Click here to load reader

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA

  • View
    39

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA. MODUŁY: SPOŁECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ. Społeczna edukacja ekologiczna Konkursy ekologiczne dla placówek oświatowych Społeczna kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu ochrony środowiska i przyrody - PowerPoint PPT Presentation

Text of SPOŁECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA

SPOECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA

SPOECZNA KAMPANIA EDUKACYJNA

MODUY: SPOECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJSpoeczna edukacja ekologicznaKonkursy ekologiczne dla placwek owiatowychSpoeczna kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu ochrony rodowiska i przyrodyPropagowanie postaw ekologicznych wrd spoeczestwaInne dziaania z zakresu edukacji ekologicznej

MODU: SZKOLENIAPrzygotowalimy dla uczestnikw kampanii szereg ciekawych szkole:Opakowania, odpady opakowaniowe i pouytkowe w 2014 r. najnowsze rozporzdzenia i planowane zmiany przepisw wykonawczychPrawo ochrony rodowiska a obowizki przedsibiorcw - przepisy i praktyka, najnowsze zmianyNowa ustawa o odpadach, zmiany w opatach, raporty KOBIZEGospodarka odpadami w 2014 roku wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczo

Rozporzdzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych obowizki Przedsibiorcw

MODU: KONFERENCJEII Konferencja opakowaniowa Green Way

Gwnym celem Konferencji jest zaznajomienie uczestnikw z nowelizacj ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Jedn ze zmian jestrozszerzenie odpowiedzialnoci przedsibiorcy wprowadzajcego na rynek produkty w opakowaniach, poprzez naoenie na niego obowizku poddania odzyskowi, w tym recyklingowi, odpadw opakowaniowych takiego samego rodzaju, w jakich wprowadzi produkty na rynek.

MODU - KONKURSYKonkurs plastyczny i fotograficzny

RODOWISKO PONAD WSZYSTKO

Tematem konkursu jest haso: Czowiek rodowisko Ekologia, stanowice synonim pojcia zwizanego z zasad zrwnowaonego rozwoju. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci otaczajcych ich rodowiskiem naturalnym oraz wpywem rozwoju gospodarczego na jego walory. Inicjatywa ta ma pomc spoeczestwu dostrzec pikno oraz wyjtkowo tkwice w naturze, co bdzie skutkowao chci poznania rodowiska naturalnego, a tym samym zaangaowaniem w czynn jego ochron.Kategoria pierwsza: Konkurs plastyczny prace malarskie (olej, tempera, akwarela, pastele) oraz grafik w dowolnej technice Kategoria druga: Konkurs fotograficzny dla modziey

MODU: PROGRAM STYPENDIALNY Program Stypendialny ma na celu profesjonalne zawodowe ksztacenie polskich przyszych kadr ochrony rodowiska oraz zdobycie dowiadczenia zawodowego, ktre uatwi modym absolwentom rozpoczcie kariery w dynamicznie rozwijajcym si sektorze zrwnowaonego rozwoju i ochrony rodowiska. Dodatkowo, program pozwala nawiza cenne branowe kontakty i zdoby dowiadczenie poprzez odbycie stau bd praktyk.

W ZGODZIE Z NATURCzynne zbirki surowcw w szkoach, przedszkolach, parafiach i innych orodkach aktywnych spoecznie.

Do akcji zapraszamy gminy i samorzdy aby wsplnie utrwali nawyk segregacji odpadw w miejscu ich wytwarzania, czyli min. w gospodarstwach domowych i szkole oraz wskaza korzyci pynce ze zbirki.

WSPPRACA Z PARTNERAMI I PATRONAMI SPOECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ

W trakcie trwania Spoecznej Kampanii Edukacyjnej wsppracujemy z: SamorzdamiOrganizacjami pozarzdowymiPodmiotami gospodarczymiNaukowcamirodowiskami lokalnymi

GALA SPOECZNEJ KAMPANII EDUKACYJNEJ W ZGODZIE Z NATURWrczenie Certyfikatw Green Way Wrczenie nagrd konkursu plastycznego i fotograficznegoPodsumowanie zbirki surowcwPodsumowanie Programu StypendialnegoPodsumowanie dziaa Spoecznej Kampanii Edukacyjnej

Uczestnicy programu:

Serdeczniezapraszamy do wsppracy

Search related