Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo. I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo. I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid...

 • Dia 1
 • Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo
 • Dia 2
 • I. Waarom het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?
 • Dia 3
 • Historische handicap Eeklo: de hoge werkloosheidsgraad Bron: Departement Werk en Sociale Economie, Gemeentefoto. De arbeidsmarktsituatie in Eeklo, 2012, p. 13. Opmerking: Het gaat om middelgrote centrumgemeenten (indeling Belfiusstudie)
 • Dia 4
 • Typerend voor de werkzoekendenpopulatie: Hoog aandeel arbeidsgehandicapten Bron: VDAB, Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt, VDAB Dossier, 2010, p. 18.
 • Dia 5
 • Typerend voor de werkzoekendenpopulatie: Hoog aandeel laaggeschoolden Bron: VDAB, Laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt, VDAB Dossier, 2010, p. 14.
 • Dia 6
 • Huidige situatie (april 2013) -791 werkzoekenden, of een werkloosheidsgraad van 8,51 % - 78,9% van de werkzoekenden behoort tot een kansengroep -26,3 % van de werkzoekenden heeft een arbeidshandicap -61,3 % van de werkzoekenden is laaggeschoold
 • Dia 7
 • II. Wat is het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?
 • Dia 8
 • Een methodische en structurele benadering van de werkloosheidsproblematiek vertaald in een haalbaar actieplan dat complementair kan ingezet worden ten aanzien van de bestaande initiatieven door maximaal de aanwezige arbeidsmarktactoren in te schakelen en zich te richten tot die werkzoekenden voor wie bijkomende acties nodig zijn om hen aan werk te helpen
 • Dia 9
 • Indeling naar bemiddelbaarheid Basis voor indeling naar bemiddelbaarheid: werkloosheidsduur Bemiddelbaar Minder dan 1 jaar werkloos Hoge rotatiegraad Geholpen door klassieke traject voor werkzoekenden Moeilijk bemiddelbaar 1 tot 2 jaar werkloos Geholpen door gespecialiseerde arbeidsmarktactoren Zeer moeilijk bemiddelbaar Langer dan 2 jaar werkloos uitgeprocedeerd Geholpen door ?: Nood aan nieuwe initiatieven op maat
 • Dia 10
 • Indeling naar bemiddelbaarheid Situatie oktober 2012 Bemiddelbaar 440 werkzoekenden Moeilijk bemiddelbaar 134 werkzoekenden Zeer moeilijk bemiddelbaar 193 werkzoekenden 151 werkzoekenden begeleidbaar naar sociale economie 42 werkzoekenden begeleidbaar naar NEC
 • Dia 11
 • Indeling naar bemiddelbaarheid Bijkomende acties nodig voor die beperkte groep werkzoekenden Beheersbare situatie, waarin precies het lokale beleid het verschil kan maken Ingrijpen in deze situatie is kostenbesparend, gezien de hoge werkloosheidskost
 • Dia 12
 • Verschillende invalshoeken Kansengroepen Sectoren Onderwijs Lokale overheden Verschillende oplossingen voor verschillende groepen Alle mogelijke spelers op de arbeidsmarkt ingeschakeld Evenwicht tussen acties gericht op remediring bestaande problemen en acties gericht op voorkomen stijging werkloosheidsgraad Caleidoscopische aanpak
 • Dia 13
 • Kansengroepenbenadering Acties die vertrekken vanuit instrumentele methodiek Bv. Profielschets werkzoekenden als maatstaf creatie nieuwe werkgelegenheid Acties die werkzoekende ondersteunen Bv. Individuele sollicitatiebegeleiding Acties die (werkgevers) sensibiliseren Bv. Sensibiliseringscampagne aanwerving 50-plussers Acties met financiering vanuit Vlaamse beleidsprioriteiten Bv. Creatie nieuwe plaatsen sociale economie
 • Dia 14
 • Sectorbenadering Acties die methodische aanpak centraal stellen Bv. Implementatie methodiek sectorbenadering Acties die inspelen op opportuniteiten Bv. Werkgelegenheid nieuwe campus AZ Alma aanwenden voor specifieke doelgroepen
 • Dia 15
 • Onderwijsbenadering Acties die bestaande fragmentatie wegwerken Bv. Schoolverlatersdagen Acties voor jongeren uit deeltijds onderwijs Bv. Sensibiliserende acties voor werkgevers Bv. Uitbreiden ROP met ambtenaar lokale economie
 • Dia 16
 • Ondersteunende acties vanuit lokale overheden Acties die de voorbeeldrol van de Stad als werkgever benadrukken Bv. Aanwerving kansengroepen door de Stad Acties gericht op communicatie en overleg Bv. Activatie regierol Stad Acties die een methodische aanpak bepleiten Bv. Structurele verankering actiemethodiek strategisch actieplan werkgelegenheid
 • Dia 17
 • III. Waartoe het Strategisch Actieplan Werkgelegenheid Eeklo ?
 • Dia 18
 • Gezien historische handicap: nood aan doordacht en goed geregisseerd arbeidsmarktbeleid SAP WE: instrument om tegemoet te komen aan die nood Actiemethodiek toont aan dat bijkomende initiatieven noodzakelijk zijn voor een beperkte groep Caleidoscopische benadering levert tal van haalbare, realistische acties op Globaal tewerkstellingseffect: 350 jobs (en dit los van de tewerkstelling die een industrieterrein of gevangenis zou opleveren)
 • Dia 19
 • Uitdaging voor de Stad om actieve regierol uit te oefenen Slaagkansen zijn hoog Actieplan stelt in staat om doeltreffend, gericht en efficint actie te ondernemen Veel expertise, overlegkanalen en partners zijn aanwezig Kentering van werkloosheidsproblematiek mogelijk
 • Dia 20
 • Grijpt Eeklo de kans om haar historische handicap weg te werken?