of 63 /63
1 STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA HUMANI CENTAR MITROVICA- HCM& MODT Severna Mitrovica, avgust–decembar2016.

STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

  • Upload
    buithu

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

1

STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O BEZBEDNOSTI NAKON

POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA

HUMANI CENTAR MITROVICA- HCM& MODT

Severna Mitrovica, avgust–decembar2016.

Page 2: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

2

Projekat STAVOVI ALBANACA NASEVERU KOSOVA O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA realizovala je nevladina organizacija Humani centar Mitrovica, u saradnji sapartnerskom organizacijom MODT iz albanske zajednice sa severa Kosova i TV Puls.

Rukovodilac projekta:

- Mr Veroljub Petronić – autor istraživanja i rukovodioc projekta

Saradnici na projektu:

- Abduaziz Hetemi – zamenik rukovodioca projekta

- Emina Baljaj – konsultant za obradu podataka i analize

Objavljuje:

NVO HUMANI CENTAR MITROVICA(HCM) I MULTIETNIK ORGANIZATION for DEVELOPMENT and TRENING (MODT)

E mail adresa: [email protected]

Veb stranica: www.humanicentarmitrovica.com

Copyright © Decembar 2016, HUMANI CENTAR MITROVICA – HCM MITROVICA I MODT

Sva prava su zadržana.Nijedan deo ove publikacije ne može biti reprodukovan bez prethodnog odobrenja izdavača.

Projekat STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA je podržala KFOS Kosovska Fondacija za Otvoreno Društvo (KFOS – Kosovo Foundation for Open Society)

Mišljenja, nalazi i/ili zaključci koji su izneti u ovoj publikaciji pripadaju autoru i ne predstavljaju nužno stavove Kosovske Fondacije za otvoreno društvo.

Page 3: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

3

I I ISTRAŽIVANJE

“Nada sve manja,

očekivanja sve tanja,

izazov sve veći.

Kuda ide Kosovo/Ubi est Kosovo?”

Page 4: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

4

SADRŽAJ:

1. Skraćenice…………………………………………………………………………………5 2. Uvod………………………………………………………………………………...…….6 3. Metodologija istraživanja………………………………………………………………….8 4. Najvažniji rezultati……………………………………………………………….………10 5. Izvršni sažetak……………………………………………………………………………11 6. Stavovi građana o bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog sporazuma……………...14 7. Zaključak…………………………………………………………………………………35 8. Preporuke………………………………………………………………………………...38 9. Aneks I – Rezultati………………………………………………………………………40 10. Aneks II – Upitnik……………………………………………………………………….56

Page 5: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

5

SPISAK SKRAĆENICA BS – Briselski sporazum NVO – Nevladina organizacija/e HCM – Humani centar Mitrovica UNMIK - United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/ Privremena administrativna misija Ujedinjenih nacija na Kosovu UNDP - United Nations Development Programme/Program Ujedinjenih nacija za razvoj OEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju EU – Evropska unija EULEX - European Union Rule of Law Mission in Kosovo/Misija vladavine prava Evropske unije na Kosovu VK – Vojska Kosova KP –Kosovska policija MUP - Ministarstvo unutrašnjih polova (Republike Srbije) ZSO – Zajednica srpskih opština CZ – Civilna zaštita KFOR – Kosovo Forces USAID - United States Agency for International Development/Agencija SAD za međunarodni razvoj

Page 6: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

6

U V O D

O NVO Humani centar Mitrovica - HCM

NVO HUMANI CENTAR MITROVICA - HCM je organizacija koja je registrovana 2014.godine.Misija organizacije, kao što je navedeno u Statutu organizacije, je ‘’humana bezbednost’’, koja je definisana u planu i programu UNDP.

HCM ima za cilj da pruži doprinos poboljšanju bezbednosnog okruženja, unapređivanjem rada institucija koje se bave bezbednošću i približavanjem stavova građana iz svih etničkih zajednica koje žive na Kosovu, a posebno između Srba i Albanaca.

Regionalni prioritet i delokrug rada je pomirenje radi bezbednijeg okruženja na severu Kosova i ostalim multietničkim sredinama na Kosovu.

Do sada naša NVO HCM je sprovela jedan projekat u septembru 2015. godine, pod nazivom ‘’Multietnički obilazak kulturno-istorijskih i verskih objekata na Kosovu od strane mladih iz severne Mitrovice, Bošnjačke mahale i južne Mitrovice’’, koji je finansirala Ambasada Kraljevine Norveške. Sprovedeno je istraživenje na temu ‘’Stavovi Srba o bezbednosti na Kosovu nakon potpisivanja Briselskog sporazuma’’, koji je finansirala KFOS.

Sarađujemo sa dve albanske, jednom bošnjačkom i sedam srpskih nevladinih organizacija: NVO Aktiv, NVO Centar za zastupanje demokratske culture - ACDC, NVO Sinergija, NVO Domovik, NVO Jazzas, Ugrožene žene iz ruralnih sredina - VRW, Institut za teritorijlno ekonomski razvoj - INTER.

Naša NVO HCM je, pored NVO AKTIV, jedna od 14 organizacija sa severa Kosova koja je član PAI (Platforme za analizu i istraživanje).

O MODT

NVO MODT je mlada oranizacija koja je registrovana2016.godine.

O Projektu

NVO HUMANI CENTAR MITROVICA–HCM je u partnerstvu sa MODT iz albanske zajednice sa severa Kosova, je u okviru projekta ’’Stavovi Albanaca na severu Kosova po pitanju bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog Sporazuma’’ sprovela istraživanje o stavovima građana albanske nacionalnosti u četiri opština na Severu Kosova sa srpskim većinskim stanovništvom: Leposavić, Zubin Potok, Zvečan, i Mtrovica.

Opšti cilj projekta je doprinos povećanju stepena bezbednosti u mestima gde žive pripadnici albanske zajednice na severu Kosova kroz istraživanje i analizu stavova Albanaca o ključnim bezbednosnim pitanjima nakon potpisivanja Briselskog sporazuma.

Specifični ciljevi projekta su podsticaj ubrzavanju rešavanja postojećih bezbednosnih problema pripadnikaalbanske zajednicena Severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog sporazuma od strane centralnihvlasti u Prištini i u Beogradu, sa posebnim fokusom na umanjenje razlika u stavovima o bezbednosti na relaciji između Albanaca i Srba na Severu Kosova.

Page 7: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

7

Ovim projektom želimo da centralne institucije u Prištini, kao jedna strana u pregovorima (Skupština Kosova, Vlada Kosova, MUP Kosova) i centralne vlasti u Beogradu, kao druga strana u pregovorima (Skupština Srbija, Vlada Srbije, MUP Srbija, Kancelarija za Kosovo i Metohiju), kao i predstavnici Evropske unije, kao medijatori u pregovorima (EULEX, UNMIK, sve ambasade i konzularna predstavništva stranih zemalja na Kosovu, kao i svi građani Kosova budu upoznati sa stavovima, strahovima, težnjama i željama Albanaca na severu Kosova po pitanju bezbednosti u opštinama gde čine manjinu. Takođe ćemo od pomenutih institucija tražiti da se izjasne šta će svaka od njih da uradi kako bi se povećao stepen bezbednosti Albanaca na severu Kosova, odnosno umanjili bezbednosni rizici i problemi.

Ovim istraživanjem smo saznali šta Albanci na severu Kosova u četiri opština sa srpskom većinom misle o bezbednosti, o integraciji Srba u kosovske institucije i o Briselskom sporazumu u celini.

Istraživanje je sprovedeno od 01.avgusta do 30.decembra 2016.godine.

Ovaj period obeležile su vesti o konfliktima na Kosovu međuetničkog karaktera, kao i drugi događaji direktno ili indirektno povezani sa bezbednosnim pitanjima i aspektima.

Page 8: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

8

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

NVO HUMANI CENTAR MITROVICA (HCM) je u periodu od početka avgusta do kraja novembra 2016.godine sprovodila istraživanje o temi ‚‚Bezbednost Albanaca na severu Kosova nakon potpisivanja Briselskog Sporazuma``.

Istraživanje o tome šta Albanci sa severa Kosova misle o Briselskom Sporazumu je sprovedeno na populaciji (18+) u 4 opština na severu Kosova sa srpskim većinskim stanovništvom, i to: Severna Mitrovica (naselja Bošnjačka Mahala, Brđani, Mikro-naselje i Suvi Do), Zvečan (sela Žaža, Boljetin i Lipa), Leposavić (Ceranja, Bistrica i Košutovo) i Zubin Potok (selo Čabra).

Istraživanje je sprovedeno na paritetnom stratifikovanom uzorku čija veličina iznosi 480 ispitanika, po 120 ispitanika u svakoj opštini, u obliku terenskog upitnika – ankete u prosečnom trajanju od 15 minuta.

Po stratumima učešće muških ispitanika je 289 (60,2%), dok ženskih ispitanika je 191 (39,8%). Stratum kategorije starosne strukture je podeljen u tri kategorije:

o mladi – od 18-35 godina, o zreli-odrasli od 36-55 godina i o stari – od 56 pa naviše,

pri čemu je gde je anketirani 216 mladih (45,0%), zrelih-odraslih 166 (34,6%) i starih 98 (20,4%).Najmlađi anketirani ima 18 godina, a najstariji 80 godina, dok je prosek po aritmetičkoj sredini (?) godina.

Stratum kategorije po školskoj spremi je sledeći: osnovno obrazovanje 83 ispitanika (17,3%), srednje obrazovanje 271 ispitanika (56,5%), više obrazovanje 48 ispitanika (10,0%) i visoko obrazovanje 78 ispitanika (16,3%).

Stratum kategorije po radnom statusu je sledeći: zaposleni 139 ispitanik (29.0%), nezaposleni 229 isptanika (47.7%), studenti 48 ispitanika (10.0%) i penzioneri 64 ispitanika (13.3%). Startum u kategoriji po tipu naselja je sledeći: Ispitanih u gradskim naseljima je 165 (34.4%), dok je ispitanih u ruralnim naseljima 315 (65.6%).

N % Pol Muški 289 60,2

Ženski 191 39,8 Total 480 100,0

N % Sta-rost

18-35 - mladi 216 45,0 36-55 - srednje doba 166 34,6 56 i više- stari 98 20,4 Total 480 100,0

Page 9: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

9

N % Skolska sprema

Osnovno 83 17,3 Srednje 271 56,5 Više 48 10,0 Visoko 78 16,3 Total 480 100,0

N % Radni status Zaposlen 139 29,0

Nezaposlen 229 47,7 Student 48 10,0 Penzioner 64 13,3 Total 480 100,0

Struktura prema opštini Leposavić 60 12,5 Zvečan 120 25,0 Zubin Potok 120 25,0 Mitrovica 180 37,5 Total 480 100,0

N % Tip naselja

Gradsko 165 34,4 Seosko 315 65,6 Total 480 100,0

Page 10: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

10

N A J V A Ž N I J I R E Z U L T A T I

o Samo 15.2%Albanaca ocenjuje bezbednosnu situacijukao dobro i sasvim dobro.1/2 Albanaca se oseća nebezbedno dok se druga polovina oseća ugroženo nakon potpisivanja BS.

o 13.3% Albanaca se oseća bezbednije, dok se 29.6% njih oseća neugroženo u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma.

o 14.2% Albanaca smatra da je Briselski sporazum doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu.

o 9.5% Albanaca smatra da je Briselski sporazum do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova.

o 71,1%Albanaca sa severa Kosova smatra da je Briselski sporazum do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova.

o 19.6%Albanaca smatra da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

o 6.9% smatra da je integracija srpskog MUP-a doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

o 10.6% Albanaca ima više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja Briselskog sporazuma, dok 73.8%nema više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja Briselskog sporazuma.

o 9.2% smatra da je integracija srpske Civilne zaštite doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, dok 82.3% smatra da nije.

o 27.1%Albanaca smatra da početak rada Specijalnog suda neće doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, dok 29.2 % smatra da hoće.

o 76.5% smatra da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

o 76.9% smatra da se implementacijom svih tačaka Briselskog sporazumaneće povećati odlazak Srba sa severa Kosova, dok 69.8% smatra da se Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma neće povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova.

o 27.5% se slaže da će se punom implementacijom Briselskog sporazuma osigurati vladavina prava i bezbednost za Albanace na severu Kosova.

o 84.4% kaže da im je bitnija kolektivna bezbednost. o 47.3%Albanaca veruje KP, 25.4% KFOR-u, 16.9%ne veruje nikome,5.6% nije želelo da

odogovori, 3.3% ne zna kome da veruje, 1,5%, EULEX-u i0.0% veruje UMNIK-u. o Najveći bezbednosni rizici su sloboda kretanja 72.5%, pa korupcija 14.4%, zatim terorizam

4.6%, kriminal 2.9% , trgovina oružjem, narkoticima i ljudima 2.3%. o 98.1%Albanaca smatra da treba da se formira Vojska Kosova, dok ni jedan nije odgovrio da

ne treba. Ako dođe do formiranja VK 73.5% misli da, sigurno Srbi treba da uđu, ali je samo 47.9% studenata za to. Da ne treba da uđu u VK izričito smatra 8.8%, najviše studenata je protiv 16.7%, dokje 4.8% za više ne nego da, dok je neodlučnih 5.4%.

o 35.6% smatra da prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću za ratne zločine počinjene 1999.godine nema uticaja na percepciju bezbednosti, da utiče pozitivno smatra 28.1%, ne zna 16.5%, da negativno utiče smatra 10.4%, dok na ovo pitanje nije htelo da odogovri 9.4%.

Page 11: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

11

I Z V R Š N I S A Ž E T A K Skoro četiri godine nakon potpisivanja BS, Albanci sa severa Kosova gde čine manjinu, nezadovoljna je

trenutnom bezbednosnom situacijom, smatraju da su u celom procesu uglavnom zapostavljeni i od strane Prištine i od strane Beograda, pokazuje istraživanje Humanog centra Mitrovica, realizovano od avgusta do decembra 2016.godine. Albanci negativno ocenjuju integraciju Srba sa severa Kosova u kosovske institucije. Kao i kod istraživanja stavova srpske zajednice i kod albanske zajednice na severu Kosova se uviđa nepoznavanje i u velikoj meri nejasnoća odredbi Briselskog sporazuma, što je posledica netransparentnosti pregovaračkog procesa i neiskrenosti i Prištine, i Beograda prema narodu Kosova.

Samo 15.2% građana pozitivno ocenjuje bezbednosnu situaciju nakon potpisivanja BS, 47.5% ni dobro ni loše, dok 37.3% ispitanika smatra da je bezbednosna situcija dobra.

Da se nakon potpisivanja BS oseća bezbedno smatra svega 17.1%, nebezbedno se oseća 46.7% dok 36.3% smatra da nije ni dobro ni loše.Da je BS doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu smatra samo 14.2% Albanaca, 42.5% da BS nije doprineo, dok njih 43.3% je neodlučno i smatra da BSniti jeste niti nije doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu.63.3% ispitanih se ne slaže da je BS do sada doprineo većoj bezbednosti Albanaca nego drugih građana Kosova, dok samo 9.7% smatra da je doprineo. Da je BS doprineo većoj bezbednosti Srba nego drugih građana Kosova smatra 71.1%, dok samo 12.9% smatra da BS nije doprineo većoj bezbednosti Srba nego drugih građana Kosova, dok je 16.0% Albanaca umereno i smatra i da jeste i da nije.

Jedna polovina Albanaca se i slaže i ne slaže da se osećaju bezbednonakon potpisivanja BS dok se druga polovina Albanaca,takođe, i slaže i ne slaže da se oseća ugroženo nakon potpisivanja BS.Preciznije da objasnimo 13.3% Albanaca se oseća bezbednije, nebezbedno se oseća 30.4%, dok se 50.3%i slaže i ne slaže da se osećaju bezbednonakon potpisivanja BS. Kada je oseća ugroženosti u pitanju29.6% Albanaca se ne oseća ugroženo u svom okruženju nakon potpisivanja BS, ugroženo se oseća 12.9%, dok se polovina Albanaca, preciznije 57.5% i slaže i ne slaže da se osećaju ugroženonakon potpisivanja BS.

Svega 19.6% Albanaca sa severa Kosova se slaže da je integracija pravosuđa u kosovski sistem doprinela povećanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, 39.0% smatra da nije doprinela dok 41.5% smatra i da jesete i da nije doprinela povećanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.U suštini, najveći problem je početak rada sudova na severu Kosova, kao i nesprovođenje i nepoštovanje zakona.

Kada je integracija srpskog MUP-a u pitanju samo 6.9% Albanaca sa severa Kosova smatra da je doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, dok 81.5% smatra da integracija ništa nije doprinela, 11.7% kaže i da jeste i da nije doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.Sličan je procenat odgovora i kada je poverenje u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP. 73.8% Albanaca nema više poverenja u KP nakon integracije srpskog MUP-a u KP, 15.6% i ima i nema, dok samo 10.6% Albanaca ima više poverenja u KP nakon integracija srpskog MUP-a u KP.

Sličan je odnos i kada je u pitanju doprinos poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova kod integracije Civilne zaštite u kosovske institucije. 82.3% se uopšte ne slaže da je integracija CZ doprinelapoboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, i da i ne smatra 8.5%, dok svega 9.2% Albanaca na severu Kosova smatra da je integracija CZ doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

Približno je isti broj onih koji se u potpunosti i slažu (29.2%) i ne slažu (27.1%) daće početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Najveći je broj onih koji se i slažu i ne salažu (43.8%) da će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca

Page 12: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

12

na severu Kosova. Razlog za ovakav približan broj Albanaca su strahovi da će ekstremisti i članovi bivše Oslobodilačke Vojske Kosova početi sa zastrašivanjem i nasiljem nad svedocima albanske zajednice.

76.5% Albanaca sa severa Kosova smatra da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru za saobraćaj u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, 12.6% se i slaže i ne slaže sa ovom tvrdnjom, dok 10.8% se u potpunosti ne slaže da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru za saobraćaj u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

76.9% Albanaca sa severa Kosova smtra da se implementacijom svih tačaka BS neće povećati odlazak Srba sa Kosova, dok 69.8% smatrada se implementacijom svih tačaka Sporazuma neće povećati odlazak Albanaca sa Kosova. Da će se povećati odlazak Srba smatra 10.2%, dok 17.3% smatra da će se povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova. Isti je broj Albanaca (12.9%) koji se i slažu i ne slažu da će se povećati odlazak i Srba i Albanaca sa severa Kosova implementacijom svih tačaka BS.

Da će se punom implementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost za Albanace na severu Kosova smatra 27.5%, ne slaže se 32.5%, dok je 40.0% onih koji se i slažu i ne slažu da će se punom implementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost za Albanace na severu Kosova. Ovi rezultati nam pokazuju da razjedinjenost Albanaca na severu Kosova kada je u pitanju poverenje u BS.

84.4% kaže da im je bitnija kolektivna bezbednost, što predstavlja visok stepen svesti o bezbednosnom stanju i sutaciji na celom Kosovu.

Kada je u pitanju poverenje u institucije, najviše Albanaca (47.3%) na severu Kosova veruje KP. KFOR-u veruje 25.4%.Nikome ne veruje 16.9%.Nije htelo da odgovri 5.6%, 3.3% ne zna kome više da veruje.Poverenje u EULEX je najmanje i iznosi 1.5%, dok UNMIK-u ne veruje niko, što je poražavajuće za Međunarodnu zajednicu.

Na listi bezbednosnih problema i izazova posle slobode kretanja (72.5%)dolaze:korupcija 14.4%, zatim terorizam 4.6%, kriminal 2.9%, trgovina oružjem, narkoticima i ljudima 2.3%.

Procentulno najveći broj Albanaca, u ovom istraživanju (98.1%) smatra da treba da se formira Vojska Kosova (odnosno Oružane snage Kosova), dok ni jedan Albanac nije rekao da ne treba da se formira VK.

Ulazak Srba u Vojsku Kosova podržava 73.5%Albanaca, više da nego ne 4.4%, nema stav o tome 5.4%,više ne nego da 4.8%, 8.8% je izričito da ne treba, ne zna 1.7% dok ne želi dada odgovor 1.5%.

35.6%Albanaca smatra da prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću za ratne zločine počinjene 1999.godine nema uticaja na percepciju bezbednosti, da utiče pozitivno smatra 28.1%, ne zna 16.5%, da negativno utiče smatra 10.4%, dok na ovo pitanje nije htelo da odogovri 9.4%.

Page 13: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

13

STAVOVI GRAĐANA ALBANSKE NACIONALNOSTI SA SEVERA KOSOVA O BEZBEDNOSTI NAKON POTPISIVANJA BRISELSKOG SPORAZUMA

Kompletni rezultati istraživanja za svako pitanje sa odgovorima po stratumima su predstavljeni u aneksu 1 ovog izveštaja.

Ispitanici su u zavisnosti od konteksta pitanja, ocenjivali pitanja brojevima od 1 do 5, gde je 1- sasvim loše ili u potpunosti se ne slažem, 2 - loše i uglavnom se ne slažem, 3 – ni dobro ni loše i niti se slažem niti se ne slažem, 4 – uglavnom dobro i uglavnom se slažem i 5 – dobro i u potpunosti se slažem.U grafikonima odgovori 1 i 2, kao i 4 i 5 pošto su približno istog značenja, spojeni su radi lakše preglednosti. 1. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju na Kosovu? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona svega 15.2% ocenjuje bezbednosnu situaciju kao dobroi uglavnom dobro, 37.3% kao loše i sasvim loše dok 47.5% ni dobro ni loše. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - da je bezbednosna situacija loša i sasvim loša prema mestu prebivališta smatra od 27.8%-55.0% i to: 27.8%-Mitrovica do 55.0%-Leposavić, procentualno - prema stepenu obrazovanja najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (41.0%), prema radnom statusu nezaposleni (40.7%), prema polu više muškaraca (41.1%) nego žena (31.4%), više iz sela (42.0%), nego iz grada (28.5%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (38.6%). - da je bezbednosna situacija dobra i uglavnom dobra smatra od 8.3%-22.5%: 8.3%-Leposavić do 22.5%-Z.Potok, procentualno prema stepenu obrazovanja najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), prema radnom statusu penzionera (25.0%), više iz grada (15.7%) nego iz sela (14.8%), prema starosnom dobu stari (21.5), više muškaraca (16.3%) nego žena (13.6%). - da je bezbednosna situacija ni dobro ni loše smatra od 36.7%-56.1%:36.7%-Leposavić do 56.1%- Mitrovica, procentualno prema školskoj spremi najviše je onih sa visokim obrazovanjem (51.3%), prema radnom statusu najviše nezaposlenih (49.3%), više iz grada (55.8%) nego iz sela (43.2), više žena (55.0%) nego muškaraca (42.%), po starosnoj dobi najviše odraslih (48.8%). Zanimljivi su sledeći podaci: da je procentualno isti broj ispitanih iz kategorije sa višom školom (25.0%) ocenilo situaciju loše i sasvim loše i dobro i sasvim dobro, dok je njih 50% iz iste kategorije ocenilo situaciju kao ni dobro ni loše, dok je isti broj (25%) penzionera ocenilo situaciju kao dobro i sasvim dobro. Procentualno isti broj odgovora (38.6%) je iz kategorije sa osonovnom školom i ljudi srednjeg doba (odrasli) ocenilo situaciju kao looše i sasvim loše. Takođe procentualno je približan broj odgovora (41.0%-41.1%) loše i sasvim loše su dali muškarci i oni sa završenom srednjom školom. Ni dobro ni loše približno su isto (48.2%-48.3%) odgovorili ispitani sa srednjom školom i nezaposleni. Najmanji procenat (10.0%) ispitanika da je dobro i uglavnom dobro su nezaposleni. Najveći procenat kod odgovora loše i sasvim lošeje kod ispitanih iz seoske sredine (42.0%) i kod muškaraca (41.1%), dok je namanji procenat za isti odgovor kod onih sa višom školpm (25.0%). Najveći procenat kod odgovora dobro i uglavnom dobroje kod onih sa višom školom (25.0%) i kod penzionera (25.0%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod nezaposlenih (10.0%). Najveći procenat kod odgovora ni dobro ni loše je kod kategorije sa višim obrazovanjem (50.0%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod onih sa osnovnom školom (39.7%).

Page 14: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

14

2. Da li se osećate bezbedno? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 46.66% je onih koji se neosećaju bezbedno, 17.1% je onih koji se osećaju bezbedno, dok je 36.3% onih koji kažu i da i ne. u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS garant bezbednosti Srbima na Kosovu, 9.3% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 19.2% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne osećaju bezbednoprema mestu prebivališta smatra od 36.1%-75.0% i to: 36.1%-Mitrovicado 75%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjom školom (50.5%), više muškaraca (51.2%) nego žena(39.8%), prema radnom statusu zaposleni (51.8%), više iz sela (52.4%) negoizgrada (35.8%), po starosnoj dobi srednje doba (51.2%). - u potpunosti i uglavnom se osećaju bezbedno prema mestu prebivališta smatra od 10.0%-21.7% i to: 10.0%-Zvečan do 21.7%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), više muškaraca (18.0%) nego žena (15.7%), prema radnom statusu penzioneri (26.5%), više iz grada (20.0%) nego iz sela (15.5), po starosnoj dobi stari (25.5%). - niti dase,nitida se ne osećaju bezbednosmatra od 11.7%-42.5% i to: 11.7%-Leposavić do42.5%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (39.6%), više žena (44.5%) nego muškaraca (30.8%), prema radnom statusu student (45.8%), više iz grada (44.2%) nego iz sela (32.1%), po starosnoj dobi student (39.8%). Zanimljivi su sledeći podaci: da se isti procenat (47.5%) izjasnio i u Zvečanu i u Zubinom Potoku da se ne osećaju bezbedno. Isti procenat (51.2%) muškaraca i ljudi iz srednjeg doba-odraslih se izjasnio da se ne osećaju bezbedno.Isti je procenat žena (39.8%) koje se ne osećaju bezbedno i mladih (39.8%) koji su se izjasnili niti da se, niti da se ne osećaju bezebedno. Takođe je isti procenat mladih (45.8%) koji su se izjasnili da se ne osećaju bezbedno istudenata (45.8%) kojisu se izjasnili niti da se, niti da se ne osećaju bezebedno.Da se osećaju bezbedno izjasnio se isti procenat ljudi sa osnovnim obrazovanjem i muškaraca (18.0%), isti procenat ljudi iz srednjeg doba – odraslih i žena (15.7%), kao i isti procenat nezaposlenih i mladih (14.4%) koji su se izjasnili da se osećaju bezbedno.Najmanji procenat da se ne osećaju bezbedno su oni sa višom školom (35.4%), dok je naveći procenat iz seoske sredine (52.4%). Najmanji procenat odgovra da niti da se, niti da se ne osećaju bezbedno su penzioneri (29.7%) dok je najveći procenat studenata (45.8%). Najmanji procenat onih koji se osećaju bezbedno je iz kategorija nezaposlenih (14.4%) i mladih (14.4%), dok je najveći procenat iz kategorija sa višom školom (25.0%), starih (25.5%) i iz kategorije penzionera (26.5%).

Page 15: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

15

3. Briselski sporazum je doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona procenat onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosova iznosi 42.5%, onih koji se u potpunosti i uglavnom slažuda je BSdoprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosova iznosi 14.2%, dok je najviše onih koji niti se slažu niti se ne slažuda je BS doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosova iznosi 43.3%. Analizom odgovora u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da da je Briselski sporazum doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosovasmatra od 31.7%-50.0%: 31.7%-Mitrovica do 50.0%-Zvečan i Leposavić, procentualno najviše je onih sa osnovnom školom (47.0%), više muškaraca (46.0%) nego žena (37.2%), prema radnom statusu zaposleni (49.6%), više iz sela (49.5%) nego iz grada(29.1%), po starosnoj dobi srednje doba-odrasli (50.6%). - u potpunosti i uglavnom se slažu da je Briselski sporazum doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosovasmatra od 10.0%-16.1%: 10.0%-Leposavić do 16.1%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), više muškaraca (15.2%) nego žena (12.0%), prema radnom statusu penzioneri (17.2%), više iz grada (17.0%) nego iz sela (12.4%), po starosnoj dobi starih (17.3%). - niti se slažu niti se ne slažu da je Briselski sporazum doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosovasmatra od 37.5%- 52.2%: 37.5%-Zvečan do 52.2%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (50.0%), više žena (50.8%) nego muškaraca (38.8%), prema radnom statusu student (47.9), više iz grada (53.9%) nego iz sela (38.1%), po starosnoj dobi stari (47.0%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I: da se isti procenat (50.0%) ispitanih i u Zvečanu i u Leposaviću izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosova. Isti procenat (47.0%) sa osnovom školom se izjasnio da se ne slaže kao i starih(47.0%) da niti se slaže niti se ne slaže. Da se ne slaže približan procenat (38.5%) se izjasnio u kategiriji sa visoko školom i nezaposlenih (38.4%), zatim iz kategorije zaposlenih (49.6%) i iz seoske sredine (49.5%). Približan je i procenat penzionera (45.3%) i mladih (39.3%) koji se ne slaže, sa procentom mladih (45.4%) i odraslih (39.2%) koji se niti slažu niti ne slažu. Isti je procenat ispitanih žena (50.0%) i onih sa visokim obrazovanjem (50.0%) koji se niti slažu niti ne slažu, kao i muškaraca (38.8%) i zaposlenih (38.8%)koji se niti slažu niti ne slažu. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem isti procenat odgovora je kod kategorije žena (12.0%) i kategorije sa osnovnim obrazovanjem (12.0%), dok je za isti odgovor približan procenat onih sa visokim obrazovanjem (11.5%) i zaposlenih (11.6%), kao i kategorije penzionera (17.2%) i kategorije starih (17.3%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod odraslih – srednje doba (50.6%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije stari (5.7%).Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je u gradskoj sredini (53.9%) dok je najmanji procenat za isti odgovor u seoskoj sredini (38.1%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višim obrazovanjem (25.0%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije odraslih – srednje doba (10.2%).

Page 16: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

16

4. Briselski sporazum je do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova.Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 63.80% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova, 9.50% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 26.7% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosovasmatra od 55.0%-75.0% i to: 55.0%-Mitrovica do 75.0%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (67.5%), više muškaraca (66.8%) nego žena (59.1%), prema radnom statusu penzioneri (65.6%), više iz sela (69.2%) nego iz grada (53.3%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba (64.5%). - u potpunosti i uglavnom se slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosovasmatra od 6.7%-11.6% i to: 6.7%-Leposavić do 11.6%- Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (16.9%), više žena (10.5%) nego muškaraca (9.0%), prema radnom statusu penzioneri (14.1%), više iz grada (10.9%) nego iz sela (8.9%), po starosnoj dobi stari (12.2%). - niti se slažu niti se ne slažu od 18.3%-34.4% i to: 18.3%-Leposavić do 34.4%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (30.1%), više žena (30.4%) nego muškaraca (24.2%), prema radnom statusu student (33.3%), više iz grada (35.8%) nego iz sela (21.9%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba(28.9%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da se isti procenat (58.3%) ispitanih iz kategorije s višim obrazovanjem i iz kategorije studenata izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova.Približan je procenat ispitanih sa srednjom školom (25.5%) i sa visokim obrazovanjem (25.6%) koji se niti slažu niti ne slažuda je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova, kao i zaposlenih (28.8%)i iz kategorje srednjeg doba – odraslih (28.9%) koji se niti slažu niti ne slažu. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosovaisti procenat odgovora je kod kategorije muškaraca (9.0%) i kategorije sa visokim obrazovanjem (9.0%), dok je za isti ili približan procenat odgovora onih iz kategorije nezaposlenih (10.5%) iz kategorije žena (10.5%) i iz kategorije mladih (10.6%), kao i kategorije zaposlenih (6.5%) i kategorije iz srednjeg doba - odraslih (6.6%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih iz seoske sredine (69.2%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije iz gradske sredine (53.3%).Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je u gradskoj sredini (35.8%) dok je najmanji procenat za isti odgovor u seoskoj sredini (21.9%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije saosnovnim obrazovanjem (16.9%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije zaposlenih (6.5%).

Page 17: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

17

5. Briselski sporazumje do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 12.9% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova, 71.1% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 16.0% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosovasmatra od 9.1%-20.0% i to: 9.1%-Z.Potok do 20.0%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem, više žena (13.1%) nego muškaraca (12.8%), prema radnom statusu student (20.8%), više iz sela (13.3%) nego iz grada (12.1), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba (14.5%) . - u potpunosti i uglavnom se slažu od 65.0%-79.2% i to: 65.0%-Leposavić do 79.2%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (74.9%), više muškaraca (75.4%) nego žena (64.4%), prema radnom statusu penzioneri (75.0%), više iz sela (72.4%) nego iz grada (68.5%), po starosnoj dobi stari (77.5%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 11.7%-18.3% i to: 11.7%-Z.Potok do 18.3%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), više žena (22.5%) nego muškaraca (11.8%), prema radnom statusu zaposleni (19.4%), više izgrada (19.4%) nego iz sela (14.3%), po starosnoj dobi mladi (18.5%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I: da je skoro isti procenat ispitanih iz kategorije s višim obrazovanjem (14.6%) i iz kategorije srednje doba – odrasli (14.5%) izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova. Isti je procenat ispitanih uz kategorije zaposlenih (19.4%) i ispitanih iz gradske sredine (19.4%) koji se niti slažu niti se ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova. Približan je procenat ispitanih saosnovnom školom (19.3%) i sa visokim obrazovanjem (19.2%) koji se niti slažu niti ne slažu da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem da je BS do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova isti procenat odgovora je kod kategorije sa višim obrazovanjem (60.4%) i kod studenata (60.4%), kao i kod ispitanih u gradu (68.5) i kategorije mladih (68.5%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih iz kategorije student (20.8%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije stari (10.3%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije sa višom školom (25.0%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije penzionera (11.0%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije stari (77.5%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa višimobrazovanjem (60.4%) i kod studenata (60.4%). Stanovnici Z.Potoka su u kategoriji po mestu prebivališta u odnosu na ostala tri grada za odgovor u potpunosti i uglavnom se ne slažem (9.1%)i niti se slažem niti se ne slažem (11.7%), dali procentualnonajmanje dogovora, dok su u odnosu na sve ostale stanovnike severnih opština procentualno najviše zaokružili odgovor u potpunosti i uglavnom se slažem (79.2%).

Page 18: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

18

6. Osećam se bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najmanji procenat 13.3% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS, 30.4% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS, dok je najviše 56.3% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - upotpunosti i uglavnom se ne slažu dase osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BSsmatra od 25.0%-53.3% i to: 25.0%-Mitrovica do 53.3%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (34.6%), više muškaraca (33.5%) nego žena (25.7%), prema radnom statusu student (35.4%), više iz sela (32.7%) nego iz grada (26.1%), po starosnoj dobi mladi (31.5%). - u potpunosti i uglavnom se slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BSsmatra od 11.7%-15.8% i to: 11.7%-Leposavića do 15.8%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem, više žena (15.7%) nego muškaraca (11.8%), prema radnom statusu student (18.8%), više iz sela (13.6%) nego iz grada (12.7%), po starosnoj dobi stari (15.3%). - niti se slažu niti se ne slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BSsmatra od 35.0%-62.8% i to: 35.0%-Leposavić do 62.8%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa srednji obrazovanjem (58.7%), više žena (58.6%) nego muškaraca (54.7%), prema radnom statusu zaposleni (59.7%), više iz grada (61.2%) nego iz sela (53.7%), po starosnoj dobi mladi (57.0%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I: da je isti procenat ispitanih iz kategorije sa višim obrazovanjem (31.3%) i iz kategorije penzionera (31.3%) izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Isti je procenat ispitanih uz kategorije sa osnovnom školom (56.6%) i iz kategorije odraslih – srednje doba (56.6%), zatim ispitanih iz kategorije muškarci (54.7%) i kategorije penzioneri (54.7%) koji se niti slažu niti se ne slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Približan je procenat ispitanih sasrednjom školom (58.7%) i iz kategorije žene (58.6%) koji se niti slažu niti ne slažu da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažuda se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BSisti procenat odgovora je kod kategorije sasrednjim (10.3%) i visokim obrazovanjem (10.3%) kao i kod nezaposlenih (14.0%) i penzionera (14.0%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih iz kategorije student (35.4%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorijesa osnovnom školom(24.1%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz gradske sredine(61.2%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije sa višom školom (43.7%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (25.0%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije zaposleni (10.0%). Za ovo pitanje najzanimljivije je to da se 53.3% stanovništva Leposavića kao najudaljenije severne opštine ne oseća bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS, dok se 62.8% stanovnika Mitrovice niti se slaže niti se ne slaže najverovatnije zbog blizine Južne Mitrovice. Uviđamo da su studenti zastupljeni u najvećem procentu i kod odgovora da se u potpunosti i uglavnom ne slažu (35.4%) i kod odogovra u potpunosti i uglavnom se slažu (18.8%).

Page 19: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

19

7. Osećam se ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najmanji procenat 12.9% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu da seosećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS, 29.6% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu, dok je najviše 57.5% onih koji niti se slažu niti se ne slažuda se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BSsmatra od 23.3%-40.0% i to: 23.3%-Zvečan do 40.0%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (31.7%), više žena (29.8%) nego muškaraca (29.4%), prema radnom statusu student (35.4%), više iz grada (33.3%) nego iz sela (27.6%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba (32.5%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 7.8%-19.2% i to: 7.8%-Mitrovica do 19.2%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (24.1%), više žena (14.7%) nego muškaraca (11.8%), prema radnom statusu nezaposleni (16.6%), više sa sela (16.2%) nego iz grada (6.7%), po starosnoj dobi mladi (16.7%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 41.7%-61.1% i to: 41.7%-Leposavić do 61.1%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (64.1%), više muškaraca (58.5%) nego žena (55.5%), prema radnom statusu penzioneri (59.4%),više iz grada (60.0%) nego iz sela (56.2%), po starosnoj dobi stari (62.3%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je skoro isti procenat ispitanih iz kategorije muškaraca (29.4%) i iz kategorije stari (29.5%) izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažuda se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Isti je procenat ispitanih iz kategorije savišim obrazovanjem (58.3%) i iz kategorije zaposleni (58.3%)koji se niti slažu niti se ne slažu da se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Približan je procenat ispitanih sa srednjom školom (56.8%) i iz kategorije odrasli – srednje doba (56.6%), kao i ispitanih iz seoske sredine (56.2%)i iz kategorije mladi (56.0%) koji se niti slažu niti ne slažu da se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BSpribližan je procenat odgovora kod kategorije savišim obrazovanjem (10.5%) kao i kod studenata (10.4%), kod kategorije zaposleni (10.8%) i kod kategorije odrasli – srednje doba (10.9%), kao i kod kategorije nezaposleni (16.6%) i kategorije mladi (16.7%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih iz Leposavića (40.0%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa osnovnom školom (22.9%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije sa visokim obrazovanjem (64.1%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije sa osnovnom školom (53.0%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije saosnovnom školom (24.1%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije penzioneri (6.2%). Zanimljivo su dve činjenice, prva je da su se studenti u istom procentu izjasnili za ovo pitanje kao i kod prethodnog, tj.da se ne osećaju bezbednije i da se osećaju ugroženo u svom okruženju nakon potpisivanja BS.Druga činjenica je da su se stanovnici Leposavića u odnosu na ostala tri grada izjasnili u najvećem procentu da se u potpunosti i uglavnom ne slažu (40.0%) i u najmanjem procentu izjasnili da niti se slažu niti se ne slažu (41.7%)da se osećaju ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja BS. Oba odgovora u prethodnom pitanju gde se ne osećaju bezbedno, su u najmanjem, tj u najvećem procentu što potvrđuje našu tvrdnju iz prethodnog pitanja, jer su najudaljenjiji od centra.

Page 20: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

20

8. Integracija sudstva doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca naseveru Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona 72.9% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, 19.6% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 41.5% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosovasmatra od 35.0%-43.3% i to: 35.0%-Mitrovica do 43.3%-Leposavić, procentualno najviše je onih srednjim obrazovanjem (45.4%), više muškaraca (46.0%) nego žena (28.3), prema radnom statusu zaposleni (45.3%) i penzioneri (45.3%), više sa sela (41.9%) nego iz grada (33.3%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (44.0%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 12.8%-16.7% i to: 12.8%-Mitrovica do 16.7%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (36.1%), više žena (23.0%) nego muškaraca (17.3%), prema radnom statusu studenti (29.2%), više sa sela (22.9%) nego iz grada (13.3%), po starosnoj dobi mladi (20.4%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 27.5%-52.2%i to: 27.5%-Z.Potok do 52.2%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (56.3%), više žena (48.7%) nego muškaraca (36.7%), prema radnom statusu student (47.9%), više iz grada (53.3%) nego sa sela (35.2%), po starosnoj dobi mladi (45.3%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je isti procenat ispitanih iz kategorija zaposlenih (45.3%), penzionera (45.3%) i sa srednjim obrazovanjem (45.4%), zatim iz kategorije sa višim obrazovanjem (22.9%) i studenti (22.9%), kao i kategorije sa visokim obrazovanjem (33-3%) i ispitanih iz seoske sredine (33.3%) koji su se izjasnilida se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Približan je procenat ispitanih uz kategorije sasrednjim obrazovanjem (40.2%) iz kategorije zaposleni (40.3%) i kategorije odrasli – srednje doba (40.4%) koji se niti slažu niti se ne slažu da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da je integracija sudstva doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova isti je procenat odgovora kod kategorije sa srednjim obrazovanjem (14.4%) i kod zaposlenih (14.4%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih muškaraca (46.0%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije savišim obrazovanjem (22.9%) i studenti (22.9%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije sa višim obrazovanjem (56.3%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije sa osnovnom školom (31.3%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa osnovnom školom (36.1%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod ispitanih u gradskoj sredini (13.3%). Kada je integracija sudstva na severu Kosova u pitanju, rezultati nam govore da Albanci sa severa Kosova uopšte ne očekuju da će integracija sudstva doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Još jedna činjenica doprinosi ovoj našoj tvrdnji, a to je da Albanci sa severa Kosova uopšte nisu upoznati sa detaljima u vezi integracije sudstva.

Page 21: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

21

9. Integracija srpskog MUP-a doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosovaje 81.50%, onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu je samo 6.90%, dok je onih koji niti se slažu niti se ne slažu 11.7%. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosovasmatra od 78.3%-86.7% i to: 78.3%- Mitrovica do 86.07%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (89.2%), više žena (81.7%) nego muškaraca (81.3%), prema radnom statusu nezaposleni (84.7%), više iz sela (83.5%) nego iz grada (77.6), po starosnoj dobi stari (83.7%). - u potpunosti i uglavnom se slažu daje integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, smatra od 5.0%- 8.4% i to: 5.0%-Z.Potok do 8.4%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem, više muškaraca (7.3%) nego žena (6.3%), prema radnom statusu zaposleni (9.4%), više iz grada (9.1%) nego iz sela (5.7%), po starosnoj dobi mladi (7.9%). - niti se slažu niti se ne slažu daje integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, smatra 7.5%- 15.0% i to: 7.5%-Zvečando 15.0%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (18.7%), više žena (12.0%) nego muškaraca (11.4%), prema radnom statusu student (16.7%), više iz grada (13.3%) nego iz sela (10.8%), po starosnoj dobi srednje doba (12.0%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je skoro isti procenat ispitanih iz kategorije muškaraca (81.3%) iz kategorije odrasli – srednje doba (81.3%) i iz kategorije penzionera (81.2%), kao i da je probližan broj ispitanih iz seoske sredine (83.5%) i iz kategorije stari (83.7%) se izjasnio da se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Isti je procenat ispitanih iz kategorije žena (12.0%) i kategorije odrasli – srednje doba (12.0%)kao i kod zaposlenih (12.2%) koji se niti slažu niti se ne slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Približan je procenat ispitanih sa srednjom školom (10.7%) i iz seoske sredine (10.8%), kao i ispitanih muškaraca (11.4%) i iz kategorije mladi (11.6%), koji se niti slažu niti ne slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da je integracija srpskog MUP-a doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova,isti je procenat odgovora kod kategorije sa srednjim obrazovanjem (6.7%) i kod odraslih – srednje doba (6.7%), kod ispotanih žena (6.3%) i kod penzionera (6.3%), i približan je procenat kod ispitanih iz gradske sredine (9.1%) i kod kategorije sa visokim obrazovanjem (9.0%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih sa osnovnom školom (89.2%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa višim obrazovanjem (68.7%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije sa višim obrazovanjem (18.7%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije sa osnovnom školom (8.4%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (12.6%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa osnovnom školom (2.4%). Odgovori na ovo pitanje nam ukazuju da Albanci sa severa Kosova smatraju da integracija srpskog MUP-a uopšte nije doprinela poboljšanju njihove bezbednosti.

Page 22: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

22

10. Imam više poverenja u Kosovsku Policiju nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u Kosovsku Policiju kao rezultat potpisivanja Briselskog sporazuma. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 73.80% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu daimaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS, 10.6% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 15.6% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS, smatra od 71.1%- 81.7% i to: 71.1%- Mitrovica do 81.7%- Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjomškolom, više muškaraca (76.1%) nego žena (70.2%) prema radnom statusu student (79.2%), više iz sela (75.2%) nego iz grada (70.9%), po starosnoj dobi stari (65.6%). - u potpunosti i uglavnom se slažu daimaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS, smatra od 8.9%- 13.3% i to:8.9%- Mitrovica do13.3%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), više muškaraca (12.1%) nego žena (8.4%), prema radnom statusu penzioneri (20.4%), više iz sela (11.8%) nego iz grada (8.5%), po starosnoj dobi mladi (17.5%). - niti se slažu niti se ne slažu da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS, smatra od 8.3%- 20.0% i to: 8.3%- Leposavić do 20.0%- Mitrovica, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (25.3%), više žena (21.4%) nego muškaraca (11.8%), prema radnom statusu penzioneri (28.1%), više iz grada (20.6%) nego iz sela (13.0%), po starosnoj dobi mladi (21.9%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih sa višom školom (79.5%) i studenata (79.2%) se izjasnio da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS. Približan je procenat ispitanih iz kategorije žena (21.40%) i kategorije odrasli–srednje doba (21.3%)kao i kod nezaposlenih (13.1%) i ispitanih iz seoske sredine (13.0%) koji se niti slažu niti se ne slažu da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS.Isti je procenat ispitanih studenata koji se niti slažu niti ne slažu, kaoi u potpunosti i u potpunosti se slažu da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da imaju više poverenja u KP nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u KP kao rezultat potpisivanja BS, isti je procenat odgovora kod kategorije sasrednjim obrazovanjem (8.5%) i kod ispitanih iz gradske sredine (8.5%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih sasrednjom školom (80.1%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije penzionera (51.5%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije saosnovnom školom (25.3%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije studenti (10.4%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (25.6%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa visokimobrazovanjem (5.1%). Odgovori na ovo pitanje nam ukazuju da postoji velika razlika u poverenju prema KP između ispitanih sa višom školom (52.1%) i sa srednjom školom (80.1%), kao i između penzionera (51.5%) i studenata (79.2%).

Page 23: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

23

11. Integracija srpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 82.3% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, 9.2% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 8.5% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosovasmatra od 78.9%-86.7% i to: 78.9%- Mitrovica do 86.7%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnom školom (83.4%), više žena (83.8%) nego muškaraca (81.3%), prema radnom statusu nezaposleni (85.2%), više iz sela (84.1%) nego iz grada (78.8%), po starosnoj dobi stari (82.6%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 5.0%- 11.7% i to: 5.0%-Leposavić do 11.7% - Z.Potok, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (16.7%), više muškaraca (9.7%) nego žena (8.4%), prema radnom statusu penzioneri (15.6%), više iz grada (10.9%) nego iz sela (8.6%), po starosnoj dobi stari (10.3%). - niti se slažu niti se ne slažu, smatra od 6.6%-10.5% i to: 6.6%-Zvečan do 10.5%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (16.6%), više muškaraca ((9.0%) nego žena (7.8%), prema radnom statusu zaposleni (11.5%), više iz grada (10.9%) nego iz sela (7.3%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (10.2%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih sa srednjom (83.4%) i visokom školom (83.3%), zatim ispitanih muškaraca (81.3%) i studenata (81.2%), kao i ispitanih iz kategorija odrasli – srednje doba (82.5%) i starih (82.6%) koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Isti je procenat ispitanih iz kategorije muškaraca (9.0%) i kategorije sa visokim obrazovanjem (9.0%) kao i kod penzionera (7.9%) i mladih (7.9%) koji se niti slažu niti se ne slažu da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, isti je procenat odgovora kod kategorije sa osnovnom školom (7.3%) i kod ispitanih iz kategorije odrasli – srednje doba (7.3%), zatim kod starih (10.3%) i u gradskoj sredini (10.3%) i kod mladih (10.2%), dok je približan procenat kod ispitanih iz seoske sredine (8.6%) i ispitanih žena (8.4%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih saosnovnom školom (86.7%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa višom školom (66.7%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije savišom školom (16.6%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije sa osnovnom školom (6.0%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (16.7%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa osnovnom školom (7.3%) i kod kategorije odrasli – srednje doba (7.3%). Ekstremna razlika kod ovog pitanja je da je najmanje ispitanih sa višom školom u odnosu na drugesa osnovnom, srednjom i visokom školom koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu(66.7%), da je najviše onih koji se niti slažu niti ne slažu (16.6%) i da je najviše onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu (16.7%) da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

Page 24: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

24

12. Da li će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najmanji procenat 27.0% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da ćepočetak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, 29.2% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je najviše 43.8% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovorakoji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, smatra od 20.8%-51.7% i to: 20.8%-Zvečan do 51.7%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (28.8%), više muškaraca (29.0%) nego žena (24.1%), prema radnom statusu nezaposleni (28.8%), više iz sela (30.5%) nego iz grada (20.6%), po starosnoj dobi odrasli - srednjeg doba (33.7%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 20.0%-40.8% i to: 20.0%-Leposavić do 40.8%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (37.5%), više muškaraca (32.2%) nego žena (24.6%), prema radnom statusu zaposleni (34.6%), više iz grada (30.3%) nego iz sela (28.6%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba (33.2%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 28.3%-58.3% i to: 28.3%-Leposavić do 58.3%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (52.5%), više žena (51.3%) nego muškaraca (38.8%), prema radnom statusu student (54.2%), više iz grada (49.1%) nego iz sela (40.9%), po starosnoj dobi mladi (47.2%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je isti procenat ispitanih sa srednjom školom (28.8%) i nezaposlenih (28.8%), kao i približan broj ispitanih iz kategorija mladi (23.6%) i starih (23.5%) koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Približan je procenat ispitanih iz kategorije saosnovnim obrazovanjem (41.0%) i kod ispitanih iz seoske sredine (40.9%) koji se niti slažu niti se ne slažu da će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da je integracijasrpskeCivilne Zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, približan je procenat odgovora kod ispitanih iz seoske sredine (28.6%) i ispitanih sa srednjom školom (28.4%), zatim kod žena (24.6%) i kod ispitanih sa visokim obrazovanjem (24.4%), kao i kod penzionera (32.8%) i starih (32.6%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod odraslih – srednje doba (33.7%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorijepenzionera (20.3%).Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije studenti (54.2%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorijezaposleni (37.4%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (37.5%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije studenti (20.8%). Na osnovu ekstremne razlike (31.1%) u odgovorima između ispitanih iz Leposavića u odnosu na ostala tri grada (primer Zvečan 20.8%) koji su se izjasnili u najvećem procentu da se u potpunosti i uglavnom ne slažu (51.7%) da će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova potvrđuje naše tvrdnje da se stanovnici Leposavića najviše brinu za svoju bezbednost.Ovu našu tvrdnju potvrđuju i rezultati tj odgovori napitanjabr. 6 i br. 7 koja su vezana za osećaj bezbednosti i ugroženosti nakon potpisivanja BS.

Page 25: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

25

13. Da li bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju Bezbednosti Albanaca na severu Kosova.Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 76.5% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova,10.8% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu, dok je 12.7% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na Severu Kosova, smatra od 8.3%- 13.9% i to: 8.3%- Z.Potok i Leposavić do 13.9%- Mitrovica, procentualno najviše je sa visokim obrazovanjem (14.1%), više muškaraca (11.7%) nego žena (9.4%),po radnom statusu studenti (14.6%),više iz grada (15.2%) nego iz sela (8.6%),po starosnoj dobi mladi (12.0%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 73.9%-81.7% i to: 73.9%-Mitrovica do 81.7%- Z.Potok, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (77.9%), više žena (77.5%) nego muškaraca (75.8%), prema radnom statusu penzioneri (79.7%),više iz sela (78.4%) nego iz grada (72.7%), po starosnoj dobi mladi (77.8%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 12.2%-16.7% i to: 12.2%-Mitrovica do 16.7%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (16.7%), više žena (13.1%) nego muškaraca (12.5%), prema radnom statusu studenti (16.7%), više iz sela (13.0%) nego iz grada (12.1%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba (16.3%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih sa osnovnom školom (8.4%) i sa višom školom (8.3%), kao i približan broj ispitanih iz kategorija žena (9.4%) i iz kategorije odrasli – srednje doba (9.6%) koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Isti je procenat odgovora kod onih sa višim obrazovanjem (16.7%) i studenata (16.7%), kao što je i približan procenat ispitanih iz kategorije sa visokim obrazovanjem (12.8%) i kod zaposlenih (12.9%), zatim kod ispitanih žena (13.1%) i spitanih iz seoske sredine (13.0%), kao i ispitanih iz gradske sredine (12.1%) i iz kategorije stari (12.2%) koji se niti slažu niti se ne slažu da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova, približan je procenat odgovora kod mladih(77.8%) i onih sa srednjom školom (77.9%), zatim kod žena (77.5%) i kod starih (77.6%), kao i kod muškaraca (75.8%) i onih sa osnovnom školom (75.9%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih u gradskoj sredini (15.2%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod penzionera (6.2%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je kodstudenata (16.7%) i kategorije sa višim obrazovanjem (16.7%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod mladih (10.2%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod penzionera (79.7%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod studenata (68.7%). Koliko ćeotvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosovastavovi se razlikuju u zavisnosti koliko su ljudi udaljeni od mosta i koliko ga koriste. Interesantno je da se procentualno najmanje Albanaca iz Mitrovice (73.9) u odnosu na ostale izjasnilo da se u potpinosti i uglavnom slaže da bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

Page 26: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

26

14. Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Srba sa severa Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 76.9% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Srba sa severa Kosova, 10.2% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 12.9% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Srba sa severa Kosovasmatra od 67.5%- 85.8% i to: 67.5%- Zvečan do 85.8% - Z.Potok, procentualno najviše je onih sa srednjom školom (81.9%), više muškaraca (78.2%) nego žena (74.9%), prema radnom statusu nezaposleni (80.3%), više iz grada (77.6%) nego iz sela (76.5%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba(80.7%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 7.5%- 11.7% i to: 7.5%-Z.Potokdo 15.8% - Zvečan, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (20.8%), više žena (11.58%) nego muškaraca (9.3%), prema radnom statusu studenti (14.6%), više iz sela (11.1%) nego iz grada (8.5%), po starosnoj dobi stari (13.3%). - niti se slažu niti se ne slažu, smatra od 6.7%-18.3% i to: 6.7%- Z.Potok do 18.3% -Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (21.8%), više žena (13.6%) nego muškaraca (12.5%), prema radnom statusu studenti (14.6%), više iz grada (13.9%) nego iz sela (12.4%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (14.4%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih saosnovnom školom (73.5%) i zaposlenih (73.4%), zatim penzionera (76.6%) i ispitanih iz seoske sredine (76.5%)koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Srba sa severa Kosova. Isti je procenat ispitanih iz kategorije studenata (14.6%) i onihsa višim obrazovanjem (14.6%), kao i kod zaposlenih (14.3%) i kod mladih (14.3%), dok je sličan procenat kod nezaposlenih (12.3%) i ispitanih iz seoske sredine (12.4%) koji se niti slažu niti se ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Srba sa severa Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da će implementacijom svih tačaka BS se povećati odlazak Srba sa severa Kosova, približan je procenat kod zaposlenih (12.3%) i penzionera (12.5%), kao i kod mladih (13.0%) i starih (13.3%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih sasrednjom školom (81.9%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod kategorije sa višom školom (64.6%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije saosnovnom školom (15.7%) dok je najmanji procenat za isti odgovor iz kategorije stari (7.1%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije sa višom školom (20.8%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije odrasli – srednje doba (4.9%). Procentualno veći broj Albanaca sa severa Kosova smatra da se neće povećati odlazak Srba sa Severa Kosovaimplementacijom svih tačaka BS.

Page 27: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

27

15. Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Albanaca sa severa Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 69.8% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova, 17.3% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je 12.9% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Albanaca sa severa Kosovasmatra od 55.0%- 77.5% i to: 55.0%-Leposavićdo 77.5% - Z.Potok, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (71.8%), više žena (72.7%) nego muškaraca (67.8%),prema radnom statusu studenti (75.0%), više iz grada (73.9%) nego iz sela (67.6%), po starosnoj dobi stari (75.5%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 14.2%- 23.3% i to: 14.2%-Z.Potokdo 23.3% - Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (19.2%), više muškaraca (18.7%) nego žena (15.2%), prema radnom statusu penzioneri (20.4%), više iz sela (19.4%) nego iz grada (13.4%), po starosnoj dobi mladi (18.5%). - niti se slažu niti se ne slažu, smatra od 8.3%-21.7% i to: 8.3%- Z.Potok do 21.7% - Leposavić, procentualno najviše je onih sa osnovnim (19.3%), više muškaraca (13.5%) nego žena (12.1%), prema radnom statusu zaposleni (17.2%), više iz sela (13.0%) nego iz grada (12.7%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (17.5%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih sa osnovnom školom (66.3%) i odrasli - srednje doba (66.2%), zatim muškaraca (67.8%) i ispitanih iz seoske sredine (67.6%), kao ikod nezaposlenih (72.5%) i kod žena (72.7), koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda će se implementacijom svih tačaka BSpovećati odlazak Albanaca sa severa Kosova. Približan je procenat ispitanih iz kategorije nezaposlenih (12.2%) i kod žena (12.1), koji se niti slažu niti se ne slažu da će implementacijom svih tačaka BSse povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da će implementacijom svih tačaka BS se povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova, isti je procenat ispitanih sa vim obrazovanjem (18.8%) i studenata (18.8%), kao i kod zaposlenih (18.7%) i kod muškaraca (18.7%), dok je približan procenat kod nezaposlenih (15.3%) i žena (15.2%), kao i kod ispitanih iz seoske sredine (19.4%) i sa srednjom školom (19.2%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod starih (75.5%), dok je namanji procenat za isti odgovor kod zaposleniu (64.1%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije saosnovnom školom (19.3%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod studenata (6.2%). Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod penzionera (20.4%), dok je najmanji procenat zaisti odgovor kod onih sa visokim obrazovanjem (12.8%). Zanimljiva je činjenica da su se stanovnici Leposavića u odnosu na ostala tri grada izjasnili u najvećem procentu da se u potpunosti i uglavnom slažu (23.3%) i u najmanjem procentu izjasnili da se u potpunosti i uglavnom ne slažu (55.0%)daće implementacijom svih tačaka BS se povećati odlazak Albanaca sa severa Kosova. Oba odgovora u ovom pitanju potvrđuju našu tvrdnju iz prethodnih pitanja, da se stanovnici Leposavića osećaju najugroženije jer su najudaljenjiji od centra, tj najsevernija opština na Kosovu.

Page 28: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

28

16. Punom impelementacijom Briselskog sporazuma osiguraće se vladavina prava i bezbednost Albanaca naseveru Kosova. Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona 32.5% je onih koji se u potpunosti i uglavnom ne slažu da će sepunom impelementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova, 27.5% je onih koji se u potpunosti i uglavnom slažu, dok je najviše 40.0% onih koji niti se slažu niti se ne slažu. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - u potpunosti i uglavnom se ne slažu da će sepunom impelementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova, smatra od 25.0%-45.0% i to: 25.0%- Zvečan do 45.0%- Leposavić, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (38.4%), više muškaraca (37.3%) nego žena (25.1%), prema radnom statusu nezaposleni (34.5%), više iz sela (34.6%) nego iz grada (28.5%), po starosnoj dobi odrasli - srednjeg doba (36.7%). - u potpunosti i uglavnom se slažu od 20.0%- 38.4% i to: 20.0%- Leposavić do 38.4%- Z.Potok, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (35.9%), više žena (28.8%) nego muškaraca (26.7%), prema radnom statusu penzioneri (36.0%), više iz grada (29.1%) nego iz sela (26.7%), po starosnoj dobi stari(37.8%). - niti se slažu niti se ne slažu smatra od 30.0%-54.2% i to: 30.0%-Z.Potok do 54.2%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (42.3%), više žena (47.1%) nego muškaraca (36.0%), prema radnom statusu studenti (58.3%), više iz grada (42.4%) nego iz sela (38.7%), po starosnoj dobi mladi (46.7%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je približan procenat ispitanih iz seoske sredine (34.6%) i nezaposlenih (34.5%), kao i broj ispitanih žena (25.1%) i studenata (25.0%) koji se izjasnio u potpunosti i uglavnom se ne slažuda će sepunom impelementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova. Približan je procenat ispitanih iz kategorije sa osnovnim obrazovanjem (42.2%) i sa višim obrazovanjem (42.3%), zatim kod zaposlenih (38.8%) i kod ispitanih iz seoske sredine (38.7%), kao i kod ispitanih mušakaraca (36.0%) i kod kategorije odrasli - srednjeg doba (36.2%),koji se niti slažu niti se ne slažu da će sepunom impelementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova. Kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažu da će sepunom impelementacijom BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova, isti je procenat odgovora kod ispitanih iz seoske sredine (26.7%) i muškaraca (26.7%), kao i ispitanih sa srednjom školom (23.2%)i mladih (23.2%), dok je približan procenat kod ispitanih iz gradske sredine (29.1%) i sa višim obrazovanjem (29.2%), kao i kod penzionera (36.0%) i sa visokim obrazovanjem (35.9%).Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se ne slažem je kod ispitanih sa srednjim obrazovanjem (38.4%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod onih sa visokim obrazovanjem (21.8%). Najveći procenat kod odgovora niti se slažem niti se ne slažem je iz kategorije studenti (58.3%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod penzionera (31.2%).Najveći procenat kod odgovora u potpunosti i uglavnom se slažem je kod kategorije stari (37.8%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije studenti (16.7%). Interesantno je da su studenti u odnosu na ostale kategorije (zaposleni, nezaposleni i penzioneri) ekstremno najniže ocenili odgovore u potpunosti i uglavnom se ne slažem (25.0%) i u potpunosti i uglavnom se slažem (16.7%), kao što su i najviše ocenili da niti se slažu niti se ne slažu (58.3%). Ovo nam govori da studenti najmanje veruju da će BS osigurati vladavinu prava i bezbednost za Albance na severu Kosova. Ekstremna je razlika u neslaganju u stavovima između stanovnika Zvečana (25.0%) i Leposavića (45.0%), zatim u neopredeljenosti između Z.Potoka (30.0%) i Zvečana (54.2%), kao i u slaganju između Leposavića (20.0%) i Z.Potoka (38.4%).

Page 29: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

29

17. Da li Vam je bitnija lična bezbednost ili bezbednost šire zajednice (kolektivna bezbednost)? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći:

Kao što se može videti iz grafikona, da im je bitnija lična bezbednost odgovorilo je 7.7%,daim je bitnija kolektivna bezbednost odgovorilo je procentualno najviše 84.4%, i jrdna i druga odgovorilo je 6.9%, ne zna 0.2%, nije želelo da odgovori na ovo pitanje 0.8% ispitanih.Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - Lična - smatra od 1.7%- 13.9% i to: 1.7%- Z.Potok do 13.9%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (11.5%), više žena 811.5%) nego muškaraca (5.2%), prema radnom statusu studenti (18.7%), više iz grada (16.0%) nego iz sela (3.8%), po starosnoj dobi mladi (12.0%). -Kolektivna – smatra od 77.8%- 90.8% i to: 77.8%-Mitrovica do 90.8%- Z.Potok i Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (91.6%), višemuškaraca (87.2%) nego žena (80.1%), prema radnom statusu penzioneri (90.6%), više iz sela (88.9%) nego iz grada (80.1%), po starosnoj dobi stari(93.9%). -I jedno i drugo - smatra od 3.4%- 15.0% i to: 3.4%- Zvečan do 15.0%- Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (16.7%), više žena (7.8%) nego muškaraca (6.2%), prema radnom statusu zaposleni (10.1%), više iz grada (9.6%) nego iz sela (5.7%), po starosnoj dobi odrasli - srednjeg doba (7.8%). -Ne znam – smatraod 0.0% - 1.7% i to: 0.0% - Mitrovica, Zvečan, Z.Potok do 1.7% - Leposavić, procentualno jedino je onih sa višim obrazovanjem (1.7%), više muškaraca (0.3%) nego žena (0.0%), prema radnom statusu samo zaposleni (0.7%), više iz sela (0.3%) nego iz grada (0.0%), po starosnoj dobi jedino odrasli – srednje doba(0.6%). -Ne želim da odgovorim - smatraod 0.0% - 3.3% i to: 0.0% - Mitrovica, Zvečan, Leposavić do 3.3% - Z.Potok, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (2.1%), više muškaraca (1.1%) nego žena (0.6%), prema radnom statusu studenti (2.1%), više iz sela (1.3%) nego iz grada (0.0%), po starosnoj dobi odrasli – srednje doba(1.3%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je isti procenat ispitanih sa visokim obrazovanjem (11.5%) i broj ispitanih žena (11.5%), a da je približan procenat zaposlenih (5.0%) i ispitanih muškaraca (5.2%) koji se izjasnio da im je najbitnija lična bezbednost.Isti je procenat ispitanih žena (80.1%) i kod ispitanih iz gradske sredine (80.1%), dok je približan procenat kod mladih (8.2%),koji se izjasnio daim je najbitinija kolektivna bezbednost.Kod odgovora i jedno i drugoisti je procenat odgovora kod onih iz seoske sredine (5.7%) i nezaposlenih (5.7%), kodžena (7.8%)penzionera (7.8%) i odraslih – srednje doba (7.8%).Kod odgovora Ne znam isti je procenat kod muškaraca (0.3%) i ispitanih iz seoske sredine (0.3%). Kod odgovora Ne želim da odgovorim isti je procenat kod kategorije sa višim obrazovanjem (2.1%) i kod studenata (2.1%), zatm kod nezaposlenih (0.9%) i kod mladih (0.9%), kao i kod onih sa visokim obrazovanjem (1.3%), kod ispitanih iz seoske sredine (1.3%) i kod odraslih – srednje doba (1.3%). Najveći procenat kod odgovora Lična je kod studenata (18.7%) dok je namanji procenat za isti odgovor kodstarih (1.0%). Najveći procenat kod odgovora Kolektivna je kod starih (93.9%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod onih sa visokim obrazovanjem (70.5%). Najveći procenat kod odgovora I jedno i drugo je kod kategorije sa visokim obrazovanjem (16.7%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije studenti (2.1%). Najveći procenat kod odgovora Ne znam je kod onih sa višim obrazovanjem (2.1%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod ispitanih iz seoske sredine (0.3%) i kod muškaraca (0.3%). Najveći procenat kod odgovora Ne želim da odgovorim je kod onih sa višim obrazovanjem (2.1%) i kod studenata (2.1%),dok je najmanji procenat za isti odgovor kod žena (0.6%). Interesantno je da je proporcionalno starima, penzionerima, muškarcima, onima sa osnovnom školom i ispitanim iz seoske sredine najmanje bitna lična bezbednost a najviše kolektivna, dok je proporcionalno mladima, studentima, ženama, onima sa visokom školom i ispitanima iz gradske sredinanajviše bitna kolektivna bezbednost a najmanje lična bezbednost, tj oni se najviše plaše za sebe lično.

0

20

40

60

80

100

Lična Kolektivna I jedna I druga Ne znam Ne želim da odgovorim

7,7 84,4 6,9 0,2 0,8

Page 30: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

30

18. Kome najviše verujete kada je u pitanju bezbednost na Kosovu? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 47.3% je onih koji veruju KP, 25.4% veruje KFOR-u,16.2% ne veruje NIKOM, 5.6% NE ŽELI DA ODGOVORI, 3.3% NE ZNA, dok je samo 3.9% onih koji veruju EULEX-u. UNMIK-u ne veruje niko(0.0%) Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - KPverujuod 38.3%-55.0% i to: 38.3%-Mitrovica do 55.0%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (53.0%), više muškaraca (49.8%) nego žena (43.4%), prema radnom statusu penzioneri (56.2%), više iz sela (52.1%) nego iz grada (38.2%), po starosnoj dobi stari (49.0%). - KFOR-u veruju od 21.1%-37.5% i to: 21.1%-Mitrovicado 37.5%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa osnovnim (22.9%) ivišim obrazovanjem (22.9%), više muškaraca (26.3%) nego žena (24.1%), prema radnom statusu student (29.2%), više iz sela (28.2%) nego iz grada (20.0%), po starosnoj dobi stari (33.7%). - EULEX-uveruju od 0.0%-3.3% i to: 0.0%-Z.Potok do 3.3%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (3.8%), više žena (2.1%) nego muškaraca (1.0%), prema radnom statusu zaposleni (2.1%) i studenti (2.1%), više iz grada (1.8%) nego iz sela (1.3%), po starosnoj dobi mladi (2.8%). - UNMIK-u ne veruje niko. -NIKOM suse izjasnili od 8.3%-21.8% i to: 8.3%-Z.Potok do 21.8%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (18.7%), više žena (20.5%) nego muškaraca (14.6%), prema radnom statusu studenti (27.1%), više iz grada (23.0%) nego sa sela (13.7%), po starosnoj dobi mladi (19.4%). - NEZNAMse izjasnilo od 0.0%-8.3% i to: 0.0%-Leposavić i Z.Potok–0.8%-Zvečan,8.3%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (4.8%), više žena (4.2%) nego muškaraca (2.8%), prema radnom statusu zaposleni (4.3%), više iz grada (8.5%) nego iz sela (0.6%), po starosnoj dobi odrasli-srednje doba(5.4%). - NEŽELIM DA ODGOVORIMse izjasnilo od 2.5%- 8.9% i to: 2.5%-Zvečan do 8.9%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (12.5%), više žena (5.7%) nego muškaraca (5.5%), prema radnom statusu studenti (8.%), više iz grada (8.5%) nego iz sela (4.1%), po starosnoj dobi odrasli-srednje doba(6.6%). Zanimljivoje:da je približni procenat onihsa visokim obrazovanjem (43.6%) i žena(43.4%), zatim sa srednjom školom (47.6%) i mladih (47.7%), kao i odraslih – srednje doba (48.8%) i starih (49.0%) koji se izjasnio da veruje KP. Isti je procenatsa visokim obrazovanjem (80.1%) i iz seoske sredine (28.2%) koji se izjasnio da veruje KFOR-u.Isti je procenat muškaraca (1.0%) i starih (1.0%), zatim kod zaposlenih (2.1%), žena (2.1%) i studenata (2.1%), kao i kod starih (0.0%) i onih sa osnovnim (0.0%) i srednjim obrazovanjem (0.0%) koji se izjasnio da veruje EULEX-u. Isti je procenat kod svih kategorija (0.0%) koji se izjasnio da veruje UNMIK-u.Kod odgovora NIKOMpribližan je procenat kod zaposlenih (18.8%) i sa višom školom (18.7%), kao i kod ispitanih sa visokom školom (16.8%) i kod odraslih–srednje doba (16.9%). Kod odgovora NE ZNAM isti je procenat muškaraca (2.8%) i mladih (2.8%), dok je približan kod ispitanih sa visokim obrazovanjem (3.8%) i nezaposlenih (3.9%). Kod odgovora NE ŽELIM DA ODGOVORIM isti je procenatsasrednjom školom (5.5%) i kod muškaraca (5.5%), kao i starih (4.1%) i iz sela sredine (4.1%), dok je približan procenatkod mladih (5.6%) i kod žena (5.6%), kao i kodstudenata (8.3%) i iz grada (8.3%). Najveći procenat kod odgovora KP je sa osnovnom školom (53.0%) dok je namanji procenat kod ispitanih iz grada (38.2%). Najveći procenat kod odgovora KFOR je kod studenata (29.2%) dok je najmanji procenat kod onih iz grada (20.0%). Najveći procenat kod odgovora EULEX je sa visokim obrazovanjem (3.8%), dok je najmanji procenat kod kategorijeodrasli -srednje doba (0.0%), sa osnovnim (0.0%) i višim obrazovanjem (0.0%), kao i kod nezaposlenih (0.9%). Najmanji i najveći procenat kod odgovora UNMIK je (0.0%).Najveći procenat kod odgovora NIKOM je kod studenata (27.1%), dok je najmanji procenat kod starih (11.3%).Najveći procenat kod odgovora NE ZNAM je kod onih iz grada (8.5%), dok je najmanji procenat kod ispitanih iz sela (0.6%) i kod penzionera (0.0%). Najveći procenat kod odgovora NE ŽELIM DA ODGOVORIM je sa višim obrazovanjem (12.5%), dok je najmanji procenat kod penzionera (3.1%).

Page 31: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

31

19. Koji su po vašem mišljenju najveći bezbednosni rizici u vašem okruženju? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se vidi iz grafikona najveći procenat 72.5% smatra da je najveći bezbednosni rizik SLOBODA KRETANJA zatim 14.4% njih smatra da je KORUPCIJA, sledi TERORIZAM 4.5%, pa KRIMINAL 2.9%. pa TRGOVINA ORUŽJEM, NARKOTICIMA I LJUDIMA 2.3%, NEŠTO DRUGO 1.5%, NE ZNA 1.5%, da je NASILJE kaže 0.4% i NEŽELI DA ODGOVRI 0.2%. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - SLOBODA KRETANJA smatra od 65.8%-85.8% i to: 65%.8–Z.Potok do 85.8%-Zvečan, procentualno najviše je sa osnovnom školom (85.5%), više žena (78.5%) nego muškaraca (68.5%), po radnom statusu studenti (87.5%), više iz sela (73.7%) nego iz grada (70.3%), po starosnoj dobi stari (82.6%). Najveći odgovor je kod studenata (87.5%), najmanji kod onih sa visokom školom (52.6%). - TERORIZAM smatra od 1.7%-6.1% i to: 1.7%-Z.Potok do 6.1%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višom školom(8.3%),više muškaraca (5.9%) nego žena (2.6%),po radnom statusu zaposleni (6.5%),više iz grada (6.0%) nego iz sela (3.8%),po starosnoj dobi mladi(5.1%). Najveći odgovor je sa višom (8.3%),a najmanji sa osnov. školom (1.2%) - KRIMINAL smatra od0.0%-5.0%: 0.0%-Leposavić do 5.0%-Z.Potok, procentualno najvišesa visokim obrazov. (7.7%),višemuškaraca (3.8%) nego žena (1.6%),po radnom statusu zaposleni (6.5%),više izgrada (3.7%) nego iz sela (2.5%),po starosnoj dobi mladi (4.2%).Najveći odgovor je sa visokim obrazov. (7.7%), a najmanji kod starih (1.0%). - KORUPCIJA smatra od 6.7%-20.0% i to: 6.7%-Zvečan do 20.0%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25%), više muškaraca (15.9%) nego žena (12.1%), po radnom statusu zaposleni (21.6), više iz grada (3.7%) nego iz sela (2.5%),po starosnoj dobi odrasli-srednje doba (19.9%). Najveći odgovor je sa višom školom (25.0%),a najmanji kod studenata (6.2%) - TRGOVINA ORUŽJEM, NARKOTICIMA I LJUDIMA smatra od 0.0%-3.3% i to: 0.0%-Zvečan do 3.3%-Leposavić i Z.Potok, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (7.7%), više muškaraca (2.4%) nego žena (2.1%) po radnom statusu zaposleni (4.3%), više iz sela (2.5%) nego iz grada (1.9%), po starosnoj dobi mladi (4.6%).Najveći odgovor je kod zaposlenih (4.3%), a najmanji kod odraslih – srednje doba (0.6%). - NASILJE su naveli samo u Mitrovici 1.1%,procentualno jedino sa srednjom školom (0.7%), više žena (0.5%) nego muškaraca (0.3%), po radnom statusu penzioneri (1.5%), samo ugradu (1.1%), po starosnoj dobi samo odrasli(1.2%). Najveći odgovor je kod penzionera (1.5%), a najmanji kod muškaraca (0.3%). - NEŠTO DRUGO smatra od 0.0% - 6.7% i to: 0.0% - Zvečan do 6.7 – Leposavić,procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (3.8%), više žena (1.6%) nego muškaraca (1.4%), prema radnom statusu penzioneri (3.1%), više iz sela (1.9%) nego iz grada (0.6%), po starosnoj dobi stari (2.0%).Najveći odgovor je kod onih sa visokim obrazovanjem (3.8%), a najmanji kod nezaposlenih (0.4%). - NE ZNAM smatra od 0.0% - 1.7% i to: 0.0% - Leposavić do 1.7 – Mitrovica i Z.Potok,procentualno jedino je onih sa srednjim obrazovanjem (2.2%), više muškaraca (1.4%) nego žena(1.0%), prema radnom statusu nezaposleni (1.7%), više izgrada (1.9%) nego iz sela (1.0%), po starosnoj dobi odrsali – srednje doba (3.0%).Najveći odgovor je kod odraslih – srednje doba (3.0%), a najmanji kod zaposlenih (0.7%). - NE ŽELIM DA ODGOVORIM samo iz Mitrovice 0.8%, samo sa višim obrazovanjem (2.1%), samo muškarci (0.3%), samo zaposleni (0.7%), samo iz seoske sredine (0.3%) i samo odrasli – srednje doba (0.6%).Najveći odgovor je kod onih sa višim obrazovanjem (2.1%), a najmanji kod muškaraca i ispitanih iz sela (0.3%). Interesantno je da je velika razlika u stavovima kod odgovora sloboda kretanja između osnovnog (52.6%) i visokog obrazovanja (85.5%) kao i između zaposlenih (57.5%) i studenata (87.5%), kod kojih je obrnuto srazmerna razlika između njih (zaposlenih – 21.6%, studenata – 6.2) kod odgovora korupcija.

Page 32: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

32

20. Da li smatrate da treba da se formira Vojska Kosova? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona najveći procenat 98.1% je onih koji smatraju Da, sigurno treba da se formira VK (što je i najveći procenat u ovom istraživanju), 0.5% je onih koji kažu Više da nego ne, I da i ne smatra0.5%, Više ne nego da smatra 0.6%, Ne, sigurno 0.0%, Ne zna 0.0% i oni koji Ne žele da odgovore 0.2%. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - Da, sigurnotreba da se formira VK, smatra od 96.6%-100% i to: 96.6%-Leposavićdo 100% - Z.Potok, procen-tualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (100%), više žena (98.4%) nego muškaraca (97.9%), prema radnom statusu penzioneri (100%), više iz sela (98.7%)nego iz grada (97.0%), po starosnoj dobi stari (100%). - Više da, nego ne smatra od0.0% - 1.7% i to: 0.0% Z.Potok do 1.7% - Leposavić.procentualno najviše je onih sa višom školom (2.1%),više muškaraca (0.7%) nego žena (0.5%),po radnom statusu studenti (2.1%),isto iz grada (0.6%) kao iz sela (0.6%),po starosnoj dobi mladi (0.9%). - I da i ne smatraju samo u Mitrovici (1.1%), sa srednjom školom (0.7%), više žena (0.6%) nego muškaraca (0.3%), samo nezaposleni (0.9%), samo iz grada (1.2%) i samo mladi (0.9%). - Više ne, nego da smatra od 0.0% - 1.1% i to: 0.0% - Z.Potok i Leposavić do 1.1% - Mitrovicaprocentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (2.1%), više muškaraca (0.8%) nego žena(0.5%), prema radnom statusu student (2.1%) više iz grada (1.2%) nego iz sela (0.4%), po starosnoj dobi mladi(0.5%). - Ne, sigurnonije niko zaokružio. Ovo je prvi od dva odgovora koji procentualno ima sve odgovore 0.0%. - Ne zna nije niko zaokružio. Ovo je drugi od dva odgovora koji procentualno ima sve odgovore 0.0 - Nema stav o tome, smatra samo u Leposaviću 1.7%, samo srednjim obrazovanjem (0.4%), više žena (0.5%) nego muškaraca (0.3%), prema radnom statusu zaposleni (0.7%), samo iz sela (0.3%), po starosnoj dobi samo mladi (0.5%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je isti procenat ispitanih saosnovnim obrazovanjem (100%) i starih (100%), sa visokim obrazovanjem (98.7%) i iz seoske sredine (98.7%), kao i sa višim obrazovanjem (95.8%) i studenata ((95.8%) koji se izjasnio da treba da se formira VK. Isti je procenat ispitanih muškaraca (0.7%) i sa srednjom školom (0.7%), kod studenata (2.1%) i sa višom školom(2.1%), kao i kod ispitanih iz gradske sredine (0.6%) i seoske sredine (0.6%) i kod mladih (0.6%), koji kažu Više da nego ne. Za odgovori da i ne, isti je procenat odgovora kod mladih (0.9%) i nezaposlenih. Kod odgovora Više ne nego da isti je procenat odgovora kod onih sa srednjom školom (0.4%) i ispitanih iz seoske sredine (0.4%), zatim kod onih sa višim obrazovanjem (2.1%) i kod studenata (2.1%), kao i kod ispitanih iz gradske sredine (1.2%) i odraslih – srednje doba (1.2%). Kod odgovora Ne želim da odgovorim isti je procenat kod žena (0.5%) i kod mladih (0.5%), kao i kod muškaraca (0.3%) i kod ispitanih iz seoske sredine (0.3%).Najveći procenat kod odgovora Da, sigurnoje 100% kod onih sa osnovnim obrazovanjem, penzionera i starih, dok je namanji procenat za isti odgovor kod studenata (95.8%) i kod onih sa višim obrazovanjem (95.8%). Najveći procenat kod odgovora Više da nego ne, je kod ispitanih sa višom školom (2.1%), dok je najmanji odgovor za isto pitanje kod žena (0.5%). Najveći procenat kod odgovora I da i ne, je kod ispitanih iz gradske sredine (1.2%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod muškaraca (0.3%). Najveći procenat kod odgovora Više ne nego da je kod kod studenata (2.1%) i kod onih sa višim obrazovanjem (2.1%), dok je najmanji odgovor za isto pitanje kod onih sa srednjom školom (0.4%). Najveći procenat kod odgovora Ne želim da odgovorim je kodžena (0.5%) i mladih (0.5%), dok je namanji odgovor za isto pitanje kod muškaraca (0.3%) i kod ispitanih iz seoske sredine (0.3%).Interesantno je da su studentiproporcionalno isto odgovorili na Više da, nego ne (2.1%) i na Više ne, nego da (2.1%).

Page 33: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

33

21. Ukoliko dođe do formiranja Vojske Kosova, da li smatrate da pripadnici srpske zajednice treba da uđu u Vojsku Kosova? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se vidi iz grafikona najveći procenat 73.5% je onih koji smatraju da ukoliko dođe do formiranja VK, Da, sigurnoSrbi treba da uđu u VK, 4.4% kaže Više da, nego ne, 5.4% I da i ne, 4.8% Više ne nego da, 8.8% Ne, sigurno, 1.7% Ne zna, dok 1.5% Ne želi da odgovori. Analizom odgovora iz aneksa 1 možemo zaključiti sledeće: - Da, sigurnotreba Srbi da udju u VK ukoliko se formira smatra od 65.0%-83.3% i to: 65.0%-Leposavić do 83.3%-Z.Potok, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (78.3),više muškaraca (75.4%) nego žena (70.7%), po radnom statusu penzioneri (78.1%), više iz sela (73.6%) nego iz grada (73.3%), po starosnoj dobi stari (83.7%). -Više da nego ne, smatra od 0.8% - 6.7% i to: 0.8% - Z.Potok do 6.7% - Mitrovica, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (12.5%), više žena (5.7%) nego muškaraca (3.4%), prema radnom statusu studenti (8.3%), više iz grada (6.6%) nego iz sela (3.2%), po starosnoj dobi mladi (4.6%). - I da i ne, smatra od 3.3% - 8.3% i to: 3.3% - Z.Potok do 8.3% - Leposavić,procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (8.4), više žena (7.3%) nego muškaraca (4.1%), premaa radnom statusu studenti (10.4%), više izgrada (5.5%) nego iz sela (5.4%), po starosnoj dobi stari (7.1%). - Više ne, nego da, smatra od 2.5% - 6.6% i to: 2.5% Zubin Potok do 6.6% Leposavić procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (10.2),više muškaraca (5.4%) nego žena (4.2%), po radnom statusu studenti (12.5%), više izgrada (5.5%) nego iz sela (5.4%), po starosnoj dobi mladi (7.9%). - Ne, sigurno, smatra od 7.2%-10.8% i to: 7.2%-Mitrovica do 10.8%-Zvečan, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (10.8%), više muškaraca (9.1%) nego žena (8.5%), prema radnom statusu studenti (16.7%), više iz sela (9.6%) nego iz grada (7.3%), po starosnoj dobi mladi (14.4). - Ne zna, smatra od 0.0%-3.3% i to: 0.0%-Z.Potok do 3.3%-Zvečan, procentualno najviše je sa višim obrazovanjem (4.1%), više žena (2.1%) nego muškaraca (1.4%), prema radnom statusu studenti (2.1%), više iz sela (1.9%) nego iz grada (1.2%), po starosnoj dobi odrasli - srednje doba (2.4%). - Ne želi da odgovori, od 0.6% - 3.3% i to: 0.6% - Mitrovica do 3.3% - Leposavić, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (5.1), više žena (1.5%) nego muškaraca (1.4%), po radnom statusu zaposleni (2.2%), više izsela (1.9%) nego iz grada (0.6%), po starosnoj dobi mladi (2.3%). Zanimljivi uAneksu I je:da je isti procenat ispitanih sa srednjom školom (73.8%) i kod nezaposlenih (73.8%), koji se izjasnio Da, sigurno treba Srbi da uđu u VK, ukoliko se ona formira. Približan je procenat onih sa srednjom školom (4.0%), kod starih (4.1%) i kod srednjeg doba(4.2%), koji se izjasnio sa Više da, nego ne. Isti je procenat onih sa višom školom (4.1%) i muškaraca (4.1%), kao i kod onih iz grada (5.5%) i mladih (5.5%) koji se izjasnio I da i ne. Isti je procenat sa osnovnom školom (3.6%) i zaposlenih (3.6%) koji se izjasnio Više ne, nego da. Isti je procenat kod nezaposlenih (8.5%)i žena (8.5%), dok je približan procenat kod onih sa visokim obrazovanjem (9.2%) i kod muškaraca (9.1%) koji se izjasnio za Ne, sigurno.Isti je procenat kod onih osnovnom školom (1.2%) i kod onih iz grada (1.2%), kod mladih (1.8%) i kod onih sa srednjom školom (1.8%), kao i kod žena (2.1%) i kod studenata (2.1%) koji kažu Ne znam.Kod odgovora Ne želim da odgovorimpribližan je procenat kod žena (1.5%) imuškaraca (1.4%), kao i kod mladih (2.3%) i zaposlenih (2.3%).Najveći procenat kod Da, sigurno je kod starih (83.7%), dok je namanji kod studenata (47.9%). Najveći procenat kod Više da nego ne, je kod onih sa višom (12.5%), dok je najmanji kod onih sa osnovnom školom (2.4%). Najveći procenat kod I da i ne, je kod studenata (10.4%), dok je najmanji kod onih sa visokom školom (3.8%). Najveći procenat kodViše ne nego da je kod studenata (12.5%),dok je najmanji kod starih (2.0%). Najveći procenat kod Ne, sigurno je kod studenata (16.7%), dok je najmanji kod onih savišom školom (2.3%). Najveći procenat kod Ne znam, je kod onih sa višom (4.1%), dok je najmanji kod onih sa osnovnom školom (1.2%) i kod onih iz grada (1.2%), dok su 0.0% bili odgovori kod onih sa visokim obrazovanjem i stari. Najveći procenat kod Ne želim da odgovorim je kodmladih (2.3%), dok je namanji kod onih iz grada (0.6%), dok su 0.0% bili odgovori kod onih sa osnovnom i višom školom, penzioneri i stari. Interesantno je da su student proporcionalno isto odgovorili na Više da, nego ne (2.1%) i na Više ne, nego da (2.1%).

Page 34: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

34

22. Da li prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću utiče na percepciju bezbednosti Albanaca na Kosovu? Po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Kao što se može videti iz grafikona 10.4% čine oni koji smatraju da prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću Da utiče negativno na percepciju bezbednosti pripadnika srpske zajednice na Kosovu, 28.1% smatra Da utiče pozitivno,35.6% njih smatra da Nema uticaja, 16.5% Ne zna, dok 9.4% Ne želi da odgovori. Analizom svih odgovora koji se nalaze u aneksu 1 možemo zaključiti sledeće: - DA UTIČE NEGATIVNO prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću utiče na percepciju bezbednosti kod Albanaca na severu Kosova smatra od 5.0%-15.6% i to: 5.0%-Z.Potok do 15,6%-Mitrovica, procentualno najviše je onih sa visokim obrazovanjem (19.2%), više muškaraca (10.8%) nego žena (10.0%), prema radnom statusu studenti (20.8%), više iz grada (15.2%) nego iz sela (7.9%), po starosnoj dobi mladi (13.4%). – DA UTIČE POZITIVNO smatra od 16.6%-41.7% i to: 16.6%-Mitrovica do 10%- Zvečan, procentualno najviše je onih sa srednjim obrazovanjem (32.5%), više muškaraca (31.5%) nego žena (23.0%), prema radnom statusu student (37.5%), više iz sela (34.9%) nego iz grada (15.2%), po starosnoj dobi mladi (37.9%). - NEMA UTICAJA smatra od 30.0%-48.3% i to: 30.0%-Mitrovica do 48.3%-Leposavić, procentualno najviše je onih sa osnovnim obrazovanjem (55.4%), isto žena (35.6%) kao i muškaraca (35.6%), prema radnom statusu penzioneri (48.4%), više iz sela (37.8%) nego iz grada (31.5%), po starosnoj dobi stari (44.6%). - NE ZNAMsmatra od 10.8%- 23.3% i to: 10.8%- Zvečan do 23.3%- Leposavić, procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (27.1%), više žena (18.3%) nego muškaraca (15.2%), prema radnom statusu zaposleni (24.5%), više iz grada (18.7%) nego iz sela(15.3%), po starosnoj dobi stari (19.3%). - NE ŽELIM DA ODGOVORIMsmatra od 1.7%-18.3% i to: 1.7%-Leposavić do 18.3%-Mitrovica,procentualno najviše je onih sa višim obrazovanjem (25.0%), više žena (13.1%) nego muškaraca (6.9%), prema radnom statusu studenti (12.5%), više iz grada (19.4%) nego iz sela(4.1%), po starosnoj dobi stari (10.3%). Zanimljivi su sledeći podaci koji se mogu videti u Aneksu I:da je isti procenat ispitanih sa srednjim obrazovanjem (9.6%) i starih (9.6%),kao i nezaposlenih (7.9%) i ispitanih iz seoske sredine (7.9%) koji se izjasnio daprvostepena presuda Oliveru Ivanoviću Utiče negativno na percepciju bezbednosti kod Albanaca na severu Kosova. Približan je procenat penzionera (26.6%) i kod onih sa osnovnom školom (26.5%),koji se izjasnio da prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću Utiče pozitivno na percepciju bezbednosti kod Albanaca na severu Kosova. Kod odgovoraNema uticaja isti je procenat odgovora kod muškaraca (35.6%), kod žena (35.6%)i odraslih – srednje doba (35.6%). Kod odgovora Ne znampribližan je procenat kod muškaraca (15.2%) i ispitanih iz seoske sredine (15.3%). Kod odgovora Ne želim da odgovorim približan je procenat kod onih sa srednjom školom (8.1%) i kod mladih (7.9%). Najveći procenat kod odgovora Utiče negativnoje kod studenata (20.8%) dok je namanji procenat za isti odgovor kod onih sa osnovnom školom (6.1%). Najveći procenat kod odgovora Utiče pozitivnoje kod mladih (37.9%) dok je najmanji procenat za isti odgovor kod onih sa višim obrazovanjem (12.5%). Najveći procenat kod odgovora Nema uticaja je kod kategorije sa osnovnom školom (55.4%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod kategorije studenti (16.7%). Najveći procenat kod odgovora Ne znam je kod onih sa višim obrazovanjem (27.1%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod onih sa osnovnom školom (10.8%). Najveći procenat kod odgovora Ne želim da odgovorim je kod onih sa višim obrazovanjem (25.0%), dok je najmanji procenat za isti odgovor kod onih sa osnovnom školom (1.2%).

Page 35: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

35

Z A K L J U Č A K Kada je u pitanju opšta bezbednosna sitaucija i faktori koji na nju utiču kod Albanaca na severu

Kosova, je kao kod Srba. Preovladava osećaj nesigurnosti, neizvesnosti, nezadovoljstva i nepoverenja, što predstavlja jedan od najozbiljnijih društvenih problema za Kosovo.

Bezbednost kao stanje direktno i indirektno utiče na sve segmente života ljudi i kosovskog društva u celini.

Kod Albanaca na severu Kosova je prisutan osećaj odstranjenosti od strane Prištine i od strane Beograda, bez obzira na to što postoje određeni mali pomaci nakon potpisivanja BS. Veliki problem predstavlja i to štose na četiri severne opštine od strane Prištine ne gleda prijeteljski i partnerski već rivalski. Ništa nije bolji odnos Beograda prema manjiskoj albanskoj zajednici na severu Kosova. Za Albance na Severu Kosova i Beograd i Priština su samo deklarativno zainteresovani. Kosovske vlasti su u proteklih 17 godina, zapostavile Albance na severu Kosova. Jedino što su dobijali do sada su lažna obećanja političara kada ih posete pred izbore. Beograd i ako bi možda hteo da pomogne Albancima na severu Kosova, velika većina ne bi htela da primi nikakvu pomoć jer ne sme, zbog straha od osude svojih zemljaka južno od reke Ibar. Zbog toga je zauspešno rešavanje drugih problema koje tište albansku zajednicu na severu Kosova u njihovom prevazilaženjupotrebna je veća komunikacija i otvorenosti na centralnom i na lokalnom nivou.

Kroz rezultate istraživanja u skoro svakom pitanju se uviđa razlika u stavovima između kategorija studenata i penzionera i između mladihi starih. Mladi i studenti su ekstremniji u stavovima, kod njih preovladava nesvesni antagonizam i nisu skloniji pomirenju i prihvatanju svega što je vezano za druge manjinske zajednice, pogotovo za srpsku zajednicu. Nesvesni antagonizam kod mladih Albanaca je posledica nepoznavanja jezika i kulture, zadojenošću navijačkim nacionalizmom koji u današnje vreme nije prihvatljiv sa stanovišta pomirenja i dobrosusedskoh odnosa između albanske i drugih zajednica na Kosovu, a pogotovo srpske zajednice. Za razliku odnjih, kategorije starih i penzionera, koji su svesni nužnosti, verovatno zbog godina i iskustva, skloniji pomirenju i prihvatanju drugih zajednica na Kosovu, posebno srpske zajednice.

Iako su starji Albanci u TV reportažama izjavljivali da se osećaju bezbedno, rezultati istraživanja nam govore da su odrasli i mladi Albanci na severu Kosova, nezadovoljni su trenutnom bezbednosnom situacijom, ocenjuju je negativno. Razlika u stavovima u pozitivnom i negativnom smislu postoji između kategorija nezaposlenih i penzionera.Najmanje Mitrovčana (27.8%), a najviše Leposavaca ocenjuje situaciju kao lošu (55.0%), dok 56.1% Mitrovčana i 36.7% Leposavaca ocenjuje situaciju ni dobro ni loše. Ovakav procenat kod Mitrovčana je posledica turbulentne situacije u Mitrovici, dok se Leposavci osećaju više ugroženiji zbog toga što su najudaljeniji od Prištine.

Oko polovine Albanca sa severa Kosova se ne oseća bezbedno. I kod ovog pitanja kao i u prethodnom postoji velika razlika, čak najveća u ovom istraživanju (oko 40%) u stavovima između Mitrovčana i Leposavaca u vezi osećaja bezbednosti.

Skoro polovina Albanaca sasevera Kosova se ne slaže da je BS doprineo boljoj bezbednosti svih građana Kosova. I kod ovog stava postoji razlika između Mitrovice i Leposavića u slaganju i ne slaganju.

Oko 2/3 Albanaca smatra da BS nije doprineo više boljoj bezbednosti Albancima nego drugima i da je BS više doprineo Srbima nego drugim zajednicama na Kosovu.

Page 36: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

36

Da se osećaju bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja BS velike su razlike između Mitrovice i Leposavića u neslaganju sa ovom tvrdnjom i u nedefinisanom stavu prema ovom odgovoru. Isti je odnos i kod pitanja vezanog za osećaj ugroženosti u okruženju nakon potpisivanja BS.

Približan je procentualni odnos (oko 40%) između negativnog i nedefinisanog (neodređenog) odgovora u vezi doprinosa integracije sudstva u poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

4/5 Albanaca smatra da integracija srpskog MUP-ai bivših pripadnika Civilne Zaštite nije doprinela poboljšanju njihove bezbednosti, što govori o negativnom stavu i prema BS i o stepenu nepoverenja prema srpskim policajcima i bivšim pripadnicima Civilne Zaštite koji su se integrisali kroz BS. Ovo je direktno vezano i sa stepenom poverenja u KP nakon integracije srpskog MUP-a u KP, jer nam podatak da 73.8% Albanaca sa severa Kosova uopšte nema više poverenja u KP nakon integracije srpskog MUP-a to pokazuje. I kod oba pitanja koja su vezana za integraciju srpskog MUP-a i poverenje u KP postoji razlika u neslaganju između Mitrovice i Leposavića, dok kod iako u malom procentu, integraciju podržavaju i poverenje imaju najviše stanovnici Zvečana.

Kada je u pitanju doprinos poboljšanju bezbednosti sa početkom rada Specijalnog suda, približan je broj onih koji se slažu i koji se ne slažu da će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti, dok je skoro polovina ispitanih ima nedefinisan (neodređen) satav prema ovom pitanju. I u ovom pitanju se uviđa razlika u stavovima između sva četiri grada na Severu Kosova, a najviše između Leposavaca i Mtrovčana u stavu da početak rada Specijalnog suda neće doprineti poboljšanju bezebdnosti.

3/4 Albanaca sa severa Kosova smatra da će otvaranje mosta na Ibru doprineti poboljšanju njihove bezbednosti. Jedino u ovom pitanju najmanji procenat, u odnosu na ostale kategorije, da se slažu sa time je kod studenata.

Kod pitanja da li će se implementacijom svih tačaka BS povećati odlazak Srba i Albanaca sa Kosova, nema velike razlike, jedina je razlika u tome što se više Albanaca kod ponuđenog odgovora u potpunosti i uglavnom slaže da će se više iseljavati Albanci nego Srbi.

Kod pitanja da li će se implementacijom svih tačaka BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanca na severu Kosova, od ukupnog broja ispitanih oko 1/3 smatra da neće, 2/5 nema definisan stav, dok nešto malo preko 1/4 smatra da hoće. Kod onih koji misle da se neće osigurati vladavin aprava za Albance ima razlike u stavovima po mestu stanovanja, između Zvečana (25.0%) i Leposavića (45.0%9; kod onih koji su neodređeni da li će ima razlike po mestu stanovanja između Zvečana (54.2%) i Z.Potoka (30.0%), zatim za isti odgovor ima razlike po radnom statusu između penzionera (31.2%) i studenata (58.3%); kod onih koji smatraju da će se implementacijom svih tačaka BS osigurati vladavina prava i bezbednost Albanca na severu Kosova ima razlike u stavovima po mesti stanovanja između Z.Potoka (38.4%) i Leposavića (20.0%) i kod kategorije po random statusu, (isti je odnos kao i kod onih sa neodređenim stavom) između studenata (16.7%) i penzionera (36.0%) samo u obrnitom odnosu. Iz ovoga zaključujemo da studenti za razliku od penzionera (procentualno maksimalnim učešćem kod neodređenog stava i minimalnim učešćem kod pozitivnog stava) nemaju poverenja u BS, kao i da će BS osigurati vladavinu prava i bezbednost za Albance.

Većini Albanca na severu Kosova je više bitnija kolektivna od lične bezbednosti. Međutim i ovdeima primetne razlike u odgovorima između studenata i penzionera. Kod ponuđenog odgovora ličnabezbednost studenti (18.7%) su u odnosu na sve druge katogorije procentualno odgovorili najvećim procentom, za razliku od penzionera (1.6%) koji su procentualno odgovorili najmanjim procentom. Kod ponuđenog odgovora kolektivna bezbednost studenti (77.1%) su u odnosu na sve druge katogorije procentualno odgovorili najmanjim procentom, za razliku od penzionera (90.6%) koji su procentualno odgovorili najvećim procentom.Ovo nam govori da se mladi plaše više za sebe.

Page 37: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

37

Poverenje u institucije, nije na zadovoljavajućem niovu. Najviše Albanaca sa severa Kosova47.3% veruje KP. 16.8% Albanca ne veruje nikome. UNMIK-u na severu Kosova ne verujeni jedan Albanac. EULEX - u veruje samo1.5% Albanaca.3.3% NE ZNA kome da veruje, dok 5.6% NE želi da odogovri na ovo pitanje.KFOR-u veruje 25.4%.Veoma mali procenat poverenja u EULEX je zabrinjavajući. Vlasti u Prištini i Vlada i Skupština Kosova, a posebno EULEX treba da u svom radu da promene pristup na bolje u ovako složenoj situaciji radi povećanja poverenja Albanaca u kosovske i međunarodne institucije.

Najveći bezbednosni rizik je i dalje sloboda kretanja, korupcija, slede terorizam, kriminal, trgovina oružjem, narkoticima i ljudima i nasilje.0.4% je odgovorilo da je nasilje, 1.3% Ne zna, 1.3% Nešto drugo dok 0.2% nije htelo da odgovori na pitanje. Sloboda kretanja je najveći problem Albancina na Severu Kosova, posebno u Leposavću i delimično u Zvečanu jer zbog ličnog straha ne koriste magistralni put do Mitrovice. Veliki problem imaju posebno tokom zime.

Najveći broj Albanca (98.1%), smatra da treba da se formira Vojska Kosova i ni jedan nije rekao da ne treba. Ulazak Srba u VK podržava 73.4%, dok ukupno 13.6% ne podržava odgovorima Ne, sigurno i više ne nego da. Kod onih koji smatraju da Srbi trba da uđu u VK ističu se kategorije zaposlenih i penzionera, dok su student samo njih 47.9% da li odgovor da podržavaju. Procentualno mali broj studenata koji su za ulazak Srba i veliki broj studenata (u odnosu na druge kaegorije) koji su protiv ulaska Srba u VK. Ispitani iz kategorija odrasli - srednje doba, stari, zaposleni i penzioneri su pre za to da Srbi i Albanci budu zajedno u VK nego student i mladi, što govori o veliko antagonizmu koji mora da se prevaziđe ako se želi napredak u pomirenju i dobro susedskim odnosima između Srba i Albanaca.

Prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću za 35.6% Albanaca nema uticaja, kod 28.1% utiče pozitivno dok kod 10.4% utiče negativno na percepciju bezbednosti.

Page 38: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

38

P R E P O R U K E Preporuke centralnim institucijama u Prištini: Vlada i Skupština Kosova

Da bi se smanjio osećaj nesigurnosti, neizvesnosti, nezadovoljstva i nepoverenja kod Albanca potrebno je:

Veće angažovanje i prisustvo Albanaca sa severa na centralnom i lokalnom nivou. Veća posvećenost vlasti u Prištini kroz finansiranje projakta kako bi Albanci sa

severa bili ravnomerno zastupljeni. Albance naseveru Kosova putem medija upoznati bolje sa svim delovima BS. Da bi se steklo poverenje u policajce srpske nacionalnosti u okviru Mupa Kosova

i KP, potrebno je da se češće šalju mešovite patrole u obilazak terena da razgovaraju sa običnim ljudima.

Pošto se Albanci sa severa Kosova osećaju zapostavljeni i izmanipulsani, uticati na predstavnike političkih partija da ne pribegavaju manipulacijama sa Albancima sa severa Kosova, koje je izraženo najviše u periodu pre izbora.

Javno pozivati Albance da ne napuštaju Kosovo i pozivati ih da se u što većoj meri uključe u društvene tokove i procese u kosovskom društvu.

Objasniti Albancima na severu Kosova da je za stabilnost i poverenje potrebno podržati i pomoći rad Specijalnog suda za ratne zločine, čime bi se pored povećanja poverenjaiskazale iskrene namere kosovskih vlasti da je vladavina prava i zakona iznad svih.

Iako su skoro svi Albanci na severu Kosova za formiranje VK treba odložiti do daljnjeg raspravu u javnosti, dok se mnogo bitniji problemi u kosovskom društvu ne reše i dok se ne postigne konsenzus sa ostalim manjinskim zajednicama.

Omogućiti Albancima na severu Kosova bolji i kontakt i saradnju sa tužilaštvom i sudom, radi postizanja konkretnih rezultata koji čine prvi uslov povećanja poverenja u pravosudne organe (tužilaštvo i sud).

Preporuke centralnim institucijama u Beogradu (Vlada i Skupština Srbije)

Na osnovu obrađenih rezultata i analize istraživanja, preporučujemo Vladi i Skupštini Srbije sledeće mere:

Uticati na rukovodeće Srbe sa Kosova da, koliko je moguće, se približe Albancima sa severa Kosova, jer se ako su i oni deo naroda koji živi na Kosovu treba uvažati i njihove stavove i potrebe. U tom smislu, približavanjem Beograda Albancima sa severa,bi se povećalo njihovo poverenje u vlasti u Beogradu.

Javno pozivati Albance sa severa Kosova da ne napuštaju Kosovo i pozivati ih da se u što većoj meri uključe u društvene tokove i procese u kosovskom društvu.

Iskreno i nedvosmisleno pozvati Albance sa severa Kosova da se uključe u rad opština na severu Kosova radi bolje međuetničke interakcije.

Anulirati upotrebu dnevno političkih dvosmislenih izjava koje zbunjuju i plaše Albancena severu Kosova.

Uticati na lokalne srpske predstavnike da više angažuju Albance sa severa Kosova u rad lokalnih samouprava, što je takođe jedan od uslova za bolje približavanje, pomirenjei dobrosusedske odnose.

Page 39: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

39

Preporuke lokalnom srpskom rukovodstvu na Kosovu

Predstavnici srpske zajednice u centralnim i lokalnim kosovskim institucijama, trebalo bi da prouče ovo istraživanje i razmotre preporuke NVO Humani centar Mitrovica:

Transparentnije predstavljanje njihovog rada i veće zalaganja za Albancena lokalnom nivou, kako bi se što više približili suprotni stavovi.

Veće angažovanje predstavnika srpskih opština za lokalne interese Albanaca sa severa Kosova, čime bi se povećao nivo poverenja.

Stalno traženje i insistiranje od predstavnika Albanaca sa severa Kosova da budu aktivniji u interakciji.

Obezbediti na lokalnim medijima prostor za Albance sa severa Kosova u tv emisijama, kako bi se Srbi na lokalu putem medija bolje upoznali sa problemima i potrebama Albanaca sa severa Kosova i obrnuto.

Uključiti u rad što više organizacija civilnog sektora koje mogu da pomognu svojim potencijalom.

Preporuke Međunarodnoj zajednici na Kosovu

Predstavnici Međunarodne organizacije na Kosovu trebalo bi da razmotre sledeće preporuke koje proističu iz istraživanja:

EULEX bi trebalo da bude mnogo aktivniji u komunikaciji saAlbancima sa severa Kosova na lokalnom nivou i samim građanima u cilju povećanja poverenja Albanaca sa severa Kosova.

Kancelarija Evropske Unije na Kosovu trebalo bi svojim čestim prisustvom na terenu, da pomogne građanimaAlbanske nacionalnosti sa severa Kosova u vezi sa boljim razumevanjem i tumačenjem odredbi i njihovih posledice koje su stvarno usvojene u Briselu

UNMIK bi trebalo da poboljša pristup Albancima sa severa Kosova zbog poećanja poverenja u ovu instituciju.

KFOR bi trebalo da nastavi da budno prati situaciju i da češće obilazi albanska sela na severu Kosova zbog mogućeg terorizma.

Page 40: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

40

ANEKS I - R E Z U L T A T I

1. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju na Kosovu? a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro 37.3% 47.5% 15.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Mitrovica 27.8% 56.1% 16.1% Zvečan 44.2% 45.8% 10.0% Zubin Potok 35.8% 41.7% 22.5% Leposavić 55% 36.7% 8.3% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Osnovno 38.6% 39.7% 21.7% Srednje 41.0% 48.3% 10.7% Više 25.0% 50.0% 25.0% Visoko 30.8% 51.3% 17.9% d/ po polu, odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Muškarci 41.1% 42.6% 16.3% Žene 31.4% 55.0% 13.6% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Zaposlen 33.8% 48.2% 18.0% Nezaposlen 40.7% 49.3% 10.0% Student 35.4% 45.8% 18.8% Penzioner 34.4% 40.6% 25.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Gradsko naselje 28.5% 55.8% 15.7% Seosko naselje 42.0% 43.2% 14.8% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Mladi 37.5% 48.1% 14.4% Srednje doba 38.6% 48.8% 12.6% Stari 34.7% 43.8% 21.5%

Page 41: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

41

2. Da li se osećate bezbedno? a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro 46.6% 36.3% 17.1% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Mitrovica 36.1% 42.2% 21.7% Zvečan 47.5% 42.5% 10.0% Zubin Potok 47.5% 33.3% 19.2% Leposavić 75.0% 11.7% 13.3% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Osnovno 43.4% 38.6% 18.0% Srednje 50.5% 34.7% 14.8% Više 35.4% 39.6% 25.0% Visoko 43.6% 37.2% 19.2% d/ po polu, odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Muškarci 51.2% 30.8% 18.0% Žene 39.8% 44.5% 15.7% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Zaposlen 51.8% 30.9% 17.3% Nezaposlen 46.3% 39.3% 14.4% Student 37.5% 45.8% 16.7% Penzioner 43.8% 29.7% 26.5% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Gradsko naselje 35.8% 44.2% 20.0% Seosko naselje 52.4% 32.1% 15.5% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Loše i sasvim loše Ni dobro ni loše Dobro i uglavnom dobro Mladi 45.8% 39.8% 14.4% Srednje doba 51.2% 33.1% 15.7% Stari 40.8% 33.7% 25.5%

Page 42: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

42

3. Briselski sporazum je doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 42.5% 43.3% 14.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 31.7% 52.2% 16.1% Zvečan 50.0% 37.5% 12.5% Zubin Potok 47.5% 38.3% 14.2% Leposavić 50.0% 40.0% 10.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 47.0% 41.0% 12.0% Srednje 44.3% 42.4% 13.3% Više 31.2% 43.8% 25.0% Visoko 38.5% 50.0% 11.5% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 46.0% 38.8% 15.2% Žene 37.2% 50.8% 12.0% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 49.6% 38.8% 11.6% Nezaposlen 38.4% 47.2% 14.4% Student 37.5% 47.9% 14.6% Penzioner 45.3% 37.5% 17.2% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 29.1% 53.9% 17.0% Seosko naselje 49.5% 38.1% 12.4% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 39.3% 45.4% 15.3% Srednje doba 50.6% 39.2% 10.2% Stari 35.7% 47.0% 17.3%

Page 43: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

43

4. Briselski sporazum je do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih građana Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 63.8% 26.7% 9.5% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 55.0% 34.4% 10.6% Zvečan 64.2% 24.2% 11.6% Zubin Potok 70.8% 21.7% 7.5% Leposavić 75.0% 18.3% 6.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 53.0% 30.1% 16.9% Srednje 67.5% 25.5% 7.0% Više 58.3% 29.2% 12.5% Visoko 65.4% 25.6% 9.0% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 66.8% 24.2% 9.0% Žene 59.1% 30.4% 10.5% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 64.7% 28.8% 6.5% Nezaposlen 63.7% 25.8% 10.5% Student 58.3% 33.3% 8.4% Penzioner 65.6% 20.3% 14.1% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 53.3% 35.8% 10.9% Seosko naselje 69.2% 21.9% 8.9% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 63.0% 26.4% 10.6% Srednje doba 64.5% 28.9% 6.6% Stari 64.3% 23.5% 12.2%

Page 44: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

44

5. Briselski sporazum je do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova.

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 12.9% 16.0% 71.1% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 11.1% 18.3% 70.6% Zvečan 15.8% 17.5% 66.7% Zubin Potok 9.1% 11.7% 79.2% Leposavić 20.0% 15.0% 65.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 10.8% 19.3% 69.9% Srednje 12.6% 12.5% 74.9% Više 14.6% 25.0% 60.4% Visoko 15.4% 19.2% 65.4% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 12.8% 11.8% 75.4% Žene 13.1% 22.5% 64.4% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 11.5% 19.4% 69.1% Nezaposlen 11.8% 14.8% 73.4% Student 20.8% 18.8% 60.4% Penzioner 14.0% 11.0% 75.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 12.1% 19.4% 68.5% Seosko naselje 13.3% 14.3% 72.4% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 13.0% 18.5% 68.5% Srednje doba 14.5% 15.0% 70.5% Stari 10.3% 12.2% 77.5%

Page 45: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

45

6. Osećam se bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 30.4% 56.3% 13.3% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 25.0%, 62.8% 12.2% Zvečan 29.2%, 55.0% 15.8% Zubin Potok 28.3%, 58.3% 13.3% Leposavić 53.3% 35.0% 11.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 24.1% 56.6% 19.3% Srednje 31.0% 58.7% 10.3% Više 31.3% 43.7% 25.0% Visoko 34.6% 55.1% 10.3% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 33.5% 54.7% 11.8% Žene 25.7% 58.6% 15.7% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 30.2% 59.7% 10.0% Nezaposlen 29.3% 56.7% 14.0% Student 35.4% 45.8% 18.8% Penzioner 31.3% 54.7% 14.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 26.1% 61.2% 12.7% Seosko naselje 32.7% 53.7% 13.6% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 31.5% 57.0% 11.5% Srednje doba 28.9% 56.6% 14.5% Stari 30.6% 54.1% 15.3%

Page 46: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

46

7. Osećam se ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 29.6% 57.5% 12.9% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 31.1% 61.1% 7.8% Zvečan 23.3% 57.5% 19.2% Zubin Potok 28.3% 60.0% 11.7% Leposavić 40.0% 41.7% 18.3% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 22.9% 53.0% 24.1% Srednje 31.7% 56.8% 11.5% Više 31.2% 58.3% 10.5% Visoko 28.2% 64.1% 7.7% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 29.4% 58.8% 11.8% Žene 29.8% 55.5% 14.7% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 30.9% 58.3% 10.8% Nezaposlen 26.2% 57.2% 16.6% Student 35.4% 54.2% 10.4% Penzioner 34.4% 59.4% 6.2% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 33.3% 60.0% 6.7% Seosko naselje 27.6% 56.2% 16.2% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 27.3% 56.0% 16.7% Srednje doba 32.5% 56.6% 10.9% Stari 29.5% 62.3% 8.2%

Page 47: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

47

8. Integracija sudstva doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 39.0% 41.5% 19.6% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 35.0% 52.2% 12.8% Zvečan 40.8% 42.5% 16.7% Zubin Potok 40.8% 27.5% 31.7% Leposavić 43.3% 35.0% 21.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 32.6% 31.3% 36.1% Srednje 45.4% 40.2% 14.4% Više 22.9% 56.3% 20.8% Visoko 33.3% 47.4% 19.3% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 46.0% 36.7% 17.3% Žene 28.3% 48.7% 23.0% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 45.3% 40.3% 14.4% Nezaposlen 36.7% 41.9% 21.4% Student 22.9% 47.9% 29.2% Penzioner 45.3% 37.5% 17.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 33.3% 53.3% 13.3% Seosko naselje 41.9% 35.2% 22.9% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 34.3% 45.3% 20.4% Srednje doba 44.0% 40.4% 15.6% Stari 40.8% 34.7% 24.5%

Page 48: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

48

9. Integracija srpskog MUP-a doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 81.4% 11.7% 6.9% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 71.1% 20.0% 8.9% Zvečan 72.5% 14.2% 13.3% Zubin Potok 75.0% 14.2% 10.8% Leposavić 81.7% 8.3% 10.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 89.2% 8.4% 2.4% Srednje 82.6% 10.7% 6.7% Više 68.7% 18.7% 12.6% Visoko 76.9% 14.1% 9.0% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 81.3% 11.4% 7.3% Žene 81.7% 12.0% 6.3% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 71.2% 12.2% 9.4% Nezaposlen 84.7% 10.0% 5.3% Student 75.0% 16.7% 8.3% Penzioner 81.2% 12.5% 6.3% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 77.6% 13.3% 9.1% Seosko naselje 83.5% 10.8% 5.7% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 80.5% 11.6% 7.9% Srednje doba 81.3% 12.0% 6.7% Stari 83.7% 11.2% 5.1%

Page 49: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

49

10. Imam više poverenja u Kosovsku Policiju nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u Kosovsku Policiju kao rezultat potpisivanja Briselskog sporazuma.

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 73.8% 15.6% 10.6% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 71.1% 20.0% 8.9% Zvečan 72.5% 14.2% 13.3% Zubin Potok 75.0% 14.2% 10.8% Leposavić 81.7% 8.3% 10.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 60.2% 25.3% 14.5% Srednje 80.1% 11.4% 8.5% Više 52.1% 22.9% 25.0% Visoko 79.5% 15.4% 5.1% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 76.1% 11.8% 12.1% Žene 70.2% 21.4% 8.4% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 74.8% 15.8% 9.4% Nezaposlen 78.2% 13.1% 8.7% Student 79.2% 10.4% 10.4% Penzioner 51.5% 28.1% 20.4% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 70.9% 20.6% 8.5% Seosko naselje 75.2% 13.0% 11.8% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 60.6% 21.9% 17.5% Srednje doba 64.8% 21.3% 13.9% Stari 65.6% 17.6% 16.8%

Page 50: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

50

11. Integracija srpske Civilne zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 82.3% 8.5% 9.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 78.9% 10.5% 10.6% Zvečan 86.7% 6.6% 6.7% Zubin Potok 81.6% 6.7% 11.7% Leposavić 85.0% 10.0% 5.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 86.7% 6.0% 7.3% Srednje 83.4% 7.7% 8.9% Više 66.7% 16.6% 16.7% Visoko 83.3% 9.0% 7.7% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 81.3% 9.0% 9.7% Žene 83.8% 7.8% 8.4% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 80.6% 11.5% 7.9% Nezaposlen 85.2% 7.4% 7.4% Student 81.2% 6.2% 12.6% Penzioner 76.5% 7.9% 15.6% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 78.8% 10.9% 10.3% Seosko naselje 84.1% 7.3% 8.6% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 81.9% 7.9% 10.2% Srednje doba 82.5% 10.2% 7.3% Stari 82.6% 7.1% 10.3%

Page 51: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

51

12. Da li će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova?

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 27.0% 43.8% 29.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 21.1% 48.9% 30.0% Zvečan 20.8% 58.3% 20.9% Zubin Potok 30.0% 29.2% 40.8% Leposavić 51.7% 28.3% 20.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 27.7% 41.0% 31.3% Srednje 28.8% 42.8% 28.4% Više 22.9% 39.6% 37.5% Visoko 23.1% 52.5% 24.4% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 29.0% 38.8% 32.2% Žene 24.1% 51.3% 24.6% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 28.0% 37.4% 34.6% Nezaposlen 28.8% 44.5% 26.7% Student 25.0% 54.2% 20.8% Penzioner 20.3% 46.9% 32.8% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 20.6% 49.1% 30.3% Seosko naselje 30.5% 40.9% 28.6% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 23.6% 47.2% 29.2% Srednje doba 33.7% 39.1% 33.2% Stari 23.5% 43.9% 32.6%

Page 52: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

52

13. Da li bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova?

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 10.8% 12.7% 76.5% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 13.9% 12.2% 73.9% Zvečan 10.0% 14.2% 75.8% Zubin Potok 8.3% 10.0% 81.7% Leposavić 8.3% 16.7% 75.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 8.4% 15.7% 75.9% Srednje 11.0% 11.1% 77.9% Više 8.3% 16.7% 75.0% Visoko 14.1% 12.8% 73.1% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 11.7% 12.5% 75.8% Žene 9.4% 13.1% 77.5% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 10.8% 12.9% 76.3% Nezaposlen 11.3% 11.4% 77.3% Student 14.6% 16.7% 68.7% Penzioner 6.2% 14.1% 79.7% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 15.2% 12.1% 72.7% Seosko naselje 8.6% 13.0% 78.4% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 12.0% 10.2% 77.8% Srednje doba 9.6% 16.3% 74.1% Stari 10.2% 12.2% 77.6%

Page 53: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

53

14. Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Srba sa severa Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 76.9% 12.9% 10.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 79.4% 12.8% 7.8% Zvečan 67.5% 16.7% 15.8% Zubin Potok 85.8% 6.7% 7.5% Leposavić 70.0% 18.3% 11.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 73.5% 15.7% 10.8% Srednje 81.9% 9.2% 8.9% Više 64.6% 14.6% 20.8% Visoko 70.5% 21.8% 7.7% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 78.2% 12.5% 9.3% Žene 74.9% 13.6% 11.5% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 73.4% 14.3% 12.3% Nezaposlen 80.3% 12.3% 7.4% Student 70.8% 14.6% 14.6% Penzioner 76.6% 10.9% 12.5% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 77.6% 13.9% 8.5% Seosko naselje 76.5% 12.4% 11.1% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 72.7% 14.3% 13.0% Srednje doba 80.7% 14.4% 4.9% Stari 79.6% 7.1% 13.3%

Page 54: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

54

15. Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Albanaca sa severa Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 69.8% 12.9% 17.3% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 71.1%, 11.7% 17.2% Zvečan 67.5%, 15.0% 17.5% Zubin Potok 77.5%, 8.3% 14.2% Leposavić 55.0% 21.7% 23.3% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 66.3% 19.3% 14.4% Srednje 71.2% 9.6% 19.2% Više 64.5% 16.7% 18.8% Visoko 71.8% 15.4% 12.8% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 67.8% 13.5% 18.7% Žene 72.7% 12.1% 15.2% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 64.1% 17.2% 18.7% Nezaposlen 72.5% 12.2% 15.3% Student 75.0% 6.2% 18.8% Penzioner 68.7% 10.9% 20.4% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 73.9% 12.7% 13.4% Seosko naselje 67.6% 13.0% 19.4% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 69.9% 11.6% 18.5% Srednje doba 66.2% 17.5% 16.3% Stari 75.5% 8.2% 16.3%

Page 55: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

55

16. Punom implementacijom Briselskog sporazuma osiguraće se vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem 32.5% 40.0% 27.5% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mitrovica 33.9% 38.9% 27.2% Zvečan 25.0% 54.2% 20.8% Zubin Potok 31.6% 30.0% 38.4% Leposavić 45.0% 35.0% 20.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Osnovno 25.3% 42.2% 32.5% Srednje 38.4% 38.4% 23.2% Više 29.1% 41.7% 29.2% Visoko 21.8% 42.3% 35.9% d/ po polu, odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Muškarci 37.3% 36.0% 26.7% Žene 25.1% 47.1% 28.8% e/ po radnom status odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Zaposlen 31.7% 38.8% 29.5% Nezaposlen 34.5% 39.3% 26.2% Student 25.0% 58.3% 16.7% Penzioner 32.8% 31.2% 36.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Gradsko naselje 28.5% 42.4% 29.1% Seosko naselje 34.6% 38.7% 26.7% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: U potpunosti i uglavnom se ne slažem Niti se slažem niti se ne slažem U potpunosti i uglavnom se slažem Mladi 30.1% 46.7% 23.2% Srednje doba 36.7% 36.2% 27.1% Stari 30.6% 31.6% 37.8%

Page 56: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

56

17. Da li vam je bitnija lična bezbednost ili bezbednost šire zajednice (kolektivna bezbednost)? a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim 7.7% 84.4% 6.9% 0.2% 0.8% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Mitrovica 13.9%, 77.8% 8.3% 0.0% 0.0% Zvečan 5.8%, 90.8% 3.4% 0.0% 0.0% Zubin Potok 1.7%, 90.8% 4.2% 0.0% 3.3% Leposavić 5.0% 78.3% 15.0% 1.7% 0.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Osnovno 4.8% 91.6% 3.6% 0.0% 0.0% Srednje 7.7% 86.7% 4.8% 0.0% 0.8% Više 6.3% 81.2% 8.3% 2.1% 2.1% Visoko 11.5% 70.5% 16.7% 0.0% 1.3% d/ po polu, odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Muškarci 5.2% 87.2% 6.2% 0.3% 1.1% Žene 11.5% 80.1% 7.8% 0.0% 0.6% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Zaposlen 5.0% 83.5% 10.1% 0.7% 0.7% Nezaposlen 8.7% 84.7% 5.7% 0.0% 0.9% Student 18.7% 77.1% 2.1% 0.0% 2.1% Penzioner 1.6% 90.6% 7.8% 0.0% 0.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Gradsko naselje 16.0% 80.1% 9.6% 0.0% 0.0% Seosko naselje 3.8% 88.9% 5.7% 0.3% 1.3% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Lična Kolektivna I jedno i drugo Ne znam Ne želim da odgovrim Mladi 12.0% 80.2% 6.9% 0.0% 0.9% Srednje doba 6.0% 84.3% 7.8% 0.6% 1.3% Stari 1.0% 93.9% 5.1% 0.0% 0.0%

Page 57: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

57

18. Kome najviše verujete kada je u pitanju ukupna bezbednosna sitauacija na Kosovu. a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM 47.3% 25.4% 1.5% 0.0% 16.9% 3.3% 5.6% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Mitrovica 38.3% 21.1% 1.6% 0.0% 21.8% 8.3% 8.9% Zvečan 55.0% 20.8% 1.7% 0.0% 19.2% 0.8% 2.5% Zubin Potok 50.0% 37.5% 0.0% 0.0% 8.3% 0.0% 4.2% Leposavić 53.3% 23.3% 3.3% 0.0% 15.1% 0.0% 5.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Osnovno 53.0% 22.9% 0.0% 0.0% 15.7% 4.8% 3.6% Srednje 47.6% 25.8% 1.5% 0.0% 17.0% 2.6% 5.5% Više 41.7% 22.9% 0.0% 0.0% 18.7% 4.2% 12.5% Visoko 43.6% 28.2% 3.8% 0.0% 16.8% 3.8% 3.8% d/ po polu, odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Muškarci 49.8% 26.3% 1.0% 0.0% 14.6% 2.8% 5.5% Žene 43.4% 24.1% 2.1% 0.0% 20.5% 4.2% 5.7% e/ po radnom status odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Zaposlen 42.4% 24.5% 2.1% 0.0% 18.8% 4.3% 7.9% Nezaposlen 51.1% 24.9% 0.9% 0.0% 14.8% 3.9% 4.4% Student 31.2% 29.2% 2.1% 0.0% 27.1% 2.1% 8.3% Penzioner 56.2% 26.6% 1.6% 0.0% 12.5% 0.0% 3.1% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Gradsko naselje 38.2% 20.0% 1.8% 0.0% 23.0% 8.5% 8.5% Seosko naselje 52.1% 28.2% 1.3% 0.0% 13.7% 0.6% 4.1% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: KP KFOR EULEX UNMIK NIKOM NE ZNAM NE ŽELIM DA ODGOVORIM Mladi 47.7% 21.7% 2.8% 0.0% 19.4% 2.8% 5.6% Srednje doba 48.8% 25.3% 0.0% 0.0% 16.9% 5.4% 6.6% Stari 49.0% 33.7% 1.0% 0.0% 11.3% 1.0% 4.1%

Page 58: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

58

19. Koji su po vašem mišljenju najveći bezbednosni rizici u vašem okruženju? a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM 72.5% 4.6% 2.9% 14.4% 2.3% 0.4 % 1.5% 1.3% 0.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Mitrovica 68.3%, 6.1% 3.3% 16.2% 2.7% 1.1% 0.6% 1.7% 0.0% Zvečan 85.8% 5.0% 1.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% Zubin Potok 65.8%, 1.7% 5.0% 20.0% 3.3% 0.0% 1.7% 1.7% 0.8% Leposavić 71.7% 5.0% 0.0% 13.3% 3.3% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Osnovno 85.5% 1.2% 3.6% 8.5% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Srednje 76.7% 4.4% 1.1% 12.3% 1.5% 0.7% 1.1% 2.2% 0.0% Više 58.3% 8.3% 4.2% 25.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% Visoko 52.6% 6.4% 7.7% 21.8% 7.7% 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% d/ po polu, odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Muškarci 68.5% 5.9% 3.8% 15.9% 2.4% 0.3% 1.4% 1.4% 0.3% Žene 78.5% 2.6% 1.6% 12.1% 2.1% 0.5% 1.6% 1.0% 0.0% e/ po radnom status odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Zaposlen 57.5% 5.7% 6.5% 21.6% 4.3% 0.0% 2.9% 0.7% 0.7% Nezaposlen 77.7% 4.8% 1.4% 11.9% 1.7% 0.4% 0.4% 1.7% 0.0% Student 87.5% 2.1% 2.1% 6.2% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Penzioner 75.0% 3.1% 1.6% 14.1% 0.0% 1.5% 3.1% 1.6% 0.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Gradsko naselje 70.3% 6.0% 3.7% 14.5% 1.9% 1.1% 0.6% 1.9% 0.0% Seosko naselje 73.7% 3.8% 2.5% 14.3% 2.5% 0.0% 1.9% 1.0% 0.3% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: SLOBODA TERORIZAM KRIMINAL KORUPCIJA TRGOVINA NASILJE NEŠTO NE ZNAM NE ŽELIM KRETANJA ORUŽ.NAR. I LJ. DRUGO DA ODGOVORIM Mladi 72.2% 5.1% 4.2% 12.1% 4.6% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% Srednje doba 66.9% 4.8% 2.4% 19.9% 0.6% 1.2% 0.6% 3.0% 0.6% Stari 82.6% 3.1% 1.0% 10.3% 0.0% 0.0% 2.0% 1.0% 0.0%

Page 59: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

59

20. Da li smatrate da treba da se formira Vojska Kosova? a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim 98.1% 0.6% 0.5% 0.6% 0.0% 0.0% 0.2% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Mitrovica 97.2% 0.6% 1.1% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% Zvečan 98.3% 0.8% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% Zubin Potok 100.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Leposavić 96.6% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Osnovno 100.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Srednje 97.8% 0.7% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 0.4% Više 95.8% 2.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% Visoko 98.7% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% d/ po polu, odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Muškarci 97.9% 0.7% 0.3% 0.8% 0.0% 0.0% 0.3% Žene 98.4% 0.5% 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Zaposlen 96.4% 1.4% 0.0% 1.5% 0.0% 0.0% 0.7% Nezaposlen 99.1% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Student 95.8% 2.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% Penzioner 100.% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Gradsko naselje 97.0% 0.6% 1.2% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% Seosko naselje 98.7% 0.6% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Mladi 97.2% 0.9% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% Srednje doba 98.2% 0.6% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% Stari 100% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Page 60: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

60

21. Ukoliko dođe do formiranja Vojske Kosova, da li smatrate da pripadnici srpske zajednice treba da uđu u Vojsku Kosova?

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim 73.4% 4.4% 5.4% 4.8% 8.8% 1.7% 1.5% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Mitrovica 73.8% 6.7% 5.0% 5.0% 7.2% 1.7% 0.6% Zvečan 67.5% 4.2% 6.7% 5.8% 10.8% 3.3% 1.7% Zubin Potok 83.3% 0.8% 3.3% 2.5% 8.4% 0.0% 1.7% Leposavić 65.0% 5.0% 8.3% 6.6% 10.1% 1.7% 3.3% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Osnovno 78.3% 2.4% 8.4% 3.6% 6.1% 1.2% 0.0% Srednje 73.8% 4.0% 5.1% 3.4% 10.8% 1.8% 1.1% Više 70.8% 12.5% 4.1% 6.2% 2.3% 4.1% 0.0% Visoko 69.2% 2.5% 3.8% 10.2% 9.2% 0.0% 5.1% d/ po polu, odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Muškarci 75.4% 3.4% 4.1% 5.2% 9.1% 1.4% 1.4% Žene 70.7% 5.7% 7.3% 4.2% 8.5% 2.1% 1.5% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Zaposlen 79.8% 2.8% 1.4% 3.6% 8.8% 1.4% 2.2% Nezaposlen 73.8% 4.3% 6.1% 4.3% 8.5% 1.7% 1.3% Student 47.9% 8.3% 10.4% 12.5% 16.7% 2.1% 2.1% Penzioner 78.1% 4.7% 7.8% 3.1% 4.7% 1.6% 0.0% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Gradsko naselje 73.3% 6.6% 5.5% 5.5% 7.3% 1.2% 0.6% Seosko naselje 73.6% 3.2% 5.4% 4.4% 9.6% 1.9% 1.9% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Da Više da I da Više ne Ne Ne znam Ne želim da sigurno nego ne i ne nego da sigurno odgovorim Mladi 63.4% 4.6% 5.5% 7.9% 14.5% 1.8% 2.3% Srednje doba 80.8% 4.2% 4.2% 2.4% 4.8% 2.4% 1.2% Stari 83.7% 4.1% 7.1% 2.0% 3.1% 0.0% 0.0%

Page 61: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

61

22. Da li prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću utiče na percepciju bezbednosti Albanaca na severu Kosova?

a/ po ukupnom učešću odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim 10.4% 28.1% 35.6% 16.5% 9.4% b/ po mestu prebivališta odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Mitrovica 15.6% 16.6% 30.0% 19.4% 18.3% Zvečan 9.2% 41.7% 30.8% 10.8% 7.5% Zubin Potok 5.0% 36.7% 42.5% 14.2% 1.6% Leposavić 8.4% 18.3% 48.3% 23.3% 1.7% c/ po školskoj spremi odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Osnovno 6.1% 26.5% 55.4% 10.8% 1.2% Srednje 9.6% 32.5% 35.0% 14.8% 8.1% Više 8.3% 12.5% 27.1% 27.1% 25.0% Visoko 19.2% 24.3% 21.8% 21.8% 12.8% d/ po polu, odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Muškarci 10.8% 31.5% 35.6% 15.2% 6.9% Žene 10.0% 23.0% 35.6% 18.3% 13.1% e/ po radnom status odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Zaposlen 11.5% 21.6% 27.3% 24.5% 15.1% Nezaposlen 7.9% 30.6% 41.0% 14.0% 6.5% Student 20.8% 37.5% 16.7% 12.5% 12.5% Penzioner 9.4% 26.6% 48.4% 10.9% 4.7% f/ po tipu naselja odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Gradsko naselje 15.2% 15.2% 31.5% 18.7% 19.4% Seosko naselje 7.9% 34.9% 37.8% 15.3% 4.1% g/ po starosnoj dobi odgovori su sledeći: Da, utiče Da, utiče Nema Ne znam Ne želim da negativno pozitivno uticaja odgovorim Mladi 13.4% 37.9% 24.1% 16.7% 7.9% Srednje doba 10.4% 28.1% 35.6% 16.5% 9.4% Stari 9.6% 16.2% 44.6% 19.3% 10.3%

Page 62: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

62

A N E K S 2 – Upitnik i baza podataka NVO HUMANI CENTAR MITROVICA I NVO MODT

A N O N I M N A A N K E T A ANKETAR BR_______ br.anket

Stavovi Albanaca na severu Kosova po pitanju bezbednosti nakon potpisivanja Briselskog sporazuma

Pol Godine školska sprema: radni status tip sredine opština

1. m starosti 1.osnovno 1.zaposlen 1.gradska sredina 2. ž 2.srednje 2.nezaposlen 2.seoska sredina

3.više 3.student __________ 4.visoko 4.penzioner

Pred Vama je niz tvrdnji na koje bi trebalo da date što iskreniji odgovor. Vaš zadatak jeste da zaokružite u kom stepenu se ta tvrdnja poklapa sa Vašim stavom, mišljenjem ili uverenjem; Pred Vama su objašnjenja za svaki broj, koji u skladu saVašim odgovorom bi trebalo da zaokružite u anketi na skali od 1 do 5:

1. U potpunosti se ne slažem 1. Sasvim loše 2. Uglavnom se ne slažem 2. Loše 3. I slažem se I ne slažem se 3. Ii dobro, iloše 4. Uglavnom se slažem 4. Dobro 5. U potpunosti se slažem 5. Odlično

Pažljivo pročitajte tvrdnje i procenite u kojoj meri se ne slažete ili slažete sa istim.

1 Da li se osećate bezbedno? 1 2 3 4 5 2 Briselski sporazum je doprineo boljoj bezbednosti svih građana na Kosovu. 1 2 3 4 5 3 Briselski sporazum je do sada više doprineo boljoj bezbednosti Albanaca na Kosovu nego drugih

građana Kosova. 1 2 3 4 5

4 Briselski sporazumje do sada više doprineo boljoj bezbednosti Srba na Kosovu nego drugih građana Kosova.

1 2 3 4 5

5 Osećam se bezbednije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. 1 2 3 4 5 6 Osećam se ugroženije u svom okruženju nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. 1 2 3 4 5 7 Integracija sudstva doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. 1 2 3 4 5 8 Integracija srpskog MUP-a doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. 1 2 3 4 5 9 Imam više poverenja u Kosovsku policiju nakon integracije pripadnika srpskog MUP-a u Kosovsku

Policiju kao rezultat potpisivanja Briselskog sporazuma. 1 2 3 4 5

10 Integracija srpske Civilne zaštite doprinela je poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova. 1 2 3 4 5 11 Da li će početak rada Specijalnog suda doprineti poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu

Kosova? 1 2 3 4 5

12 Da li bi otvaranje za saobraćaj glavnog mosta na Ibru u ovom trenutku doprinelo poboljšanju bezbednosti Albanaca na severu Kosova.

1 2 3 4 5

13 Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Srba sa severa Kosova. 1 2 3 4 5 14 Implementacijom svih tačaka Briselskog sporazuma povećaće se odlazak Albanaca sa severa

Kosova. 1 2 3 4 5

15 Punom implementacijom Briselskog sporazuma osiguraće se vladavina prava i bezbednost Albanaca na severu Kosova.

1 2 3 4 5

16. Kako ocenjujete bezbednosnu situaciju na Kosovu? 1 2 3 4 5

Page 63: STAVOVI ALBANACA NA SEVERU KOSOVA O …media1.humanicentarmitrovica.com/2017/03/...o-bezbednosti-nakon-B… · CZ – Civilna zaštita ... kao što je navedeno u Statutu organizacije,

63

14. Da li Vam je bitnija lična bezbednost ili bezbednost šire zajednice (kolektivna bezbednost)? 1. Lična 2. Kolektivna 3. I jedno i drugo 4. Ne znam 5. Ne želim da odgovorim 16. Kome najviše verujete kada je u pitanju ukupna bezbednosna sitauacija na Kosovu? 1. Kosovska policija 2. KFOR; 3. EULEX; 4. UNMIK; 5. Nikome 6. Ne znam 7. Ne želim da odgovorim 17. Koji su, po vašem mišljenju, najveći bezbednosni rizici u vašem okruženju? 1. Sloboda kretanja; 2. Terorizam; 3. Kriminal; 4. Korupcija; 5. Ilegalna trgovina oružjem, narkoticima i ljudima. 6. Nasilje 7. Neštodrugo (upiši __________________________________________________) 8. Ne znam 9. Ne želim da odgovorim 18. Da li smatrate da treba da se formira Vojska Kosova? 1. Da, sigurno 2. Više da, nego ne 3. I da, I ne 4. Više ne, nego da 5. Ne, sigurno 6. Ne znam, 7. Ne želim da odgovorim 19. Ukoliko dođe do formiranja Vojske Kosova da li smatrate da pripadnici srpske zajednice treba da uđu u Vojsku Kosova? 1. Da, sigurno 2. Više da, nego ne 3. I da, I ne 4. Više ne, nego da 5. Ne, sigurno 6. Ne znam, 7. Ne želim da odgovorim 20. Da li prvostepena presuda Oliveru Ivanoviću utiče na percepciju bezbednosti Albanaca na severu Kosova? 1. Da, utiče negativno 2. Da, utiče pozitivno 3. Nema uticaja 4. Ne znam 5. Ne želim da odgovorim