Click here to load reader

Suunto 3 · PDF file1. KALIGTASAN Mga uri ng mga pag-iingat para sa kaligtasan BABALA: - ay ginagamit kaugnay sa isang pamamaraan o sitwasyon na maaaring magdulot ng malubhang pinsala

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Suunto 3 · PDF file1. KALIGTASAN Mga uri ng mga pag-iingat para sa kaligtasan BABALA: - ay...

 • SUUNTO 3 FITNESS GABAY SA USER

  2019-11-11

 • 1. KALIGTASAN...................................................................................................................................................4

  2. Pagsisimula.................................................................................................................................................... 6 2.1. Suunto app..........................................................................................................................................6 2.2. SuuntoLink......................................................................................................................................... 7 2.3. Mga Button.........................................................................................................................................7 2.4. Optical heart rate............................................................................................................................. 8 2.5. Mga Icon.............................................................................................................................................9 2.6. Pag-adjust ng mga setting........................................................................................................... 10

  3. Mga Feature................................................................................................................................................. 12 3.1. Pag-track sa aktibidad.................................................................................................................... 12 3.2. Gabay sa naiaangkop na pagsasanay (adaptive training guidance).................................13 3.3. Airplane mode................................................................................................................................. 16 3.4. Backlight............................................................................................................................................16 3.5. Bluetooth connectivity...................................................................................................................16 3.6. Button lock at pagdilim ng screen............................................................................................. 16 3.7. Heart rate sensor para sa dibdib................................................................................................. 17 3.8. Impormasyon ng device................................................................................................................17 3.9. Tema ng display...............................................................................................................................17 3.10. Do Not Disturb mode................................................................................................................... 18 3.11. Pakiramdam..................................................................................................................................... 18 3.12. Fitness level.................................................................................................................................... 18 3.13. Instant HR.......................................................................................................................................20

  3.13.1. Pang-araw-araw na HR....................................................................................................20 3.14. Mga zone ng intensity..................................................................................................................21

  3.14.1. Mga heart rate zone......................................................................................................... 22 3.14.2. Mga pace zone................................................................................................................. 24

  3.15. Interval training............................................................................................................................. 25 3.16. Wika at unit system......................................................................................................................26 3.17. Logbook.......................................................................................................................................... 26 3.18. Mga Notification............................................................................................................................27 3.19. Pagpapares ng mga POD at sensor........................................................................................ 27

  3.19.1. Pag-calibrate sa foot POD.............................................................................................. 28 3.20. Pag-record ng isang ehersisyo................................................................................................29

  3.20.1. Paggamit ng mga target kapag nag-eehersisyo..................................................... 30 3.20.2. Nakakonektang GPS....................................................................................................... 31 3.20.3. Mga opsyon sa power saving ng sport mode.......................................................... 31

  3.21. Pag-track sa pagtulog................................................................................................................. 32 3.22. Calibration ng bilis at distansya...............................................................................................33 3.23. Mga sport mode...........................................................................................................................34 3.24. Paglalangoy...................................................................................................................................34

  Suunto 3 Fitness

  2

 • 3.25. Stress at pag-recover................................................................................................................. 34 3.26. Oras at petsa................................................................................................................................ 35

  3.26.1. Alarm clock........................................................................................................................ 35 3.27. Mga Timer......................................................................................................................................36 3.28. Mga tunog at vibration............................................................................................................... 37 3.29. Pangkalahatang-ideya sa pagsasanay.................................................................................. 37 3.30. Tagal ng pag-recover................................................................................................................. 38 3.31. Mga watch face.............................................................................................................................39

  4. Pangangalaga at suporta.........................................................................................................................40 4.1. Mga gabay sa pangangalaga...................................................................................................... 40 4.2. Baterya............................................................................................................................................. 40 4.3. Pagtatapon...................................................................................................................................... 40

  5. Reperensya...................................................................................................................................................41 5.1. Mga teknikal na detalye.................................................................................................................41 5.2. Pagsunod.........................................................................................................................................42

  5.2.1. CE........................................................................................................................................... 42 5.2.2. Pagsunod sa FCC..............................................................................................................42 5.2.3. IC............................................................................................................................................42 5.2.4. NOM-121-SCT1-2009.........................................................................................................43 5.2.5. KC.......................................................................................................................................... 43 5.2.6. Thailand-NBTC................................................................................................................... 43 5.2.7. NCC........................................................................................................................................43 5.2.8. EAC........................................................................................................................................43

  5.3. Ang tatak-pangkalakal..................................................................................................................43 5.4. Abiso ng patent.............................................................................................................................. 43 5.5. International Limited Warranty................................................................................................... 44 5.6. Copyright......................................................................................................................................... 45

  Suunto 3 Fitness

  3

Search related