Click here to load reader

Tema broja: Hrabrost - Razvoj karijere

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Tema broja: Hrabrost - Razvoj karijere

Tema broja: Hrabrost
Zaposleni 16 Da li se plašite promene posla?
Poslodavac meseca 22 Wiener Stadtische osiguranje
Poslodavci 24 Menader treba da bude uzor svojim zaposlenima
HR trendovi 26 Fleksibilno radno vreme
Govor brojki 28 Evidencija nezaposlenih za decembar 2010.
Iz ugla Zakona 30 Probni rad
Vesti 31 Planirana zapošljavanja 32 “Prva šansa“ i u 2011. godini
Zanimljivosti 35 Najudnija ponašanja na razgovoru za posao
SADRAJ
5
Marketing
Foto
Fotolia.com
IMPRESSUM
Magazin Karijera je besplatan i moe se slobodno preuzimati u PDF formatu. Magazin Karijera se moe štampati i koristiti u obrazovne svrhe. Komercijalna upotreba bilo kog dela magazina Karijera nije dozvoljena.
6
Kandidati
ra HRABROST TEMA BROJA
M nogi kandidati koji ve due vreme trae posao, oseaju strah od neuspeha i postavljaju
sebi pitanje “hou li ja ikada nai posao i biti uspešan/na?”. Verovatno ste se i vi bar jednom našli u situaciji kada ste se zapitali zašto vam je srea okrenula lea i zašto se ne dešava ništa što bi moglo da promeni trenutnu situaciju. Meutim, ništa ne moe da se desi samo od sebe.
Ukoliko elite da naete posao i zaponete svoju karijeru, nije dovoljno samo da sedite i ekate, prepuštajui sili inercije da vas vodi. Potrebno je da uloite trud kako biste se pokrenuli sa “mrtve take” i postepeno napredovali na svom putu. Ako ne napravite korak napred, uvek ete ostati na istom mestu.
esto je prvi korak najtei i potrebno je biti hrabar da biste ga napravili. Nakon toga dolazi sledei izazov i opet morate pokazati da imate snage i elje da se izborite sa svim preprekama. Bez obzira koliko vam delovalo teško, svaki korak koji nainite vodi vas blie cilju. I tako, korak po korak, vremenom ete ostvariti uspeh o kome sanjate.
Ne zaboravite da sve u ivotu zavisi samo od vas. Ukoliko pokaete nesi- gurnost, vratiete se korak nazad; ali ako ste spremni da se rtvujete onda moete da oekujete uspeh.
Ovo su odlike osoba koje imaju smelosti da uvek zakorae napred u svojoj karijeri i da rizikuju kako bi ostvarili uspeh.
Da li ste neko ko...
... je spreman da se prilagoava i menja svoje navike, ako je to uslov da obezbedi sebi bolju karijeru?
... je spreman da razvije sopstveni biz- nis, jer veruje da na taj nain moe os- tvariti uspeh?
... se ne boji konkurencije, ve je sves- tan svojih kvaliteta i veruje u sopstevne sposobnosti?
... je spreman da kae DA svakom no- vom izazovu koji e omoguiti da una- predi svoje veštine.
7
Kandidati
K a
rijeraPotpuno je prirodno da imate strahove i da se oseate uplašeno pred neizvesnošu koja stoji pred vama. Ali to što ste uplašeni ne znai da nemate šanse da uspete. Naprotiv, to je samo jedan stepenik i izazov koji treba da savladate na svom putu ka cilju.
Strah se, kao i svaka druga emocija, moe kontrolisati. Ali da biste u tome uspeli morate pokazati spremnost da se suoite sa njim. To je, takoe, odlina prilika da pokaete sebi i drugima koliko ste zapravo hrabri, tako što ete svakog dana pobediti bar jedan svoj strah.
Hrabrost koja se otkrije kroz suoavanje sa strahom je istinska hrabrost. Svaki put kad prevaziete neki strah, vi ostajete pobednik. Zbog toga, ako osetite da se bojite nekog no- vog izazova, nemojte da posustajete, ve nas-
tavite da idete prema njemu. Fokusirajte se na ono što elite da uradite, a ne na strah i sumnju da li moete uraditi.
Smelo krenite na svaki novi razgovor za posao, ak i onaj koji smatrate da je suviše zahtevan, jer e vas to na kraju uiniti istinskim pobednikom. Neka vaša elja za uspehom u tim trenucima bude vea od straha od neuspeha. Nije vano ni da li ete dobiti taj posao; sama injenica da ste se uhvatili u koštac sa svojim strahom i prevazišli ga, ini vas veoma hrabrim i dostojnim poštovanja. Tako se oseaju pravi pobednici i heroji - oni su svesni svojih stra- hova i spremni su da se bore sa njima.
Bez pobede straha, hrabrost nije hrabrost!
Budi hrabar - postani pobednik!
ra
J edan citat iz Biblije kae: „Ko pazi na vetar nee sejati, a ko na oblake gleda nee eti!“ U stvari, ako stalno ivimo u strahu
i imamo bojazan da se nešto loše moe desiti, mi nikada ništa ozbiljno neemo ni pokušavati.
Budimo sigurni da je prevelika opreznost (igra samo na sigurno) dugorono mnogo opasnija od neopreznosti. Siguran sam da je strah „tihi ubica“ i da više osoba dugorono ubija on sam, a ne stvari kojih se ljudi plaše.
HRABROST vs. STRAH Postoji izreka koja kae: „Sustiglo me je sve ono ega sam se plašio!“ I zaista je tako u ivotu. Mi nesvesno privlaimo sve ono ega se plašimo jer vrlo intenzivno razmišljamo o tome. Na primer, ako esto razmišljamo ili govorimo drugima o siromaštvu, mi ga u stvari traimo. Kako? Naš mozak nije u stanju da bei od neega, on ima tendenciju da se kree ka neemu. Dakle, osoba koja se konstantno plaši siromaštva nikada ne postaje bogata i naješe završava u siromaštvu.
Šta strah zapravo predstavlja?
Moemo rei da je on odreeno stanje uma, i kao takav se moe kontrolisati – ukoliko upravljamo svojim umom. Sasvim je sigurno da strah koji nema ozbiljnu podršku uma vrlo brzo nestaje. Ako malo dublje uemo u genezu naših strahova, videemo da oni uglavnom nemaju realno utemeljenje. Naime, neka istraivanja govore da je ak 60% svih naših strahova plod naše fikcije i zamišljenih dogaaja. Mi brinemo zbog mnogih stvari koje se nikada nisu desile, a verovatno nikada i nee.
20% naših strahova tiu se nekih naših prošlih dogaaja i iskustava u odreenim situacijama, odnosno, nas intenzivno drma strah zbog ranijih loših iskustava. Istina je zapravo da ono što se nekada desilo nema nikakvu mogunost da nas ponovo ugrozi jer je to samo deo naše istorije.
15% naših strahova odnosi se na sitne beznaajne stvari koje nemaju kapacitet da nam drastino oteaju naše aktivnosti.
5% svih naših strahova ine takozvani realni, opravdani strahovi, koji imaju za cilj da nas zaštite od nekih opasnosti.
Dakle, strah predstavlja najskuplju emociju od svih bez obzira na to što u 95% sluajeva nema injenino utemeljenje.
Nastavak na strani 10
Hrabrost nije odsustvo straHa
Hrabrost je otpor straHu
ra
Prethodno istraivanje nam ukazuje na injenicu da je strah u najveem delu naša negativna, predimenzionirana mašta.
Stoga, razumevanje suštine naših strahova jeste prvi korak u njihovom prevazilaenju.
Drugi korak je pravilno tumaenje hrabrosti. Mark Tven je jednom prilikom izjavio:
„Hrabrost nije odsustvo straha, hrabrost je otpor strahu.“
Ovo je jedan fenomenalan pristup i logino objašnjenje svima onima koji smatraju da nisu dovoljno hrabri i da je to razlog što ne mogu da naprave veliki uspeh. Oni za druge misle da su hrabri jer se niega ne boje.
Da ponovo podsetim, ako nešto radimo i niega se ne bojimo uprkos moguim rizicima, onda to nije hrabrost – to je ludost!
Hrabrost se javlja onog momenta kada se uprkos rizicima i strahu koji oseamo odluujemo da nešto pokušamo.
Trei korak predstavlja donošenje odluke da se suoimo sa našim strahovima. Rešenje je jednostavno – uradiemo ono ega se najviše bojimo i na taj nain emo mi kontrolisati naš strah a ne on nas.
Zapravo, oduprimo se potrebi da se prilagodimo strahu, ve ga saseemo u korenu. Kada stra- hu zatvorimo vrata, mi tek tada otvaramo vrata vere, koja nas vodi napred ka našim ciljevima.
Kako se uspešno suprotstaviti strahu?
11
Kandidati
3. Kao rezultat nepokušavanja javlja se neiskustvo
Pored nedostatka samopouzdanja i prave samopodrške, postoji još jedan razlog koji di- rektno utie na pojavu i rast straha, a to je ne- znanje. Ukoliko nemamo dovoljno informacija o nekoj oblasti, naš strah od neuspeha raste.
Da vidimo kako funkcioniše zaarani krug stra- ha podran neznanjem:
Šta još utie na naše strahove?
1. Oseamo strah
4. Usled neiskustva javlja se vee neznanje
5. Neznanje budi još vei strah
Iz svih navedenih razloga jasno je da je potreb- no da istraujemo i uimo što više jer se svojim znanjem odlino suprotstavljamo strahu. Dobra vest je da strah koji nema jaku podršku uma vrlo brzo nestaje.
„Strah je bombastian, a vera radi u tišini, ali radi! Kada se sretnu licem u lice, vera je uvek gospodar straha!“
Moemo konstatovati da je strah univerzalna pojava koja je najšire rasprostranjena, i kao ta- kav mnoge zaustavlja u pohodu ka ciljevima. Meutim, dobra vest jeste da on uspešne ljude ne spreava na njihovom putu ka realizaciji ciljeva, i to ne zato što oni ne oseaju strah, ve zato što upravljaju svojim strahovima, suoavaju se sa njima, bore se, i, bez obzira na njihovo dejstvo, nikada ne odustaju, jer veruju u pozitivan ishod.
„Ako elite da postignete uspeh, neka vam pree u naviku da radite ono ega se plašite!“ – Ralf Valdo Emerson
Tekst je prireen po knjizi „Mapa Uspeha“ D.R.Gilberta (Dragiše Ristovskog), osnivaa i direktora D.R.Gilbert Centra i D.R.Gilbert Consultinga www.drgilbert-centar.com
12
istraivanje
ra
T okom januara meseca sprovedena je anketa na por- talu Poslovi.rs, koja je imala za cilj da utvrdi koliko esto i u kojim gradovima kandidati poseuju sajmove
zapošljavanja. Dobijeni su sledei rezultati:
REzUlTATI AnkETE: Da li poseujete sajmove zapošljavanja?
Odlazim samo na sajmove u svom gradu
Odlazim i na sajmove van svog grada
Poseujem iskljuivo sajmove u Beogradu
Ne poseujem sajmove
REzUlTATI AnkETE: Da li poseujete sajmove zapošljavanja?
Sajmovi za zapošljavanje predstavljaju efi- kasan nain povezivanja kandidata koji trae posao i kompanija koje imaju potrebu za novim zaposlenima. Oni kao takvi pruaju mogunost kandidatima da se lino predstave potencijal- nim poslodavcima, kao i da u neposrednom kontaktu sa njima saznaju više o kompaniji u kojoj ele da rade.
Ranije su se sajmovi za zapošljavanje uglavnom organizovali u Beogradu i veim gradovima u Srbiji. Ipak, poslednjih godina se situacija pro- menila, te su sada i manji gradovi širom zemlje “domaini” sajmova zapošljavanja. Tako su to- kom 2010. godine organizovani sajmovi u Alek- sincu, Somboru, Zrenjaninu, Subotici, Panevu, Leskovcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Ja- godini, Pirotu. Ovako velika rasprostanjenost i uestalost odravanja sajmova, objašnjava injenicu da je 35 odsto uesnika ankete od- govorilo da poseuje samo sajmove u svom gradu, jer nema potrebe da odlaze u drugo mesto.
Ipak, ima i onih koji smatraju da je i dalje najvea i najraznovrsnija ponuda poslova na sajmovima u Beogradu i veim gradovima u Srbiji. To je razlog što jedan deo uesnika an- kete, blizu 9 odsto, poseuje iskljuivo sajmove koji se odravaju u Beogradu, dok je 7,4 odsto ispitanika spremno da iz manjeg mesta u ko- jem ivi, otputuje do veeg grada, kako bi imali priliku da dou u kontakt sa što veim brojem poslodavaca.
Meutim, ono što zabrinjava jeste podatak da je gotovo polovina uesnika ankete (48,3%) odgovorila da ne poseuje sajmove za zapošljavanje. Kandidati esto kao razlog navode da na ovim sajmovima ne vide korist za sebe i doivljavaju ih kao nain da se kom- panije reklamiraju. Meutim, sajmovi se ne or- ganizuju zbog kompanija, ve zbog kandidata i njihov glavni cilj jeste da pomognu onima koji trae posao da pristupe što veem broju po- tencijalnih poslodavaca i tako stvore sebi više prilika da se zaposle.
Nastavak na strani 14
10. mart Ivanjica - Hotel “Park”
17. mart Vršac - Velika sala hotela “Srbija”
18. mart Kuršumlija - Sala Crvenog krsta
18. mart Novi Beograd Jurija Gagarina 221 - “Novobeogradske kul-
turne mree”, Sajam za osobe sa invaliditetom
18. mart Novi Beej - Dom Kulture
25. mart Kragujevac - Hotel “Nova Sicilijana”
25. mart Svilajnac - Sala Vatrogasnog doma
26. mart Nova Varoš - Hotel “Jezero”
26. mart Senta - SO Senta, Glavni trg br. 1
30. mart Gornji Milanovac - Dom kulture
30. mart Niš - Sportski centar air, Balon sala
31. mart Kikinda - Radniki dom
Takoe, sajmovi za zapošljavanje, osim traenja trenutno slobodnih radnih mesta, omoguavaju kandidatima da predaju svoje biografije velikom broju kompanija koje esto koriste ovu prililku da auriraju svoju bazu po- dataka odgovarajuim profilom kandidata.
Na taj nain, kada se uprazni odreeno radno mesto, poslodavac moe direktno kontaktira- ti kandidata i ponuditi mu zaposlenje. Ovo je situacija koje se u današnjim uslovima po- slovanja esto dešava, zato što kompanija u nedostatku vremena, nije uvek u mogunosti da raspiše oglas i organizuje konkurs, priku- plja i pregleda CV kandidata, nego jednostavno
izabere nekog od kandidata ija se biografija ve nalaze u bazi podataka kompanije.
Koristi koje kandidati mogu imati od saj- mova za zapošljavanje:
• Iskustvo direktnog kontakta sa poslodavcima; • Mogunost da se lino predstavite i steknete naklonost poslodavca; • Prilika da vidite prezentacije veeg broja kom- panija i odluite za koju biste voleli da radite; • Mogunost da se vaša biografija unese u bazu podataka veeg broja kompanija.
15
predstavljamo
ra DA lI SE PlAšITE PROMEnE POSlA?
U stajete svako jutro u isto vreme, pijete kafu, oblaite se i odlazite na posao. Tamo vas ekaju isti radni zadaci i iste kolege, kao i svaki drugi dan. Da li vam je ve dosadio tre-
nutni posao, ali po inerciji i navici nastavljate da ga radite? Ako posao više ne budi u vama uzbuenje i elju za radom, moda ste zreli za promene.
17
zaposleni
rijera
Odgovorite na sledea pitanja i saznajte da li vas promene plaše:
1. Da li ste vi neko ko uva sve svoje stari stvari, oklevajui da ih zameni novim?
2. Da li odbijate nove poslovne izazove, ostajui uljuljkani u svakodnevnu rutinu svog radnog mesta?
3. Da li ostajete verni svojim starim navikama, odbijajui da ih zamenite ne- kim novim, na primer – uvek idete na posao istim putem, uvek kupujete namirnice odreenih, ve oprobanih brendova, umesto da probate neke nove proizvode na trištu, i slino?
4. Da li ostajete verni svojim starim prijateljima, i izbegavate da sklapate poznanstva sa novim ljudima, koje ste tek sreli?
5. Da li odbijate da uite i prilagoavate se novim tehnologijama?
Potvrdni odgovori na gore postavljena pitanja pokazuju da ste vi neko ko je rob svojim starim navikama i plašite se svega što je novo i nepoznato, ali up- ravo je to ono što morate da promenite. Svet se danas menja svakim danom i svako ko eli da opstane u njemu, mora se neprestano prilagoavati.
Posao na kojem za vaše znanje i strunost nema više izazova i gde polako tonete u rutinu i monotoniju, bez razmišljanja treba da promenite. Naravno, ovo ne znai da od- mah sutradan treba da date otkaz; to samo znai da polako treba ponovo da ponete da istraujete trište rada, u potrazi za poslom na kome ete imati priliku dalje da se usavršavate.
Pre ili kasnije, svako oseti kada je dostigao vrhunac na nekom poslu i da na njemu više ništa ne moe nauiti niti stei nova iskustva. Kada taj trenutak doe, potrebno je da krenete dalje.
Nastavak na strani 18
K a
ri je
ra Promena posla, kao i uostalom svaka druga promena, donosi mnogo novih okolnosti i iza- zova sa kojima se treba izboriti na pravi nain. Ali to ne treba da vas pokoleba. Ukoliko ste se ve odluili da napravite promenu, onda nas- tavite svojim putem.
Svaka promena koju uradite sa ciljem, vre- menom e se pokazati kao dobra odluka, bez obzira što vam u poetku moe delovati izuzet- no teško. A vrlo je verovatno da vam nee ii sve tako lako. Zašto? Pre svega, zato što je mnogo jednostavnije svakodnevno raditi ru- tinski posao koji dobro poznajete, nego da se upuštate u nove izazove a da pritom ne znate kako e to izgledati. Baš zato veliki broj lju- di ostane na istom poslu ceo svoj radni vek, plašei se izlaska iz zone komfora. Meutim, ne dozvolite da navike upravljaju vama, jer one su najvea konica za uspeh.
Za napredovanje u karijeri najvanije je da pobedite strah od promena. Ako se fokusirate samo na svoje strahove, nikada neete sazna- ti koliko moete da postignete. Zato nemojte da se plašite da zakoraite u nepoznato, ve odluno nainite prvi korak i odvaite se da unesete novinu u svoj ivot. Ma koliko hrabrosti vam za to trebalo, trud e vam se na kraju is- platiti. Svaka promena donee vam mogunost da na drugaiji nain osetite ivot i posao kojim se bavite.
Da bi vam bilo lakše da sve novine savladate, odredite prioritete i angaujte sve svoje po- tencijale kako biste zacrtane ciljeve ostvarili. Pitanje “da li e uspeti u svojim namerama?”, zavisi iskljuivo od vas i od toga da li ste pruili sve od sebe da ih ostvarite. Nijedan cilj se ne moe dostii ako se unapred odustane, pre i nego što se pokuša.
International Call Center International company is seeking for selfmotivated individuals interested in learning telemarketing and sales.
Join our Team and create your own success! Send your resume to [email protected]
22
ra
Wiener Städtische osiguranje je deo Vien- na Insurance Group, jedne od najveih osiguravajuih kua
novnih zadataka menadmenta. U fokusu raz- voja kompanije su ljudi, njihove veštine, zna- nja, stavovi i sposobnosti koje su neophodne za postizanje svakog pojedinanog cilja, a time i za ostvarivanje konkurentske prednosti.
Kreiranje radnog okruenje u kome ljudi mogu da ostvare svoj puni potencijal, ga- rant je kvalitetnog suoavanja sa sadašnjim i buduim izazovima. Takoe, bez podsticanja razvojnih odnosa u kojima se zaposleni osea cenjeno i gde je ukljuen u treninge i struno usavršavanje ne bi bio mogu ni kvalitetan pro- ces regrutovanja i razvoja kadrova koji rezultira lojalnošu radnika.
Kompanija je u 2010. godini odrala brojne obuke, kako novo-regrutovanog kadra tako i zaposlenih sa dugogodišnjim staom u iju se edukaciju i usavršavanje konstantno ulae. Wiener Städtische osiguranje posebno podstie razvoj talenata što podrazumeva postojanje sistema i procesa za privlaenje, razvijanje, angaovanje i zadravanje talentovanih poje- dinaca.
Jedan od vanih segmenata upravljanja ljuds- kim resursima je razmena znanja i iskustava, pa tako i ljudi u okviru Vienna Insurance Group. Ovaj program prua mogunost svakom zapo- slenom da pokae svoje sposobnosti i ostvari svoje ambicije ne samo u matinoj zemlji ve i u erkama kompanijama koje posluju na okol- nim trištima.
Na ovaj nain Vienna Insurance Group, lanovima svoje velike porodice prenosi znanje i tako obezbeuje da se ono primeni i nadograuje u svim zemljema u kojima Grupa posluje.
zAPOSlEnI SU OSnOvA USPEHA
u Evropi koja posluje u 23 zemlje, u 50 kom- panija, sa oko 23.000 zaposlenih.
Wiener Städtische osiguranje je poelo svoje poslovanje u Srbiji 2003. godine kao „green field“ investicija. Kompanija je poela da os- vaja trište naoruana iskustvima drugih erki kompanija koje posluju na okolnim trištima, i znanjem koje je Grupa sticala prethodnih 180 godina.
Korišenje „know how“ Grupe uticalo je da se kreiraju produkti po meri osiguranika, po viso- kim evropskim standardima. Kompanija nudi visoko kvalitetne usluge osiguranja u oba seg- menta - neivotnom osiguranju i osiguranju lica. Za veoma kratko vreme, ve u drugoj godi- ni poslovanja, Wiener Städtische osiguranje se našlo meu vodeim kompanijama na srpskom trištu osiguranja, zauzimajui etvrto mesto. Zahvaljujui poslovnoj politici koju odlikuje ino- vacija i rešavanje problema, fokusiranost na klijente, servisiranje šteta, kontrola troškova i risk menadment Kompanija je konstantno poveavala udeo na trištu.
Velikim delom svoj uspeh kompanija duguje zaposlenima. Menadment sa velikom panjom sprovodi strategiju kojom se omoguava da zaposleni iskau svoje talente i dalje ih razvi- jaju. injenica da je u prvoj godini poslovanja kompanija brojala 100 zaposlenih, a danas angauje preko hiljadu profesionalaca ukazuje da je bavljenje ljudskim resursima jedan od os-
zAPOSlEnI SU OSnOvA USPEHA
ra MEnADER TREBA DA BUDE UzOR SvOJIM zAPOSlEnIMA
P ozicija menadera u modernim kom- panijama je veoma uticajna i u veini sluajeva podrazumeva visoku novanu
naknadu. Razlog za to je što esto od uloge i aktivnosti menadera zavisi uspeh kompanije i kvalitet koji ona obezbeuje na trištu.
Zadatak menadera je, pre svega, da izvrši pozitivan uticaj na zaposlene i da utie na njih da kvalitetno i vredno obavljaju svoj posao, i…