Thin  ng »‹a Ng»¥c Hai Bn

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Thin  ng »‹a Ng»¥c Hai Bn

 • 1

  THIN NG

  A NGC HAI BN

  Vo hai thp nin 60-70 ca th k trc, trong cc

  trng tiu hc hoc cc vng nng thn min Nam Vit

  Nam, tr con thng chi tr Thin ng a ngc hai

  bn. Tr chi ny chi nh th no?

  Trong s 425 bc nh ngh thut ca nhip nh gia ti

  nng ngi Indonesia tn Rarindra Prakarsa ti a ch

  photo.net/photos/rarindra trn internet, c mt tm nh

  mu tuyt p miu t tr con Indonesia ang chi tr

  rng rn mt lng qu. C l ni dung v ngha tr

  chi ca cc tr em lng qu Indonesia ny khng hon

  ton ging vi tr chi Thin ng a ngc hai bn

  ca tr em Vit Nam, nhng v hnh thc th thy khng

  khc: Hai a tr nm tay nhau gi ln cao lm cnh

 • 2 THIEN ANG A NGUC HAI BEN

  ca Thin ng, cc tr khc xp thnh hng di ni ui

  nhau i qua cnh ca. Tt c ng thanh c to bi ng

  dao:

  Thin ng a ngc hai bn

  Ai khn th li, ai di th qua

  m nm nh Cha, nh Cha

  c kinh cu nguyn, ko sa linh hn

  Linh hn phi gi linh hn

  n khi mnh cht c ln Thin ng.(1)

  Mi c my cu u bi ng dao, cc tr i chm

  chm. c ti my cu gn cui bi, cc tr bt u tng

  tc, i tht nhanh gn nh chy, bi v va c ti cu

  n khi mnh cht c ln Thin ng th cnh ca

  Thin ng lin ng sp xung. Nhng tr cha qua

  c ca Thin ng tt nhin b kt li a ngc, s chu

  hnh pht nh ht t, tht du hay nho l tai, v.v

  y ch l tr chi tr con nhng li mang ngha o

  l rt thm thy. Bi ng dao trong tr chi ny cha

  ng c mt trit l sng: Ai khn th li, ai di th qua.

  Khn hay di l ty vo cch sng ca con ngi. Sng

  sao cho linh hn c ln Thin ng l khn ngoan.

  Sng m cho linh hn b sa a ngc l kh di. Bi

  ng dao khuyn con ngi phi thng xuyn hng

  thng (hng m nm nh Cha, nh Cha tc l nh

  n c Thng , c kinh cu nguyn) v cn phi

  gi cho linh hn mnh thanh cao trong sch khi cht

  c ln Thin ng.

  C mt im cn lu thm trong tr chi ny: Lc

  c gn ti cu cht bi ng dao, cc tr c chy tht

  mau khng b kt li a ngc khi ca Thin ng

  (1)

  Phng theo Hu Khi, Bc Cu Tm Linh, 2012, tr. 117-118.

 • THIEN ANG A NGUC HAI BEN 3

  3 6 S MNG QUYN PHP

  ng sp xung. iu ny khin ta lin tng n li dy

  ca Thy M cng cc ng Thing Ling trong Tam K

  Ph : Thi h ngun mt kip, gp thi i n x phi

  rng tu cho gp ko tr trng khng kp hi Long Hoa

  Qu tht, tr chi tr con y ngha o l ny c

  mt tc dng gio dc o c rt cao i vi con ngi

  ngay t tui u th. Tr em ngy xa thng c dy v

  Thin ng v a ngc.

  Thu y, mi khi n cm lm ri vi cm hoc n

  xong m chn vt cha sch, tr con thng c cha m

  khuyn dy: Cm go qu nh ngc. Nng dn phi

  m hi si nc mt, chu bit bao cc kh mi lm ra

  ht go cho chng ta n. V vy, n cm m b ma hoc

  vt khng sch ri em i l c ti, mai mt cht i b

  xung a ngc n gii. By gi con bao nhiu ht

  cm th s b pht n by nhiu con gii.

  Rt tic Vit Nam ngy nay dng nh t c cha m

  no dy con theo li xa nh vy na. Tr con cng

  khng cn chi tr Thin ng a ngc hai bn, thay

  vo l cc tr chi in t y tnh bo lc. C l cng

  v vy m x hi chng ta ngy cng bt an, ti phm

  hnh s ngy cng nhiu. Hng ngy nhan nhn trn mt

  bo nhng tin tc ng s nh con ci bc i hoc git

  cha git m, anh ch em st hi ln nhau v tranh ginh

  gia ti, cc ti phm bun lu, tham nhng, hi l, cp

  ca git ngi, v.v

  Xa nay, con ngi vn chia lm hai phe:

  Mt bn tin c linh hn, tin c cuc sng sau khi

  cht, tin c nhn qu lun hi v tin c Thin ng a

  ngc.

 • 4 THIEN ANG A NGUC HAI BEN

  Mt bn cho rng cht l ht. Nghe ni n Thin

  ng hay a ngc th h bo l m tn d oan.

  Nu qu tht cht l ht th con ngi c th l lun

  rng mt ngi sut i tn ty lm vic thin gip ch

  cho tha nhn v mt ngi mnh li gian xo la lc k

  khc c n trn ngi trc kt cuc cng nh nhau,

  ti g ta phi nhc cng tn sc lm iu tt chi cho kh

  thn. Quan nim cht l ht ny khin cho nn o c x

  hi b tn hi khng t.

  Do , cho d tin hay khng tin, con ngi cng

  khng th ph nhn tc dng tch cc ca vic tin c

  Thin ng v a ngc i vi cch sng v cch hnh

  x ca con ngi trong cuc sng hng ngy. Khi tin c

  Thin ng v a ngc, con ngi s c gng sng tt

  hn, tch cc lm iu thin hn v trnh cha vic c.

  Thut ng Thin ng v a ngc ra i cng lc vi

  c tin tn gio v hu ht gio l cc tn gio trn th

  gii u c ni n Thin ng v a ngc, mc d quan

  im ca cc tn gio v vn ny c i cht khc bit

  nhau.

  Bi vit ny trnh by quan im v Thin ng v a

  ngc theo gio l Cao i. Qua cho thy trit l sng

  ca ngi mn Cao i hu c th gp phn xy dng

  cho con ngi mt Thin ng cc lc ngay ti th gian

  ny.

  Trong o Cao i, nh vo phng tin c bt m

  chng ta xc tn c rng c Thin ng v a ngc.

  Nhiu ngi lc sng khng bit tu hoc bit tu nhng

  vn cn gy to nhiu li lm, n khi thot xc chn linh

  b a vo a ngc A T, v nh i n x K Ba m

 • THIEN ANG A NGUC HAI BEN 5

  5 10 S MNG QUYN PHP

  c cho php v n nh con chu tu hnh cu mnh

  thot khi a ngc.

  Quyn Lch S Quan Ph Ng Vn Chiu (Si Gn,

  1962) ca Chiu Minh Tam Thanh V Vi cho bit hai

  nm sau khi c Ng liu o (tc l ngy 13-3 Gip

  Tut 1934), cc t ca Ngi lm l x tang v c

  c Ch Tn dy rng k t ngy ny, c Ng c lnh

  i qua mi ca ngc ni a ph trong mt trm ngy

  phn on, chm ch v cho cc chn hn ang chu

  ti ni y c tr li ci th gian.

  Ging n ngy 17-4 nm t Hi cng b Thnh

  sc ca c Ch Tn ban phong phm v cho chn linh

  mt s v tin bi tng hnh o ti C Quan Ph Thng

  Gio L, c Qung c Chn Tin cho bit:

  Ny ch mui! V nghe ting rn la thm thit ku

  cu ca nhng vong hn ni m cnh nhng m hn y

  cng ng thng, khi cn ti th tu hnh nhng lm

  ng lc li v v tnh gy nhiu nghip qu ng

  lng trc li khn cu y, c Quan m B Tt cng

  Qun Php Chn Tin ang tun du ni A T a ngc

  vi i nguyn dng thn thng hon ci nhng vong hn

  t gic ng v mong ch c Thng trong k i n

  x ch gim ti, sm c lun hi chuyn kip, thot

  cnh ngc hnh. Tin Huynh ni cho ch mui bit

  ch mui quyt tm tu hnh v phi c i ch i

  nguyn cu vt chng sanh trong thi mt h.

  Vy, thnh gio Cao i xc nhn c cc ci a ngc.

  Qua li dy ca cc ng, chng ta thy rng ch c

  ch Pht, B Tt, i Tin, Chn Tin mi c thn

  lc vo cc ci a ngc A T cu cc vong hn

 • 6 THIEN ANG A NGUC HAI BEN

  ang b a ni y, bi l l ci trng trc, nu oai

  thn khng th khng th chu ng ni s trng trc

  y.

  Trong Pht Gio c s tch Ngi Mc Kin Lin i

  khp cc ci a ngc tm m. y cng nh Ngi l v

  i t thn thng bc nht ca c Pht Thch Ca.

  Trong min Nam t thp nin 1970 ti nay cn lu

  truyn rng ri truyn C Ba Cho G Du a Ph rt

  ni ting. C Ba chuyn bn cho g ch Vng Nh

  (M Tho). Hng ngy c ng ba gi sng c thc dy

  ct c g nu cho bn.

  Mt m c Ba nm m thy mnh chun b ct c mt

  con g th bng nhin n bin thnh ngi v ni: My

  cht! Ch nhng nc si. Tao l ng ni ca my y.

  Hi cn sng, ng ni st sanh hi mng cng nhiu. Khi

  cht, con chu lm heo, b, g, vt lo tng tng, gi

  quy. Cho nn ng u thai lm th bit bao nhiu kip

  m tr cha xong. ng cho con hay, ti li con rt nhiu

  v st hi bao nhiu sinh mng. Phi rng lo tu v cu siu

  cho ng vi.

  C Ba m n th ng h bo thc r ln, ng ba

  gi sng, gi thng ngy thc dy ct c g. Sau gic

  m, c quyt tu hnh, n nn sm hi, khng bn cho g

  na. Ngy ngy c thnh tm tng kinh nim Pht, n

  chay trng. C tng kinh Di , Ph Mn, ln ln tng

  n kinh a Tng, Php Hoa, rng r trong su nm tri.

  C nguyn xin tr ht cc nghip xu trong mt kip.

  Nh lng thnh , mt ngy n hn c c dn xung

  a ngc nhn thy ht cc cnh kh no ri tr li th

  gian k cho mi ngi nghe con ngi bit s lo tu ci

  d lm lnh.

 • THIEN ANG A NGUC HAI BEN 7

  7 14 S MNG QUYN PHP

  Ln th nht xung a ngc c n ca ngc th by

  th ngt xu v oai thn c c c trong su nm tch cc

  tu hnh dng gian b st gim sau khi i qua su

  ca a ngc. Tnh li, c xin vua Tht in cho i xem

  tip ngc th by nhng Ngi bo: Khng c v oai

  thn ca ngi gim, phi v tu thm. C c a

  tr v dng th, tip tc tu hnh ro rit. c Quan m

  B Tt dy rng ba nm sau s cho c tr xung a ngc

  xem tip ba ca ngc cn li. Nh tu hnh tch cc

  nn ch su thng sau c oai thn tr xung a

  ph.

  Khi qut v a ngc l nh th, cn v Thin ng,

  trong thnh gio Cao i c li c Diu Tr Kim Mu

  t cnh Bng Lai nh sau:

  Ka l chn bng non tao nh

  ngm nga im l ng thinh

  Ve reo da ci mai hunh

  Phng chu, hc ma, m thinh chng ngng

  Bng cc lc nh hng rng l

  Liu sum s, mai tr mu

  Quyn ku, vn h thanh tao

  Dm xem bch thy rm mu thao thanh.(2)

  Mt v tin bi ca C Quan Ph Thng Gio L l

  o t Bch Tuyt (nguyn c vn N Chung Ha), sau

  khi thot xc c v Qun Php Chn Tin. Trong mt ln

  tr li thm ngi xa cnh c ni ci trn gian, Ngi t

  cnh Thin ng nh sau:

  Tr hnh chng qu bc Chn Tin

  (2)

  Thnh Hun Hip Tuyn, quyn II, bi Cnh Bng Lai.

 • 8 THIEN ANG A NGUC HAI BEN

  C c khng khng cnh diu huyn

  Triu dm cn khn qua chp nhong

  Mt bu v tr n thng xuyn

  Ti y tuyt tuyt phi gi tr

  v v bt ly phin

  Th gii Pht Tin mun v l

  Trn gian no snh hi ch hin.

  ()

  Thy ban ngi bu chn H Cung

  Triu c huyn cng php l lng

  Trng ip k quan nhn bt tn

  Hng h v Thnh m khng cng

  Nguy nguy Bch Ngc Ta Tam Gio

  Diu diu Hunh Kim sc Cu Trng

  Rc r ho quang soi vn dm

  Tng vn t m ci Thin Cung.

  ()

  ng sng thc l bia gia ch

  C qua ri ngn s kip ngi

  Ti y bao cnh khc ci

  Trm nm kh hi trn ai mun i

  Thot c ri v ni u nh

  Chn Thin nh cnh l p xinh

  Phi u nh chn th tn