Summer Reading Camp

  • View
    29

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is a sample narrative for Summer Reading Camp

Text of Summer Reading Camp

..Republika ng PilipinasDepartamento ng EdukasyonRehiyon XDivisyon ng Lungsod ng Cagayan de OroMataas na Paaralang Sekondarya ng Cagayan de Oro 8th -2nd St.,Nazareth, Lungsod ng Cagayan de Oro

Naratibo ng Summer Reading Camp 2015

Idinaos ang Summer Reading Camp para sa taong 2015 ng CDONHS mula Mayo 4-9. Mayroon itong temang Read and Learn by Doing na siyang naging gabay para sa pagpapatupad ng naturang gawain. Mayo 4, itinakda ang simula ng Summer Reading Camp. Nagkaroon ng simpleng panimulang programa bilang pagsisimula na pinangunahan ng koordinaytor ng naturang gawain na si Gng. Saloma kaakibat ng mga facilitator ng ibat ibang asignatura kasama ang aktibong suporta ng mga opisyal ng SSG at Boy Scouts ng naturang paaralan. Sinimulan agad ang pagbibigay ng mga aralin sa humigit 50 kabata na rehistrado sa gawain. Kabilang dito ang aralin ukol sa Pagsasaling Wika para sa asignaturang Filipino na naging puno ng awitan mula sa Bisaya na isinalin sa Filipino. Mayo 5, ikalawang araw ng pagkatuto; naging masaya at puno ng kulay ang naging aralin sa asignaturang Filipino na ukol sa kuwento ng matapang na Sundalong Patpat. Natutunan ng mga campers ang baysik na paraan ng pag-alala sa binasang kuwento sa paraang Image Story Mapping na kanilang sinubukang gamitin sa sariling pagbuo ng istorya. Gumuhit ng ibat ibang imahe ang bawat pangkat upang ipakita ang takbo ng kanilang kuwento. Mayo 6, ipinagpatuloy ni Gng. Mirafuentes ang pagtuturo sa asinaturang Filipino ngunit bago pa man sinimulan ay nabigyan ng pagkakataon ang lahat ng pangkat na ilahad sa lahat ang kanilang tinapos na Image Story Mapping ng sariling kuwento. Naging puno ng aral ang sumunod na aralin sa Filipino na kinalahukan ng aktibo ng mga campers. May 7, pinagasiwaan ni Gng. Mirafuentes ang pagtuturo sa ika-apat na araw ng Summer Reading Camp. Naging matagumpay ang ginawang gawain ukol sa pagbabasa para sa assignaturang Filipino. Naging aktibo ang bawat isa pagkat tugma sa kabataan ang napiling seleksiyon. Nagkaroon ng gawain sa pagpapahalaga ukol sa aral na mapupulot mula sa naturang seleksiyon. May 8, nagkaroon ng pagbabalik-aral ang mga campers ukol sa mga aralin sa asignaturang Filipino. Binalikan ang apat na araw na naging puno ng aral ang bawat pagtuturo lalo na at natututo sila sa sariling pagsisikap at paggawa. Binigyan ng pangkalahatang pasulit sa paraang pasulat ang mga campers. Naging mataas ang mga iskor na nakuha ng mga campers takda ng tagumpay ng mga naging gawain. Nagbigay din ng assessment ang mga campers sa bawat facilitator. Kinahapunan ay itinakda ang pagtatapos ng Summer Reading Camp. Nagkaroon ng programa na kinatampukan ng mga presentasyon mula sa bawat asignatura. Isa na rito ay ang Sabayang Pagbibigkas mula sa asignaturang Filipino. Binigyan din ng pagkilala ang lahat ng mga campers na nag-uwi ng simpleng regalo mula sa mga nangasiwa ng naturang gawain. Kinilala rin ang mga facilitator na humawak sa ibat ibang asignaturang. Nagtapos ang Summer Reading Camp sa pasasalamat sa mga magulang na nakilahok, mga guro na tumulong, sa aktibong partisipasyon ng SSG, Boy Scouts at sa pangkalahatang tagapangasiwa ng buong gawain.

Inihanda ni: Bb. Joan P. Solar

Binigyan ng seftipiko at medalya ang mga kalahok na nagtanghal ng Sabayang Pagbigkas at maging ang inyong lingkod bilang facilitator ng asignaturang Filipino.

Ang mga campers ng Summer Reading Camp 2015 na nakatanggap ng medalya sertipiko and kunting regalo.

Ang mga facilitator na namigay ng kunting regalo sa mga campers at nakatanggap din ng pangkilala sa pagtanggap ng sertipiko.

Nagpasikat ang mga opisyales ng SSG at Boy Scouts sa panapos na programa ng Summer Reading Camp.

Pagtatanghal ng SSG sa inbokasyon para sa panapos na programa at ang pagtatanghal ng Geo Dance ng pangkat ng asignaturang Matimatika.

\

Ang pagtatanghal ng pangkat para sa asignaturang Filipino at Ingles.

Ang pangkatang presentasyon at gawain para sa aralin ukol sa Pagsasaling Wika.

Ang madugong pagsasalin ng awiting Ang balay ni Mayang sa Filipino.

Ang makulay na gawain sa asignaturang Filipino patungkol sa Image Story Mapping.

SUMMER READING CAMP 2015Read and Learn by Doing

Ang mga facilitators na mabining tinanggap ang mga nagpaparehistrong campers.

Ang gawain ng mga campers ukol sa Scouting.

Ang panimulang programa ng Summer Reading Camp.