of 16 /16
Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 28 - ovládá přímo nebo nepřímo činnost všech orgánů, vytváří chování organismu a komunikuje s okolím - fce: příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací - působí velmi rychle, účinek je krátkodobý (po dobu trvání podnětu) - skládá se z mozku a míchy STAVBA Neuron, nervová buňka (cellula) - základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně je neuron, nervová buňka - jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na speciální signály - přenáší a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost organismu na ně reagovat. - neuron jako základní jednotku nervové tkáně popsal roku 1835 J. E. Purkyně DENDRITY = krátké výběžky vedou vzruch do buňky (dostředivé, směrem do mozku nebo do míchy), přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk NEURIT AXON = dlouhý až 1m, počet neuronů v mozkové kůře je 14 miliard - vede vzruch z buňky (odstředivé, směrem z mozku nebo míchy) AXONOVÝ VÝBĚŽEK = spojuje tělo s axonem BUŇ.TĚLO = soma, obsahuje buněčné jádro BUNĚČNÍ JÁDRO = endoplasmatické retikulum,Golgiho komplex, mitochondrie. lysozomy centrioly RENVIEROVY ZÁŘEZY = zrychlují vedení vzruchů, rozdělují myelinovou pochvu se schwannovymi buňkami MYELINOVA POCHVA = tuková látka, zabraňující šíření vzruchů mezi sousedními vlákny SCHVANNOVA BUŇKA = obtáčí se kolem axonu a vytváří myelin NERVOVÉ ZAKONČENÍ = synoptický knoflík (tvar knoflíku) - nemnoží se, pouze regenerují - jsou citlivé, nutné zásobení 02 (kyslík se dostane do mozku krví, za 1min.proteče mozkem skoro 1 l krve)

STAVBA - SoudomJolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 33 I. þichový nerv (nervus olfaktorius) zaþíná tenkými vlákny, výběžky ichových buněk vytvářejí

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STAVBA - SoudomJolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 33 I. þichový nerv...

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 28

  - ovládá přímo nebo nepřímo činnost všech orgánů, vytváří chování organismu a komunikuje

  s okolím

  - fce: příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací

  - působí velmi rychle, účinek je krátkodobý (po dobu trvání podnětu)

  - skládá se z mozku a míchy

  STAVBA

  Neuron, nervová buňka (cellula)

  - základní funkční a histologická jednotka nervové tkáně je neuron, nervová buňka

  - jsou to vysoce specializované buňky, schopné přijmout, vést, zpracovat a odpovědět na

  speciální signály

  - přenáší a zpracovávají informace z vnitřního i vnějšího prostředí a tím podmiňují schopnost

  organismu na ně reagovat.

  - neuron jako základní jednotku nervové tkáně popsal roku 1835 J. E. Purkyně

  DENDRITY = krátké výběžky vedou vzruch do buňky (dostředivé, směrem do mozku nebo

  do míchy), přijímají signály z jiných neuronů nebo smyslových buněk

  NEURIT – AXON = dlouhý až 1m, počet neuronů v mozkové kůře je 14 miliard

  - vede vzruch z buňky (odstředivé, směrem z mozku nebo míchy)

  AXONOVÝ VÝBĚŽEK = spojuje tělo s axonem

  BUŇ.TĚLO = soma, obsahuje buněčné jádro

  BUNĚČNÍ JÁDRO = endoplasmatické retikulum,Golgiho komplex, mitochondrie. lysozomy

  centrioly

  RENVIEROVY ZÁŘEZY = zrychlují vedení vzruchů, rozdělují myelinovou pochvu se

  schwannovymi buňkami

  MYELINOVA POCHVA = tuková látka, zabraňující šíření vzruchů mezi sousedními vlákny

  SCHVANNOVA BUŇKA = obtáčí se kolem axonu a vytváří myelin

  NERVOVÉ ZAKONČENÍ = synoptický knoflík (tvar knoflíku)

  - nemnoží se, pouze regenerují

  - jsou citlivé, nutné zásobení 02 (kyslík se dostane do mozku krví, za 1min.proteče mozkem

  skoro 1 l krve)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 29

  Gliové buňky (glie, neuroglie)

  - drobné, bohatě větvené buňky různého tvaru vyplňující prostory mezi nervovými buňkami

  - tvoří "kostru" nervové tkáně

  - nevedou vzruchy, mají podpůrnou funkci, chrání a vyživují neurony a fagocytují poškozené

  buňky, odvádí odpadní látky

  - je jich 10x více než neuronu

  - typy glií:

  Astrocyty: skelet NS, mají hodně výběžků, dotýkají se cévy a neuronu – zprostředkovávají metabolismus

  Oligodendroglie: tvoří myelinovou pochvu Mikroglie: schopny fagocytózy a měňavkovitého pohybu, zajišťují imunitu

  Velikost nervových buněk

  - jsou různě veliké a různých tvarů

  - velikost se pohybuje od 7 tisícin milimetru až 150 tisícin milimetru

  Vzruch

  - rychlost přenosu vzruchu je až 120m/s

  - spojení dvou neuronu se děje díky SYNAPSÍM

  - na jednom neuronu je až několik tisíc synapsí

  - jednosměrné vedení vzruchu

  REFLEX

  - reakce organismu na změnu prostředí

  - tento pojem vysvětlil a zavedl český fyziolog Jiří Procházka ( 1749 – 1820 )

  Reflexní oblouk

  - děj při kterém se přenáší signál z čidla nervovou drahou

  k výkonnému orgánu

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 30

  Skládá se z 5 částí:

  1. receptor = příjem, podráždění

  2. dostředivý nerv = vede vzruch do CNS

  3. CNS = zpracování informace

  4. odstředivý nerv = vede nerv z CNS

  5. efektor = výkonný orgán (odpověď na podráždění)

  Nepodmíněny a podmíněný reflex:

  -tyto děje rozdělil a popsal do dvou skupin, fyziolog Ivan Petrovič Pavlov ( 1849 – 1936 )

  Nepodmíněný R

  jsou vrozené (zaznamenán v genetickém kódu) jsou v šedé hmotě všech částí ústřední nervové soustavy mimo kůru koncového mozku vždy stejná reakce (podráždění rohovky – mrknutí) nejsložitější forma vrozených reakcí = pudy rozmnožovací, sebezáchovy (instinkty)

  Podmíněný R

  získané učením během života centrum v mozkové kůře vznik na základě určitého podnětu (světlo, zvuk, určitá osoba……) po vynechávání určitého podnětu reflex časem vymizí

  Dělení reflexů podle:

  ČIDLA

  exteroreceptivní (kožní čidla, zrak, chuť, čich) interoreceptivní (podněty uvnitř organismu) propioreceptivní (podněty ve svalech, šlachách a kloubech)

  CENTRA

  extracentrální (reflexy axonové, uzlinové) centrální (reflexy míšní a mozkové)

  VÝKONNÉHO ORGÁNU

  somatické (tělové) autonomní (vegetativní)

  VZNIKU

  nepodmíněné (vrozené) podmíněné (získané)

  CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

  - rozděluje se na MÍCHU a MOZEK

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 31

  Mícha (medulla spiralis)

  - je to provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu

  - je asi 40 - 45 cm dlouhý, v krční části má v nejširším místě v horním oddílu bederním průřez

  asi 12x8,5 mm

  - je centrem jednoduchých reflexů, např. obranného reflexu nebo erekce

  - horní konec přechází v prodlouženou míchu ( část mozku )

  - dolní konec končí v úrovni druhého bederního obratle

  - z míchy odstupuje 31 párů míšních nervů

  - na průřezu míchy rozlišujeme centrální kanálek obklopený šedou hmotou a okolo ní bílou

  hmotu

  šedá hmota je tvořena těly neuronů a krátkými dendrity (výběžky), vybíhá v přední míšní rohy, spojením předních a zadních míšních kořenů vznikají

  míšní nervy, které vystupují meziobratlovými otvory

  bílá hmota tvoří jí neurity (AXON) s myelinovou pochvou, tvoří ji svazky vláken, které vytvářejí vzestupné dráhy předávající impulsy do vyšších částí

  CNS a sestupné dráhy přivádějící z vyšších částí CNS podněty pro činnost

  motorických buněk (vědomé a chtěné pohyby)

  - jsou smíšené, odstředivé (od receptorů vstupují do zadní části hřbetní míchy) a dostředivé

  (vstupují z přední části míchy a v páteřním kanálu se spojují s kořeny zadními)

  Mozkomíšní mok

  = liguor cerebro spinalis

  = čirá kapalina, obsahuje bílkoviny, 130-150 ml

  = denně vznikne 500 ml

  funkce – ochranná, nadlehčuje mozek, odvádí metabolické zplodiny z mozku,chrání, tlumí

  nárazy, imunitní funkce

  Centrální kanálek (canalis centralis) – úzký, v krční oblasti je často druhotně uzavřen

  Míšní nervy (nervi spinalis)

  Nervová pleteň krční (plexus cervicales)

  vzniká spojením 1. -4. krčního nervu její větve vedou k některým svalům a kůži nejvýznamnější je dlouhý nerv brániční (nervus phrenicus), který sestupuje

  mezihrudím až k bránici a zprostředkovává brániční dýchání.

  Nervová pleteň pažní (plexus brachialis)

  spojení předních větví 5. - 8. krčního nervu a částečně 1. hrudního nervu nervy pro svaly pletence horní končetiny, končetinové svaly hrudníku a svaly volné

  horní končetiny (např. nerv vřetenní, středový a loketní, které dosahují až na prsty

  ruky)

  Nervy hrudní netvoří pleteně a nespojují se s předními větvemi 12 párů, probíhají mezi žebry nervy mezižeberní (n. intercostales) se rozvětvují ve svalech hrudní a břišní stěny a v

  kůži přední strany trupu.

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 32

  Nervová pleteň bederní (plexus lumbalis)

  přední větve 1. - 4. nervu bederního inervuje svaly břicha, svaly přední a vnitřní strany stehna a zevní pohlavní orgány největší je nerv stehenní, který se větví na přední straně stehna.

  Nervová pleteň křížová (plexus sacralis)

  tvoří ji 5. nerv bederní a 1. -3. nerv křížový nejvýznamnější je nerv sedací (n. ischiadicus), který sbíhá po zadní straně stehna a v

  zákolenní se dělí na nerv holení a lýtkový, které dosahují až na prsty nohy.

  Nervová pleteň stydká (plexus pudendalis)

  tvořená všemi křížovými nervy inervuje svaly pánevního dna a orgány malé pánve

  Nervová pleteň kostrční (plexus coccygicus)

  drobné kostrční nervy inervují anální otvor.

  Nervy hlavové ( nervi cranialis) připojují ke spodině mozku kořeny, které mají vlákna většinou pouze jednoho typu

  (senzorická vlákna)

  rozvětvují se v oblasti hlavy a krku smíšené, odstředivé a dostředivé zásobují hlavně smyslové orgány a svaly na hlavě

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 33

  I. čichový nerv (nervus olfaktorius)

  začíná tenkými vlákny, výběžky čichových buněk vytvářejí pleteně a z nich vznikají čichové nervy a vstupují do nitrolebního prostoru a vedou do výběžků do mozkové

  kůry

  senzitivní nervy

  II. zrakový nerv (nervus optikus)

  obsahuje nervový vlákna a ta vedou z buněk sítnice, vystupují ze zadního pólu oka a jdou do nitrolebního prostoru a pokračují přes zkřížení do zrakových center

  je součástí CNS

  III. okohybný nerv (nervus okulomotorius)

  odstředivý, eferentní motorická vlákna se dělí ke svalům vegetativní vlákna jdou ke svalům řasnatého tělíska a duhovky

  IV. kladkový nerv (nervus trochlearis)

  tenoučký nerv, jádro ve středním mozku, inervuje horní šikmý sval u oka

  V. trojklanný nerv ( nervus trigeminus)

  nejsilnější hlavový nerv inervuje obličejovou část hlavy smíšený nerv ze tří částí:

  1. větev odstředivá – od receptorů z kůže čela, horního víčka, nosního kořene

  2. větev dostředivá – receptor ve tváři, zevního nosu, na patře, zuby horní čelisti

  3. větev smíšená - dostředivá = dolní čelist, jazyk a krajina spánková

  - odstředivá = svaly žvýkací

  VI. odtahující nerv ( nervus abducens)

  vstupují do očnice, vedou vzruchy ke svalům, které zabezpečují pohyb oční koule, při poškození = šilhání ( strobismus)

  VII. lícní nerv ( nervus fascialis)

  vede motorická vlákna k mimickým svalům senzitivní vlákna ze zevního sluchovodu, chuťových buněk vegetativní vlákna k slzné žláze a slinné žláze a žlázkám dutiny nosní při poškození ztráta mimiky na ½ obličeje

  VIII. sluchověrovnovážný nerv ( nervus vestibulokochlearis)

  má 2 části - sluchovou a rovnovážnou

  IX. jazykohltanový nerv ( nervus glozofanrygeus)

  obsahuje smíšený nerv inervuje zadní 1/3 jazyka, hltanu, příušní žlázu umožňuje polykání

  X. bloudivý nerv ( nervus vagus)

  smíšený nerv, inervuje útroby na krku, břiše, hrudníku, vede na krku, vystupuje v hrdelní jamce do hrudníku a s jícnem do dutiny břišní

  motorická vláka - svaly hrtanu a hltanu

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 34

  vegetativní vlákna - hladká svalovina, žláza senzitivní vlákna - z orgánů - orgánová bolest

  XI. přídatný nerv ( nervus akcesorius)

  motorická vlákna inervuje některé svaly krku, zdvihač hlavy a sval trapézový

  XII. podjazykový nerv ( nervus hypoglossus )

  jádro v prodloužené míše a rozvětvuje se na svalech jazyka

  Nervy vegetativní ( autonomní) starají se o automatickou regulaci našich orgánů bez našeho vědomí (srdce, plíce,

  žaludek….)

  skládají se z motorických nervů spojujících s ostatními orgány mají dvě skupiny

  nervy sympatické nervy parasympatické

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 35

  NERVY SYMPATICKÉ

  vychází z krční, hrudní a bederní spolu z míšními nervy jsou podél páteře, vzájemně propojeny s nervovými vlákny = sympatický kmen krční sympatikus inervuje svalovinu cév, krku, oko, žlázy hlavy a krku, srdeční

  svalovinu

  hrudní sympatikus - plíce, bronchy, pleteně podél cév, stěna trávicí trubice bederní sympatikus - ledviny, vnitřní pohlavní orgány, v pánvi se přidávají k

  parasympatiku a tvoří pleteně drážděn při stresu, zátěži rozhodování

  NERVY PARASYMPATICKÉ

  vystupuje z mozku společně s některými mozkovými nervy a z křížové míchy s III. hlavovým nervem vede ke svalům oka s VII hlavovým nervem vede ke slinným a slzným žlázám s IV hlavovým nervem vede k příušní žláze s X hlavovým nervem vede k průdušnici, cévám, srdci, zažívacímu traktu až k horní

  části močovodu a ledvinám

  Mozek (encephalon) - je uložen v dutině lební, o váze asi 1 300g (při narození asi 400g)

  - nejsložitější orgán v celé nervové soustavě a celého lidského těla

  - je chráněn 3 plenami jako mícha:

  1. tvrdá plena = cévy, tuk a vazivo (pod ní 2 pleny měkké) 2. pavučnice (arachnoidea) = bezcévnatá 3. omozečnice = bohatá cévami

  - prostor mezi omozečnicí a pavučnicí je vyplněn mozkomíšním mokem

  (chrání mozek a míchu před otřesy a nárazy)

  Stavba mozku:

  PRODLOUŽENÁ MÍCHA (medulla oblongata)

  VAROLŮV MOST (pons varoli)

  MOZEČEK (cerebellum)

  STŘEDNÍ MOZEK (mesencephalon)

  MEZIMOZEK (diencephalon)

  KONCOVÝ MOZEK (telencephalon)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 36

  1. PRODLOUŽENÁ MÍCHA

  pokračováním míchy páteřní uvnitř je IV. mozková komora vystupuje z ní 7 párů mozkových nervů jsou zde centra retikulární formace (řízení dýchání, krevního tlaku, pohyby trávícího

  ústrojí…)

  vůlí neřízené pohyby – polykání, kýchání, kašlání, zvracení

  2. MOZEČEK

  složení: z 2 hemisfér spojených červem mozečkovým kůra mozečková (na povrchu šedá hmota, silně zbrázděná závity, uvnitř bílá hmota, která se rozbíhá do

  závitů)

  je reflexní pohybové ústředí: regulace svalového napětí, koordinace pohybů, udržení rovnováhy

  3.VAROLŮV MOST

  tvoří val nad prodlouženou míchou, spojuje koncový mozek s mozečkem složení: hlavně ze vzestupných a sestupných mozkových vláken také i části šedé

  hmoty (zde se kontrolují žlázy, které produkují sliny a slzy)vystupuje z něj trojklaný

  nerv

  podněty aktivuje Ret.formace mozkovou kůru a udržuje ji v bdělém stavu, pokud podněty ochabnou, dochází ke spánku.

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 37

  4. STŘEDNÍ MOZEK

  nejmenší oddíl mozku, skrytý mezi mostem a mezimozkem složení:

  - sylviův kanálek – prochází středem, má kolem sebe šedou hmotu čtverohrbolí – na horní

  straně, končí zde část zrakového a sluchového nervu, z šedé hmoty začínají 2 páry

  okohybných nervů stonky mozkové – ve spodní straně středního mozku, z bílé hmoty,

  spojují koncový mozek s nižšími oddíly centrálního nervstva

  5. MEZIMOZEK

  uložen mezi hemisférami koncového mozku je v něm III. komora mozková - spodina komory je tvořena tenkou stěnou z šedé

  hmoty - hypotalem

  podvěsek mozkový je stopkou připojen k šedé hmotě v komoře (hypotalamu) šišinka – připojuje se na strop hypotalemu hypotalem – má reflexní centra (řídí teplotu, množství vody, spánek, bdění, látkovou

  výměnu)

  stěny mezimozku: jsou silné, vejčitý tvar = talamy talamy – složené hlavně ze šedé hmoty, jsou převodním ústrojím pro četná nervová

  vlákna, jdoucí ke koncovému mozku

  6. KONCOVÝ MOZEK

  někdy nazýván přední mozek, velmi vyvinut složení: 2 polokoule (hemisféry)

  pravá je umělecká, syntéza podnětů levá je technická

  lalok čelní, temenní, týlní a spánkový čichový mozek – na spodní ploše čelních laloků obou hemisfér mozkomíšní mok – v každé dutině uvnitř hemisféry, k mozku se dostává přes 4

  komory

  limbický systém – tvoří ho mezimozek a části pláště, vytváří límec mozkové tkáně kolem mozkového kmene, zajišťuje komplexní instinktivní chování – sídlo emocí,

  také zajišťuje ukládání paměťových stop a na základě zkušeností pomáhá dotvářet

  vrozené prvky chování

  Kůra předního mozku: spojena s dostředivými a odstředivými dráhami, registrují se zde

  reflexy – vznik podmíněných reflexů

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 38

  Sledování činnosti CNS elektrodami na povrchu hlavy (EEG = elektroencefalogram) slouží k posouzení stavu mozku a jeho poruch

  Bdění stav, kdy organismus komunikuje s okolím, retikulární formace a limbický systém

  udržuje mozkovou kůru ve stavu bdělosti

  Spánek období zotavení organismu novorozenec = 20 hodin dospělí = 8 hodin zpomalení činnosti vnitřních orgánů útlum mozkové kůry (některé orgány zůstávají v činnosti =

  strážné body = probuzení)

  má cyklický charakter: 1. telencefalický spánek (NREM, klidový)

  útlum mozkové kůry (beze snů) začátek spánku (opakuje se 4 – 5 x, po 60 – 90 minutách)

  2. rhombencefalitický spánek (REM, paradoxní)

  u dětí převažuje, u dospělích ¼ celkové doby rychlé pohyby očí, sny mozek třídí informace a ukládá je existují další formy spánku

  hypnoticky (sugesce) narkotický

  Vlivy působící na nekvalitní spánek: stres (zaměstnání, rodina) bolestivé stavy (po úraze, operaci, nemoc) pobyt v cizím prostředí (internát, dovolená, nemocnice) narušený biorytmus (směnný provoz, cestování) zdřímnutí (po obědě, před večerem) kofein (nepít 4 – 6 hodin před usnutím) alkohol (narušuje kvalitu spánku) nikotin (působí povzbudivě) cvičení (3 – 4 hodiny před usnutím) těžká jídla

  Naopak naučený rituál a vhodné prostředí zvyšují kvalitu spánku

  Typologie osobnosti podle vyšší nervové činnosti - první vědeckou typologii rozpracoval HIPOKRATES

  - staří Řekové měli rozdělení: KREV, SLIZ, ŽLUTOU a ČERNOU ŽLUČ

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 39

  Cholerik (žlutá žluč)

  silně vzrušivý, sklon k výbuchům hněvu a agrese těžko se ovládá a reaguje impulzivně, nerozvážně (proráží hlavou zeď) netrpělivý, panovačný, reaguje rychle

  Melancholik (černá žluč)

  pesimista se strachem z budoucnosti, smutně laděný miluje klid, nemá rád hluk a jakékoliv změny ve svém okolí obtížně navazuje kontakty, život pro něj bývá obtížný

  Flegmatik (sliz)

  vyrovnaný, navenek se jeví jako lhostejný vykazuje stálost a spokojenost, chladnokrevnost až apatii neprojevuje se navenek, hlubší vztahy pouze k vybraným osobám je bez velkých životních ambicí a požadavků, nemá rád změny

  Sangvinik (krev)

  přiměřená reaktivita, na slabé podměty reaguje slabě, na silné silně je přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, nestálý, lehkovážným optimista

  C.G.Jung rozdělil základní typy na INTROVERT a EXTROVERT

  Introvert

  myšlení -říká, že něco existuje cítění – říká, odkud to pochází a kam to směřuje

  Extrovert

  myšlení – říká, co to je cítění – říká jakou to má hodnotu a jaký význam

  Učení souvisí se zvládnutím mechanismu řeči a paměti psychologie má nejlepší výsledky v této oblasti – jediná ucelená

  koncepce – učení souvisí s technikou učení

  učení je adaptivní změna chování vlivem vnější situace je to vše, co získáváme, jako zkušenost schopnost učení je vrozená, jako důsledek lidských potřeb – rozvíjí se chápáno, jako synonymum pro celý lidský život

  Úrovně učení:

  pudová úroveň (u zvířat) emocionální úroveň (zkresluje naše znalosti o světě) racionální úroveň (rozumová úroveň)

  Fáze učení:

  „úplná nevědomost“ – „dokonalá vědomost“

  I. motivační

  II. poznávací – seznámení s problémem (vědecký)

  III. výkonová

  IV. kontrolní

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 40

  Motivační:

  čím větší motivace, tím větší aktivita uvědomění vnitřních i vnějších pohnutek, které mě dovádí k řešení

  Poznávací:

  začátek pronikání do uč. materiálu aplikace zkušeností a získávání dalších informací a prostředků k jejich řešení utváří se různé hypotézy řešení, ty se i prověřují tápání, hledání

  Výkonová:

  fáze, kdy jsem pochopil a vyřešil problém, osvojil si učební materiál a zařadil ho do soustavy předcházejících poznatků

  často touto fází učení končí

  Kontrolní (ověřovací):

  kontrola výsledku např. aplikace osvojených vzorců, řešení dalších úloh na stejném základě

  Druhy učení:

  Podle obsahu:

  intelektuální (základní – pamětní nebo myšlenkový ráz) - osvojování vědomostí motorické (osvojování různých zručností a motor. návyků) sociální (osvojování typických forem spol. chování)

  Faktory ovlivňující průběh a vývoj učení:

  trvání (P), efektivita (výsledek) činitelé všechny vlivy působící na učícího se všechny způsoby a metody uplatňované při učení tělesný stav (svěžest, zdraví, neuspokojené tělesné potřeby) psychický stav (city, stav pozornosti)

  Charakterově – volné vlastnosti - v postoji k učení – svědomitost, soustavnost – x – lenost, vyhýbání se učebním povinnostem

  - v průběhu učení – důkladnost, houževnatost, vytrvalost – x – nepořádnost, povrchnost,

  pomalost, nedbalost, rychlé znechucení, malá houževnatost, ...

  a) motivace:

  uvědomělá pohnutka – jeden z nejvlivnějších faktorů (činitelů) – vyšší zájem, lepší výsledky

  b) aktivita:

  vnitřní aktivita – vliv na kvalitu učení co největší počet zapojených analyzátorů do učení využívání logické paměti (myšlení) vyčleňování opěrných, hlavních bodů kostra učiva začleňování učiva vytvoření stručného výtahu

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 41

  reprodukce vlastními slovy další případy

  c) subjektivní vztah k učební látce:

  oblíbení, neoblíbení předmětu d) mikroklima:

  prostředí, kde se učím kvalita, vlhkost, teplota, proudění vzduchu kvalita osvětlení hlučnost prostředí zhoršené mikroklima – únava, ...

  e) délka učení (30 – 60 min):

  čím mladší organismus, tím kratší pauza nastává ochranný útlum další učení je neefektivní při prvních známkách únavy – přestávka

  f) předcházející a následující činnost:

  neblahý vliv předcházejícího předmětu na předmět nadcházející (př. Aj – N) nadcházející učení má neblahý vliv na učení předcházející

  Zapomínání během bdění je rychlejší, než zapomínání během spánku. Opakování:

  soustředěné rozložené v čase (účinnější), čím delší opakování, tím delší pauzy

  Obsah:

  orientační doplňující (opakování a zároveň rozšiřování) systematizující opakování (čím víc vědomostí, možno tvořit systém) opora o učební materiál bez opory – pokus o reprodukci (vlastními slovy)

  Soustavná aplikace vědomostí a dovedností v praxi je nejúčinnější prostředek proti

  zapomínání

  „Člověk se učí po celý život“

  Paměť je psychický proces, který odráží minulé prožívání a chování ve vědomí člověka umožňuje utvářet individuální zkušenost a psychický vývoj člověka vůbec. mnoho lidí si paměť představuje jako sklad – místo o určité velikosti, které se dá

  zaplnit bedničkami informací.

  Paměť je schopnost – u každého člověka je různá – dá se trénovat

  Teorie paměti:

  vzruch, stopa, dočasné nervové spoje, schopnost uchovávat nejlepší metoda učení je: učení – spánek – aktivita – učení nedoporučuje se: učení - aktivita – učení

  Fáze paměti:

  zpracování (vštípení) uchování v paměti (pamatování, podržení) vybavování

  Zapamatování (impregnace – prostoupení):

  vytvoření stop a dočasných spojů působením vnějších nebo vnitřních podmětů trvanlivost spojení závisí na intervenci citů (libost, nelibost)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 42

  Citová hodnota:

  nelibé prvky se uchovávají hůře účastnění více receptorů = vyšší trvanlivost a tím lepší výsledek

  Zájmová hodnota zapamatovaného:

  roli hraje znalost významu a obsahu

  Názorná paměť:

  zraková, čichová, sluchová, pohybová paměť

  Slovně – logická paměť:

  je stálejší, komplexnější, schopnost orientace v životě

  Uchování (tenacita – houževnatost):

  čas, který uplyne od zapamatování, až po vybavení Opakování zabraňuje zápornému zapomínání

  Upotřebování nově nabytých poznatků v praxi

  Vybavování (výbavnost, reprodukce):

  aktivizace minulé zkušenosti uvědomování si toho, že přítomné prožívání není ve vědomí nové

  Základní druhy paměti:

  rozdělujeme paměť podle toho, jak se uskutečňuje zapamatování a vybavování:

  Neúmyslná paměť (bezděčná, mimovolná):

  jsou to zážitky, které jsme neměli v úmyslu si zapamatovat

  Úmyslná paměť:

  zapamatování je cílevědomé; záměrné zapamatování a vybavování

  Rozdělujeme

  jakým způsobem se myšlenkové operace účastní na zapamatování a vybavování:

  Logická paměť:

  Mechanická paměť:

  jeden prvek vybavuje prvek následující člen „A“ – spouštěcí podmět paměti

  Nejlepší je kombinace paměti logické a mechanické

  Podle délky trvání zapamatovaného (podle rychlosti zapomínání):

  Krátkodobá paměť: třídírna informací, trvá sekundy až minuty (např.záznam míjejících značek při

  cestě)

  Střednědobá paměť: trvá minuty až hodiny (např.dosavadní průběh cesty)

 • Jolana Fialová SOU Domažlice Prokopa Velikého 640 Stránka 43

  Dlouhodobá paměť: depozitář vzpomínek podměty zapamatované na delší dobu – většina díky několikanásobnému

  opakování

  vybírá podstatné vztahy a uchovává je obsahově a logicky zpracované (například cizí píseň, ve které nerozumíte ani slovu)

  Základní typy paměti:

  Názorný typ: uplatnění první signální soustavy (představy, názorné podměty)

  Slovně – logický typ: pojmy, soudy, úsudky, myšlenky

  Emocionální typ: zkreslená představa o životě

  Technický typ: technická paměť prostorová orientace 3D

  Vlastnosti a individuální zvláštnosti paměti:

  rychlost zapamatování pohotovost vybavování šířka, tj.rozsah a přesnost zapamatování a vybavování trvání pamatování – délka uchování závisí na věku plastičnost nervové soustavy se mění věkem rozsah paměti se věkem zmenšuje

  Onemocnění N.S. - otřes mozku, mdloby, bezvědomí, ochrnutí, neuralgie, ischias (houser- skřípnutí nervu)

  - bolesti hlavy, migréna, epilepsie (padoucnice), zánět mozkových blan (meningitis), zánět

  mozku (encefalitis)

  Degenerativní choroby NS

  Alzheimerova choroba roztroušená mozkomíšní skleróza Parkinsonova choroba( třes, tuhost) poruchy řeči- koktavost, dyslexie, dysgrafie…

  Duševní choroby

  neurózy (fobie, deprese…) psychózy- schizofrenie, paranoia, maniodepresívní psychóza

  Poruchy vyvolané duševními příčinami

  žaludeční neuróza, nespavost, nechutenství, mentální anorexie (bez poškození orgánů)

  žaludeční vředy, hypertenze, astma (s poškozením orgánů)