of 14 /14
V Mariboru, 10. 5. 2010 Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki! Obvezne izbirne vsebine bodo potekale v času od 1. 6. 2010 do 4. 6. 2010 ter od 21. 6. 2010 do 23. 6. 2010 . V tem času bodo potekale različne vsebine iz obveznega in izbirnega dela. V izbirnem delu imate možnost izbirati med enodnevnimi medpredmetnimi ekskurzijami in delavnicami. Vse vsebine so predstavljene v 1. nadstropju na oglasni deski. V sredo, 12. 5. 2010, boste dobili seznam na katerem se boste opredelili za posamezno vsebino. Seznam oddajte razrednikom do SREDE, 19. 5. 2010. SPREMEMBA VSEBINE PO PRIJAVI NE BO VEČ MOGOČA. Prijava na seznam vas obvezuje k poravnavi denarnih sredstev, ki so povezana s posamezno vsebino. Pred prijavo na ekskurzijo natančno preberite pogoje za morebitno odstopnino in zavarovanje potnikov. Obvezni del za posamezni letnik je določen v skladu s Predmetnim katalogom obveznih izbirnih vsebin za gimnazije in je obvezujoč za vse dijake. Ne pozabite, sezname je potrebno oddati razredniku do SREDE, 19. 5. 2010. Ravnatelj III. gimnazije Maribor Janez Pastar, prof.

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki

Spoštovane dijakinje, spoštovani dijakiSpoštovane dijakinje, spoštovani dijaki!
Obvezne izbirne vsebine bodo potekale v asu od 1. 6. 2010 do 4. 6. 2010 ter od 21. 6. 2010
do 23. 6. 2010. V tem asu bodo potekale razline vsebine iz obveznega in izbirnega dela.
V izbirnem delu imate monost izbirati med enodnevnimi medpredmetnimi ekskurzijami in
delavnicami. Vse vsebine so predstavljene v 1. nadstropju na oglasni deski. V sredo, 12. 5.
2010, boste dobili seznam na katerem se boste opredelili za posamezno vsebino. Seznam
oddajte razrednikom do SREDE, 19. 5. 2010.
SPREMEMBA VSEBINE PO PRIJAVI NE BO VE MOGOA.
Prijava na seznam vas obvezuje k poravnavi denarnih sredstev, ki so povezana s posamezno
vsebino. Pred prijavo na ekskurzijo natanno preberite pogoje za morebitno odstopnino in
zavarovanje potnikov.
Obvezni del za posamezni letnik je doloen v skladu s Predmetnim katalogom obveznih
izbirnih vsebin za gimnazije in je obvezujo za vse dijake.
Ne pozabite, sezname je potrebno oddati razredniku do SREDE, 19. 5. 2010.
Ravnatelj III. gimnazije Maribor
STRN PO POHORJU
DAN)
DELAVNICA
DELAVNICO.
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
dan)
DIJAKE.
DELAVNICA
DELAVNICO.
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
ZDRAVO
1. sklop – KAKO SE BORIMO PROTI STRESU (metode
sprošanja)
prehrane, sestava jedilnika)
vadba je primerna za posameznika, kdaj in koliko vaditi)
Delavnica bo trajala 2 dni, v dopoldanskem asu
Delavnico bodo vodili KATARINA GORIAN POKRIVA, PROF.,
BARBARA KOROŠEC, PROF. IN POLONA RAJHER, PROF.
Delavnica je brezplana.
DELAVNICA - RAZISKUJMO MATEMATIKO
Delavnica je brezplana.
Zakaj in v kakšnem obdobju loveka zanima
droga? Kaj pomeni v ivljenju biti frajer?
Kakšen je odziv drubenega pogleda na
pomembnost? Kakšne so posledice
nezavestnega ravnanja s sabo?
Delavnico bo vodil g. Goran škobalj iz
Ekološko – kulturnega društva Za boljši svet.
Delavnica je brezplana.
Delavnico bo vodil g. Nino Moreški.
Delavnica bo trajala 2 dni.
Cena delavnice: 12 eur/osebo (pri 15 udeleencih)
idovska ulica 4 a, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: ++386 2 23 50 500, Fax: ++386 2 23 50 509 E-mail: [email protected], www.galileo3000.si "N'mav ez izaro, n'mav ez gmajnico,
kjer je dragi dom z mojo zibavko..."
Le redki vedo, da je to lepo slovensko pesem, ki jo tako radi prepevamo ob vsaki prillonosti, napisal upnik ob Baškem jezeru (danes al samo še Faakersee pri Villachu). In prav na avstrijsko Koroško, kjer imamo Slovenci v nekdanji Karantaniji svoje korenine, nas bo na lepem izletu vodila pot.
AVSTRIJSKA KOROŠKA
Grad Visoka Ostrovica – Celovec – Vrbsko jezero Odhod: 2010
Odhod avtobusa izpred III. Gimnazije v Mariboru okoli 06.00. Odpeljali se bomo
proti Avstriji. Za zaetek si bomo ogledali grad Visoka Ostrovica ali Hochosterwitz, ki je poznan po svojih štirinajstih vratih in stalni zbirki oroja Khevenkühlerjev. Iz gradu se nam bo razprostrl razgled nad vso dolino. Priakuje nas e Gosposvetsko polje. Ustavili se bomo pri ruševinah Krnskega gradu, pod katerim je neko stal del rimskega stebra, danes tam stoji replika tega kamna,
imenovan Kneji kamen (original je danes v prostorih deelne vlade v Celovcu), ob katerem je vse do 1414 potekalo ustolievanje karantanskih knezov po slovenskem obredu. Zatem do Celovca, kjer si bomo ogledali mestne znamenitosti (Alter Platz, Landhaus, Neuer Platz-zmaj… Zapeljali se bomo do Vrbskega jezera in cerkvice Maria Wörth. as za ogled cerkvice in morda sprehod po polotoku. Po ogledu in
krajšem poitku se bomo odpravili proti Sloveniji, kamor bomo prispeli v poznih popoldanskih urah.
CENA:
39 EUR Pri najmanj 40 dijakih v avtobusu
43 EUR Pri najmanj 35 dijakih v avtobusu
CENA VKLJUUJE: Avtobusni prevoz, vse oglede po programu, vstopnino v grad Visoka Ostrovica (Hochosterwitz), strokovno vodenje, organizacijo in izvedbo
programa, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov, posladek ob odhodu. CENA NE VKLJUUJE: osebnih stroškov in morebitnih ostalih vstopnin. Cena je oblikovana pri predvidenem številu potnikov v enem avtobusu. Cene so izraene v
EUR.
ODSTOPNINA: Potnikom iskreno predlagamo zavarovanje morebitne odpovedi v primeru
dokumentirane višje sile (bolezen/smrt potnika ali lana oje druine). V ta namen ob prijavi
plaa odstopnina.
ZAVAROVANJE POTNIKOV: Naši gosti so v asu potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno
zavarovanje turistov in izletnikov je sklenjeno z ZAVAROVALNICO TRIGLAV in se nanaša na
nezgodne dogodke nastale med potovanjem, ki niso bili povzroeni s strani zavarovanca
samega. V primeru osebne poškodbe, poškodbe stvari ali kraje o tem nemudoma obvestite
organizatorja potovanja oz. policijo. Opozarjamo tudi na monost dodatnega
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA POTOVANJA V TUJINO, ki ga prav vsem popotnikom
mono priporoamo.
Morebitna odpoved potovanja ali zvišanje cene (zaradi zvišanja cen storitev, ki so sestavni
del programa, npr. letalski, ladijski prevoznik) se izvajata v skladu z 900. in 902. lenom
Zakona o obligacijah.
PRIJAVA: V poslovalnici GALILEO 3000 v Mariboru. Ob prijavi izpolnite pogodbo o
potovanju in plaate aro v sorazmernem deleu cene potovanja. Preostali del zneska je mo
poravnati v skladu z dogovorom z vsako skupino.
idovska ulica 4 a, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: ++386 2 23 50 500, Fax: ++386 2 23 50 509 E-mail: [email protected], www.galileo3000.si
Quanto sei bella Italia! Neverjetna v svoji preprosti razsipnosti veliastnih odsevov
zgodovine. Kriki gladiatorjev, sence neštetih lokov Koloseuma, vitke ciprese, posejane po
zelenem valovju Toskane, utna poezija Sikstinske kapele, lahko prepoznaven vonj cvetov
limonovca, ki je zaplaval med belimi zidovi hiš na Capriju. Galileo, Leonardo,
Michelangelo,….Versace, Giovanotti, Tomba. Neskonna igra med peklom in nebesi, med
veraj in danes. Strast. Amore.
POSEBEN PROGRAM ZA
BENETKE
ODHOD: po elji 2010 (bus) Zgodnja jutranja ura. Na pot z avtobusom! Izpred III. Gimnazije bomo krenili ob 04.00 Posladek pri odhodu. Vonja do mejnega prehoda Fernetii. Pokrajina Veneto. Avtobus bomo zapustili na Tronchettu in se s privatno ladjico zapeljali v center znamenitega mesta na vodi- Benetke. Kdo je bil sv. Marko? Kako je tako vplivno zaznamoval beneško zgodovino? Markov trg z baziliko Sv. Marka, ki predstavlja najmogonejšo bizantinsko mojstrovino, knjinica – najprestinejši gradbeni primerek renesanse – delo Jacopa Sansovina, Prokuratije, Doeva palaa, s svojo prefinjeno gotsko strukturo, Campanile, Urni stolp, Most vzdihljajev, Riva degli Schiavoni, Rialto... V izlobah številnih prodajaln se bomo sreali s tipinimi beneškimi maskami, ki so našle svoj izvor v Neaplju in njegovi znameniti operi Buffi. Le kdo se skriva za Pulcinello, Dottorem, Colombino, Capetanom,…? Popoldne se bomo s privatno ladjico-vaporettom, zapeljali do Tronchetta, kjer nas aka avtobus. Arrivederci Venezia-na svidenje Benetke.
CENA VKLJUUJE: prevoz s turistinim avtobusom, cestnine in parkirnine, prevoz z
vaporettom (privatno ladjico) na relaciji Tronchetto-Markov Trg-Tronchetto, zunanje oglede
v Benetkah po programu, strokovno vodenje v slovenskem jeziku in organizacijo potovanja,
nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov ter posladek ob odhodu.
CENA NE VKLJUUJE: osebnih stroškov
MOREBITNA ODSTOPNINA: 3,2 % vrednosti potovanja in najmanj 6,8 EUR. Potnikom iskreno predlagamo
zavarovanje morebitne odpovedi v primeru dokumentirane višje sile (bolezen/smrt potnika ali lana oje druine,
vojaški vpoklic). V ta namen se ob prijavi plaa odstopnina.
ZAVAROVANJE POTNIKOV: Naši gostje so v asu potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje turistov
in izletnikov je sklenjeno z ZAVAROVALNICO TRIGLAV in se nanaša na nezgodne dogodke nastale med potovanjem,
ki niso bili povzroeni s strani zavarovanca samega. V primeru osebne poškodbe, poškodbe stvari ali kraje o tem
nemudoma obvestite organizatorja potovanja oz. policijo. Opozarjamo tudi na monost dodatnega
ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ZA POTOVANJA V TUJINO, ki ga prav vsem popotnikom mono priporoamo.
Zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini CORIS lahko uredite na agenciji Galileo 3000,
PRIJAVA: V poslovalnici GALILEO 3000 d.o.o. v Mariboru, idovska ul. 4a, od ponedeljka do petka med 09.00 in
17.00 uro. Ob prijavi gostje izpolnijo pogodbo o potovanju in plaajo varšino v sorazmernem deleu cene
potovanja.
PLAILO: po dogovoru
idovska ulica 4 a, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: ++386 2 23 50 500, Fax: ++386 2 23 50 509 E-mail: [email protected], www.galileo3000.si
Na valovih “modre” Donave je vznikla. Razvijala se je v odmevih Straussovih valkov in
Mozartovih mazurk, glasnega smeha na Riesenradu in seveda ob jodlanju. Dunaj, Salzburg,
zasneeni vrhovi gora in intimnost vasi. Stiiše kulturnih tokov in boemov, ki so na
Dunaju našli kraj opredmetenja svojih neuresnienih idej. Listje v vetru pred Štefanovo
cerkvijo, gekljiv vonj kave in komaj peenih rogljikov, ki je zavel izza priprtih vrat
kavarne za ovinkom. Simfonija nastala med veraj in danes.
DUNAJ- NARAVOSLOVNI MUZEJ in ZOO
ODHOD: po elji 2010 (bus)
Odhod z avtobusom ob 06.00 iz Maribora. Vonja do avstrijske prestolnice - Dunaja. Sprehod po veliastnih vrtovih letne rezidence Habsburanov – dvorca Schönbrunn. Povzpeli se bomo do Gloriette in si ogledali najstarejši ivalski vrt
na svetu. Ustanovljen je bil e leta 1752. Številne eksotine ivali, ki danes krasijo ivalski vrt, so darila dravnikov in diplomatov z vsega sveta. Odpeljali se bomo do naravoslovno-zgodovinskega muzeja (ob torkih zaprt). Na 8.700 m² bomo »potovali« skozi zgodovino zemlje in spoznavali neverjetna udesa narave. Po ogledu
sreanje z znamenitim Ringom (Opera, Umetnostni in Naravoslovni muzej,
Mestna hiša, Univerza, Borza,...). Popoldne Hofburg, mimo kapucinskih grobnic Habsburanov do Štefanove cerkve, sprehod po Kärtner Strasse, morda kos Sacherjeve torte v kateri od slašiarn. Še panoramska vonja do Donauinsla, kjer je TV stolp, sede Zdruenih narodov… Kratek postanek še pri neobiajni arhitekturni stvaritvi Hundertwasserhaus. Vrnitev v Slovenijo v veernih urah.
Konec. Ende.
vse zunanje oglede po programu, strokovno vodenje in organizacijo potovanja, vstopnino v
ivalski vrt Schönbrunn, vstopnino v naravoslovno-zgodovinski muzej, nezgodno
zavarovanje turistov in izletnikov, posladek pri odhodu.
CENA NE VKLJUUJE: morebitnih ostalih vstopnin na Dunaju.
CENA: 38 EUR pri najmanj 45 dijakih v avtobusu Cene so izraene v EUR.
ODSTOPNINA: Potnikom iskreno predlagamo zavarovanje rizika odpovedi v primeru
dokumentirane višje sile (bolezen/smrt potnika ali lana oje druine, vojaški vpoklic). V ta
namen se ob prijavi plaa odstopnina, ki znaša 3,2% vrednosti potovanja.
ZAVAROVANJE POTNIKOV: Naši gosti so v asu potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno
zavarovanje turistov in izletnikov je sklenjeno z ZAVAROVALNICO TRIGLAV in se nanaša na
nezgodne dogodke nastale med potovanjem, ki niso bili povzroeni s strani zavarovanca
samega. Morebitna odpoved potovanja ali zvišanje cene (zaradi zvišanja cen storitev, ki so
sestavni del programa, npr. letalski, ladijski prevoznik) se izvajata v skladu z 900. in 902.
lenom Zakona o obligacijah. PRIJAVA: V poslovalnici GALILEO 3000. Ob prijavi izpolnite pogodbo o potovanju in plaate aro v sorazmernem deleu cene potovanja. Preostali del zneska je mo poravnati v veih obrokih.
idovska ulica 4 a, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: ++386 2 23 50 500, Fax: ++386 2 23 50 509 E-mail: [email protected], www.galileo3000.si
Na valovih “modre” Donave je vznikla. Razvijala se je v odmevih Straussovih valkov in
Mozartovih mazurk, glasnega smeha na Riesenradu in seveda ob jodlanju. Dunaj, Salzburg,
zasneeni vrhovi gora in intimnost vasi. Stiiše kulturnih tokov in boemov, ki so na
Dunaju našli kraj opredmetenja svojih neuresnienih idej. Listje v vetru pred Štefanovo
cerkvijo, gekljiv vonj kave in komaj peenih rogljikov, ki je zavel izza priprtih vrat
kavarne za ovinkom. Simfonija nastala med veraj in danes.
III. GIMNAZIJA OIV SALZBURG-HALLEIN
1.DAN: MARIBOR-HALLEIN (RUDNIK SOLI)-SALZBURG
Jutranji odhod izpred dogovorjenega mesta. Vonja po Avstriji do Solnograške regije, ki je poznana po rudnikih soli. Enega najbolj poznanih – Hallein bomo, obiskali. V rudarskih oblailih se bomo spustili globoko pod zemljo, kjer nas akajo številna preseneenja. Zatem se bomo podali v sam center Salzburga-mozartovo
mesto, ki je praznovalo 250. obletnico rojstva najbolj znanega Avstrijca vseh asov. Rotov, Mozartova rojstna hiša, stolnica. Z vrha nas bo pozdravljala trdnjava Hohensalzburg, ki je bila stoletja rezidenca knezoškofov, lahko se sprehodimo tudi po udovitih vrtovih baronega dvorca Mirabell, ki se skriva v bogatem parku. Nekaj prostega asa za samostojno odkrivanje mesta. Popoldan se bomo podali proti
domu. Izkušnje bogatijo, torej smo ponovno bogatejši.
CENA VKLJUUJE: prevoz s kvalitetnim turistinim avtobusom, cestnine in parkirnine, oglede zunanjosti po programu, vstopnino v rudnik soli Hallein, strokovno vodenje in organizacijo izleta, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov ter posladek ob odhodu. CENA NE VKLJUUJE: osebnih stroškov.