15
AMDG "Tko želi služiti mi…." Devetnica molitve za zvanja u našoj Provinciji (5.-13. studenog 2013.) "da čitavo tijelo Družbe mogne ustrajati i razvijati se u svojoj dobrobiti "

Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

AMDG

"Tko želi služiti mi…."

Devetnica molitve za zvanja u našoj Provinciji

(5.-13. studenog 2013.)

"da čitavo tijelo Družbe mogne ustrajatii razvijati se u svojoj dobrobiti"

Page 2: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Iz prvog poglavlja Formule Instituta Družbe Isusove 1540.

Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, podzastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu i Crkvi, njegovoj zaručnici,pod Rimskim prvosvećenikom, Kristovim namjesnikom na zemlji, pošto jezavjetovao vječnu čistoću, siromaštvo i poslušnost, neka bude duboko uvjeren da ječlan Družbe koja je u prvome redu osnovana zato da osobito nastoji braniti i širitivjeru te promicati napredak duša u kršćanskome životu i nauku.

To će postići javnim propovijedanjem, poukama i drugim raznovrsnim služenjemBožjoj Riječi, duhovnim vježbama i djelima ljubavi te konkretno poučavanjem djece ineukih u kršćanskoj vjeri te poslužujući Kristove vjernike ispovijedanjem idijeljenjem drugih sakramenata na njihovu duhovnu utjehu. Isto tako neka budesposoban da izmiruje zavađene i duhovno pomaže i služi zatvorenicima i onima kojisu u bolnicama te da čini ostala djela ljubavi za koja mu se bude činilo da su na većuslavu Božju i zajedničko dobro.

I to sve potpuno besplatno ne primajući nikakve nagrade za svoj trud u svemu što jespomenuto.

A neka se trudi da dokle god je živ ima pred očima najprije Boga, a zatim načinživota ovoga Instituta koji je jedan od putova prema Njemu. I neka svim silamanastoji postići ovu svrhu koju mu je Bog namijenio, no ipak svatko prema milostikoju mu Duh Sveti daje i prema vlastitom stupnju poziva.

Tekstovi za svaki dan uključuju kratki izvadak jednog od Misnih čitanja dana.Zaključne molitve uzete su iz 'Daily prayers for Jesuit Vocations, ed. Brian Grogan SJ

Slika na naslovnoj stranici: detalj iz 'Drugovi nakon Profesije u Rimu'

Carlos Saenz de Tejada

2

Page 3: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Utorak 5. studenogSvi Sveti i Blaženi iz Družbe Isusove

Priprava

Neka te blagoslovi Gospodin u institutu kojem si sebe predao … Neka NjegovoKraljevstvo bude ponad tebe, da tvoje misli budu upravljene Njemu u visinu; neka Onbude unutar tebe, kako bi istinski mogao biti ukorijenjen u njemu; neka On budepoput čvrstog temelja pod tobom, da se uvijek mogneš osloniti na njega; neka tiuvijek s desne bude, da ti nikad ne dopusti da skreneš put strasti ili ispraznosti; neka tibude pri lijevoj ruci, da nikad ne budeš slomljen nedaćama; neka bude iza tebe, dakroz strahopoštovanje prema Njemu budeš unaprijed opozvan od svakog ponovnogpada u grijeh, za svoje posvećenje.Neka Bog čini sve to, On čiji izrečen blagoslov prožima sve stvari u njihovoj srži.

Petar Faber Isusovcima u Coimbri, Portugal 12. ožujka 1545.

Molimo za milost

Da mladi ljudi danas mogu prepoznati u našim životima da Družba doista jest 'put kBogu' te budu pozvani da ga slijede.

Sveto pismo

"Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kakodohvatio jer sam i zahvaćen od Krista".

Fil 3, 12

Molitva

Bože, Stvoritelju i Otkupitelju naš,tvoja savršena mudrost i dobrota jesu one koje čuvaju, vode i nosenaprijed u službi tebiovu malu Družbu Isusovu.Molimo te, da kao što si i ustanovio Družbu,tako i nastaviš nadahnjivati mladićeda slijede tvoj poziv za služenjem u ljubaviu družbi tvoga Sina.

3

Page 4: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Srijeda 6. studenogSvagdan ili Spomen svih vjernih mrtvih Družbe Isusove

Priprava

Zanimljivo je da, dok je u sinopticima obično Isus taj koji nudi: "Slijedi me", [uIvanu] oni su ti koji počinju slijediti Isusa. Ali oni se ne usude obratiti mu se… Oniga slijede. Oni ništa ne govore. U određenom trenutku Isus preuzima inicijativu iprogovara: "Što tražite?"Ovo pitanje je važno jer je prva riječ koju Isus izgovara u Ivanu… Isus pita: "Što tražite?"Dakle, obraća se dubokoj želji ovih ljudi. Potiče me narazmišljanje o Formuli Instituta, koja počinje: "Tko hoće u našoj Družbi, za kojuželimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga..."Ovime Isus pobuđuje najdublje, živuće želje tih ljudi... Jednostavno je to pitanje,uljudno, izravno ali prodorno.

Carlo Martini DI, The Ignatian Exercises in the Light of St John, 83.

Molimo za milost

Da mognemo pomoći mladima otkriti u njihovim "najdubljim, živućim željama"istinski temelj za život proslavljanja, štovanja i služenja Bogu.

Sveto pismo

"Tko od vas, nakanivši graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti". Luka 14,28

Molitva

Isuse, u počecima svoga djelovanja, pozvao si one koji su tražilida 'dođu i vide' (Ivan 1,39). Došli su, ostali su s tobom, i nikada te nisu napustili.Pomozi nam u primanju onih koji traže tebe, da ih dobro formiramo za put služenja tebi,posebno u Družbi koja nosi tvoje Ime.

4

Page 5: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Četvrtak 7. studenogSvagdan

Priprava

… eksplicitni 'kraj' Ignacijevih vježbi jest traženje Božje volje u odnosu na osobniživot kako bi sebe predali toj volji svim svojim bićem. Ignacije ovdje čini novi korakpoštujući čitavu prethodnu tradiciju čije bi značenje moglo biti sažeto u riječima:Ignacijansko ime za sjedinjenje s Bogom jest 'izabranje'. Takvo jedinstvo dolazi krozčin i vještinu biranja u svakom trenutku po uvjetima Božje volje, koja sebe očituje upovijesti za preobrazbu svijeta; čin i vještina biranja koji, što dublje vježbani, više ustvarnosti postaju čin i vještina 'dopuštanja' da se bude izabran. Konačno urazlikovanju o tome je riječ: dopustiti da se bude poneseno od Boga, dopustiti Mu dadjeluje preko sebe u svakom događaju povijesti. Tako je za Ignacija jedinstvo uvijektraganje i težnja, nikad konačno stanje.

Javier Melloni, The Exercises of the St Ignatius Loyola in the Western Tradition,Gracewing, 2000, 50.

Molimo za milost

Da kroz služenje Duhovnim vježbama mognemo pomoći mladim ljudima danasotkrivati 'čin i vještinu biranja' i dopuste tako biti izabrani od Boga.

Sveto pismo

"Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinuživimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo –Gospodinovi smo".

Rim 14, 7-8

Molitva

Gospodine Bože naš, zaposlen si u života mladih ljudi, pripremaš ih da služe tvome svijetu preobražavajući ih u mladiće i djevojke za druge. Pomozi nam da hodamo s njima i učimo od njihove velikodušnosti i suosjećanja.Dok im pomažemo naći smisao i usmjerenje u njihovim životima,Omogući da nam se neki pridružeu tvom pothvatu izgrađivanja vječnog i sveopćeg kraljevstva,kraljevstva istine i života,kraljevstva svetosti i milosti,kraljevstva pravednosti, ljubavi i mira.

5

Page 6: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Petak 8. studenogSvagdan ili Bl. Gracija Kotorski

Priprava

Regimini militantis ecclesiae, 27. rujan 1540.Ovaj "raison d'être" Ignacija i njegovih prvih drugova sažet je u utemeljiteljskimdokumentima. Svakako, iako je vojevanje za Boga sveprisutno u Konstitucijama,izraz "Deo militare" - "vojevati za Boga"- više se ne pojavljuje. Ignacije je krenuodalje od rječnika vojne avanture uzete u Duhovnim Vježbama, prema onom strpljivogradnika u vinogradu Gospodnjem. Namjesto osvajanja, Ignacije se nada "donošenjuplodova". No, ova promjena u rječniku ne mijenja na ikoji način njegovu strast dasluži Bogu samome u kontemplaciji i akciji, u okupljanju tijela za Božje "većesluženje, hvalu i slavu" (C. 693)…

Peter-Hans Kolvenbach, Pismo of 6. siječnja 2005:Celebration of the Jubilee Year, in Prayer and Service,

January – March 2006, 4.

Molimo za milost

Da Gospodin u našoj Provinciji osigura još radnika za svoju žetvu.

Sveto pismo

"i to tako da sam se trsio navješćivati evanđelje ne gdje se već spominjao Krist – dane bih gradio na temeljima drugih – nego, kako je pisano:

Vidjet će ga oni kojima nije naviješten,shvatiti oni koji za nj nisu čuli."

Rim 15, 20-21

Molitva

Isuse, suputniče naš,danas je tvoja žetva veća nego ikad. Toliki su potrebi utjehe;toliki gladni i žedni pravednosti tvoga Kraljevstva.Pozovi radnika u svoju Družbuda skupljaju žetvu u zajedništvu.Podaj im hrabrosti da te nasljedujui milost da dijele tvoju ljubav.

6

Page 7: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Subota 9. studenogPosveta Lateranske bazilike

PripravaKako se Družba, koja nije ustanovljena ljudskim sredstvima, ne može ni očuvati nitiunaprijediti njima, nego milošću Boga i Gospodina našega Isusa Krista, to u njegajedinoga valja stavljati nadu da će on očuvati i promicati to djelo koje se udostojaozapočeti na svoju službu i pomoć dušama. A u toj će nadi prvo i najprikladnijesredstvo biti molitve i misne žrtve koje se moraju prikazivati na tu svetu nakanu, poodređenom rasporedu, svakog tjedna, mjeseca i godine u pojedinim Družbinimmjestima

Ustanove, Deseti dio

Molimo za milost

Da bi mogli biti velikodušni i svesrdni u činjenju svega što možemo kako bi "očuvalii razvili" poslanje naše provincije, kroz naše molitve za zvanja i po svjedočanstvunaših života.

Sveto pismo

"Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina. Po milosti Božjoj koja mije dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazikako naziđuje. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji jepostavljen, a taj je Isus Krist".

1 Kor 3, 9-11

Molitva

Gospodine Isuse Kriste,povjeravamo ti cijelo tijelo Družbe Isusove.Po tvojoj sili neka se njezini članovi umnažaju širom svijeta.Neka im uvijek bude dana milost da razumiju i ljube tvoju presvetu volju, a potom i da je savršeno ispune.

7

Page 8: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Nedjelja 10. studenog32. nedjelja kroz godinu

Priprava

U svijetu koji žeđa za jedinstvom i koji je ranjen mržnjom i ubijanjima, podjelama ineslogama, zajedništvo se čini jako daleko i, ljudski govoreći, nedostižnim snom. Toje razlog zašto je zajednički život počeo davat svjedočanstvo: zajedništvo, koje seovdje i sada čini nemogućim bilo kojim ljudskim sredstvima, moguće je u Kristu.Zajednički se život ne sastoji samo u okupljanju službenika Kristova poslanja.Sastavni je dio samog poslanja to da predstavlja svjedočanstvo zajedništva osoba kojeinače nisu predodređene da žive zajedno, koje pokazuju da nova zapovijed ljubavi netreba ostati tek nešto lijepo što je Isus rekao, već se može ostvariti u ljudskomživotu...Podrazumijeva se da je zajednički život s takvim apostolskim dosegom mnogo višeod jednostavnog dijeljenja iste kuće, istoga stola i istih pravila. U tome je zahtjevnazadaća koja će se pokazati novom mnogima od nas, ali koju nova generacija nosi usvome srcu i nada se naći joj odgovor u posvećenom životu, slijedeći korake onogakoji je oko sebe okupljao apostole i učenike.

Peter Hans Kolvenbach , On Community Life, 1998.

Molimo za milost

Da svjedočanstvo našeg zajedništva privuče druge u Kristovu službu, posebno krozposvećeni životu u Družbi Isusovoj.

Sveto pismo

"A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milostidade trajno ohrabrenje i dobru nadu, neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakomdobru djelu i riječi".

2 Sol 2,16-17

Molitva

Gospodine,mladi su ljudi privučeni k velikodušnosti i iskrenosti života i svesrdnoj predanosti onome što je najdublje važno.Molimo kako bismo mogli produbiti naš vlastiti molitveni život, naš žar i velikodušnost, svjedočanstvo naših zavjetovanih života i naš život u zajednici, kao i našu predanost poslanju Družbe.Tako će drugi biti privučeni da služe tebi, tvojoj Crkvi i tvome svijetu u Družbi Isusovoj.

8

Page 9: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Ponedjeljak 11. studenogSv. Martin Tourski

Priprava

Mladiću koji želi postati Isusovcem rekao bih...Ostani kod kuće ako te zamisao čini nesređenim i nervoznim.Ne dolazi nam ako voliš Crkvu više kao maćehu nego li majku.Ne dolazi nam, ako misliš da svojim dolaskom Družbi činiš uslugu.

Dođi, ako je središnja želja tvoga života služiti Kristu.Dođi, ako imaš čvrsta ramena koja će podnositi teret.Dođi, ako imaš razborit, otvoren i bistar duh,dođi, ako imaš srce veće nego svijet.Dođi, ako se znaš nasmijati dobroj šali, a ponekad i samome sebi.

Pedro Arrupe DI

Molimo za milost

Da oni koji razmišljaju o pozivu u Hrvatskoj provinciji našu istinsku radost i sloboduu svom vremenu razlikovanja.

Sveto pismo

"Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,ti znaš kada sjednem i kada ustanem,izdaleka ti već misli moje poznaješ.Hodam li ili ležim, sve ti vidiš,znani su ti svi moji putovi."

Ps 139, 1-3

Molitva

Voljeni Oče,Pozivaš sve one koji vjeruju u tebe da rastu u savršenoj ljubavinasljedujući korake Krista Sina tvoga.Neka naš način života zablista kao neodoljiv znak tvoga Kraljevstva.Neka privuče velikodušne ljude u služenje tebi,posebno u Družbi Isusovoj.

9

Page 10: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Utorak 12. studenogSv. Jozafat

Priprava

Započni predajući sebe. Onaj koji daje sebe raste. Ali ne smiješ predati sebe biločemu, ne iz bilo kojeg razloga već samo onome što je doista vrijedno truda:siromašnome u svojoj nesreći, okruženju u svojoj bijedi, iskorištavanoj klasi, pravdi,potrebii čovječanstva, velikoj stvari, općem dobru jednog naroda, grupe ljudi iličitavog čovječanstva; Kristu koji sažima sve te razloge u sebi, koji ih drži, pročišćavai uzdiže; Crkvi, navjestiteljici svjetla, donositeljici života, osloboditeljici; Bogu, Boguu svoj raznolikosti, bezrezervno jer On je najviše dobro osoba i Vrhovno dobro svegašto jest. Svaki put kada se tako dajem, žrtvujući što je moje, zaboravljajući na sebe,stječem veće vrijednosti i ja sam tada ispunjenije biće.Gledaj stvari na višoj razini, ljubi na višoj razini, misli na višoj razini, ostvaruj se navišoj razini.

Alberto Hurtado DI, 'Personal Reflections',November 1947, A fire that lights other Fires, 85.

Molimo za milost

Da današnji mladići steknu velikodušna srca i ponude sebe služenju Kristu u Hrvatskoj provinciji Družbe Isusove.

Sveto pismo

"Koji se u nj ufaju spoznat će istinu,i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim,jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe."

Mudr 3, 9

Molitva

Isuse,Uvijek zoveš one koje Ti hoćeš,Stoga te molimo da onima koje zoveš u Družbudadneš velikodušan duh.Pouči ih da budu darežljivi;da ti služe kako ti zaslužuješ;da daju ne gledajući na cijenu;da se bore i ne obaziru se na rane;da zdušno rade i ne traže odmor;da za rad ne traže nikakvu naknaduosim da znaju da čine tvoju svetu volju.

10

Page 11: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Srijeda 13. studenog Sv. Stanislav Kostka DI

PripravaBožja milost za Družbu Isusovu bila je to što je jedan od prvih novaka trebao bitimladi poljak, Stanislav Kostka, u kome su Gospodnji poziv i ljudski potvrdni odzivtako jasno uočljivi.Njegovi roditelji htjeli su da Stanislav i njegov brat Pavao steknu takvo obrazovanjekako bi vrsno služili Poljskoj u politici i diplomaciji. Kada su čuli za kolegij koji suIsusovci otvorili u Beču, nisu dvojili da svoja dva starija sina pošalju u glavni gradKraljevstva i povjere ih novim učiteljima. U srpnju 1564. Dvojica mladih poljakastižu u Beč puni želja i nesigurnosti…Stanislav je osjećao da ga Krist poziva u Družbu, ali Isusovci ga nisu htjeli primitibez pristanka obitelji. On je već preispitao svog oca i znao da Jan Kostka nikad ne biodobrio takav korak …Tako dolazimo do nedjelje, 8. kolovoza 1567. Mladići Kostka završili su godinu,spremni na put kući. Ali Stanislav odlučuje posjetiti isusovačkog provincijala i tražitidopuštenje da uđe u Red... Tu vidimo tipičnog Stanislava: kao putnika na duge staze. Nema niti 17 godina,ostavlja iza sebe svaki komfor, prekida s prošlošću spreman za let – reći svoj "DA"koji više ne može držati u sebi.

H. Botero DI, 'St Stanislaus Kostka', Companions of Jesus– Spiritual Profiles of the Jesuit Saints and Beati, 1984.

Molitva za milost

Da mladim momcima mogne biti dana ista Stanislavova želja i odlučnost u ostvarenjupoziva u Družbi Isusovoj.

Sv. Pismo

"Štitite slaba i sirotu,vratite pravicu jadniku i siromahu!Izbavite potlačenog i ubogog:istrgnite ga iz ruku bezbožnih!"

Ps 82, 3-4

Molitva

Bože naš Oče, Ispuni nas svojim Duhom Svetim, da te mognemo ljubiti svim srcem i dušom, i svom pameću i snagom. Nauči nas da sve ostalo ostavimo, i sebe potpuno predamo tebi. Nastavi blagoslivljati Družbu Isusovu, i daruj rast zvanja, kako u našoj provinciji tako i diljem svijeta, kako bi tvoje Ime bilo sve više slavljeno, sada i uvijeke.

11

Page 12: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Četvrtak 14. (utorak 19.) studenogUz spomedan Sv. Josipa Pignatellia DI

Priprava

Rođen je u Zaragozi, u Španjolskoj, u obitelji plemićke Aragonske obitelji napuljskogpodrijetla. U Družbu je ušao 1753. tek s 15 godina. Čitavim srcem priželjkivao je bitimisionar, ali tu želju nije mogao ostvariti zbog slabog zdravlja koje je obilježilogodine njegove formacije.U travnju 1767. primio je zapanjujuće vijesti o prognanstvu Isusovaca izŠpanjolske. ...Iskazujući mu veliko povjerenje, provincijal je postavio mladogPignatellija nad upravom svih kompleksnih pitanja oko prisilnog putovanja u Italiju iorganizacije brige za svoju izgnanu subraću.Usred mnogih aktivnosti i brojnih odnosa sa socijalno i ekonomski moćnim ljudima,nikada nije zanemario one u potrebi. Josip Pignatelli tražio je siromahe i pomagao imvelikodušnom milostinjom. Također je posjećivao one u zatvoru i bolnici, tako da jepostao poznat kao "otac siromaha".Istrošio se u predanosti Crkvi i Družbi, čiju je obnovu predviđao u skoroj budućnosti,ali koju nije doživio. Umro je tri godine prije nego što je, 7. kolovoza 1814, Pio VII.izdao bulu Sollicitudi omnium Ecclesiarum.

Adolfo Nicolás,na dvjestotu godišnjicu smrti svetog Josipa Pignatellija,

Studeni 2011.

Molimo za milost

Da čitava Družba, Hrvatska provincija napose, bude blagoslovljena zvanjima u 2014.godini, godišnjici opće obnove Družbe.

Sveto pismo

"Jer, znajte, kraljevstvo je Božje među vama."Lk 17, 21

Molitva

Gospodine, Dao si nam milostda radimo u mnogim zemljama i kulturama.Naša vizija je raditi sa svim ljudima dobre voljena uspostavi ispravnog odnosa s Bogom,sa svojim bližnjim i sa stvorenjem.Kroz molitve našega Gospodina,pošalji nam drugovakako bismo mogli zajedno raditiu izgradnji nove budućnosti u Kristu,svijeta solidarnosti,svijeta bez marginalizacije,svijeta poštovanja, dijeljenja i uključivanja.

12

Page 13: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Dodatni materijali za refleksiju i molitvu

Obraćanje i primjedbe Pape Franje studentima isusovačkih škola u Italiji i Albaniji, petak, 7. lipnja 2013.

Dragi mladi, ljubite Isusa Krista sve više i više! Naš život je odgovor na njegov pozivi biti ćete sretni i izgraditi ćete svoj na dobar način ako se odazovete tom pozivu.Neka osjetite Gospodnju prisutnost u svojem životu. Blizak je svakome od vas kaosuputnik, kao prijatelj koji zna kako vam pomoći i razumjeti vas, koji vas ohrabruje uteškim vremenima i nikada vas ne napušta. U molitvi, u razgovoru s njim i u čitanjuBiblije otkriti ćete da je on doista blizak. Također ćete naučiti čitati Božje znakove usvojem životu. On nam uvijek govori, također i kroz događaje našega vremena inašega svakodnevnoga života; na nama je slušati ga.

Moramo biti velikodušni, velika srca, bez straha; uvijek se oslanjati na velike ideale.To međutim isto znači velikodušnost u malenim stvarima, u svakodnevnim stvarima -veliko srce, iznimno srce. I važno je pronaći ovu velikodušnost s Isusom, urazmatranju Isusa. Isus je Onaj koji otvara prozore za nas na horizontu. Velikodušnostznači hodanje s Isusom, srca pozornoga na ono što nam Isus govori...

Hodanje je umijeće; ako smo uvijek u žurbi, umaramo se i ne možemo stići na našeodredište, odredište našega putovanja. No ako stanemo i ne krećemo se, također neuspijevamo stići na odredište. Hodanje je upravo umijeće gledanja u horizont,razmišljanja o tome kamo želim ići i također nošenja s umorom koji dolazi odhodanja.

Nadalje, put je često težak, nije lako. "Želim ostati vjeran ovome putovanju, ali to nijelako; slušaj: postoji tama, postoje dani tame, dani neuspjeha i neki dani padanja...netko pada, pada". Ipak uvijek imajte ovo u mislima: ne bojte se neuspjeha, ne bojtese pada. U umijeću hodanja nije padanje ono što je važno, već ne "ostati na podu".Ustani brzo, odmah i nastavi dalje. I to je prekrasno: na djelu je svaki dan, to ječovječanstvo u hodu. Ali također: strašno je hodati sam, strašno i zamarajuće.Hodanje u zajednici, s prijateljima, s onima koji nas vole: to nam pomaže, pomaženam stići na točno ono odredište na koje moramo stići.

13

Page 14: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Papa Franjo - Svjetski dan mladih - 28. 7. 2013.

"Idite i učinite sve narode učenicima." Dijeleći iskustvo vjere, svjedočeći vjeru,naviještajući Evanđelje: ovo je zapovijed koju je Gospodin povjerio čitavoj Crkvi, i touključuje tebe; ali to je zapovijed koja se ne rađa iz želje za dominacijom ili moći,već iz sile ljubavi, iz činjenice da je Isus prvi došao među nas i darovao nam ne diosebe, već čitavoga sebe, dao je svoj život da bi nas spasio i pokazao nam Božju ljubavi milosrđe. Isus se ne odnosi prema nama kao prema robovima, već kao premaslobodnim ljudima, kao prijateljima, kao braći i sestrama; ne samo da nas šalje, većnas prati, uvijek je kraj nas u našem poslanju ljubavi.

Kamo nas Isus šalje? Nema granica, nema pregrada: šalje nas svima. Evanđelje je zasvakoga, ne samo za neke. Nije samo za one koji nam se čine bližima,prijemljivijima, otvorenijima. Ono je za svakoga. Ne bojte se ići i donositi Krista usvako područje života, na rubove društva, čak i onima koji se čine najudaljenijima,najindiferentnijima. Gospodin traži sve, želi sve, želi da svatko osjeti toplinu njegovamilosrđa i njegove ljubavi...

Isus nije rekao: "Neka jedan od vas ide", nego "Idite svi": svi smo zajedno poslani.Dragi mladi, budite svjesni da je zajedništvo čitave Crkve kao i zajedništvo svetih naovome poslanju. Kada se zajedno suočimo s izazovima, onda smo jaki, otkrivamoresurse za koje nismo znali da ih imamo. Isus nije pozvao apostole da žive u izolaciji,pozvao ih je da osnuju grupu, zajednicu.

Htio bih se obratiti vama, dragi svećenici koji koncelebrirate sa mnom ovueuharistiju: vi morate pratiti svoje mlade, i to je prekrasno; dijeliti iskustvo vjere snjima! Ali to je stanica na putovanju. Nastavite ih pratiti s velikodušnošću i radošću,pomozite im da se aktivno uključe u Crkvu, ne dopustite da se ikada osjete samima!

14

Page 15: Tko želi služiti mi…. - isusovci.hr · Tko hoće u našoj Družbi, za koju želimo da se naziva Isusovim imenom, pod zastavom križa vojevati za Boga i služiti samo Gospodinu

www.isusovci.hr

Sv. Stanislave Kostka, moli za nas!

Gospo naša, Kraljice Družbe, moli za nas!

15