23
Tema 4: La Terra

Tema 4 la terra català

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Tema 4 la terra català

Tema 4: La Terra

Les parts de la Terra

Page 2: Tema 4 la terra català

La Terra es el nostre planeta.

La part de la Terra formada per roques es diu: GEOSFERA

La part de la Terra formada per aigua es diu: HIDROSFERA

La part d’aire que envolta la Terra es diu:

ATMOSFERA

Ejercicio: Pinta i posa el nom de las tres parts de la Terra (Geosfera, Hidrosfera, Atmósfera) de diferents colors:

Page 3: Tema 4 la terra català

La Geosfera

És la part rocosa del planeta, des de allò que està sota els postres peus fins al centre de la Terra.

Page 4: Tema 4 la terra català

La geosfera té tres capes: Escorça Mantell Nucli

Exercici: Acoloreix les tres capes de la Geosfera

La hidrosfera

La hidrosfera està formada per tota l’aigua del planeta:

Page 5: Tema 4 la terra català

Aigua salada: (mars i océans)

Aigua dolça: (rius, llacs, torrents)

La major part de l’aigua de la Terra és salada y forma els mars i ocens.

(Mira la il·lustració de la pàgina 48 del llibre de 5è Santillana)

Exercicis: Cerca i Espriu el nom dels 7 mars principals del planeta:

Cerca i escriu el nom tres rius un a Àfrica, altre a Amèrica i altre a Europa

---

L’atmosferaL'atmosfera està formada per la capa d'aire que envolta la terra.

L'aire que vam respirar està format per: Oxigen

Nitrogen Altres gasos

L'atmosfera té diverses capes, les dues capes més properes a nosaltres són:

Page 6: Tema 4 la terra català

Troposfera: Des de la Terra fins a 20.000 metres d'altura.

És la capa d'aire en la qual vivim, format l'aire que ens envolta, arriba fins a on estan els núvols i per damunt on volen els avions. Desde la Tierra hasta 20.000 metros de altura.

Estratosfera: Des dels 20.000 metres fins als 50.000 metres.

A aquesta altura les temperatures són molt baixes (Mira la il·lustració de la pàgina 49 del llibre de Medi de Santillana)

Page 7: Tema 4 la terra català

L'erosió

Page 8: Tema 4 la terra català

- Nosaltres vivim sobre l'escorça terrestre.

- L'escorça terrestre està formada per roques.

- Aquestes roques amb el pas de molts, molts i molts d’anys es trenquen i desgasten.

- El vent, la pluja, el gel, el mar, els rius, són els que desgasten l'escorça terrestre.

Al procés de desgast de l'escorça terrestre ho anomenem: erosió (Mira les il·lustracions de la pàgina 50 i 51 del llibre de Medi de Santillana)

Page 9: Tema 4 la terra català

Els terratrèmols

Page 10: Tema 4 la terra català

Els terratrèmols: Són moviments bruscs de l’escorça terrestre.

Alguns són molt febles i no els notem uns altres són molt forts i causen catàstrofes.

Els volcans- Un volcà és una obertura en l'escorça terrestre per on surten materials (pedra fosa, gasos, fum, cendres) de l'interior de la Terra a temperatures molt altes.

Page 11: Tema 4 la terra català

- La roca fosa i molt calenta que surt pel cràter del volcà es diu lava.

- També hi ha volcans sota el mar

- Les erupcions volcàniques són molt perilloses per als humans que viuen prop, sobretot pels gasos tòxics que emanen els volcans.

Parts d'un volcà: Xemeneia: Per on puja la lava.

Cràter: El forat pel qual surt la lava

Con volcànic: La “muntanya” que forma la lava al refredar-se.

(Mira las ilustraciones de la página 52 y 53 del libro de medio de Santillana)

Exercici: Acoloreix el volcà i escriu les seves parts

Page 12: Tema 4 la terra català

Xemeneia - Cràter - Con volcànic - Lava

Terremotos y volcanes en la red

Page 13: Tema 4 la terra català

http://www.crid.or.cr/cd/CD_Asentamientos_Humanos/pdf/spa/doc7685/doc7685-1.pdf

http://centros3.pntic.mec.es/cp.valvanera/volcanes/queson/queson.html

http://www.educa.madrid.org/web/cp.pinardesanjose.madrid/act_hotPotatoes/5_relieve_T10/relieveT_1.htm

http://aduo-clase.blogspot.com/2008/02/sabas-que-tres-cuartas-partes-de-la.html

http://www.educared.net/concurso2001/152/volcan.htm

Exercicis de completar

Las parts de la terra

Page 14: Tema 4 la terra català

La part de la Terra formada per roques es diu:

______________

La part de la Terra formada per aigua es diu

__________________

La part d'aire que envolta la Terra es diu:__________________

La geosfera té tres capes:

_____________

_____________

______________

La hidrosfera està formada per tota l’________ del planeta:

Page 15: Tema 4 la terra català

Aigua __________: (mars i oceans)

Aigua __________: (rius, llacs, torrents)

La atmosfera té varies capes, les dues capes més properes a nosaltres son:

______________

______________

Al proceso de desgast de l’escroça terrestre l’anomenem ___________

Els _____________ són moviments bruscs de l’escorça terrestre.

Un ____________ és una obertura en l’escroça terrestre per on surten materials diversos (pedra fosa, gasos, fum, cendres) de l’interior de la Tierra a temperatures molt elevades.

Parts d’un volcà:

Page 16: Tema 4 la terra català

_________________: Per a on puja la lava.

_________________: El forat pel que surt la lava

_________________: La “muntanya” que forma la lava al refredar-se.

Resumen tema 4 La tierra

Les parts de la Terra

La Terra es el nostre planeta.

La part de la Terra formada per roques es diu: GEOSFERA

La part de la Terra formada per aigua es diu: HIDROSFERA

La part d’aire que envolta la Terra es diu:

ATMOSFERA

Page 17: Tema 4 la terra català

La geosfera té tres capes: Escorça Mantell Nucli

La hidrosfera està formada per tota l’aigua del planeta:

Aigua salada: (mars i océans)

Aigua dolça: (rius, llacs, torrents)

L'atmosfera té diverses capes, les dues capes més properes a nosaltres són:

TroposferaEstratosfera

Page 18: Tema 4 la terra català

Al procés de desgast de l'escorça terrestre ho anomenem: erosió

Els terratrèmols: Són moviments bruscs de l’escorça terrestre.

Parts d'un volcà: Xemeneia: Per on puja la lava.

Cràter: El forat pel qual surt la lava

Con volcànic: La “muntanya” que forma la lava al refredar-se.