TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  1/15

  MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA

  CAWANGAN MELAKA

  __________________________________________________________________

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN TIGA

  TAHUN 2011BAHASA ARAB

  Kertas 1 31/1

  Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak

  1. Tulis nombor kad pengenalan dan

  angka giliran anda pada petak yang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungiempat

  bahagian.Bahagian "" ,Bahagian "" , Bahagian

  "" , dan Bahagian "."

  3. Jawab semua bahagian.

  4. Bahagian "" mengandungi dua soalan, jawab

  satu soalan sahaja. Bahagian "" mengandungi

  dua soalan, jawab semua soalan. Bahagian ""

  mengandungi tiga soalan, jawab semua soalan.

  Bahagian "" mengandungi empat pilihan tajuk,

  pilih satu tajuk sahaja.

  5. Kesemuanya tujuh soalan mesti dijawab.

  6. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang

  jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada

  pengawas peperiksaan pada akhir

  peperiksaan.

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa:

  Bahagian SoalanMarkah

  Penuh

  Markah

  Diperoleh

  1 20

  2 20

  3 20

  4 10

  5 10

  6 10

  7 10

  8 20

  Jumlah 100

  NAMA CALON :

  NO. KAD PENGENALAN

  ANGKA GILIRAN

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  2/15

  SULIT

  2

  " (0

  .

  .

  (1)...........................(/ /) (2).......................... .(//)(3).......................... (//( (4).......................... (/ /)(5) !..........................( / / ((6)..........................(/ /)(7).......................... (/ / )(8) ..........................(//)(9) ..........................(//)

  (10).......................... (//)

  (10)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  3/15

  SULIT

  3

  ) 2

  .

  (( )

  (1)................ .................

  (2) ................ ................. (3)................ .................(4)................ .................

  (5)................ .................

  (10)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  4/15

  SULIT

  4

  (0 ))

  .

  (1).........................( .//)(2)......................... (//)

  (3) ......................... .(//) (4)......................... ( . //)(5).........................( .// )(6) !......................... (.// )(7).........................(// )

  (8) ......................... (./ /)(9)......................... (//)(10).........................

  .(//)

  (10)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  5/15

  SULIT

  5

  ) 2

  .

  (( ! ))

  1)!............................... ...............................

  2) !............................... ...............................

  3)............................... ! ...............................

  4) !............................... ...............................

  5) !............................... ...............................

  (10)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  6/15

  SULIT

  6

  " (0

  .

  : . .

  .

  .

  .

  . .

  200 100x4.

  42 38 . .

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  7/15

  SULIT

  7

  . . .

  . .

  )

  ............................................................................................................................................................................()

  2)

  ............................................................................................................................................................................()

  . (3

  ............................................................................................................................................................................()

  4)

  ...........................................................................................................................................................................()

  (5

  ..........................................................................................................................................................................()

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  8/15

  SULIT

  8

  6)

  .........................................................................................................................................................................()

  7)

  ..........................................................................................................................................................................()

  (8

  ........................................................................................................................................................................()

  9) .()

  : ........................()

  ()........................ :

  (1) ()

  : .......................))

  ()....................... :

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  9/15

  SULIT

  9

  ) 0)

  .

  3-6

  .

  . .

  7-11

  " " .

  " ."

  .

  12-16 . " ." "" "."

  : :

  : :3

  :22011

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  10/15

  SULIT

  10

  17-22

  " ."

  . "."

  (1)

  ............................................................................................................................................................................()

  (2)

  ............................................................................................................................................................................()

  (3)

  ...........................................................................................................................................................................()

  (4) ""...........................................................................................................................................................................()

  (5) .

  ...........................................................................................................................................................................()

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  11/15

  SULIT

  11

  " . (0

  .

  (1).............................................................................................................................................................................()

  (2).............................................................................................................................................................................()

  (3).

  ............................................................................................................................................................................()

  (4).

  ...........................................................................................................................................................................()

  (5) .............................................................................................................................................................................()

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  12/15

  SULIT

  12

  (0

  .

  1)..................................................................................

  2)..................................................................................

  3)..................................................................................

  4)..................................................................................

  5)..................................................................................

  (10)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  13/15

  SULIT

  13

  ((01

  .

  .

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  (5)

  (................................................................................)

  (................................................................................)

  (................................................................................)

  (................................................................................)

  (................................................................................)

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  14/15

  SULIT

  14

  (0 0. 2

  (1).. (2)

  (3).

  (4)

  :....................................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

 • 8/4/2019 TRIAL PMR MELAKA BAHASA ARAB 2011

  15/15

  SULIT

  15

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................................

  KERTAS SOALAN TAMAT