Click here to load reader

SVENSKA SKOLAN I HEIDELBERG · PDF file SVENSKA SKOLAN I DEUTSCH SCHWEDISCHE GESELLSCHAFTheidelberg e.v. Schirmherrin: Ihre Majestät Königin Silvia Under Drottning Silvias beskyddarskap

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVENSKA SKOLAN I HEIDELBERG · PDF file SVENSKA SKOLAN I DEUTSCH SCHWEDISCHE...

 • S V E N S K A SKOLAN I

  D E U T S C H S C H W E D I S C H E G E S E L L S C H A F T heidelberg e.v. www.d sg - hd . d e

  S c h i r m h e r r i n : I h r e M a j e s t ä t K ö n i g i n S i l v i a

  Under Drottning Silvias beskyddarskap bedriver vi vår verksamhet

  sedan 1972. Vår kompletterande svenskundervisning vill ge svensk-

  talande barn i och runt Heidelberg möjlighet att underhålla och ut-

  veckla sina kunskaper i det svenska språket och att göra det lättare för

  dem att fortsätta sin skolgång i Sverige efter en tid i Tyskland.

  Undervisningen ges två timmar i veckan och är indelad i låg- mellan-

  och högstadienivå. Parallellt erbjuder vi en MINISKOLA för förskolebarn,

  där vi träffas för att leka, sjunga, läsa och pyssla tillsammans.

  Vi har modersmålsundervisning på följande orter:

  SVENSKA SKOLAN I HE IDELBERG/BERGSTRASSE

  Karl-Drais-Schule │ Torsdagar kl. 16.30 – 18.00

  SVENSKA SKOLAN I HE IDELBERG/KARLSRUHE

  Europäische Schule │ Fredagar kl. 15.15 - 17.15

  Kontakta gärna vår skolkoordinator Agneta Baumer

  [email protected] │ Tel: 0621 492722

  HEIDELBERG

Search related