STOP PRZEMOCY I AGRESJI!!! - cms-files. FERIE, FERIE, I PO FERIACH Ferie zimowe sp™dzi‚em u babci

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STOP PRZEMOCY I AGRESJI!!! - cms-files. FERIE, FERIE, I PO FERIACH Ferie zimowe...

Pisemko Szkoy

Podstawowej w Wgorzynie

Nr 6/2012/2013

luty 2013

STOP

PRZEMOCY I AGRESJI!!!

NIE BDMY LUDOERCAMI!

NIE ZJADAJMY SI NAWZAJEM!

FERIE, FERIE,

I PO FERIACH

Ferie zimowe spdziem u babci i dziadka. Cho byy one krtkie, to

wypenione ciekawymi zajciami. Nie mogem narzeka na brak czasu, bo cigle

gdzie chodziem i co robiem. Dziadek zabiera mnie i brata

na dugie spacery. Chodzilimy do lasu, gdzie moglimy

zobaczy zwierzta, np.: sarny i dziki. Byo fajnie, poniewa

mogem przynie zwierztom jedzenie: siano dla saren i

ziemniaki dla dzikw. Razem z bratem i dziadkiem

rozpalilimy ognisko. Ferie w przyszym roku rwnie

chciaabym spdzi u dziadka. Szymon Dec, kl. 5B

Ferie zimowe spdziam w domu. Przyjechaa do mnie przyjacika. Kadego

dnia o godzinie 13:30 chodziymy do wietlicy. Bralimy udzia w rnych grach i

zabawach. Na wieczr kpaymy si, jadymy kolacj i

rozmawiaymy o rnych sprawach. Rano, po niadaniu,

ubieraymy si i szymy na dugi spacer. Bardzo lubi

chodzi na plac zabaw i dlatego spdzaymy na nim duo

czasu. Po poudniu, jak nie miaymy co robi, szymy na

dwr. Zjedaymy na sankach i rzucaymy si niekami.

Moje ferie byy super.

Julia Nowak, kl. 5b

REKOLEKCJE, REKOLEKCJE TO S TAKIE LEKCJE,

PO KTRYCH WSZYSCY S LEPSI.

Rekolekcje wielkopostne odbyy si w dniach 18-20 lutego

2013roku. Tematem przewodnim spotka dla klas IV-VI bya

dziaalno Maksymiliana Marii Kolbe, ktry swe ycie odda za

innego winia obozu koncentracyjnego w Owicimiu- Brzezince.

Posta Franciszkanina przybliy uczniom film pt. ycie za

ycie.

Posumowaniem tematu rekolekcji by konkurs dotyczcy ycia i twrczoci

M.M.Kolbe.

Wyniki konkursu

Kl.IV

I miejsce Regulska Wiktoria

II miejsce Grekowicz Bartomiej

III miejsce Krawiec Aleksandra

Kl. V

I miejsce Kacprzak ukasz

II miejsce Dobrzyska Alicja

Wrzeszcz Aleksandra

II miejsce Obuszyski Rafa

Szostakiewicz Bartosz

Kl. VI

I miejsce Lewandowska Aleksandra

II miejsce Dobrzaniecka Zofia

Plewa Paulina

Paraszczak Micha

III miejsce Matuszko Emilia

Gratulujemy wiedzy!

Bardzo ciekawymi i pouczajcymi okazay si spotkania z rekolekcjonist.

Pogadanki, przeplatane scenkami przygotowanymi przez uczniw klasy 4a i 5a,

bardzo si wszystkim podobay.

Jak niewiele wiemy o w. Maksymilianie Kolbe!

Gdy dowiedziaam si, e patronem

tegorocznych rekolekcji bdzie w.

Maksymilian Kolbe, to okazao si, e

niewiele o tym witym wiem. Dlatego

chciaabym przybliy Jego posta na amach

naszej gazetki szkolnej. Oto kilka faktw z

Jego ycia.

Maksymilian a waciwie Rajmund, bo takie

imi otrzyma na chrzcie, urodzi si 8

stycznia 1894 w Zduskiej Woli. Gdy mia

12 lat w kociele w. Mateusza w

Pabianicach, ukazaa mu si Najwitsza

Maryja Panna, trzymajca w rce bia i czerwon koron. Zapytaa go, ktr

wybiera, dajc do zrozumienia, e czerwona oznacza mczestwo, a biaa czysto.

W 1907 Rajmund Kolbe rozpocz nauk w maym seminarium franciszkanw we

Lwowie, w 1910 rozpocz nowicjat, przyjmujc imi Maksymilian.

28 maja 1941 trafi do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzyma numer

16670. W obozie dobrowolnie wybra mier godow w zamian za skazanego

wspwinia Franciszka Gajowniczka. Ojciec Kolbe zmar 14 sierpnia 1941 dobity

zastrzykiem trucizny fenolu. Jego ciao zostao spalone w obozowym krematorium.

Franciszek Gajowniczek przey wojn i doy pnej staroci.

Maksymilian Kolbe postpi bardzo szlachetnie i odwanie oddajc ycie za

drugiego czowieka . Czy nas byoby sta na takie powicenie? Na szczcie yjemy

w czasach, w ktrych nikt od nas tego nie wymaga. Nie stajemy przed takimi

wyzwaniami, nie musimy powica swojego ycia dla innych. Warto jednak czasem

zrobi co dla innych! Moe wiat byby wtedy lepszy.

Bdmy dla siebie dobrzy!!!

Zofia Dobrzaniecka, 6b

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Mateusza_Aposto%C5%82a_i_Ewangelisty_i_%C5%9Bw._Wawrzy%C5%84ca_M%C4%99czennika_w_Pabianicachhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Mateusza_Aposto%C5%82a_i_Ewangelisty_i_%C5%9Bw._Wawrzy%C5%84ca_M%C4%99czennika_w_Pabianicachhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3whttp://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Gajowniczekhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Fenol

Rekolekcje dla klas modszych byy rwnie obfite w atrakcje. W cigu trzech

dni miay miejsce zajcia plastyczne, projekcje filmw, spektakle teatralne, spotkania

rekolekcyjne oraz msza wita. Nad wszystkim czuwali nauczyciele oraz ksidz

proboszcz wraz z ks. rekolekcjonist. Tematem przewodnim tegorocznych spotka

rekolekcyjnych byo ycie siostry Faustyny. Duszpasterzem prowadzcym rekolekcje

by ks. Andrzej.

Modzi Dziennikarze przeprowadzili z Nim wywiad.

M.Dz.: Jak si ksidz nazywa?

ks. Andrzej: Nazywam si Andrzej Kociuczyk.

M.Dz.: Skd ksidz pochodzi?

ks. Andrzej: Pochodz z Lublina, gdzie znajduje si

Katolicki Uniwersytet Lubelski.

M.Dz.: Ile lat jest ksidz kapanem?

ks. Andrzej: W kapastwie jestem ponad 30 lat.

wicenia przyjmowaem tu przed stanem

wojennym w 1981 roku.

M.Dz.: Prosz opowiedzie o swoim powoaniu.

ks. Andrzej: Moje powoanie byo fajne. Miaem dziewczyn Magd. Chodziem

z ni przez trzy lata pod rczk, a pewnego razu powiedziaem "Wiesz co Magda,

chyba mam inn drog ycia. W moim sercu jest wielkie pragnienie od Boga".

A ona na to "Wiedziaam, e bdziesz ksidzem, wiedziaam" i si rozpakaa.

M.Dz.: Jaki jest temat tegorocznych rekolekcji?

ks. Andrzej: Tegoroczne rekolekcje maj zwrci

uwag na Jezusa Miosiernego.

M.Dz.: Co chciaby ks. powiedzie na Jego temat?

ks. Andrzej: Posta Jezusa Miosiernego znajduje si

na Obrazie Miosierdzia Boego. Przedstawia On

ubranego w bia szat Jezusa, ktry unosi praw rk

w gecie bogosawiestwa. Lew rk wskazuje na

swoje serce, z ktrego wychodz promienie: jasny i

czerwony. Pierwszy symbolizuje wod, czerwony za

to krew. Obraz ten zosta namalowany wedug

projektu siostry Faustyny Kowalskiej. Widnieje na

Nim napis "Jezu, ufam Tobie", ktry przypomina nam

o obowizku chrzecijaskiej ufnoci wzgldem Boga

i czynnej mioci w stosunku do blinich.

M.Dz.: Dzikujemy.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wodahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Krewhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska

Podczas REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH odby si konkurs na

najadniejsz wiosenno-witeczn dekoracj sali. Uczniowie klas 0 III do

wykonania ozdb mogli uywa dowolnych materiaw. Dekoracje byy oceniane

przez jury w trzech kategoriach: pomysowo, pracochonno oraz estetyka

wykonania. Trzecie miejsce ex aequo zajy klasy 2a i 2b, drugie klasa 1b, pierwsze

klasa 3a. GRATULUJEMY !!!!!!!!

Uczniowie klasy 3a wasnorcznie wykonali kwiatowe kule metod orgiami.

Zawiesili je na firankach oraz umiecili na patykach woonych do butelek

wypenionych kolorowymi kulkami hydroelowymi. Takie wazoniki, z oryginalnymi

kwiatkami w rodku, owinli traw wykonan z

zielonej, poskrcanej bibuy. Dodatkowo dzieci

zawiesiy na gazetce ciennej rysunki

wielkanocne wraz z wiosennymi motywami:

bibukow traw i papierowymi kwiatkami.

,,wiadomy wie, co robi z ZSEE Uczniowie naszej szkoy bior udzia w oglnopolskim konkursie organizowanym

przez NFOIGW pt. wiadomy wie co robi z ZSEE. Odpowiedzialny za prace

zwizane z konkursem jest ekozesp ETNA (Ekologicznie Twrczo Naturalnie

Atrakcyjnie), ktrego opiekunem jest p. Joanna Stasiak.

W skad zespou wchodz:

Aleksandra Lewandowska

Emilia Matuszko

Zofia Dobrzaniecka

Marta Wesoowska

Micha Paraszczak

Zadaniem zespou jest przygotowanie:

1) metryczki gminy,

2) diagnozy lokalnego rynku ZSEE,

3) identyfikacji dzikich wysypisk,

4) mapy dzikich wysypisk i punktw odbioru ZSEE,

5) gry pt. Dzieci kontra elektromieci (opracowanie zasad gry, wykonanie

techniczne gry),

6) zbirki elektroodpadw.

Nad zadaniami od 1-5 pracowalimy tylko dwa miesice. Stopniowe opracowywanie

zada, ktre narzucia nasza opiekunka by trafiony.

Spotykamy si co tydzie w klasie przyrodniczej, a miar potrzeb wychodzimy w

teren.

Opracowujemy swoje zadania i najczciej komunikujemy si poprzez e-mail.

Czonkowie koa interesuj si sprawami zwizanymi z ekologi, staraj si

pogbia wiedz na ten temat podczas zaj, na ktre uczszczamy ju dwa lata.

Prze ten czas udao nam si zorganizowa niejeden projekt, np.: happening

ekologiczny- impreza rodowiskowa. Organizujemy Sprztanie wiata,

przedstawienia zwizane z Dniem Ziemi oraz debaty ekologiczne. W czasie realizacji

tych przedsiwzi staralimy si ukaza sens tzw. zrwnowaonego rozwoju. Nasz

zesp wystosowa pismo do Pani Burmistrz, w sprawie dzikich wysypisk mieci na

ternie naszej gminy z prob o interwencj. Niestety, do czasu wysania rapo