of 12 /12
Vistex Medical s.r.o. www.vistex.cz Pharma Group, a.s. www.pharmagroup.sk tel.: 02/5249 3757 [email protected] mobil: 0905 398 917 Sterilizačné obaly jednorazové Príprava nástrojov na sterilizáciu začína predsterilizačnou prípravou – súborom činností, ktorých výsledkom je čistá, suchá a plne funkčná zdravotnícka pomôcka. Poslednou fázou predsterilizačnej prípravy je (okrem tzv. flash sterilizácie) voľba správneho sterilizačného obalu. Vhodný obal chráni nástroje a ostatný vysterilizovaný materiál proti možnej sekundárnej kontaminácii a zodpovedá zvolenej sterilizačnej metóde, požadovanej expiračnej dobe, nárokom na následný transport a podobne. Typ obalu, počet vrstiev či spôsob balenia je presne špecifikovaný národnými normami a zákonmi, ktoré je nutné pri výbere a aplikácii rešpektovať. Sterilizačné obaly sú zaradené medzi zdravotnícke pomôcky triedy I. Kapitola Typ materiálu Typ obalu Typ sterilizácie 1 Kombinované obaly papier/fólia rolky a vrecká ploché a skladané P, EO, FORM 2 Kombinované obaly papier/fólia vrecká samolepiace P, EO 3 Záťažové obaly netkaný textil/fólia rolky a vrecká P, EO, FORM 4 Kombinované obaly tyvek/fólia rolky a vrecká Plazma 5 Obaly z polyamidu rolky a vrecká DRY/HV 6 Papierové obaly vrecká skladané P 7 Krepové obaly archy P 8 Netkaná textília typu SMS archy P, EO, FORM, Plazma Odporúčania výrobcu: papier - fólia: archy - krep (dvojitý): archy - zosilený krep (dvojitý): archy - netkaný textil, SMS (jeden): archy - SMS (dvojitý): do 2 kg hmotnosti, ľahké predmety, samostatné nástroje, malé sitá do 3 kg hmotnosti, ľahšie malé a stredné sitá do 6 kg hmotnosti, malé alebo stredne veľké chirurgické sitá do 9 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiálu do 15 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiálu Vysvetlenie skratiek - viď posledná strana.

Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT...

Page 1: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

Vistex Medical s.r.o.www.vistex.cz

Pharma Group, a.s.www.pharmagroup.sk

tel.: 02/5249 3757 [email protected]: 0905 398 917

Sterilizačné obaly jednorazové

Príprava nástrojov na sterilizáciu začína predsterilizačnou prípravou – súborom činností, ktorých výsledkom je čistá, suchá a plne funkčná zdravotnícka pomôcka. Poslednou fázou predsterilizačnej prípravy je (okrem tzv. flash sterilizácie) voľba správneho sterilizačného obalu.

Vhodný obal chráni nástroje a ostatný vysterilizovaný materiál proti možnej sekundárnej kontaminácii a zodpovedá zvolenej sterilizačnej metóde, požadovanej expiračnej dobe, nárokom na následný transport a podobne. Typ obalu, počet vrstiev či spôsob balenia je presne špecifikovaný národnými normami a zákonmi, ktoré je nutné pri výbere a aplikácii rešpektovať. Sterilizačné obaly sú zaradené medzi zdravotnícke pomôcky triedy I.

Kapitola Typ materiálu Typ obalu Typ sterilizácie

1 Kombinované obaly papier/fólia rolky a vrecká ploché a skladané P, EO, FORM

2 Kombinované obaly papier/fólia vrecká samolepiace P, EO

3 Záťažové obaly netkaný textil/fólia rolky a vrecká P, EO, FORM

4 Kombinované obaly tyvek/fólia rolky a vrecká Plazma

5 Obaly z polyamidu rolky a vrecká DRY/HV

6 Papierové obaly vrecká skladané P

7 Krepové obaly archy P

8 Netkaná textília typu SMS archy P, EO, FORM, Plazma

Odporúčania výrobcu:papier - fólia: archy - krep (dvojitý): archy - zosilený krep (dvojitý): archy - netkaný textil, SMS (jeden): archy - SMS (dvojitý):

do 2 kg hmotnosti, ľahké predmety, samostatné nástroje, malé sitá do 3 kg hmotnosti, ľahšie malé a stredné sitádo 6 kg hmotnosti, malé alebo stredne veľké chirurgické sitádo 9 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiáludo 15 kg hmotnosti v závislosti na gramáži materiálu

Vysvetlenie skratiek - viď posledná strana.

Page 2: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

2 Sterilizačné obaly jednorazové www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Kapitola 1 a 2Kapitola 1 – kombinované obaly papier/fólia rolky a vrecká ploché a skladané P, EO, FORM

Kapitola 2 – kombinované obaly papier/fólia vrecká samolepiace P, EO

Popis výrobku

PMS Steripack rolky a vrecká sú vyrobené z päťvrstvovej fólie PET/PP a medicínskeho silného papiera 60 gsm. Procesové indikátory sú nanesené mimo aktívnu oblasť. Sú značené medzinárodnými skratkami podľe platných noriem: STEAM pre paru (farebná zmena z ružovej na hnedú), EO pre etylénoxidovú sterilizáciu (farebná zmena zo zelenej na žltú) a FO/FORM pre formaldehydovú sterilizáciu (farebná zmena z ružovej na zelenú. Tovar je podrobený certifikácii podľe platnej národnej i európskej legislatívy a plne vyhovuje pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Zaisťuje požadovanú mikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň Týždeň Rok Rok). Doba, do ktorej je potrebné obaly spotrebovať, je 5 rokov od dátumu výroby. Všetky potrebné certifikáty sú na vyžiadanie k dispozícii. Návod na použitie je priložený vždy ku každému jednotlivému baleniu.

• 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť • 5-vrstvová fólia odolná proti pretrhnutiu • jednoduchý a čistý peel efekt na aseptické otvorenie • preverená antimikrobiálna bariéra • vodeodolný atrament • jasná farebná zmena indikátorov • netoxické činidlá • ekonomické použitie • široké spektrum veľkostí • možnosť vizuálnej kontroly obsahu • uzatváranie pomocou zváračky (impulznej alebo kontinuálnej) viď

Charakteristika výrobku

Návod na použitie1. PMS Steripack vrecká sú určené na okamžité použitie.2. PMS Steripack rolky je nutné najprv skrátiť na potrebnú dĺžku a

jednu zo strán zataviť pomocou zváračky sterilizačných obalov.3. Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Nepoužívajte opakovane.4. Zabezpečte ostré časti nástrojov pomocou krytiek, aby ste zabrá-

nili pretrhnutiu či prerezaniu obalu.5. Vložte nástroj určený na sterilizáciu do obalu. Nikdy obal neplňte

viac, než na 75 % jeho kapacity.6. Vždy ponechajte medzi nástrojom a zvarom dostatočnú medzeru

cca 1,5 cm, aby ste tak zaistili dostatočný prienik vzduchu.7. Pred konečným uzatvorením obalu prosím odstráňte čo najviac

vzduchu. Obaly uzatvárajte vždy správne validovaným a kalibro-vaným prístrojom a v súlade s odporúčaním výrobcu. Pevnosťzvaru musí byť zvolená tak, aby mohol byť pri otváraní využitýtzv. peel efekt na správne otvorenie obalu.

8. Vyvarujte sa napínať či inak deformovať práve vytvorený ešteteplý zvar. Plňte obal v horizontálnej polohe na hladkej ploche.

9. Pri vkladaní jednotlivých vreciek do koša sterilizátora dbajte na to, aby ste kládli vždy papier na papier a fóliu na fóliu, aby bolzaistený bezproblémový prienik sterilizačného média.

10. Jednotlivé balíčky vkladajte do sita zvisle a nie príliš na tesno tak, aby s te medzi nimi voľne pretiahli ruku.

11. Spustite sterilizačný program podľa obvyklého režimu.12. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste

obal nepoškodili. Vysterilizovaný materiál ukladajte vozvláštnom prietore so špeciálnym režimom („čistá“ zóna).

13. Nepoužívajte materiál, ak je po sterilizácii vlhký. Pre opakovanústerilizáciu použite nový obal.

14. Na otvorenie používajte palec a ukazovák jednej ruky na ucho-penie fólie a palec a ukazovák druhej ruky na uchopeniepapiera. Vždy obal otvárajte smerom označeným šípkou prepeel efect. Pre správne aseptické otvorenie vrecka je potrebnépracovať rozvážne, nikdy trhnutím.

STEAM

EO

FORM 2Výrobok na

jednorazové použitie

Ostré časti inštrumen-tária chráňte krytkami

Pri vkladaní nástrojov musí byť obal v hori-

zontálnej polohe

Pred uzatvorením odstráňte vzduch

Pr vkladaní nástrojov do obalu vždy sledujte

smer peel efektu

Pri uzatváraní obalov zvarom dbaj te pečlivo na správne vkladanie

Správne zostavenie vkládky: ťažké sitá dolu, ostatné balíky vedľa seba vždy

papier-papier, fólia-fólia

Správne aseptické otváranie vrecka

katalógový list Prístoje a nábytok • samolepiace vrecká • uzatváranie samolepiacim prúžkom

Page 3: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Sterilizačné obaly jednorazové 3

Obj. č. Názov795 061 005 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 50 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 075 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 75 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 100 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 100 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 120 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 120 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 150 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 150 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 200 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 200 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 250 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 250 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 300 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 300 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 350 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 350 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 400 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 400 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 061 500 200 Rolka pl. papier/fólia, š. 500 mm, 60 gsm, P, EO, F, 200 m (1 ks)

795 062 075 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 75 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 100 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 100 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 150 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 150 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 200 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 200 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 250 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 250 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 300 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 300 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 350 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 350 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 062 400 100 Rolka skl. papier/fólia, š. 400 mm, 60 gsm, P, EO, F, 100 m (1 ks)

795 063 050 250 Vrecko pl. papier/fólia, 50x250 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 075 170 Vrecko pl. papier/fólia, 75x170 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 075 200 Vrecko pl. papier/fólia, 75x200 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 075 270 Vrecko pl. papier/fólia, 75x270 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 075 300 Vrecko pl. papier/fólia, 75x300 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 075 350 Vrecko pl. papier/fólia, 75x350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 150 Vrecko pl. papier/fólia, 100x150 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 200 Vrecko pl. papier/fólia, 100x200 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 260 Vrecko pl. papier/fólia, 100x260 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 300 Vrecko pl. papier/fólia, 100x300 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 350 Vrecko pl. papier/fólia, 100x350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 400 Vrecko pl. papier/fólia, 100x400 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 500 Vrecko pl. papier/fólia, 100x500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 100 600 Vrecko pl. papier/fólia, 100x600 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 120 300 Vrecko pl. papier/fólia, 120x300 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 200 Vrecko pl. papier/fólia, 150x200 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 250 Vrecko pl. papier/fólia, 150x250 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 300 Vrecko pl. papier/fólia, 150x300 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 350 Vrecko pl. papier/fólia, 150x350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 400 Vrecko pl. papier/fólia, 150x400 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 150 500 Vrecko pl. papier/fólia, 150x500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 200 400 Vrecko pl. papier/fólia, 200x400 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 200 600 Vrecko pl. papier/fólia, 200x600 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

Exspirácia1 mesiac 6 mesiacov3 mesiace 2 roky

Jediný obal voľne skladovaný Jediný obal chránený Dvojitý obal voľnee skladovaný 3 mesiace

Dvojitý obal chránený Dvojitý obal + skladovací obal Dvojitý obal + skladovací obal chránený 2 roky

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Sortiment

peelefekt

Používajte ochranné a posterilizačné obaly

Používajte ochranné a posterilizačné obaly

Správna balenie do dvojobalu: papier-papier, fólia-fólia

Pri vkladaní nástrojov do obalu vždy sledujte smer peel efektu

Vyžiadajte si od vášho dodávateľa certifikát

Page 4: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

4 Sterilizačné obaly jednorazové www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Obj. č. Názov

795 063 210 280 Vrecko pl. papier/fólia, 210x280 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 210 350 Vrecko pl. papier/fólia, 210x350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 210 420 Vrecko pl. papier/fólia, 210x420 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 250 350 Vrecko pl. papier/fólia, 250x350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 250 400 Vrecko pl. papier/fólia, 250x400 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 250 500 Vrecko pl. papier/fólia, 250x500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 280 400 Vrecko pl. papier/fólia, 280 x 400 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 300 450 Vrecko pl. papier/fólia, 300 x 450 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 300 500 Vrecko pl. papier/fólia, 300 x 500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 320 500 Vrecko pl. papier/fólia, 320 x 500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 420 500 Vrecko pl. papier/fólia, 420 x 500 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 063 420 600 Vrecko pl. papier/fólia, 420 x 600 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 073 500 600 Vrecko pl. papier/fólia, 500 x 600 mm, 70 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 073 600 600 Vrecko pl. papier/fólia, 600 x 600 mm, 70 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 075 250 Vrecko skl. papier/fólia, 75 x 250 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 100 300 Vrecko skl. papier/fólia, 100 x 300 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 100 390 Vrecko skl. papier/fólia, 100 x 390 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 100 450 Vrecko skl. papier/fólia, 100 x 450 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 150 280 Vrecko skl. papier/fólia, 150 x 280 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 150 350 Vrecko skl. papier/fólia, 150 x 350 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 150 390 Vrecko skl. papier/fólia, 150 x 390 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 150 450 Vrecko skl. papier/fólia, 150 x 450 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 150 550 Vrecko skl. papier/fólia, 150 x 550 mm, 60 gsm, P, EO, F (1000 ks)

795 064 200 390 Vrecko skl. papier/fólia, 200 x 390 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 200 450 Vrecko skl. papier/fólia, 200 x 450 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 200 500 Vrecko skl. papier/fólia, 200 x 500 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 250 450 Vrecko skl. papier/fólia, 250 x 450 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 250 500 Vrecko skl. papier/fólia, 250 x 500 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 064 300 600 Vrecko skl. papier/fólia, 300 x 600 mm, 60 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 074 420 600 Vrecko skl. papier/fólia, 420 x 600 mm, 70 gsm, P, EO, F (500 ks)

795 074 500 601 Vrecko skl. papier/fólia, 500 x 600 mm, 70 gsm, P, EO, F (300 ks)

PARA STEAM

121°C / 20 min

FLASH

134°C / 4 min

Každé jednotlivé balenie musí byť označené týmito údajmi: • dátum sterilizácie• dátum exspirácie• kód pracovníka

Spôsoby značenia• zváračka s tlačiarňou• popisovacie fixky• etiketovacie kliešte

viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Stále častejšie sa používajú čiarové kódy alebo QR kódy

Pri uzatváraní obalov zvarom dbajte starostlivo na správne vkladanie

Na značenie jednotlivých balíkov môžete použiť

etiketovacie kliešte

Správne značenie: netoxickými fixkami na

fóliu

Správne časy a teploty pre parnú

sterilizáciu

795 077 090 230 Vrecko pl. papier/fólia, 90 x 230 mm, ind. P, EO samolep. (1000 ks)

795 077 090 270 Vrecko pl. papier/fólia, 90 x 270 mm, ind. P, EO samolep. (1000 ks)

795 077 130 360 Vrecko pl. papier/fólia, 130 x 360 mm, ind. P, EO samolep. (1200 ks)

795 077 150 300 Vrecko pl. papier/fólia, 150 x 300 mm, ind. P, EO samolep. (1400 ks)

795 077 200 330 Vrecko pl. papier/fólia, 200 x 330 mm, ind. P, EO samolep. (1400 ks)

795 077 200 420 Vrecko pl. papier/fólia, 200 x 420 mm, ind. P, EO samolep. (600 ks)

795 077 300 400 Vrecko pl. papier/fólia, 300 x 400 mm, ind. P, EO samolep. (600 ks)

795 077 060 100 Vrecko pl. papier/fólia, 60 x 100 mm, ind. P, EO samolep. (1000 ks)

Page 5: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Sterilizačné obaly jednorazové 5

Kapitola 3Kapitola 3 - záťažové obaly netkaný textil/fólia rolky a vrecká ploché P, EO, FORM

Popis výrobkuPMS Steripack rolky a vrecká Steritex sú vyrobené z päťvrstvovej fólie PET/PP a špeciálneho netkaného pevného papiera. Používajú sa najmä na balenie objemnejších a ťažších predmetov. Výhodou je možnosť jednoduchej identifikácie obsahu vrecka cez priehľadnú fóliu. Procesové indikátory sú nanesené mimo aktívnej oblasti. Sú značené medzinárodnými skratkami tak, ako sú uvedené v zodpovedajúcich normách: STEAM pre par u (farebná zmena z ružovej na hnedú) , EO pre etylénoxidovú sterilizáciu (farebná zmena zo zelenej na žltú) a ďalej FO/FORM pre formaldehydovú sterilizáciu (farebná zmena z ružovej na zelenú). Tovar je podrobený certifikácii a podľa platných legislatívnych požiadavok ako národných, tak EU, úplne vyhovuje pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Zaisťuje požadovanú mikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je jedinečné číslo šarže a v tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň Týždeň Rok Rok). Doba, do ktorej je nutné obaly spotrebovať, je 5 rokov od dátumu výroby. Všetky potrebné certifikáty sú na požiadanie k dispozícii. Návod na použitie je priložený vždy ku každému jednotlivému baleniu.

Charakteristika výrobku

Návod na použitie

1. PMS Steripack Steritex vrecká sú určené na okamžité použitie. PMS Steripack Steritex rolky je nutné najprv skrátiť na potreb-nú dĺžku a jednu zo strán zvariť (zataviť) pomocou zváračky sterilizačných obalov.

2. Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Nepoužívajte obal opako-vane.

3. Zabezpečte ostré časti nástrojov pomocou krytiek, aby ste tak zabránili pretrhnutiu či rozrezaniu obalu.

4. Vložte nástroj určený na sterilizáciu do obalu. Nikdy obal ne-plňte viac než na 75% jeho kapacity.

5. Vždy ponechajte medzi nástrojom a zvarom dostatočnú me-dzeru cca 1,5 cm, aby ste tak zaistili dostatočný prienik vzduchu.

6. Pred konečným uzatvorením obalu prosím odstráňte čo najviacvzduchu. Obaly uzatvárajte vždy správne validovaným a kalibrovaným prístrojom a v súlade s odporúčaním výrobcu. Pevnosť zvaru musí byť zvolená tak, aby mohol byť pri otváranívyužitý tzv. peel efekt.

7. Vyvarujte sa napínať či inak deformovať práve vytvorený ešteteplý zvar. Plňte obal v horizontálnej polohe na hladkej ploche.

8. Pri vkladaní jednotlivých vreciek do koša sterilizátora dbajte na to, aby ste kládli vždy papier na papier a fóliu na fóliu, aby bol zaistený bezproblémový prienik sterilizačného média.

9. Jednotlivé balíčky ukladajte do sita zvisle a nie príliš na tesno tak, aby ste medzi nimi voľne pretiahli ruku.

10. Spusťte sterilizačný program podľa obvyklého režimu.11. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste

obal nepoškodili. Vysterilizovaný materiál ukladajte v zvláštnom priestore so špeciálnym režimom („čistá“ zóna).

12. Nepoužívajte materiál, ak je po sterilizácii vlhký. Pre opakovanústerilizáciu použite nový obal.

13. Pre otvorenie používajte palec a ukazovák jednej ruky na ucho-penie fólie a palec a ukazovák druhej ruky na uchopeniepapiera. Vždy obal otvárajte smerom označeným šípkou prepeel efekt. Pre správne aseptické otvorenie vrecka je nutné pracovať rozvážne, nikdy trhnutím.

Farebná zmena indikátorov:

STEAM

EO

FORM

Typ obalu voľte podľa veľkosti a hmotnosti nástrojov

2Výrobok na

jednorazové použitie

• 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť • 5-vrstvová fólia odolná proti pretrhnutiu • jednoduchý a čistý peel efekt na aseptické otvorenie • preverená antimikrobiálna bariéra • vodeodolný atrament • jasná farebná zmena indikátorov • netoxické činidlá • ekonomické použitie • široké spektrum veľkostí • poskytuje dôležitú možnosť vizuálnej kontroly obsahu • na správne uzatvorenie obalu je nutné použiť zváračku

sterilizačných obalov (impulznú alebo kontinuálnu) viďkatalógový list Prístoje a nábytok

Page 6: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

6 Sterilizačné obaly jednorazové www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Kapitola 4Kapitola 4 - kombinované obaly tyvek/fólia rolky a vrecká ploché Plazma

Charakteristika výrobkuPMS Steripack rolky a vrecká tyvek sú vyrobené z päťvrstvovej fólie PET/PP a špeciálneho papiera nazývaného tyvek, používaného pre plazmovú sterilizáciu. Procesové indikátory sú nanesené mimo aktívnej oblasti. Ich farba se v priebehu sterilizácie zmení zo žltej na svetlo modrú až bielu. Tovar je podrobený certifikácii a podľa platných legislatívnych požiadaviek ako národných, tak EU, úplne vyhovuje pre účely plazmovej sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Zaisťuje požadovanú mikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je jedinečné číslo šarže a v tomto prípade udáva dáum výroby v tvare TTRR (Týždeň Týždeň Rok Rok). Doba, do ktorej je nutné obaly spotrebovať, je 5 rokov od dátumu výroby. Všetky potrebné certifikáty sú na vyžiadanie k díspozícii. Návod na použitie je priložený vždy ku každému jednotlivému baleniu.

Popis výrobku

Exspirácia1 mesiac 6 mesiacov3 mesiace 2 roky

Jediný obal voľne skladovaný Jediný obal chránený Dvojitý obal voľne skladovaný 3 mesiace

Dvojitý obal chránený Dvojitý obal + skladovací obal Dvojitý obal + skladovací obal chránený 2 roky

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Obj. č. Názov795 079 001 300 Rolka záťažová STERITEX 300 mm x100 m, P, EO, F (1 ks) 795 079 001 400 Rolka záťažová STERITEX 400 mm x100 m, P, EO, F (1 ks) 795 079 001 500 Rolka záťažová STERITEX 500 mm x100 m, P, EO, F (1 ks) 795 079 001 600 Rolka záťažová STERITEX 600 mm x100 m, P, EO, F (1 ks)

795 079 300 500 Vrecko záťažové STERITEX 300x500 mm, P, EO, F (500 ks) 795 079 300 600 Vrecko záťažové STERITEX 300x600 mm, P, EO, F (500 ks) 795 079 400 550 Vrecko záťažové STERITEX 400x550 mm, P, EO, F (500 ks) 795 079 500 600 Vrecko záťažové STERITEX 500x600 mm, P, EO, F (500 ks) 795 079 600 600 Vrecko záťažové STERITEX 600x600 mm, P, EO, F (500 ks)

2

Používajte ochranné a posterilizačné obaly

Používajte ochranné a posterilizačné obaly

Správne balenie do dvojobalu: papier-papier,

fólia-fóliaSortiment

Výrobok na jednorazové použitie

• 3-násobný zvar pre optimálnu odolnosť • 5-vrstvová fólia odolná proti pretrhnutiu • jednoduchý a čistý peel efekt na aseptické otvorenie • preverená antimikrobiálna bariéra • vodeodolný atrament • jasná farebná zmena indikátorov • netoxické činidlá • ekonomické použitie • široké spektrum veľkostí • poskytuje dôležitú možnosť vizuálnej kontroly obsahu • pre správne uzatvorenie obalu je nutné použiť zváračku

sterilizačných obalov (impulznú alebo kontinuálnu) viď katalógový list Prístoje a nábytok

Page 7: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Sterilizačné obaly jednorazové 7

Návod na použitie1. PMS Steripack tyvek vrecká sú určené na okamžité použitie.

PMS Steripack tyvek rolky je nutné najprv skrátiť na potrebnúdĺžku a jednu zo strán zvariť (zataviť) pomocou zváračkysterilizačných obalov.

2. Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Nepoužívajte obal opako-vane.

3. Zabezpečte ostré časti nástrojov pomocou krytiek, aby ste tak zabránili pretrhnutiu či rozrezaniu obalu.

4. Vložte nástroj určený na sterilizáciu do obalu. Nikdy obal ne-plňte viac, než na 75 % jeho kapacity.

5. Vždy ponechajte medzi nástrojom a zvarom dostatočnú me-dzeru cca 1,5 cm, zaistíte tak dostatečný prienik sterilizačného média.

6. Pred konečným uzatvorením obalu prosím odstráňte čo nej- viac vzduchu. Obaly uzatvárajte vždy správne validovaným a kalibrovaným prístrojom a v súlade s odporúčaním výrobcu. Pevnosť zvaru musí byť zvolená tak, aby mohol byť pri otváraní využitý tzv. peel efekt na správner otvorenie obalu.

7. Vyvarujte sa napínať či inak deformovať práve vytvorený ešteteplý zvar. Plňte obal v horizontálnej polohe na hladkej ploche.

8. Pri vkladaní jednotlivých vreciek do koša sterilizátora dbajte na to, aby ste vždy kládli tyvek na tyvek a fóliu na fóliu, aby bolzaistený bezproblémový prienik sterilizačného média.

9. Jednotlivé balíčky ukladajte do sita svisle a nie príliš na tesno tak, aby ste medzi nimi volne pretiahli ruku.

10. Spusťte sterilizačný program podľa obvyklého režimu.11. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste

obal nepoškodili. Vysterilizovaný materiál ukladajte v zvláštnom priestore so špeciálnym režimom („čistá“ zóna).

12. Pre opakovanú sterilizáciu použite nový obal.13. Pre otvorenie používajte palec a ukazovák jednej ruky na ucho-

penie fólie a palec a ukazovák druhej ruky na uchopenietyveku. Vždy obal otvárajte smerom označeným šípkou prepeel efekt. Pre správne aseptické otvorenie vrecka je nutné pracovať rozvážne, nikdy trhnutím.

Sortiment

Exspirácia6 dní 6 mesiacov12 týždňov 1 rok

Jediný obal voľne skladovaný Jediný obal chránený Dvojitý obal voľne skladovaný 12 týždňov

Dvojitý obal chránený Dvojitý obal + skladovací obal Dvojitý obal + skladovací obal chránený 1 rok

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Obj. č. Názov795 075 050 070 Rolka TYVEK š. 50 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 075 070 Rolka TYVEK š. 75 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 100 070 Rolka TYVEK š. 100 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 150 070 Rolka TYVEK š. 150 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 200 070 Rolka TYVEK š. 200 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 250 070 Rolka TYVEK š. 250 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 300 070 Rolka TYVEK š. 300 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 350 070 Rolka TYVEK š. 350 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 400 070 Rolka TYVEK š. 400 mm, dĺžka 70 m (1 ks)795 075 500 070 Rolka TYVEK š. 500 mm, dĺžka 70 m (1 ks)

795 076 050 200 Vrecko ploché Tyvek 50 x 200 mm (1000 ks)795 076 075 200 Vrecko ploché Tyvek 75 x 200 mm (1000 ks)795 076 100 280 Vrecko ploché Tyvek 100 x 280 mm (1000 ks)795 076 150 300 Vrecko ploché Tyvek 150 x 300 mm (1000 ks)795 076 200 400 Vrecko ploché Tyvek 200 x 400 mm (1000 ks)795 076 250 450 Vrecko ploché Tyvek 250 x 450 mm (750 ks)

Farebná zmena indikátorov:

zo žltej na svetlo modrú až bielu farbu

Balíčky sa nikdy nesmú dotýkať stien sterilizátorov

Page 8: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

8 Sterilizačné obaly jednorazové www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Kapitola 5Kapitola 5 - obaly z polyamidu rolky a vrecká ploché DRY/HV

Polyamidové rolky a samolepiace vrecká sa používajú výhradne ako obaly pre horúcovzdušnú sterilizáciu. Sú opatrené procesovými testami alebo sú procesové testy priložené v balení ako indikátorové samolepky, ktorých farba se zmení z ružovej na hnedú alebo zo zelenej na čiernu. Tovar je testovaný podľa platnej legislatívy a úplne vyhovuje pre účely horúcovzdušnej sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Zaisťuje požadovanú mikrobiálnu bariéru. Poskytuje dôležitú možnosť vizuálnej kontroly obsahu.

• materiál vhodný ako obal do horúcovzdušnej sterilizáciepri teplotách až do 180 °C

• polyamidová fólia • vrecká sú samolepiace • rolky sa po skrátení uzatvárajú pomocou špeciálnych zváračiek

viď katalógový list Prístroje a nábytok

Popis výrobku Charakteristika výrobku

Návod na použitie1. Vyberte obal správnej veľkosti.2. Zabezpečte ostré časti nástrojov pomocou krytiek, aby ste tak

zabránili pretrhnutiu či rozrezaniu obalu.3. Vložte nástroj do obalu. Nikdy obal neplňte viac, než na 70 %

jeho kapacity.4. Vždy ponechajte medzi nástrojom a zvarom dostatočnú me-

dzeru cca 2 cm a tiež okraj obalu ponechajte dostatočne veľký.5. Pred konečným uzatvorením obalu prosím odstráňte čo naj-

viac vzduchu. Obaly uzatvárajte vhodným zatavovacím prístrojom v súlade s odporúčaním výrobcu. Pevnosť zvarumusí byť zvolená tak, aby mohol byť obal asepticky otvorený.

6. Vyvarujte sa napínať či inak deformovať práve vytvorený ešteteplý zvar. Plňte obal v horizontálnej polohe na hladkej ploche.

Samolepiace vrecká uzatvorte pomocou samolepiaceho uzáveru - odstráňte krycí prúžok, vrecko prehnite a starostlivo zalepte.

7. Jednotlivé balíčky ukladajte na pripravenú podložku, nikdyvšak na dno sterilizátora alebo na kovové či iné tepelne vodivé materiály a nikdy príliš tesne vedľa seba.

8. Spusťte sterilizačný program podľa obvyklého režimu, teplota nesmie stúpnuť nad 190 °C.

9. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste obal nepoškodili. Pozor! Predmet môže byť horúci! Vysterili-zovaný materiál ukladajte v zvláštnom priestore so špeciálnym režimom („čistá“ zóna).

10. Otvárajte správnym aseptickým spôsobom.

Exspirácia1 mesiac 6 mesiacov3 mesiace 2 roky

Jediný obal voľne skladovaný Jediný obal chránený Dvojitý obal voľne skladovaný 3 mesiace

Dvojitý obal chránený Dvojitý obal + skladovací obal Dvojitý obal + skladovací obal chránený 2 roky

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Sortiment

Obj. č. Názov253 381 010 041 Rolka plochá HV 100 mm x 200 m (1 ks)

253 381 010 007 Vrecko HV 50x240 mm samolep. (100 ks)253 381 010 008 Vrecko HV 75x250 mm samolep. (100 ks)253 381 010 009 Vrecko HV 100x250 mm samolep. (100 ks)253 381 010 010 Vrecko HV 150x280 mm samolep. (100 ks)

253 364 178 267 Vrecko ploché HV 175x260 mm samolep. (100 ks)

HORÚCI VZDUCHDRY HEAT

160°C / 60 min170°C / 30 min180°C / 20 min

Správne časy a teploty pre HV sterilizáciu

2Výrobok na

jednorazové použitie

**

** V ponuke aj rolky iných rozmerov

Page 9: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Sterilizačné obaly jednorazové 9

Kapitola 6Kapitola 6 - papierové obaly vrecká skladané P

Papierové vrecká so skladom sú vyhľadávaným a cenovo dostupným obalom pre sterilizáciu objemných a ľahkých predmetov. Sú opatrené procesovými testami pre parnú sterilizáciu – pre iný typ sterilizácie teda nie sú určené. Dno je tvorené niekoľkými vrstvami, na obale je vytlačené číslo šarže. Tovar je testovaný podľa platnej legislatívy a úplne vyhovuje pre účely sterilizácie zdravotníckych pomôcok. Zaisťuje požadovanú mikrobiálnu bariéru.

Popis výrobku Charakteristika výrobku

Návod na použitie1. Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Nepoužívajte obal

opakovane.2. Vložte obsah do obalu. Nikdy obal neplňte viac, ako na 75 %

jeho kapacity.3. Pred konečným uzatvorením obalu prosím odstráňte čo naj-

viac vzduchu. Obaly uzatvárajte zváračkoou sterilizačných obalov v oblasti, kde je nanesené lepidlo.

4. Vyvarujte sa napínať či inak deformovať práve vytvorený ešteteplý zvar. Plňte obal v horizontálnej polohe na hladkej ploche.

5. Jednotlivé balíčky vkladajte do sít opatrne, aby nedošlo k ich perforácii, nikdy príliš tesne vedľa seba.

6. Spusťte sterilizačný program podľa obvyklého režimu.7. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste

obal nepoškodili. 8. Vysterilizovaný materiál ukladajte v zvláštnom priestore so špe-

ciálnym režimom („čistá“ zóna).9. Otvárajte správnym aseptickým spôsobom.

Exspirácia1 mesiac 6 mesiacov3 mesiace 2 roky

Jediný obal voľne skladovaný Jediný obal chránenýDvojitý obal voľne skladovaný 3 mesiace

Dvojitý obal chránený Dvojitý obal + skladovací obal Dvojitý obal + skladovací obal chránený 2 roky

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Sortiment Obj. č. Názov795 310 448 301 Vrecko skl. papier 90 x 50 x 125 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 302 Vrecko skl. papier 90 x 50 x 250 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 303 Vrecko skl. papier 110 x 30 x 190 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 304 Vrecko skl. papier 140 x 75 x 250 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 305 Vrecko skl. papier 190 x 65 x 250 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 306 Vrecko skl. papier 140 x 50 x 330 mm, ind. P, tr. 1 (500 ks)795 310 448 307 Vrecko skl. papier 180 x 95 x 380 mm, ind. P, tr. 1 (500 ks)795 310 448 309 Vrecko skl. papier 250 x 100 x 380 mm, ind. P, tr. 1 (500 ks)795 310 448 310 Vrecko skl. papier 380 x 125 x 610 mm, ind. P, tr. 1 (250 ks)795 310 448 311 Vrecko skl. papier 190 x 65 x 330 mm, ind. P, tr. 1 (500 ks)795 310 448 313 Vrecko skl. papier 125 x 50 x 250 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 314 Vrecko skl. papier 125 x 90 x 230 mm, ind. P, tr. 1 (1000 ks)795 310 448 315 Vrecko skl. papier 380 x 125 x 510 mm, ind. P, tr. 1 (250 ks)

Pri vkladaní nástrojov musí byť obal v horizontálnej

polohe

Pri uzatváraní obalov zvarom dbajte starostlivo na správne

vkladanie

2Výrobok na

jednorazové použitie

• papierové vrecko so skladom, vhodný pre sterilizáciu objemných predmetov

• niekoľkonásobné dno • pozdĺžny preklad spojený špeciálnym lepidlom • procesový indikátor triedy 1 pre parnú sterilizáciu • uzatvára sa zvarom v oblasti, kde je nanesené lepidlo (modrý pruh)

Page 10: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

10 Sterilizačné obaly jednorazové www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Kapitola 7 a 8Kapitola 7 - krepové obaly archy P

Kapitola 8 - netkaná textilie typu SMS archy P, EO, FORM, Plazma

Archy krepového papiera alebo netkanej textílie s rôznou gramážou v rozmedzí cca 40 – 60 gsm. Vhodné na balenie operačných sít, nemocničného prádla a pod. Nepoužívajte, pokiaľ je obal poškodený. Nepoužívaj te opakovane. Zdravotnícka pomôcka tr. I.

Popis výrobku Charakteristika výrobku

Návod na použitie1. Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Nepoužívajte obal

opakovane.2. Rozložte arch a vložte naň zamýšľaný obsah.Voľte gramáž s

ohľadom na hmotnosť, druh a typ sterilizovaného materiálu. Krep sa odporúča u sít do 3 kg menšej a strednej veľkosti.

3. Nezabudnite vložiť chemické testy zodpovedajúcich tried po- dľa platnej legislatívy a zabaľte obálkovou metódou. Balík zafixujte lepiacou páskou.

4. Pokiaľ balíte do krepového papiera, postup opakujte ešte raz.V prípade SMS postačí jedna vrstva.

5. Na obal pripojte všetky nutné náležitosti, predovšetkým proce-sový test tr. 1 a potrebné údaje.

6. Jednotlivé balíčky vkladajte do sít opatrne, aby nedošlo k ich perforácii, nikdy príliš tes ne vedľa seba; ťažké sitá patria vždydo spodnej časti sterilizačnej komory.

7. Spusťte sterilizačný program podľa obvyklého režimu.8. Pri vyberaní balíčkov zo sterilizátora pracujte opatrne, aby ste

obal nepoškodili. 9. Vysterilizovaný materiál ukladajte v zvláštnom priestore so špe-

ciálnym režimom („čistá“ zóna).10. Pre správne aseptické otvorenie postupujte podľa pravidiel

obálkovej metódy.

Balenie obálkovou metódou:

2Výrobok na

jednorazové použitie

Balíky v archoch fixujte lepiacimi páskami

Nezabudnite na správne a úplné značenie

Na značenie jednotlivých balíkov môžete použíť

etiketovacie kliešte

• krepový papier alebo tkaná textília typu SMS (trojvrstvovýmateriál z polypropylénu) s rôznou gramážou

• v prierezoch v rôznych veľkostiach • antimikrobiálna ochrana vysterilizovaného inštrumentária • jednorazový obal so špeciálnymi jednocestnými priepustnými

pórmi • balenie obálkovou metódou • fixácia lepiacou páskou s procesovými indikátormi alebo bez

indikátorov • nezabudnite výsledný balík správne označiť a pripojiť proceso- vý indikátor viď katalógový list Testy a indikátory

Pokiaľ balíte do krepového papierapostup (1-6) zopakujte ešte raz

Page 11: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

www.vistex.czwww.pharmagroup.sk

Sterilizačnéobaly jednorazové 11

Exspirácia1mesiacDvojitý krep balený postupne obálkovou metodou voľne skladovaný

Jednoduchý obal SMS balený obálkovou metodou voľne skladovaný 1 mesiac

3 mesiaceDvojitý krep balený postupne obálkovou metodou chránený Jednoduchý obal SMS balený obálkovou metodou chránený 3 mesiace

Dvojitý krep balený postupne obálkovou metodou+ arch SMS balený tiež obálkovou metódou, voľne skladovaný 3 mesiace

Dva archy SMS netkanej textílie balené postupne obálkovou metodou, voľne skladovaný 3 mesiace

Dvojitý krep balený postupne obálkovou metodou + kontajner 3 mesiace

Jednoduchý obal SMS balený obálkovou metodou + kontajner 3 mesiace

Dva archy SMS netkanejtextílie balené postupne obálkovou metodou, chránený 6 mesiacov

Dva archy SMS netkanej textílie balené postupne obálkovou metodou + skladovací obal 2 roky

Chránený obal – box alebo skriňa, chráni pred prachom, zvlhnutím alebo pretrhnutím Skladovací obal – jednorazový uzatvárateľný posterilizačný obal viď katalógový list Doplnkový sterilizačný materiál

Sortiment

Obj. č. Názov795 310 450 004 Papier krep štand., 60 gsm, 50 x 50 cm, biely (500 ks)795 310 450 007 Papier krep štand., 60 gsm, 75 x 75 cm, biely (300 ks)795 310 450 019 Papier krep štand., 60 gsm, 90 x 90 cm, biely (300 ks)795 310 450 010 Papier krep štand., 60 gsm, 100 x 100 cm, biely (300 ks)795 310 450 013 Papier krep štand., 60 gsm, 120 x 120 cm, biely (150 ks)795 310 450 005 Papier krep štand., 60 gsm, 50 x 50 cm, zelený (500 ks)795 310 450 008 Papier krep štand., 60 gsm, 75 x 75 cm, zelený (300 ks)795 310 450 011 Papier krep štand., 60 gsm, 100 x 100 cm, zelený (300 ks)795 310 450 014 Papier krep štand., 60 gsm, 120 x 120 cm, zelený (150 ks)795 310 450 006 Papier krep štand., 60 gsm, 50 x 50 cm, modrý (500 ks)795 310 450 009 Papier krep štand., 60 gsm, 75 x 75 cm, modrý (300 ks)795 310 450 012 Papier krep štand., 60 gsm, 100 x 100 cm, modrý (300 ks)795 310 450 015 Papier krep štand., 60 gsm, 120 x 120 cm, modrý (150 ks)

253 381 010 075 Papier krep štand., 60 gsm, biely-zelený prekl. 75 x 75 cm (250 ks)253 381 010 090 Papier krep štand., 60 gsm, biely-zelený prekl. 90 x 90 cm (250 ks)253 381 010 100 Papier krep štand., 60 gsm, biely-zelený prekl. 100 x 100 cm (250 ks)253 381 010 120 Papier krep štand., 60 gsm, biely-zelený prekl.120 x 120 cm (100 ks)

795 078 004 075 Textília netkaná 75 x 75 cm, 45 gsm, modrá (125 ks)795 078 004 090 Textília netkaná 90 x 90 cm, 45 gsm, modrá (100 ks)795 078 004 100 Textília netkaná 100 x 100 cm, 45 gsm, modrá (100 ks)795 078 004 120 Textília netkaná 120 x 120 cm, 45 gsm, modrá (50 ks)

795 078 005 075 Textília netkaná 75 x 75 cm, 60 gsm, modrá (125 ks)795 078 005 090 Textília netkaná 90 x 90 cm, 60 gsm, modrá (100 ks)795 078 005 100 Textília netkaná 100 x 100 cm, 60 gsm, modrá (100 ks)795 078 005 120 Textília netkaná 120 x 120 cm, 60 gsm, modrá (50 ks)

795 314 501 005 Textília netkaná 60 x 60 cm, 40 gsm, modrá (300 ks)795 314 501 006 Textília netkaná 75 x 75 cm, 40 gsm, modrá (200 ks)795 314 501 007 Textília netkaná 90 x 90 cm, 40 gsm, modrá (200 ks)795 314 501 008 Textília netkaná 100 x 100 cm, 40 gsm, modrá (200 ks)795 314 501 010 Textília netkaná 120 x 120 cm, 40 gsm, modrá (100 ks)795 314 501 011 Textília netkaná 130 x 130 cm, 40 gsm, modrá (150 ks)795 314 501 016 Textília netkaná 140 x 150 cm, 40 gsm, modrá (140 ks)

795 314 503 006 Textília netkaná 75 x 75 cm, 40 gsm, prekl. modrá+zelená (200 ks)795 314 503 007 Textília netkaná 90 x 90 cm, 40 gsm, prekl. . modrá+zelená (200 ks)795 314 503 008795 314 503 010

Textília netkaná 100 x 100 cm, 40 gsm, prekl. . modrá+zelená (200 ks) Textília netkaná 120 x 120 cm, 40 gsm, prekl. . modrá+zelená (100 ks)

PARA STEAM

121°C / 20 min134°C / 7(10) min

FLASH134°C / 4 min

Používajte ochranné a posterilizačné obaly

Nepoužívajte obal, ak je poškodený. Pokiaľ sa obal

poškodí pri sterilizácii, musí byť nástroj prebalený a sterilizovaný

znovu

Správne časy a teploty pre parnú sterilizáciu

Správne zostavenie vkládky: ťažké sitá dole; ostatné balíky vždy vedľa seba papier-papier, fólia-fólia

Pre redukciu vlhkosti na nástrojoch používajte

INNER PACK

Page 12: Sterilizačné obaly jednorazovémikrobiálnu bariéru. Číslo uvedené na obale pod značkou LOT je číslo šarže. V tomto prípade udáva dátum výroby v tvare TTRR (Týždeň

Súvisiace normy a zákony

Vyhláška MZSR č.553/2007 Z.z., STN EN 868, STN EN ISO 11140-1, STN EN ISO 11607, STN EN ISO 17664

Súvisiace značky a skratky

P para (sterilizácia vlhkým teplom)

FO/FORM formaldehyd

EO/EtO ethylénoxid

DRY/HV horúcovzdušná sterilizácia

Plazma sterilizácia plazmou a parami H2O

2

gsm gramáž obalu – počet gramov na m2

výrobok na jedno použitie – nepoužívajte opakovane

zdravotnícky prostriedok, ES vyhlásenie o zhode

dátum výroby

identifikácia výrobcu

nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený

číslo šarže

smer „peel efect“ – smer správneho otvárania obalu

chráňte pred vlhkom

dátum exspirácie

skladujte pri teplotách od... do...

chráňte pred slnečným žiarením

Povinné údaje – od výrobcu

Obaly, ktoré používate na vytvorenie sterilnej bariéry, musia byť s ohľadom na zaradenie výrobku do skupiny zdravotníckych pomôcok správne označené a to na vonkajšom kartóne aj priamo na obale. Podľa normy STN EN ISO 11607-1 a normy STN EN ISO 868 musia byť na vonkajšom kartóne tieto potrebné informácie:

popis výrobku, veľkosť a druh obalu, dodávateľ, odkaz na normu

•množstvo•názov, obchodná značka, kód

• dátum výroby• číslo šarže – LOT• odporúčané podmienky na skladovanie

Povinné údaje – pre sterilizáciu

Procesový test zodpovedajúci zvolenému typu sterilizácie, tr.1 Dátum sterilizácieDátum exspirácieKód zodpovedného pracovníka, ktorý obal a procesový test kontroloval

Príslušenstvo

K jednotlivým kapitolám sterilizačných obalov patrí príslušenstvo, ktoré je v texte zmienené. Ide napríklad o ochranné prvky používané pre ostré nástroje, zváračky sterilizačných obalov, procesové testy a indikátory, lepiace pásky, testy a indikátory pre kontrolu sterilizácie, posterilizačné obaly, skladovacie obaly a ochranné boxy a podobne. Všetok zmienený sortiment nájdete v ostatných katalógových listoch alebo na webe: www.vistex.cz.Ceny

Aktuálne katalógové ceny sú k dispozícii na požiadanie. Výrobky sú zaradené do sadzieb DPH.DPH podľa aktuálnej platnej legislatívy.

www.vistex.czSterilizačné obaly jednorazové

výrobek k jednomu použití – nepoužívejte opakovaně

zdravotnický prostředek, ES prohlášení o shodě

datum výroby

chraňte před vlhkem

datum expirace

chraňte před slunečním zářením

skladujte při teplotách od... do...

číslo šarže

identifikace výrobce

nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen

směr „peel efect“ – směr správného otevírání obalu

Vistex Medical s.r.o.www.vistex.cz

Pharma Group, a.s.www.pharmagroup.sk

tel.: 02/5249 3757 [email protected]: 0905 398 917

Priamo na obale sterilnej bariéry je výrobca povinný uvádzať tieto potrebné informácie: • vetu „nepoužívať, ak je obal poškodený“ alebo symbol • vetu „výrobok na jedno použitie“ alebo symbol• číslo šarže• názov a značka výrobcu alebo dodávateľa• indikátory sterilizácie, ak sú použité• smer otvárania (týka sa kombinovaných obalov)• rozmery/veľkosť