26
SULIT 55/1 55/1 SCIENCE Kertas 1 2011 Ijam MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA CAWANGAN MELAKA SCIENCE KERTASI Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. K er ta s so ala n in i a da la h d al am d wib aha sa . 2. Soalan da/am bahasa inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa melayu. 3. C alo n d ikeh en dak i me mb ac a ma kl um at d i ha la man b ela ka ng ker ta s s oa la n i ni . Kertas soalan ini mengandungi 25 halama n ber ceta k 55/1 C) 2 01 1 H .k Op.o PKPSM c.w ....... Melaka [Lihat Sebe lah SULIT

TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 1/25

Page 2: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 2/25

Page 3: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 3/25

Page 4: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 4/25

Page 5: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 5/25

Page 6: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 6/25

Page 7: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 7/25

Page 8: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 8/25

Page 9: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 9/25

Page 10: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 10/25

Page 11: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 11/25

Page 12: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 12/25

Page 13: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 13/25

Page 14: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 14/25

Page 15: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 15/25

Page 16: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 16/25

Page 17: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 17/25

Page 18: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 18/25

Page 19: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 19/25

Page 20: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 20/25

Page 21: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 21/25

Page 22: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 22/25

Page 23: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 23/25

Page 24: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 24/25

Page 25: TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA SAINS KERTAS1 2011

http://slidepdf.com/reader/full/trial-pmr-melaka-sains-kertas1-2011 25/25