TR¯»œNG THCS V¨NH L»C

 • View
  56

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP. M ÔN: ĐỊA LÍ 7. GIÁO VIÊN: TRỊNH VĂN HIẾU. KIỂM TRA BÀI CŨ:. 1. Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên châu Nam Cực?. Trả lời: Đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực gồm: Vị trí, giới hạn: - PowerPoint PPT Presentation

Text of TR¯»œNG THCS V¨NH L»C

 • TRNG THCS VNH LCMN: A L 7GIO VIN: TRNH VN HIU

 • KIM TRA BI C:1. Trnh by khi qut v c im t nhin chu Nam Cc?Tr li: c im t nhin ca chu Nam Cc gm:V tr, gii hn: + Nm trong khong t vng cc Nam n tn vng cc Nam ca Tri t.+ Bao gm lc a Nam Cc v cc o ven lc a.+ Din tch 14,1 triu km2Kh hu: Lnh gi quanh nm, nhit lun di 00C. a hnh: L mt cao nguyn bng khng l. Sinh vt: Thc vt khng tn ti, ng vt gm: Chim cnh ct, hi cu, hi bo, c voi xanh Khong sn: Than , st, ng, du m, kh t nhin

 • KIM TRA BI C:2. Trnh by s lc v lch s khm ph v nghin cu chu Nam Cc?Tr li: Nam Cc l chu lc c bit n mun nht. Con ngi pht hin ra chu Nam Cc vo cui th k XIX, n u th k XX mi t chn ln c lc a Nam Cc. T nm 1957, vic nghin cu chu Nam Cc c xc tin mnh m v ton din. Ngy 1-12-1959 c 12 quc gia k hip c Nam Cc. L chu lc cha c dn c sinh sng thng xuyn.

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG1. V TR A L, A HNH:a. V tr a l:- Quan st lc H48.1 cho bit, chu i Dng nm gia cc i dng no?+ Chu i Dng gm my b phn hp thnh?- Chu i Dng nm gia Thi Bnh Dng v n Dng.- Chu i Dng bao gm lc a -xtry-li-a v v s cc o ln nh hp thnh.- Xc nh trn H48.1 lc a -xtry-li-a, cc qun o, chui o thuc chu i Dng?Lc a -xtry-li-aCc chui oQ. Niu Di-len- Chu i Dng c tng din tch l bao nhiu?- Din tch 8,5 triu km2b. a hnh:

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG1. V TR A L, A HNH:a. V tr a l:b. a hnh:- Da vo H48.1 cho bit t ty sang ng lc a -xtry-li-a c cc dng a hnh no?Cao nguynng bngNi caoLc a -xtry-li-a:+ Pha ty l cao nguyn+ gia l ng bng+ Pha ng l ni.- Cho bit ngun gc hnh thnh nn cc o thuc chu i Dng? Cc o, qun o phn ln c hnh thnh t san h v ni la

 • o san h

 • o ni la

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG2. KH HU, THC VT V NG VT:a. Kh hu:H48.2- Biu nhit , lng ma ca hai trm kh tng chu i Dng- Xc nh v tr hai trm trn H48.1

 • Tho lun nhm: nhm cp 2em mt nhm, tg2 pht: ni dung phn tch biu 2 trm Gu-am v Nu-m-a280C thng 5-6260C thng 1260C thng 1-2200C thng 820C 60C 7, 8, 9, 1011, 1, 2, 3, 4, 5- Qua kt qu va phn tch, em c nhn xt g v c im kh hu ca cc o thuc chu Dng?

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG2. KH HU, THC VT V NG VT:a. Kh hu: Phn ln cc o, qun o c kh hu nng m, iu ha. Ma nhiu nhng lng ma thay i ty thuc vo hng gi v hng ni.- Em c nhn xt g v kh hu trn lc a -xtry-li-a? Trn lc a -xtry-li-a kh hu rt kh hn.

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG2. KH HU, THC VT V NG VT:a. Kh hu:b. Thc vt v ng vt:- Nu c im v ng, thc vt trn cc o thuc chu i Dng? Trn cc o: + C rng xch o xanh quanh nm, rng ma ma nhit i, rng da thin ng xanh+ Bin nhit i trong xanh, nhiu san h, hi sn.Thin ng xanh

 • Chng IX: CHU I DNGBi 48: THIN NHIN CHU I DNG2. KH HU, THC VT V NG VT:a. Kh hu:b. Thc vt v ng vt:- Nu c im v ng, thc vt trn lc a -xtry-li-a? Trn lc a -xtry-li-a: + Cnh quan hoang mc chim phn ln din tch, c hn 600 loi bch n khc nhau.+ ng vt c o: th c ti, co m vt.Thc vtng vt- Thin nhin chu i Dng cn c nhng kh khn g?

 • NH GI:I.Trc nghim: Khoanh Trn vo cu tr li ng nht.Cu 1: Thin ng xanh trn Thi Bnh Dng l tn gi ca:a. Lc a -xtry-li-a.b. Cc o chu i Dng.c. Cc o thuc Thi Bnh Dng.d. Qun o Niu Di-len.

 • NH GI:I.Trc nghim: Khoanh Trn vo cu tr li ng nht.Cu 2: Cuc sng ca ngi dn chu i Dng ang b e da bi vn ny:a. Hoang mc m rng.b. ng t v ni la.c. Mc nc bin ngy cng dn cao.d. Tt c cc trn.

 • NH GI:I.Trc nghim: Khoanh Trn vo cu tr li ng nht.Cu 3: Phn ln cc o chu i Dng c kh hu:a. Nhit i nng quanh nm.b. n ha quanh nm.c. Nng m, iu ha quanh nm.d. Nng m vo ma h.

 • NH GI:II.T lun.Cu 1: Cho bit ngun gc hnh thnh cc o ca chu i Dng?Cu 2: Nguyn nhn no khin cho cc o v qun o ca chu i Dng c gi l thin ng xanh ca Thi Bnh Dng?Cu 3: Ti sao i b phn din tch lc a -xtry-li-a c kh hu kh hn?

 • HNG DN V NH:V nh hc bi. Lm bi tp 1, 2, 3 SGK trang 146 Xem v son trc: Bi 49: DN C V KINH T CHU I DNG

 • TRNG THCS VNH LCCHC CC EM HC TT!