Click here to load reader

Aktiv ferie – Evalueringsrapport

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Aktiv ferie – Evalueringsrapport

 • Evalueringsrapport

  Mariagerfjord Kommunes breddeidrtsprojekt - Stttet af Kulturministeriet og Nordeafonden

  Aktiv ferie-en bro mellem unge og foreningslivet

 • SIDE 2 - Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet

  Rapport info

  Dette er Mariagerfjord Kommunes evalueringsrapport

  af Breddeidrts- og evalueringsprojektet, Aktiv Ferie 2014-2016

  Forfatter:

  Breddeidrtskonsulent og projektleder p Aktiv Ferie, Nanna Munch Lindhard

  Kontakt:

  Mariagerfjord Kommune

  Kultur og Fritid,

  Fjordgade 5, 9550 Mariager

  [email protected] og telefon 9711 3503

  Publiceret:

  23. juni 2016

 • Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet - SIDE 3

  Forord 5

  KAPITEL 1 - Intro 7

  Indledning 7

  Projektbeskrivelse 11

  KAPITEL 2 - Lederforum 15

  Lederforums vision 17

  Oversigt over lederforum 2014-16 18

  KAPITEL 3 - PR 25

  Markedsfringsplan 25

  Har markedsfringen virket? 28

  Ambassadrernes indsats 30

  KAPITEL 4 - Aktiv Ferie i uge 7 og 42 33

  Lring om Aktiv Ferie 34

  Motivation hos brnene 37

  Hvad siger de frivillige? 38

  KAPITEL 5 - Mentorordningen 41

  Frste forsg: Just2nice 43

  Andet Forsg: Kontaktpersonsordning/S lidt skal der til 44

  Foreningsrespons 46

  KAPITEL 6 - Konklusion 49

  Delkonklusioner 49

  Hovedkonklusion 49

  Anbefalinger fra paraplyprojektet; Aktiv Ferie 51

  Kilder 54

  Indholdsfortegnelse

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

 • Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet - SIDE 5

  Vi kender dem alle sammen, og vi har alle vret der. Livet som teenagere er kompleks, flelsesladet,

  livsbekrftende, irrationelt og meget mere. Det er tiden hvor identiteten dannes, hvor der stilles sprgsml

  og hvor der mske er lidt for mange voksne, der har en mening om hvad der er rigtigt og forkert. h, hvor

  er der mange der gerne vil blande sig i teenagernes valg og fravalg.

  Kommunen er bestemt ingen undtagelse. Vi ser en lang rkke tilbud i kommunalt regi med mange

  forskellige kasketter p. Her tilbydes overvgtshold, specialundervisning, talepdagoger, trivselskonsulenter,

  AKT-lrere (aktivitetsansvarlige), ungdomsklubber og meget mere. Alle med de bedste intentioner for

  teenagerne og med nsket om at give dem de bedste vilkr i livet fremefter. (Mariagerfjord Kommunes

  hjemmeside, 2016)

  Mske netop derfor har vi i Mariagerfjord Kommune lyst til at dele vores erfaringer fra Aktiv Ferie, efter

  at vi har vret kulturministeriets evalueringsprojekter for lring om mlgruppen i tre r. Vi har her

  arbejdet intensivt med at blande os i teenagelivet, hvor fokusset har vret at genforene teenagere og

  idrtsforeningslivet. I den forbindelse har vi gjort os en rkke erfaringer som vi nu nsker at dele.

  S uanset om du er AKT-lrer, ungdomsskoleleder eller en teenagemor, s nsker vi dig al held og lykke med

  dine teenagere, og mske denne rapport kan lede dig p vej til strre forstelse og bedre bevgelsesgrundlag

  i arbejdet med at give teenagerne de bedste livsvilkr p idrtsomrdet og i foreningslivet.

  Ordbrug

  Igennem rapporten vil 6.-9. klasse blive betegnet som brn for nemheds skyld med undtagelse af kapitlet

  om Aktiv Ferie i uge 7 og 42, hvor der skelnes mellem brn og teenagere.

  Opbygning

  Rapporten er bygget op omkring en rkke kapitler, der hver isr behandler emner som vi mener, er

  essentielle for arbejdet med mlgruppen. Frst en undersgelse af hvad brnene eftersprger, s en rkke

  Lederforumer/udviklingsmder i foreningslivet for at hjlpe de frivillige med en rkke udfordringer for

  at forberede sig p at modtage nye mlgrupper. Herefter flger en omfattende PR-kampagne for at n

  brnene, hvorefter de kan prve en lang rkke sportsgrene p Aktiv Ferie, for til sidst at blive fastholdt

  i foreningen gennem en mentorordning.

  God lselyst

  Forord

 • SIDE 6 - Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet

  Flgende kapitel beskriver baggrunden for

  Aktiv Feries samlede paraplyprojekt med fokus p

  fysisk aktivitet, brn og deres idrtsvaner.

 • Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet - SIDE 7

  Indledning Vores brn br, iflge sundhedsstyrelsen, deltage i fysisk aktivitet hver dag, og der er mange grunde til at sikre dette.

  Her kan det fx nvnes at 7 8 % af alle ddsfald skyldes flger af fysisk inaktivitet, og at idrtsaktive kan forvente 8 10

  flere lever uden belastende og langvarig sygdom. Derudover kan idrt opbygge sociale frdigheder og ge brnenes

  selvvrd, samt ge livsglden, den sociale trivsel og handlekompetencen. Brn kan desuden lre bedre, fordi de

  kognitive processer optimeres (Troelsen, 2008, Cavill et al, 2006).

  Samtidig viser en undersgelse af brns sundhedsadfrd, at blandt brn p 11, 13 og 15 r, er 34 % ikke fysisk aktive nok

  til at opfylde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Dette understttes af at 13-15-rige dyrker halvt s meget idrt som brn

  p 7-9 r. Yderligere er der 24 % frre idrtsforeningsmedlemmer i aldersgruppen 13-15 r til 16-19 r, samtidig med at

  mange af disse unge stopper aktiviteten helt, og ikke starter p en ny sportsgren, og derefter begynder et fysisk inaktivt

  liv. (Rasmussen og Due, 2016; Cavill et al, 2006; Pilgaard, 2008; Kulturministeriet, 2009)

  En ny rapport fra Idrttens Analyse Institut (2016) fortller desuden at der har vret en lille tilbagegang siden 2007,

  hvor der nu kun er 43 % af de danske brn der rrer sig mindst 45 minutter om dagen, samtidig med at brnene vlger

  frre og frre aktiviteter. (Pilgaard, 2016)

  De overvgtige brn i Mariagerfjord Kommune

  Der er alts risiko for inaktivitet blandt brn, og herunder udvikling af overvgt. I Mariagerfjord kommune er 11,4 procent

  af brnene allerede overvgtige, 6 procent svrt overvgtige og 7,9 procent ekstremt overvgtige i 0., 1., 4., 6. og 8.

  klasse. Det betyder sledes at 25,3 % af brnene i Mariagerfjord Kommune er overvgtige, hvilket alts er hvert fjerde

  barn. (Sundhedsplejerskernes mlinger, 2014)

  Samtidig har Mariagerfjord kommune store problemer med overvgtige voksne, i kraft af at andelen af svrt overvgtige

  er betydeligt hjere end i resten af regionen. Der er desuden tendens til at overvgt hos brn i udskolingen fortstter ind

  i voksenlivet. Derfor anser dette projekt det for essentielt at hjlpe idrtsforeningsuvante p mellemtrin og udskoling,

  da det er her der opleves stort forenings- og idrtsfrafald, samt at det kan hjlpe p kommunens overvgtsproblemer.

  (Projektansgning, 2013; Pejstrup 2013)

  Foreningerne som en inkluderende ramme eller en social elite

  nsket om get fysisk aktivitet kan oplagt placeres i idrtsforeningerne, da de kan tilbyde et fllesskab, hvor ideologien

  er at der skal vre plads til alle. Hvis et idrtsforeningsuvant barn kan f lov at opleve legitim deltagelse i et fllesskab,

  kan det have mange positive effekter for det enkelte barns trivsel, selvvrd og sundhed (Cavill et al, 2006, Troelsen, 2008).

  KAPITEL 1 - Intro

 • SIDE 8 - Aktiv Ferie - en bro mellem unge og foreningslivet

  Her skriver Pedersen1 (2013) at Danmark har den tredje strste sammenhngskraft i verden, hvor borgerne er indstillet

  p at bidrage til fllesskabet og samfundskonomien, og Bss2(2014) estimerer den danske sociale sammenhngskraft

  som den strste i verden. Det kan alts tyde p at Danmark ligger i den globale top nr det kommer til at hjlpe hinanden

  uden direkte modydelse, hvilket ger den sociale tillid, selvvrdet og tilhrsforholdet. Her bidrager Torpe3(2014) med en

  statistik om, at Danmark har en frsteplads p verdensrangslisten hvad angr tillid til hinanden. Svendsen4 og Svendsen5

  skriver desuden at helt op til 85 % mener at "de fleste er til at stole p". Yderligere har danskerne implementeret det

  tillidsfulde fllesskab permanent i deres verdensopfattelse, s flelsen er blevet grundlggende og naturlig for den

  enkelte dansker. Fllesskabet er sledes blevet et norm, der ikke lngere ndvendigvis registreres bevidst. (Pedersen,

  2013; Bss, 2014, Nordentoft, 2014; Svendsen og Svendsen, 2014; Torpe, 2014)

  Denne fllesskabsnorm er positiv, men giver dog ogs anledning til en rkke problemer, hvor Torpe (2014) fx skriver at

  ikke alle bidrager lige meget til opbyggelsen af social tillid, netvrk og normen om fllesskab. Dette manglende sociale

  bidrag kan skyldes at tillid og bidrag er tt forbundet med social integration, hvor en gruppe marginaliserede borgere,

  ssom foreningsuvante unge, kan falde udenfor. Samtidig kan nogle foreningsveteraner, have mistet fornemmelsen af

  hvordan, hvorfor og hvad fllesskabet er og br vre. Det kan sledes udvande konceptet, at det er indgroet i bevidstheden

  at vi selvflgelig er en del af fllesskabet. Her kan gruppen af socialt marginaliserede brn og unge fle sig udenfor

  fllesskabet, og hvis denne gruppe vokser, vil det kunne skade bde det nationale danske fllesskab og landets samlede

  sociale kapital. (Pedersen, 2013; Torpe, 2014).

  Foreningsfllesskabet

  Et fllesskab kan beskrives som vrende kendetegnet ved dens vrdier, kulturelle normer og traditioner som generelt

  prger fllesskabets nuvrende medlemmer, og netop herved risikeres det at udvikle unuancerede fllesskaber, hvor

  medlemmerne er ens, og derved skabe sociale eliter, hvor der ikke er plads til de andre

  der er anderledes. De andre kan fx vre udsatte og marginaliserede mlgrupper, ssom

  de unge foreningsuvante eller grupper p social ydelse, udlndinge, handicappede eller

  adfrdsvans

Search related