanlarn esas malzemelerinin tamam EN 10160a uygun olarak ultrasonik muayeneye tabi tutulmaldr. EN 10160, izelge 3e deney kapsam, kabul kriteri Snf S2 ve EN 10160 izelge 5, Snf E3e uygun olmaldr.

d)1E0, 1E1, 2E0 ve 3E1 malzeme gruplarndaki elikten imal edilen flanlar, izelge 5te belirtilen ekilde ve ona uygun olarak imalat tarafndan ultrasonik veya radyografik muayeneye tabi tutulmaldr. Kural olarak, ayn makina ayarnda srekli kaynak ile imal edilen flanlar, bir deney partisi oluturacak ekilde gruplandrlr.

e)Dier malzeme gruplarnn son ilemi tamamlanm flanlar, flan imalats tarafndan her bir flan iin, izelge 5e gre kaynak blgesinde ultrasonik veya radyografik muayeneye tabi tutulmaldr.

f)Birim arl > 300 kg olan flanlar btn malzeme gruplarnda izelge 5e uygun olarak ultrasonik veya radyografik muayeneye tabi tutulmaldr.

g)Btn kaynaklar, flan imalats tarafndan izelge 5e uygun olarak stenitik esasl malzeme veya dolgu malzemesi iin penetrant muayenesi ve ferritik malzeme iin manyetik parack muayenesi gibi uygun bir yntemle yzey atlaklarna kar teste tabi tutulmaldr. P 235 GH, P 265 GH ve P 250 GH malzemeler bu muayeneden muaftr.

h)Tahribatsz muayene kaynak sonras sl ilemin (PWHT) tamamlanmasndan sonra yaplmaldr. Malzemenin PWHT atlamasna kar hassas olmad durumlarda (rnein, malzeme gruplar 1.1 ve 8. 1 (CEN ISO/TR 15608e bkz.)(, PWHT ncesi NDT gerekletirilebilir.

izelge 5 - ekil verilmi elik ubuklardan, elik profilden veya bant malzemesinden imal edilmi, bklm, elektrik kaynakl flan veya yakalarn tahribatsz muayene kapsam

Her deney birimi iin flan says

Tahribatsz muayene kapsam

%

En az flan says

1 ila 20 (20 dahil)

100

-

21 ila 50 (50 dahil)

50

20

51 ila 200 (200 dahil)

25

25

201 ila 10000 (1000 dahil)

15

50

> 1 000

10

150

5.12.3Dvmelerden baka bir esas malzemeden imal edilen ekil verilmi paralarn muayene ve deneyi

5.12.3.1Tahribatsz muayene

ekil verilmi paralarn deneyi, birbirine benzer bileenlerin her biri veya bu bileen gruplar iin (malzeme ve flan ebadna bal olarak) uygunsa, aadaki hususlar iermelidir:

-Et kalnlk lmeleri,

-Boyutlara ilikin kontroller,

-Sertlik deneyleri (rnein, karbon veya dk alaml elik),

-Boyuna veya enine doru dahili kusurlara kar ultrasonik muayene (rnein 8 mmden daha yksek kalnlklar iin),

-Yzey veya yzeye yakn kusurlarn muayenesi (MT veya PT).

Partinin tanmlamasnda malzeme, sl ilem koullar, sl ilem partisi, derecesi veya ekil bozukluu dikkate alnmaldr (EN 10253 bkz.).

5.12.3.2Isl ilem grm veya scak ekil verilmi bileenlerin tahribatl muayenesi

ekil verilmi paralarn sl ilemlerini dorulamak amacyla deney yaplmal ve bu deneyler, esas malzeme artnamesinin gerektirdii deneyleri iermeli, rnein:

-Gerilme deneyi,

-entikli darbe deneyi,

-Mikrograflar (rnein % 9 veya % 12 Cr elikler).

PN x DN > 1 000 bar ve DN > 25e sahip olan flanlar ve yakalar iin her bir dkm, et kalnl aral ve sl ilem partisi bana birer deney yaplmaldr. Deneyler, bileenden alnan deney paralar veya sl ilem frnlarna bu bileenlerle birlikte yerletirilen deney paralar zerinde yaplmaldr. Deney sonular malzeme standardnn mekanik zelliklerini karlamaldr.

5.12.4Dier malzemelerin muayene ve deneyi

Dvme para, dkm, kalp, preslenmi veya dikisiz haddelenmi malzemelerden yaplan flanlar, ilgili malzeme standardna uygun olarak malzeme imalats tarafndan deneye tabi tutulmal ve muayene edilmelidir.

5.13Belgeler

Flan imalats, malzemenin izlenebilirliini salamak ve malzeme deiiminden kanmak iin ilgili prosedrleri kullanmal ve kullanlan temel malzemeye ilikin ilgili dkmantasyonu salayabilmelidir. EN 764-5 dikkate alndnda, flan satn alan EN 10204 (Madde 2.1, Madde 3.1 veya Madde 3.2)e gre, ilgili kategori iin geerli deney belgesini isteyebilir. 97/23/EC sayl Direktif hkmleri ve teknik teslim artlarn ieren rn artnameleri uygulanmaldr. Muayene belgesi (Madde 3.1) gerekirse, malzeme imalatsnn kalite sistemi, 97/23/EC sayl Direktifin, Ek I, Madde 4.3n nc paragrafndaki temel gereklerini karlamaldr.

Not Bu izimler sadece gsterim iindir. zellikle eleen yzeyler iin detaylar gsterilmemitir (ekil 3 bkz.)

ekil 1 - Flan tipleri

Not - Bu izimler sadece gsterim iindir.

ekil 2 - Tip 32 ila Tip 37 yakalar

izelge 6 - elik flan ve yaka tipleri

Tip No

Aklama

01

Kaynak iin dz flan

02

Yakas kaynakl veya bindirme boru ulu serbest dz flan

04

Kaynak boyunlu serbest dz flan

05

Kr flan

11

Kaynak boyunlu flan

12

Kaynak iin geme gbekli flan

13

Gbekli vida dili flan

21 a

Entegre flan

32 b

Kaynakl dz yaka

33 a, b

Bindirme boru ucu

34 b

Kaynak boyunlu yaka

35 b

Kaynak bilezikli yaka

36 b

Uzun boyunlu gemeli yaka

37 b

Gemeli yaka

a Bu basn donanm veya bileeninin entegre parasdr.

b Tip 32, Tip 33, Tip 35, Tip 36 ve Tip 37, Tip 02 flanlar ile ve Tip 34 ise Tip 04 flanlar ile birlikte kullanm iindir.

Not 1 - Fatural aln kenarndan flan yzeyine gei sadece Tip B, Tip D, Tip F ve Tip G iin yuvarlatmal veya pahl olabilir ( Madde 5.7.1).

Not 2 - B1 ve B2 farkl uygulamalar iin fatural yzeydir (Tip B) (Madde 5.7.2.2, Madde 5.7.2.3 ve izelge 2ye bkz.).

Not 3 - Flan yzeylerinin boyutlar iin ekil 4 ve izelge 8e baklmaldr.

ekil 3 Flan yzey tipleri

izelge 7 - zet izelge

ff

Flan tipi veya yaka tipi

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

PN

Tip 01

2,5

boyutlar PN 6 ile ayn

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

boyutlar PN 100 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 02 ve Tip 32

2,5

boyutlar PN16 ile ayn

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 02 ve Tip 35

2,5

boyutlar PN1 6 ile ayn

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

izelge 7 - zet izelge (devam)

Flan ve yaka tipi

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

PN

Tip 02 ve Tip 36

2,5

boyutlar PN10 ile ayn

X

X

6

boyutlar PN10 ile ayn

X

X

10

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 02 ve Tip 33/Tip37

2,5

boyutlar PN10 ile ayn

6

boyutlar PN10 ile ayn

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 04 ve Tip 34

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

izelge 7 - zet izelge (devam)

Flan ve yaka tipi

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

4000

PN

Tip 05

2,5

boyutlar PN 6 ile ayn

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

PN 100 kullann

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 11

2,5

boyutlar PN 6 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

boyutlar PN 100 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

250

boyutlar PN 320 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

320

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

izelge 7 - zet izelge (son)

Flan ve yaka tipi

DN

10

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1 000

1200

1400

1 600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3 800

4000

PN

Tip 12

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

boyutlar PN 100 ile ayn

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 13

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

boyutlar PN 100 ile ayn

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tip 21

2,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

boyutlar PN 40 ile ayn

boyutlar PN 16 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

boyutlar PN 40 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63

boyutlar PN 100 ile ayn

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

160

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

250

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

320

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Not 1 C boyutu fatural yzey kalnln ierir.

Not 2 O bileziin enine kesit ap 2 x R dir.

ekil 4 Flan yzeyi (boyutlar izelge 6 ve izelge 8 ila izelge 19da verilmitir)

izelge 8 - Flan yzeyi boyutlar

DN

d1

f1

f2

f3

f4

W b

x

y

Z b

R

PN 2,5 a

PN 6 a

PN 10

PN 16

PN 25

PN 40

PN 63

PN 100

PN 160

PN 250

PN 320

PN 400

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

10

35

35

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

2

4,5

4,0

2,0

24

34

35

23

2,5

15

40

40

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

29

39

40

28

20

50

50

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

36

50

51

35

41

25

60

60

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

43

57

58

42

32

70

70

78

78

78

78

78

78

78

78

78

78

51

65

66

50

40

80

80

88

88

88

88

88

88

88

88

88

88

61

75

76

60

50

90

90

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

73

87

88

72

65

110

110

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

95

109

110

94

80

128

128

138

138

138

138

138

138

138

138

138

138

106

120

121

105

100

148

148

158

158

162

162

162

162

162

162

162

162

5,0

4,5

2,5

129

149

150

128

32

3

125

178

178

188

188

188

188

188

188

188

188

188

188

155

175

176

154

150

202

202

212

212

218

218

218

218

218

218

218

218

183

203

204

182

200

258

258

268

268

278

285

285

285

285

285

285

285

239

259

260

238

250

312

312

320

320

335

345

345

345

345

345

345

292

312

313

291

300

365

365

370

378

395

410

410

410

410

4

343

363

364

342

350

415

415

430

438

450

465

465

465

5,5

5,0

3,0

395

421

422

394

27

3,5

400

465

465

482

490

505

535

535

535

447

473

474

446

450

520

520

532

550

555

560

560

560

497

523

524

496

500

570

570

585

610

615

615

615

615

549

575

576

548

600

670

670

685

725

720

735

735

5

649

675

676

648

700

775

775

800

795

820

840

840

751

777

778

750

800

880

880

905

900

930

960

960

856

882

883

855

900

980

980

1 005

1 000

1 030

1 070

1 070

961

987

988

960

1 000

1 080

1 080

1 110

1 115

1 140

1 180

1 180

6,5

6,0

4,0

1 062

1 092

1 094

1 060

28

4

1 200

1 280

1 295

1 330

1 330

1 350

1 380

1 380

1 262

1 292

1 294

1 260

1 400

1 480

1 510

1 535

1 530

1 560

1 600

1 462

1 492

1 494

1 460

1 600

1 690

1 710

1 760

1 750

1 780

1 815

1 662

1 692

1 694

1 660

1 800

1 890

1 920

1 960

1 950

1 985

1 862

1 892

1 894

1 860

2 000

2 090

2 125

2 170

2 150

2 210

2 062

2 092

2 094

2 060

2 200

2 295

2 335

2 370

2 400

2 495

2 545

2 570

2 600

2 695

2 750

2 780

2 800

2 910

2 960

3 000

3 000

3 110

3 160

3 210

3 200

3 310

3 370

3 400

3 510

3 580

3 600

3 720

3 790

3 800

3 920

4 000

4 120

a ekil 4e gre C, D, E, F,G ve H flan yzey tipleri, PN 2,5 ve PN 6 iin kullanlmaz.

b ekil 4e gre G ve H flan yzey tipleri, PN 10 ila PN 40 iin kullanlmaz.

izelge 9 - Flan imalat iin malzeme seimi

Grup

Dvmeler

Yass mamller

Dkmler

ubuklar'

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

2E0

GP240GR

EN 10213-2

1.0621

3E0

P235GH

EN 10028-2

1.0345

GP240GH

EN 10213-2

1.0619

P235GH

EN 10273

1.0345

3E0

P250GH

EN 10273

1.0460

3E0

P245GH

EN 10222-2

1.0352

P265GH

EN 10028-2

1.0425

GP280GH

EN 10213-2

1.0625

P265GH

EN 10273

1.0425

3E1

P280GH

EN 10222-2

1.0426

P295GH

EN 10028-2

1.0481

P295GH

EN 10273

1.0481

4E0

16Mo3

EN 10222-2

1.5415

16Mo3

EN 10028-2

1.5415

G20Mo5

EN 10213-2

1.5419

16Mo3

EN 10273

1.5415

5E0

13CrMo4-5

EN 10222-2

1.7335

13CrMo4-5

EN 10028-2

1.7335

G17CrMo5-5

EN 10213-2

1.7357

13CrMo4-5

EN 10273

1.7335

6E0

11CrMo9-10

EN 10222-2

1.7383

12CrMo9-10

EN 10028-2

1.7375

G17CrMo9-10

EN 10213-2

1.7379

11CrMo9-10

EN 10273

1.7383

-

-

-

10CrMo9-10

EN 10028-2

1.7380

10CrMo9-10

EN 10273

1.7380

6E1

X16CrMo5-1 +NT

EN 10222-2

1.7366

GX15CrMo5

EN 10213-2

1.7365

7E0

P275NL1

EN 10028-3

1.0488

G17Mn5

EN 10213-3

1.1131

P275NL2

EN 10028-3

1.1104

G20Mn5

EN 10213-3

1.6220

7E1

P355NL1

EN 10028-3

1.0566

P355NL2

EN 10028-3

1.1106

7E2

15NiMn6

EN 10222-3

1.6228

15NiMn6

EN 10028-4

1.6228

G9Ni10

EN 10213-3

1.5636

11MnNi5-3

EN 10028-4

1.6212

13MnNi6-3

EN 10222-3

1.6217

13MnNi6-3

EN 10028-4

1.6217

7E3

12Ni14

EN 10222-3

1.5637

12Ni14

EN 10028-4

1.5637

G9Ni14

EN 10213-3

1.5638

X12Ni5

EN 10222-3

1.5680

X12N5

EN 10028-4

1.5680

X8Ni9

EN 10222-3

1.5662

X8Ni9

EN 10028-4

1.5662

8E0

8E2

P285NH

EN 10222-4

1.0477

P275NH

EN 10028-3

1.0487

P275NH

EN 10273

1.0487

P285QH

EN 10222-4

1.0478

8E3

P355NH

EN 10222-4

1.0565

P355N

EN 10028-3

1.0562

P355NH

EN 10273

1.0565

P355QH1

EN 10222-4

1.0571

P355NH

EN 10028-3

1.0565

P355QH

EN 10273

1.8867

9E0

X20CrMoV11-1

EN 10222-2

1.4922

GX23CrMoV12-1

EN 10213-2

1.4931

9E1

X10CrMoVNb9 -1

EN 10222-2

1.4903

X10CrMoVNb9-1

EN 10028-2

1.4903

10E0

X2CrNi18-9

EN 10222-5

1.4307

X2CrNi18-9

EN 10028-7

1.4307

GX2CrNi19-11

EN 10213-4

1.4309

X2CrNi18-9

EN 10272

1.4307

X2CrNi19-11

EN 10028-7

1.4306

X2CrNi19-11

EN 10272

1.4306

10E0

X1 CrNi25-21

EN 10028-7

1.4335

10E1

X2CrNiN18-10

EN 10222-5

1.4311

X2CrNiN18-10

EN 10028-7

1.4311

X2CrNiN18-10

EN 10272

1.4311

11E0

X5CrNi18-10

EN 10222-5

1.4301

X5CrNi18-10

EN 10028-7

1.4301

GX5CrNi19-10

EN 10213-4

1.4308

X5CrNi18-10

EN 10272

1.4301

X6CrNi18-10

EN 10222-5

1.4948

X6CrNi18-10

EN 10028-7

1.4948

izelge 9 (devam)

Grup

Dvmeler

Yass mamller

Dkmler

ubuklar'

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

12E0

X6CrNiTi18-10

EN 10222-5

1.4541

X6CrNiTi18-10

EN 10028-7

1.4541

X6CrNiTi18-10

EN 10272

1.4541

X6CrNiNb18-10

EN 10222-5

1.4550

X6CrNiNb18-10

EN 10028-7

1.4550

GX5CrNiNb19-11

EN 10213-4

1.4552

X6CrNiNb18-10

EN 10272

1.4550

X6CrNiTiB18-10

EN 10222-5

1.4941

X6CrNiTiB18-10

EN 10028-7

1.4941

13E0

X2CrNiMo17-12-2

EN 10222-5

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

EN 10028-7

1.4404

GX2CrNiMo19-11-2

EN 10213-4

1.4409

X2CrNiMo17-12-2

EN 10272

1.4404

X2CrNiMo17-12-3

EN 10222-5

1.4432

X2CrNiMo17-12-3

EN 10028-7

1.4432

X2CrNiMo17-12-3

EN 10272

1.4432

X2CrNiMo18-14-3

EN 10222-5

1.4435

X2CrNiMo18-14-3

EN 10028-7

1.4435

X2CrNiMo18-14-3

EN 10272

1.4435

X1NiCrMoCu2 5-20-5

EN 10222-5

1.4539

X1 NiCrMoCu25-20-5

EN 10028-7

1.4539

GX2NiCrMo28-20-2

EN 10213-4

1.4458

X1NiCrMoCu25-20-5

EN 10272

1.4539

X1NiCrMoCu31-27-4

EN 10028-7

1.4563

X1NiCrMoCu31-27-4

EN 10272

1.4563

13E1

X2CrNiMoN17-11-2

EN 10222-5

1.4406

X2CrNiMoN17-11-2

EN 10028-7

1.4406

X2CrNiMoN17-11-2

EN 100287

1.4406

13E1

X2CrNiMoN17-13-3

EN 10222-5

1.4429

X2CrNiMoN17-13-3

EN 10028-7

1.4429

X2CrNiMoN17-13-3

EN 100287

1.4429

13E1

X2CrNiMoN17-13-5

EN 10028-7

1.4439

X2CrNiMoN17-13-5

EN 100287

1.4439

13E1

X1 NiCrMoCuN25-20-7

EN 10028-7

1.4529

X1NiCrMoCuN25-20-7

EN 100287

1.4529

13E1

X1 CrNiMoCuN20-18-7

EN 10028-7

1.4547

X1CrNiMoCuN20-18-7

EN 10272

1.4547

14E0

X5CrNiMo17-12-2

EN 10222-5

1.4401

X5CrNiMo17-12-2

EN 10028-7

1.4401

GX5CrNiMo19-11-2

EN 10213-4

1.4408

X5CrNiMo17-12-2

EN 10272

1.4401

14E0

X3CrNiMo17-13-3

EN 10222-5

1.4436

X3CrNiMo17-13-3

EN 10028-7

1.4436

X3CrNiMo17-13-3

EN 10272

1.4436

15E0

X6CrNiMoTi17 -12-2

EN 10222-5

1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2

EN 10028-7

1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2

EN 10272

1.4571

X6CrNiMoNb17-12-2

EN 10028-7

1.4580

GX5CrNiMoNb19-11-2

EN 10213-4

1.4581

X6CrNiMoNb17-12-2

EN 10272

1.4580

16E0

GX2CrNiMoCuN25-6-3-3

EN 10213-4

1.4517

X2CrNiN23-4

EN 10028-7

1.4362

X2CrNiN23-4

EN 10272

1.4362

X2CrNiMoN22-5-3

EN 10222-5

1.4462

X2CrNiMoN22-5-3

EN 10028-7

1.4462

GX2CrNiMoN22-5-3

EN 10213-4

1.4470

X2CrNiMoN22-5-3

EN 10272

1.4462

X2CrNiMoN25-7-4

EN 10222-5

1.4410

X2CrNiMoN25-7-4

EN 10028-7

1.4410

X2CrNiMoN25-7-4

EN 10272

1.4410

GX2CrNiMoN26-7-4

EN 10213-4

1.4469

izelge 9 (devam)

Grup

Dikisiz borular

Kaynakl borular

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

2E0

3E0

P195GH

EN 10216-2

1.0348

P195GH

EN 10217-2

1.0348

P235GH

EN 10216-2

1.0345

P235GH

EN 10217-2

1.0345

3E1

P265GH

EN 10216-2

1.0425

P265GH

EN 10217-2

1.0425

4E0

16Mo3

EN 10216-2

1.5415

16Mo3

EN 10217-2

1.5415

5E0

13CrMo4-5

EN 10216-2

1.7335

6E0

10CrMo9-10

EN 10216-2

1.7380

6E0

11CrMo9-10

EN 10216-2

1.7383

6E1

X11CrMo5-1+NT1

EN 10216-2

1.7362+NT1

7E0

P275NL1

EN 10216-3

1.0488

P275NL1

EN 10217-3

1.0488

P275NL2

EN 10216-3

1.1104

P275NL2

EN 10217-3

1.1104

7E1

P355NL1

EN 10216-3

1.0566

P355NL1

EN 10217-3

1.0566

P355NL2

EN 10216-3

1.1106

P355NL2

EN 10217-3

1.1106

7E2

12Ni14

EN 10216-4

1.5637

X10Ni9

EN 10216-4

1.5682

7E3

13MnNi6-3

EN 10216-4

1.6217

8E0

P275NL1

EN 10216-3

1.0488

P275NL1

EN 10217-3

1 0488

8E0

P275NL2

EN 10216-3

1.1104

P275NL2

EN 10217-3

04

8E2

8E3

P355NH

EN 10216-3

1.0565

P355NH

EN 10217-3

1.0565

9E0

X20CrMoV11-1

EN 10216-2

1.4922

9E1

X10CrMoVNb9-1

EN 10216-2

1.4903

10E0

X2CrNi18-9

EN 10216-5

1.4307

X2CrNi18-9

EN 10217-7

1.4307

X2CrNi19-11

EN 10216-5

1.4306

X2CrNi19-11

EN 10217-7

1.4306

X1CrNi25-21

EN 10216-5

1.4335

10E1

X2CrNiN18-10

EN 10216-5

1.4311

X2CrNiN18-10

EN 10217-7

1.4311

11E0

X5CrNi18-10

EN 10216-5

1.4301

X5CrNi18-10

EN 10217-7

1.4301

11E0

X6CrNi18-10

EN 10216-5

1.4948

12E0

X6CrNiTi18-10

EN 10216-5

1.4541

X6CrNiTi18-10

EN 10217-7

1.4541

X6CrNiNb18-10

EN 10216-5

1.4550

X6CrNiNb18-10

EN 10217-7

1.4550

X7CrNiTi18-10

EN 10216-5

1.4940

X7CrNiTiB18-10

EN 10216-5

1.4941

X7CrNiNb18-10

EN 10216-5

1.4912

X8CrNiNb16-13

EN 10216-5

1.4961

izelge 9 (son)

Grup

Dikisiz borular

Kaynakl borular

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

Malzeme ad

Standard

Malzeme no

13E0

X2CrNiMo17-12-2

EN 10216-5

1.4404

X2CrNiMo17-12-2

EN 10217-7

1.4404

X2CrNiMo17-12-3

EN 10217-7

1.4432

X2CrNiMo18-14-3

EN 10216-5

1.4435

X2CrNiMo18-14-3

EN 10217-7

1.4435

X1NiCrMoCu25-20-5

EN 10216-5

1.4539

X1NiCrMoCu25-20-5

EN 10217-7

1.4539

X1NiCrMoCu31-27-4

EN 10216-5

1.4563

X1NiCrMoCu31-27-4

EN 10217-7

1.4563

X2CrNiMoN18-15-4

EN 10217-7

1.4438

X6CrNiMo17-13-2

EN 10216-5

1.4918

13E1

X2CrNiMoN17-13-3

EN 10216-5

1.4429

X2CrNiMoN17-13-3

EN 10217-7

1 4429

X2CrNiMoN17-13-5

EN 10216-5

1.4439

X2CrNiMoN17-13-5

EN 10217-7

1.4439

X1CrNiMoN25-22-2

EN 10216-5

1.4466

X1CrNiMoCuN20-18-7

EN 10216-5

1.4547

X1 CrNi MoCuN20-18-7

EN 10217-7

1.4547

X1 NiCrMoCuN25-20-7

EN 10216-5

1.4529

X1 NiCrMoCuN25-20-7

EN 10217-7

1.4529

14E0

X5CrNiMo17-12-2

EN 10216-5

1.4401

X5CrNiMo17-12-2

EN 10217-7

1.4401

X3CrNiMo17-13-3

EN 10216-5

1.4436

X3CrNiMo17-13-3

EN 10217-7

1.4436

15E0

X6CrNiMoTi17-12-2

EN 10216-5

1.4571

X6CrNiMoTi17-12-2

EN 10217-7

1.4571

X6CrNiMoNb17-12-2

EN 10216-5

1.4580

16E0

X2CrNiMoS18-5-3

EN 10216-5

1.4424

X2CrNiMoN22-5-3

EN 10216-5

1.4462

X2CrNiMoN22-5-3

EN 10217-7

1.4462

X2CrNiN23-4

EN 10216-5

1.4362

X2CrNiN23-4

EN 10217-7

1.4362

X2CrNiMoN25-7-4

EN 10216-5

1.4410

X2CrNiMoN25-7-4

EN 10217-7

1.4410

X2CrNiMoCuN25-6-3

EN 10216-5

1.4507

X2CrNiMoCuWN25-7-4

EN 10216-5

1.4501

X2CrNiMoCuWN25-7-4

EN 10217-7

1.4501

ekil 5 PN 2,5 flanlarn boyutlar

izelge 10 - PN 2,5 flanlarnn boyutlar

ller mmdir

DN

Eleme boyutlar

D ap

Cvata dairesi ap

Cvata delii ap

Cvatalama

Boyun d ap

Delik ap

Flan kalnl

Yaka kalnl

Omuz ap

Uzunluk

Boyun aplar

Yuvarlatma yarap

Et kalnl (Madde 5.6.1)

D

K

L

Says

Boyutu

A

B1

B2

C1

C2 | C3

C4

F

Gen byk

H2

H3

H4

H5

N1

N3

R1

S

Flan tipi

01, 02, 05, 11, 21

11

21

35 - 37

01

32

02

01 02

11

21

05

32

35

36

37

05

11

11

35

36

37

11

21

11

13

11,

35 ila 37

10

15

20

25

75

80

90

100

50

55

65

75

11

11

11

11

4

4

4

4

M10 M10 M10 M10

17,2 21,3 26,9 33,7

18,0 22,0 27,5 34,5

21 25 31 38

12 12 14 14

12

12

14

14

12 12 14 14

10 10 10 10

5

5

6

7

2 2

2,5 2,5

2,5 2,5

3

3

28

30

32

35

6

6

6

6

28 30 32 35

35 38 40 40

7

7

8

10

26

30

38

42

20 26 34 44

4

4

4

4

Ek Aya baknz.

32

40

50

65

80

120

130

140

160

190

90

100

110

130

150

14

14

14

14

18

4

4

4

4

4

M12 M12 M12 M12 M16

42,4 48,3 60,3 76,1 88,9

43,5 49,5 61,5 77,5 90,5

46 53 65 81 94

16 16 16 16 18

14

14

14

14

16

14 14 14 14 16

10 10 12 12 12

8

8

8

8

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

55

70

35

38

38

38

42

6 7 8 9 10

35 38 38 38 42

42 45 45 45 50

12 15 20 20 25

55

62

74

88

102

54 64 74 94 110

6

6

6

6

8

100 125 150 200

210

240

265

320

170

200

225 280

18

18

18

18

4

8

8

8

M16 M16 M16 M16

114,3 139,7 168,3 219,1

116,0 141,5 170,5 221,5

120 145 174 226

18 20 20 22

16

18

18

20

16 18 18 20

14 14 14 16

10 10 10 11

4

4

5

5

4

4

4

5

90 115 140 190

45

48

48

55

10 10 12 15

45 48 48 55

52 55 55 62

25 25 25 30

130

155

184

236

130 160 182 238

8

8

10 10

250 300 350 400 450

375

440

490

540

595

335

395

445

495

550

18

22

22

22

22

12

12

12

16

16

M16 M20 M20 M20 M20

273,0 323,9 355,6 406,4 457,0

276,5 327,5 359,5 411,0 462,0

281 333 365 416 467

24 24 26 28 30

22

22

22

22

22

22 22 22 22 24

18 18 18 20 20

12 12 13 14 15

8

8

8

8

8

235 285 330 380 425

60

62

62

65

65

15 15 15 15 15

60 62 62 65 65

68 68 68 72 72

290

342

385

438

492

284 342 392 442 494

12 12 12 12 12

500 600

645

755

600

705

22

26

20

20

M20 M24

508,0 610,0

513,5 616,5

519 622

30 32

24

30

24 30

22 22

16 16

8

475 575

68

70

15 16

68 70

75

538

640

544 642

12 12

700 800 900

1 000

1 200

860

975

1 075

1 175

1 375

810

920

1 020

1 120

1 320

26

30

30

30

30

24

24

24

28

32

M24 M27 M27 M27 M27

711,0 813,0 914,0

1 016,0

1 219

a

721 824 926

1028 1234

40 44 48 52 60

30

30

30

30

32

40 44 48 52 50

16 16 16 18 20

670 770 860 960

1 160

76

76

74

74

94

16 16 16 16 16

70 70 70 70 90

740

842

942

1 045

1 245

746 850 950 1050

-

12 12 12 16 16

izelge 10 (devam)

ller mmdir

DN

Eleme boyutlar

D ap

Cvata dairesi ap

Cvata delii ap

Cvatalama

Boyun d ap

Delik ap

Flan kalnl

Yaka kalnl

Omuz ap

Uzunluk

Boyun aplar

Yuvarlatma yarap

Et kalnl (Madde 5.6.1)

D

K

L

Say

Boyut

A

B1

B2

C1

C2 | C3

C4

F

Gen byk

H2

H3

H4

H5

N1

N3

R1

S

Flan tipi |

01, 02, 05, 11, 21

11

21

35-- 37

01 32

02

01 02

11

21

05

32

35

36

37

05

11

11

35

36

37

11

21

11

11,

35 ila 37

1 400

1 600

1 575

1 790

1 520

1 730

30

30

36

40

M27 M27

1 422

1 626

a

38

46

1 346

1 546

96

102

16 20

1 445

1 645

16 16

Ek Aya baknz.

1 800

2 000

2 200

1 990

2 190

2 405

1 930

2 130

2 340

30

30

33

44

48

52

M27 M27 M30

1 829

2 032 2 235

46

50

56

1 746 1 950

110

122

129

20 22 25

1 845

2 045

2 248

16 16 18

2 400

2 600

2 800

2 605

2 805

3 030

2 540

2 740

2 960

33

33

36

56

60

64

M30 M30 M33

2 438

2 620

2 820

62

64

74

143

148

161

25 25 25

2 448

2 648

2 848

18 18 18

3 000

3 200

3 400

3 230

3 430

3 630

3 160

3 360

3 560

36

36

36

68

72

76

M33 M33 M33

3 020

3 220

3 420

80

84

90

170

180

194

25 25 28

3 050

3 250

3 450

18 20 20

3 600

3 800

4 000

3 840

4 045

4 245

3 770

3 970

4 170

36

39

39

80

80

84

M33 M36 M36

3 620

3 820

4 020

96

102

106

201

212

226

28 28 28

3 652

3 852

4 052

20 20 20

a Alc tarafndan belirlenecektir.

ekil 6 PN 6 flanlarn boyutlar

izelge 11 - PN 6 flanlarn boyutlar

ller mmdir

DN

Eleme boyutlar

Boyun d

ap

Delik ap

Flan kalnl

Pah

Yaka kalnl

Omuz ap

Uzunluk

Boyun ap

Yuvarlatma yarap

Et kalnl (Madde 5.6.1)

D ap

D

Cvata dairesi ap

Cvata delii ap

Cvatalama

K

L

Say

Boyut

A

B1

B2

C1

C2 C3

C4

E

F

Gen byk

H1

H2

H3

H4

H5

N1

N2

N3

R1

S

Flan tipi

01, 02, 05, 11, 12, 13, 21

11

21 a

35 - 37

01

12

32

02

01 02

11

12 13

21

05

02

32

35

36

37

05

12 13

11

11

35

36

37

11

12 13

21

11

12

13

21

11

35 ila 37

10

75

50

11

4

M10

17,2

18,0

21

12

12

12

3

10

5

2

2,5

20

28

6

28

35

7

26

25

20

4

Ek Aya baknz.

15

80

55

11

4

M10

21,3

22,0

25

12

12

12

3

10

5

2

2,5

20

30

6

30

38

7

30

30

26

4

20

90

65

11

4

M10

26,9

27,5

31

14

14

14

4

10

6

2,5

3

24

32

6

32

40

8

38

40

34

4

25

100

75

11

4

M10

33,7

34,5

38

14

14

14

4

10

7

2,5

3

24

35

6

35

40

10

42

50

44

4

32

120

90

14

4

M12

42,4

43,5

46

16

14

14

5

10

8

3

3

26

35

6

35

42

12

55

60

54

6

40

130

100

14

4

M12

48,3

49,5

53

16

14

14

5

10

8

3

3

26

38

7

38

45

15

62

70

64

6

50

140

110

14

4

M12

60,3

61,5

65

16

14

14

5

12

8

3

3

28

38

8

38

45

20

74

80

74

6

65

160

130

14

4

M12

76,1

77,5

81

16

14

14

6

12

8

3

3

55

32

38

9

38

45

20

88

100

94

6

80

190

150

18

4

M16

88,9

90,5

94

18

16

16

6

12

10

3

4

70

34

42

10

42

50

25

102

110

110

8

100

210

170

18