of 92 /92
VJESNIK VJESNIK SLUŽBENI SLUŽBENI BISKUPIJA MOSTARSKO-DUVANJSKA I TREBINJSKO-MRKANSKA Broj 2/2008.

SSLUŽBENILUŽBENI VVJESNIKJESNIK - md-tm.ba · PDF fileBože, što pripremaš lijepoga nakon ovoga kameno-vanja? Bijaše tu mladićak Timotej. Pavao će ga kasnije

 • Author
  vannhu

 • View
  231

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of SSLUŽBENILUŽBENI VVJESNIKJESNIK - md-tm.ba · PDF fileBože, što pripremaš...

 • VJESNIKVJESNIKSLUBENISLUBENI

  BISKUPIJAMOSTARSKO-DUVANJSKA

  I TREBINJSKO-MRKANSKABroj 2/2008.

  Vjesnik 2-2008.indd 1Vjesnik 2-2008.indd 1 5.9.2008 18:22:015.9.2008 18:22:01

 • SLUBENI VJESNIKBiskupijaMostarsko-duvanjska iTrebinjsko-mrkanska

  IzdavaBiskupski ordinarijat Mostar

  Glavni urednikDon Ante Luburi,kancelar

  Odgovorni urednikMsgr. Sreko Maji,generalni vikar

  Grafika obradaCrkva na kamenu

  TisakSuton, iroki Brijeg

  Vjesnik 2-2008.indd 2Vjesnik 2-2008.indd 2 5.9.2008 18:22:025.9.2008 18:22:02

 • . | br. | Slubeni vjesnik |

  SADRAJ

  USUSRET KRIEVUSve patnje sadanjega vijeka ...................................................................................................................................... 5

  I. DOKUMENTI SVETE STOLICE ............................................................................................................................ 7Poruka Kongregacije za kler za Svjetski dan molitve za sveeniko posveenje ..................................................... 8Propovijed nadbiskupa Mambertija u mostarskoj katedrali ................................................................................... 11Pismo tajnika Kongregacije za nauk vjere biskupu Periu ....................................................................................... 13Dekret Kongregacije za nauk vjere fra Tomislavu Vlaiu ....................................................................................... 14

  II. BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ......................................................................... 17Priopenje 43. redovnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine .............................................. 18Pismo kardinala Vinka Puljia, predsjednika BK BiH, premijeru Vijea ministara BiH Nikoli piriu ........... 20

  III. MOSTARSKO-DUVANJSKA I TREBINJSKO-MRKANSKA BISKUPIJA ............................................... 23PAVLOVA GODINAKako emo proslaviti Godinu sv. Pavla? .................................................................................................................. 24Iz Dekreta papinske Pokorniarne .............................................................................................................................. 25Knjige o sv. Pavlu i o njegovim suradnicima i uenicima ........................................................................................ 27

  Nadbiskup Mamberti u Mostaru ................................................................................................................................. 27Biskupov pozdrav nadbiskupu Mambertiju u mostarskoj katedrali ....................................................................... 28

  Imenovanja i razrjeenja ............................................................................................................................................... 29Crkvena situacija u Mostaru ........................................................................................................................................ 31Patron upe u Veljacima sv. Ilija Prorok, upna crkva Gospe od zdravlja ............................................................. 33Posvete i blagoslovi ........................................................................................................................................................ 33Kanonska vizitacija upama ......................................................................................................................................... 33Duhovna zvanja ............................................................................................................................................................. 34Pomo Katolikoj Crkvi u Kini .................................................................................................................................... 35

  KIUMOVE VIJESTI ...................................................................................................................................................... 36Cesta M6 na tetu katedrale ......................................................................................................................................... 36Spomen ploa biskupu don Marku Periu ................................................................................................................. 37

  ORDINARIJAT PROVINCIJALAT .......................................................................................................................... 38Pismo s. Provincijalke ................................................................................................................................................... 38Biskupov odgovor .......................................................................................................................................................... 39

  Obavijest Biskupskog ordinarijata .............................................................................................................................. 40

  PASTORALNI DAN U EMAUSU BIJELO POLJE ................................................................................................. 41R. Peri, Isus Krist kao sakrament Oca nebeskoga .................................................................................................... 41P. Sudar, Crkva kao vidljivi znak nevidljivoga Krista ............................................................................................... 47. Pulji, Sakramenti u Crkvi s osobitim naglaskom na krtenju i Euharistiji ...................................................... 51

  Vjesnik 2-2008.indd 3Vjesnik 2-2008.indd 3 5.9.2008 18:22:025.9.2008 18:22:02

 • | Slubeni vjesnik | br. | .

  Prezbitersko reenje don Zorana Pinjuha .................................................................................................................. 61

  BISKUPOVE HOMILIJE ............................................................................................................................................. 63Svetkovina sv. Duje, Split, 7. svibnja 2008. ................................................................................................................ 63Na svetkovinu Presvetoga Trojstva, Blagaj, 18. svibnja 2008. .................................................................................. 66Na svetkovinu sv. Ivana Krstitelja o 250. obljetnici upe, Roko Polje, 24. lipnja 2008. ...................................... 68Na dijamantnoj misi fra Hadrijana Sivria, Humac, 24. kolovoza 2008. .............................................................. 71

  I. tironja, Homilija - Sjeanje na pobijene oko Stoca 1945. .................................................................................. 73

  DEKRET ROMANIS PONTIFICIBUS ........................................................................................................................ 75Biskupovo pismo don Tomislavu Ljubanu, upniku upe Ploe-Tepii .............................................................. 75Istjerani iz Reda i suspendirani od bogosluja zavode narod .................................................................................. 76

  MEUGORSKI FENOMEN ....................................................................................................................................... 78Priopenje o navodnoj Komisiji za Meugorje ......................................................................................................... 78Kanonski status vl. fra Tomislava Vlaia, OFM ..................................................................................................... 79Fra Tomislav Vlai u kontekstu meugorskog fenomena ................................................................................... 80

  PREMINUO U GOSPODINU .................................................................................................................................... 82Don Jozo Ivani ........................................................................................................................................................... 82Oprotaj od don Joze Ivania ..................................................................................................................................... 83

  Biskupova kratka kronika (od 13. oujka do 31. kolovoza 2008.) .......................................................................... 86

  Vjesnik 2-2008.indd 4Vjesnik 2-2008.indd 4 5.9.2008 18:22:025.9.2008 18:22:02

 • . | br. | Slubeni vjesnik |

  U povodu dvotisunoga jubileja sv. Pavla, ui-telja naroda u vjeri i istini (1 Tim 2, 7), osvremo se na njegovu misao u raznim verzijama iznesenu: Sve patnje sadanjega vremena nisu nita prema buduoj slavi koja se ima oitovati u nama (Rim 8, 18). Najvee obraenje, koje je Savao doivio u svome ivotu, jest upravo u prihvaanju Boje logike o Kriu. Svaki mu je dan bio grickanje gorkoga kria. Sva su mu putovanja bila krina. Ali kad je Savao, obraen u Pavla, uvidio da je kri Kristov sredite kozmosa, osovina otkupljenja svega ljudskoga roda, onda je udario u druge ice: A ja, Boe sauvaj da bih se iim ponosio osim kriem Gospodina naega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu (Gal 6, 14). A onda je prerastao i tu spoznaju i stao ponavljati i Rimljanima i Grcima i i-dovima: Sve patnje sadanjega vijeka ne mogu se uope usporediti s buduom slavom koja nas eka!

  1 - Progonjen. U Antiohiji maloazijskoj, dananjoj Turskoj: Oni pak krenue iz Perge i stigoe u Antiohi-ju pizidijsku. U dan subotnji uli su u sinagogu i sjeli. Nakon itanja Zakona i Proroka poalju nadstojnici sinagoge k njima: Brao, rekoe, ima li u vas koja ri-je utjehe za narod, govorite! (Dj 13,