of 1/1
Az Óbudai Egyetem komoly hagyományokkal rendelkező, fiatal és modern egyetem Óbudai Egyetem Hat karon kínálunk minőségi, gyakorlatorientált, ver- senyképes tanulási és kutatási lehetőségeket műszaki, informatikai, természettudományi és gazdasági terüle- teken. Sokoldalú, a munkaerőpiacon jól alkalmazható tudást adunk. Partnercégeinknél szakmai gyakorlatra nyílik lehetőség, kiemelten a duális és kooperatív képzésein- ken. Hallgatóink számos kreatív és szakmai rendezvényen, konferencián vesznek részt. Az egyetemi évek alatt külföldön folytatott tanulmányok támogatásával egy másfajta gondolkodásmód megismerésére, szakmai ismereteik és nyelvtudásuk elmélyítésére biztosítunk számukra lehetőséget. A hallgatói élet pezsgő, intenzív és színes. Az I LOVE OE életérzés igazi egyetemi közösségé kovácsolja az OE minden polgárát: hallgatóit, oktatóit, vezetőit, munka- társait. Országos viszonylatban is kiemelkedő, hogy az egye- tem 6 helyszínen mintegy 1200 kollégiumi férőhelyet biztosít Budapesten és Székesfehérváron. Számos ösz- töndíjjal és pályázati lehetőséggel támogatjuk is a ta- nulmányokat. Végzés után 3 doktori iskola várja a mesterdiplomával rendelkezőket. www.uni-obuda.hu www.facebook.com/ObudaiEgyetem 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Alba Regia Műszaki Kar • gépészmérnök (BSc) • villamosmérnök (BSc) műszaki menedzser (BSc) • mérnökinformatikus (FOKSz, BSc) földmérő és földrendező mérnök (BSc) mechatronikai mérnök (MSc) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar • gépészmérnök (BSc*, MSc) biztonságtechnikai mérnök (BSc, MSc) mechatronikai mérnök (BSc*, MSc*) Keleti Károly Gazdasági Kar gazdálkodási és menedzsment (FOKSz, BSc) kereskedelem és marketing (FOKSz, BSc) műszaki menedzser (BSc*) vállalkozásfejlesztés (MSc) Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar • villamosmérnök (BSc*, MSc) Neumann János Informatikai Kar • mérnökinformatikus (BSc*, MSc*) alkalmazott matematikus (MSc) Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar műszaki mérnökasszisztens (FOKSz) ipari termék- és formatervező mérnök (BSc*) könnyűipari mérnök (BSc, MSc) környezetmérnök (BSc*) trefort ágoston mérnökpedagógiai központ műszaki szakoktató (BSc) • mérnöktanár (MA, osztatlan) *angol nyelven is elérhető képzés A XXI. század egyeteme

szoroanyag iskolakba A4 - regi.fazekas.hu

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of szoroanyag iskolakba A4 - regi.fazekas.hu

szoroanyag_iskolakba_A4.inddAz Óbudai Egyetem komoly hagyományokkal rendelkez, fiatal és modern egyetem
Óbudai Egyetem
Sokoldalú, a munkaerpiacon jól alkalmazható tudást adunk. Partnercégeinknél szakmai gyakor latra nyílik lehetség, kiemelten a duális és kooperatív képzésein- ken.
Hallgatóink számos kreatív és szakmai rendezvényen, konferencián vesznek részt. Az egyetemi évek alatt külföldön folytatott tanulmányok támogatásával egy másfajta gondolkodásmód megismerésére, szakmai ismereteik és nyelvtudásuk elmélyítésére biztosítunk számukra lehetséget.
A hallgatói élet pezsg, intenzív és színes. Az I LOVE OE életérzés igazi egyetemi közösségé kovácsolja az OE minden polgárát: hallgatóit, oktatóit, vezetit, munka- társait.
Országos viszonylatban is kiemelked, hogy az egye- tem 6 helyszínen mintegy 1200 kollégiumi férhelyet biztosít Budapesten és Székesfehérváron. Számos ösz- töndíjjal és pályázati lehetséggel támogatjuk is a ta- nulmányokat.
Végzés után 3 doktori iskola várja a mesterdiplomával rendelkezket.
www.uni-obuda.hu www.facebook.com/ObudaiEgyetem
Alba Regia Mszaki Kar • gépészmérnök (BSc) • villamosmérnök (BSc) • mszaki menedzser (BSc) • mérnökinformatikus (FOKSz, BSc) • földmér és földrendez mérnök (BSc) • mechatronikai mérnök (MSc)
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
• gépészmérnök (BSc*, MSc) • biztonságtechnikai mérnök (BSc, MSc) • mechatronikai mérnök (BSc*, MSc*)
Keleti Károly Gazdasági Kar • gazdálkodási és menedzsment (FOKSz, BSc) • kereskedelem és marketing (FOKSz, BSc) • mszaki menedzser (BSc*) • vállalkozásfejlesztés (MSc)
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar • villamosmérnök (BSc*, MSc)
Neumann János Informatikai Kar • mérnökinformatikus (BSc*, MSc*) • alkalmazott matematikus (MSc)
Rejt Sándor Könnyipari és Környezetmérnöki Kar • mszaki mérnökasszisztens (FOKSz) • ipari termék- és formatervez mérnök (BSc*) • könnyipari mérnök (BSc, MSc) • környezetmérnök (BSc*)
trefort ágoston mérnökpedagógiai központ • mszaki szakoktató (BSc) • mérnöktanár (MA, osztatlan)
*angol nyelven is elérhet képzés
A XXI. század egyeteme