of 84 /84

Tinh Than Bien - Quyen 02 - Luu Tinh Le

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Tiểu Thiên, lần này ra ngoài tam điện hạ dường như đã đi được nửa tháng chưa về nhỉ?" - Một đại hán cao to đã có tuổi nhìn một thủ vệ khoảng hơn hai mươi tuổi nói. oOo Dịch Giả: darkxiiindp Nói xong, người thủ vệ trẻ tuổi cảm thán. Người trẻ tuổi gật đầu.

Text of Tinh Than Bien - Quyen 02 - Luu Tinh Le

 • Dch Gi: darkxiiindp

  oOo

  Thi gian tri nhanh, cuc i chin gia mt ngi v hn trm m tc l chuyn qu kh ba nm trc, Tn V t mt a b tm tui cn rng kh tu bin thnh mt ngoi cng cao th mi su tui, mi su tui ti Tim Long i lc c coi l trng thnh.

  Tiu L th trng thng, c Tn V a v Vn V sn trang liu dng, Thit Sn cng c a ti Vn V sn trang, cng vi cc cao th ti Vn V sn trang tu luyn, hai ngi ph mu u mt, cng yn tm li Vn V sn trang, ch l thnh thong vn hay v thn thm hi. Gi thi vi vu, cun nhng chic l ri, ni i mn Vn V sn trang, hai ngi th v ang ci ni.

  "Tiu Thin, ln ny ra ngoi tam in h dng nh i c na thng cha v nh?" - Mt i hn cao to c tui nhn mt th v khong hn hai mi tui ni.

  Ngi th v tr gt u ci: "Ba nm trc y sau khi tr v tam in h thng hay ra ngoi, mi ln ra ngoi mi ngy na thng cng bnh thng. Ch l tam in h thc s l ngi n lc tu luyn, mi ln t ngoi v li sn trang u luyn tp sut ngy.

  Ni xong, ngi th v tr tui cm thn.

  Ngi ng tui gt u ni: "Tiu Thin, y l ngi khng bit, ngi mi ti c my nm, khng bit tam in h hun luyn khc kh th no. Lc tam in h tm tui hun luyn khng khip th, lm cho chng ta khng dm nhn. Tm tui, ngi khng tng tng c, tr con tm tui cc nh khc cn vui chi, tam in h li t bnh minh n ti mt hun luyn, so vi Lit H qun cn tn khc hn nhiu!"

  Ngi tr tui gt u.

  Tinh binh th v ca Vn V sn trang, t u qu mn tiu Tn V, nhng cng vi cc hn hun luyn ca Tn V, bn tinh binh th v cng ngi lm cng bi phc Tn V, ba nm gn y, Trn ng vng Tn c ch ti Vn V sn trang mt ln.

  "Tiu Thin, xem ka, tam in h v ri!" - Ngi th v ng tui nh mt t nhin sng ln, ch ln tri ni, ng thi ngi tr tui cng ngng u nhn.

  Pha trn khng trung, mt con hc ng ln dang cnh, hc ng so vi nhng con ng bnh thng to hn nhiu, u c mt nhm lng mu vng nh hnh tia st, nh mt sc nh dao di xung khp ni, cnh p lm khng kh rung ng kinh ngi, mng vut nh ln v lnh lo, khng mt ai hoi nghi

 • sc ca n. Hc ng to ln nh th, c th t t a ngi ln cao.

  Trn mnh hc ng, mt thanh nin vn hc y ngi khoanh chn, ch l hc ng bay qu cao, trong mt lc khng th nhn r khun mt ngi thanh nin .

  t nhin, c i hc ng lao xung, ngi thanh nin cng ng ln trn lng hc ng, lc ny th v pha di hon ton nhn r khun mt thanh nin, ngi ny cao khong trn di mt tm, ng nt khun mt phn minh, lun lun ti ci thn thin. Trn thn hn ch vn mt th h tm mu en v mt chic qun di cng mu en, h tm mu en khng che ni c bp ton thn.

  "Tiu Hc, ngi t i tm thc n i - Thanh nin v vo sau c hc ng ni, t trn cao c trm mt, thanh nin t nhin nhy t lng ng vt xung t, thn hnh nhanh nh chp, lc chm ti t, tc nhanh nh vy khng ng li khng gy ra mt ting ng no.

  "Bi kin tam in h!" - Hai ngi th v lp tc qu xung cung knh ni.

  "Lam thc, A Thin, hm nay hai ngi trc ban , ta vo trc, ni chuyn sau - Tn V nhn hai ngi th v ci, cng khng bo th v khng qu, hn cng hiu, y l quy c ca vng ph. Tn V i thng ti Ty uyn, trn ng ngi lm nhn thy Tn V u rt vui mng.

  "Ha ha, kh tu bn ngoi, thc ra cn khng thoi mi bng trong sn trang.

  Tn V ci h tm, "bng!" nm xung mt t, h tm ri xung t khng ng li vang ln ting ng ln, phng pht nh st ri.

  H tm ny l Hc Kim ti lm thnh, cc k nng, hc kim cc k trn qu, so vi vng cn qu hn trm ln, mi luyn kh cao th lm hc kim thnh ch, sau dt thnh h tm. Hc kim h tm ny nng mt trm cn l mt bo vt v gi, ln trc Tn c ti Vn V sn trang a cho Tn V. Hc kim h tm,

  khng ch bo v thn th m cn l mt trang b hun luyn ph trng cc tt, Tn V tt nhin l rt cao hng nhn. B h th hai tay cng h cc, Tn V cm thy ton thn nh nhng.

  Mt i huyn thit h th, mt i h cc, thm vo hc kim h tm, trng lng t ti ba trm cn, d lc kh tu hay i ng Tn V cng khng ci ra. Lc ny mun xung n tuyn ty ra, b ba trm cn ph trng ra, Tn V cc k thoi mi.

  "Ha ha, n tuyn, ta nh ngi qu!" - Tn V ha h ci ln, ci o l ra na thn hnh cng trng ri bc xung n tuyn.

  "Ha, sng khoi qu - Tn V thoi mi ht su mt hi, n tuyn trong Vn V sn trang tuy c kh nng thn k ci bin th cht, nhng Tn V thng xuyn ngm mnh t b, by gi cng khng cn ci thin th cht c, nhng cng hiu gii tr mt nhc vn nh trc kia.

  Ngm trong nc c na ting th Lin Ngn ti Ty uyn.

  "Tiu V, ta bit ngi v nht nh ti y, chng no ton thn cha thoi mi cn cha ri u.

  Lin Ngn ch c na ting, c lng Tn V ngm mnh khin ton thn thoi mi mi ti.

  "Lin gia gia, ch mt cht - Tn V ly hc kim h tm, h cc, h th ty ra, ri i thng vo mt cn phng cnh thay qun o, ch trong chc lt Tn V thay y phc sch bc ra. Lin Ngn nhn Tn V, nh mt ha nh, nhn mt hi ng trng thnh, Lin Ngn trn y hi lng.

  "Tiu V, cn c ba thng na l ngi trn mi su tui, ph vng ngi thnh tn khch ti d l thnh nhn ca ngi. Ngi nht nh phi nh, ng c ra ngoi du ngon qu mc, n lc li khng v kp - Lin Ngn ci ni.

 • "Yn tm, ngy sinh ca mnh lm sao con c th qun c, l thnh nhn, ti lc vng ph nht nh c rt nhiu khch.

  Tn V cm thn, hn nh li l thnh nhn ca nh ca Tn Chnh bn nm trc, lc qu tht ngi ng n pht s.

  "Chuyn khng cn ni nhiu, l thnh nhn ca Trn ng vng th t, d l hong cng phi phi ngi ti, c S vng triu quyn qu a s cng ti - Lin Ngn ci ni, c mt cht ngo kh, ti S vng triu Trn ng vng a v cc cao, c th ni l ch km S vng triu hong .

  "Tt lm, Tiu V, ta khng quy ry ngi na, , Tiu Sn v Tiu L v thn thm hi ri. Ngi v tht khng ng lc.

  ", tho no va ri con cm thy k qui, trc y mi ln con v, Tiu L lp tc tm con ngay, hm nay ti gi ny m vn khng ti, ha ra l vy - Tn V gt u.

  Lin Ngn sau b i, Tn V lin ti ni hun luyn.

  Bn cnh hun luyn trng c mt ng thanh thch, ng thanh thch xp theo trng lng gia tng, nh nht cng hn trm cn, nng nht hn nghn cn.

  "A!" - nh mt Tn V t nhin sng ln, ht ln mt ting, dng chn ht mt khi thanh thch ba trm cn ln cao by tm mt, Tn V vn tay phi ra, ch bng mt tay gi c tng thanh thch nng ba trm cn, chu khong mi giy, hu th Tn V kh rung, ht khi thanh thch sang mt bn.

  "Thn mang ph trng, mt tay ba trm cn, gn nh l cc hn ca hin ti ri - Tn V t nh.

  Mt tay c th nng vt nng ba trm cn, sc mnh c m t cnh tay tht khng khip, qu ngn cn cng c th, sc nng ca mt tay

  so vi sc tn cng hon ton khng ging nhau. Hin ti Tn V nu nh gp li tn on , tuyt i c th khng dng Ng Trng kim vn git c on.

  Tn V thn mang ph trng, bc ti gia mt ng bao ct, xung quanh Tn V treo y nhng bao ct ln, mt bao ng tt c ng theo, yu cu ngi tp linh hot phi tht cao.

  "Bng!"

  Tn V t ngt xut quyn, lp tc nhng bao ct bt u di ng, mt ng ton b ng, xung quanh Tn V bao ct p ln nhau, Tn V ci ri nhm hai mt, song quyn nh lui nhng bao ct ti gn thn. Ni tht ra, lc ny tc ca Tn V khng nhanh, nhng vn chng li c cng kch ca nhng bao ct.

  l v s o diu ca thn php, mi bao ct cng kch ti, u tc ng ti th gi xung quanh, Tn V cm gic khng kh bin ng, d dng chng li sc cng kch ca bao ct. Thc t lc ny Tn V mun th cn nhanh hn nhiu, trn thn mang ba trm cn, m hn di chuyn nhanh nh chp, tht l khng khip.

  "Bang!" "Bang!" "Bang!" "Bang!" - t nhin tng ting n ln pht ra, mi bao ct b mt quyn ca Tn V m v, cui cng Tn V m mt, sc mt c v hi lng.

  "Ta t sng ch thn php ny Bc u Tht Tinh Nguyt Quang V, sau khi i thnh, cng hiu qu nhin khng ti - Lc ny Tn V nh li trn chin m qua, cnh tng hn dng Ng Trng kim git ch di nh trng, bi v thn php ny dung hp k mn n gip tht tinh lm ch, di nh trng th t i thnh nn mi c tn "Bc u Tht Tinh Nguyt Quang V", thn php i thnh, khng ch c cng hiu ca k mn n gip gip m hoc i th, m cn khng b khng kh tr lc, ng tc khng lm ni ln d ch mt cht gi.

  _____________________________________________________________________________________________________________________Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: LacDeTuTai

  oOo

  Mt thng sau, trn ng ph mt ta thnh tr, tri qu khuya trn ng khng cn bng ngi, gi lnh nh dao ct lm Hch Tham thn mc y phc hoa l ang ng gia ph khng dn c nheo mt li, ton b s ch ca hn u dn vo nam t mang mt n mu bc trc mt. Ngn sc din c nam t ny cao chng mt mt by mi lm, khoanh tay ng trn ng. Chic mt n bc ch l i mt, ci ming v mi.

  "Hch Tham, chun b ng hong cha, ta sp xut th y.

  Thanh m nam t mang mt n bc hi ht lnh lng.

  "H, t khi no Ngn Bi st th ca Thin Vng li quang minh chnh i vy - Hch Tham ci lnh ni - "Ngn Bi st th, ch c st th tng git cht Hu Thin cc hn cao th mi c t cch mang chic mt n bc, ng tic st th u n np trong bng ti tp kch, nu nh ngi m ton ta, ni khng chng ngi c th thnh cng nhng ngi li chn ta trn ng"

  Trong lng Hch Tham chc chn cng lc ca hn t n mc Hu Thin cc hn, Ngn Bi st th cng thuc vo hng Hu Thin cc hn cao th, hai ngi tng ng. Tn st th trc mt khng bit ung nhm thuc g li quang minh chnh i chn ng, Hch Tham n by gi vn kh tin.

  "S tnh khng hay ri, ngi no trong Thin Vng c cu hn vi ta m a ra nhim v git cht ta? Nu ng nh vy th gay go ri.

  Trn trn Hch Tham bt gic tot m hi lnh.

  Thin Vng, tp on st th nht. C b dy lch s hn ngn nm, th lc phn b rng khp Tim Long i lc. Cn c rt su, thm ch c ba vng triu u khng snh kp, ba i vng triu cng khng c cch no xc nh c th lnh ca Thin Vng rt cuc l ngi no. Thc lc mnh m ca Thin Vng trc gi cha c ai dm nghi ng. Thin Vng chia thnh Ni vng, Ngoi vng.

  Ni vng chnh l cc st th do chnh tay Thin Vng bi dng ra, i vi Thin Vng tuyt i trung thnh. Cn Ngoi vng do mt s cao th khc mun kim tin, nhng cao th ny khng mun tn tm gia nhp Thin Vng nn tr thnh thnh vin ca Ngoi vng.

  Thnh vin Ngoi vng ht sc phc tp, ni khng chng c c bc tng s cng l thnh vin trong . Nhng bt k l ai cng khng bit c thn phn ca thnh vin Ngoi vng. D cho l Thin Vng, trc gi cng khng iu tra thn phn chn chnh ca thnh vin Ngoi vng.

  St th chia lm Kim Bi, Ngn Bi, ng Bi. ng Bi c th git Hu Thin trung k cao th, Ngn Bi c th git Hu Thin cc hn cao th, Kim Bi c th git Tin Thin cao th.

  Thin Vng c Ni vng, Ngoi vng hai i h thng, im ny khin h tr thnh ni m nh cc k khng b. S vng triu ln nht Tim Long i lc bt qu ch c gn mt trm tin thin cao th, cn Ngoi vng c hn hai mi tn Kim bi st th, trong Ni vng c bao nhiu Kim bi st th khng mt ai bit. Nhng khng c ngi no dm hoi nghi s khng khip ca cao th trong Ni vng.

 • chnh l Thin Vng, mt tp on st th siu cp trong bng ti lu truyn qua ngn nm, th lc phn b trn khp ba i vng triu Tim Long i lc. Tn ca mnh c ghi trn bng nhim v ca Thin Vng, mi l ni lo u ca Hch Tham.

  "Chun b cha? - Nam t mang mt n bc ni u u.

  Hch Tham lp tc tp trung ton b s ch ln ngi Ngn Bi st th trc mt, ni lc trong th ni bt u dch chuyn cc nhanh sn sng pht ra n tn cng mnh nht. Khe mi ngn sc din c nam t hi nhch ln mm ci.

  Tn nh!

  Mt ngn sc din c nam t li xut hin hai o tn nh, mt trc mt sau, mt tri mt phi, pht chc mt o kh knh vt n trc mt Hch Tham, tc trn u hn b thi bay lt pht, Hch Tham bt gic nheo mt li.

  "Tc tht kinh ngi!"

  Trong lng Hch Tham hong s, hn ch c th dn s tp trung ln i mt mi min cng nhn r mt cht thn hnh, khng th nhn thy cc th khc, Hch Tham bt u in cung tn cng vo im thn hnh trc mt, cc nh bao trm khng trung, tp kch ln ton thn ngn sc din c nam t.

  "A!"

  Hch Tham t nhin cm thy chn phi nhi au d di, khng dn c trn mt ku ln mt ting au n, ng thi ting xng gy "rng rc" vang ln, c ngi Hch Tham b nm bay, p mnh ln bc tng gn .

  Thanh m lnh nht ca ngn sc din c nam t ct ln:

  "Tc cn kha kh, ng tic lc bc pht qu t!"

  Trong mt st na ngn ngi, ngn sc din c nam t trc tip b gy khp xng c chn phi ca Hch Tham.

  "H !

  Mt tay Hch Tham vn ln tng ng dy, nh mt on c nhn ngn sc din c nam t trc mt. "Ch lc qu nhin mnh m, tc cng rt nhanh. ng tic, mun git ta vn cn cha .

  Hch Tham c th cm th c s cng hn ca ch lc i phng, thong chc ph v chn kh phng ng ca hn.

  "Tht khng?"

  Khe mi ngn sc din c nam t ln na nhch ln, ng thi thn hnh o bin, tn nh li xut hin. Hch Tham lp tc trn trn i mt, kh knh ton thn hon ton pht ng, tp hp ton b s ch dn mt vo thn hnh ngn sc din c nam t:

  "Cho d th mnh i tn cng phi xut ra c mt chiu.

  Trong mt Hch Tham le ln mt tia c , lp tc sc mt hn bt u chuyn sang mu xanh. Ngn sc din c nam t ta h ch n bin ha ca Hch Tham, nhng vn tip tc cng kch.

  "Dit Hn tro!"

  Hch Tham t nhin qut ln mt ting, v mt tr nn hung c, d tn, song tro tn cng cc nhanh vo ngn sc din c nam t trc mt, tc t ti mt trnh kinh khip thm ch gia song tro cn c nhng lung chn kh en kt ni kt qua li.

  Tro cng hai ngi u trng ch, nhng hnh nh Dit Hn Tro ca Hch Tham qu d hn, lun tc hn khng thua km ngn sc din c nam t, thm ch c tay i phng cn cha chm ti, th nhng

  "Trng chiu ny!"

 • Mt lung hc sc kh knh tri cht song th ngn sc din c nam t trc ngc Hch Tham, hn cc k hng phn.

  "Hc hc, ta ngh ngi nhanh nhng ngi nhanh hn Dit Hn Tm Ti ca ta sao? Hai tay ngi b tri cht, ngi ch cht i, hc hc, , sao ngi khng vn ni lc phn khng?"

  Hch Tham nghi hoc nhn ngn sc din c nam t.

  "Ngi cao hng qu sm ri !

  Mt o hc quang vt qua.

  "Sao c th c?"

  Hch Tham trn trng con mt, sau v lc ng mnh xung t.

  "Tro cng ny qu nhin k diu, li sn sinh ra mt loi kh knh ging nh t tm ! - Ngn sc din c nam t ko mt n xung, l ra mt nam t l mt. t nhin thn hnh nam t ny lc l pht ra ting ku lc rc lp cp, thn th bng cao ln, nt mt bt u bin ha t t. Giy lt sau, ngn sc din c st th cao mt mt by lm t nhin bin thnh Tn V thn cao mt mt tm.

  Nu nh c ngi no nhn thy cnh ny chc chn git mnh n cht. Ban ny Tn V thi trin chnh l thut Dch Hnh Hon Ct, c th xem l nh cao ca Dch Dung thut. Dch Hnh Hon Ct thng qua vic kim sot c nhc gn ct ci bin hnh dng gng mt, khng ch chiu cao.

  Thng thng ch c Tin Thin cao th mi c th min cng dng Tin Thin chn kh ci bin dung mo, ni nh vy, ngi ngoi cng xem nh Dch Hnh Hon Ct ch c Tin Thin cao th mi c th s dng. Th nhng Tn V

  thu b ti luyn cng tin th c gng khng ch c nhc gn ct ton thn, tu luyn tm nm, hn na cn thng hp thu ni lc dung nhp vo c nhc gn ct, s do dai ca chng t n mc kinh nhn, Tn V c th lm c vic dch hnh hon ct.

  "Lm nhiu iu bt ngha tt t o m cho mnh!"

  Tn V ly i th cp ca Hch Tham sau vt thng ln tri, pha trn cao bn cnh chnh l Tiu Hc, bn mnh Tiu Hc c mt chic rng nh, Tn V nm th cp vo trong rng sau tin th ngi xung lng Tiu Hc.

  "Tiu Hc, chng ta i !"

  Tn V v v thn mt vo c Tiu Hc.

  Lp tc Tiu Hc gy ln mt ting vui mng, vt thng ln tri cao.

  Ngi trn lng Tiu Hc, Tn V thong nhn xung mt t bao la bn di ri ngng u cm nhn cn gi mnh m ca m khuya.

  K t trn i chin hm , Tn V quyt nh tu luyn chin u bn ngoi, mc tiu phn ln l nhng tn c nhn, qua mt khong thi gian Tn V gia nhp vo Ngoi vng ca Thin Vng, bit hiu st th l Lu Tinh! Tn V chn la nhim v i tng u l nhng tn lm cho thin n nhn on. Nh th mt l c th git cht nhng k cn b, hai l c th tht s tu luyn thut cn chin.

  "Tiu Hc, np xong nhim v, trc tip quay v Vn V sn trang. Chng ta i!"

  Tn V va ci va ni, Hc ng lp tc gy ln mt ting hng ng, tc tng vt, ha thnh mt o lu quang bay v hng ng.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: TamBao

  oOo

  Thnh Vim Kinh, Trn ng vng vng ph ngy hm nay ng n kt hoa, hin ti cha qu sng sm m trc ca vng ph ng o nhng xe nga, kiu rng. Nhng ph thng ho mn, vng tn qu tc ca S triu nht t dn d, mang qu mng l cng nh thip mi n, bc vo trong Vng ph. Hm nay l ngy m Trn ng vng tam th t Tn V lm i l thnh nhn.

  L thnh nhn c t chc trng th ti lc a Tim Long, mc trc gi hu nh cha c. So snh vi hi t chc sinh nht cng khng trng th bng, lc l sinh nht mi su tui ca Tn V, ch c mt s ngi trong vng ph vy quanh chc mng, cn l thnh nhn th i pht thip mi, thm ch S vng cng c kh nng n. Nh hi tm nm v trc, lc i ca ca Tn V l Tn Phong lm l thnh nhn, ch thn hong ca S Vng l Hng Nghim n chc mng.

  Sng sm.

  Tn Phong, Tn Chnh, Tn V - c ba huynh u cng mt lc n phng ca Tn c thnh an thn ph. i ca Tn Phong c dng vc cao nht, c l gn mt mt chn mi, thn th lc no cng nh c mt lung kh lnh bao quanh, trn gng mt him khi n n ci, ch c nhng khi i din vi hai huynh th Tn Phong mi hay ci m thi. Tn Chnh v Tn V th dng vc ngang nhau, khng cao lm.

  "Nhi thn bi kin ph vng.

  Ba huynh cng nhn Tn c, khu u thnh an.

  Tn c nhn thy ba nhi t ca mnh, trong lng rt i vui mng v c ba a u l nht

  biu nhn ti. Con trai trng Tn Phong theo nghip v, khng nhng l i tng qun i m qu kh cn tr thnh tin thin cao th t nm ngoi, danh ting n xa. Khp c S triu tin thin cao th khng qu trm ngi nhng cha qu hai mi ba tui m l tin thin cao th th qu tht l cc k him c.

  a con th l Tn Chnh qun l triu chnh v chnh bn thn Tn Chnh cng c ti nng nh Tn c, hin nay chuyn ln nh ca ba qun pha ng thnh u do Tn Chnh th qun. Ti phin ngi con th 3 l Tn V

  Tn c xoay u lic nhn Tn V, trong lng Tn c khng khi cm thy t hi tic.

  Ngoi cng lm sao c th t n ti cao ch sau mt ngy luyn thnh, hn na li khng th thnh cao th tin thin, chung quy cng ch bc vo ng cng m thi. Trong lng Tn c c mt ci nhn u m, sau Tn c xem li, trong chnh ba a con trai ca mnh, Tn V l ngi c t kh nng t thnh nghip ln nht.

  Nu nh c kh nng t n cp , tuy khng bng tin thin nhng lc cng kch cng c kh nng hn tin thin tin k cao th. Ch tic l, t n cnh gii cn phi t nht nhng ba mi nm tu luyn. Nh nay V nhi tu luyn tm nm nhng vn cn phi tu luyn hn hai mi nm na. Tht tic, Tn c khng bit Tn V c bp tip thu ni lc, tin b rt nhanh, vt qu nhiu ln so vi c tnh ca Triu Vn Hng. Tn c ci bo: "Cc ngi i trc i. Ri nhn Tn V m ni: "V nhi, hm nay l l thnh nhn ca con, l sinh nht, l mt ngy trng i. Qua hm nay th con l ngi ln ri, c xy ra

 • chuyn g th cn cng phi n lc m i din !". Tn V gt u p: "Ph vng an lng "

  T mnh i din vi cuc sng? Hn ba nm trc, mt mnh Tn V mang theo con hc ng i ngao du bn phng, vi tc ca hc ng, ch thn ti gn S vng triu nhiu phen. Tri qua nhiu kinh nghim, Tn V bit cch t nhn nhn v cm th cuc sng.

  "Tt, hin ti bn ngoi khch n ng , cc con hy theo cha ra cho hi khch.

  Tn c ni ri dn u cc con, Tn Phong, Tn Chnh, Tn V ba huynh cng nhau bc ra cng. Trong ngy, vng ph ca Trn ng vng v cng huyn no, tt c vng tn qu tc, tt c nhng ph thng u n chc mng, ng nhin l nhng ngi ny i vi Trn ng vng v cng tn trng. Nhng i quyn tng ng vi Trn ng vng cn hai ngi na: mt l Trn Nam vng, hai l Trn Bc vng.

  Trn Nam Vng ca khu vc ba qun pha nam l Mc Lam thn chinh n chc mng, Trn Bc Vng ca hai qun pha bc l Thng Quan Hng cng thn chinh n chc mng, cn bn thnh bn qun l ca hong tc Hng gia chim qun, ln ny hong Hng Nghim khng ti, phi ch thn ca mnh l Hng Sc ti.

  Ba yn tic khng bit chiu i bao nhiu bn. C bao nhiu khch ti tham d, Tn V u khng bit r. Nhng hn bit mt im, l nhn c rt nhiu qu chc mng n ni cht y c hai gian phng, c l khch n cng rt nhiu. Tt nhin c hnh l chnh l th t ca Trn ng vng. Mt ngy huyn no, i tic n m khuya, khch ra v, Vng ph li tr v yn tnh.

  Mt tht.

  Cn mt tht ny, Tn V cha bao gi bc vo trong, lc ny qu na m. Trong cn phng b mt c nm ngi: Tn c, Tn Phong, Tn Chnh, Tn V cn c T Nguyn. Trong nm ngi, ngoi Tn V trn mt l v

  nghi hoc, cn ngoi ra th nhng ngi cn li trong lng u c bit t nhiu.

  "Mi ngi ngi trc i!"

  Tn c ng trc mt ci gh bnh thi s, ra hiu cho h ngi xung.

  Tn V ch bn ngi ln lt ngi xung b trng k ri mi dm ngi, T Nguyn phe phy cy qut trong tay, nhn Tn V ri kh mm ci.

  "Ph vng, ngi cho mi con n y, rt cuc l c chuyn g vy?" - Tn V hi, hin ti hn vn cn u m m mt trong u.

  Tn c bnh tnh, gt u bo: "V nhi, chng phi con lun nghi hoc ph vng lm iu g, ang mu tnh nhng g hay sao? Chnh xc! Ta c mt chuyn khng nh m trc gi lun giu dim con. Hm nay, con mi su tui ri, ta s k ht cho con nghe mi b mt.

  Tn V nht thi mt sng ln.

  Hn t trc sm bit ph vng thn chinh tin hnh k sch, hn cng nghi hoc, l nh Tn c nht quyt khng ni cho hn bit. Hin ti nghe ch thn ph vng ni, nhng s vic m bn thn cha bit hy cn rt nhiu. Hm nay ph vng quyt nh phi ni r chuyn .

  Tn c hi Tn V: "V nhi, con c bit l trong lch s ca Tim Long i lc, tng c mt triu i no thng nht c Tim Long i lc ?.

  Tn V mm ci: "iu ny cng ni, trc y rt lu, tnh hung ca Tim Long i lc thc ra l phn tn, ng mt nghn nm v trc, nguyn c Tim Long i lc cha tng b thng tr d ch l mt phn, thng tr nguyn c Tim Long i lc chnh l nh Tn. Tn Thy Hong Doanh Chnh i danh hin thi nh sm n bn tai, ch tic rng nh Tn tn ti qu ngn ngi, thng tr ch hn c mt trm nm th b tan r, Tn triu Doanh th nguyn c mt h b dit sch khng cn mt mng.

 • Tn c kh lc u: "Hm nay, ta s cho con bit mt b mt, chnh l Tn gia chng ta chnh l hu i trc h ca Tn Thy Hong.

  Tn V ch cm nhn nh b mt ting sm b xung no, thi gian nh ngng tri li.

  Sau mt thi gian di, Tn V va mi tnh mt phn ru, thn tr kh m minh mn, nhn thy ph thn, va xem coi i ca, nh ca cng T Nguyn thc thc, nhng tt c mi ngi u nhn Tn V, trong mt hm Tn V u hiu r.

  Tn V tuy mt tm lng trung nhng vn hi cho ra nh: "Dng chnh ca Tn Thy Hong khng phi h Doanh sao?"

  Tn c au u: "Nh Tn dit vong, c thin h truy cng st tn hu nhn ca Doanh th, chng ta liu c can m mang h Doanh chng? Cn bng i h th cng ging nh chng ta qun i t tng ca chng ta l Tn Thy Hong. V nhi, con c bit chng, Tn gia chng ta truyn cng php nguyn bn khng phi gi l T Long quyt m gi l Thy Hong T Long quyt. V Nhi, hy nh ly, huyt mch ang chy trong ngi con chu Tn gia chng ta chnh l huyt mch ca Tn Thy Hong.

  nh mt Tn c sng ln.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  Tm tr ca Tn V t nhin tr nn khch ng v cng, kh lng ch ng.

  Tn Thu hong, trong tm mi thn dn Tim Long i lc, lun i biu cho a v ch tn v thng. Khng ch v Tn Thu hong thng nht thin h, m cn bi bn thn ng c tu vi cc cao. Bng c quyn th ln tu vi c nhn, ng t n v tr tt nh, khng ai snh kp, bt c ai c l hu nhn ca ng cng khng th to th im nhin, ch trch v sao Tn V chn ng nh vy.

  "V nhi, thn l t tn ca Thu hong , nht nh khng th qun s huy hong ca ch i Tn. Con bit Thu hong bng h nh th no khng?" - Hng mc quang v pha Tn V, Tn c thm d.

  Hi tng li nhng iu c c trong sch, Tn V tha: "Tn Thu hong cng lc cc cao, nghe ni t n thng tin cnh gii, sng trn ngn nm cng l iu d hiu, nhng sau ny b tuyt th cng gi Ty S B Vng trm st, cng l nht hong S vng triu Hng V.

  "ng, chnh l Ty S B Vng Hng V.

  Mc quang Tn c cht pht x mt lung sng kinh nhn: "Ty vc t qun chnh l i bn doanh ca Hng gia, kinh doanh trn ngn nm, sinh ca gia tc ph thuc vo ty vc t qun, bt u chinh chin thin h. ng thi thng tin cao th, t danh nht chnh l Hng V. Ty S B Vng st hi tin t ca chng ta, nu nh Thu hong khng bng h, Tn triu ca chng ta cng khng n ni b dit vong? Bt qu"

  Tn c ci lnh: "Bt qu Ty S B Vng ch mt nm sau, b lng i cao th thng tin ca Tn triu st t, kim an b ph, ri xung sng thm t. Mc d S vng triu l do Hng V khai sng, nhng y cng khng c hng cuc sng vinh hoa vng gi mt cch lu bn. Chng ta l hu nhn ca Thu hong , phi ly vic khi phc vinh quang ca ngi lm trng, tuy vy cng cn cn nhc khng hnh ng l mng. ch i Tn b sp ch yu bi Hng gia. V th t c mc ch trc ht chng ta phi tiu dit Hng gia, ot ly S vng triu.

  Nhn quang ca Tn c mt ln na pht xut mt tia st kh kinh nhn. Dit Hng gia, chim ot S vng triu. Tn V lc ny ang c gng chn tnh tinh thn. S vic ph vng ni vi hn hm nay khng khc no ting st gia tri quang.

  Hng V st t Tn Thu Hong, dit Tn triu. i li, Tn triu tuyt nh cao th lin th vi nhau h st Hng V, nu khng bng thc lc khng b ca h Hng cng vi lc lng hng hu ca Hng gia, thu tm lng i th lc cn li l chuyn nm trong tm tay. Cc din tam quc phn tranh nh hin nay Tim Long i lc cng s khng din ra.

  Tn Chnh t tay ln vai Tn V, hn lin quay u v pha nh ca ca mnh. Tn Chnh trnh trng ni: "Tam , ta v i ca cng ph vng n lc bao nhiu nm tri v vic ny, hy nh, chng ta l t tn ch truyn ca Tn Thu Hong, nht nh phi khi phc uy danh ca t tin.

  Tn c, Tn Phong, Tn Chnh v T Nguyn cng st cnh bn nhau, nht t nhn v pha

 • Tn V. Tn V ln lt i mt vi tng ngi, suy ngh trong chc lt, cui cng cng gt u.

  "Nm nm sau, tt c s sn sng, chnh l lc Tn gia chng ta ng th, nht nh phi tiu dit Hng gia v nht thng ton b S vng triu.

  Trn thn Tn c bng pht ra lung lung st kh, cn quang mang trong mt th khin ngi khc khng khi n lnh. Tn V nghe xong trn trn lin nhu my, hn cng bit ton b lnh th ca S vng triu.

  S vng triu, ch yu phn lm t i gia tc. Th nht l hong tc Hng gia, hon ton khng ch ty vc t qun, nm trong tay tm mi vn hng binh, thit k Hng gia chng hai mi vn, vn lng danh trong cc cuc vin chinh.

  nh gia tc Tn gia chim gi ng vc tam qun, tinh binh su mi vn, trong khin bt phng khip m nht l nm vn Lit H qun. Tuy nhin, hai mi vn tinh binh Tn gia ang n tr ti Hc Thu sn mch kim ch i bn doanh ca Hc Thu sn tc l ni tp trung nhiu sn tc nht trong thin h, nn thc t binh m dng c ch c bn mi.

  tam gia tc, nam vc tam qun Mc gia, cng c chng su mi vn qun. Cn gia tc t vng ty vc nm gi hai qun, Thng Quan gia, ton qun c bn mi vn.

  y l quy nh ban u ca hong tc Hng gia, mi qun ch c chiu binh khng qu hai mi vn xut inh. S Vng triu c mi hai qun, b phn chia bi t i gia tc. Mc d vy hai trong s l thn cn ca Hng gia, quan h vi nhau v cng nng hu.

  "Ph vng, nu dit Hng gia, lng i gia tc kia chng nh li yn cho chng ta? V bng h c to th im nhin, th khi chng ta nh bi Hng gia, h khng tiu dit chng ta th cng s khin ta hao tn lc lng? Vy chng phi rt bt li sao?"

  Tn V ang trm t mc tng bng nhin thc mc. Tn c ci nh.

  Tn Chnh lin p li:

  "Tam ch lo. Trong lng i gia tc kia, Mc gia ch thc l thn cn ca Hng gia. Bt qu lng qun bc vc Thng Quan gia vn l k ba phi, cha nh bi. H hung chi Tn gia nh ng dp bc bao nm nay, cng ch cn da vo su mi vn tinh binh thi.

  Tn V lc u: "Khng, nh ca , Hng gia l hong tc i gia, khng nh l c b phn tnh bo gim st khp thin h. i qun Tn gia ta su mi vn, c cho l ch tp hp chng mi vn qun nhn thi th lng tho v v kh cung cp cng s l con s v cng ln. i qun nh vy mun che mt b phn tnh bo ca Hng gia l chuyn v cng nan gii. Hung h, Mc gia l thn tn ca Hng gia, hai bn cng nhau nm gi ti by qun. Tuy lo u ca Thng Quan gia l k gi chiu no che chiu , nhng nhng k nh vy khng nh l s khng u phc Tn gia ta. Hn na thc lc ca Tn gia ta cng ch ngang nga vi Hng gia thi. Tn V i vi k hoch nht thng S Vng triu thc cht n na im tin tng cng khng c.

  "Hn na, Hc Thu sn mch l i bn doanh ca Hc Thu sn tc, chng tuyn b c hai mi vn binh m nhng s lng thc t th ngi ngoi kh lng nm bt c. Chng ta c hai mi vn qun nhn trn th, sc kim ch bn chng. Tuy nhin c qu nhiu sn tc nh vy, mt khi trng nhp c vo lc a, ng vc tam qun tt lon. Chng ta c th huy ng bn mi vn qun, c cho l thm mi vn k binh i na, cng mi ch c nm mi vn qun. Lm sao ng u c vi Hng gia y? Lit H qun ca Tn gia ta tuy mnh, nhng nm vn Lit H qun ti a cng ch bng hai mi ba vn thng binh. Hai mi vn thit k binh Hng gia cng khng phi loi thin nam tn n.

 • Tn V lo u. Tn V t nhin pht hin c rt nhiu vn nan gii.

  "Bn cnh , khi Tn gia ta v S vng triu khai chin, Hn vng triu v Minh vng triu s tha nc c th cu. Mt khi lng i vng triu nhng tay vo, thin h s i lon - Tn V phn tch.

  Qua c th thy r hn kh lng tin tng vo kh nng thng nht S Vng triu.

  Tn c, Tn Chnh, Tn Phong cng nh T Nguyn nht t nhn Tn V ci mm, mc quang l v tn thng.

  "Ho, V nhi, tht khng ng hi nhi li c nhn quan i vi i cc su sc nh vy, trong thi gian ngn c th thy r v s nan . Tuy nhin chin tranh khng n gin nh con ngh u, khng phi ch c sc mnh n thun l , ni vic lo lng tho tc chin thi cng v cng phc tp. Hn na S vng triu t i gia tc vn bng mt khng bng lng, cng khng lo c nhiu nh vy, Tn gia ta chun b c trm nm, tng phn trong k hoch cng c phn cng c th. Nm nm sau, con s c chng kin cnh chng ta lm c Hng gia - Tn c anh thp ni.

  Tn V nhn ph vng, l r v nghi ng.

  Hn vn khng th hiu, t i th gia, Mc gia v Hng gia ng nhin l tm ph tng thng, cn Thng Quan gia th kh lng ng theo Tn gia, vy ph vng da vo u m t tin nh vy? Vi trm nm chun b, su mi vn qun chng nh c th bin thnh tm mi vn qun? Hung chi Tn gia binh on trn th ti Hc Thu sn mch hon ton khng th vng ng. ng vc tam qun l c s ca Tn gia, ch cn mt qun c bin th kt cc cng khng th tng tng ni.

  "Yn tm i, ph vng c an bi - Tn c h ging mm ci.

  Tn V khng bit trong lng ph vng ang ngh g, bn thn hn cho rng vic Tn gia quyt tm nht thng S vng triu chc chn rt kh khn. Hn vng triu v Minh vng triu cng khng phi loi n khng ngi ri. Nhng khi i din mc quang ca ph vng, thm tm Tn V t nhin cm thy cc k tin tng.

  _____________________________________________________________________________________________________________________Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  Tn gia l thn t ca S vng triu, hng trm nm trc khng h ng th, vy ti sao ch mi quyt nh ng th sau c trm nm?

  Tn V suy ngh v im ny, on nhn v pha Tn c thc mc hi: "Ph vng, k hoch ca Tn gia ta khng phi bt u hng trm nm trc sao, vy ti sao ch thc s tin hnh khong nm nm tr li y? tiu dit Hng gia khng phi cn chun b c trm nm sao? Nu phi bt u, ng l nn sm hn mi phi.

  Tn V khng th tin s tht ny.

  "V nhi !". Trn gng mt Tn c t nhin tot nn v chn nn: "Con hi th ta cng s k cho con mt b mt khc.

  Trong khong khc, din mo ca i ca Tn Phong tr nn lnh lng, cn trn dung mo ti tnh ca nh ca Tn Chnh cng khng khi c nt au thng, T Nguyn cng ngng phe pht qut. Nhng Tn V cng cm gic c, khng kh cng thng ca ton b gian mt tht c s thay i, trong thm tm hn t hiu s vic ph vng sp ni h trng phi thng.

  Mc quang ca Tn c phng pht nh xuyn qua khng gian v thi gian, thanh m nh nh: "V nhi, mi bn nm trc, khi i ca con c mi tui, mu thn ca con qua i, khi xy ra mt trn i ho hon. Ta tng ni vi con mu thn con cht v ho hon. Nhng s thc l, ai d, m con b h st!"

  C mt Tn c cht rung ln bn bt, cn mc quang trn ngp s au bun v ut hn.

  Oanh!

  u Tn V nh b li chn nh trng, sc mt tr nn trng bch. "K no st hi mu thn ca ta?" - Nht thi tm tng ca Tn V tr nn v cng hn lon, hai tui hn khng cn mu thn. Lc hn cn qu nh, hn nhin l k c v nh nng ca mnh bt qu ch nh ln khi. Mng tng v mu thn, trong tm thc ca Tn V, hnh nh u tin l bc ha lc hn y thng, mt bc chn dung c ha s ho li, hnh nh mt thiu ph ang bng mt hi nhi v nhn n u ym n n ci, nh mt m p nh gi c tnh mu t thing ling v nim hnh din khn t.

  Thi u th Tn V khng bit bao nhiu ln si ngc nhn bc bn ho v t nh: " l mu thn. Trong tm tr khc su hnh nh mu thn n cn tru mn. Hnh nh ng li trong v s gic mng chung quy li vn l hnh nh mu thn hn. V mi ln ti Vim kinh thnh nhn nhng hi t khc c mu thn chm sc, hn li nh mu thn da dit. Hn cng tng khc bn ph vng i m. Khi dn trng thnh, tiu Tn V khng cn ri l na. Nhng khi nh nh nng, hn li nhn ln cc v tinh t, bi Lin gia gia tng ni nhn loi khi cht i s ho thnh cc tinh t trn bu tri, l l do v sao Tn V thch ngm thin tinh. Hin ti, tiu Tn V ln. Nhng hn vn cm thy chn ng mu thn mnh b st hi ch khng phi cht trong ho hon.

  "K no st hi mu thn ca con!" - Tn V hng v pha ph vng go ln, mc quang ngu.

  Mu thn duy nht, vi nhng cm xc su tn y lng, hnh nh mu thn nh pha l t nhin v nt, t su trong tm khm Tn V

 • mt lung sc mnh tun tro ngp khp ni th, l ni cm hn, l s cung n bng pht.

  "K no l hung th?"

  Bp tht trn hai tay Tn V c h rung bn bt, em li cho mi ngi mt trng xc cm phi thng. nh mt Tn Phong v Tn Chnh trao i nhau lc ny cng ngp trn cu hn.

  "Kh ni vy sao"

  T tm trung ca Tn V t nhin c nh d quang trn qua, dng nh on ra iu g , lin hng mc quang v pha ph vng: "Ph vng, hung th st hi mu hu l ngi ca Hng gia, phi vy khng?"

  "Phi, l ngi ca Hng gia, hn na hung th cn l ng kim hong ca S quc, Hng Nghim. Hn st hi mu thn con ngay trc mt i ca ca con - Tn c thanh m lnh khc.

  C mt tht trong khonh khc ta h bin thnh m a.

  "Hng Nghim, hn tng bc t Tnh Di ri ngu to bng mt v ho hon m thn bt tri qu bt gic, hn tng s che mt c ta. Nhng hn khng th ng Phong nhi lc mi mi tui, t phng ca Tnh Di chng kin tt c.

  Tn c st bng pht.

  "Lc , nu khng c Phong b b, mng ta khng nh xong, ci cht ca mu thn l b mt hn khng th ai bit - Tn Phong thanh m lnh lo. S tht c phi by. Tt c r.

  Tn gia l dng di huyt thng Tn Thu hong, hng trm nm sau, Tn gia to trn ba qun ng vc, mc d ch trng sng tiu diu t ti khng l thuc, nhng mc tiu phc quc t tay S vng triu cng ngy cng tr nn xa vi, khng nhng vy Tn gia c h sp . Vi trm nm gn y, quyt tm phc quc ca Tn gia khng cn vng

  chc na, khng th vt b cuc sng an nhn hin ti lt S quc. Tuy vy sau ci cht ca i th, Trn ng vng Tn c h quyt tm st , bi vy mi bn nm sau, Tn c bt u k hoch, thm ch l bt u mt k hoch c hng trm nm trc .

  "Ph vng, con phi cm qun i bo cu cho mu thn - Tn V kin nh nhn Tn c, quyt tm bo th thm ch ch c th dng mt trong hai cch, hoc l m st, hoc l tiu dit ht Hng gia, ri sau mi c th d dng h st Hng Nghim. m st Hng Nghim? Tn V mc d c th vt b tt c, nhng Hng Nghim thn l hong S quc, bn cnh cao th nh my, ngay c bc tin thin cao th cng b tay thc th, tu luyn cc hn ngoi cng cng khng c ngha g. Do vy nh phi theo s b tr sp t ca ph vng.

  "Ni xm!"

  Tn c quay sang khin trch Tn V: "Tiu t kia, ngi khng hc thut dng binh, cng khng hc thut tr quc, vy cm qun th no c?"

  "Vy hi nhi s cm mt o tiu binh, lnh n tin phong.

  Tn V nn n, t bit vic hn c th lnh binh xng pha chin trn l v k kh thi, nhng cng khng th chp nhn vic mnh b gi ngi im, trong khi mi ngi tham chin bo cu ra hn.

  "Tin phong? Tiu binh - Tn c c kinh lc u: "Hnh qun xut chin, tiu dit Hng gia, ton qun thp vn phi nh nht. Trong chin trn, c qun on b nghin nt cng ch trong chc lt. Trong cuc st , c nhn ngi c th lm g? Ngay c mt tin thin cao th thc s, trong m lon qun e rng cng kh gi ni tnh mng!"

  Tn V im lng.

  "C th" - Tn V phn ng yu t.

 • Tn c tin n bn Tn V, t tay ln vai hn, du ging: "V nhi, con phi minh bch rng, con l hu du ca Tn gia, huyt mch ca Tn gia tuyt i khng th b hu dit hon ton, i ca con thn l i tng, bn thn cng t n tin thin cnh gii, ta tuyt i c th yn tm, nh ca con ngi li hu phng lo chuyn chnh s, ta cng hon ton tin tng. Gi con xin i lm qun tin phong, vn nht c mnh h g, con bo ph vng lm sao giao ph vi lit t lit tng, lm sao dm i mt vi mu thn con chn cu tuyn y?"

  "V nhi, ng c chp na, con gia nhp qun on, li khin cho ph vng cng thm phn tm lo lng. V nhi, con trng thnh, khng th khng bit cn nhc cho i cc ch - Tn c nhn Tn V nhc nh.

  Trong khonh khc tm tr Tn V quay cung vi bao suy ngh.

  Hn ng nhin minh bch, trong vic x l chnh s, bn thn hu nh khng gip c g ngc li c th tr thnh gnh nng. Vic duy nht c th lm l xut lnh mt o tiu binh i tin phong, tuy vy li c th khin ph vng phn tm lo lng. Trong m thin qun vn m, sc mnh ca ca mt c nhn chng c tc dng g.

  Tn V tm c my ng khng ngng, t bit nu c tnh gia nhp qun i, khng chng li lm bt li cho vic qun.

  "Ph vng, con r, con khng lm kh ngi na.

  Tn V ni dt li, on chuyn thn ly khai ng trng.

  Tn c nghe nhng li , ni lo lng trong tm khm li tro ln. Tn Phong, Tn Chnh v T Nguyn di theo Tn V, cng khng khi c cht bt an.

  Tn V tin li pha cng t nhin nh b, chuyn thn nhn li pha mi ngi.

  "Ph vng, i ca, nh ca, T thc thc, huyt th ca mu thn xin nh c vo mi ngi.

  "Tam , hy phn chn ln, chng ta s tiu dit Hng gia.

  Tn Chnh kin nh ni, Tn Phong cng trnh trng h quyt tm, Tn c v T Nguyn mc quang hng v pha Tn V, khin cho Tn V c th minh bch t hai ngi.

  "a t!"

  Tn V ngng cao u ri gian mt tht, bc trn hnh lang, lc tri ti hn, mun vn tinh t lp lnh trn bu tri, gi lnh trong m ti khin ton thn run ln.

  Tn V t nhin quay ngi, nhn v pha cn phng kn o gn hnh lang, t nh: "C l mi ngi ang bn bc k hoch, ch hn ta v dng khng gip g c. Tn V ci kh, on quay ngi b i.

  _____________________________________________________________________________________________________________________Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  Bnh minh ngy th hai, Tn V lng l ri vng ph quay v Vn V sn trang, bn ng hnh ch c mnh Tiu Hc.

  V Vn V sn trang c mt ngy, bi hun luyn ca Tn V nng hn, thm ch v Tn V nng lng mun i mt th nhn, thi gian ra ngoi lm st th t ngt gim i, hu ht thi gian u khng ngng luyn tp nng cao bn thn. Tn c khi bit vic ny ch ci kh trong lng, tuyt khng ni mt li no.

  Na thng sau, mt m khuya, Tn V ri phng, ng ti trung tm nh vin, t nhin di chn pht lc, thn hnh dao ng v cng lng l nhn mt ci vt ln trn mi nh. Ngi trn mi nh, Tn V trm mc nhn v bin tinh khng. Bn cnh hn, Tiu Hc ng lng yn.

  Vn V sn trang vn nm bn sn ni, t trn mi nh Tn V thm ch nhn thy vch ni khng xa, trong vch ni su thm tng t tng t hn phong o o thi, Tn V li nh khng h hay bit.

  "Tiu Hc, ta cm thy ta ch l mt k v dng, thm v dng - Tn V ngi st bn Tiu Hc, thanh m trm trm.

  i ng nhn sng nh sao ca Tiu Hc hng v pha Tn V, ng thi giang i cnh rng nh u ln vai Tn V, ta h nh ang v v an i hn.

  Quan st tinh khng, vng vo thnh gic Tn V l nhng thanh m nh nh, dng nh chnh l ting lng au kh v chua xt.

  "T lc ta cn nh, ph vng khng my quan tm n ta, s d ta n lc tp luyn cng

  ch nhm mc ch tranh th s quan tm ca ngi. Tuy nhin mi sau ny, ta mi pht hin, ph vng thc s rt quan tm n ta. Ch l Ngi c i s phi lo, khng th mi chc li lo lng cho ta. Tiu dit Hng gia hong tc, bo th cho mu thn, y qu thc l vn kh khn. Ph vng, i ca, nh ca, mi ngi u nht mc c gng, nhng ta"

  "Ta th n mt ch trong k hoch cng khng c. X l chnh s th ta khng thng, lnh binh xut chin ta chng tho. Mt thn cng phu tu luyn ny, gia m thin qun vn m e rng chng lm nn cm cho g - Tn V t nhin nm cht bn tay.

  "K thc, ta rt mun tng tr ph vng, k thc, ta rt mun ng gp sc mnh, tt xu g, c gp mt phn sc lc d l nh nht cng tt lm ri.

  Hn v hc ngh cha tinh.

  Tn V hn, hn bn thn v dng.

  T nh n ln, Tn V lun cm thy bn thn qu c c, mc d hn bit ph vng i vi hn v cng quan tm, nhng t lc hn su tui n khi mi su tui, mi nm tri ng ng m khong thi gian hai cha con on t thc t khng vt qu mt thng. Hn khng dm trch ph vng, ch hn bn thn v dng.

  Hn bit ph vng ang lm g. Hn cng rt mun c giao ph bt c vic g. Hn mun gp sc cho ph vng, nhng s thc l hn chng gip c g.

  "C l i vi ph vng, ta l mt gnh nng. Tin Thin cnh gii, khng bit n bao gi

 • mi c th t thnh y. Mc d hin ti cng lc ca ta tin b thn tc, nhng t n ngoi cng cc hn, c l cng cn t nht nm, su nm na.

  Tn V nht thi cm thn.

  Mt lc lu sau, Tn V t nhin ng dy, ht mt hi thanh kh, trong mt bng nhin pht xut mt lung sng trn y nhit tm.

  "i ca, nh ca, ph vng, mi ngi ang n lc khng ngng, chun b cho trn chin nm nm sau. Hi nhi cng s c gng tu luyn, ch t l trong vng nm nmHi nhi nht nh t n cnh gii ca lo s Triu Vn Hng, t thnh hu thin cc tr.

  Tn V h quyt tm.

  Gi tr, nhn loi sinh sng trn th gian u phi c gi tr. Du ch c mt cht gi tr trong mt ng sinh thnh, th cng c th coi l sng khng ung kip ngi. Thn l mt vng t nhng Tn V khng v th m tr thnh mt cng t bt. Hn cn phi c thnh tu, d nh n u min l c tr lc cho ph vng l mn nguyn lm ri.

  oOo

  Tim Long i lc t ai rng ln khn cng. Tuy nhin so vi Tim Long i lc, i dng bn ngoi cn rng ln gp mi gp trm ln.

  Bng nhin

  Bin c mnh mng t nhin chn ng m m, khng h c mt cn cung phong no, vn l nguyn nhn chnh dn n nhng cn bo bin, ng thi thin a linh kh chuyn ng khn cng, sng bin dng cao trm trng, ri p nh thc l, cc tu luyn gi u cm nhn c thin a linh kh v cng hn n, cn bn nht thi khng th hp th.

  "Hu!"

  T trong thin khng, gia lng chng tri xut hin mt lu tinh cc nh, thnh mt ng thng bay v hng Tim Long i lc,

  tc v cng lng l, thm ch cn truyn i thanh m ru rt khng ngng, ch khonh khc sau, bin mt khng cht du vt. Mc d vy thin a linh kh cng ho du tr li, bin c mnh mng cng khi phc v bnh yn thng ngy.

  oOo

  "Lu tinh!"

  Tn V t xa thy lu tinh quang trn cc cao tng khng bay li, lp tc t trn mi nh cn thn quan st. Mt thy lu tinh t nhin nhm thng hng mnh phng ti, Tn V nhn quang lo ln, ci thm t nh: "Lu tinh ny s khng bay thng n Vn V sn trang u.

  Tuy nhin Tn V cng bit c, u ngoi kia c nhiu sao bng, do ma lu tinh ri xung to thnh. "Bit u c th tm c ngoi kia mt khi sao bng ln nh?" - Trong thm tm Tn V, c mt cht tht vng, l lu tinh ang bay gia tng khng, hn na lu tinh cng ang dn tiu bin khi mc quang ca hn.

  "Du khng thu c g, bt qu c th c mc kch lu tinh cng l may mn ln ri.

  Tn V ci nh, on chuyn thn nhy t mi nh xung t, nhng khi thn th cn ang trn khng, mc quang cht lo ln.

  "Kia l ci g th?"

  Tn V thong trng thy c lung sng yu t ang le li ti Ty uyn, khng nn c s nghi hoc trong tm. Tn V lp tc chy thng v pha Ty uyn. Ti ni, hn cn thn quan st xung quanh, nht thi cng khng thy g bt thng. Tn V bc li gn n tuyn, ht nhin cm thy c ci g phn quang di t.

  "Kia l ci g.

  Tn V m h quan st mt vt th dng thu tinh di t, hn ngi xm xung thn trng

 • xem xt, n l mt hng sc tinh th, c bn tay, y chnh l tinh th hnh git l.

  "Huyt hng sc, tinh th git l, chc l thu tinh.

  Tn V quan st tinh th ny, trong tm bt gic cm thy hiu k vi khi thu tinh ny.

  "Khm nm thu tinh ny vo si dy cng hay, nu em tng Tiu L, Tiu L nht nh s rt thch. , nn gi l g by gi?"

  Tn V nhu my suy ngh, on mc quang bng sng: "Sau khi thy lu tinh, li tm c tinh th hnh git l, hay gi n l Lu Tinh L i.

  Lu Tinh L. Tn V i vi danh t mi ngh ra ny v cng tho mn.

  Tn V lt nh v pha trc, u gc gc mn . Bng hn cm gic th tm nh bng, trong st na khi thu tinh t nhin bin mt mt cch qu d. T trong th tm Tn V, Lu Tinh L bng tan bin khng cht du vt. Tn V hai mt trn trng trng.

  "Phi chng gp qu?"

  Trong tm Tn V t nhin chn ng, hn cha tng thy qua mt s kin qu d tng t.

  Vt trong tay t nhin bin mt, c nh th cha tng tn ti qu l s kin ngoi sc tng tng. Nhng Tn V v cng qu quyt. Vi pht trc hn ch thc tm c mt tinh th huyt hng sc nhn l, hn na cn t tn cho n l Lu Tinh L.

  "N bin i u c nh? Hay l c tin thin hoc thng tin cao th no, dng cch khng nhip vt chi php, ly n i ri?"

  Tn V tm trung xo ng.

  "Khng ng, cm khc ca ta kh l linh mn. Gi d c cch khng nhip vt, trong tay ta chng nh khng cm thy khi thu tinh chuyn ng sao. Lm sao t nhin bin mt c?"

  Tn V khng th tng tng c, cch khng chuyn vt, l mt loi php thut thn thng.

  "Thng tin cao th cng khng th thi trin php thut ny, tr phi l c siu cp cao th no ang m mun h lng ta y?"

  Tn V nht thi lng tng. Trong Ty uyn, Tn V suy ngh lo lin mt lc lu, cng vn khng tm ra p n, nh mang mi nghi ng ca mnh m ly khai Ty uyn.

  _____________________________________________________________________________________________________________________Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: LacDeTuTai

  oOo

  "Khng kh sng sm tht sng khoi, cm gic mnh ang trng thi tt nht t trc gi.

  Tn V dui ngi, ht su lung khng kh trong lnh, bng trong mt Tn V thong qua mt tia quang mang sc bn.

  "c, bt u n lc, trong nm nm nht nh phi t n nh cao Hu Thin.

  Trong lng Tn V trn y nim tin, lp tc bt u tp luyn t sng sm.

  Trn ngi Tn V lun lun mang thm ba trm cn nng, hn c nh vy xut pht t Vn V sn trang chy thng n chn ni. T chn ni ln nh ni, t nh tr v chn ni, Tn V c bng bng chy i chy li nh th. Nh thng l, Tn V phi chy lin tc n khi no khng cn sc chy tip mi dng li.

  "H !"

  Tn V khng ngng th dc, m hi tng git tng git t cm hn nh xung, by gi hn hon ton t n cc hn, mi ngy chy nh th, Tn V sm bit c mc cc hn, th nhng ai ng c hm nay li chy nhiu hn ngy hm qua mt ln i v. Hn na hn tht s khng cn kh lc.

  Mc d mt mi cc nhng Tn V li rt cao hng.

  "Tnh hnh hm nay qu rt tt, nu nh ngy no cng tin b nh vy, mun t n cnh gii mt tay c tm trm cn, ao thng bt nhp xem chng khng cn xa na, dng nh lo thin ang gip ta ri - Tn V bt gic mm ci.

  Tn V c th cm th r rng phn ng ca c nhc ton thn, hn bit by gi l cc hn sinh l u tin. t nhin

  Mt c thanh lu ht sc d chu bt u lan ta n tng ni trn ton thn, phng pht nh mt l khch ang kht nc trong sa mc t nhin ung c mt ngm nc mt. Tn V cm thy c nhc t n mc cc hn tranh nhau hp thu c thanh lu ny.

  Tn V hon ton sng s, hn cm nhn r rng c nhc vn d t n cc hn sinh l mt mi au nhc li khi phc nhanh chng, hn c th cm th sc mnh c nhc ang phc hi thm ch cn gia tng thm.

  "Vic ny l sao?" - Tn V cht dng li.

  "C thanh lu c sc mnh thn b ny u ra? Rt cuc l sao?"

  Qu k l, hun luyn tm nm trc gi cha tng c. Mi ln t n cc hn sinh l, Tn V u phi c gng vt qua, ai ng hm nay li xut hin ngun nng lng thn b m Tn V cn bn khng cm thy s tn ti trong kinh mch. Dng nh c thanh lu ny khng lin h vi kinh mch m trc tip ngm vo ton thn, c nhc hp thu c thanh lu ny cng tng thm sc mnh.

  Chn my Tn V nhu li, trong lng suy ngh v s xut hin t ngt ca thanh lu, th nhng ngh mt hi lu hn vn y c khng hiu v sao nh th.

  "Tip tc tp luyn, xem th t n cc hn sinh l ln na th tnh hnh ra sao.

  Tn V lp tc chy nhanh ln na, qung ng chy ln ny cn di hn ln u tin,

 • bui tp luyn sng sm hm nay qung ng chy di nht t trc gi.

  "Cui cng cng n!"

  Tn V cm thy bn thn t n cc hn sinh l ln na, tuy hai chn ang chy cc nhanh nhng phn ln tinh thn li tp trung vo th ni.

  " ngc.

  nh mt Tn V sng ln: "Cn nguyn ca nng lng thn b ngc.

  Tn V cm thy ngun nng lng ny di chuyn khp thn th tht d chu. Th cm gic ny so vi lc ngm trong n tuyn khoan khoi hn. So vi lc ng Nhn lo tin sinh m bp cho cng khoan khoi hn na. Tn V t nhin ko bung hc kim bi tm trc ngc, mt nhn chm ch

  Mt n k m nht, nu khng nhn k gn nh khng thy, hnh dng n k chnh l hnh dng ca Lu Tinh L. Th nhng trc gi ngc Tn V khng c n k ny, bn thn hn nh rt r hm qua ngm trong n tuyn khng pht hin nhng by gi li c.

  "Lu Tinh L! Lu Tinh l ngy hm qua!"

  Mt Tn V m rt to. Trong lng kinh ngc cn bn khng ni nn li. Lu Tinh L hm qua t ngt bin mt khin Tn V git mnh nghi hoc mt lc lu. Th nhng by gi trn ngc xut hin n k Lu Tinh L lm Tn V khng th khng lin tng n mt vic.

  "L no thanh lu c sc mnh thn b va xut hin lin quan vi n k ny, cn n k vi Lu Tinh L thn b hm qua c quan h khng?"

  Tn V vn khng th hiu nhng chuyn ny tm li l sao.

  Tn V khng phi l mt tiu t qu ma ngc nghch. Hn l Trn ng Vng th t, bit c mt thin a trn bo dung nhp vo th ni. Vt ny vt qu phm phm, vt qu v kh tin phm, thng thng ch v kh ca

  thng tin mi c th dung nhp th ni. Cn mt khi tinh th dung nhp th ni, Tn V cha tng nghe ni nhng m hn ngh n vic xy ra ban ny, hn bit

  Hn c hng li! Cc hn hun luyn.

  lin tc t ph cc hn thn th, bt qu mi ln t ph thn th, c nhc, xng ct u chu p lc rt ln i hi phi dng nhiu phng php hi phc, trong qu kh Tn V sau khi c gng vt qua cc hn n lc khng th kin tr c na th cn phi ngm n tuyn, xoa bp bng dc tu ch hi phc li t t.

  Th m c c thanh lu thn k ny khng cn lng ph thi gian khi phc, c th lin tc t ph cc hn hn na thanh tuyn dung nhp c nhc dng nh cn tng thm nng lc ca c nhc.

  "Tri gip ta, tri gip ta!".

  Tn V nm cht bn tay, trong mt le quang mang lng l gh ngi.

  "Lo thin gip ta ri, vn d t ti cp nh Triu Vn Hng lo s phi cn n nm su nm, c Lu Tinh L c chng hai nm l !"

  Trong mt Tn V lp le th nh sng ht sc kch ng.

  T nh n ln, trong mt ph vng, Tn V khng nh i ca, nh ca, i ca dn binh nh trn, hn na cn l Tin Thin cao th, nh ca tinh thng chnh s. Duy ch c lo tam hn, an in thin sinh v php tch t ni lc l v dng nht. Tuy vy Lu Tinh L ny li l mt bc ngot.

  Bc ngot ci bin vn mnh.

  "Ph vng, con khng phi l th v dng, con khng th trn trnh sau lng mi ngi sng cho qua ngy, con phi cho cha bit con cng xut sc ging nh i ca v nh ca.

 • Trong lng Tn V thanh m vang di, by gi hng tm hn bc cao vn trng.

  "Tt, bt u hun luyn!"

  Tn V lp tc tip tc bt u cuc tp luyn.

  Tp luyn in cung, so vi qu kh cn in cung hn. D Triu Vn Hng t mnh n, oan chc b s tp luyn ca Tn V lm cho khip s. Bi v ngy hm nay s tp luyn ca Tn V cn bn khng xem xt thn th chu ng n mc no, hon ton l y a thn th !

  Nhng ngi ngoi u khng bit, mi ln Tn V t n cc hn sinh l, thanh lu thn b lin ngm vo trong c nhc khin c nhc gii tr mt mi. Cn c nhc t ph cng cc hn, sc mnh cng tng thm. Lin tc t ph cc hn, iu ny khin mc tin b ca Tn V ging nh mt bc ln tri.

  X bng, Tn V quay tr v Vn V sn trang, gng mt ht sc t tin. Tri qua mt ngy tp luyn in cung nht, khi lng tp luyn hn qu kh mi ln d vy c nhc ton thn n gi li sung mn sinh lc.

  _____________________________________________________________________________________________________________________Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: LacDeTuTai

  oOo

  m , Tn V ngi xp bng trong phng.

  Mi ln m v, Tn V lun vn dng tm php T Long Quyt ly thin a linh kh chuyn ha thnh ni lc, sau mc cho n tn pht c nhc ton thn bt u hp thu s ni lc ny. m nay cng th, Tn V li vn khi T Long Quyt.

  Ch thy

  Tng c thin a linh kh bng bc nhanh chng hng n Tn V xoay trn xung quanh, s lng nhiu n mc khin ngi ta kinh s. Bi v s lng qu nhiu nn nhng thin a linh kh ny to thnh mt lp sng m mu xanh bao bc c ngi Tn V. Bng dng hn hin ln m m o o.

  Linh kh vt cht ha! Linh kh vt cht ha trong truyn thuyt!

  Nu nh cnh tng ny bt k ni gia cao th hay tin thin cao th nhn thy chc chn u tr mt ra khip s. Tc hp thu linh kh t nhin i biu cho tc tin b tu vi ca mt ngi. t n linh kh vt cht ha, tc tu luyn chm mc khng khip.

  Trong truyn thuyt, ch c thng tin c tc hp thu linh kh t mc linh kh vt cht ha. Cn d l tin thin cao th cng v php t n trnh nh th. Hin ti, iu li pht sinh ni mt ngi tu luyn ngoi cng, trn mnh mt thanh nin ch mi mi su tui.

  C gng mt Tn V rc. Thn th run nh nh, ging nh ang chu s bin i rt ln, thm ch trn trn tun ra tng git m hi. Biu hin trn mt va thng kh va kinh

  ngc. Cn linh kh cun cun vn khng ngng rt vo th ni Tn V.

  "Sao c th nh vy. Sao nhiu linh kh qu.

  Trong lng Tn V kinh hi khng ni nn li.

  Khi hn vn khi T Long Quyt, linh kh trong thin a li ht sc ngoan ngon b hn hp thu cp tc. Nhng thin a linh kh ny tht qu nghe li, qu d dng iu ng, cho nn Tn V trong pht chc hp thu thin a linh kh vt hn bnh thng gp mi ln.

  "L no chnh Lu Tinh L l nguyn nhn.

  Trong lng Tn V t nhin ngh n vt ny. Nhng hn lp tc ci kh: "Lo thin, ng mun ly mng ta ?".

  Trong th ni Tn V, thin a linh kh t vo trong kinh mch. Cng na n nh bnh thng, ti a s ngi c th i cng lc l ba, cn by gi l mi ngi i cng lc, hn na li vo lin tc khng ngng ngh, c th tng tng c s chen chc ca n. Kinh mch trong th ni Tn V cht chi qu mc bnh thng, thin a linh kh vt xa lc trc hon ton tc nghn trong .

  "Hp thu thin a linh kh qu nhiu khng phi l vic tt, by gi lm sao y?"

  Tn V cm thy kinh mch rn nt au but tng cn, mun thin a linh kh lu thng trong kinh mch hn c ht sc nhng thin a linh kh qu nhiu, ni vic khng ch cng kh khn.

  V nh mt qun gio iu khin hnh ng mt trm ngi hon ton n gin, nhng

 • y mt mnh iu khin hnh ng mt ngn ngi th khng c tc dng.

  "au qu, l no ta mun kinh mch t on m cht sao?"

  Tn V ci kh: "Vn d Lu Tinh L l bo vt, by gi xem ra li l tai nn ca mnh. Thin a linh kh nhiu nh th kinh mch ca ta rn nt.

  Tn V c th cm nhn mi on kinh mch trn ton thn pht ra cm gic au nhi tng cn.

  Trc y kinh mch Tn V thch ng vi mt lng linh kh nht nh, hm nay t nhin tng ln gp mi ln, kinh mch tip nhn ra sao? Kinh mch hon ton cng cng, hn na cn bt u b rn nt ton b, Tn V ch c th nhn mi chuyn pht sinh m khng c bin php g x l.

  "Bt, bt"

  Mt on kinh mch cui cng khng chu ni p lc nt toc.

  "Khng n!"

  Sc mt Tn V lp tc ti mt.

  "Bt, bt"

  Pht chc kinh mch quanh thn tng on tng on lin tip nt v.

  "Ph vng, con vn d cho rng bn thn cn c cht hu dng, cn c th gip ph thn, nhng xem ra Con vn nh c, l v dng.

  Tn V trong lng tht vng, tuy i mt ci cht, hn tnh khng cht s hi, khng cht au bun.

  "C l cht ri, ph vng mi v ta thng tm.

  Tn V khng hiu sao li ngh n iu ny.

  Tuy nhin, trong lc Tn V ngh ngi lung tung, Lu Tinh L trn ngc hn ln na pht ra tng c tng c thanh lu, nhng thanh lu

  ny lp tc lan ta khp ngi Tn V, thanh lu thn b khng bit l nng lng g m cc kinh mch b nt v li hnh thnh ln na mt cch nh nhng. Kinh mch mi ti to so vi trc rng hn khng t.

  "A !.

  Tn V trong lng kinh ngc sng s nhn cnh tng ny.

  Hnh nh Lu Tinh L tnh khng n gin nh Tn V ngh.

  Th nhng do linh kh so vi trc nhiu gp mi ln thm ch cn vt qu mi ln, kinh mch mi ti to li ging nh c qu cht hp, qua giy lt s lu thng chm dn, tc nghn cng lc cng nghim trng, kinh mch li nt v ln na. Ln ny Tn V khng nn lng, hn thn trng ch i thn b thanh lu ca Lu Tinh L.

  Qu nhin, Lu Tinh L khng Tn V tht vng. Li mt c thanh lu t trong n lan ta ra, tht nh nhng. Ni no thanh lu i qua c th cm th tc khi phc nhanh chng, giy lt kinh mch mi ti to ln na v rng ri hn ln trc.

  Nt v. Tu b.

  D cho thin a linh kh ca hn nhiu hn na, kinh mch c lin tc tri qua qu trnh nt v, tu b cui cng cng c th hon ton chu ng c. Tn V cui cng thnh cng, d ni thng kh kinh mch b nt v lin tc so vi ni kh khi tu luyn ngoi cng cn ng s hn nhiu.

  Tng c ni lc hng hu chy vo an in sau lan ta theo t chi xng ct, c nhc gn ct ca Tn V ging nh ct kh khng ngng hp thu ni lc, hp thu cng nhiu s bin i cng li hi. Bt qu theo thi gian, lng ni lc hp thu vo c nhc gn ct gim dn i.

  Sau hai gi, Tn V m to mt.

 • "Qu nhin ng nh ta d tnh. Khi lng tp luyn cng ln, c nhc gn ct cng mnh, lng ni lc hp thu cng nhiu. Khi lng tp luyn mt ngy trc so qu kh cn nhiu gp mi ln, by gi tuy ch hp thu hai gi nhng lng ni lc hp thu xp x mi ln hn.

  Trn mt Tn V m hi m a.

  Ni thng kh kinh mch nt v ban ny khin ton thn Tn V tot m hi.

  "C nhc gn ct hp thu ni lc nhiu nh th, cm gic by gi"

  Hai chn Tn V bung xung t, dn sc ra dy ln ting gi rt, hai tay khng ngng m khuy ng khng kh trc mt. Cm giC ton thn sung sc. Mt Tn V le sng, cc k hng phn.

  Tri qua mt ngy hun luyn ny, hn cm thy r rng tc qu trnh nng cao bn thn rt nhanh.

  "Hai nm, c cn khng?" - Khe mi Tn V treo mt n ci t tin t n hu thin cc hn rt cuc cn bao nhiu thi gian? D on cng v dng. Ch c th tri qua tp luyn tht s, dng s tht ni chuyn.

  Thi gian tri qua.

  Tn V bt u tp luyn in cung. Hn hon ton khng m xa n khi lng tp luyn mi ngy. Hon ton l t ph mc chu ng ca thn kinh con ngi. D cho tin thin cao th n xem, oan chc s b tn in

  ny da n cht mi thi. Kiu tp luyn nh vy n gin ch l git ngi: Mang ba trm cn sc nng, hai tay nng cao c thch vi trm cn, sau dng tc nhanh nht chy mt gi ri sau nm tng trn u i, vn mang ba trm cn ph trng bi trong h, vng i vng li hn trm ln, ri lp li Nhng iu ny vt qu s tng tng ca con ngi, cn bn khng th l gii ngi ny sao c th chu ng c?

  Song Tn V li vui sng. C nhc ngy qua ngy cng kin c, mm do hn. Tc ngy cng nhanh hn. nh mt cng sc bn.

  Tn V mang ba trm cn sc nng kim tra sc mnh mt tay. Sc mnh mt tay t ba trm cn bin thnh bn trm cn, nm trm cn, su trm cn, by trm cn Th nhng theo s thng, sc mnh mt tay ca Tn V dng nh khng c gii hn. Hu thin cc hn, mt tay c by tm trm cn sao?

  Tm li, ch mt nm sc mnh mt tay Tn V vt qu ci gi l cc hn ca sc mnh. Sc mnh, tc thm ch nng lc chng kch ca ton thn u khng ngng thch thc cc hn trn l thuyt ca ngoi cng Tim Long i lc. Tc thng ca Tn V vn nh c, khng my may gi l c chiu hng gim dn.

  Hu thin cc hn ca Tn V rt cuc ln n mc no khng mt ai bit, tm li Tn V hm nay khng th dng l lun thng thng suy on. Mt k tch ca ngoi cng sp sa do hn khai sng

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  ng Lam sn cao n hn ba nghn mt, ni cao nh vy ng nhin cy ci rm rp, ti ni rng su ni thm, thm ch cn c d th n hin.

  Tuy nhin vo lc ny, su trong mt khu rng pha sau ng Lam sn, mt nhn nh di chuyn cc nhanh qua li nh con thoi, nhanh nh hc bo, phng pht li linh xo ta vin hu, thm ch mi bc cn nhy xa mi my mt, t nhng chc cy cch nhau hng chc mt, d dng di chuyn t chc cy ny sang chc cy khc. Qui d nht l, mc d nhn nh kia c tc cc nhanh, tuy nhin li khng h c cht phong thanh.

  Nhn nh li nh thim din t trn cao vi chc mt bt ng mnh lit p xung mt tiu h gia tng lm, lm cho tiu h m l kia, nc trong sut nh m ngc, nht thi ni tng t sng nc ln tn. V danh tiu h ny vo nhng bui bnh minh, thm ch cn c th nhn r tng vin si nh di y h.

  "Tht sng khoi.

  Tn V t di nc lc mnh u, tng ht nc bay ra t pha.

  Mt nm ri trc, Tn V c c lu tinh l, na nm sau, sc mnh ca hn t n cnh gii nh thin sinh thn lc ca Man ng, tc khng ai snh kp, ao thng thng thng gi khng th thng c hn, tnh bn b do dai cng khng cn nhc n. Thm ch khi khng mang bao tay, ngn tay ca Tn V vn c th d dng bp vn thanh thch, hn na da tay vn mm mi nh thng. iu ny hon ton khng ph hp vi l lun ca Triu Vn Hng, ngn tay ca cao

  th c th va bo tr s linh mn, li c th bin thnh do dai v b.

  Theo l m ni, Tn V cng t n cnh gii ca Triu Vn Hng, thm ch c phn vt tri, nn cng t n ci gi l hu thin cc hn.

  Tuy vy thn th Tn V tng k nng u c nng cao vi tc cc k kinh nhn, hn cm gic qu trnh tin b v cng khng b, v khng mun ngi trong sn trang bn tn nn ch thn tin nhp sn lm trc tip hun luyn.

  Hun luyn ti su trong sn lm, c thch c th tm thy mi ni, hn na cng rt tt khi hun luyn thn php "Bc u Tht Tinh Nguyt Quang v", bt qu ti sn lm cn bn khng h c ng i, i vi cc chng loi khc c th l tr ngi, nhng trong tnh hung ny l thun li v cng khi hun luyn sc ti.

  Gn mt nm ri, sc mnh n th t n nghn cn, i, nu ni ra" - Trn mt Tn V nht thi xut hin nt ci.

  Lc h tr ca n th, vi sc mnh ca mt quyn xut ra, hon ton l hai khi nim ring bit, luyn n th ch thc kh khn hn. n th nghn cn, mt quyn pht xut khng nh c th t n hn vn cn. Qu tht l mt sc mnh khng khip, c lng ngoi cng lc lng ti cng nh Man ng cng phi chong vng.

  "Trong na nm nay, vi sc nng gn ba trm cn mang theo, khng hiu khi b ph trng ra, tc ca ta c th t n cnh gii no.

 • Tn V thm ngh, nu ngoi nhn nghe c khng nh l khng th tin ni.

  Tn V bn tnh cng ngh, lc ny di chuyn cc nhanh trong tng lm, tc ny d mt ngoi cng cao th bnh thng c ht sc cng khng th snh kp. Hn na lc ny hn cn mang trn mnh ba trm cn ph trng.

  "Bng!"

  Lp tc cng vi thanh m vang ln, huyn thit h t trn ngi Tn V, cng huyn thit h thi v hc kim bi tm tut khi ngi ri xung bn cnh.

  "Ha, xem no".

  Tn V t nhin nh tn ri dy cung bn thng ln tri, phi thn thng xung nc. Thn th trn khng un ln nh nhng, bng nhin dng li.

  Phi, dng li trn khng, mc d ch trong vng hai ba giy m thi. l s o diu ca thn php Tn V da theo phong lc.

  "Viu!"

  Tn V thn hnh chn ng, cc tc h xung t.

  "Bng!"

  Chn va chm t, Tn V chnh ngi, "xot" mt ting mt dng, sau cy i th bn cnh chn ng khng ngng, m thanh m h xuyn qua sn lm.

  Chm t!

  Tn V t nhin xut hin gn h, nt mt biu th hng phn khn cng:

  "B i ba trm cn ph trng, tc tin thm c mt tng, qu tht rt nhanh, ch l" - Tn V nhu my: "Ch l tc mc d nhanh, tr lc ca gi li tr nn qu ln, thm ch by gi tu vi "Bc u Tht Tinh Nguyt Quang V" ca ta vn hon ton v phng ho gii tr lc.

  Tc cng nhanh, tr lc ca gi cng ln. Tc Tn V t n cnh gii cha tng c. Trong qu kh hn c th d dng thot khi nh hng ca tr lc, nhng hin ti vi tc cc nhanh, hn li v php ho gii tr lc trit .

  "Xem ra ta vn cha mnh, cn cn c gng nhiu, ta cn phi xc nh hin ti, cc hn ca bn thn u.

  Trong mt Tn V bt gic bng ln nhng tia hng phn.

  oOo

  Tn V ti su trong sn lm ng Lam sn tip tc kh tu

  m khuya, ti kinh thnh hong cung S vng triu, trong Hoa Dng cung.

  Hoa Dng cung l tm cung ca Ngc Qu phi. m nay S Vng triu hong Hng Nghim ng gi ti Hoa Dng cung ca Ngc Qu phi, cng nhau vy mt trn my ma. Hng Nghim cng Ngc Qu phi ang say sa gic ip. Hai cung n ngoi ca cng ng gt, mc d trc n lc m mt chong chong.

  Hng Nghim ang say sa ng, thn th t nhin rung ng, trn trn khng ngng xut hn, phng pht nh trong trng thi kch ng khng hong cc .

  "Khng, khng cn, khng cn"

  Hng Nghim mp my mi lin tc, thanh m trm su hn lon, cn bn kh lng nghe c g, tuy nhin c ngi Hng Nghim git mnh. Ngc Qu phi nm bn cnh cng tnh gic.

  "Hong thng, hong thng ngi lm sao vy, hong thng.

  Ngc Qu phi thy Hng Nghim sc mt bng, nht thi git mnh hong ht.

  "Cht i!"

 • Hng Nghim, hai mt vn nhm nghin, bt ng go ln nh sm, song th huy ln, nh thng vo ngc th ca Qu phi.

  "Bng!"

  Ngc Qu phi b nh vng khi long sng, ti hoa khu tin huyt phn ra, nhn Hng Nghim y v lo s. Nng l phi t c hong thng sng i nht. Hng Nghim lc ny tnh gic, mt thy Ngc Qu phi b mnh thnh trng thng, khng ng sc mt vn lnh m v cng.

  "Ngi u, truyn ng y.

  Hng Nghim ra lnh, khng bn tm n Ngc Qu phi, trc tip mc y phc bn mnh vo, ri i qua Ngc Qu phi thn ang trng thng, ra ngoi, thm ch chng thm nhn ai.

  Mt lc sau, Hng Nghim xut hin ti ng th phng, mt g hc y nam t mi ng cung knh ng bn cnh.

  "ng vc tam qun l do Dng Lc ph trch - Hng Nghim thanh m lnh mc.

  "Vng, tha hong thng - Nam t mi ng cung knh ni.

  Hng Nghim t nhin ng dy, nhn nam t mi ng ni: "Mang tt c nhng tin tc tnh bo lin quan n Tn c tng hp li ri bo co trm, cn na, gia tng lc lng gim st ba qun ng Vc, trm khng tin hn c th chiu np c mi vn binh s. Tn c trong tay cn qun bi g, nht nh phi iu tra k lng. Dng Lc nhiu nm gim st khng ng li ch thu c kt qu khng ng k, tht l v dng. Bt u t hm nay, cng tc tnh bo ti ng vc tam qun s do Chn T m nhim, Dng Lc triu hi kinh s.

  "Vng!" - Nam t mi ng an Tt qu xung tha.

  "Cho lui.

  Hng Nghim va pht tay, nam t mi ng lin cung thn, on thn hnh nh chp bin mt khi ng th phng.

  Hng Nghim mt nhn pha trc, trong lng li lin tng n iu g .

  "Chng no cha iu tra r chn tng ca Tn c ngi, trm tht n khng ngon, ng khng yn.

  Hng Nghim va c cn c mng kinh hong, trong mng y b Tn c st t. Y lo nht l s tnh trong qu kh b Tn c pht hin, lin mun tru lc Tn gia, tuy nhin Tn gia to trn ng vc tam qun hng trm nm, gc r bn chc, cn bn khng th ni dit l dit ngay c.

  Hin ti Hng Nghim nh sch lc gim st Tn c, nh qu Tn c c du hiu to phn, lp tc pht ng lc lng ton quc tiu dit Tn gia. ng nhin nu Tn c khng bit c nhng chuyn trc y, s khng tnh n chuyn dy binh to phn.

  "Dng Lc l tn n ti ngu ngc v dng. Bt qu, Chn T khng nh s c vic. Tn c, ngi tt nht khng nn bit g c, an phn th thng m gi chc Trn ng vng ca ngi, nh qu ngi thc mun to phn, th"

  Nhn trung Hng Nghim bt cht pht xut mt tia hn quang.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  ng Lam sn, su trong tng lm, cnh tiu h.

  Mi ngy qua.

  Tn V lng da vo mt khi c thch, trn mi ngm mt cng c, mt nhn v pha tiu h l v khng cam tm.

  T lc tm tui cho n nay, khi mi tm tui, Tn V mi nm thn th bin ho tin b khng ngng, c bit sau khi c c lu tinh l, Tn V nh mt bc ln tri. Tuy nhin mt khong thi gian trc Tn V pht hin qu trnh tin b ca hn bt u chm li, cho n mi ngy gn y, li c h mt bc cng khng th tin b thm.

  "Xem ra ta t n hu thin cc hn ri!"

  Tn V bt cht ci mm.

  "Ngi khc t hu thin cc hn th mt tay c th nng c by tm trm cn. Gi ta ang mang ba trm cn ph trng, mt tay c th c c vt nng mt nghn bn trm cn. Nu b ph trng ra, nng mt nghn nm trm cn hn cng c kh nng.

  Tc , so snh vi sc mnh, tc ca Tn V t n hng ti cng, t vic mang vc trng vt ng ra thn php, tr lc ca gi di tc cc hn b ho gii, nu nh Tn V ton lc di ng, c ngi s ta nh bng m, vi cng lc non yu s kh lng thy c. Sc mnh, tc , linh mn, thn th mnh m. Tn V t n cnh gii phi nhn.

  Ch lun v thn th, tin thin cao th cn lu mi bng hn. Bt qu tin thin cao th s dng tin thin chn kh bn trong c th, Tn V mun thng c qu l kh khn. Tin

  thin cao th c tin thin chn kh h tr, nu khng phi vy sao gi l tin thin. Tin thin, hu thin bn cht khc nhau.

  "Hu thin t cc hn, ti hu t ph sang cnh gii tin thin. Nhng ta tu luyn ngoi cng, ngoi cng t n tin thin, cn phi lm sao y?"

  Tn V kh lm bm, nht thi qun mt rng t trc n gi cha tng c ai tu luyn thn th t n tin thin cnh gii.

  t nhin t trn tri cao c ting i ng vang di, ri c thanh m sc nhn nhm hng Tn V phng thng n. Mt con c i hc ng, t thin khng h xung, xut hin cnh Tn V.

  "Tiu Hc, ngi n ri, ln ny ra ngoi ba ngy, ta tng ngi qun ta ri ch!"

  Tn V vut ve hong quan ca hc ng, u ym ni. Hong quan (Hong quan: tm lng vng trn nh u) ca Tiu Hc ch c Tn V mi vut ve c, ngi khc khng th chm vo. Hc ng khng ng ch mi hai nm to ln phi thng, khi ng cao ti gn hai mt, mt khi hai cnh vn ra, Tn V trn lng Tiu Hc nm rp khng dm ngi dy. Trong qu kh hong quan ch th l mu hong kim, hin ti trung tm nhm lng vng xut hin sc hng rc, phng pht nh mt o ho dim.

  Hc ng cau c nhn Tn V, ng thi p cnh y v lo u. Tn V thy vy ci ci. Bao nm qua, hc ng v Tn V cng nhau, Tn V ch nhn nh mt hc ng l hon ton minh bch t ca n.

 • "Tt lm, tt lm, ngi khng qun ta, ta hiu lm ngi ri, ho - Tn V ci p.

  u hc ng gt gt. Tn V li khng nn c ci tm.

  "Tiu Hc, li y, lu chng ta khng so ti, th xem no - Tn V li ni cha dt, thn hnh trong st na phng v pha hc ng, th bin thnh tro b v pha hc ng khng h khoan nhng.

  Hc ng pht hong, ri ta h nh rt thng khoi, a cnh ln d dng tip chiu ca Tn V. ng tro ca Tn V va chm ti cnh ca hc ng, t nhin trong khng kh vang ln thanh m nh hai ming thp va vo nhau. Ch lc ca Tn V mc d t n cng i nh tro th ca ng Tro Vng, nhng vn khng th lm hc ng b tn thng.

  "Hc sc v mao ca ngi c th snh vi huyn thit y - Tn V thi mt bc, mt thy cng ch lc t n ti ngoi tng ca mnh cng kch ln v mao ca Tiu Hc li khng cht du vt, thc s khng cam tm.

  V mao ca hc ng, pht ra huyn quang, sc bn v b. Hn na trn cnh hc ng c lp lng mao dy. Tn V mun dng tro th nm ly mt mng v mao cng l v phng, c th tng tng kh nng phng ng ca hc ng khng b th no. Hc ng c lc lc u, p lon hai cnh.

  "ng vi c , nhn y, xem ra phi dng chiu ny ri.

  Tn V trt b huyn thit h t, huyn thit h thi v hc kim bi tm, tc th c cm gic phiu ht nh nh lng hng.

  Kh nng phng ng mnh m ca hc nht thi ri vo th hn lon. n cng kch tht kinh ngi, song ng tro cng mnh ta huyn thit d dng ph v tro th, tuyt i c th so vi thn binh li kh cp tin phm. Tn V dng nhc th i chi vi huyn thit binh kh, r rng l chu thit thi, lp tc ly khai ng tro ca Tiu Hc.

  "Ha ha, ngi s bit tay ta - Thn hnh Tn V vn di chuyn cc tc nh thim in. ng vy, u php duy nht ca hn l dng tc .

  Ti thin khng tc ca hc ng cc nhanh, xung n mt t cng rt nhanh nhn. Tuy vy so vi tc bin thi khng ai b kp ca Tn V, vn cn cch mt khong. Tn V trt b ph trng, lin dng tc p ch hc ng.

  "Hu!"

  Chn chm nht im, tc th thn nh Tn V ho thnh bng m. Khi cc chm th mc hay thch u, Tn V vn gi nguyn cc tc lin thay i phng hng, tc nhanh n cc hn, phng pht xut hin t din bt phng nht t cng kch hc ng.

  Hc ng song dc nh cnh qut, cng t cc tc di chuyn, song dc qut qua, lp tc i hng. V vi thn php khinh khinh, thn th hc ng hon ton l mt c my siu tc, tr lc ca gi tr nn khng ng k. Mt ngi mt ng dng cc tc tng h cng kch.

  "Hy nm i Lc Kim Cng ch ca ta!"

  Tn V bin ch nh li tin, x toc khng kh, ngch kch thng vo ngc hc ng. Ch lc ti cng, gn nh ph v nht phin v mao ca hc ng. Mc d lp v mao trn ngc hc ng rm dy nh mc o len. Hc ng ta h nh rt gin d, tc t nhin gia tng. Trong khong khc, ti ng trng ch nhn thy mt o tn nh.

  "Oa, mi in ri a!.

  Tn V ku ln, tc hon ton t n cc hn. Da vo "Bc u Tht Tinh Nguyt Quang V", Tn V mt thn ta nh v gi h th t nh trng, khng ngng di ng cc tc quanh thn th phiu ht ca hc ng, song th khng ngng cng kch. Hc ng tc tuy nhanh, nhng mi ln cng kch u b Tn V sm pht hin, thn php Tn V da trn c s cm ng th gi. Hc ng va cng kch,

 • khng kh lay ng, Tn V lp tc pht hin.

  t nhin

  Mt ting ng ku vang vng nh sm. Hc ng cui cng cng pht n.

  "H h"

  Hai cnh hc ng qut ra tng t cung phong. Lp tc chu vi c mt vng nh c gi bo. Cy ci trong phm vi cng b qut vng i. Tng ting "rc rc" vang ln. V s cnh cy b chn gy. Sc gi khng b t nhin cng nh hng n hnh ng ca Tn V.

  Tn V ci mt ting.

  "Mi hy theo ta no.

  Tn V thn hnh cc tc phng v hng bc. Mt ngi mt ng thng xuyn giao th, vi hnh ng ca i phng qu tng tn, khng cn cu n lm g. Va gi hc ng xong, Tn V nhm hng mt ni khc phng ti Thch lm (rng )!

  Thch lm, ng nh tn gi, l mt a phng c v s c thch, l ni Tn V v hc ng i chin nhiu ln, chung quanh v s nhng tng nh hoc b ph hu hoc b nh vng i, ch cn li nhng c thch nng thin cn vn cn.

  Trong thch lm.

  Tn V phiu ht qua li ti lui. Hc ng th nh hc sc thim in truy theo. Thc t so snh v tc di ng th hai i th l mt chn mt mi, nhng s linh mn ca hc ng vn km xa Tn V. Tn V c th ang di ng, trong st na, ci bin phng hng. Va ang nhm hng ng cc tc di chuyn, li c th lp tc chuyn sang hng ty.

  "Bng!" "Bng!" "Bng!" "Bng!" "Bng!"

  Tn V song th lc bin thnh chng ao, lc thnh thit quyn, li thnh quyn ch cng kch. Khi hc ng dng m v song dc phi hp cng kch, th song li tro cng dng li,

  ch khi bay ln mi dng li tro cng kch Tn V. Khi hc ng phi ln, Tn V ch bit b ng chng . Tt nhin Tn V v php bay ln, nht thi cng khng tm c bin php phn cng.

  "Bng!"

  Cnh hc ng vung ln, Tn V nghing mnh trnh n, mt cnh lin nh thng vo mt c thch k bn. Cnh ca hc ng kin ngch khng cht t vt, cn c thch b nh v vn.

  Tn V t nhin mt chng nh v pha sau gy hc ng, cnh hc ng lin ma ln, ly khai tc th, trng chng ca Tn V uy mnh kch thng ln mt c thch khc. ng nhin, c thch b nht chng ca Tn V v. Chng lc ca Tn V, s li hi hon ton c th snh vi cao th Thit Sa chng trong bt i cao th ngoi cng, v lun v sc mnh hay v s bn. Mt ngi mt ng tip tc giao th, thch lm c h nh trong cn kip nn. Mi khi h nh ht mt chiu, l mt c thch nt vn thnh phn.

  "A!"

  Tn V ku to mt ting, t nhin t trn trng thin h xung phch kch hc ng. Hc ng lc ny sau lng l c thch, cn bn khng li o thot. Nhng hai cnh hc ng bng my ng, nhanh chng chuyn thn thot sang bn cnh vi mt. Trng chng Tn V tin tay nh thng vo c thch pha sau lng hc ng.

  "Oanh!"

  C thch v vn. Nhng Tn V t nhin bt ng.

  "Tiu Hc, dng li.

  Tn V va ri nhc chng cm gic c g khng ng. Bi hn cm thy c thch c sc phn chn cng lit. Tt nhin khi nh v, nhng c thch khc cng c sc phn chn. Nhng c thch ny sc phn chn tht mnh. Th chng ca hn thm ch cm gic

 • m. Hc ng nghe ting Tn V, lin l v hoi nghi nhn ti.

  "y y l ci g.

  Tn V chn kinh nhn ho hng sc thch u trc mt. Khng th ni l , nhng c v l tinh thch. Ch cn b nh sng hng sc i th n khng phi l mt tng sao?

  nh v c vn cn c thch, ai ngh c trong li c ho hng sc tinh thch. Hn na tinh thch ny li tht ln, c h cao bng na Tn V, li l mt tr trn gn n mc

  hon ho. Chun xc m ni, l mt cy thch cn. Ch l cy thch cn ny, nu so vi nhng on cn thng thng khc, c v ngn v dy hn nhiu. Tn V song th nm ly tinh thch hnh tr, nht thi cm gic m v cng.

  ", nng gh.

  Tn V kinh ngc pht hin khi tinh thch nng hn bnh thng, tc th song th dng lc, kh ku mt ting nhc bng ho hng sc tinh thch ln. Tn V tc th trng mt ni: "Lo thin i! Ci tiu vin tr ny, khng ng li nng n gn hai nghn cn.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  "y l ci g nh?"

  Tn V nhu my, cn thn quan st ho hng sc tinh thch trn tay.

  "Tinh thch ny trng lng tht phi thng, li pht ra nh sng sc ho hng, bn thn tinh thch li m m.

  Tn V ti Bo kh trong vng ph, thy v s bo bi, ti Vn V sn trang li c khng t th tch, nhn bit c rt nhiu bo vt ti Tim Long i lc. Tuy nhin i vi ho hng sc tinh thch ny, hn hon ton khng c khi nim. Tn Vu bung ho hng sc tinh thch xung t, mt ting "Oanh!" vang ln, trng lng ch thc kinh nhn.

  "Trc ht th xem ngi cng nh th no. Tinh thch ny nng nh vy, mt chng ca ta nh vo, c thch v m tinh thch khng sao, xem ra rt cng.

  Tn V th bin thnh tro, trin khai ng Tro cng, hng v pha ho hng sc tinh thch nh ti. Ting va chm ca kim thit vang di khp ni, ho hng sc tinh thch vn tr tr khng cht t vt.

  "Ch!"

  Tn V lin ht mt hi lnh kh, cm gic ca ng ch va cng kch tr nn t di, t ngh bn thn dng ton lc tn cng cng khng li mt cht du vt no, c th tng tng cng ca tinh thch nh th no, lin lc u ni:

  "Tiu Hc, ngi th i, xem tinh th ny cng rn n u.

  Tiu Hc hng phn gt u hai ci, song dc v ng, trc tin bay vt ln tri, ri t trn cao p xung, song li tro ton lc b xung tinh thch.

  Mt ln na ting kim thit li vang rn, tinh thch vn khng h hn g. Tiu Hc h xung, cp nhn chp chp nhn Tn V, l v chn nn, ta nh v li tro ca bn thn tht bi m bun bc trong lng. Tn V trng mt h mm l v si ngc, mt lc lu sau nhn tnh mi xut hin tia hng phn.

  "Ha, pht ti, pht ti. ng tro ca Tiu Hc c th x toc huyn thit d dng nh x giy. cng c th snh vi tin phm v kh, c th lm t lit ng tro ca ngi, tinh thch trn ti thiu cng l luyn kh ti liu trn qu hng nht. , c l nn dng Ng Trng kim th.

  "Hu!"

  Tn V n th huy ln, mt o hc quang lo sng, phng thng v pha ho hng sc tinh thch.

  Thanh m li mt ln na vang di, Tn V trong tay nm cht Ng Trng kim, hng phn nhn ho hng sc tinh thch trc mt

  "Khong thch ln nh vy, chc chn l vt bu v gi. Ni khng chng c th luyn thnh tin phm thng cp binh kh.

  Ng Trng kim, tin phm h cp binh kh.

  Khong thch, tri qua nhiu trnh t phc tp, cui cng tinh luyn thnh binh kh, binh kh ch thc so vi nguyn bn khong thch cn kin ngnh hn. V nh lc u t vn thch ch luyn thnh Ng Trng kim, tuyt i v

 • phng ph nhn s sc bn ca n. Ho hng sc tinh th c th va chm vi Ng Trng kim m khng cht du vt, cng rn ca n tuyt i t n cnh gii kinh nhn.

  Ngay c trung k tin phm khong thch, chu mt trm ca Ng Trng kim cng phi c ngn tch lu li, vy th ho hng sc tinh th ny l g?

  "Khong thch thng cp tin phm. Khng phi c l cn hn th na.

  Tn V song nhn pht quang, mt tu luyn cao th c c ti thng cp binh kh l iu cu m khng c. Cn bn khng ai c th tng tng ni. Tn V ng nhin mng tng c c mt mn thn binh li kh.

  Ch ring bn thn tinh thch ny, cng rn khng km g Ng Trng kim. Nu qu luyn ch thnh binh kh, th

  "Tiu Hc, chng ta v sn trang.

  Tn V ci o khoc ngoi chm ln ho hng sc tinh thch, ri m ly nhc ln. i vi trn bo, Tn V cng hiu khng nn cho nhiu ngi bit. Cho d hn khng lo s, nhng cng hiu r quy c trong vng ph. Ngay Ng Trng kim cn l binh kh ti bo mt, hung h l th trn qu nh ho hng sc tinh th. Vc theo khi tinh th nng hai nghn cn, Tn V lp tc chy mt mch v Vn V sn trang. C l ch c ti nng bin thi ca hn mi lm c iu ny. Ti Vn V sn trang, Tn V nh nhng chui vo mt tht.

  "Mang theo hai nghn cn chy t trong sn lm v y, qu l c cht mt mi.

  Tn V vung mnh hai tay, trn mt biu th nt tiu . Tm trng khi c c trn bo ng nhin rt tt.

  "Nu ph vng bit iu ny, khng nh s rt cao hng.

  Tn V va ci va i v pha phng ca Lin Ngn. t nhin c hai ngi m thm n trc mt, mt ngi l thanh nin cao xp x

  hn, ngi kia l mt lc y thiu n dng v nhu nhc. Thanh nin th v cng cng trng, cn lc y thiu n c ng quan thanh t, mc d kh cht nhu nhc nhng li v cng hp dn.

  "V ca ca.

  Lc y thiu n va nhn thy Tn V, nhn tnh tc th pht sng, chy nhanh ti.

  "V ca ca, ln ny huynh ra ngoi tu luyn lu qu, khng thm ng ngng g n ta - Thiu n lm bm ni.

  "Tiu L, ch khi ta rnh ri, nht nh s b p cho mui - Tn V u ym xoa u Tiu L.

  Lc y thiu n ny chnh l Tiu L, cn thanh nin bn cnh l Thit Sn. Huynh mui h bi Lin Ngn lm s ph. Tiu L khng thch chm chm git git, nn ch tu luyn ni cng, bnh thng rt hay thi so. Ngc ch nng eo eo lng chnh l ca Tn V tng cho.

  "Lc no cng ni vy, nhng huynh c lc no rnh ri u, V ca ca, chng l huynh khng th ngh ngi sao.

  Tiu L c cht bt mn, V ca ca nng thng ni nu rnh s chi vi nng, nhng c lc no hn ri ri u?

  "Ngh ngi ?"

  Tn V kh run run. T lc mi tm tui, n gi khi mi tm tui, thi gian rnh ri chn chnh ca hn c th tnh c trn u ngn tay. Trong tm hn lun ch c n lc tu luyn, n lc tu luyn, hy vng c th sm tr gip cho ph vng, c th tr thnh t hu tin cy ca ngi.

  "Tiu L, khng c sinh s na.

  Thit Sn gio hun, ri quay sang Tn V ci ni:

  "Tiu V, ngi tm s ph phi khng. Ngi ang ngh trong nh vin.

 • "Phi, ta ang kim Lin gia gia - Tn V ni ln, on bc nhanh v pha nh vin ca Lin Ngn.

  Tiu L tc th ngng mi nhn theo bng dng Tn V, mi hi nhn li: "V ca ca huynh y lun bn rn, dng nh khng c pht no thnh thi.

  Tiu L sng Vn V sn trang gn nm nm, t nhin bit Tn V tu luyn cc k khc kh.

  "Tiu L, ng ni vy. Tiu V v chng ta khng ging nhau. Hn ta mc d l tam thi t tn qu ca Trn ng Vng, nhng li tu luyn ti kh ngoi cng. Nh khi trc ta c ln thy hn ta dng tay khng xc thit sa.

  Thit Sn ta h nh hi tng li cnh . Xc thit sa, Tn V ch bt u luyn sau khi ch lc t n trnh cc cao. Nh qu ngay t u dng thit sa, th ch ca hn tuyt i khng th ton vn. Thit Sn nhn trung biu l s kinh ngc tt : "Xc thit sa, ngn tay hn au but nh kim chm. Mi ngn tay thng vi tim, ni thng kh mui kh lng cm nhn c. Tuy nhin mi ngy hun luyn, rn luyn ch lc ch l mt phn trong cc hn hun luyn ca hn. T sng sm n ti mt, Tn V mi ln hun luyn u cng kch thn th cc hn. Thn th lun phi chu s tn thng cc hn hn l khng d dng g. V li phng php hun luyn ny hn ta bt u khi mi tm tui.

  Thit Sn nhn theo hng Tn V, t ra knh phc v cng. Trong mt Tiu L lc lo ln tia sng rc r.

  Trong tim nng, V ca ca vnh vin l nh sng chiu ri khp ni, l v huynh trng cc tt, l vng thi dng em li hi m cho mi ngi. V ca ca, thn l th t ca Trn ng vng, t khi mi tm tui bt u bit dng cc hn hun luyn thn th bt chp tn thng.

  Tuy vy khi c Lu Tinh l, li c th pht huy hiu lc ca n, gip Tn V hun luyn n cc hn sinh l. Ngn tay luyn n mc au n nh mun gy, tp xung tn hun luyn c chn n mc u c chong vng, bp chn nt ra ch n khi t cc hn sinh l, Lu Tinh l mi pht huy hiu lc thn k ca n. Mun t c iu g, tt nhin phi tr gi.

  t c n cnh gii nh by gi, ci gi Tn V phi tr tht nhiu, v cng nhiu.

  Trong nh vin ca mnh, Lin Ngn nm di trn trng k, ung tr v hng th s tnh mch.

  "Lin gia gia.

  Va nghe thy ting gi quen thuc, nhn tnh Lin Ngn lin l nt tiu , quay u v pha Tn V ci ni: "Tiu V a, him khi con c thi gian rnh ri nh lc ny.

  Nhn Tn V, ng khng nn ni cao hng trong lng. Ta nh gia gia cht gp mt tn t ca mnh, khng kim ch ni nim cao hng. Tn V t vin mn bc ti, hin c ho hng sc tinh thch, Tn V cn tm mt luyn kh cao th. ng nhin, khi tm luyn kh cao th, Tn V ngh ngay n Lin Ngn.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  "Lin gia gia, con va tm c mt khong thch cc k trn qu. Con on chc l khong thch tin phm thng cp.

  Tn V u va dt, Lin Ngn ng bt dy.

  Trong mt Lin Ngn nht thi chn kinh, nhn Tn V y v h nghi, mt lc lu sau mi ni:

  "Tiu V, y khng phi l chuyn a. Tin phm thng cp ? Loi khong thch tin thin cao th du nm m cng khng dm ngh n. luyn ch v kh th tuyt i l thn binh. Loi thng cp khong thch lm sao c kh nng tm c.

  i vi nhn loi ti Tim Long i lc, v kh n gin c th phn chia lm hai loi: phm phm v tin phm. Tin phm li phn chia lm thng, trung, h tam cp, khong thch cng nh vy. Trn ng vng quyn th rt ln, trong tng binh kh thu gom c chng vi chc kin, i a s l tin phm h cp, mt b phn l tin phm trung cp, tin phm thng cp ch c hai kin m thi.

  "Lin gia gia, con cng nghi ng nh ngi, dng Ng Trng kim chm th mt nht, nhng khng h c du vt. Nu khng phi tin phm thng cp th l g?" - Tn V lin gii thch.

  "Ng Trng kim chm xung, li khng li du vt sao?"

  Trong tm Lin Ngn minh bch. Nu qu thc Ng Trng kim cng khng th li ngn tch, tuyt i phi l khong thch tin phm thng cp.

  "Tiu V, khong thch c hnh dng nh th no, c to khng, c bng mt nm tay khng?"

  Khong thch cng trn qu, th cng nh. Nu n nh bng mt nm tay, th tt nht l dng luyn ch loi binh kh nh on ao on kim.

  "Nm tay?" - Tn V kinh ngc hi.

  Ho hng sc tinh thch hn tm c cao n gn mt mt, hnh dng trn to di b, nhng xem ra ln hn nm tay rt nhiu.

  "Nu nh hn mt nm tay, th ch c th ch to loi v kh nh chu th, l cch tt nht, bi v l loi tin phm thng cp v kh nh nht.

  Lin Ngn ci p, nhng Tn V bn cnh hiu t ca ng ta, khng nn ni cng bt ci.

  "Lin gia gia, con tm c mt khong thch rt ln, c hnh tr, cao mt mt, trn to di b, v ln hn nm tay rt nhiu - Tn V din t.

  Lin Ngn tc th song nhn trng trng, da mt bng xc ng.

  "Hnh tr, cao mt mt?"

  Lin Ngn khng phi l Tn V, ng ngh n ci ln hn, i khong thch kia, hn na cn l tin phm thng cp, v nh luyn ch chin ao, c th luyn ch n vi chc chic, l vi chc kin tin phm thng cp thn binh. Vi chc kin, l mt khi nim r rng.

  "ng nhin l tht, li cn phi hi.

 • Tn V p li Lin Ngn, ba phn nh hi li vi v khng cam tm. Hn ng nhin khng bit Lin Ngn trong chc lt kh lng tin c l s tht. Vn may t trn tri ri xung, khin ngi khc kh c th tng tng ni.

  "Nhanh, dn ta n xem.

  Lin Ngn va dt li, Tn V lin gt u ng , on nhanh chng dn Lin Ngn xung mt tht di t.

  Trong gian mt tht di t, Lin Ngn nhn ho hng sc tinh thch, hai mt pht sng.

  Ho hng sc tinh thch pht ra nh hng quang mng lung m nht, trong sut c th nhn thu qua, thm ch c th nhn tng ng nt trong tinh thch. Va thy hnh dng tinh thch, Lin Ngn bit ngay y ch th l bo vt v gi. So vi n, trn chu m no cng phi cn km xa.

  Lin Ngn t eo lng ko ra mt thanh t sc nhuyn kim. ng vy tay mt ci, t sc nhuyn kim tc th thng nh bt, sau ho thnh mt o t quang phch thng ln ho hng sc tinh thch.

  "Qu nhin.

  Trong mt Lin Ngn pht ra tia sng lng l, nhn thng vo ho hng sc tinh thch trc mt.

  "n T Tm nhuyn kim ca ta cng khng th li du vt, tuyt i l tin phm thng cp - Lin Ngn quay u sang bn cnh nhn Tn V, trnh trng ni: "Tiu V, hy lp tc dng nga em trng bo kia v vng ph. Con cn luyn ch thn binh g, c th mi luyn kh tng s Hc tin sinh gip con luyn ch. Nhiu tinh thch nh vy, bt k con luyn ch binh kh hay chin gip, u s cn d. S d ra s lu li cho ph vng con. C c khng?"

  Tn V nghe li Lin Ngn, trong chc lt hon ton minh bch.

  Vi khong thch trn qu trn, nu ch luyn binh kh tuyt i s l thn binh. Nu s thn binh trong tay ph vng, kh d trn chin trng c th pht huy uy lc thn k. Tn V i vi tin ti, bo vt tuyt khng .

  "Tt nhin, con ch cn mt phn mi ho hng sc tinh thch thi, cn li giao ht cho ph vng.

  Tn V ci ni.

  Lin Ngn nhn Tn V, mc quang y v tn thng.

  "Tiu V, tui con, khng ng li khng b trng bo m hoc, tm tnh ca con ch thc vt xa thng nhn.

  Mt ngi c th i din vi bo vt m sc mt khng i, tm cnh tu vi ca ngi thng nhn tuyt i khng th so snh c. Mt v gi mun t ph v mt tm tng, tt nhin tm tnh v ngoi cnh phi c s phi hp tng h ln nhau.

  Tn V i din vi mc quang ca Lin Ngn, xu h ni: "Lin gia gia, ng nhn con nh vy. Con khng quen c ngi khc khen u. Thy b dng ngi ngng ca hn, Lin Ngn khng nhn c bt gic ph ln ci.

  Tm tnh ca con ngi ch thc cn c rn ra, nht l mt thanh nin hiu bit nh Tn V. Mi ln t ph cc hn, l mt ln tm tnh c rn luyn. Tn V bt u rn luyn t nm ln tm tui, nn s kin cng cng ci ca hn ngi thng khng th so b.

  Mt k c c, th trn ng i phn ln l c hnh, t to lp nn phong cch ca ring mnh. Bi v ngi lun c n, nn mi th c th t nhin lnh hi c. Chim nghim v cuc i, v gi tr ca bn thn, v nhiu th, tht nhiu th tng gp, tng cm nhn.

  Tn V l mt k nh vy, ngay t khi u th hn l mt k c c, mt mnh quan st tinh t, sau t rt ra bi hc cho mnh. Hin gi khi tm tr thnh thc, Tn V hon ton

 • minh bch cch i nhn x th ra sao: con ngi sinh ra trn i, ti quan trng chnh l tnh thn, l tnh cm cng chung huyt thng. Cho d tin ti, linh bo nhiu nh nc th sao, chng qua cng ch cn bo m cho nhng sinh hot c bn l , cn li bit lm g? Nu hai nghn lng bc s dng c i, th c mi vn lng bc khng phi qu tha thi sao? Do vy hn t nhin khng bao gi c lng tham.

  Nhn loi u c mng tng. Tn V cng vy. Cm tnh thn thuc ng th nht, mng tng ng th hai. Sinh mnh ? Thiu i tnh thn, khng c m c, cuc sng ch l v ngha.

  Sau mi ln t ph cc hn, th Tn V v cng vui sng vi cm gic nhit huyt tro dng, hn thch c cn thn chin u, thch nhng tnh cm tun tro trong st na quyt nh sinh t. Mng tng ca Tn V l t t chy sinh mnh ca bn thn bng s nhit tnh v hn, cng ging nh lu tinh trong pht giy bng chy. Nhn sinh, rt cn nhng ngn la nhit huyt nh vy thp sng th gian

  "Lin gia gia, chun b nhn m h tng ho hng sc tinh thch v vng ph cha?" - Tn V ci ni.

  " xong, M Sn b tr nhn lc ri - Lin Ngn vi vng ni. Cng bi y l vic i s, nn ng khng th tr ni d ch mt cht, tt bt lo chun b nhn m.

  Tn V lic nhn ho hng sc tinh thch, ni thm trong bng: "Khng th tng tng ni tinh thch ny li hu dng vi ph vng, tht qu tt. Hn ta va ci va ly khai mt tht.

  Vng ph Trn ng vng, trong chc lt ti bit vin, c khng t ngi t tp, ba v th t ca Trn ng vng, Lin Ngn, tng qun Ct Mn, ba i hn na thn trn trn, v cui cng l mt ngi trung nin o en. Mi ngi ang chm ch quan st ho hng sc tinh thch.

  "Hc tin sinh, ng c kh nng luyn ch c khng? - Lin Ngn i mt vi hc y trung nin hi.

  Hc y trung nin khng tr li, ch tin li gn ho hng sc tinh thch, song nhn m to trng trng, cn thn quan st ho hng sc tinh thch tng ly tng t mt, tp trung tinh thn cao . Bn Tn V bn cnh thy vy, lin t gic im lng khng dm lm phin v luyn kh tng s ny.

  _____________________________________________________________________________________________________________________

  Ngun: www.tangthuvien.com

 • Dch Gi: minhsbv

  oOo

  Hc y trung nin ngm nhn mt lc lu, trn mt lin l v tho mn cc , quay u v pha Tn V ging tn thng: "Bnh thng ch nhng ni cc k nguy him khng ni no bng nh Hng Hoang mi c kh nng xut hin loi trng bo ny. Tam in h li c th mt a phng bnh thng nh ng Lam sn tm c trng bo, qu l khin ngi khc kh lng tin c.

  "Do vn kh m - Tn V ci ni.

  Hc y trung nin hng v pha Lin Ngn: "Lin tin bi, t khi ng Lam sn pht hin bo vt, ng c tm kim xung quanh ni tm c tinh thch ny xem c st li g khng?"

  "ng nhin l tm -Lin Ngn th di - "Bt qu vi thin a chi bo phi c duyn mi tm c. Tiu V do v m tm c k trn. Cn ta tuy phi xut vi trm cao th c h lt tung c thch lm ln, p nt ton b c thch, nhng n mt mu khong thch cng khng pht hin ra.

  Tn Phong lin ni: "Ch ring khi ho hng sc tinh thch ny i vi chng ta cng l qu . Tiu V hu duyn m pht hin c ho hng sc tinh th. Chng ta li c cng cu tm, khng tm khng chu c.

  "Phi, mt khi cc phm khong thch khng l nh vy, ti h n nay cng cha tng nghe qua - Hc y trung nin nhn trn trn khi ho hng sc tinh th, phng pht ging nh mo nhn thy c.

  "Hc tin sinh, ng c nm chc c th luyn ch c ho hng sc tinh thch khng?"

  Tn V bn cnh nghi hoc hi. Mi ngi nht t nhn v pha v luyn kh tng s. Luyn binh kh tuyt nhin khng phi vic n gin. C vt t tt nh, nhng cng cn c mt luyn kh cao th ti nng na. V Hc tin sinh trn, Trn ng vng Tn c mi v phi tr mt ci gi cc ln, sng ti vng ph c mi nm.

  Hc tin sinh lc u. Chng nhn lin cht lng.

  "Nu khng th, ti h qu thc khng dm chc chn.

  Hc tin sinh lin ci o khoc ngoi, l ra na thn trn v cng trng kin. Hc tin sinh bt gic trn mi l nt tiu , biu th s hng phn cc .

  "Ti h lu khng phi ton lc xut th.

  "em Lam Vim thu li y!" - Hc tin sinh h lnh.

  "Vng!"

  Mt i hn ci trn tc th chy nhanh v phng. Lt sau mang ra mt chic bnh thu tinh. Trong bnh c cha mt th nc mu xanh lam, qu tht rt k qui. Trn b mt nc mu xanh khng tng tng ni li c mt m ho dim nhn nht. Hc tin sinh n ly bnh thu tinh, t nhin, song th ca ng ta bt u rc, mt lung nhit lng bt u ngp trn khp ni.

  Bn cnh l ba i hn ci trn mc quang khng chp.

 • "S ph chng ta cui cng cng chu xut th. lu ri khng thy ngi trnh trng nh vy.

  "Phn Thin quyt ca s ph t n cnh gii cc cao, khng bit s li hi n u.

  Ba i hn si ni m lun vi nhau. C ba ngi u l chn truyn t ca Hc tin sinh, ng nhin cng l i tng c Trn ng vng ph c bit bi dng. Tn V, Tn Phong, Tn Chnh, Lin Ngn v Ct Mn u chm ch nhn Hc tin sinh.

  Hc tin sinh m chic bnh thu tinh, ng thi kh nghing bnh, Lam Vim thu lp tc chy xung, trc tip r ln ho hng sc tinh thch, lin c thanh m vang ln "xo xo", Lam Vim thu pht sinh bin ho kch lit.

  "Ho hng sc tinh th qu nhin li hi, n Lam Vim thu cng khng th li du vt. Mt t ca Hc tin sinh kinh ngc ni.

  Mt lc sau, Lam Vim thu ho thnh mt mng mng mu bc, hon ton bao bc ly khi ho hng sc tinh th.

  "H!" - Hc tin sinh ku ln mt ting, tinh quang trong mt t nhin lo sng, song th tc th pht xut hai ln ho dim nng bng nh thng vo mng bc bao quanh ho hng sc tinh th, mng bc l do Lam Vim thu ho thnh. Tuy nhin ho hng sc tinh th n mt bin ho nh cng khng c.

  "S huynh, Phn Thin Ho Dim ca s ph kt hp vi Lam Vim thu, khng ng li khng c cht kt qu, sao li c chuyn c?" - Mt t ca Hc tin sinh chn kinh.

  "Phn Thin Ho Dim ca s ph li khng c kh nng bin i tinh thch tin phm thng cp, chuyn ny" - Mt t khc nghi hoc.

  Hc tin sinh nhn trung cng thm hng phn, t nhin, sc mt ng ta tr nn hng rc, ri cht chuyn thnh xanh xm, ng thi trn tay ng xut hin mt o tiu ho dim. Nhit trong nh vin bng nhin tng vt.

  "Qu mnh.

  Tn V nht thi kinh hi, hn hon ton cm gic c s khng b ca o ho dim. Trong tm thc ca hn nh c cm gic hn hin gi tuyt khng phi l i th ca Hc tin sinh. Hn cm gic khng kh trong nh vin v nhit lng tng cao m lay ng.

  Tn V suy on cc k chnh xc. Hc tin sinh vn l mt luyn kh tng s. Bn thn t n nh cao tin thin, l cao th nht nh ca Trn ng vng.

  "c th ca tin thin chn kh l sn sinh ra ho dim. Uy lc so vi la thng li hi hn nhiu, vy m cng khng th dung ho ni tin phm khong thch.

  Tn V than th, ngy ngi nhn ho hng sc tinh th. Ging nh ln u, ho hng sc tinh th vn khng cht bin ho.

  "H!"

  Sc mt ca Hc tin sinh t nhin en sm.

  "Oanh!"

  Thanh m va vang ln, Hc tin sinh ton thn bc la. Ho dim thiu chy sch s y phc ca ng ta, ch cn st li chic kh trn ngi. Chic kh c dt bng hc kim ti.

  Tng phi ca Hc tin sinh, hin nhin bit r khi vn cng ti cc hn, ton thn s pht ho, do vy hc kim kh c truyn qua nhiu i ti gi, n c dt t hc kim ti, s mn trng bi ca Hc tin sinh d dnh dm rt lu c mt s lng ln hc kim.

  "Ci kh ny vi ci hc kim bi tm ca ta nh cng mt cht liu - Tn V thm t nh.

  Tc th ho dim trong tay Hc tin sinh thu nh hn, v nhit lng cng gia tng hn trc. C nh vin nh b lt nho bi tng cn sng nhit. Mi ngi trong nh vin khng chu ni u li ra xa.

 • "Ho dim ny, v th l thn th ca mt tin thin cao th, cng b t ra tro, khng st mt mnh.

  Tn V than kh trong lng. Ho dim ny, c th dung ho tin thin khong thch, hung h l thn th thng nhn.

  Ba huynh Tn V, Lin Ngn cng nh ba s huynh , trng mt nhn ho hng sc tinh th, trong lng hy vng tinh th s b dung ho. Nu qu v phng dung ho, lm sao c th luyn ch y? Tng pht tng giy tri qua, mc quang mi ngi hon ton ngng t trn ho hng sc tinh th.

  Bng nhin

  "Pht!"

  T ming Hc tin sinh mt o tin huyt phn ra, sc mt ang sm en bng nhin tr nn trng bch, ho dim ton thn cng lp tc bin mt.

  "S ph!"

  Mt t ng sau lp tc dng o khoc ln. Hc tin sinh lin mc vo, mt nhn ho hng sc tinh th th di mt ting, ri quay u li ni vi bn Tn V.

  "Cc v, i vi ho hng sc tinh th ny ti h qu tht v phng.

  Mt thy mt nht i luyn kh tng s nh Hc