Technologie informacyjne w bibliotece cz. I

 • View
  231

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podręcznik dla bibliotek uczestniczących w szkoleniach komputerowych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek

Text of Technologie informacyjne w bibliotece cz. I

 • Technologie informacyjne w biblioteceCz I - Podrcznik

 • Autorzy: Orodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerw

  Redakcja i korekta: Iwona Maciszewska

  Projekt graficzny: Studio Otwarte

  Projekt okadki i skad: Adliner sp. z o.o.

  copyright Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego, Warszawa 2010

 • Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsiwziciu,

  ktre ma uatwi polskim bibliotekom publicznym dostp do komputerw, internetu i szkole. Program

  Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundacj Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego.

 • UZUPENIJ KALENDARZ ZAJ

  Modu V

  Wsparcie techniczne i organizacyjne

  Data spotkania:

  Godzina rozpoczcia i zakoczenia zaj:

  Modu IV

  Modu III

  Programy uytkowe

  Data spotkania:

  Godzina rozpoczcia i zakoczenia zaj:

  Modu II

  Przygotowanie materiaw multimedialnych

  Data spotkania:

  Godzina rozpoczcia i zakoczenia zaj:

  Pierwsze kroki z komputerem

  Data spotkania:

  Godzina rozpoczcia i zakoczenia zaj:

  Modu I

  Prezentacje i sposoby ich zastosowania

  Data spotkania:

  Godzina rozpoczcia i zakoczenia zaj:

  Imi i nazwisko:

  Adres e-mail

  Uczestnik

  szkolenia

  Imi i nazwisko:

  Adres e-mail

  Dane

  trenera

 • SPIS TRECI

  Opis instalacji Windows 7 7

  Prawo autorskie 21

  Licencjonowanie 29

  Wsparcie techniczne i monitorowanie 38

  Gwarancja 39

  Szybkie skanowanie 40

  Aparat Cyfrowy BENQ DC E1220 Pobieranie plikw 41

  Picture Manager 45

  Tworzenie lmw 48

  Edytor tekstu Word 2007 50

  Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 57

  PowerPoint 2007 64

  PowerPoint 2007 - tworzenie prezentacji 72

  Internet Explorer 77

  Jak szuka w Internecie 81

  Jak zaoy konto pocztowe 84

  Komunikacja w internecie 85

  Dyski internetowe 86

  Zapisywanie stron WWW 87

  Publikowanie stron WWW 88

  Przydatne linki 89

  Portale spoecznociowe 94

  Zoliwe oprogramowanie 96

  Bezpieczna praca z komputerem 100

  Sowniczek 107

  Literatura 115

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

 • Opis instalacji Windows 7 13

  Opis kont w Windows 7 dostarczanym do bibliotek 31

  Zakadanie dodatkowych kont w Windows 7 33

  Prograwmy dostarczane do bibliotek 35

  Wybrane informacje na temat prawa autorskiego 43

  Wybrane informacje na temat licencjonowania 53

  Warunki wsparcia i serwisu technicznego i monitorowania 63

  Warunki gwarancji 65

  Praca z programem Internet Explorer 106

  Jak sprawnie szuka w Internecie? 110

  Jak szybko zaoy konto pocztowe? 113

  Komunikatory internetowe 114

  Internetowe dyski 115

  Zapisywanie wartociowych stron WWW 116

  Publikowanie wasnych stron WWW 117

  Przydatne linki 119

  Portale spoecznociowe 123

  Niebezpieczne oprogramowanie 125

  BHP w pracy z komputerem 129

  Sowniczek 137

  Literatura 145

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

 • Publikacja, ktr oddajemy do Pastwa rk, powstaa w ramach

  Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce. Jego celem jest wzmocnienie

  potencjau lokalnych bibliotek, aby stay si orodkami aktywnoci

  i rozwoju lokalnych spoecznoci. Program jest czci midzyna-

  rodowego przedsiwzicia Global Libraries, realizowanego m.in.

  na Litwie, otwie, Ukrainie, w Bugarii i Rumunii. Jego istot jest

  uatwienie uytkownikom bibliotek publicznych dostpu do kom-

  puterw i internetu, a za ich porednictwem do informacji, wiedzy

  i kultury. Wie si to z now rol bibliotekarki i bibliotekarza, ktrzy

  staj si przewodnikami w poszukiwaniu informacji i wiedzy. W dobie

  spoeczestwa informacyjnego oznacza to umiejtno korzystania

  z nowoczesnych technologii.

  W ramach pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek blisko 1300

  placwek bibliotecznych w Polsce otrzyma zestawy sprztu kompute-

  rowego, skadajce si m.in. z komputerw stacjonarnych, laptopw,

  urzdze sucych do drukowania, skanowania i kserowania, aparatw

  cyfrowych i innego sprztu oraz oprogramowania, ktre umoliwia

  korzystanie z nowoczesnych technologii w bibliotekach.

  Efektywne wykorzystanie nowych technologii oznacza nie tylko po-

  siadanie kompetencji w zakresie ich obsugi. Bibliotekarze darzeni

  zaufaniem i szacunkiem mog otwiera przed uytkownikami

  bibliotek internetowe okno na wiat. Dlatego istotne jest, aby po-

  tra li pomaga - zwaszcza tym, ktrzy do tej pory nie korzystali

  z komputera - w odkrywaniu bogactwa zastosowa i zasobw cyfro-

  wych treci, znali zasady bezpiecznego korzystania z internetu czy

  podstawy prawa autorskiego. Temu bd suyy szkolenia Nowe

  technologie w bibliotece, do ktrych materiaem pomocniczym jest

  niniejsza publikacja.

  Mamy nadziej, e udzia w szkoleniu stanie si dla Pastwa wanym

  etapem w procesie cigego doskonalenia i sprawi, e uytkowanie

  nowoczesnych technologii w bibliotece zyska nowe znaczenie.

  yczymy powodzenia i wytrwaoci!

  W imieniu zespou Programu Rozwoju Bibliotek,

  Jacek Krlikowski

  Specjalista ds. szkole i wsparcia systemu bibliotecznego,

  Fundacja Rozwoju Spoeczestwa Informacyjnego

  Rafa Kramza

  Konsultant ds. programowych,

  Polsko-Amerykaska Fundacja Wolnoci

  Szanowni Pastwo,

 • Opis instalacji Windows 7 Rozdzia 1

  Strona 7

  01 Opis instalacji Windows 7

  Aby zainstalowa system Windows 7 w nowym komputerze, przygotuj:

  pyt DVD z systemem Windows 7 Enterprise,

  kod aktywujacy instalacj,

  wydruk z ustawieniami sieci bezprzewodowej

  Ad.1 Waciwe pyty DVD zostay przysane z Irlandii przez rme Microsoft

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  Ad. 2 Kod aktywujcy instalacj

  zosta przesany poczt elektroni-

  czn i wydrukowany. Powinien by

  w posiadaniu biblioteki. Skontaktuj

  si ze wsparciem technicznym, jeli nie mozesz odnale kodw aktywacyjnych.

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  Ad. 3 Wydruk ustawie sieci bezprzewodowej zosta wykonany podczas odbioru dostarczanego

  zestawu i powinien by doczony do protokou odbioru. Skontaktuj si ze wsparciem technicznym,

  jeeli nie moesz odnale ustawie sieci bezprzewodowej.

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  ..........................................................................................................................................................................

  From/Od: Microsoft Volume Licensing Services

  To/Do: Biblioteka...

  Subject/Temat: Open License Welcome Noti cation

 • Opis instalacji Windows 7Rozdzia 1

  Strona 8

  1. Uruchom komputer, w ktrym chcesz zainstalowac Windows 7.

  2. W pyt DVD z systemem Windows 7 do komputera.

  3. Uruchom ponownie komputer i poczekaj na moliwo uruchomienia komputera z pyty. Nastpnie

  wybierz przycisk Dalej.

  Zadanie