28
1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal. SZAKMAI NAP 2011. JANUÁR 19. „A költségvetési rendelet előkészítése”. Magyar Államkincstár szervezeti változásai. Igazgató: Kassai László Elérhetőségeink: 06-42-314-011 mellékek: 108/109/110/176/222/240/276/281. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

1

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

SZAKMAI NAP

2011. JANUÁR 19.

„A költségvetési rendelet előkészítése”

Page 2: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

2

Magyar Államkincstár szervezeti változásai

Igazgató: Kassai László

Elérhetőségeink: 06-42-314-011

mellékek: 108/109/110/176/222/240/276/281

Page 3: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

3

Közös jövő, közös gondolkodás

Magyar Államkincstár - Államháztartási iroda feladata: Önkormányzatok, fenntartók, szolgáltatók, szakmai

segítése, Folyamatos tájékoztatás,

- Közös munka – Csak közösen tudunk jól dolgozni, ehhez kérjük az Önkormányzatok segítségét!

Köszönet a Kormányhivatalnak!

Page 4: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

4

Előadás vázlata (I-II-III-IV. rész)

I. Kitekintés – Alapító Okirat tartalma

II. A jó költségvetési rendelet alapjai

III. A költségvetési rendelet alkotás előtti intézkedések (1-2-3-4) IV. Tájékoztatás az elkövetkező határidőkről

Page 5: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

5

I. rész „Kitekintés” – Alapító Okirat

Kitekintés – alapoktól, mikor is létezik egy költségvetési szerv?

Ha van Alapító Okirata és Törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezték.

Az Alapító Okirat kötelező tartalmi elemeit: az 1992. évi XXXVIII. tv (Áht.) 90.§ (1) írja elő.

Meg kell nézni: melyik jogszabályra van szüksége az Önkormányzatnak feladatai ellátásához, de mellé kell tenni a költségvetési törvény és az ágazati jogszabály ide vonatkozó részét is!

Page 6: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

6

Milyen legyen a jó Alapító Okirat?

Mindig legyen: Aktuális! Részletes, Mindenre kiterjedő (minden ellátandó feladatot

tartalmazzon).

Minden változás kerüljön átvezetésre az Alapító Okiratban, melyet a KÖZHITELES TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁS részére meg kell küldeni!!!

Normatíva igénylésnél, elszámolásnál fontos

Page 7: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

7

Alapító Okiratban jelenleg is felmerülő – Általános hibák

Egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény változásai nem kerültek átvezetésre több önkormányzatnál

2010-ben ez alapján a jogszabály alapján törölni kellett az Alapító Okiratból például:

a) Közhatalmi vagy közszolgáltató megnevezést, b) Közszolgáltató fajtái (közintézmény, közintézet, vállalkozó

közintézet, közüzem), c) Kisegítő, kiegészítő tevékenység (ezért ezeket a tevékenységeket át

kell sorolni alapvető vagy vállalkozói tevékenység körbe.)

Page 8: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

8

Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák a finanszírozás szempontjából I.

I. Szociális szolgáltatások és gyermekvédelemi, gyermekjóléti, feladatellátáshoz szükséges: működési engedély

A szolgáltatásokat szakfeladat számmal, megnevezéssel fel kell sorolni, (ha nincs szakfeladat szám pl. gyermekvédelmi ellátásnak, akkor azt az alaptevékenységek között kell szerepeltetni,

Aki szociális szolgáltatást, feladatot lát el, annak Szociális rendelettel kell rendelkeznie!

Page 9: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

9

Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák finanszírozás szempontjából -II.

II. Közoktatás: OM azonosítóval kell, hogy rendelkezzen Szintén szakfeladat számmal, megnevezéssel fel kell sorolni az

ellátandó feladatokat. Amelyik feladatnak nincs önálló szakfeladat száma: pl. iskolaotthon, azt az alaptevékenységek között kell

szerepeltetni, Sajátos nevelésű tanulók (SNI) a Költségvetési törvény 3. számú

melléklet, Kiegészítő szabályok 10. c pontja szerint - a Közoktatási törvény 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ (29) szerinti fogyatékosság típusát is meg kell hogy határozza az alapító okiratban, vagy legalább a jogszabályi hivatkozást jelölje meg!

Page 10: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10

Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák (finanszírozás szempontjából –III.)

Szintén napi probléma, de egyenlőre nincs hozzá tartozó visszafizetési kötelezettség:

Alapító Okiratnak tartalmaznia kell az oktatási intézménybe felvehető maximális létszámot.

Aki ezt eddig túllépte, eddig nem tartozott visszafizetési kötelezettség hozzá, de fontos ilyen szempontból is áttekinteni az Alapító Okiratot.

Page 11: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

11

Alapító Okirattal kapcsolatos Hibák finanszírozást érintő - IV.

Egységes óvoda, bölcsőde: Azok az Önkormányzatok, akik az

intézményükben egységes óvoda-bölcsődei tevékenységet látnak el, szerepeltetni kell azt az Alapító Okiratban, hivatkozva a Közokt. tv 33.§ (14) bekezdésére.

Page 12: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

12

Törzskönyvi nyilvántartás módosítása

Az Áht. 10. § 10. bek. szerint törzskönyvi nyilvántartáson csak akkor lehet változást átvezetni:

ha a módosító okirat mellett, az egységes szerkezetű alapító okirat is becsatolásra került,

ha minden okirat hiteles!

Page 13: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

13

A költségvetési rendelet készítése előtt az Alapító Okirat tartalmának egyeztetése

Nagyon fontos: pénzügyi vonzata van, az elkövetkező időszakban

Egyeztetés - milyen feladatot szeretnék ellátni, Alapító Okirat tartalmazza-e ezt a feladatot, Rendelkezünk- e hozzá jogerős működési engedéllyel?

(Szociális ellátásnál), Változtak-e az előző évtől a jogszabályok? Hatályos jogszabályból kell, hogy dolgozzunk! Már az év elején, áprilisban a lemondásnál lehet

korrigálni a nem megfelelő igénylést!

Page 14: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

14

II. részA jó Költségvetési rendelet alapja - a hatályos jogszabályok ismerete

Jogszabályok írják elő a tervezés folyamatát, eljárásrendjét. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht) Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.

rendelet (Ámr) Az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény Magyar Köztársaság 2011. évi Költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.

törvény Ágazati jogszabályok (Kjt- Ktv, Mt, Közokt. Tv, Szakképzési törv, Belső

ellenőrzés, Szociális tv.) Belső Szabályzatok - SzMSz (feladatok, felelősségek, hatáskörök, szervezeti ábra)

Page 15: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

15

III. rész Milyen folyamata van a költségvetési

rendelet előkészítésének(1-2-3-4)

1. Előkészítési szakasz - Koncepció készítés (ezen már túl vagyunk, az előző év vége),

Az Önkormányzat meghatározza azokat az elveket, amelyek alapján végzi a

következő évi gazdálkodást. Döntenek a sorrendiségről, prioritásokat állítanak fel, milyen beruházásokat kívánnak

megvalósítani a következő évben (mi a legfontosabb feladat abban az évben). Ha meghatározza a tervezett kiadásokat, dönteni kell a bevételi forrásról is. (Honnan,

miből finanszírozom ?)

Page 16: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

2. Költségvetés kidolgozása

A költségvetés legyen: Részletes (Nagyon fontos)! Mindenre kiterjedő,

Intézményenként, feladatonként, jogcímenként, bevétel, kiadás, létszám adatokra lebontva kell kidolgozni.

A Bevételek és a Kiadások egyensúlyának biztosítása alapkövetelmény, tartalmaznia kell az esetleges hiányt is.

Page 17: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

17

A helyi Önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai a költségvetési törvény szerint – a.

Normatív állami hozzájárulások: 3. sz. számú melléklet

Felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás: 8. sz. melléklet

Átengedett személyi jövedelemadó: 4. sz. melléklet Központosított támogatások: 5 sz. melléklet Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása: 6.sz.

melléklet

Page 18: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

18

A helyi Önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai a költségvetési törvény szerint - b.

Minden Önkormányzatot megillet a személyi jövedelemadó 40%-a, az alábbiak szerint:

Egységesen 8% A fennmaradó rész: a költségvetési tv. 4.sz.

melléklete szerinti megosztásban

Page 19: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

19

3. Egyeztetés – javaslatok, módosítások

Polgármesteri hivatal ágazati irodáival (pl. szociális iroda). Intézményekkel, a működési, beruházási, fejlesztési, költségeket,

létszám adatokat, részletesen meg kell határozni a több évre kiható fejlesztéseket és a hitelállományt,

Önkormányzati Bizottságokkal, Gazdasági egységekkel (Kht), Érdekképviseletekkel konzultál, Más Önkormányzatokkal (Társult önkormányzatokkal,

egyeztetés ellátandó feladatokkal kapcsolatban), Kistérségi Társulással, Helyi kisebbségi önkormányzatokkal, (elfogadja a költségvetést,

akkor azt írásba is kell foglalni).

Page 20: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

20

4. Véleményezés

SzMSz-ben meghatározott bizottságok szerint, különösen fontos szerepe van a Pénzügyi Bizottságnak.

Könyvvizsgálónak kell véleményezi az Ötv. 1990. évi LXV. törvény 92/A.§ szerint.

Page 21: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

21

Összefoglalva a rendelet tervezés előtti intézkedések folyamatát

Előkészítés - Koncepció elfogadása (előző év) Egyeztetés (intézményekkel, kisebbségi

önkormányzatokkal, érdekképviseletekkel….. ), Véleményezés (SzMSz-ben rögzített bizottságok szerint, írásba kell foglalni), Előterjesztés.

A Rendelet tervezetet a jegyző készíti el, az ő felelőssége, majd a Polgármester írásban terjeszti a Képviselő Testület elé 2011. február 15-ig.

Page 22: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

22

IV. rész - Tájékoztatás – Határidők

Költségvetés beadása a MÁK felé: 2011. 03.17. Beszámoló beadási határidő: 2011. 03. 10.

Aki nem tesz eleget az adott szolgáltatási kötelezettségének, azt Áht. 64/E.§ (1) szerint, a nettó finanszírozás felfüggesztésre kerül!

Page 23: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

23

Tájékoztatás - Határidők

Normatíva mutató felmérés, lemondás: - 2011. április 30.- 2011. július 31.- 2011. október 15.Pótigény: 2011. július 31.

ÖNHIKI: költségvetési törvény 6. számú melléklete szerint, igénylés:- 2011. április 30.- 2011. szeptember 10.- 2011. november 5.Útmutató 2011. február 28-ig készül el!

Page 24: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

24

Aktuális Határidők

2011. január 20. Költségvetési jelentés 2011. február 15. MérlegjelentésVáltozás 2011-ben! 2011.01.31. Adatszolgáltatás a helyi adókról, 2011. január 01-i állapot szerint, az ÖNEGM

rendszerben kell rögzíteni. Jelszót szükség esetén az államháztartási irodán

lehet kérni!

Page 25: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

25

Egyéb Információk

Az Áht. 64./D. § (12) bekezdés szerint, a helyi önkormányzat kérelme alapján, az év végi elszámolásban, vagy a a felülvizsgálat során megállapított visszafizetési kötelezettségére részletfizetést engedélyezhet a Kincstár Elnöke.

A szükséges nyomtatványok a MÁK honlapjáról letölthetők.

Page 26: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

26

Önkormányzati intézmények év közben történő átadása helyi önkormányzaton

kívüli szervezetnek:

Kérelmet kell beadni az átadás-átvételt megelőző hónap 5-ig,

Igazgatósághoz kell benyújtani.

Határidő mulasztása jogvesztő! A csatolandó dokumentumok körét, az Áht. 62§.

(1) tartalmazza.

Page 27: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

27

Fontos!

Mind a tervezésnél, mind az elszámolás fontosnak tartjuk, a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérését és azok megfelelő alkalmazását,

Folyamatosan segítő szándékkal állunk az önkormányzatok rendelkezésére,

Kérdéseket, észrevételeket erre az e.mail címre várjuk:

[email protected]

Page 28: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

28

Végezetül

Köszönöm a figyelmet, további jó munkát kívánok!

Kovács Lajosné

Államháztartási

irodavezető