STAVBA - Soudom Jolana Fialov£Œ SOU Doma¥¾lice Prokopa Velik£©ho 640 Str£Œnka 33 I. £¾ichov£½ nerv (nervus

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STAVBA - Soudom Jolana Fialov£Œ SOU Doma¥¾lice Prokopa Velik£©ho...

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 28

  - ovládá přímo nebo nepřímo činnost všech orgánů, vytváří chování organismu a komunikuje

  s okolím

  - fce: příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací

  - působí velmi rychle, účinek je krátkodobý (po dobu trvání podnětu)

  - skládá se z mozku a míchy

  STAVBA

  Neuron, nervová buňka (cellula)

  - základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně je neuron, nervová buňka

  - jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na

  speciální signály

  - přenáší a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost

  organismu na ně reagovat.

  - neuron jako základní jednotku nervové tkáně popsal roku 1835 J. E. Purkyně

  DENDRITY = krátké výběžky vedou vzruch do buňky (dostředivé, směrem do mozku nebo

  do míchy), přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk

  NEURIT – AXON = dlouhý až 1m, počet neuronů v mozkové kůře je 14 miliard

  - vede vzruch z buňky (odstředivé, směrem z mozku nebo míchy)

  AXONOVÝ VÝBĚŽEK = spojuje tělo s axonem

  BUŇ.TĚLO = soma, obsahuje buněčné jádro

  BUNĚČNÍ JÁDRO = endoplasmatické retikulum,Golgiho komplex, mitochondrie. lysozomy

  centrioly

  RENVIEROVY ZÁŘEZY = zrychlují vedení vzruchů, rozdělují myelinovou pochvu se

  schwannovymi buňkami

  MYELINOVA POCHVA = tuková látka, zabraňující šíření vzruchů mezi sousedními vlákny

  SCHVANNOVA BUŇKA = obtáčí se kolem axonu a vytváří myelin

  NERVOVÉ ZAKONČENÍ = synoptický knoflík (tvar knoflíku)

  - nemnoží se, pouze regenerují

  - jsou citlivé, nutné zásobení 02 (kyslík se dostane do mozku krví, za 1min.proteče mozkem

  skoro 1 l krve)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 29

  Gliové buňky (glie, neuroglie)

  - drobné, bohatě větvené buňky různého tvaru vyplňující prostory mezi nervovými buňkami

  - tvoří "kostru" nervové tkáně

  - nevedou vzruchy, mají podpůrnou funkci, chrání a vyživují neurony a fagocytují poškozené

  buňky, odvádí odpadní látky

  - je jich 10x více než neuronu

  - typy glií:

   Astrocyty: skelet NS, mají hodně výběžků, dotýkají se cévy a neuronu – zprostředkovávají metabolismus

   Oligodendroglie: tvoří myelinovou pochvu  Mikroglie: schopny fagocytózy a měňavkovitého pohybu, zajišťují imunitu

  Velikost nervových buněk

  - jsou různě veliké a různých tvarů

  - velikost se pohybuje od 7 tisícin milimetru až 150 tisícin milimetru

  Vzruch

  - rychlost přenosu vzruchu je až 120m/s

  - spojení dvou neuronu se děje díky SYNAPSÍM

  - na jednom neuronu je až několik tisíc synapsí

  - jednosměrné vedení vzruchu

  REFLEX

  - reakce organismu na změnu prostředí

  - tento pojem vysvětlil a zavedl český fyziolog Jiří Procházka ( 1749 – 1820 )

  Reflexní oblouk

  - děj při kterém se přenáší signál z čidla nervovou drahou

  k výkonnému orgánu

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 30

  Skládá se z 5 částí:

  1. receptor = příjem, podráždění

  2. dostředivý nerv = vede vzruch do CNS

  3. CNS = zpracování informace

  4. odstředivý nerv = vede nerv z CNS

  5. efektor = výkonný orgán (odpověď na podráždění)

  Nepodmíněny a podmíněný reflex:

  -tyto děje rozdělil a popsal do dvou skupin, fyziolog Ivan Petrovič Pavlov ( 1849 – 1936 )

  Nepodmíněný R

   jsou vrozené (zaznamenán v genetickém kódu)  jsou v šedé hmotě všech částí ústřední nervové soustavy mimo kůru koncového mozku  vždy stejná reakce (podráždění rohovky – mrknutí)  nejsložitější forma vrozených reakcí = pudy rozmnožovací, sebezáchovy (instinkty) 

  Podmíněný R

   získané učením během života  centrum v mozkové kůře  vznik na základě určitého podnětu (světlo, zvuk, určitá osoba……)  po vynechávání určitého podnětu reflex časem vymizí

  Dělení reflexů podle:

  ČIDLA

   exteroreceptivní (kožní čidla, zrak, chuť, čich)  interoreceptivní (podněty uvnitř organismu)  propioreceptivní (podněty ve svalech, šlachách a kloubech)

  CENTRA

   extracentrální (reflexy axonové, uzlinové)  centrální (reflexy míšní a mozkové)

  VÝKONNÉHO ORGÁNU

   somatické (tělové)  autonomní (vegetativní)

  VZNIKU

   nepodmíněné (vrozené)  podmíněné (získané)

  CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

  - rozděluje se na MÍCHU a MOZEK

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 31

  Mícha (medulla spiralis)

  - je to provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu

  - je asi 40 - 45 cm dlouhý, v krční části má v nejširším místě v horním oddílu bederním průřez

  asi 12x8,5 mm

  - je centrem jednoduchých reflexů, např. obranného reflexu nebo erekce

  - horní konec přechází v prodlouženou míchu ( část mozku )

  - dolní konec končí v úrovni druhého bederního obratle

  - z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů

  - na průřezu míchy rozlišujeme centrální kanálek obklopený šedou hmotou a okolo ní bílou

  hmotu

   šedá hmota je tvořena těly neuronů a krátkými dendrity (výběžky), vybíhá v přední míšní rohy, spojením předních a zadních míšních kořenů vznikají

  míšní nervy, které vystupují meziobratlovými otvory

   bílá hmota tvoří jí neurity (AXON) s myelinovou pochvou, tvoří ji svazky vláken, které vytvářejí vzestupné dráhy předávající impulsy do vyšších částí

  CNS a sestupné dráhy přivádějící z vyšších částí CNS podněty pro činnost

  motorických buněk (vědomé a chtěné pohyby)

  - jsou smíšené, odstředivé (od receptorů vstupují do zadní části hřbetní míchy) a dostředivé

  (vstupují z přední části míchy a v páteřním kanálu se spojují s kořeny zadními)

  Mozkomíšní mok

  = liguor cerebro spinalis

  = čirá kapalina, obsahuje bílkoviny, 130-150 ml

  = denně vznikne 500 ml

  funkce – ochranná, nadlehčuje mozek, odvádí metabolické zplodiny z mozku,chrání, tlumí

  nárazy, imunitní funkce

  Centrální kanálek (canalis centralis) – úzký, v krční oblasti je často druhotně uzavřen

  Míšní nervy (nervi spinalis)

  Nervová pleteň krční (plexus cervicales)

   vzniká spojením 1. -4. krčního nervu  její větve vedou k některým svalům a kůži  nejvýznamnější je dlouhý nerv brániční (nervus phrenicus), který sestupuje

  mezihrudím až k bránici a zprostředkovává brániční dýchání.

  Nervová pleteň pažní (plexus brachialis)

   spojení předních větví 5. - 8. krčního nervu a částečně 1. hrudního nervu  nervy pro svaly pletence horní končetiny, končetinové svaly hrudníku a svaly volné

  horní končetiny (např. nerv vřetenní, středový a loketní, které dosahují až na prsty

  ruky)

  Nervy hrudní  netvoří pleteně a nespojují se s předními větvemi  12 párů, probíhají mezi žebry  nervy mezižeberní (n. intercostales) se rozvětvují ve svalech hrudní a břišní stěny a v

  kůži přední strany trupu.

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 32

  Nervová pleteň bederní (plexus lumbalis)

   přední větve 1. - 4. nervu bederního  inervuje svaly břicha, svaly přední a vnitřní strany stehna a zevní pohlavní orgány  největší je nerv stehenní, který se větví na přední straně stehna.

  Nervová pleteň křížová (plexus sacralis)

   tvoří ji 5. nerv bederní a 1. -3. nerv křížový  nejvýznamnější je nerv sedací (n. ischiadicus), který sbíhá po zadní straně stehna a v

  zákolenní se dělí na nerv holení a lýtkový, které dosahují až na prsty nohy.

  Nervová pleteň stydká (plexus pudendalis)

   tvořená všemi křížovými nervy  inervuje svaly pánevního dna a orgány malé pánve

  Nervová pleteň kostrční (plexus coccygicus)

   drobné kostrční nervy inervují anální otvor.

  Nervy hlavové ( nervi cranialis)  připojují ke spodině mozku kořeny, které mají vlákna většinou pouze jednoho typu

  (senzorická vlákna)

   rozvětvují se v oblasti hlavy a krku  smíšené, odstředivé a dostředivé  zásobují hlavně smyslové orgány a svaly na hlavě

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 33

  I. čichový