of 5 /5
Stany nagłe ! urazy ! krwawienia i krwotoki ! duszność krtaniowa ! ciała obce ! oparzenia ! nagła głuchota ! ostry zawrót głowy ! porażenie n. VII obwodowe ! ostre zapalenie nagłośni ! ostre stany zapalne szyi ! ostry obrzęk angioneurytyczny krtani ! ostry uraz akustyczny ! inne Urazy nosa nagłe 1.6 ! zewnętrznego - bez naruszenia ciągłości powłok (izolowane) ! z ranami skóry i błony śluzowej ! krwiak przegrody nosa ! złamania kk nosowych bez lub z przemieszczeniem ! towarzyszące innym złamaniom twarzoczaszki Urazy nosa - objawy nagłe 1.7 ! zniekształcenie - boczne,obniżenie, wgłobienie ! krwiak ! obrzęk tkanek miękkich ! bóle głowy ! krwawienie, krwotok ! niedrożność ! zaburzenia węchu ! odma ! płynotok ! nadmierne łzawienie Urazy nosa nagłe 1.8 diagnostyka ! podmiotowe ! przedmiotowe - palpacyjne drożność rynoskopia endoskopia badanie węchu rtg, TK Urazy nosa nagłe 1.10 leczenie ! ABC ! jak najwcześniej ! repozycje ! unieruchomienie - szwy kostne, tamponada przednia, szyna zewnętrzna ! antybiotyk ! neurochirurgiczne - płynotok nagłe 1.16 Urazy zatok przynosowych Zasady postępowania chirurgicznego ! repozycje ścian zatok ! podparcie odłamów ! szeroki drenaż zewnętrzny (czasowy) i do jam nosowych ! neurochirurgiczne w przypadkach płynotoków i uszkodzeń OUN nagłe 1.17 Złamania twarzoczaszki wg Le Forta Złamania Le Forta – wszystkie obustronne i niestabilne: Typu I – poprzeczne zł. szczęki oddzielające uzębienie górne ( „ruchome podniebienie” ), Typu II – zł. kk. jarzmowych, ścian zatok szczękowych i k. nosa oddzielające segment środkowy twarzy o kształcie piramidy, Typu III – zł. przechodzące przez kk. i przegrodę nosa, sitowie i oczodoły całkowicie oddzielające kk. twarzy od czaszki. nagłe 1.18 Urazy nosa i zatok - powikłania ! Nos upośledzenie drożności, skrzywienie, krwiak, ropień, niedrożność przewodów nosowo-łzowych i ujść zatok ! zatoki przynosowe przewlekłe zapalenie, przetoki, powikłania oczodołowe i oczne, krwotok z syfonu t. szyjnej w. nagłe 1.19 Urazy zatok postrzałowe ! diametralne,styczne, przelotowe, ślepe ! martwica brzeżna kanału rany ! wtórne zakażenie ! diagnostyka rtg ! w postępowaniu leczniczym współpraca wielospecjalistyczna ! często powikłania, defekty kosmetyczne i czynnościowe

Stany nagłe Urazy nosa nagłe 1.6 Urazy nosa - objawy · Złamania twarzoczaszki wg Le Forta ... Złamanie piramidy kości skroniowej ! poprzeczne ! podłużne ! z porażeniem n

  • Author
    trinhtu

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Stany nagłe Urazy nosa nagłe 1.6 Urazy nosa - objawy · Złamania twarzoczaszki wg Le Forta ......

Stany nage ! urazy ! krwawienia i krwotoki ! duszno krtaniowa ! ciaa obce ! oparzenia ! naga guchota ! ostry zawrt gowy ! poraenie n. VII obwodowe ! ostre zapalenie nagoni ! ostre stany zapalne szyi ! ostry obrzk angioneurytyczny krtani ! ostry uraz akustyczny ! inne

Urazy nosa nage 1.6

! zewntrznego - bez naruszenia cigoci powok (izolowane)

! z ranami skry i bony luzowej ! krwiak przegrody nosa ! zamania kk nosowych bez lub z przemieszczeniem ! towarzyszce innym zamaniom

twarzoczaszki

Urazy nosa - objawy nage 1.7

! znieksztacenie - boczne,obnienie, wgobienie ! krwiak ! obrzk tkanek mikkich ! ble gowy ! krwawienie, krwotok ! niedrono ! zaburzenia wchu ! odma ! pynotok ! nadmierne zawienie

Urazy nosa nage 1.8 diagnostyka ! podmiotowe ! przedmiotowe - palpacyjne

drono rynoskopia endoskopia badanie wchu rtg, TK

Urazy nosa nage 1.10 leczenie ! ABC ! jak najwczeniej ! repozycje ! unieruchomienie - szwy kostne,

tamponada przednia, szyna zewntrzna

! antybiotyk ! neurochirurgiczne - pynotok

nage 1.16 Urazy zatok przynosowych

Zasady postpowania chirurgicznego ! repozycje cian zatok ! podparcie odamw ! szeroki drena zewntrzny (czasowy) i

do jam nosowych ! neurochirurgiczne w przypadkach

pynotokw i uszkodze OUN

nage 1.17 Zamania twarzoczaszki wg Le Forta

Zamania Le Forta wszystkie obustronne i niestabilne: Typu I poprzeczne z. szczki oddzielajce uzbienie grne ( ruchome podniebienie ), Typu II z. kk. jarzmowych, cian zatok szczkowych i k. nosa oddzielajce segment rodkowy twarzy o ksztacie piramidy, Typu III z. przechodzce przez kk. i przegrod nosa, sitowie i oczodoy cakowicie oddzielajce kk. twarzy od czaszki.

nage 1.18 Urazy nosa i zatok - powikania

!Nos upoledzenie dronoci, skrzywienie, krwiak, ropie, niedrono przewodw nosowo-zowych i uj zatok

! zatoki przynosowe przewleke zapalenie, przetoki, powikania oczodoowe i oczne, krwotok z syfonu t. szyjnej w.

nage 1.19 Urazy zatok postrzaowe

! diametralne,styczne, przelotowe, lepe !martwica brzena kanau rany !wtrne zakaenie ! diagnostyka rtg !w postpowaniu leczniczym wsppraca

wielospecjalistyczna ! czsto powikania, defekty kosmetyczne

i czynnociowe

nage 1.24 Urazy krtani

! zewntrzne ! wewntrzne - jatrogenne ! otwarte ! zamknite

objawy ! natychmiastowa lub

narastajca duszno, ! niedrono oddechowa ! krwawienie ! chrypka ! bl szyi ! odma podskrna ! dysfonia ! zaburzenia poykania

nage 1.25 Urazy krtani - leczenie

! hospitalizacja ! zabezpieczenie dronoci drg oddechowych

intubacja bronchoskopia tracheotomia leki przeciwobrzkowe

! opanowanie krwawienia ! laryngoskopia ! chirurgia rekonstrukcyjna (stent)

nage 1.29 Urazy ucha zewntrznego krwiak maowiny usznej

! nastpstwo tpego urazu !wynaczynienie krwi pod ochrzstn ! leczenie - ewakuacja krwi po naciciu

skry i ochrzstnej, usunicie obumarych tkanek, opatrunek uciskowy

! nie leczony tzw. ucho kalafiorowate

nage 1.30 Urazy ucha rodkowego

! pknicie bony bbenkowej ! pourazowe zapalenie ucha rodkowego ! przerwanie cigoci kk suchowych ! krwiak jamy bbenkowej

nage 1.31 Urazy ucha rodkowego - leczenie

! antybiotykoterapia ! leczenie chirurgiczne - tympanoplastyczne

nage 1.32 Urazy ucha wewntrznego

Zamanie piramidy koci skroniowej ! poprzeczne ! podune ! z poraeniem n. VII

nage 2.6 Krwawienia z nosa przyczyny miejscowe ! urazy nosa i zatok przynosowych

! zabiegi w obrbie nosa i zatok przynosowych ! nowotwory niezoliwe - wkniak modzieczy,

naczyniaki ! nowotwory zoliwe nosa i zatok przynosowych ! zanikowy nieyt nosa ! ostry nieyt nosa ! polip krwawicy przegrody nosa ! ubytki przegrody ! przewleke zalegajce ciaa obce

nage 2.7 Krwawienia z nosa objawowe (przyczyny oglne)

! choroby zakane ! choroby naczyniowe i kreniowe ! guz chromochonny ! miesiczka zastpcza ! w ciy ! inne hormonalne ! zaburzenia krwawienia i krzepnicia ! mocznica ! niewydolno wtroby ! dziedziczna naczyniakowato krwotoczna (ch.

Rendu-Oslera)

nage 2.8 Krwawienia z nosa rzekome

! krwioplucie pucne ! z syfonu t. szyjnej wewntrznej ! z ylakw przeyku ! nowotwory garda, krtani, tchawicy !wymioty krwawe

nage 2.9 Krwawienia z nosa postpowanie diagnostyczne

! rynoskopia przednia, rodkowa,tylna z ustaleniem miejsca krwawienia

! ustalenie przyczyny krwawienia (miejscowe, ukadowe, w przebiegu innych chorb)

! ocena stanu oglnego ! badanie krwi ! rtg koci nosa ! rtg zatok przynosowych

nage 2.10 Krwawienia z nosa postpowanie lecznicze ! usunicie skrzepw krwi z jamy nosowej ! przycinicie palcem skrzydeka nosa ! tamponada nosa przednia

obustronna tylna

! leki zwikszajce krzepliwo krwi ! podwizanie naczy ! embolizacja naczy (arteriografia) ! postpowanie przeciwwstrzsowe ! przetoczenie pynw krwiozastpczych i krwi

nage 2.11 Krwawienia z nosa postpowanie ! przyeganie miejsc krwawicych ! ostrzyknicie krwawicego miejsca ! tamponady przednie

- setonem - setonem w palcu gumowym - spongostanem - gbk fibrynow (Merocel) - balonikami

! tamponada tylna Bellocqa

nage 2.13 Krwawienia z nosa - postpowanie

podwizanie ttnic: ! szczkowej wewntrznej ! sitowych przedniej i tylnej ! szyjnej zewntrznej ! szyjnej wsplnej ! szyjnej wewntrznej ?

embolizacja selektywna

nage 2.14

Krwawienia z ucha ! zranienia skry przewodu suchowego

zewntrznego ! zranienia bony bbenkowej ! ewakuacja krwiaka jamy bbenkowej ! urazy czaszki i uszkodzenia zatoki

esowatej lub innych zatok ylnychopony twardej

nage 2.15 Krwawienia z jamy ustnej i garda - przyczyny ! uraz mechaniczny, termiczny, chemiczny ! choroby krwi (biaaczka, maopytkowo) ! choroby naczy (ch. Randu-Oslera,

naczyniaki) ! nowotwory ! jatrogenne: po tonsilektomii i adenotomii ! stany zapalne - ropnie okoomigdakowe i

tylnogardowe

nage 2.16 Krwawienia z jamy ustnej i garda - leczenie

! podwizanie krwawicego naczynia ! tamponada garda z poprzedzajc

tracheotomi ! usunicie resztki tkanki migdaowej

nage 2.19 Krwawienia z krtani - postpowanie

! zachowawcze ! intubacja, tamponada ! chirurgiczne

nage 3.1

Duszno - krtaniowa

! duszno (dyspnoe) ! wiadomo koniecznoci utrudnionego

oddychania (Meakins) ! wist krtaniowy ! bezdech - apnoe ! zamartwica - asphyxia

Duszno krtaniowa nage 3.2 - przyczyny ! nowotwory zoliwe, niezoliwe ! uraz krtani ! zapalenie i ropie nagoni ! obrzk krtani ! poraenie fadw gosowych ! bonica krtani (krup) ! pseudokrup ! ciao obce ! wady wrodzone krtani

nage 3.3 Duszno krtaniowa przyczyny umiejscowione w gardle ! nowotwory zoliwe, niezoliwe

! obrzk naczynioruchowy ! ropie okoomigdakowy ! mononukleoza zakana ! sleep apnea ! ropie zagardowy ! ropie nasady jzyka ! tarczyca jzykowa ! bonica

nage 3.8 Duszno krtaniowa postpowanie lecznicze

! zachowawcze ! intubacja dotchawicza ! naga bronchoskopia ! konikotomia, laryngotomia ! tracheotomia

nage 6.1

Naga guchota - definicja

Nagy, najczciej jednostronny ubytek suchu obejmujcy kilka czstotliwoci o nateniu powyej 30 dB, o rnej, najczciej trudnej do ustalenia etiologii

nage 6.2

Naga guchota - przyczyny

! urazy (rwnie akustyczny - ostry) ! zaburzenia naczyniowe ttnicy suchowej wew. ! zmiany hematologiczne ! zakaenia bakteryjne ! zakaenia wirusowe ! uszkodzenia toksyczne ! alergiczne ! psychogenne ! niejasne, np. SM

nage 6.3 Naga guchota - leczenie ! doylnie niskoczsteczkowy dekstran ! kortykosteroidy ! blokada zwoju gwiadzistego ! doylne podanie niskoprocentowych

roztworw nowokainy ! leki rozszerzajce naczynia krwionone ! hyperbaria tlenowa

nage 11.2

Ostre zapalenie nagoni objawy ! gwatownie postpujca duszno - uduszenia w

cigu kilku godzin w przypadkach nie leczonych ! pocztkowo trudnoci w poykaniu, a do

cakowitej niemonoci spoywania pokarmw i pynw

! stridor wdechowy - transport w pozycji siedzcej ! gos pogrubiay (typu gorcego kartofla) ! osabienie, odwodnienie, tachycardia, a do

niewydolnoci kreniowo-oddechowej

! gorczka

nage 12.1 Podgoniowe zapalenie krtani Laryngitis subglottica, pseudocroup

! cika choroba wczesnego dziecistwa, najczciej w wieku 1 - 5 lat

!wywoana zakaeniem wirusowym z wtrnym zakaeniem bakteryjnym

! zwikszona zachorowalno - zimna i wilgotna pora jesienno-zimowa

nage 12.2 Podgoniowe zapalenie krtani Laryngitis subglottica - objawy

! szybko narastajce ! duszno wdechowa ze stridorem ! suchy szczekajcy kaszel ! gos dwiczny ! narastajcy niepokj ! sinica

nage 12.3 Podgoniowe zapalenie krtani Laryngitis subglottica - leczenie !Kortykosteroidy (tzw. tracheotomia

farmakologiczna) ! antybiotyk ! nawadnianie, wyrwnanie zaburze

RKZ, leki nasercowe ! nawilanie powietrza, tlen do

oddychania ! intubacja lub tracheotomia