Click here to load reader

technologie informacyjne 1 - Strona główna - Janusz · PDF fileInformacyjna. Cz. 1, Cz.2, MIKOM 2005 4. Roshan P., Leary Bezprzewodowe sieci LAN 802.11, PWN 2006 5. ... Technika

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of technologie informacyjne 1 - Strona główna - Janusz · PDF fileInformacyjna. Cz. 1,...

Literatura podstawowa

1. Niezgoda M, Haber L. H., Spoeczestwo informacyjne, aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2007

2. Sikorski W., Podstawy technik informatycznych, PWN 2006

Literatura uzupe niajca

1. Davidson J, Peters J., Voice over IP, MIKOM 2005

2. Dijkstra E. W.: Umiejtno programowania. WNT, Warszawa, 1978

3. Furmanek S., Zdrojewski K., Akademia sieci Cisco. HP IT. Technologia Informacyjna. Cz. 1, Cz.2, MIKOM 2005

4. Roshan P., Leary Bezprzewodowe sieci LAN 802.11, PWN 2006

5. Wojtachnik R., Elektroniczna wymiana dokumentw, MIKOM 2004

Technologie informacyjne

1. Technologie informacyjne

1.1. Podstawowe poj cia

Technologia informacyjnaTechnologia informacyjnaTechnologia informacyjnaTechnologia informacyjna (ITITITIT - Information Technology) dziedzina wiedzy obejmujca:

1.1. Podstawowe pojcia

informatyk (wcznie ze sprztem komputerowym oraz oprogramowaniem uywanym do tworzenia, przesyania, prezentowania i zabezpieczania informacji),

telekomunikacj, narzdzia i inne technologie zwizane z informacj.

Dostarcza uytkownikowi narzdzi, za pomoc ktrych moe on pozyskiwa informacje, selekcjonowa je, analizowa, przetwarza, zarzdza i przekazywa innym ludziom.

1.1. Podstawowe pojcia

Warto rynku IT w Polsce w roku 2007 przekroczya dwadzieciamiliardw zotych.

Technologie Informacyjne (IT) (inaczej) jest to technologia wymagana do

przetwarzania informacji, w szczeglnoci uycie komputerw oraz

oprogramowania do przeksztacania, przechowywania, przekazywania oraz odzyskiwania informacji z dowolnego miejsca w dowolnym czasie.

1.1. Podstawowe pojcia

Informatyka (computer science, computing science, information technology, informatics)

Dyscyplina naukowa, ktra wytworzya pojcia, metody i techniki budowania zoonych systemw gromadzenia, przetwarzania, przedstawiania i przekazywania informacji i wiedzy w postaci

symbolicznej.

Informatyka pierwotnie bya czci matematyki ale rozwina sido osobnej dyscypliny naukowej.

Informatyk dzielimy na dwie czci:

-analiz (analiza otaczajcej nas informacji),

- tworzenie i uytkowanie systemw przetwarzania informacji.

1.1. Podstawowe pojcia

Telekomunikacja to dziedzina nauki i techniki zajmujca si

transmisj informacji na odlego.

Obejmuje rwnie sposoby przetwarzania tych informacji,

kodowanie, sprzt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci

telekomunikacyjne i wiele innych zagadnie.

Obecnie telekomunikacja w coraz wikszym stopniu zaley od

rozwiza informatycznych i zaczyna odgrywa coraz wiksze

znaczenie w sieciach komputerowych

1.1. Podstawowe pojcia

System telekomunikacyjny skada si z nadajnika, medium transmisyjnego (poczenia), czasem podzielonego na kanay, oraz odbiornika.

Nadajnik to urzdzenie zamieniajce lub kodujce wiadomo do

postaci fizycznego sygnau.

Obecnie jako medium transmisyjne najczciej wykorzystywane skanay radiowe naziemne i satelitarne, cza wiatowodowe i w coraz mniejszym stopniu linie miedziane.

Odbiornik jest wyposaony w mechanizm dekodowania, ktry w pewnym zakresie potrafi odtworzy brakujce czci sygnau. Ostatecznie moemy (czowiek) by nim.

1.1. Podstawowe pojcia

Telematyka - rozwizania telekomunikacyjne, informatyczne i

informacyjne oraz rozwizania automatycznego sterowania

dostosowane do potrzeb obsugiwanych systemw fizycznych wynikajcych z ich zada, infrastruktury, organizacji, procesw

utrzymania oraz zarzdzania i zintegrowane z tymi systemami.

Termin ten wystpuje zazwyczaj z przymiotnikiem okrelajcym

dziedzin zastosowania np.: telematyka transportu, telematyka

medyczna, telematyka przemysowa.

Najwaniejszymi funkcjami systemw telematycznych s funkcje operowania informacj. Dotyczy to jej pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji wraz z transmisj i wykorzystania w rnorodnych procesach decyzyjnych. Systemy i aplikacje telematyczne s konstruowane do pewnych procesw.

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Nauka badania Technika Gospodarka Media Rozrywka

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Nauka

dowodzenie twierdze (poszukiwanie rozwiza),

Optymalizacja (rekurencja, iteracja),

sieci neuronowe, uczenie maszynowe, eksploracja danych

(data mining), ... -> sztuczna inteligencja.

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Fizyka

zwizki pomidzy pytaniami fizycznymi i teori oblicze,

fizyka statystyczna w projektowaniu systemw

wspbienych.

Fizyka gazi filozofii.

(Od czasw Galileusza) fizyka jest nauk dowiadczaln.

Symulowanie zdarze przez komputery. Jest to fundamentalna

zmiana sposobu mylenia o nauce.

Astrofizyka, Geofizyka, Meteorologia - dziay fizyki, w ktrych symulacje penia podstawow rol

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Chemia

chemia kwantowa (dzia chemii i fizyki teoretycznej zajmujcy si

matematycznym opisem czsteczek

chemicznych);

obecnie znacznie jest wicej

uytkownikw wielkich pakietw

programw kwantowo-chemicznych ni

ludzi znajcych si na metodach

wykorzystywanych w tych pakietach;

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Biologia i biocybernetyka

gromadzenie informacji i wspomaganie eksperymentw

symulacje na poziomie makroskopowym, (ekologiczne,

zwizane z przepywem substancji i energii w przyrodzie oraz z biologi populacyjn),

symulacje na poziomie molekularnym, w genetyce i biologii molekularnej, w

szczeglnoci problemy powstania ycia i kodu genetycznego.

biologia komputerowa komputerowa medycyna: symulacje dziaania organizmu ludzkiego i zwierzcego na rnym poziomie

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Nauki o poznaniu (cognitive sciences)

ga nauki, okrelana jako nauki o poznaniu, nauki kognitywne lub kognitywistyka,

cel: zrozumienie, w jaki sposb czowiek postrzega i poznaje wiat, w jaki sposb reprezentowana jest w naszym umyle informacja ksztatujca nasz obraz wiata,

(poczenia psychologii, lingwistyki, filozofii, neurobiologii i sztucznej inteligencji)

nauki o poznaniu stosujmetody psychologii eksperymentalnej, korzystaj z wynikw

bada nad mzgiem, ale ich jdro to modele oparte na symulacjach komputerowych.

lingwistyka komputerowa: dwik cyfrowy, analiza i synteza mowy,

tumaczenie maszynowe, modele afazji i innych problemw z mow psychologia i symboliczne modele umysu oraz modele koneksjonistyczne Koniec 2.10.2008

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

modelowanie matematyczne zagadnie ekonomicznych

realistyczne modele w makroskali lub w skali caego globu.

modele ekonometryczne pozwalaj na do dokadne przewidywania sytuacji ekonomicznej w wybranych

dziedzinach na rok z gry

prognozowanie szeregw czasowych, matematyka

finansowa, odkrycia w ekonomicznych bazach danych.

Ekonomia

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

komputerowa humanistyka:

w socjologii,

historii,

jzykoznawstwie,

archeologii i wielu innych dziedzinach.

Nauki humanistyczne

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Archeologia

rekonstrukcje znanych zabytkw

Historia

kliometria - ilociowe (statystyczne) metody

w historii (gospodarczej).

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

geografia komputerowa

modele matematyczne w geografii spoecznej

wizualizacja danych zgromadzonych w systemach

informacji geograficznej (GIS) w postaci map

cyfrowych

kartografia

Geografia

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Technologia w badaniach literackich

Stylometria - badanie stylu literackiego metodami

statystycznymi; dziki stylometrii mona rozstrzygn sporne

kwestie dotyczce autorstwa dzie literackich

Nauki prawnicze

zastosowania IT (komputerw) w naukach prawniczych

zmierzaj do wprowadzenia metod sztucznej inteligencji do

wyszukiwania informacji na podstawie opisw, ktre

wymagaj gbszej analizy (rozumienia pytania, a nie tylko szukania sw kluczowych), do wyszukiwania sprzecznoci wewntrznych w danym zbiorze przepisw itp.

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Nauki rolnicze

np. oddzielenia informacji genetycznej od rodowiskowej dla

osobnikw, uwzgldniajc informacj od wszystkich

spokrewnionych - wymagao to nie tylko ogromnej bazy danych, ale rozwizania ukadu rwna o wymiarze 10 milionw!

Symulacje ekologiczne.

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Nauki komputerowe

Coraz wicej jest dziaw nauki, ktre wyamuj si prostej klasyfikacji:

cz teorii systemw zoonych, modelowanie matematyczne, np. metody komputerowego badania

ukadw dynamicznych, teori automatw komrkowych, programowanie naukowe (scientific programming);

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Technika i gospodarka

Gromadzenie i przetwarzanie

informacji

Automatyzacja prac zawodowych

E-biznes

....

E-nawigacja

E-morze (e-Maritime)

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Rozrywkawww.egmdss.com

www.maritime-tests.org

1.2. Zastosowania technologii informacyjnej

Search related