8
Staþie de aer comprimat medical ... services for life - TMA

Staþie de aer comprimat medical - · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

Staþie de aer comprimat medical

... services for life

- TMA

Page 2: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

AERUL COMPRIMAT MEDICAL

O sursã de aer comprimat este o parte vitalã din

infrastructura oricãrui spital. Aerul comprimat medical poate avea

o mare varietate de utilizãri:

aer comprimat respirabil - utilizat pentru oxigenotrapie,

nebulizare, ventilarea pacienþilor ºi pentru aparatele de

anestezie

aer comprimat instrumentar pentru acþionarea

pneumaticã a dispozitivelor medicale - în ortopedie,

neurochirurgie ºi stomatologie

n

n

STAÞIA DE AER COMPRIMAT MEDICAL ®

TEHNOPLUS MEDICAL AIR - TMA

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este fabricatã în scopul obþinerii

aerului comprimat medical la cele mai înalte standarde.

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este proiectatã ºi executatã în

conformitate cu cerinþele Farmacopeei Europene ºi a urmãtoarelor

standarde: EN ISO 7396-1, HTM 02-01 ºi a prescripþiei tehnice ISCIR - PT

C4/1.

®Staþiile de aer comprimat medical TEHNOPLUS MEDICAL AIR

sunt dispozitive medicale de clasa II b, conform Directivei Dispozitivelor

Medicale 93/42 EEC.

2

AERUL COMPRIMAT

Aerul comprimat este folosit astãzi în diverse sectoare de

activitate, în multe cazuri fiind considerat o sursã de energie.

Multitudinea aplicaþiilor variazã de la aer comprimat netratat pânã

la aer complet uscat. Acest spectru larg de aplicare necesitã nivele

individuale de tratament a aerului comprimat, pentru fiecare

aplicaþie în parte.

31m de aer netratat poate conþine pânã la 180 milioane

particule de impuritãþi. În afarã de aceste impuritãþi, aerul poate

conþine 50 – 80% vapori de apã ºi ulei sub formã de hidrocarburi

nearse provenind de la instalaþii mecanice ºi gaze arse. În plus,

cantitãþi mici de ulei lubrifiant ºi praf din compresor pot intra în

reþeaua de aer comprimat medical respirabil. De exemplu, când

este comprimatã la presiunea de 10 bari, concentraþia acestor 3substanþe poate creºte de 11 ori – 1 m de aer comprimat poate

conþine pânã la 2 miliarde de particule de impuritãþi.

În funcþie de aplicaþie, aceste impuritãþi pot fi eliminate

pânã când din aerul comprimat sunt complet eliminaþi

contaminanþii.

3MEDICAL AIR

În conformitate cu Farmacopeea Europeanã aerul comprimat medical respirabil este considerat un medicament fabricat la faþa locului, motiv pentru care trebuie acordatã o mare atenþie calitãþii acestuia.

Calitatea aerului comprimat este determinatã de nivelul de umiditate si de impuritãþile conþinute. Contaminanþii pãtrund în sistemul de aer comprimat din trei surse:

aerul atmosfericcompresorul de aersistemele de þevi

Aceºti contaminanþi sunt eliminaþi trecând aerul comprimat furnizat de staþia de compresoare prin echipamente de uscare ºi filtrare specifice.

Cerinþele privind puritatea aerului comprimat medical sunt indicate în standardul EN ISO 7396-1 ºi în Farmacopeea Europeanã.

Pentru aerul medical respirabil, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele:

§

§

§

CALITATEA AERULUI COMPRIMAT RESPIRABIL

Pentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele:

Page 3: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

AERUL COMPRIMAT MEDICAL

O sursã de aer comprimat este o parte vitalã din

infrastructura oricãrui spital. Aerul comprimat medical poate avea

o mare varietate de utilizãri:

aer comprimat respirabil - utilizat pentru oxigenotrapie,

nebulizare, ventilarea pacienþilor ºi pentru aparatele de

anestezie

aer comprimat instrumentar pentru acþionarea

pneumaticã a dispozitivelor medicale - în ortopedie,

neurochirurgie ºi stomatologie

n

n

STAÞIA DE AER COMPRIMAT MEDICAL ®

TEHNOPLUS MEDICAL AIR - TMA

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este fabricatã în scopul obþinerii

aerului comprimat medical la cele mai înalte standarde.

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este proiectatã ºi executatã în

conformitate cu cerinþele Farmacopeei Europene ºi a urmãtoarelor

standarde: EN ISO 7396-1, HTM 02-01 ºi a prescripþiei tehnice ISCIR - PT

C4/1.

®Staþiile de aer comprimat medical TEHNOPLUS MEDICAL AIR

sunt dispozitive medicale de clasa II b, conform Directivei Dispozitivelor

Medicale 93/42 EEC.

2

AERUL COMPRIMAT

Aerul comprimat este folosit astãzi în diverse sectoare de

activitate, în multe cazuri fiind considerat o sursã de energie.

Multitudinea aplicaþiilor variazã de la aer comprimat netratat pânã

la aer complet uscat. Acest spectru larg de aplicare necesitã nivele

individuale de tratament a aerului comprimat, pentru fiecare

aplicaþie în parte.

31m de aer netratat poate conþine pânã la 180 milioane

particule de impuritãþi. În afarã de aceste impuritãþi, aerul poate

conþine 50 – 80% vapori de apã ºi ulei sub formã de hidrocarburi

nearse provenind de la instalaþii mecanice ºi gaze arse. În plus,

cantitãþi mici de ulei lubrifiant ºi praf din compresor pot intra în

reþeaua de aer comprimat medical respirabil. De exemplu, când

este comprimatã la presiunea de 10 bari, concentraþia acestor 3substanþe poate creºte de 11 ori – 1 m de aer comprimat poate

conþine pânã la 2 miliarde de particule de impuritãþi.

În funcþie de aplicaþie, aceste impuritãþi pot fi eliminate

pânã când din aerul comprimat sunt complet eliminaþi

contaminanþii.

3MEDICAL AIR

În conformitate cu Farmacopeea Europeanã aerul comprimat medical respirabil este considerat un medicament fabricat la faþa locului, motiv pentru care trebuie acordatã o mare atenþie calitãþii acestuia.

Calitatea aerului comprimat este determinatã de nivelul de umiditate si de impuritãþile conþinute. Contaminanþii pãtrund în sistemul de aer comprimat din trei surse:

aerul atmosfericcompresorul de aersistemele de þevi

Aceºti contaminanþi sunt eliminaþi trecând aerul comprimat furnizat de staþia de compresoare prin echipamente de uscare ºi filtrare specifice.

Cerinþele privind puritatea aerului comprimat medical sunt indicate în standardul EN ISO 7396-1 ºi în Farmacopeea Europeanã.

Pentru aerul medical respirabil, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele:

§

§

§

CALITATEA AERULUI COMPRIMAT RESPIRABIL

Pentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele:

Page 4: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

motorul electric clasa F de izolaþie ºi clasa de protecþie IP 54prefiltru ºi filtru admisie aersistem de tensionare pentru cureaua de transmisie prevãzut cu filtru ºi recipient de ulei, filtru separator ulei, rãcitor de ulei ºi aer comprimatsupapã de siguranþã, supapã de sens, robinet de izolare prevãzut cu purjã automatã de condensracord flexibil pentru evitarea transmiterii vibraþiilor în instalaþiecarcasã insonorizantã prevãzutã cu tampoane antivibraþiipresiuni disponibile: 8, 10, 13 baridebite disponibile între 60 ºi 8000 l/min. (alte presiuni ºi debite disponibile la cerere)variantã compresor fãrã ulei (opþional)

TMA

n

n

w

w

w

w

w

w

n

n

n

n

asigurã calitatea aerului conform cerinþelor Farmacopeei Europene ºase etape de reþinere a contaminanþilor pentru obþinerea aerului comprimat respirabil:

fitru tip ciclon pentru eliminarea grosierã a particulelor de apã ºi ulei din aerul comprimatetapã de pre-filtrare pentru îndepãrtarea aerosolilor de ulei ºi apã, precum ºi a particulelor solide de pânã la 0.01 µfiltru de cãrbune activ, de înaltã performanþã pentru adsorbþia vaporilor ºi mirosurilor de ulei, cu un conþinut rezidual de ulei de 0.01 mg/m3desicant care reduce cantitatea de vapori de apã din aer, corespunzãtor unui punct de rouã de -40oC ºi care menþine simultan nivelul de dioxid de carbon (CO ), monoxid de azot (NO), dioxid de azot (NO ) ºi 2 2

dioxid de sulf (SO ) în limitele legale admise2

filtru cu hopcalitã care prin oxidare transformã CO în CO ºi adsoarbe prin procedeu chimic CO2 2

filtru final de particule filtrele sunt prevãzute cu indicator diferenþial de presiune pentru indicarea gradului de colmatare (opþional)sistem automat de control al funcþionãrii regenerãrii desicantului în raport cu nivelul punctului de rouã atins DDS sistem de comutare automatã a celor douã purificatoare pentru a asigura uzura uniformã (opþional)posibilitatea de up-grade pentru staþiile de aer aflate în uz

n

n

n

n

n

n

asigurã mãsurarea continuã a “dew-point”-uluibuton selector pentru afiºarea: dew-point umiditate relativã / temperatura senzorului

1display LCD 3 / digiþi2

control cu microprocesor alarmã vizualã ºi acusticã la depãsirea limitelor setate, acurateþea valorii temperaturii: 1°Ctimp de rãspuns: 6 sec. pentru o schimbare de peste 63% din valoarea normalã

n

n

n

n

n

n

n

acurateþea valorii umiditãþii: 2%contacte libere pentru alarmã suplimentarãbuton de anulare a alarmeicarcasã din oþel inoxidabilcertificat de calibrare senzor pentru punct de rouã de -40°Cdimensiune: 25 x 20 x 10 cmgreutate: 3,6 Kg

n

n

n

asigurã reþinerea microorganismelormediu filtrant din PTFE impregnat cu borosilicatautoclavabil, maxim 120 cicluri la 134°C

n

n

n

carcasã din oþel inoxidabilnivel de reþinere 0,01 µmvalidat pentru reþinerea Brevundimonas diminuta

n

n

n

n

n

n

n

asigurã normele de protecþie a mediuluireduce concentraþia de ulei din apa colectatã, pânã la un nivel de 99,9%conectat la toate componentele staþiei care sunt prevãzute cu purje de condensconstrucþie monobloc din polietilenã, rezistent la coroziunecamerã centrifugalãprefiltru ºi filtru de cãrbunerezervor etanº pentru colectarea uleiului

n

n

n

reduce presiunea aerului comprimat furnizat de compresor, la nivelul prevãzut de reþeaua de distribuþie: 4 bari sau 7 bariconstrucþie duplex, în by-pass pentru a asigura continuitatea alimentãriiprevãzut cu robineþi de izolare, supapã de siguranþã, reductor de presiune, manometru indicator ºi senzori de presiune

SCHEMA DE PRINCIPIU A STAÞIEI DE AER COMPRIMAT MEDICAL RESPIRABILmodel triplex în conformitate cu standardele HTM 02-01 ºi EN ISO 7396-1

4MEDICAL AIR 5MEDICAL AIR

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

montaj vertical sau orizontal2 recipiente în by-passvolume cuprinse între 50 – 5000 litriconstruit din oþel galvanizatprevãzut cu fereastrã de vizitare, supapã de siguranþã ºi manometru indicatorpresiunea maximã: 16 bartemperaturã minimã de lucru: -10°Cprevãzut cu purjã automatã de condensrespectã cerinþele Directivei recipientelor sub presiune 97/23/CEEcertificat de calitate pentru supapa de siguranþã ºi recipientul de aer

Page 5: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

motorul electric clasa F de izolaþie ºi clasa de protecþie IP 54prefiltru ºi filtru admisie aersistem de tensionare pentru cureaua de transmisie prevãzut cu filtru ºi recipient de ulei, filtru separator ulei, rãcitor de ulei ºi aer comprimatsupapã de siguranþã, supapã de sens, robinet de izolare prevãzut cu purjã automatã de condensracord flexibil pentru evitarea transmiterii vibraþiilor în instalaþiecarcasã insonorizantã prevãzutã cu tampoane antivibraþiipresiuni disponibile: 8, 10, 13 baridebite disponibile între 60 ºi 8000 l/min. (alte presiuni ºi debite disponibile la cerere)variantã compresor fãrã ulei (opþional)

TMA

n

n

w

w

w

w

w

w

n

n

n

n

asigurã calitatea aerului conform cerinþelor Farmacopeei Europene ºase etape de reþinere a contaminanþilor pentru obþinerea aerului comprimat respirabil:

fitru tip ciclon pentru eliminarea grosierã a particulelor de apã ºi ulei din aerul comprimatetapã de pre-filtrare pentru îndepãrtarea aerosolilor de ulei ºi apã, precum ºi a particulelor solide de pânã la 0.01 µfiltru de cãrbune activ, de înaltã performanþã pentru adsorbþia vaporilor ºi mirosurilor de ulei, cu un conþinut rezidual de ulei de 0.01 mg/m3desicant care reduce cantitatea de vapori de apã din aer, corespunzãtor unui punct de rouã de -40oC ºi care menþine simultan nivelul de dioxid de carbon (CO ), monoxid de azot (NO), dioxid de azot (NO ) ºi 2 2

dioxid de sulf (SO ) în limitele legale admise2

filtru cu hopcalitã care prin oxidare transformã CO în CO ºi adsoarbe prin procedeu chimic CO2 2

filtru final de particule filtrele sunt prevãzute cu indicator diferenþial de presiune pentru indicarea gradului de colmatare (opþional)sistem automat de control al funcþionãrii regenerãrii desicantului în raport cu nivelul punctului de rouã atins DDS sistem de comutare automatã a celor douã purificatoare pentru a asigura uzura uniformã (opþional)posibilitatea de up-grade pentru staþiile de aer aflate în uz

n

n

n

n

n

n

asigurã mãsurarea continuã a “dew-point”-uluibuton selector pentru afiºarea: dew-point umiditate relativã / temperatura senzorului

1display LCD 3 / digiþi2

control cu microprocesor alarmã vizualã ºi acusticã la depãsirea limitelor setate, acurateþea valorii temperaturii: 1°Ctimp de rãspuns: 6 sec. pentru o schimbare de peste 63% din valoarea normalã

n

n

n

n

n

n

n

acurateþea valorii umiditãþii: 2%contacte libere pentru alarmã suplimentarãbuton de anulare a alarmeicarcasã din oþel inoxidabilcertificat de calibrare senzor pentru punct de rouã de -40°Cdimensiune: 25 x 20 x 10 cmgreutate: 3,6 Kg

n

n

n

asigurã reþinerea microorganismelormediu filtrant din PTFE impregnat cu borosilicatautoclavabil, maxim 120 cicluri la 134°C

n

n

n

carcasã din oþel inoxidabilnivel de reþinere 0,01 µmvalidat pentru reþinerea Brevundimonas diminuta

n

n

n

n

n

n

n

asigurã normele de protecþie a mediuluireduce concentraþia de ulei din apa colectatã, pânã la un nivel de 99,9%conectat la toate componentele staþiei care sunt prevãzute cu purje de condensconstrucþie monobloc din polietilenã, rezistent la coroziunecamerã centrifugalãprefiltru ºi filtru de cãrbunerezervor etanº pentru colectarea uleiului

n

n

n

reduce presiunea aerului comprimat furnizat de compresor, la nivelul prevãzut de reþeaua de distribuþie: 4 bari sau 7 bariconstrucþie duplex, în by-pass pentru a asigura continuitatea alimentãriiprevãzut cu robineþi de izolare, supapã de siguranþã, reductor de presiune, manometru indicator ºi senzori de presiune

SCHEMA DE PRINCIPIU A STAÞIEI DE AER COMPRIMAT MEDICAL RESPIRABILmodel triplex în conformitate cu standardele HTM 02-01 ºi EN ISO 7396-1

4MEDICAL AIR 5MEDICAL AIR

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

montaj vertical sau orizontal2 recipiente în by-passvolume cuprinse între 50 – 5000 litriconstruit din oþel galvanizatprevãzut cu fereastrã de vizitare, supapã de siguranþã ºi manometru indicatorpresiunea maximã: 16 bartemperaturã minimã de lucru: -10°Cprevãzut cu purjã automatã de condensrespectã cerinþele Directivei recipientelor sub presiune 97/23/CEEcertificat de calitate pentru supapa de siguranþã ºi recipientul de aer

Page 6: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

În conformitate cu EN ISO 7396-1 se pot utiliza staþii de aer comprimat având în componenþã doar douã compresoare de aer (sistem duplex) cu condiþia asigurãrii celei de-a treia surse de alimentare de rezervã cu ajutorul unei staþii cu butelii de aer comprimat dimensionatã corespunzãtor.

Pentru debite foarte mari se utilizeazã sisteme alcãtuite din grupuri de compresoare (duplex, triplex, cvadruplex).

Selecþia tipurilor de compresoare de aer cu ºurub ºi piston se face în funcþie de regimul de lucru ºi de tipul activitãþilor medicale.

TIPURI DE COMPRESOARE

TABLOU ELECTRIC GENERAL (opþional)

n

n

n

n

cutie de protecþie întrerupãtor tripolarprotecþie electricã la suprasarcinãsiguranþe electrice, magnetice, termice, aferente circuitelor electrice de alimentare a tuturor elementelor electrice componente ale staþiei

cu clasã de protecþie IP55

n

n

n

n

n

n

n

n

n

dispozitiv central pentru comandarea unui grup de compresoarealimentare 230V / 50Hzcontrol asupra presiunii de reþea (senzor de presiune)comutã automat prioritatea, în funcþie de timp, între compresoare sau grupuri de compresoaredisplay LCD pentru vizualizarea informaþiilor de stare ºi mesaje de eroarereduce consumul de energieoptimizeazã modul de exploatare al compresoarelordistribuie uniform sarcina pe compresoare sau grupuri de compresoareprevãzut cu taste ONE-TOUCH pentru reglarea parametrilor

TABLOUL DE CONTROL STAÞIE – Trinity

MONITOR DE CO (opþional)

n

n

n

n

n

n

foloseºte o celulã electrochimicã pentru detectarea CO din aerul comprimatalarmã cu intensitate a sunetului de 95 dB(A)calibrare simplãsetãri reglabile ale alarmei (setare iniþialã la 10ppm)afiºare pe display în ppmcarcasã cu clasã de protecþie IP65

PANOUL DE OPERARE AL COMPRESOARELOR - Ratio Controller

funþionare a staþieirestart automatl în urma unor cãderi de tensiuneconexiune cu un controler central - Trinity Controlerconexiune cu o interfaþã serialã de comunicaþiecontacte libere pentru mesaje de eroare sau întreþinereprotecþie automatã anti-îngheþ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

panou de control pentru compresoareposibilitate de selectare automatã a modului optim de funcþionaremonitorizare permanentã a presiunii de reþeadisplay LCD pentru vizualizarea mesajelor de eroare ºi a informaþiilor legate de starea staþieiposibilitate de a seta valorile minime ºi maxime a presiunii de lucruposibilitate de a vizualiza timpul total de

6MEDICAL AIR 7MEDICAL AIR

ÞEVI, FITINGURI ªI ROBINEÞI

n

n

n

din cupru medical, conform standardului SR EN 13348asamblare prin brazare cu purjare continuã de gaz inert pentru evitarea formãrii oxizilor de cuprurobineþi de izolare cu bilã (opþional cu sistem de securitate) în conformitate cu EN ISO 7396-1

TMA

TESTAREA PURITÃÞII AERULUI COMPRIMAT ªI A PERFORMANÞEI STAÞIEI

Aerul comprimat medical respirabil este un medicament ºi de aceea este subiectul aceloraºi proceduri de obþinere ºi de calitate ca

celelalte produse medicamentoase.

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este un sistem sigur, convenabil ºi eficient pentru producerea aerului comprimat respirabil.

Totuºi în orice sistem de distribuþie a gazelor medicale pot apãrea riscuri în furnizarea aerului comprimat medical. Prin urmare,

validarea ºi testarea aerului comprimat este esenþialã pentru siguranþa pacientului

ºi a personalului medical.

® TEHNOPLUS SERVICE oferã o gamã variatã de servicii pentru a

asigura un aer comprimat medical de calitate:

Testarea rapidã ºi eficientã a calitãþii aerului comprimat respirabil ºi a

performanþelor echipamentelor.

Pentru testarea impuritãþilor, a particulelor de ulei, a vaporilor de apã, a

conþinutului de CO, CO , NO+NO ºi SO sunt folosite fiole de testare care 2 2 2

indicã rezultatul pe loc.

Eliberarea unui certificat de validare în conformitate cu standardul

EN ISO 7396-1, în urma testãrilor ºi verificãrilor efectuate.

Recomandãri ºi mãsuri de corecþie necesare pentru remedierea

neconformitãþilor.

Informarea clientului în cazul modificãrilor legislative din domeniu.

n

n

n

n

ASISTENÞÃ TEHNICÃ

Asistenþa tehnicã în perioada de garanþie ºi post garanþie este asiguratã prin

personal de specialitate calificat în acest scop.

® TEHNOPLUS SERVICE oferã unitãþilor sanitare programe de instruire de

specialitate, consultanþã tehnicã, contracte de service, precum ºi posibilitatea de up-

grade pentru staþiile de aer comprimat existente.

Se recomandã testarea ºi verificarea staþiei de aer comprimat medical respirabil

de 2 ori pe an.

Page 7: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

În conformitate cu EN ISO 7396-1 se pot utiliza staþii de aer comprimat având în componenþã doar douã compresoare de aer (sistem duplex) cu condiþia asigurãrii celei de-a treia surse de alimentare de rezervã cu ajutorul unei staþii cu butelii de aer comprimat dimensionatã corespunzãtor.

Pentru debite foarte mari se utilizeazã sisteme alcãtuite din grupuri de compresoare (duplex, triplex, cvadruplex).

Selecþia tipurilor de compresoare de aer cu ºurub ºi piston se face în funcþie de regimul de lucru ºi de tipul activitãþilor medicale.

TIPURI DE COMPRESOARE

TABLOU ELECTRIC GENERAL (opþional)

n

n

n

n

cutie de protecþie întrerupãtor tripolarprotecþie electricã la suprasarcinãsiguranþe electrice, magnetice, termice, aferente circuitelor electrice de alimentare a tuturor elementelor electrice componente ale staþiei

cu clasã de protecþie IP55

n

n

n

n

n

n

n

n

n

dispozitiv central pentru comandarea unui grup de compresoarealimentare 230V / 50Hzcontrol asupra presiunii de reþea (senzor de presiune)comutã automat prioritatea, în funcþie de timp, între compresoare sau grupuri de compresoaredisplay LCD pentru vizualizarea informaþiilor de stare ºi mesaje de eroarereduce consumul de energieoptimizeazã modul de exploatare al compresoarelordistribuie uniform sarcina pe compresoare sau grupuri de compresoareprevãzut cu taste ONE-TOUCH pentru reglarea parametrilor

TABLOUL DE CONTROL STAÞIE – Trinity

MONITOR DE CO (opþional)

n

n

n

n

n

n

foloseºte o celulã electrochimicã pentru detectarea CO din aerul comprimatalarmã cu intensitate a sunetului de 95 dB(A)calibrare simplãsetãri reglabile ale alarmei (setare iniþialã la 10ppm)afiºare pe display în ppmcarcasã cu clasã de protecþie IP65

PANOUL DE OPERARE AL COMPRESOARELOR - Ratio Controller

funþionare a staþieirestart automatl în urma unor cãderi de tensiuneconexiune cu un controler central - Trinity Controlerconexiune cu o interfaþã serialã de comunicaþiecontacte libere pentru mesaje de eroare sau întreþinereprotecþie automatã anti-îngheþ

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

panou de control pentru compresoareposibilitate de selectare automatã a modului optim de funcþionaremonitorizare permanentã a presiunii de reþeadisplay LCD pentru vizualizarea mesajelor de eroare ºi a informaþiilor legate de starea staþieiposibilitate de a seta valorile minime ºi maxime a presiunii de lucruposibilitate de a vizualiza timpul total de

6MEDICAL AIR 7MEDICAL AIR

ÞEVI, FITINGURI ªI ROBINEÞI

n

n

n

din cupru medical, conform standardului SR EN 13348asamblare prin brazare cu purjare continuã de gaz inert pentru evitarea formãrii oxizilor de cuprurobineþi de izolare cu bilã (opþional cu sistem de securitate) în conformitate cu EN ISO 7396-1

TMA

TESTAREA PURITÃÞII AERULUI COMPRIMAT ªI A PERFORMANÞEI STAÞIEI

Aerul comprimat medical respirabil este un medicament ºi de aceea este subiectul aceloraºi proceduri de obþinere ºi de calitate ca

celelalte produse medicamentoase.

®TEHNOPLUS MEDICAL AIR este un sistem sigur, convenabil ºi eficient pentru producerea aerului comprimat respirabil.

Totuºi în orice sistem de distribuþie a gazelor medicale pot apãrea riscuri în furnizarea aerului comprimat medical. Prin urmare,

validarea ºi testarea aerului comprimat este esenþialã pentru siguranþa pacientului

ºi a personalului medical.

® TEHNOPLUS SERVICE oferã o gamã variatã de servicii pentru a

asigura un aer comprimat medical de calitate:

Testarea rapidã ºi eficientã a calitãþii aerului comprimat respirabil ºi a

performanþelor echipamentelor.

Pentru testarea impuritãþilor, a particulelor de ulei, a vaporilor de apã, a

conþinutului de CO, CO , NO+NO ºi SO sunt folosite fiole de testare care 2 2 2

indicã rezultatul pe loc.

Eliberarea unui certificat de validare în conformitate cu standardul

EN ISO 7396-1, în urma testãrilor ºi verificãrilor efectuate.

Recomandãri ºi mãsuri de corecþie necesare pentru remedierea

neconformitãþilor.

Informarea clientului în cazul modificãrilor legislative din domeniu.

n

n

n

n

ASISTENÞÃ TEHNICÃ

Asistenþa tehnicã în perioada de garanþie ºi post garanþie este asiguratã prin

personal de specialitate calificat în acest scop.

® TEHNOPLUS SERVICE oferã unitãþilor sanitare programe de instruire de

specialitate, consultanþã tehnicã, contracte de service, precum ºi posibilitatea de up-

grade pentru staþiile de aer comprimat existente.

Se recomandã testarea ºi verificarea staþiei de aer comprimat medical respirabil

de 2 ori pe an.

Page 8: Staþie de aer comprimat medical -  · PDF filePentru aerul medical instrumentar, concentraþiile de impuritãþi admise sunt urmãtoarele: AERUL COMPRIMAT MEDICAL

0297

C_

TM

A E

d.1

/ 2

00

8

Distribuit de:

TEHNOPLUS SERVICE S.R.L.Str. Odobeºti nr. 1, sector 3, BucureºtiTel.: +4021.348.52.72 348.52.82 + 348.53.23 Fax: +4021.348.53.43Mobil:+4037.273.31.54

+4021.4021.

Producãtor:

http:// e-mail:

[email protected]

®TEHNOPLUS SERVICE îºi rezervã dreptul de a face modificãri care pot afecta informaþia conþinutã în aceastã broºurã, fãrã o înºtiinþare prealabilã ºi fãrã a afecta dispozitivele livrate anterior, toate acestea în vederea îmbunãtãþirii produselor ºi serviciilor oferite.