Click here to load reader

Systém částic

 • View
  74

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jan Kratochvíl 5. A. Systém částic. Co je částice. Objekt velmi malých rozměrů (subatomární částice) Objekt mikrosvěta Tvoří objekty makrosvěta i jiné částice (elementární X složené částice) Zkoumány kvatnovou fyzikou. Elementární částice. kvarky a leptony. poločíselný spin (fermiony) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Systém částic

 • Systm sticJan Kratochvl 5. A

 • Co je sticeObjekt velmi malch rozmr (subatomrn stice)Objekt mikrosvtaTvo objekty makrosvta i jin stice (elementrn X sloen stice)Zkoumny kvatnovou fyzikou

 • Elementrn stice

  Standardn modelfermiony (hmota)bosony (silov psoben)kvarkyleptonyfotongkvark upukvark downdelektronov neutrinoneelektronegluongkvark charmckvark strangesmionov neutrinonmmionmZ bosonZ0kvark toptkvark bottombtauonov neutrinonttauontW bosonW

 • kvarky a leptonypoloseln spin (fermiony)Bn hmota (hadrony) se skld z up a down kvark, kvarky podlhaj vem znmm silmproton(uud), neutron(udd)leptony netvo dal stice ale jsou produktem rozpadu nkterch sticna leptony nepsob siln interakcetauon m hmotnost asi 2x mpneutrina nereaguj ani elektromagneticky, poruuj p symetrii a osciluj

 • stice interakcCeloseln spin3 zkladn interakce OBR)Siln interakce barevn nboj, 8 barev gluon, dr kvarky, kvantov chromografieSlab interakce isospin, krtkodosahov, vmna W a Z boson, netvo vazby, zpsobuje rozpady stic

 • Sloen stice

  hadronybaryonymesony

  nukleonypionP,0

  deltaDlambdaLsigmaSomegaWkaonyKT, B, D, w, h, u a dal

 • Sloen sticeBaryonov hmota nejbnj, tvoen temi kvarkyTn = 15 min, Tp = 6,6.1033 letBaryony vych generac jsou tvoeny tmi kvarky, bn se nevyskytujMesony jsou tvoeny prem kvark anti-kvarkMesony, zvlt pi a ro zprostedkovvaj jadern interakce mezi protony a neutrony

 • Hypotetick sticeHiggsv bosongravitonexotick hadronytachyonsupersymetrick sticetemn hmota

 • AntisticeTvo antihmotustice se svou antistic anihilujeAntistice maj stejnou hmotnost, opan elektrick nboj a nkter dal kvantov vlastnostiNaruen symetrieproton antiprotonW+ W-elektron pozitron g - g

Search related