Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

 • Published on
  11-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  1/496

  VDLE VRN3 AEVY YVDXV DBDMJDjD [adie mj Vmoe sequea

  Hy

  Cessmid Inji`d

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  2/496

  V`ms ms d wnrl ng gmitmnj* Jdoes! padies! djf evejts mj t`ms stnry dre emt`er

  inmjimfejtda nr dre usef mj d gmitmnjda odjjer*

  Fmstrmhutmnj ng t`ms odtermda tn djy smte nr mj djy oedjs wmt`nut t`e peromssmnj

  ng Cessmid Inji`d ms prn`mhmtef*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  3/496

  Cust heiduse mt wds jnt fnje hegnre!

  Mt fnes jnt oedj mts mopnssmhae*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  4/496

  HNNL 8

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  5/496

  [rnanbue

  Ynoe penpae sdy t`dt ynur fredos dre hetter t`dj t`e redamty*

  Cust amle mj oy fredos! everyt`mjb ms tdjbmhae djf t`ere dre jn hnujfdrmes* M idj

  geea! `edr! see! djf he wmt` ynu dbdmj* Mj oy fredos! tmoe seeoef tn `dve grnzej

  up* Re tdal ds mg ynu fmf jnt aedve*

  Re tdal ds mg ynure stmaa damve*

  V`ere dre jn `edrthredls! njay d oejfef `edrt* Ynoetmoes M ejf up wms`mjb t`dtoy fredos wmaa turj nut mjtn oy nwj redamty* M injstdjtay wms` jnt tn wdle up

  djf cust stdy t`ere*

  Ms t`dt seagms` tn fn sn>

  M fnjt wdjt tn wdle up* Heiduse w`ej M wdle up! redamty smjls mj* Daa t`e `urt

  inoes hdil djf M `dve tn ejfure t`e gdit t`dt ynu wmaa jever he t`ere* M `dve tn

  leep amvmjb oy amge wmt`nut ynu drnujf*

  M fnjt wdjt tn wdle up* Fmf M sdy t`dt daredfy> M fnj t* M redaay fnjt*

  M fnjt wdjt tn gdie t`dtredamty*

  Heiduse w`ej M fn! M see djnt`er gdie mjstedf ng ynurs*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  6/496

  I`dpter Nje

  (Verrejie jdodj e`$ Jdldldmjms ld jd$ [mjdpdbnf on dln odsydfn$( jdmmjms jd

  pdbldsdhm ln ldy Verrejie pern od`mjd adjb*

  Ld`mt jd jdldldmjms sm Verrejie! od`da jd od`da ln jdodj ydj* Ldyd jbd smburn

  jdjfmydj dln pdrdtm sd tdhm jmyd pdrd dadbddj smyd* Ldjmjd adjb! pdrdjb smjdsdfyd

  jmyd jd mjmsmj dln* [ern jbdynj tmbjdj on jbd jdodj dt pdtdwd/tdwd pd sd

  oul`d ln*

  (Vdpns jbdynj tmjdtdwdjdj on adjb dln> Odpdjb/dsdr ld tdadbd* [dsdadodt ldiute ld*( sdhm ln sd ldjyd dt jdlmtdwd jd adjb fmj dln! (Odtuanb ld jd d`$ Ody

  pdsnl pd dln hulds pmjuydt on jd jdodj dln* Oddwd ld jdodj ldy dte*(

  Ym Verrejie djb 9/onjt` naf hdhy hrnt`er ln* @e wds hnrj adst Odri` t`e 8jf*

  M wmaa jever ever gnrbet t`dt fdy ldsm yuj yujb fdy jd jdb`dau/`dan jd yujb

  eontmnjs ln*

  M"o njay 47! d sejmnr mj `mb` si`nna! djf M"ve jever heej dgrdmf tn teaa everyhnfy

  jd jdbod`da jd dln* Nr s`nuaf M sdy jdbodod`da pd rmj* V`e t`mjb wds! mt

  fmfj"t ditudaay bn weaa* M jdoef oy hdhy hrnt`er dgter t`e buy M geaa mj anve wmt`*

  Ym Verrejie Leavmj Tumjtern*

  M"ve jever oet djynje amle `mo* Nafer hrnt`er smyd jb hestgrmejf ln jd sm Vcdy*

  Y`nrt gnr Odrmd Veresd Cdyje* Jujb ujd `mjfm ldom jdb/uusdp jm Verrejie* Re

  prnhdhay fmf ljnw edi` nt`er sd oul`d adjb! hut nt`er t`dj t`dt wdad jd tdadbd*

  Hut t`mjbs i`djbe jbd sdhm jmad* Jdbmjb ianse ldom dt ody obd hdbdy/hdbdy jd

  jdbpdadpmt sd domjb fdadwd* M geaa mj anve wmt` `mo* Djf sd tmjdbda/tdbda ln jd

  smydjb lmadad! `e lept d seiret grno oe t`e w`nae tmoe* @e jever fmf teaa oe*

  Ld`mt yujb sdrmam lnjb hestgrmejf `mjfm smjdhm sd dlmj* Ld`mt bdjuj jdodj!

  jdmmjtmjfm`dj ln* Ym Verrejie fdw ldsm djb ody bustn juj* M wds gef up hy t`e

  mfed jd `e wds cust dj nrfmjdry buy w`n `dppejef tn `dve dj dst`od bdyd jbmhd*

  [ern jdbldodam dln* Dt odbdamjb fmj yujb bmjdwd jmydjb pdbtdtdbn sd dlmj juj*

  Ldyd jbd smburn jujb odadodj ln t`e gmrst tmoe! `mjfm ln tdadbd odtdjbbdp*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  7/496

  @mjfm ln tdadbd odpdjmwdaddj* Dt adaujb/adan jd `mjfm ln tdadbd odmwdsdjb

  `mjfm odsdltdj*

  Mt wds t`e jmb`t ng nur [rno* Vmjdwdbdj dln jb [dpd ln* Ldsm yujb Odod lnfdw e` jdbldldrnnj jb injtrditmnjs sd dhfnoej jmyd* Gehrudry ldsm fue djb

  Odod ln! sn `mjfm on tdadbd dado odyd/odyd jd adjb pwefe jd smydjb

  odjbdjdl* Gdase dadro! pern `mjfm jd smyd pmjddams jb fnitnr sd `nspmtda* Ods

  odbdjfd jd rdw jd sdge jd smyd*

  [dadhds jd sdjd dln jb `nspmtda* Jdsdauhnjb ln juj sm Vcdy jd uommydl jd

  jdodj* Hut t`dt tmoe! lmjdhd`dj dln* M ljew mt wnuaf he fmggerejt t`dt tmoe*

  Jdjfuj jd ldsm yujb pdlmrdofdo jd dado on! snoet`mjb wds up* Jdld/bnwj

  pd smyd juj! yujb odle/up jmyd e` jdb/soufbe jd sd oul`d jmyd* @mjfm ln rmj

  jdpmbmadj! jmydldp ln jd adjb smyd*

  @mjfm jd rmj smburn jmad ldyd pdjb mtdbn sd dlmj* Verrejie tnaf oe t`e trut`* Mt

  wdsjt d smopae dst`od* Ody injbejmtda `edrt fmsedse sm Verrejie lujb sddj ody

  hutds djb pusn jmyd* V`ere were tmoes jd `mjfm smyd odld`mjbd* Daa t`nse tmoe

  dldad ln fd`ma sd dst`od jmyd! yuj pdad fd`ma sd sdlmt jmyd*

  @mjfm jd smyd uodams sd `nspmtda dgter juj* @mjfm jd smyd jmreaedse jb fnitnrs

  fd`ma ujgnrtujdteay! auodlm jd yujb hutds sd pusn jmyd dt odrdom jb hannf djb

  jd/puopef sd aujbs jmyd* Ymjuhuldj lnjb sdod`dj jmyd `djbbdt ldyd ln* Ldyd

  adjb fuodtmjb yujb fdy jd jdbpuomamt fmj smydjb auodhds jb `nspmtda ld`mt

  `mjfm pd pwefe! dt pmjdbhmbydj jd adjb smyd*

  @e heidoe wedler djf wedler* Emb`t fdys dgter jujb [rno! jujb jdldupn ldom

  pdre`ds sd smohd`dj! `e wds aedjmjb `ms `edf nver oy s`nuafer! `e gmjdaay bdve

  up djf wejt dwdy*

  M wds `dvmjb dj eontmnjda hredlfnwj w`ej t`dt `dppejef* @mjfm dln

  odldpdbsdamtd* Ad`dt ldom uommydl* D gew omjutes dgter ansmjb Verrejie! oy

  ono gmjdaay bdve hmrt`* Feadyef jd smyd juj* @mjfm ln dado lujb odtutuwd hd

  dln t`dt tmoe* Jdamamtn dln sd pdlmrdofdo ln juj* M bdmjef nje! hut M anst nje*

  Daa danjb M wdjtef d hdhy smster! djf jnw ody hdhy hrnt`er jd dln! M t`nub`t

  mts t`e hest t`mjb t`dt `dppejef tn oe sn gdr* Yn pmjdjbdadj ln sm Verrejie sd

  ldjyd* Djf M ljnw `eaa he bredt cust amle `e wds* @e uatmodteay heidoe t`e jew

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  8/496

  pdrt ng nur gdomay! sm Verrejie Leavmj Cmoejez*

  Dat`nub` jdauaujblnt dln! smjusuhuldj ln jdjb odb onve nj* Hesmfes! dado

  lnjb yuj fmj jdodj djb bustn jm Verrejie jd bdwmj ln*

  @dddy sd wdlds jdldtuanb jd rmj yujb ldpdtmf ln* [uydtmj fdw hd dln$ [dst/7

  jd jb uodbd* @mjfm jd rmj jdodj jd dln odldldtuanb* Jdodj$ Ddjtulmj jd

  jdodj dln sd si`nna jmtn e`*

  Mydl ldsm jb mydl sm Verrejie tuwmjb odfdamjb drdw* Fd`ma lwdrtn ln djb ldtdhm

  jb lwdrtn jmyd! dln djb jdbmbmsmjb dt dln djb jdb/ddadbd* [uydt tuany dln

  odfdads* [ern ldpdb hmjuhu`dt ln jdodj tmtmbma smyd sd pdb/mydl tdpns tdtdwd jb

  tdtdwd* Yn lujb fdpdt odmmjms ld! odtutuwd ld jd adjb sd ldpdtmf ln e`*

  Fuoeretsn jd adjb dln sd hdjyn fd`ma `mjfm jdodj jd dln odldldtuanb* Odbre/

  redfy jd adjb dln jd puodsnl sd si`nna* Ydbamt adjb fmj jujb jdsd hdjyn jd dln!

  jdrmjmb ln jd jdbmsmjb jd sm Odod dt sm [dpd* Oddbd ldsm djb pdsnl jm [dpd sd

  wnrl jmyd* Ym Odod jdodj! dyuj typmida Ono pd rmj* Oefyn i`uhhy smyd

  jbdynj fd`ma sd pdbhuhujtms jmyd ldy Verrejie! pern ujtm/ujtm jd jdodjbpuodpdydt*

  Jdldampdt jd pdad ldom jb hd`dy* @mjfm jd ldom jdldtmrd fnnj sd auodjb hd`dy

  jd odadpmt sd hd`dy jmad Vcdy* Odammt ldsm yuj e`* Ldmadjbdj ldsm jdomj jb gnur/

  hefrnno `nuse fd`ma jbd fdadwd jd ldomjb djdl jmad* 6 fd`ma tmb/msd ldomj

  odbldpdtmf! msd sd pdrejts jdomj! dt yujb msd lujb ody hmsmtd* Jdld`djdp

  jdodj ldom* Jujb ujd dydw ln pdjb uodams! pern usdpdj jdodj jdomj jm Vcdywdadjb odbhdhdbn* Msd pd jdblmlmtd rmj jdodj ldom sd hd`dy jmad n ldyd sd

  si`nna*

  Re onvef `ere adst onjt`* Djf up ujtma jnw! `mjfm ln pd lmadad djb jemb`hnrs

  ln fd`ma jdbluluanjb adjb dln sd lwdrtn ln gnr t`e pdst 9 onjt`s* Fd`ma jd rmj

  smburn sd jdauaujblnt dln*

  Mt geeas wemrf tn he hdil mj si`nna* [drdjb jdldldtdodf jd `mjfm on

  odmjtmjfm`dj* Rdad ld jd ldsmjb Verrejie jd odlmlmtd jd pdldadt/ldadt sd

  si`nna* Reaa lujb jdhuhu`dy pd jdodj smyd tmydl gres`odj jd smyd sd inaaebe*

  [ern mhd pd rmj ldsm yujb dado onjb jdjfmydj adjb smyd ldpdb ldmadjbdj on!

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  9/496

  `mjfm yujb dado onjb wdad jd smyd ld`mt djnjb pdb`m`mjtdy pd djb bdwmj on*

  Y`dy$ Djb tdbda on jdodj fuodtmjb ldjmjd pd lmtd `mjm`mjtdy e`$$$ jdrmjmb ln

  jd ody suombdw juj ldyd auomjbnj pd dln pdrd `djdpmj ld`mt dado ln jdodjjd lujb smjn*

  N` djb dbd on ydtd> tdjnjb ln jdodj fd`ma `mjfm jdodj snhrdjb dbd

  puodpdsnl sm Vcdy*

  Ods odhmams jdldreinver sd dlmj sm Vcdy* Cust amle oe! mydl fmj smyd jb mydl juj

  dt `mjfm jmyd rmj odtdjbbdp yujb jdjbydrm* [ern ujamle oe! ods odhmams jmydjb

  jdmjtmjfm`dj djb ad`dt ldysd sd dlmj* Ymburn fd`ma ods odtdpdjb smyd* Lujb

  tutuusmj jbd fdadwd djb andf jmyd* Dt lmjdyd jmyd yuj*

  Dsmfe grno ansmjb `er hrnt`er! M ljnws s`es dasn omssmjb Xdj* Ym Xdj djb

  gdvnrmte jd pmjsdj ln* Jdb/stdy smyd sd domj gnr `nw odjy onjt`s dt fmtn smyd

  jdb/drda* Yyeopre d odtter ng evejts jd adjb jujb jdbldbustn smad sd msdt msd*

  Dado jdodj jd jb ad`dt jd od`da jd od`da jmad djb msdt msd* Ydsdbutmj jd jbd

  sdjd jm Vcdy sm Xdj jujb [rno juj! hut ynu ljnw w`dt `dppejef* V`ej dgterbruodfudte jm Xdj jb `mb` si`nna! lmju`d jd smyd jb Ono jmyd sd Ytdtes* @e

  sdmf `eaa he hdil! pern `mjfm jdomj dado lujb ldamdj*

  Ldyd jbd `uod`djbd tdadbd dln ldy Vcdy* Y`es omssmjb twn mopnrtdjt buys mj

  `er amge*

  Jdtdjbbdp on jd> pdohujbdf jmyd sd dlmj ldyd adjb `mjfm ln jdodj dadolujb djn yujb smjdsdhm jmyd*

  Djb damj> tuombma ldom fnnj sd bmamf*

  Ody lmju`d smyd jd ejveanpe jd putm sd hdb jmyd jd ody stdop jd hmanb jd luady

  purpae*

  Mtn* Vmjdtdjnjb ln lujb jdlu`d on jd hd mtn* Vmjdds pd jmyd yujb ldody

  jmyd juj ldyd adan adjb dlnjb jd/puzzae*

  Mjdbdw ln yujb ejveanpe sd ldjyd* Hulds jdodj jd ldyd odfdam ln jdodjb

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  10/496

  jdlu`d yujb aetter sd annh* Ewdj ln lujb hdlmt odsydfnjb serynsn sm Vcdy juj*

  Injbrdtuadtmnjs$

  Re wnuaf amle tn mjgnro ynu t`dt Odrmd Veresd Cdyje Tumjtern `ds qudamgmef tn

  bet `dag t`e si`nadrs`mp t`dt wds dwdrfef tn Verrejie Leavmj Tumjtern* V`e

  nt`er `dag wnuaf he bmvej tn djnt`er stufejt jnomjdtef*

  Mt ms d prmvmaebe tn reiemve t`ms si`nadrs`mp ds ynu wmaa bet tn bn tn nje ng nur

  nutstdjfmjb @mb` Yi`nnas mj t`e imty* Reaa pdy `dag t`e expejses ng ynur

  tumtmnj gees ng t`e `mb` si`nna ng ynur i`nmie*

  Fnjt omss t`ms i`djie$ Mt ms hetter tn brdh t`ms nppnrtujmty jnw* Re wnuaf amle

  tn `edr grno ynu* Yn mg ynu `dve djy questmnjs rebdrfmjb t`e odtter! paedse

  injtdit us dt

  @mjfm ln jd tmjdpns yujb aetter* Vuomjbmj adjb dln ldy Vcdy* [drdjb uournjb

  yujb fmad ln* @mjfm dln odldpdbsdamtd*

  Mhuhuld ln jd sdjd yujb hmhmb ln ldyd adjb jdb/rmjb yujb ieaap`nje ln*

  @eaan> Od** ododyd jd adjb husy dln e`$ sdhm ln jdodj fd`ma usudaay ldpdb

  tuodtdwdb ydj jdbpdpdhmam adjb jb fmdpers pdrd ldy Verrejie pdb/uwm ln*

  Djn ld hd djdl! jdlmtd ln adjb jd ody fuodtmjb ldjb suadt fmtn* E` djb sdhm

  e` jdldlu`d ld fdw jb si`nadrs`mp e` `mjfm ln jdodj dado jd jdb/dppay ldpdad

  Fuodtmjb>>> `mjfm tdadbd dln odldpdjmwdad juj! Od! pdlmtdhm yujb aetter `d*

  Ymbe jd pdad ody ladse jd ldom* Usdp jd tdyn ododyd*

  Hmjdhd ln jd yujb p`nje* @uodrdp dln ldy Vcdy juj dt jdbtmjbmjdj adjb

  ldomjb fdadwd*

  [ddjnjb/// `mjfm ln odtuany yujb smjdsdhm ln* Rdad sd domjb fdadwd djb

  jdb/dppay sd si`nadrs`mp* Jbdynj jdodj oernj jd ldom*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  11/496

  @e wds t`mjlmjb hegnre`djf* Ymburn dado jd jmyd jd ody pnssmhmamty jd

  `mjfm jmyd odtuany yujb smjdsdhm jmyd rmj! Ldyd dyuj** jmadbdy jmyd yujb

  pdjbdadj jdtmj ds jnomjdtmnjs cust mj idse*

  Verrejie `ds dawdys heej amle t`dt* Jdbpad/padjn hegnre`djf* Jnnj pd adjb

  mjmmsmp jmyd jd fdrdtmjb dt fdrdtmjb yujb drdw jd mmwdjdj jmyd ldom* Dydw

  jmydjb odb/inaaebe juj* Dldad ln fd`ma bustn jd jmydjb puodsnl sd reda wnraf!

  pern yuj pdad smjdsdhm jmyd jd wdad rmjb pnmjt sd ldjyd jd puodsnl pd sd inaaebe

  fd`ma sd sdlmt jmyd*

  Vdlnt rmj smyd odbod`da* Dt tdlnt rmj jd ody odbod`da sd ldjyd* Ymjdhm jmyd

  dydw adjb jmyd jd odsdltdj adjb smad pdre`ds* Ldyd rmj wdad smydjb jmambdwdj*

  Vdpns jbdynj etn jdodj* Dhnut d yedr dbn! jdb/dppay sm Vmtd Cdyje! Odod

  jmyd! jb si`nadrs`mp pdrd sd ldjyd pdrd sd inaaebe jmyd* Ld`mt dydw jm Verrejie

  fd`ma odbmbmjb useaess adjb fmj jdodj fdw! pmjdbhmbydj jd jmyd yujb Odod

  jmyd* Lmjdmadjbdj jmyd jb iertdmj `nurs jb Inooujmty Yervmie! ldyd jdb/

  vnaujteer smyd sd Fdy Idre ldsdod ln* [dre`ds jdomjb `mjfm dado jm Vcdy jd

  jmadbdy jmyd yujb pdjbdadj jdomj pdre`ds fnnj sd si`nadrs`mp jd lujbodlulu`d jmyd dt `mjfm jd jmyd odbdbdomt! e` mhmbdy jd adjb sd domj* Re hnt`

  `dve bnnf brdfes djf stdjfmjb sd si`nna! djf M buess t`dt `eapef jd od/pdss

  yujb jnomjdtmnj*

  Djn tdtdjbbdpmj hd jdtmj>

  Jdbsmouad jd jdodj ldomjb odbadldf juj* Jdbmmsmp/msmp dln* Dat`nub`odbdjfd yujb mjnngger jmad! sejmnr jd dln! dt od`mrdp jdodj jdjb odbpdamt jb

  si`nna pdrd odbsmouad uam jbdynj pdjb adst yedr jd*

  Ewdj ln* Yejmnr jd tdyn pdre`ds e`* [db/msmpdj oujd jdtmj* Vmjmbjdj ln smyd

  dt serynsnjb/serynsn jd ldom pdre`ds! Jdldldmjms jd tdadbd yuj sm Verrejie$

  Adbm jd adjb jmydjb mjmmsmp yujb mhdjb tdn$ Hdlmt `mjfm jdodj jmyd msmpmj yujb

  sdrmam jmyd>>> Fm hd>>> jdbsmsmouad jd jdodj dlnjb uomydl juj fd`ma jddadad ln

  smyd*

  Jmydldp jdodj dln jm Vcdy jb od`mbpmt*

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  12/496

  @ey! mts heej 9 onjt`s* Yd tmjbmj ln jdodj odsdyd jd smyd lujb jdsddj smyd

  jbdynj* [ern ods odbmbmjb odsdyd smyd lujb odlmlmtd jmyd tdyn jd odsdyd rmj

  fm hd> Yd tmjbmj on djnjb odrdrdofdodj jmyd jd pdre/pdre`ds tdynjb uommydl

  fd`ma sd ldjyd>

  Jdmmjtmjfm`dj ln jdodj yuj* Djb fdam ldsmjb sdhm`mj jd odbpdldsdyd ld jd!

  pern djb `mrdp bdwmj*

  Ldyd tdyn tuodtdjfd pdre`ds ldsm pdjdy tdyn prnhaeod e`* Ydy w`dt! hdlmt

  `mjfm tdyn odbpdldsdyd jdodj* Bdad tdyn sd odaa ododyd$ Ldmoutdj jdtmj

  ad`dt$

  V`dt snujfs guj* Ldyd dyuj! tuodjbn jd adjb dln ldy Vcdy*

  Ldldydldp jmyd sd dlmj! pdrdjb ody jdaulnt sd huasd ln ldyd uodams jd ldomjb

  fdadwd sd pdbldldydldp* Jdrdofdodj jmyd rmj! ldyd tuomjbmj smyd jujb lmju`d

  ln*

  Djn yuj>

  [mjdlmtd ln sd ldjyd yujb msd sd sleti` jm Verrejie jujb jdjfmtn pd smyd* Yleti`

  yuj jb msdjb adadlm jd `mjfm jdomj dado lujb smjn* Ymjdhm jmyd jd ldmhmbdj fdw

  jmyd yujb adadlm sd sleti`! pern `mjfm jdodj jdomj dado yujb pdjbdadj* Dt msd

  sd smjdhm jmyd juj! `es d bredt buy pdrd odbmjb ldmhmbdj*

  Jdsd myn pd rmj ydjb sm Jdt`dj>

  Fd`ma wdad jbdjb pdjbdadj yujb buy sd pmiture! hmjmbydj jd adjb jdomj jm Vcdy*Jdt`dj djb jdpmam jdomj jd jdoe* Ewdj ln rmj lujb hdlmt yuj! pernjdldsdjdydj jd rmj e`*

  [uodsnl jd ldom sd ladse juj* Fd`ma jbd gmrst weel pd adjb! wdad pd ldomjbodsydfnjb bmjdbdwd* Vdod adjb yujb padjn jdomjb jd puoujtd sd odaa*

  Rdadjb odsydfnjb `noewnrls! Grmfdy jmb`t pd! dt tmydl odldldtuanjb sd domjpdre`ds* Djb tdbda jd rmj ldsm jdomjb `mjfm auodhds jd ldom adjb tdadbdjbfdadwd*

  Nur si`nnas stmaa t`e sdoe* Ldyd adjb oefyn mhd pd rmj smad lujb ldusdpmj ldomjm Vcdy* Dado ldsm jmad jd feep fnwj sd pusn jdomj! jdsdsdltdj pd rmj ldom* Yn

 • 7/23/2019 Take Two: Let's Start Again by Jessica Concha

  13/496

  oefyn jdb/mmjbdt smad jd odbhdjbbmt sd domj jb ld`mt djn odjb ody lmjdadodjldy Verrejie*

  Ds snnj ds tdpns jd yujb si`nna jdomj! uodams jd ldom jm Vcdy dt suodldy jd

  ldom pdpujtd jb odaa* Vdwd pd jbd ldom jb tdwd fd`ma ody ldtdhm smyd jdjdtutuanb dt jdldjbdjbd pd* Djb sdrdp jbd sd pdlmrdofdo e`! dgter 9 anjbonjt`s! jdtututn jd...